ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı:
SAMİ GÜVEN BİLSEL
2.
Doğum Tarihi:
ISTANBUL 12. 04. 1937
3.
Unvanı:
PROFESÖR DOKTOR
4.
Öğrenim Durumu:
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Beş Yıllık Yüksek öğretim
sonrasında doğrudan
Y.Lisans (1)
YÜKSEK MÜHENDİS
MİMAR
(Dipl.Eng.Architect)
Fakülte Birincisi
İSTANBULTEKNİK
ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK
FAKÜLTESİ
1960
KENT VE BÖLGE PLANCISI
(M.A. Town & Regional
Planning) RITP.
UNIVERSITY OF SHEFFIELD FACULTY OF
ARCHITECTURE
1974
Y. Lisans (2)
(BRITAIN)
Doktora
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
1987
Dr. S.G.BİLSEL,
1960-1991 yillari arasinda İmar ve İskan B. Planlama ve İmar Gn.Md. de (otuz yili aşkın süre ile)
Kamu Görevlisi olarak çalışmış;
Son onbeş yilinda, Kamuda Üst-düzey Yöneticilik (Gn.Md.Yrd.)(1978-83) ve Danışmanlık görevleri
üstlenmiştir.
1991-1999 yılları arasında, Mimar ve Kent plancısı (A. Gurubu Şehir plancısı) olarak farklı sürelerde serbest çalışan Dr. BİLSEL, Kent
imar planları ve Koruma Planları düzenlemiş, Eşi,Çocukları ve Arkadaşlarıyla katıldığı Ulusal ve Uluslararası düzeyde Proje
Yarışmalarında Ödüller kazanmış; Birincilik kazandığı kentsel tasarım yarışmasında uygulama projelerini tamamlamıştır.
Yarışmalarda Jüri Üyelikleri ve Belediyeler nezdinde Danışmanlık yapmıştır.
5.
Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi :
(Doğrudan Doçentlik Unvanı)
Doçentlik Tarihi
:
1992
Profesörlük Tarihi
:
1999
1
Dr. S.G.BİLSEL, Kamu görevi yanı sıra, Gazi Ü. MMF. Mimarlik ve ŞBP. B.lerinde (1975-1999) ‘yarizamanli’ öğretim görevi ve öğretim üyeliği (Doç.Dr.) yapmış;
Profesörluk kadrosuna atandığı Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde Dekan Yardımcılığı ve Şehir ve Bölge Planlama
Bölüm Başkanlığı, Bölge planlama ABD. Başkanlığı görevleri üstlenmistir. (1999-2004).
Prof. Bilsel, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ndeki görevinden 2004 yılı nisan ayında emekli olarak ayrılmıştır.
Emeklilik sonrasında, Selçuk Üniversitesi MMF. Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde ‘yarı-zamanlı’
Öğretim Üyesi olarak görev almış (2004-2011) Lisans ve Yüksek Lisans-Doktora Dersleri vermiştir.
6.
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri :
Selçuk Üniversitesi FBE. ŞBP. ABD. Tamamlanmış Bir DOKTORA Devam eden Bir
DOKTORA Tez Çalışması
Denetiminde Yürütülen Akademik Çalışmalar:
Gazi Ü. Fen B.Enst. ŞBP. ABD.da üstlendiği iki Yüksek Lisans + bir Doktora tez yöneticiliği, (baska ilde
Profesorlüğe atama sürdürülememiş, 1999);
Erciyes U. FenB.Enst. Mimarlik ABD.de ustlendiği bir Yüksek Lisans tez yöneticiliği bulunmaktadır (emeklilik nedeniyle
sürdürülememistir).
Değişik öğretim üyeleriyle sürdürülen bu tezlerde Dr. BILSEL, tez izleme ko. Üyeligi ve juri üyeliği görevleri yapmistir.
Dr. S.Güven BİLSEL’in, Selçuk Ü. Fen B.Enst.de görevlendirildiği iki Doktora tez yoneticiliklerinden biri
başarı ile tamamlanmış (2009); diğeri sürmektedir.
Dr. S.G.BILSEL, Ankara Ü. Fen B.Enst. (Peyzaj Pl. ABD.) iki Doktora Tez Jüri üyeliği (birinde Tez izl.k.ü.); ODTÜ. Fen B.Enst,de (Mimarlık
ve ŞBP. ABD) iki Yüksek Lisans + iki Doktora Tez Jüri üyeliği; Gazi Ü. Fen B.Ens. (ŞBP.ABD) da dört Y.Lisans + bir Doktora Tez Jüri
üyeliği (Tez izl.k.ü) ve Selçuk Ü. FenB.Enst. (SBP.ABD) iki Doktora Tez Jüri üyeliği görevini tamamlamistir.
7.
Yayınlar : Kategorize edilmemiştir. Yayınları son beş başlık altında toplanabilir.
(Bkz.: Ekli Yayın Listesi)
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.7. Diğer yayınlar
Dr. S.G. BILSEL, görev yaptığı Bakanlık ve kendi adına Yurt içi ve Yurt dışında çok sayıda mesleki ve bilimsel toplantıya katılmış,
bildiriler sunmuştur. Seminerler, Paneller düzenlemiş bunlara başkanlık etmiş; Üniversitelerde ve Kamu kuruluşlarında Konferanslar
vermiş, TRT.de Radyo konuşmaları yapmış, sohbetlere katılmıştır.
Yaptığı çalışmalar, Yazıları ve araştırma sonuçları kitap bölümü olarak, dergilerde ya da makale biçiminde yayınlanmıştır. 100’ü
aşkın sayıda bilimsel yayını vardır. Tezleri ile yayınlarına yapılmış çok sayıda bilimsel atıf bulunmaktadır.
2
Yabancı dili : İngilizce (Cambridge Certificate), Almanca (Goethe Institude) ve İtalyanca (Centro di Studi
İtaliani-ilk sertifika)dır.
İlgi Alanları :
Akademik çalışmaları kapsamında özel ilgi alanına giren konular
‘Kentsel Mekanda (Stratejik) Öncelikli Alan Planlaması ve Özel İlgi Odakları Tanımlanması’
'Bölge ve Alt-bölge Ölçeğinde (Mekansal) Stratejik Planlama Yaklaşımı'
‘Kültür – Mekan Etkileşim Süreci; Kentsel Mekan ve Özgün Yer’
‘Kentsel Tasarım İlkeleri’
'Kentsel Koruma Planlaması' ve ‘Sürdürülebilir Kentsel Yenileşme’
8.
Projeler :
Dr. Bilsel' in, eşi, çocukları ve arkadaşlarıyla katıldığı, Ulusal ve Uluslararası düzeyde çıkartılan Kent planlama ve Kentsel tasarım
proje yarışmalarında, biri birincilik ödülü olmak üzere dört ödülü, dört mansiyonu bulunmaktadır.
Kent planlama, Kentsel tasarım ve Mimarlık Proje yarışmalarında yedi kez de jüri üyeliği yapmış; jüri başkanlığı görevi
üstlenmiştir.
Profesyonel çalışmaları arasında Kent İmar Planları, Koruma Amaçlı İmar Planları, kentsel Tasarım Projeleri bulunmaktadır.
Bu kapsamda Afyon K.A. İ. Planı, Niğde Kalesi Çevre Düzeni Projesi ve Tarihi Kentler Birliğinden ödül alan Afyon Kale Çıkışı ve
Ulu Cami Çevresi Düzenleme Projesi sayılabilir.
Beş Yıllık Kalkınma Planlarından üçüncü, dördüncü, beşinci, yedinci ve sekizinci planlarda DPT. tarafından oluşturulan 'Şehirleşme,
'Yerleşme', 'Bölgesel Gelişme', 'Konut' Özel İhtisas Komisyonlarında görev almış; sekizinci planda (2023 hedef yılı için) Bölge Planlama
ve İl Planlaması çalışmalarına komisyon üyesi olarak katkı koymuştur.
9.
İdari Görevler :
Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde Dekan Yardımcılığı ve Şehir ve Bölge Planlama Bölüm
Başkanlığı, Bölge planlama ABD. Başkanlığı görevleri üstlenmistir. (1999-2004).
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler :
TMMOB. Mimarlar Odası'nda 'Kentsel ve Çevresel Planlama Komitesi' ve 'Eğitim Komitesi' üyeliklerinde bulunmuştur.
TMMOB.Mimarlar Odası 'Kentleşme, Mimarlik ve Planlama Komitesi' üyesidir. Uluslararası Bölge
Bilimi Topluluğu Bölge Bilimi Türk Milli Komite üyesi olmuştur. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar
Derneği kurucu üyesi seçilmiştir.
Ingiltere Kraliyet Kent Planlama Enstitüsü (RTPI) “Kentsel Tasarım” (Urban Design Network) üyesidir.
11. Ödüller
:
(Bkz.: Yukarıda Pojeler Bölümü)
Ödül kazandığı yarışmalar (Özellikle belirtilenler)
Adana Kent Bütünü Planlama Yarışması (İkinci Ödül) (1967) İzmit Kent
Bütünü Planlama Yarışması (İkinci Ödül) (1970)
3
Zonguldak ZMA.Kent Bütünü Planlama Yarışması (Beşinci Ödül) (1972)
Gaziantep 100.Yıl Atatürk Kültürpark Kentsel Tasarım Yarışması (Birinci Ödül) (1989) Gelibolu Yarımadası
Barış Parkı Uluslarası Fikir ve Tasarım Yarışması (Mansiyon) (1998)
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler :
KTO. KARATAY ÜNİVERSİTESİ’NDE
(Yalnız, 2013-2014 Ders Yılı Güz Yarıyılında Verilen Dersler listelenmiştir.)
Akademik
Yıl
2013-2014
MIMARLIK
LİSANS
2013-2014
İÇ MİMARLIK
VE ÇEVRE
TASARIMI
LİSANS
2013-2014
MİMARLIK
YÜKSEK
LİSANS
Dönem
Dersin Adı
MİM101
Stüdyo 1
(Mimari
Planlama
Bilgisi)
MIM109
Mimari Kavram
ve Tasarım
Ölçütleri
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
Öğrenci
Sayısı
2
4
40
2
0
40
1
2
20
3
0
5
Güz
Güz
Güz
IM213
Çevre Tasarımı – 1
“Mekanbilimin Toplumsal
Boyutları
Eki: Bir Yayın Listesi
Şubat 2014
Prof. Dr. S.Güven BİLSEL
1
Prof. Dr. S. Güven BİLSEL
YAYIN
LİSTESİ
MART 2013
(1) "Kıyı planlamasının Değişik Boyutları ya da
Planlama Ölçütleri Üzerine"
'MiMARLIK' 1976/2 Sayı 147. (ss. 48-51).
(2) "Ankara'nın Kentsel Gelişmesinde Yıkılıp Yeniden Yapılma Yoluyla
Yükselip Yoğunlaşma Olgusu ve Yaygınlaşma Seçeneği"
'MİMARLIK' 1977/3 Sayı 152. (ss. 54-59).
(3) "Günümüzde İmar Planı Olgusu, Niteliği ve Türel Ayırımı"
(Bilsel,A.A. ile birlikte)
'Türkiye'de İmar Planlaması' (Der.: Gök, T.),
O.D.T.Ü., Ankara, (1980). (ss. 113-133).
(4) "Planlamada Yatay-Dikey İlişkilerin Kurulması ve
Bir Planlama Örgütü Şeması Üzerine"
'İmar Planları Yapım ve Uygulama Süreçleri'
(Der.: Kiper, P., Uğurel, Ü.N.),
T.M.M.O.B. Ş.P.O., Ankara, (1981) (ss. 98-110).
(5) "Plan Pratiği - Kısa Süreli Eylemsel Planlama ya da
Öncelikli Yöreler Planlaması Üzerine"
'Şehir Planlama Süreci ve Kısa Süreli Eylemsel Planlamada Yöntem Araştırması',
İ.T.Ü. Mim.Fak. Şehircilik Enst., İstanbul, (1980). (ss. 1-9).
(6) "Planlar Dizisi ve Ülke Fiziksel Yerleşme Düzeni Planlaması Üzerine"
'Dünya Şehircilik Günü Kollogyumları 3.' (1980).
'Ülke Ölçeğinde Planlama ve Düzenleme Sorunları'
(Der.: Çubuk, M.),
M.S.Ü. Sosyal Biliml. Enst. Y. 1. İstanbul, (1984). (ss. 77-95)
(7) "Kentsel Gelişmede Yükselme –
Yoğunlaşma ve Yaygınlaşma Kavramları"
'Avrupa Kentsel Yenileşme Kampanyası –
Antalya Semineri' ('Kentsel Korumada Uygulama Sorunları')
B.İ.B., Ankara, (1983). (ss. 26-27).
(8) "Yaşanabilir Bir Kentsel Çevre ve Planlı-Plansız Kentsel Gelişme
Üzerine Görüş ve Öneriler"
'UNESCO Dünya Çevre Günü - Çevre '82 Sempozyumu'
(Der.: Uslu, O., Türkman, A.,)
Ege Ü., İzmir, (1982). (ss. KÇ4 1-9).
(9) "Ülkemizde Konut Yerleşme Alanlarıın Türel Ayırımı ve
Konut Alanları Planlamasında İlkeler-Kriterler Üzerine"
2
'6. Türkiye Dünya Şehircilik Günü Kutlamaları' (1982).
'Türkiye'de Yerleşmeler ve Konut Sorunları Kollogyumu'
D.E.Ü. M.M.F., İzmir, (1982). (ss. 127-144).
(10) "Koruma Planlaması Kavramı ve Bu Plan Türünün
Ülke Fiziksel Planlama Etkinlikleri İçindeki Yeri"
'Koruma Planlaması Semineri' ICOMOS Türkiye Milli Komitesi,
O.D.T.Ü., Ankara, (1984).
(11) "Yerleşme Fiziksel Planları Yönetmeliği Taslağı ve
Plan İnceleme-Değerlendirme Kriterleri Üzerine"
'Şehirciliğin Son 25 Yılı Semineri'
(Der.: Bölen,F., Öner,F., Dülger,H.),
İ.T.Ü. Mim.Fak., İstanbul, (1984). (ss. 35-39)
(12) "Planlar Dizisinde Uygulanmayan Bir Plan Türü : Çevre Düzeni Planları"
(Bilsel,A.A. ile birlikte)
'Türkiye 8. Dünya Şehircilik Günü' (1984).
'Sanayi Yer Seçimi, Turizm Yerleşmeleri, Tarım Topraklarının Ülkesel
Arazi Kullanımı İçinde Değerlendirilmesi Kollogyumu'
(Der.: Altan, T., Önsoy, C.),
Ç.Ü. Zir.Fak., Peyz.Mim.B. Adana, (1985). (ss. 321-326).
(13) "İmar Planlarının Yapımını Yükümlenecek
Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği"
'3194 s. İmar Kanunu'nu Aydınlatma Semineri'
Türk Belediyeciler Derneği, Ankara, (1985).
(14) "Büyükşehir Planlaması"
'Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları için Seminer'
T.O.D.A.İ.E., Ankara, (1985).
(15) "Hızlı Değişim Sürecinde, Planlama Bütününde Bir Yerel Planlama Türü Önerisi :
Kentsel Mekanda Öncelikli Alan Planlaması"
B.İ.B. 'BÜLTEN' Mart/Nisan 1988 Yıl 20. Sayı 101.
Ankara, (1988). (ss. 49-51).
(16) "Alternatif Çevreler Tasarlama Gereği - Alternatif Çevre Oluşturmada
Tasarımı Yönlendiren Belirleyiciler - Gelişme Stratejileri _Tasarım İlkeleri"
(Bilsel, A.A., Bilsel, F.C. ile birlikte)
O.D.T.Ü. 'KAM 1988 Sempozyumu' 'Çağdaş Konut ve Çevre Arayışları'
O.D.T.Ü., Konut Araşt. Merk., Ankara, (1988).
(17) "Kentsel Kamu Alanlarının Düzenlenmesinde Kentsel Tasarım Tekniğinin
Kullanımına Planlama Bütününde Kuramsal Yaklaşım"
(Bilsel, A.A., Bilsel, F.C. ile birlikte)
'Kamu Mekanları Tasarımı Sempozyumu' (1989)
(Der.: Çubuk, M., Ulusay, B.,)
M.S.Ü. Mim.F., Ş.B.P. B., Istanbul, (1991). (ss. 49-51).
3
(18) "Kent Alanlarının Düzenlenmesi ve Kentsel Çevre Oluşturulmasında
Kentsel Tasarım Tekniği"
(Bilsel, A.A, Bilsel, F.C. ile birlikte)
'MİMARLIK' 1989/5 Sayı 237. (ss. 54-55).
(19) "Kentsel Mekan Planlaması Üzerine" Söyleşi
(Eşkinat,Y., Kural,N., Günay,B., Onaran,K. nın da katılımı ile)
'MEDÝA' Bahar '90/1 'Kent ve Kentin Tasarımı ve Planlaması'
O.D.T.Ü., Mim.Fak.Y., Ankara, (1990). (ss. 67-79).
(20) "Kentsel Tasarım Projeleri ve Uygulanmalarında Telif Hakkı Konusu"
(Bilsel,A.A. ile birlikte)
'I. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu' (1991).
(Der.: Çubuk, M.),
M.S.Ü. Mim.F., Ş.B.P. B., İstanbul (1992). (ss. 47-49).
(21) "Fiziksel Planlamalar Dizisinde Uygulanan-Uygulanmayan Planlama Kademeleri ve
Kentsel Mekanda Öncelikli Alan Planlaması"
(Bilsel, A.A. ile birlikte)
'Türkiye'de 15.Dünya Şehircilik Günü' 3.Türkiye Şehircilik Kongresi (1991)
'Türkiye'de Şehirciligin Gelişiminde Son 30 Yılın Değerlendirilmesi'
D.E.Ü. M.M.F. Ş.B.P. B., İzmir, (1991). (ss. 194-199).
(22) "Kentsel Mekanda Öncelikli Alan Planlamasında Karar Verme Mekanizması ve
Bu Planlama Kademesinde Kentsel Tasarım Tekniğinin Kullanılması"
(Bilsel, A.A. ile birlikte)
'Türkiye'de 15.Dünya Şehircilik Günü' 3.Türkiye Şehircilik Kongresi (1991)
'Türkiye'de Şehirciliğin Gelişiminde Son 30 Yılın Değerlendirilmesi'
D.E.Ü. M.M.F. Ş.B.P. B., İzmir, (1991) (ss. 200-204).
(23) "Kent Planlamada Değişen Öncelikler ve Kentsel Tasarım"
(Bilsel,A., Türkoğlu,K., Erkal,F.N., Erciyes,E., Kaplan, H. ile birlikte)
'2. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu' MSÜ.(Mayıs 1992)
('Post-urbanism ve Kentsel Tasarım')
(Der.: Çubuk, M.,)
M.S.Ü.Mim.Fak.ŞBP.Böl., İstanbul, (1993). (ss. 39-43).
(24) "Uygulamada İzlenen Yerleşmiş Davranış Biçimleri, Eğilimler & İstemler"
'Yerleşik Konut Alanlarında Koruma & İyileştirme Çalışma Gurubu Raporu' (Temmuz 1993)
D.P.T., 'KONUT' Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, (1993)
(25) "Kentleşmede Kimlik Arayışları & Kentsel Tasarım Olgusuna
Kent Kültürü, Kentlilik Bilinci, Kent Görünümü Üçlemesiyle Yaklaşım"
(Bilsel,A.A., Bilsel,F.C., Bilsel,S.M.C. ile birlikte)
'5. Kentsel Tasarım &Uygulamalar Sempozyumu' MSÜ. (Mayıs '94)
('Kentsel Tasarım ve Ekoloji - Tasarıma Ekolojik Yaklaşım')
(Der.: Çubuk, M.,)
M.S.Ü.Mim.Fak.ŞBP.Böl., İstanbul, (1995). (ss. 231-238).
(26) "Kent Planlamada Görev, Yetki ve Sorumluluk Dağılımı & Uzmanlık Oluşumu"
(Bilsel,A.A. ile birlikte)
4
'Türkiyede 18. Dünya Şehircilik Günü Kollogyumu'
('Şehircilik Mesleği ile ilgili Görev,Yetki ve Nitelikler')
G.Ü. M.M.F., Ankara, (Kasım'94)
(Der.: Çubuk, M.,)
M.S.Ü., Istanbul, (1997). (ss. 243-250).
(27) "Kent Planlamada Görev, Yetki ve Sorumluluk Dağılımı & Uzmanlık Oluşumu"
(Bilsel,A.A. ile birlikte)
'BELEDİYELER', Yıl 8., Sayı 23.
B.Ý.B., Ankara, (Eylül 1994). (ss. 55-57).
(28) "Sistem İlişkileri İçinde Metropoliten Bölge, Metropoliten Alan Büyük Kent Bütünü
Kavramlarına Yeni Akılcı Yaklaşım"
(Bilsel,A.A. ile birlikte)
'4. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi' KTÜ. (Haz.'94).
K.T.Ü.Mim.B. Şeh.ABD., Trabzon, (1994). (ss. 353-363).
(29) "Kentsel Koruma Planlamasında Projelendirme Sürecinde Sorunlar
(Bilsel,A.A. ve Aksulu,I. ile birlikte)
'2. Kentsel Koruma, Yenileme & Uygulamalar Kollogyumu'
('Kentsel Korumada Uygulama Sorunları') MSÜ. (Nisan '94).
M.S.Ü.Mim.Fak.ŞBP.Böl., Istanbul, (1995). (ss. 61-69).
(30) "Kentlerimizde Güncel Kültürel Kimlik Sorunu"
Mimarlar Odası 40.Yıl Panelleri (1994). Panel 1.
"Kentleşme/Kentlileşme/Planlama"
(Alatan,H.,Erder,N.,Gürsel.Y.,İdil,B.,Uzel,A.ile birlikte)
TMMOB. Mimarlar Odası, Ankara, (1995). (ss. 5-43).
(31) "Kentsel Koruma Planlamasında Bir İşlevsel Model Önerisi"
(Özel İlgi Odaklarında Öncelikli Koruma-Geliştirme Programı Uygulaması)
(Bilsel,A.A. ve Aksulu,I. ile birlikte)
'3. Kentsel Koruma, Yenileme & Uygulamalar Kollogyumu'
MSÜ. (Nisan '95).
('Toplumsal Gelişme Sürecinde Kentsel Korumanın İşlevi')
M.S.Ü:Mim.Fak.ŞBP.B., İstanbul, (1995).
(32) "Kentsel Korumada da Planlamanın Üstünlüğü"
(Bilsel,A.A. ve Aksulu,I. ile birlikte)
'3. Kentsel Koruma, Yenileme & Uygulamalar Kollogyumu'
MSÜ: (Nisan '95).
('Toplumsal Gelişme Sürecinde Kentsel Korumanın İşlevi')
M.S.Ü:Mim.Fak.ŞBP.B., Istanbul, (1995).
(33) "Kentsel Mekan Düzenleme ve Yeniden Kentsel Mikro Ortam Oluşturmada
Tasarımı Belirleyici İlkelere Yaklaşım"
(Bilsel,A.A. ile birlikte)
'6. Kentsel Tasarım & Uygulamalar Sempozyumu' MSÜ.(Mayıs '95).
('Kentsel Tasarım & Kentsel Mikro Ortam Tasarımı')
M.S.Ü.Mim.Fak.şBP.Böl., Istanbul, (1995).
5
(34) "Sürdürülebilir Bölgesel Gelişme Kavramı ve Altbölge Planlamasına
Stratejik Planlama Yaklaşımı Denemesi"
(Bilsel,A.A. ile birlikte)
'5. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi' ODTÜ.(Haziran'95)
('Bölge Planlamanın Değişen Anlamı')
O.D.T.Ü.Mim.F. Ankara, (1995). (Bildiri özetleri kitabı) (ss. 22-23).
(35) "Sürdürülebilir Bölgesel Gelişme Kavramı ve Altbölge Planlamasına
Stratejik Planlama Yaklaşımı Denemesi"
(Bilsel,A.A. ile birlikte)
'BELEDİYELER', Yıl 9. Sayı.27.
B.İ.B., Ankara, (Eylül '95). (ss. 21-23).
(36) "Uygarlıkların Yol Kavşağında Afyon"
(Bilsel,A.A. ve Aksulu,I. ile birlikte)
('Afyon ve Çevresinde Koruma Bilinci-Kültürü Geliştirme Etkinlikleri')
K.B.& TMMOB.Mim.Od.Ank.Şb. (Film Senaryosu Çalışması), (1995).
(37) "Projelendirme Sürecinde Sorunlar"
('SİNAN Ayı Etkinlikleri: Koruma & Ankara') Ankara, (Nisan1995)
(Der.: KARAOGLU, Z.A.,)
(Tartışma III.; Yönetmen: Doç.Dr.S.G.BİLSEL).
TMMOB:Mim.Oda.Ank.Şb., Ankara, (1998). (ss. 102-124).
(38) "Sürdürülebilir 'Kentsel Yenileşme'
Tarihsel-Kentsel Alanların Yeniden Kazanımı"
(Bilsel,A.A. ve Aksulu,I. ile birlikte)
'4. Kentsel Koruma-Yenileme&Uygulamalar Kollogyumu'MSÜ.(Nisan'96)
('Kentsel Yenileme ve Yenileşme')
M.S.Ü:Mim.Fak.ŞBP:Böl., Istanbul, (1996).
(39) "Geleneksel Çarşı ve Eski Ticaret Merkezlerinin Yenilenmesinde
Kentsel Tasarım İlkeleri"
(Irklı,D. ve Aksulu,I. ile birlikte)
'4. Kentsel Koruma-Yenileme&Uygulamalar Kollogyumu'MSÜ.(Nisan'96)
('Kentsel Yenileme ve Yenileşme')
M.S.Ü:Mim.Fak.ŞBP.Böl., Istanbul, (1996).
(40) "Kentsel Mekan Düzenlemede Gelenekler, Alışkanlıklar,
Kültürel-Moral Değerler ve Etik Normların Belirleyiciliği"
(Bilsel,A.A. ile birlikte)
'7. Kentsel Tasarım & Uygulamalar Sempozyumu' MSÜ. (Mayıs'96).
('Kentsel Mekanların Düzenlenmesinde Norm ve Standartlar')
M.S.Ü.Mim.Fak.Ş.B.P.Böl., İstanbul, (1996).
(41) "Planlama - Uygulama Sürecinde Yeniden Yetki Dağılımı
İl - Ilçe Büyükkent Kurulmasında Ölçütler Üzerine"
(Bilsel,A.A. ile birlikte)
'6. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi' GÜ. (Ekim'96).
G.Ü.Müh.Mim.Fak.ŞBP.Böl., (Bildiri özetleri kitabı), Ankara, (1996).
(ss. 44).
6
(42) "Korumada Planlama Sonrası - Uygulamaya Geçişte Sorunlar"
(Aksulu,I., Bilsel,A.A. ile birlikte)
'1. Kentsel Koruma-Yenileme& Uygulama. Kongresi' MSÜ.(Nisan'97).
M.S.Ü.Mim.Fak.ŞBP.Böl., Istanbul, (1997).
(43) "Kentsel Tasarım Formasyonu - Kavram/Amaç-Kapsam/Ölçek
Sorunsalı Üzerine"
(Bilsel, A.A., Bilsel, F.C. ile birlikte)
'8. Kentsel Tasarım & Uygulamalar Sempozyumu' MSÜ.(Mayıs'97).
M.S.Ü.Mim.Fak.ŞBP.Böl., Istanbul, (1997).
(44) "Türkiye'de son yıllardaki konut gelişmeleri, Kentsel yayılım ve
Toplumsal-mekansal parçalanma: Kentsellikte Yeni bir Krize Doğru mu?"
(Bilsel, F.C. & Bilsel, A.A. ile birlikte) .
'Yapı&Yaşam (Building&Life) Kongresi '97
'Habitat II.nin ardından Mimarlık ve Şehircilikte Hedefler, Stratejiler'
(Kongre Kitabı)
TMMOB. M.O. Bursa Şb., Bursa, (1997), (ss. 94-101).
(45) "Ankara'nın Öncü-örnek Rolü, Başkentlik Kimliği ve
Kızılay Özel İlgi Odağı"
(Atak,E.,Gökçe,B.,Sezgin,D.,Şan,H.,Şişman,O.
G.Ü.Fen B.Enst. ŞBP.ABD.Yüksek Lisans ögrencileri ile birlikte)
'Ankara Sempozyumu' 13-15.Ekim 1997 (Ankara)
TMMOB. M.O. Ankara Şb. (Bildiriler kitabı) (ss. 2-16).
(46) "Ankara Metropoliten Alanı Alt-bölge (Gelişme Koridorları)
Sorunları/Gelişmeleri/Planlama Önerileri"
(Kuntay,O.,Karaaslan,Ş.,Eke,F.,Uzel,A.,Özelçi,T.,Özdemir,N. ile birlikte)
'Ankara Sempozyumu' 13-15.Ekim 1997 (Ankara)
TMMOB. M.O. Ankara Şb. (Bildiriler kitabı) (ss.155-172).
(47) "Sürdürülebilir Bölgesel Gelişme için Stratejik Planlama Yaklaşımı (II)"
(Alt-bölge Planlamasında Alternatif Bölgesel Gelişme Stratejileri / Gelişme Hedefleri &
Değerlendirme Ölçütleri)
(Bilsel, A.A. ile birlikte)
'7.Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi' DEÜ. (Ekim 1997).
D.E.Ü.Mim.Fak.ŞBP.Böl., (Bildiriler), Izmir, (1997). (ss. 63-73).
(48) "Ölçekler Ötesi Yaratıcı bir Süreç Olarak Kentsel Tasarım"
(Bilsel, F.C. & Bilsel, A.A. ile birlikte)
'9. Kentsel Tasarım & Uygulamalar Sempozyumu' MSÜ.(Mayıs'98).
('Farklı Ölçeklerde Kentsel Tasarım')
M.S.Ü.Mim.Fak.ŞBP.Böl., Istanbul, (1998).
(49) "Alt-bölge Planlamasında Stratejik Planlama Yaklaşımı (III)"
(Bölgesel Gelişme Stratejileri / Senaryolar & Stratejik Seçmeler)
'8.Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi' İTÜ. (Eylül 1998).
I.T.Ü.Mim.Fak., (Bildiriler), Istanbul, (1998). (ss. 7-17).
7
(50) "Kuramsal Yaklaşımlardan Kentsel Mekan Tasarımına"
(Bilsel, F.C. & Bilsel, A.A. ile birlikte)
'1. Ulusal Kentsel Tasarım Kongresi' MSÜ. (Mayıs'99)
('Kentsel Tasarım Bir Tasarımlar Bütünü')
(Tema I.: 'Kentsel Tasarımın Kavramsal Gelişimi ve Değişimi')
(Editör: M.Çubuk)
M.S.Ü.Mim.Fak., (Bildiriler), Istanbul, (1999). (ss. 58-70).
(51) "Yaşanılası Mekan ve Yüzey Kavramı"
'Kuram & Uygulama' 'Mimari Biçimlenmede Yüzey Sempozyumu'
G.Ü. MMF. Mimarlık Bölümü, TMMOB. Mimarlar O. Ankara Şb.,
Ankara, (1999)
(52) "Kentsel Gelişmede Stratejik Planlama Yaklaşımı & Gazimağusa"
'Gazimağusa Sempozyumu '99' (Ekim'99) (Bildiri Kitabı)
(Der.: Ö. Dinçyürek)
Dogu Akdeniz Üniv. Basımevi, Gazimağusa, (1999) (ss.171-179).
(53) "Küreselleşme & (Yaşanılası) Kentsel Mekan Üretimi Üzerine Düşünceler"
'Dünya Şehircilik Günü 23. Kollogyumu' (Kasım'99)
TMMOB.ŞPO. & YTÜ., (Istanbul), (1999).
(54) "Yaşanılabilir Kentsel Çevre için Stratejik Planlama Yaklaşımı"
'Türkiyede Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu III.' (Kasım'99)
(Bildiriler)
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çayırova Kampusu,
(Gebze), (1999). (ss. 68-74).
(55) "Current Problems of Urban Planning, Development and Conservation
In Turkish Context"
'Urban Development & Conservation of the Past' - A Symposium
('Kentsel Gelişme ve Geçmişin Korunması Sempozyumu')
Heracles Programme, Heracles & METU (ODTÜ)., Atatürk Kültür Merkezi
Mayıs 2000., Ankara, (2000).
(56) "Kültürel Süreklilik Sağlamada 'Yaratıcı Kentsel Tasarım'ın İşlevi"
(Yaşlıca, E., Büyükmıhçı, G., Erkman, S., Hisarlıgil, H. ile birlikte)
'Kentsel Tasarım - Kentsel Çevreye Çok Disiplinli Bir Yaklaşım Aracı'
1. Kentsel Tasarım Haftası
(Türkiye'de Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu Çerçevesinde
11. Buluşma)
(Tema IV.: 'Kentsel Tasarımda Yaratıcılık ve Vizyon Oluşturma')
(Editör: M.Çubuk)
MSÜ. Mim.Fak., İstanbul, (2000), (ss. 145-153).
(57) "Kayseri, The Future Metropolis of Central Anatolia and
Germir & Tavlusun Two Small Historical Town within the Vicinity"
(Yaşlıca, E., Büyükmıhçı, G., Erkman, S., Hisarlıgil H. ile birlikte)
'IAPS 16, Metropolis 2000'
'Which Perspectives? Cities, Social Life & Sustainable Development'
8
(Socio-Economic Monographs) (Paris, July 4th.-7th.)
(G. Moser, E. Pol, Y. Bernard, M. Bonner, J. Coraliza, M.V. Guilianni (eds.))
Paris, (2000).
(58) "Bütünleşik Avrasya ve Yeni Bölgesel Gelişme Stratejileri :
Kıtasal Gelişme Alanları ve Bölgesel Gelişme Koridorları"
(Kocatürk-Özcan,F., Yıldız,T., Aktaş,G. Ile birlikte)
BB./BP. Türk Milli Komitesi & Kdz.T.Üniv.MMF.
9. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi (Trabzon, 05/06 Ekim 2000)
" Bildiriler Kitabı" (Ş.Aydemir, S.Aydemir vd. eds.)
Trabzon, (2000), (ss. 83-100).
(59) "21.Yüzyıl Metropolü Kayseri - Doğu Gelişme Aksında 'Derevek Vadisi ve
İki Küçük Tarihsel Yerleşme : Germir ve Tavlusun"
(Kocatürk -Özcan,F., Yıldız,T. ile birlikte)
"Mimarlık ve Kültürel Çoğulculuk" TMMOB. Mimarlar Odası
'Antakya'da Dünya Mimarlık va Konut Günü Buluşması' (30.Eylül/01.Ekim 2000)
Konuşma metni, (2000).
(60) "Plan Bölge ve Alt-bölgeler" Alt komisyon Raporu ve "İl Gelişme Stratejileri"
Alt Komisyon Raporu hazırlıklarına katkı
(Komisyon Bşk. Aydemir,S. & Aydemir Ş.) (Mersin Üniv., Ocak 2000).
Başbakanlık DPT. VIII. Beşyıllık Kalkınma Planı
'Bölgesel Gelişme / İl Gelişme Stratejileri' Özel İhtisas Komisyonu Raporu
(DPT., Ankara, (2000).
(61) "Koruma Kültürü - Planlama ve Kayseri"
Erciyes Üniversitesi 11. Kültür ve Sanat Haftası
(Mimar Sinan Haftası Etkinlikleri)
Panel Yönetimi / 4.Nisan 2000
(Editör : S. Çalışır) (E.Üniv.'ce yayına hazırlanmaktadır.) (2001).
(62) "Geleceğin Orta Anadolu Metropolü Kayseri ve Yakınında
İki Küçük Tarihsel Kent : 'Germir' ve 'Tavlusun'"
(Büyükmıhçı,G.,Kocatürk-Özcan,F.,Hisarlıgil,H.,Yıldız,T. ile birlikte)
Türkiye Anıt ve Çevre Değerlerini Koruma (TAÇ.) Vakfı
25. Kuruluş Yıldönümü Anı Kitabı
"Türkiye'de Risk Altındaki Doğal & Kültürel Miras" Makale (Eylül 2000).
Kitap bölümü, TAÇ Vakfı, Tunç ofset, İstanbul, (2001). (ss. 100-108).
(63) “Bütünleşik Avrasya ve Yeni Bölgesel Gelişme Stratejileri:
Kıtasal Gelişme Alanları ve Bölgesel Gelişme Koridorları”
(Kocatürk-Özcan,F.,Yıldız,T.,Aktaş,G., ile birlikte)
9. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi
KTÜ. 05-06 Ekim 2000
Bildiriler Kitabı (S.& Ş. Aydemir editörler)
Trabzon, (2000). (ss. 83-100).
(64) "Kentlerde Yoğunlaşma - Yaygınlaşma Süreci ve
Planlamaya Bütüncül Yaklaşım Gereği"
(Kocatürk-Özcan,F. ve Yıldız,T. ile birlikte)
Dünya Şehircilik Günü 24. Kollogyumu (Kasım 2000)
9
'Geleceği Planlamak' (Bildiri Kitabı) İzmir, (2001, (ss. 57-59).
(65) "20. Yüzyılın Türk Kent Dokusuna Getirdiği Kimliksizlik Olgusu ve
21.Yüzyıl Kent örüntüsünün Geleceği Üzerine"
'The non-identity brought to the Turkish Urban-pattern ınthe 20th.Century &
About the Future Urban-pattern by 21st.Century'
( Kocatürk-Özcan,F.,Yıldız,T.,Aktaş,G. ile birlikte)
XIII. Uluslararası Yapı&Yaşam Kongresi, Bursa, (Mayıs, 2001.)
'Yirminci Yüzyılın Mimari Mirası' ( '20th. Century Architectural Heritage')
TMMOB. MO. Bursa Şb., ( Yapı-Yaşam 2001 Kitabı )
(M.O.'ca yayına hazırlanmaktadır.)
(66) "Bölge Planlamanın Değişen Anlamı ve Bölgesel Gelişme Stratejileri
Oluşturmada Yeni Yaklaşımlar"
(Kocatürk-Özcan,F. & Yıldız,T. ile birlikte) (2001).
2001 Türkiye İktisat Kongresi (5-8. Haziran 2001) için hazırlanmıştır.
( Başbakanlık DPT.nca sunum için kabul edilmiş / Kongre ertelenmiştir.)
(67) "Towards a Process of Re-vitalization - 'Agırnas : Sinan's Hometown"
(Büyükmıhçı,G.,Hisarlıgil,H.,Polat,E. ile birlikte)
Lıvenarch 2001 'Livable Environment & Architecture'
International Congress: "Nature, Cities, Architecture & Sustainable Development"
(KTÜ., 4-7.Temmuz 2001), Için hazırlanmıştır.
KTÜ., Trabzon, (2001).
(68) "Sustainable Traditional Environment - Commencing a New Strategy to
Re-insure the Cultural Continuity in 'Gesi' and Surrounding Small Settlements"
(Büyükmıhçı,G.,Hisarlıgil,H.,Polat,E. ile birlikte)
Second International Symposium of IAPS-CSBE Network
( Amasya, 20-23 Haziran 2001.) Özet Kitapçığı ss. 87-88) (2001).
' Traditional Environment in a New Millennium :
Defining Principles&Professional Practice'
IAPS-CSBE / Culture & Space in Built-Environment Network
(H.Turgut & P. Kellet editors)
Nokta Ofset, Ankara, (2002). (pp. 229-232).
(69) "Trafikte Kapasite, Hizmet Düzeyi, Araç / Yaya Ayırımı ve
Yaşanılası Kentsel Mekan Üretimi Üzerine"
( Iyg paper-un131)
( Bilsel,A.A. ile birlikte )
'Trafik ve Yol Güvenliği' Kongresi (Ankara, 25-27 Nisan 2001.)
TC. İç işleri B. Emniyet Gn.Md.Trafik H.Bşk. & Gazi Ü. Fen B.Enst. Trafik Planl.ABD.
İç İşl.B. Emn.Gn.Md. ve G.Ü.'nce yayına hazırlanmaktadır. (2001).
(70) " Kent Kültürü / Kültürel Süreklilik / Kimlik Sorunsalı ve 'Gazimağusa'"
( Bilsel,A.A. ile birlikte )
3. Gazimağusa Sempozyumu 2001
Doğu Akdeniz Üniversitesi, (Gazimağusa, 23-26 Ekim 2001.)
'Dönüşüm Sürecinde Bir Kent : Gazimağusa'
DAÜ. Basımevi, Gazimağusa KKTC., (2001), (ss. 1-10).
10
(71) "Kentsel Tasarımda Bir Kurama Doğru mu?"
( Bilsel,A.A. ile birlikte )
1. Uluslararası Kentsel Tasarım Buluşması '
"Küreselleşme Sürecinde Kentsel Tasarım ve Yerel Özellikler"
MSÜ. İstanbul, (22-29 Eylül 2001).
Özet kitapçığı, (Editör: M.Çubuk)
MSÜ. Mim.Fak., İstanbul, (2001), (ss.
).
(72)" Tarihsel-Kentsel Çevrede İç-Dış Mekan İlişkisi ve Sürdürülebilirlik Sorunsalı;
Bir Anıtsal Yapıya Dışardan Bakmak: ' Kayseri Gevher Nesibe Külliyesi'"
Kayseri Mimarlık Kültürü Araştırma Gurubu
'Gevher Nesibe Medresesi İncelemesi' (Koord.: S.Erkman, B.Asiliskender)
(Yayınlanmamış araştırma / Konuşma metni) Erciyes Ü., Kayseri, (2001).
(73) "The Efforts of Finding the Lost Space" 'Case Study Kayseri,
The Emerging Metropolis of Central Anatolia'
(Kocatürk-Özcan,F. ve Yıldız,T. ile birlikte)
(Kayseri Kent bütünü ve Cumhuriyet meydanı sorunsalına ilişkin yayınlanmamış makale)
Erciyes Ü. Kayseri, (2001).
(74) "Sinan'ın Yurdu Ağırnas, 21.Yüzyıl Başına dek
Yaşamını Sürdürebilen Geleneksel Yerleşme"
(Büyükmıhçı,G., Hisarlıgil,H., Polat,E.ile birlikte)
'Tarihi Kentler Birliği'nin 23-24 Mayıs 2001 Antalya Kollogyumu için
Ağırnas kenti adına sunulmak üzere hazırlanmıştır. E.Ü., Kayseri, (2001).
(75) " 1968’den 21.Yüzyıla Ulusal Fiziki Plan Semineri"
TMMOB. Mimarlar Odası (Ankara, 18-19 Ocak 2002)
5.Oturum Yünetimi: 'Fizik Planlamanın Kurumsal & Yasal Çerçevesi'
Forum’da Konuşma
TMMOB. MO Genel Merkez Ankara, (2002). (ss.127-161); (202-210).
(76) "Kent Kültürü / Kültürel süreklilik / Kimlik Sorunsalı ve
Yaşanılası Kentsel Mekan Kavramı Üzerine"
'Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu'
unpd / yerel gündem 21 / Çukurova Üniv.
TMMOB. Mimarlar O. Adana Şb. (Adana, 25-26 Ocak 2002)
‘Kentleşme ve Yerel Yönetimler’
Yerel Gündem 21 Yayınları, Adana, (2002). (ss. 107-114).
(77) "II.Planlama Kongresi"
'Planlama Eğitimini Yeniden Düşünmek, Sorunlar, Beklentiler, İlkeler'
TMMOB. ŞPO. & YTÜ. ŞBP., (İstanbul, 7-8 Şubat 2002)
VI. Oturum: 'Geleceğe dönük Stratejiler, Yapılanma'
Panel Konuşması
TMMOB. ŞPO. Ve YTÜ.'ce yayına hazırlanmaktadır. İstanbul, (2002).
(78) “Akreditasyon Kitabı”
(Erciyes Üniversitesi Akreditasyon Hazırlık Klavuzu)
(Akreditasyon Komitesi Üyeleri ile birlikte) (Bşk.: V. Atlı)
E.Ü. Yayın No. 136 Kayseri, (2002).
11
(79) “Sinan’ın Yurdu Ağırnas”
(21.YY. Başına dek Yaşamını Sürdürebilen Geleneksel Yerleşme)
(MİMARLIK için Genişletilmiş Yeni Yazım)
(Büyükmıhçı,G.,Hisarlıgil,H.,Polat,E. İle birlikte)
MİMARLIK 2002 – 305 (SS. 50-53).
(80) “Sinan’ın Yurdu Ağırnas”
(Makale Özeti)
(Büyükmıhçı, G. İle birlikte)
TOL Mimarlık Kültür Dergisi, Yıl 1, Sayı 1., yaz 2002. (ss. 101-102).
(81) “İstanbul ve Kimlik” (‘Istanbul & Identity’)
(Kentsel Tasarımda Vizyon)
MSÜ. 13. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu
(29Mayıs- 1 Haziran 2002)
Panel Konuşması (Yönetici : M. Çubuk)
MSÜ.nce yayına Hazırlanmaktadır. İstanbul, (2002).
(82) “Kültürel Süreklilik Sağlamada Mimarlığın Misyonu ve
Mimarlık Eğitimi”
(Büyükmıhçı, G. İle birlikte)
XIV Uluslar arası Yapı – Yaşam Kongresi ( 11-12 Ekim 2002) Bursa
‘Mimarlıkta Kültürel Değişim ve Süreklilik’
TMMOB. MO. Bursa Şb.’ce yayına hazırlanmaktadır.
Yapı-Yaşam 2002 Kitabı
(83) “Kentsel Yoksulluğun Değişik Tanımları Üzerine”
(Polat,E., Çalışır, S., Hovardaoğlu O. İle birlikte)
26. Dünya Şehircilik Günü Kollogyumu 06-08 Kasım 2002 Ankara.
‘Yoksulluk, Kent Yoksulluğu ve Planlama’
(Özet Kitapçığı s.40)
TMMOB. ŞPO. Ankara (2002).
(84) “Afyon’da Kent Dokusu ve Sokak Düzenlemeleri”
‘Kent Mekanında Kimlik Sorunsalı Üzerine Düşünceler’
(Bilsel,A.A., ile birlikte AFYON KONFERANSI, 29.Ocak 2003)
B.B. Atatürk Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür M. Bşk.
‘Cumhuriyetten Sonra Mimari ve Çevre Kültürü’
KONFERANSLAR DİZİSİ, AKM.’ce yayına hazırlanmaktadır.
Ankara, (2003).
(85) “Sürdürülebilir Kentsel Yenileşme”
‘Planlama-Uygulama Sürecinde Sorunlar’
(Bilsel, A.A., Büyükmıhçı,G., Güpgüpoğlu, A. İle birlikte
KAYSERİ KONFERANSI, 17. Mart 2003)
B.B. Atatürk Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür M. Bşk.
‘Cumhuriyetten Sonra Mimari ve Çevre Kültürü’
KONFERANSLAR DİZİSİ, AKM.’ce yayına hazırlanmaktadır.
Ankara, (2003).
12
(86) “21.Yüzyılda Kayseri”
‘Olası Alternatif Kentsel Gelişme Stratejileri’
(Polat,E., Çalışır-Hovardaoğlu, S., Hovardaoğlu, O. İle birlikte)
PANEL, 11. Nisan 2003)
14. Kayseri Kültür ve Sanat Haftası
Erciyes Üniv.’ce yayına hazırlanmaktadır. Kayseri, (2003).
(87) “Kentsel Trafik Güvenliği ve Çevre Kalitesi Bağlamında
XXI. Yüzyıl için Yeni Kentsel Ulaşım Sistemleri”
(Polat,E. ile birlikte)
‘Trafik ve Yol Güvenliği Ulusal Kongresi’ (7-9 Mayıs 2003)
Gazi Üniv.’ce yayına hazırlanmaktadır. Ankara, (2003).
(88) “Kentsel Korumada Yeni Açılımlar”
(Tankut, G., Geray, C. İle birlikte) PANEL, (22. Mayıs 2003).
E.Ü. Yozgat MMF.’ce yayına hazırlanmaktadır. (2003).
(89) “Sürdürülebilir Kentsel Yenileşme için bir Yöntem Arayışı”
‘Kayseri Kent Merkezinde Stratejik Öncelikli Koruma-Geliştirme
Kentsel tasarım Projesi’
(Polat, E., Yılmaz, N. İle birlikte)
MSÜ. Uluslar arası 14. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu
(28-30 Mayıs 2003)
‘Kentsel Yenileşme ve Kentsel Tasarım’
MSÜ. İstanbul, (2003).
(90) “Değişim-Dönüşüm Sürecinde Kimlik Arayışları ve
Kentsel Yenileşme Kavramı”
(Polat, E., Yılmaz, N. İle birlikte)
TMMOB. ŞPO. ‘Kentsel Dönüşüm Sempozyumu’
YTÜ., İstanbul , (2003) (ss.
).
(91) “Towards a Sustainable Urban Growth and a Livable Environment;
Defining a Methodology to Re-ensure Cultural Continuity”
(Polat, E. ile birlikte)
‘Livenarch 2003 Second International Congress’ (1-4 July 2003)
Karadeniz Technical University. Trabzon, (2003) (pp.
).
(91) “Tarihsel Mekansal Süreklilik Sorunsalı ve Bir Anıtsal Yapıya Dışarıdan bakmak”
‘Kayseri Gevher Nesibe Külliyesi’
(Çalışır-Hovardaoğlu, S., ile birlikte)
Makale, ‘Bilge’ Dergisi S. 36 (Bahar/Nevruz 2003),
Atatürk Kültür Merkezi B., Ankara, (2003) (ss. 14-17)
(93) “Doğu Akdeniz’de İki Tarihsel Liman Kenti İskenderun ve Gazimagusa”
‘Değişim-Dönüşüm Süreçlerine Birlikte Bakış’
(Polat, E. İle birlikte) ‘Uluslararası Gazimağusa Sempozyumu 2004’
‘Akdeniz Üçlemesi, Değişim, Dönüşüm, Bildirim’
Eastern Mediterranean University Press, ISBN 975- 8401. North Cyprus, (2004) (pp.502-512)
13
(94) “Sürdürülebilir Kentsel ve Bölgesel Gelişmede Stratejik Planlama Yaklaşımı”
‘Planlama Eğitiminde Bölge Bilimi ve Bölgesel Ölçek’
11. Bölge Bilimi – Bölge planlama Kongresi, Trabzon ( 21-23 Ekim 2004)
KTÜ., Trabzon, (2004)
(95) “Kayseri Kenti ve Mimarlık”
Çağrılı Bildiri / Konuşma
UIA 2005 Istanbul’a Doğru Türkiye Kongreleri 1.
“Tarihin Başkentlerinde Anıtsal Yapılar ve Yeni Mimari Çevre”Konya, (24-26 Haziran 2004)
TMMOB.MO. Ankara, (2004)
(96) “Şehircilikte Mimarinin ve Kentin Birlikte Planlanmasında
Farklılaşan Kavramlar Üzerine”
Makale (Yayımlanmamış) Ankara, (2004)
(97) “Planlama / Şehircilik / Tasarım ve Mimar Plancının Dönüşü”
Bilsel, A.A. ile birlikte
MSÜ. Uluslar Arası 15. Kentsel Tasarım &Uygulamalar Sempozyumu
‘3. kentsel tasarım kongresi’ nde sunulmak üzere,
Makale (Yayınlanmamış) Ankara, (2005)
(98) “Kıyı Kanunu Tasarısının … Kamu Yararı ve Sürdürülebilirlik İlkeleri
Açısından İrdelenmesi”
(Kurtaslan, B. Öztürk ile birlikte)
Atatürk Ü. Z.F. Dergisi 38 /2 ISSN: 1300- 9036 (2007)
(99) “Sürdürülebilir Kentsel Yenileşme”
Selçuk Üniversitesi MMF. Sunum (Şubat 2007)
SU., Konya, (2007)
(100) “Kentsel Dönüşümün Kavramsal Açılımı ve Planlama Boyutu”
Panel Konuşması TMMOB.MO. Adana Sb. ‘Kentsel Dönüşüm Adana Paneli’ (24 Şubat 2007)
MO. Yayını, Adana, (2007)
(101) “Mekansal Stratejik Planlama Yaklaşımı ve Öncelikli Alan Planlaması”
(Strategıc Spatial Plannıng Approach & Plannıng for Prıorıty Areas)
18. Uluslararası Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu
“Mekansal Gelişme Stratejileri ve Kentsel Projeler”
MSGSÜ., Istanbul, (28-29 mayıs 2007)
(102) “Afyonkarahisar Kenti Tarihsel Kentsel Konut Dokusu ve Geleneksel Çarşıda Koruma Amaçlı
Planlama Çalışmaları”
‘Mimaran’ Konya Mimarlar Odası Mimarlık ve Kültür Dergisi S. 1., (ss. 28 -37). Konya, (2007)
(103) “Boğaziçi’nin Doğal ve Kültürel Peyzajının Sürdürülebilirliğinde Planlar-Mekanlar.”
Bilsel, A. A. İle birlikte,
‘İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti – Boğaziçi’nin Doğal, Kültürel Peyzajının Sürdürülebilirliği’
Boğaziçi Çalıştayı (14-15 Nisan 2008),
YTÜ., İstanbul, (2008)
14
(104) “Yerel Yönetimler: Ankara, Kent Kimliği, Mekansal-Kültürel Değişim”
‘Dosya’ S.10.1 ve 10.2 (Editör: Bilsel, S.G.)
Editorial (Sunuş yazısı) (ss. 3-11)
TMMOB. MO: Ankara Sb., Ankara, (Şubat 2009)
(105) “Kent ve Kentli Kültürü, Kimlik Sorunsalı, Yaşanılası Kentsel Mekan ve Ankara
Üzerine”
‘Dosya’ S10.1 ve 10.2 ‘Yerel Yönetimler: Ankara, Kent Kimliği, Mekansal-Kültürel Değişim’
(ed.: Bilsel, S.G.,) (Ankara, Şubat 2009),
TMMOB. MO. Ankara , (2009)
(106) “Kentleşme Politikaları”
Konferans, TMMOB. Mimarlar Odası Gn. M & Sb.Yönetim K. Toplantısı (14.Mart 2009)
MO. Konya, (2009)
(107) ‘Mekanın Yeniden Üretımınde Yaratıcı Bır Eylem Olarak Kentın “Zaman+Mekan”ını Yenıden
Yorumlamak’
Selcuk Ünıversıtesı FBE.SBP.ABD..
‘Mekan Bılımın Toplumsal Boyutları’ Yuksek Lısans – Doktora Dersı
Synopsis
(Mart 2009)
(108) “From Urban Renewal to Urban Reneissance”
14th. IPHS. Conference ‘Urban Transformation: Contravercies, Contrasts and Challenges’
(12-15 July 2010 Istanbul – Turkey)
IPHS., İTÜ., İstanbul, (2010)
(109) “Bartın Koruma Planı Öyküsü”
Kitap Bölümü, ‘Çerçevesinden Taşan Tarih’ (Ü.Sarıaslan) (ss. 70-75),
Erek Ofset, Ankara, (2011)
(110) “Adana Büyükşehir Nazım Plan Revizyonu Konusunda Görüş ve Öneriler“
Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde Sunum (20. Haziran 2011)
MO. Adana, (2011)
(111) “Kent Bütünü Planlama Yarışmaları” ‘ 1960’lardan 1970’lerin Sonlarına Dek’
Bilsel, A.A. ile birlikte,
Makale (Kitap Bölümü)
“Planlama” 2010 / 3-4 TMMOB. Şehir plancıları O. Yayını (Kitap formatında) S.50., (ss.89–124)
ISSN 1300 – 7319., Ankara, (2011)
(112) “Kentleşme / Kentlileşme / Kentsel Değişim-Dönüşüm”
Panel Konuşması Konya Selçuk Üniversitesi Cihanbeyli Meslek Yüksek Okulu (02 Aralık 2011)
SU., Konya, (2011)
(113) “Alışveriş Alanlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi: Bursa Örneği”
(Deniz-Topçu, K. ile birlikte)
TMMOB. MO. Bursa Sb. Uluslarası Yapı- Yaşam Kongresi (16. Mart 2012)
MO., Bursa (2012)
15
(114) “Tarihsel Süreç içinde Kent Planlama, Kentsel Tasarım & Prof. K.A.Aru”
‘Uluslarası Kentsel Planlama ve Tasarım Sempozyumu (Prof. Kemal Ahmet Aru Anısına)
(İstanbul , 18-19 Aralık 2012)
Sunum
İTÜ., Çevre ve Şehircilik Uyg. Ve Araşt. M., İstanbul, (2012)
(115) “80’li Yılların ‘Kısa Süreli Eylemsel Planlama’ Yaklaşımı ve
Kentsel Mekanda Stratejik Öncelikli Alan Planlaması Önerisi”
‘Uluslarası Kentsel Planlama ve Tasarım Sempozyumu (Prof. Kemal Ahmet Aru Anısına)
(İstanbul , 18-19 Aralık 2012)
Çağrılı Bildiri,
İTÜ., Çevre ve Şehircilik Uyg. Ve Araşt. M., İstanbul, (2012)
ANKARA,
MART 2013
16
Download

Özgeçmiş Dosyası İçin Tıklayınız