FEN
BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
GÖREVE BAŞLAMA FORMU
Form G4
Tarih:
Konu : Göreve başlama
Sayı : 42716135/200.1-
/
/
REKTÖRLÜK MAKAMINA
(Personel Daire Başkanlığı)
Aşağıda adı, soyadı ve unvanı yazılı Enstitümüz elemanının belirtilen tarihte göreve başladığını
bilgilerinize arz ederim.
Prof. Dr. Sadettin KORKMAZ
Enstitü Müdürü
Kurum Sicil No
Anabilim Dalı
Unvanı, Adı ve Soyadı
Anabilim dalını seçiniz
Kadro durumu
50/d
Y. İÇİ GÖREV
Görev Türü
İmza
35.li
33/a
ÖYP ve 35. madde
Y. DIŞI GÖREV
Yıllık izin
Yolluklu gündelikli
Proje
Poster sunum
Sözlü bildiri sunum
Mazeret izni
Yolluksuz gündeliksiz
YÖK Dr. Araştırma Bursu
Rapor izni
Yolluksuz gündelikli
Diğer
Proje
Yolluksuz gündeliksiz (Öğretim Elemanı Görev Formu)
Erasmus
YÖK YL. Araştırma Bursu
Gidiş Tarihi ve Yeri
Dönüş Tarihi
Konu : Göreve başlama
Sayı :
Tarih:
/
/
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE,
Yukarıda adı, soyadı ve unvanı belirtilen anabilim dalımız elemanının göreve başladığını bilgilerinize
arz ederim.
................................................
Anabilim Dalı Başkanı
Not : 3 nüsha doldurunuz (Rektörlük, Enstitü, Anabilim Dalı)
Download

indir - Karadeniz Teknik Üniversitesi