vek
i
.
w
ww
e.
r
g
n
ko
com
Uluslararası İlaç ve Eczacılık
KONGRE ve FUARI
02-04 Mayıs 2014
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
İstanbul, Türkiye
ılıkta
c
a
z
c
E
İlaç ve i Paylaşımı
ilg
B
l
e
s
e
r
Kü
www.ivekkongre.com
Değerli Katılımcılar,
“İlaç ve Eczacılıkta Küresel Bilgi Paylaşımı” sloganı ile 2-4 Mayıs 2014 tarihleri arasında Uluslararası İlaç ve
Eczacılık Kongre ve Fuarı’nı İstanbul’da gerçekleştirmek üzere yola çıktık.
Teknolojik olarak her geçen gün küçülen dünyamızda karşılıklı bilgi paylaşımının önem ve değerini bilen
bizler dünyadaki ilaç ve eczacılıktaki gelişmeleri tartışabilmek, yorumlayabilmek ve çıkarımlar yapabilmek için
konusunda önder uluslararası konuklularımızla bir araya gelmeyi hedefledik. Bu etkileşimin Türkiye’nin ilaç ve
eczacılıkta geldiği noktayı daha da ileri götürmek için atılacak adımlara öncülük edeceğini düşünüyoruz. Sadece
bilgi değil, aynı zamanda dünyada ve ülkemizde ilaç ve eczacılıkta ürettiklerimizi bir fuar ortamında paylaşarak
ufkumuzu da açabilmeyi planlıyoruz.
Kongremizde ilaç ve tıbbi malzemenin üretimini, ruhsatlanmasını, geri ödemesini, ulusal ve uluslararası hukuki
düzenlemelerini, serbest ve hastane eczacılarımızın sorunları ve çözüm önerilerini, eczacılık eğitimini, klinik
eczacılık ve uygulamalarını, eczacılıkta uzmanlık gibi eczacılık mesleğinin geleceğini çok yakından ilgilendiren
konuları bilim insanları, serbest ve kamu eczacılarımız, yöneticilerimiz ve öğrencilerimiz ile birlikte konuşacağız.
Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongre ve Fuar kapsamında düzenlenecek olan “Öğrenci Çalıştayı” ile eczacı
adaylarımızı gelecekteki mesleklerine hazırlamayı, bu büyük camianın artık birer üyesi olduklarını hissettirmeyi,
yaşanan olumsuzluklarda onların da değerli fikirleri ile en doğruyu bulabilmeyi planladık. Özgür bir ortam, kendi
belirleyecekleri bilimsel etkinliklerde tartışma fırsatı… İşte Öğrenci Çalıştayı’ndan beklentimiz.
Türkiye’mizin ilaç ve eczacılık üretimine ve gelişimine katkıda bulunmak, dünyada gelmiş olduğu noktayı
çok daha ileri bir noktaya getirebilmek, birlikteliklerimizi pekiştirmek, yenilerini oluşturmak ve geleceğimizi
planlamak üzere çıktığımız bu yolda sizleri de aktif katılımcılar olarak yanımızda görmek istiyoruz.
Hepinizi Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongre ve Fuarı’nda misafir edebilmek ümidiyle saygı ve sevgilerimi
sunuyorum.
Prof. Dr. Bülent Gümüşel
Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongre ve Fuarı Başkanı
02
Uluslararası İlaç ve Eczacılık
KOMİTELER
Kongre Onursal Başkanı
Prof. Dr. A. Murat Tuncer
Hacettepe Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Sabahattin Aydın
İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü
Kongre Başkanı
Prof. Dr. Bülent Gümüşel
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı
Kongre Genel Sekreteri
Yrd. Doç. Dr. Mahmut Tokaç İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
Bilimsel Organizasyon Komitesi
Prof. Dr. Ulvi Zeybek
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ahmet Oğul Araman
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Şeref Demirayak
Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Gülaçtı Topçu
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Fatih Akçay
Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Kutay Demirkan
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Rabia Kahveci
Ankara Numune Hastanesi ANHTA Başkanı
Dr. Mustafa Bulun
Hasta Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
KONGRE ve FUARI
02-04 Mayıs 2014
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
İstanbul, Türkiye
Organizasyon Komitesi
Ecz. Mücahit Yinanç
Erhan Gölbey
Ecz. Deniz Yurdakul
Ecz. Kamil Güdük
Uzm. Dr. Yegane K. Özcan
MSc. Beril Koparal Ayanoğlu
Bilge Aydın
İbrahim Nayır
Nurullah Erkılıç
Ecz. M. Yunus Bektay
Öğrenci Çalıştayı
Organizasyon Komitesi
Ayşe Esra Güler
Esra Küçük
Mahmut Emre Aydın
M. Esat Yinanç
Damla Kavukoğlu
Burcu Kelleci
Aysel Özgür
Sadettin Akça
Rabia Sena Türker
M. Mustafa Melikoğlu
M. Erkam Sancaklı
Aylin Kavaklı
Kübra Konyar
İlke Tanır
Bilimsel Program Koordinatörü
Ecz. E. Kağan Atikeler
Hacettepe Üniversitesi Ar. Gör.
Ecz. Selin Seda Doğan
Hacettepe Üniversitesi Ar. Gör.
03
www.ivekkongre.com
KOMİTELER
Bilimsel Komite
Prof. Dr. Fahri Bayıroğlu
Prof. Dr. Ulvi Zeybek
Prof. Dr. Gülden Omurtag
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. Ecz. Fak. Dekan V.
Ege Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
Marmara Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
Prof. Dr. Yusuf Öztürk
Prof. Dr. Müberra Koşar
Prof. Dr. Şeref Demirayak
Erciyes Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
Medipol Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
Prof. Dr. Yücel Kadıoğlu
Prof. Dr. Gamze Kökdil
Erzincan Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
Mersin Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
Prof. Dr. Tuncer Değim
Prof. Dr. Turay Yardımcı
Gazi Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
Uluslararası Kıbrıs Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
Prof. Dr. Bülent Gümüşel
Prof. Dr. Rümeysa Demirdamar
Hacettepe Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
Yakındoğu Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
Prof. Dr. Kadriye Benkli
Prof. Dr. Hülya Akgün
İnönü Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
Yeditepe Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
Prof. Dr. Ahmet Araman
Prof. Dr. İmer Okar
Anadolu Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
Prof. Dr. Maksut Coşkun
Ankara Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
Prof. Dr. Zekeriya Aktürk
Atatürk Üniv. Ecz. Fak. Dekan V.
Prof. Dr. Gülaçtı Topçu
Bezmialem Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
Prof. Dr. Özden Özel Güven
Bülent Ecevit Üniv. Ecz. Fak. Dekanı V.
Prof. Dr. Şahin Yıldırım
Cumhuriyet Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
İstanbul Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
Prof. Dr. Nuran Öğülener
Prof. Dr. Tijen Kaya Temiz
Çukurova Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
İzmir Katip Çelebi Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
Prof. Dr. Hamdi Temel
Prof. Dr. Nurettin Yaylı
Dicle Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
Prof. Dr. İlkay Orhan
Doğu Akdeniz Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
Yeni Yüzyıl Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
Prof. Dr. İdris Türel
Yüzüncü Yıl Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
Karadeniz Teknik Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
Prof. Dr. Akgül Yeşilada
Kemerburgaz Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
MİSAFİR KONUŞMACILAR
Prof. Dr. Carole Longson
Uluslararası Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Birliği (HTAi) Başkanı; NICE, Büyük Britanya
Prof. Dr. Steven Swanson
Araştırma ve Lisansüstü Eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı, İllinois Üniversitesi, Chicago ABD
Bak Hanne Pedersen
Sağlık Teknolojileri ve İlaç Programları Müdürü, Dünya Sağlık Örgütü, Kopenhag, Danimarka
Prof. Dr. Alan Lau
Uluslararası Klinik Eczacılık Eğitim Müdürü, İllinois Üniversitesi, Chicago ABD
Prof. Dr. Joseph Lazar Mathew
HTAi Gelişmekte Olan Ülkeler Bölümü, Eski Başkanı, Hindistan
04
Uluslararası İlaç ve Eczacılık
KONGRE
KONGRE ve FUARI
02-04 Mayıs 2014
BİLİMSEL PROGRAMI
Salon 1
Salon 2
Salon 3
Kayıt
09.30-10.30
Açılış ve Protokol Konuşmaları (Ortak Oturum)
10.30-11.30
Eczacılıkta 2023 Hedefleri, AB Hedefleri (Ortak Oturum)
11.30-14.00
Fuar Alanı Ziyareti
Eczacılık Eğitiminde
Akreditasyon
Homeopati
18.00-20.00
İlaç Ruhsatlandırmasında
Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Eczacılar ve SUT
Sağlık Teknolojilerinin
Değerlendirilmesi
Fuar Alanı Ziyareti
16.30-17.00
17.00-18.00
Türkiye’de OTC
Fuar Alanı Ziyareti
15.00-15.30
15.30-16.30
İstanbul, Türkiye
02 Mayıs 2014 Cuma
08.30-09.30
14.00-15.00
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Sağlık Ekonomisi ve
Global Bütçe Uygulamaları
6308: Eczacılar İçin
Yeni Açılımlar
Farmakovijilans ve
Kozmetovijilans
Açılış Kokteyli
05
www.ivekkongre.com
KONGRE
BİLİMSEL PROGRAMI
Salon 1
Klinik Eczacılık ve
Eczacılıkta Uzmanlık
Akılcı İlaç Kullanımı
İlaç Sektöründe ve Eczacılık
Uygulamalarında Etik
İlaç ve Eczacılık Hukuku
Klinik Araştırmalar: Neredeyiz,
Nerede Olmalıyız?
Serbest Eczacılığın Geleceği
Üniversite – Özel Sektör
İşbirliği
Fuar Alanı Ziyareti
16.00-16.30
06
Geri Ödeme Sistemleri ve
İnovatif Yaklaşımlar
Fuar Alanı Ziyareti
14.30-15.00
16.30-17.30
Hastane ve Kamu Eczacılığı
Fuar Alanı Ziyareti
11.30-13.30
15.00-16.00
Salon 3
Fuar Alanı Ziyareti
10.00-10.30
13.30-14.30
Salon 2
Ortak Oturum
09.00-10.00
10.30-11.30
03 Mayıs 2014 Cumartesi
Fitoterapi
İlaçta Fiyatlandırma
Politikalarının Eczacılığa Etkisi
İlaç Tasarım ve Geliştirme
Uluslararası İlaç ve Eczacılık
KONGRE
KONGRE ve FUARI
02-04 Mayıs 2014
BİLİMSEL PROGRAMI
Salon 1
İlaçta Patent ve
Veri Koruma
Kronik Hastalıklarda Eczacı Desteği ve
Eczacının Danışmanlık Yönü
11.30-13.30
Fuar Alanı Ziyareti
13.30-14.30
Ortak Oturum
14.30-15.00
Fuar Alanı Ziyareti
15.00-16.00
16.00-16.30
İstanbul, Türkiye
04 Mayıs 2014 Pazar
Salon 3
Fuar Alanı Ziyareti
09.00-10.30
10.30-11.30
Salon 2
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Eczacılık Eğitimine Bakış
Eczacılıkta Kooperatifçilik
İlaçta AR-GE
İlaç Sektörünün 2023 Hedefleri
İçin Neler Yapmalıyız?
Kapanış (Ortak Oturum)
07
www.ivekkongre.com
ÖĞRENCİ ÇALIŞTAYI
BİLİMSEL PROGRAMI
02 Mayıs 2014 Cuma
03 Mayıs 2014 Cumartesi
04 Mayıs 2014 Pazar
08.30-09.30 Kayıt
09.00-10.00 Eczacılık Tarihine
Farklı Bir Bakış
09.00-10.00 İlaç Sektöründe
Başarı Hikayeleri
09.30-10.30 Açılış ve Protokol
Konuşmaları (Ortak Oturum)
10.00-10.30 Fuar Alanı Ziyareti
10.00-10.30 Fuar Alanı Ziyareti
10.30-11.30 Eczacılıkta 2023 Hedefleri,
AB Hedefleri (Ortak Oturum)
10.30-11.30 Dünyada ve Türkiye’de
10.30-11.30 Eczacılıkta Uzmanlık,
11.30-14.00 Fuar Alanı Ziyareti
11.30-13.30 Fuar Alanı Ziyareti
11.30-13.30 Fuar Alanı Ziyareti
14.00-15.00 Öğrenci Buluşması
13.30-14.30 Eczanede Marka Yaratmak
13.30-14.30 Sosyal Program
15.00-15.30 Fuar Alanı Ziyareti
14.30-15.00 Fuar Alanı Ziyareti
14.30-15.00 Fuar Alanı Ziyareti
15.30-16.30 Eczaneme Hoşgeldiniz
15.00-16.00 İlaç Dışı Ürünlerde
Eczacının Rolü
15.00-16.00 Sosyal Program
16.30-17.00 Fuar Alanı Ziyareti
16.00-16.30 Fuar Alanı Ziyareti
16.00-16.30 Fuar Alanı Ziyareti
17.00-18.00 Biyoteknolojik İlaç
Araştırmalarında Yeni
Hedefler
16.30-17.30 Mülakat Teknikleri
16.30-17.30 Kapanış (Ortak Oturum)
Kozmetovijilans Uygulamaları
Nereye Gidiyoruz?
18.00-20.00 Açılış Kokteyli
09
om
gre.c
n
o
k
.ivek
www
e
lık
ı
c
a
z
c
v E
ç
Iı
a
l
İ
R
ı
A
s
a
r
U
a
a
r
F
r
i Sa y
e
v
ve Serg iye
e
r
g
Ulusla
n
o
E
R tfi Kırdar K ul, Türk
NayG
4
K2O
ıs 201
M
-04
Lü
arası
Uluslaracılık
Ecz
i
Öğrenc I
TAY
ÇALIŞ
İstanb
0
ULUSLARARASI
ECZACILIK BİLİMLERİ
POSTER YARIŞMASI
•
•
•
•
•
•
Önelemesiyapıldıktansonraprojelerdenilk3’egirenlerjüritarafındanbelirlenecektir.
YazımdiliİngilizceveyaTürkçeolacaktır.
Posteriçeriği300kelimeyiaşmayacaktır.
Posterebatı70x100cmolacaktır.
Posterözetleriengeç[email protected]dır.
Başvuruiçinposterözetleriningönderilmesiyeterliolacaktır.
Detaylı bilgi için www.ivekkongre.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
Detaylı Bilgi için:
KONGRE SEKRETERYASI: 0 212 410 6060 / 222
0 530 069 1943
FUAR SEKRETERYASI:
0 232 464 3041 / 112
Bu Fuar 5174 Sayılı Kanun Gereği TOBB İzni ile Düzenlenmektedir.
Uluslararası İlaç ve Eczacılık
GENEL BİLGİLER
KONGRE ve FUARI
02-04 Mayıs 2014
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
İstanbul, Türkiye
Kongre Tarihi
2-4 Mayıs 2014
Kongre Merkezi
İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı İSTANBUL/TÜRKİYE
Kongre Dili
Kongre dili Türkçe ve İngilizce’dir.
Kongre Kayıt
Kongre kayıt masaları kongre merkezinde yer alacaktır. Kongreye kayıt ücretine bilimsel oturumlara katılım,
kongre materyalleri ( katılım sertifikası, yaka kartı, program kitabı ve kongre çantası), fuar ve sergi alanına
giriş dâhildir. İnternet üstünden kayıt yaptıran katılımcılar kayıt masalarından kayıtlarını tamamladıktan
sonra kongre materyallerini temin edebilirler.
Katılım Sertifikası
Kongreye katılan katılımcılara katılım sertifikası 4 Mayıs 2014 tarihinde kongre merkezinde kurulacak olan
masalar aracılığı ile verilecektir.
Yaka Kartı
Kongreye katılan katılımcılara yaka kartı kayıt masalarından verilecektir. Yaka kartı olmayan katılımcıların
kongreye merkezine giriş imkânı olmayacaktır.
İzin Yazısı
Kongre katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan davet yazıları kongre sekreterliği aracılığı ile
isteyen katılımcılara gönderilecektir. Bu tür davet yazıları kurum ve kuruluşlardan izin amacı ile kullanılabilir.
Mektup sahibi katılımcıların kayıt ve konaklama ücretleri kendilerine aittir.
Kayıt İptalleri
Kayıt iptali 01/03/2014 tarihine kadar bildirildiği takdirde kayıt ücretinin tamamı; 01/03/2014- 01/04/2014
tarihleri arasında bildirildiği takdirde kayıt ücretinin %30’u iade edilir. 01/04/2014 tarihinden sonra yapılacak
kayıt iptallerinde iade yapılmayacaktır.
11
www.ivekkongre.com
POSTER BİLDİRİ ÖZETİ
YAZIM KURALLARI
Kongre Dili
Kongre dili Türkçe ve İngilizce olduğu için katılımcıların isteğine bağlı olarak bildiri özetleri Türkçe veya
İngilizce olarak hazırlanabilir.
Dosya Yapısı
Bildiri özetleri Microsoft Office Word (.doc veya .docx) dosya formatında hazırlanıp kaydedilmelidir.
Sayfa Boyutu
A4 (29,7 × 21,0 cm)
Sayfa Sayısı
Bildiri özetleri bir (1) sayfadan fazla olmamalıdır.
Kenar Boşlukları
Üst ve Sol: 2,5 cm. Alt ve Sağ: 2,0 cm.
Yazı Karakteri
Bildiri özetinin tamamında Times New Roman yazı tipi kullanılmalıdır
Başlık
Başlık ortalanmış, 12 punto, koyu karakterde ve bağlaçlar hariç kelimelerin baş harfleri büyük olarak
yazılmalıdır.
Satır Aralığı
Bir satırdan fazla olan başlık ve metnin tamamı tek satır aralığında yazılmalıdır. Gerek başlıktan gerekse de
adresten sonra 1,5 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.
Yazar(lar)
Yazarların açık adları ve soyadları sadece baş harfleri büyük olacak şekilde 12 punto ile yazılarak ortalanmalı
ve bildiri sunan yazarın adı ve soyadının altı çizilmiş olmalıdır. Tek yazarlı bildirilerde ismin altının çizilmesine
gerek yoktur.
Adres(ler)
Adresler ortalanmış bir şekilde 11 puntoda italik olarak yazılmalı ve farklı adresler üst simgeler (1, 2, 3, …) ile
açıkça belirtilmelidir. Sadece sunum yapacak olan yazara ait elektronik posta adresi de adreslerden sonraki
satırda verilmelidir.
12
Uluslararası İlaç ve Eczacılık
KONGRE ve FUARI
02-04 Mayıs 2014
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
İstanbul, Türkiye
Ana Metin
Ana metnin tamamı iki yana dayalı, 12 punto yazı boyutu ile paragraf girintisi yapılmadan ve paragraflar arası
bir satır boşluk bırakılarak giriş, materyal-metot, sonuç ve tartışmadan oluşmalıdır. Gerekiyorsa ana metin
formüller, şemalar, veya tablolar içerebilir, ancak bunlar yüksek çözünürlük kalitesinde olup metin içinde
ortalanmalı ve kendilerinden önce ve sonra bir satır boşluk bırakılmalıdır.
Kaynaklar
Kaynaklar metin içinde köşeli parantezde gösterilmeli ve her bir kaynak aşağıdaki kurala göre Kaynaklar
bölümünde 11 punto ile yazılmalıdır.
Makale için: Yazarın soyadı, adının baş harfi, derginin açık adı veya varsa kısaltması (italik) , cilt numarası,
sayfa aralığı, basım yılı.
Kitap için: Yazarın soyadı, adının baş harfi, kitabın açık adı (italik), sayfa veya bölüm numarası, basımevi,
basım yeri, basım yılı.
Tez için: Yazarın soyadı, adının baş harfi, “tezin açık adı” (tırnak içerisinde ve italik), tezin yapıldığı üniversite,
tezin basıldığı yer, basım yılı.
ÖNEMLİ TARİHLER
Kongre Tarihleri
Bildiri Son Gönderim
Son Erken Kayıt Tarihi
Açılış Töreni
Açılış Kokteyli
02-04 Mayıs 2014
01 Mart 2014
01 Mart 2014
02 Mayıs 2014
02 Mayıs 2014
13
www.ivekkongre.com
KAYIT BİLGİLERİ
Katılımcı (Erken Kayıt)
Katılımcı (Geç Kayıt)
Akademisyen
Öğrenci
100 Euro
150 Euro
75 Euro
25 Euro
Öğrenciler için uygun konaklama seçeneklerini www.ivekkongre.com adresinden takip edebilirsiniz.
Kayıt Ücretleri için Banka Hesap Numarası
Ünvan
Banka
Şube
IBAN No
: Devajans Fuarcılık ve Kongre Hiz. Tic. Ltd. Şti.
: Türk Ekonomi Bankası
: Bağcılar Şubesi
: TR110003200000000019619622
KONAKLAMA BİLGİLERİ
Tek Kişilik
Çift Kişilik
Wyndham Istanbul Petek Otel
125 Euro
145 Euro
130 Euro
130 Euro
Oda fiyatlarına açık büfe kahvaltı ve %8 KDV dahildir.
The Green Park Otel Taksim
Oda fiyatlarına açık büfe kahvaltı dahil olup %8 KDV hariçtir.
DaruSultan Hotel
Oda fiyatlarına kahvaltı ve %8 KDV dahildir.
14
115 Euro
125 Euro
Uluslararası İlaç ve Eczacılık
KONGRE ve FUARI
02-04 Mayıs 2014
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
İstanbul, Türkiye
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Kongre Sekreteryası
Tel: 0 212 611 1144
E-posta: [email protected]
Fuar Sekreteryası
Tel: 0 232 464 3041 / 112
E-posta: [email protected]
15
Uluslararası İlaç ve Eczacılık
KONGRE ve FUARI
02-04 Mayıs 2014
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
İstanbul, Türkiye
Download

II. Duyuru Broşürü için lütfen tıklayınız