ULUSAL HASTANE ve KURUM ECZACILARI KONGRESİ 2014
BİLİMSEL PROGRAMI
3 NİSAN PERŞEMBE
A Salonu
14.00-16.00
Kongre Kayıt
14.00-15.00
Kongre Açılış
PANEL: Kamu Eczacılığında Yeni Ufuklar
Oturum Başkanı: Mustafa Gönen
Panelistler
: T.B.M.M. Üyesi
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı
TİTCK Başkanı
Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı
SGK Başkanı
TEB Başkanı
AÇILIŞ KOKTEYLİ
18.30-
4 NİSAN CUMA
A Salonu
08.00-09.00 Satellite Sempozyum
09.00-10.30
09.00-09.30
09.30-10.00
10.00-10.30
Hastanelerde Nütrisyon Desteği
Oturum Başkanı: Burcu Karaüzüm
Parenteral ve Enteral Nütrisyon Erişim Yollarının Eczacılar Açısından Önemi Kutay Demirkan
Nütrisyon Monitörizasyonu ve Komplikasyonları Mehmet Uyar
Nütrisyon Desteğinde Farmakoekonomi Haldun Gündoğdu
KAHVE ARASI
10.30-11.00
A Salonu
B Salonu
Nütrisyon Ürünleri
Oturum Başkanı: Gülgün Altınok
Hastanelerde Nütrisyon
11.00-12.30
11.00-11.20
11.00-11.30 Ürünlerinin Seçimi ve Temini Sadık Kılıçturgay
11.20-11.40
11.40-12.00
Karşıt Görüş
Oturum Başkanı: Celil Tan
TÜBİTAK Bakışı ile Yerli Orijinal
İlaç Mümkün mü? -Fatih Yülek
Eczacının İlaç Endüstrisinde Yeri
ve Beklentileri - Filiz Balçay
Yerli İlaç Sanayisine Uygulanan
Klinik Nütrisyonda Özel Ürünler 11.30-12.30
İlaç Endüstrisi ve Eczacılık - I
Teşvikler ve Kapsamları
Özlem Karaduman
Osman Abbasoğlu ve
Haldun Gündoğdu
12.00-12.30
İlaç Endüstrisinin Türkiye Sağlık
Ekonomisine Etkileri - Osman Kara
12.30-13.15
Satellite Sempozyum
12.30-14.00
YEMEK ARASI ve POSTER ALANI
Hastane Enfeksiyonları - I
Sosyal Güvenlik Kurumu
14.00-15.30 (SGK) ve Eczacılık
14.00-15.30 Oturum Başkanı:
Dilek Boymiyali
14.00-14.30
Oturum Başkanı: Gültekin Emir
Sağlık Hizmet Sunucuları
Akılcı Antibiyotik Kullanımında
Ulusal Politika - Ali Alkan
14.00-14.30
Açısından Değerlendirilmesi
Şener İskenderoğlu
Hastanelerde Dirençli
14.30-15.15 Enfeksiyonlar ve Tedavisi
14.30-15.00
Serhat Ünal
15.15-15.30 Tartışma
15.00-15.30
SGK Perspektifinden Fiyatlandırma
/ Geri Ödeme - S.Tolga Doğru
SGK’da Eczacının Rolü
Pınar Arıkan
KAHVE ARASI
15.30-16.00
Hastane Enfeksiyonları - II
16.00-17.30 Oturum Başkanı:
16.00-17.30
Osman Toprak
16.00-16.30
(Hastane) Faturalarının SGK
Enfeksiyon Tedavisinde Eczacının
Rolü - Kutay Demirkan
16.00-16.30
Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve
İlaç ve Kozmetikte Standartlar
Oturum Başkanı: Hakkı Gürsöz
GMP-GDP-GCP-GPP
Gülşen Yılmaz
Kozmetiklerin Piyasa Kontrolü ve
16.30-17.00 Eczacının Rolü
Kağan Dağdeviren
16.30-17.00 Satılan Ürünlerin Denetimi
Sibel Gürer
Hastanelerde Akılcı Antibiyotik
17.00-17.30 Kullanımı, Temini ve Satın Alma
Özlem Kalsın
17.00-17.30
Güncel İyi Dağıtım Uygulamaları
Fatma Bekar
C Salonu
17.30-18.30 DEKANLAR ÇALIŞTAYI ve PANELİ:
Eczacılık Eğitiminde Revizyon: Lisans Eğitimi Mesleğin İhtiyaçlarına
Cevap Verebiliyor Mu?
Oturum Başkanı:
Prof.Dr. Bülent Gümüşel (Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)
Eczacılık Fakültesi Dekanları:
Prof.Dr. Nuran Öğülener
(Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)
Prof.Dr. Ulvi Zeybek
(Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)
Prof.Dr. Ahmet Araman
(İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)
Prof.Dr. Hülya Akgün
(Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)
21.00
5 NİSAN CUMARTESİ
A Salonu
08.00-09.00 Satellite Sempozyum
09.00-10.30
Onkolojide Akılcı İlaç Kullanımı
Oturum Başkanı: Aygin Ekincioğlu
09.00-09.30 Onkolojide Akılcı Olmayan İlaç Kullanımı - Mustafa Erman
09.30-10.00
Kanser Tedavisinde Radyofarmasi ve Eczacının Rolü - Suna Erdoğan
10.00-10.30 Hematoloji-KİT Ünitesinde Klinik Eczacılık Uygulamaları - Eda Aypar
KAHVE ARASI
10.30-11.00
A Salonu
B Salonu
Onkolojide Eczacılık
11.00-12.00 Uygulamaları
11.00-12.30
Oturum Başkanı: Burcu Keskin
11.00-11.30
Onkoloji Eczacılığına Doktor Bakışı
Evren Özdemir
Oturum Başkanı: Güven Artıran
Ruhsat Dosyalarının Genel Kalite
11.00-11.30
Değerlendirmesi, Sorunlar ve
Çözümler - Nilgün Zirek
Kemoterapötiklerle Tedavide Yan
İnsan Kaynaklı Ürünlerin
11.30-12.00 Etkilerin İzlemi ve Önlenmesi
Aygin Ekincioğlu
11.30-12.00 (Allogreft) Üretimi ve
Ruhsatlandırılması - Aslı Can Ağca
Kemoterapötik İlaç
12.00-12.30
İlaç Endüstrisi ve Eczacılık - II
Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler ve
Hazırlamasında Sık Karşılaşılan
12.00-12.30 Mevzuat Değerlendirmesi
Çiğdem Altınyay
Sorunlar ve İlaç Hataları
Gamze Korubük
12.30-13.15
Satellite Sempozyum
12.30-14.00
YEMEK ARASI ve POSTER ALANI
Nefroloji ve Eczacı
Farklı Yönlerden Eczacılık
14.00-15.30 Oturum Başkanı:
14.00-15.30
Güneş Özel Kılıç
Böbrek Fonksiyon Bozukluklarına
14.00-15.00 Genel Bakış ve Tedavi Yaklaşımları
14.00-14.30
M. Deniz Ayli
15.00-15.20
Oturum Başkanı:
Meltem Köse Aytekin
Kamu Hastaneler Birliği’nde Eczacılık
İrem Mühürcü
Kozmesötikler, Dermokozmetikler,
14.30-15.00 Fonksiyonel Kozmetikler ve Eczacı
Evren Alğın Yapar
Nefrolojide Eczacının Rolü
Mesut Sancar
15.00-15.30
15.20-15.30 Tartışma
İnsan Kaynakları Gözüyle Eczacı
Aylin Altanlar Türker
KAHVE ARASI
15.30-16.00
A Salonu
16.00-17.00
Eczacılar Tecrübelerini Anlatıyor
Oturum Başkanı: Nergiz Nemutlu
16.00-16.15 Kongre Bildirilerinden seçilecektir
16.15-16.30 Kongre Bildirilerinden seçilecektir
16.30-16.45 Kongre Bildirilerinden seçilecektir
16.45-17.00 Kongre Bildirilerinden seçilecektir
17.00-18.00
TUKED’den Beklentilerimiz - TUKED Yönetim Kurulu ile Söyleşi
Oturum Başkanı: Gültekin Emir
20.00-24.00
GALA YEMEĞİ ve KAPANIŞ
6 NİSAN PAZAR
10.00-
SOSYAL PROGRAM: KKTC GEZİSİ
Download

Program