Uluslararası İlaç ve Eczacılık
KONGRE
KONGRE ve FUARI
02-04
2014
28 - Mayıs
30 Kasım
Merkezi
BİLİMSEL PROGRAMI
Salon 1
28 Mayıs
Kasım 2014
Cuma
02
2014
Cuma
Salon 2
Salon 3
08.30-09.30
Kayıt
09.30-10.30
Açılış ve Protokol Konuşmaları (Ortak Oturum)
10.30-11.30
Eczacılıkta 2023 Hedefleri, AB Hedefleri (Ortak Oturum)
11.30-14.00
Fuar Alanı Ziyareti
14.00-15.00
Eczacılık Eğitiminde
Akreditasyon
Homeopati
18.00-20.00
İlaç Ruhsatlandırmasında
Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Eczacılar ve SUT
Sağlık Teknolojilerinin
Değerlendirilmesi
Fuar Alanı Ziyareti
16.30-17.00
17.00-18.00
Türkiye’de OTC
Fuar Alanı Ziyareti
15.00-15.30
15.30-16.30
Kongre ve Sergi Sarayı
2014 Lütfi Kırdar
Haliç
Kongre
İstanbul,
Türkiye
Sağlık Ekonomisi ve
Global Bütçe Uygulamaları
6308: Eczacılar İçin
Yeni Açılımlar
Farmakovijilans ve
Kozmetovijilans
Açılış Kokteyli
05
www.ivekkongre.com
KONGRE
BİLİMSEL PROGRAMI
Salon 1
Klinik Eczacılık ve
Eczacılıkta Uzmanlık
Akılcı İlaç Kullanımı
İlaç Sektöründe ve Eczacılık
Uygulamalarında Etik
İlaç ve Eczacılık Hukuku
Klinik Araştırmalar: Neredeyiz,
Nerede Olmalıyız?
Serbest Eczacılığın Geleceği
Üniversite – Özel Sektör
İşbirliği
Fuar Alanı Ziyareti
16.00-16.30
06
Geri Ödeme Sistemleri ve
İnovatif Yaklaşımlar
Fuar Alanı Ziyareti
14.30-15.00
16.30-17.30
Hastane ve Kamu Eczacılığı
Fuar Alanı Ziyareti
11.30-13.30
15.00-16.00
Salon 3
Fuar Alanı Ziyareti
10.00-10.30
13.30-14.30
Salon 2
Ortak Oturum
09.00-10.00
10.30-11.30
29Mayıs
Kasım 2014
Cumartesi
03
2014
Cumartesi
Fitoterapi
İlaçta Fiyatlandırma
Politikalarının Eczacılığa Etkisi
İlaç Tasarım ve Geliştirme
Uluslararası İlaç ve Eczacılık
KONGRE
KONGRE ve FUARI
Kırdar Kongre
ve Sergi Sarayı
02-04
Mayıs
2014 2014 Lütfi Haliç
28 - 30
Kasım
Kongre
İstanbul, Türkiye
Merkezi
BİLİMSEL PROGRAMI
Salon 1
İlaçta Patent ve
Veri Münhasıriyeti
Kronik Hastalıklarda Eczacı Desteği ve
Eczacının Danışmanlık Yönü
11.30-13.30
Fuar Alanı Ziyareti
13.30-14.30
Ortak Oturum
14.30-15.00
Fuar Alanı Ziyareti
15.00-16.00
16.00-16.30
Salon 3
Fuar Alanı Ziyareti
09.00-10.30
10.30-11.30
Salon 2
30 Kasım
Pazar
04
Mayıs2014
2014
Pazar
Eczacılık Eğitimine Bakış
Eczacılıkta Kooperatifçilik
İlaçta AR-GE
İlaç Sektörünün 2023 Hedefleri
İçin Neler Yapmalıyız?
Kapanış (Ortak Oturum)
07
Download

KONGRE