T.C.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Tarih
Toplantı Sayısı
: 11 Kasım 2014
: 42
Karar:1
Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Genel Fizik Anabilim Dalı için ilan edilen
Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.H.Mustafa KANDIRMAZ
hakkında düzenlenen jüri raporları üzerinde görüşüldü.
Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Genel Fizik Anabilim Dalı için ilan edilen
Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.H.Mustafa
KANDIRMAZ’ın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi uyarınca anılan
kadroya tam gün statüde çalışmak üzere atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar
verildi.
Karar:2/1
Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümünde, Türkiye Cumhuriyeti
Vatandaşı ve sözleşmeli sanatçı statüsünde Öğretim Elemanı olarak görev yapmakta olan
Galip Can ÇOKER’in sözleşmesinin uzatılması hakkında görüşüldü.
Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümünde, Türkiye Cumhuriyeti
Vatandaşı ve sözleşmeli sanatçı statüsünde Öğretim Elemanı olarak görev yapmakta olan
Galip Can ÇOKER’in 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15. maddesi
gereğince A grubu sözleşmeli sanatçı Öğretim Elemanı olarak % 100 puan ile
sözleşmesinin 31.12.2014 tarihinden itibaren bir (1) yıl süre ile uzatılmasının uygun
olduğuna ve gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na sunulmasına oy birliği ile
karar verildi.
Karar:2/2
Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümünde, Türkiye Cumhuriyeti
Vatandaşı ve sözleşmeli sanatçı statüsünde Öğretim Elemanı olarak görev yapmakta olan
Oya ŞEN’in sözleşmesinin uzatılması hakkında görüşüldü.
Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümünde, Türkiye Cumhuriyeti
Vatandaşı ve sözleşmeli sanatçı statüsünde Öğretim Elemanı olarak görev yapmakta olan
Oya ŞEN’in 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15. maddesi gereğince A
grubu sözleşmeli sanatçı Öğretim Elemanı olarak % 100 puan ile sözleşmesinin
31.12.2014 tarihinden itibaren bir (1) yıl süre ile uzatılmasının uygun olduğuna ve gereği
için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
Karar:2/3
Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümünde, Türkiye Cumhuriyeti
Vatandaşı ve sözleşmeli sanatçı statüsünde Öğretim Elemanı olarak görev yapmakta
olan Z.Duygu ESEN’in sözleşmesinin uzatılması hakkında görüşüldü.
Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümünde, Türkiye Cumhuriyeti
Vatandaşı ve sözleşmeli sanatçı statüsünde Öğretim Elemanı olarak görev yapmakta
olan Z.Duygu ESEN’in 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15. maddesi
gereğince A grubu sözleşmeli sanatçı Öğretim Elemanı olarak % 100 puan ile
sözleşmesinin 31.12.2014 tarihinden itibaren bir (1) yıl süre ile uzatılmasının uygun
olduğuna ve gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na sunulmasına oy birliği ile
karar verildi.
Karar:2/4
Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümünde, Türkiye Cumhuriyeti
Vatandaşı ve sözleşmeli sanat uygulatıcısı statüsünde Öğretim Elemanı olarak görev
yapmakta olan Mustafa ÇITAK’ın sözleşmesinin uzatılması hakkında görüşüldü.
Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümünde, Türkiye Cumhuriyeti
Vatandaşı ve sözleşmeli sanat uygulatıcısı statüsünde Öğretim Elemanı olarak görev
yapmakta olan Mustafa ÇITAK’ın 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.
maddesi gereğince B grubu sözleşmeli sanat uygulatıcısı Öğretim Elemanı olarak % 100
puan ile sözleşmesinin 31.12.2014 tarihinden itibaren bir (1) yıl süre ile uzatılmasının
uygun olduğuna ve gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na sunulmasına oy
birliği ile karar verildi.
Karar:3
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Üniversitemizde görev yapan
Araştırma Görevlileri için kaynak aktarımı yapılması hakkında görüşüldü.
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında olup 2547 sayılı kanunun 35.
maddesi uyarınca Üniversitemizde görev yapan Araştırma Görevlileri ile Üniversitemiz
kadrosunda olup ekli listede yer alan Araştırma Görevlileri için eğitim-öğretim ve
araştırma amacıyla “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller”in
ilgili maddeleri uyarınca kaynak aktarımı yapılmasının uygun olduğuna oy birliği ile
karar verildi.
Karar:4
Üniversitemiz yerleşkesi içerisinde bulunan botanik bahçesine
“Çukurova
Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi (ÇÜANGBB)” adının verilmesi
hakkında görüşüldü.
Üniversitemiz yerleşkesi içerisinde bulunan botanik bahçesine
“Çukurova
Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi (ÇÜANGBB)” adının verilmesinin
uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Karar:5
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve
Araştırma Merkezi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin
Dağıtılmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönergede değişiklik yapılması
hakkında görüşüldü.
Üniversitemiz Balcalı Hastanesi Başhekimliğinin 11.11.2014 tarih ve 771 sayılı
teklifi doğrultusunda, “Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Sağlık
Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin
Dağıtılmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge”nin bazı maddelerinde
yapılan değişikliklerin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
Download

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI