ULUSLARARASI
KONGRE VE FUARI
28-30 KASIM 2014
Haliç Kongre Merkezi , İstanbul
İlaç ve Eczacılıkta
Küresel Bilgi Paylaşımı
s.com
s
e
r
g
ekcon ivek.org.tr
v
i
.
w
e@
ww
Bu fuar 5174 sayılı kanun gereği TOBB izni ile düzenlenmektedir.
kongr
İlaç ve Eczacılık Kurumu Derneği
Değerli Katılımcılar,
“İlaç ve Eczacılıkta Küresel Bilgi Paylaşımı” sloganı ile 28-30 Kasım 2014 tarihleri arasında Uluslararası İlaç ve
Eczacılık Kongre ve Fuarı’nı İstanbul’da gerçekleştirmek üzere yola çıktık.
Teknolojik olarak her geçen gün küçülen dünyamızda karşılıklı bilgi paylaşımının önem ve değerini bilen bizler
dünyadaki ilaç ve eczacılıktaki gelişmeleri tartışabilmek, yorumlayabilmek ve çıkarımlar yapabilmek için konusunda
önder uluslararası konuklularımızla bir araya gelmeyi hedefledik. Bu etkileşimin Türkiye’nin ilaç ve eczacılıkta geldiği
noktayı daha da ileri götürmek için atılacak adımlara öncülük edeceğini düşünüyoruz. Sadece bilgi değil, aynı
zamanda dünyada ve ülkemizde ilaç ve eczacılıkta ürettiklerimizi bir fuar ortamında paylaşarak ufkumuzu da
açabilmeyi planlıyoruz.
Kongremizde ilaç ve tıbbi malzemenin üretimini, ruhsatlanmasını, geri ödemesini, ulusal ve uluslararası hukuki
düzenlemelerini, serbest ve hastane eczacılarımızın sorunları ve çözüm önerilerini, eczacılık eğitimini, klinik eczacılık
ve uygulamalarını, eczacılıkta uzmanlık gibi eczacılık mesleğinin geleceğini çok yakından ilgilendiren konuları
bilim insanları, serbest ve kamu eczacılarımız, yöneticilerimiz ve öğrencilerimiz ile birlikte konuşacağız.
Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongre ve Fuar kapsamında düzenlenecek olan “Öğrenci Çalıştayı” ile eczacı
adaylarımızı gelecekteki mesleklerine hazırlamayı, bu büyük camianın artık birer üyesi olduklarını hissettirmeyi,
yaşanan olumsuzluklarda onların da değerli fikirleri ile en doğruyu bulabilmeyi planladık. Özgür bir ortam, kendi
belirleyecekleri bilimsel etkinliklerde tartışma fırsatı… İşte Öğrenci Çalıştayı’ndan beklentimiz.
Ülkemizin ilaç ve eczacılık üretimine ve gelişimine katkıda bulunmak, dünyada gelmiş olduğu noktayı çok daha
ileri bir noktaya getirebilmek, birlikteliklerimizi pekiştirmek, yenilerini oluşturmak ve geleceğimizi planlamak üzere
çıktığımız bu yolda sizleri de aktif katılımcılar olarak yanımızda görmek istiyoruz.
Hepinizi Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongre ve Fuarı’nda misafir edebilmek ümidiyle saygı ve sevgilerimi
sunuyorum.
Prof. Dr. Bülent Gümüşel
Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongre ve Fuarı Başkanı
KOMİTELER
Kongre Onursal Başkanları
Organizasyon Komitesi
Prof. Dr. A. Murat Tuncer
Ecz. Mücahit Yinanç
Hacettepe Üniversitesi Rektörü
Ecz. Vahap Dutoğlu
Prof. Dr. Sabahattin Aydın
Erhan Gölbey
İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü
Ecz. Deniz Yurdakul
Kongre Başkanı
Prof. Dr. Bülent Gümüşel
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı
Kongre Genel Sekreteri
Yrd. Doç. Dr. Mahmut Tokaç Ecz. Kamil Güdük
Uzm. Dr. Yegane K. Özcan
Ecz. M. Yunus Bektay
Salih Abdioğlu
Öğrenci Çalıştayı Organizasyon Komitesi
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
Ayşe Esra Güler
Bilimsel Organizasyon Komitesi
Mahmut Emre Aydın
Esra Küçük
Prof. Dr. Ulvi Zeybek
M. Esat Yinanç
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı
Damla Kavukoğlu
Prof. Dr. Ahmet Oğul Araman
Burcu Kelleci
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Şeref Demirayak
Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Gülaçtı Topçu
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Fatih Akçay
Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi
Aysel Özgür
Sadettin Akça
Rabia Sena Türker
M. Mustafa Melikoğlu
M. Erkam Sancaklı
Aylin Kavaklı
Kübra Konyar
İlke Tanır
Doç. Dr. Kutay Demirkan
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı
Bilimsel Program Koordinatörü
Doç. Dr. Rabia Kahveci
Ecz. E. Kağan Atikeler
Ankara Numune Hastanesi ANHTA Başkanı
Dr. Mustafa Bulun
Hasta Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Hacettepe Üniversitesi Ar. Gör.
Ecz. Selin Seda Doğan
Hacettepe Üniversitesi Ar. Gör.
KOMİTELER
BİLİMSEL KOMİTE
Prof. Dr. Fahri Bayıroğlu
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. Ecz. Fak. Dekan V.
Prof. Dr. İsmail Özdemir
İnönü Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
Prof. Dr. Yusuf Öztürk
Anadolu Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
Prof. Dr. Ahmet Araman
İstanbul Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
Prof. Dr. Maksut Coşkun
Ankara Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
Prof. Dr. Tijen Kaya Temiz
İzmir Katip Çelebi Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
Prof. Dr. Zekeriya Aktürk
Atatürk Üniv. Ecz. Fak. Dekan V.
Prof. Dr. Nurettin Yaylı
Karadeniz Teknik Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
Prof. Dr. Gülaçtı Topçu
Bezmialem Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
Prof. Dr. Akgül Yeşilada
Kemerburgaz Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
Prof. Dr. Özden Özel Güven
Bülent Ecevit Üniv. Ecz. Fak. Dekanı V.
Prof. Dr. Gülden Omurtag
Marmara Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
Prof. Dr. Şahin Yıldırım
Cumhuriyet Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
Prof. Dr. Şeref Demirayak
Medipol Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
Prof. Dr. Nuran Öğülener
Çukurova Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
Prof. Dr. Gamze Kökdil
Mersin Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
Prof. Dr. Hamdi Temel
Dicle Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
Prof. Dr. Ahmet Koyu
Süleymen Demirel Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
Prof. Dr. İlkay Orhan
Doğu Akdeniz Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
Prof. Dr. Suat Canbaz
Trakya Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
Prof. Dr. Ulvi Zeybek
Ege Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
Prof. Dr. Turay Yardımcı
Uluslararası Kıbrıs Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
Prof. Dr. Müberra Koşar
Erciyes Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
Prof. Dr. Rümeysa Demirdamar
Yakındoğu Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
Prof. Dr. Yücel Kadıoğlu
Erzincan Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
Prof. Dr. Hülya Akgün
Yeditepe Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
Prof. Dr. Tuncer Değim
Gazi Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
Prof. Dr. İmer Okar
Yeni Yüzyıl Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
Prof. Dr. Bülent Gümüşel
Hacettepe Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
Prof. Dr. İdris Türel
Yüzüncü Yıl Üniv. Ecz. Fak. Dekanı
BİLİMSEL PROGRAM
28 Kasım 2014 Cuma
Salon 1
Salon 2
Salon 3
08.30 – 09.30
Kayıt
09.30 – 10.30
Açılış ve Protokol Konuşmaları (Ortak Oturum)
10.30 – 11.30
Eczacılıkta 2023 Hedefleri (Ortak Oturum)
11.30 – 14.00
Fuar Alanı Ziyareti
14.00 – 15.00
Eczacılık Eğitiminde
Akreditasyon
15.00 – 15.30
15.30 – 16.30
18.00 - 20.00
İlaç Ruhsatlandırmasında
Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Fuar Alanı Ziyareti
Homeopati
16.30 – 17.00
17.00 – 18.00
Türkiye’de OTC
KONGRE
Eczacılar ve SUT
Sağlık Teknolojilerinin
Değerlendirmesi
Fuar Alanı Ziyareti
Sağlık Ekonomisi ve Global
Bütçe Uygulamaları
6308: Eczacılar İçin Yeni
Açılımlar
Açılış Kokteyli
Farmakovijilans ve
Kozmetovijilans
BİLİMSEL PROGRAM
29 Kasım 2014 Cumartesi
Salon 1
Salon 2
09.00 – 10.00
Ortak Oturum
10.00 – 10.30
Fuar Alanı Ziyareti
10.30 – 11.30
Klinik Eczacılık ve
Eczacılıkta Uzmanlık
11.30 – 13.30
13.30 – 14.30
Akılcı İlaç Kullanımı
Geri Ödeme Sistemleri ve
İnovatif Yaklaşımlar
İlaç ve Eczacılık Hukuku
Klinik Araştırmalar:
Neredeyiz, Nerede
Olmalıyız?
Fuar Alanı Ziyareti
İlaç Sektöründe ve
Eczacılık Uygulamalarında
Etik
16.00 – 16.30
16.30 – 17.30
Salon 3
Fuar Alanı Ziyareti
14.30 – 15.00
15.00 – 16.00
Hastane ve Kamu
Eczacılığı
KONGRE
Serbest Eczacılığın
Geleceği
Üniversite – Özel Sektör
İşbirliği
Fuar Alanı Ziyareti
Fitoterapi
İlaçta Fiyatlandırma
Politikalarının Eczacılığa
Etkisi
İlaç Tasarım ve Geliştirme
BİLİMSEL PROGRAM
30 Kasım 2014 Pazar
Salon 1
09.00 – 10.30
10.30 – 11.30
Salon 2
İlaçta Patent ve Veri
Koruma
Kronik Hastalıklarda Eczacı
Desteği ve Eczacının
Danışmanlık Yönü
Fuar Alanı Ziyareti
13.30 – 14.30
Ortak Oturum
14.30 – 15.00
Fuar Alanı Ziyareti
16.00 – 16.30
Salon 3
Fuar Alanı Ziyareti
11.30 – 13.30
15.00 – 16.00
KONGRE
Eczacılık Eğitimine Bakış
Eczacılıkta Kooperatifçilik
KAPANIŞ (Ortak Oturum)
İlaçta AR-GE
İlaç Sektörünün 2023
Hedefleri İçin Neler
Yapmalıyız?
ULUSLARARASI
KONGRE VE FUARI
İlaç ve Eczacılıkta
Küresel Bilgi Paylaşımı
28-30 KASIM 2014
Haliç Kongre Merkezi , İstanbul
I
S
A
R
A
R
LUSLA
K
I
L
I
C
ECZA ALIŞTAYI
U
Ç
İ
C
N
E
R
ÖĞ
ss.com
e
r
g
n
ivekco
.
w
w
w
Bu fuar 5174 sayılı kanun gereği TOBB izni ile düzenlenmektedir.
İlaç ve Eczacılık Kurumu Derneği
ULUSLARARASI
ULUSLARARASI
ECZACILIK BİLİMLERİ
POSTER YARIŞMASI
KONGRE VE FUARI
ULUSLARARASI
ECZACILIK
ÖĞRENCİ ÇALIŞTAYI
- Ön elemesi yapıldıktan sonra projelerden ilk 3’e girenler jüri tarafından belirlenecektir.
- Yazım dili İngilizce veya Türkçe olacaktır.
- Poster içeriği 300 kelimeyi aşmayacaktır.
- Poster ebatı 70x100 cm olacaktır.
- Poster özetleri en geç 15 Eylül 2014 17.00’a kadar [email protected] adresine ulaşmalıdır.
- Başvuru için poster özetlerinin gönderilmesi yeterli olacaktır.
Detaylı bilgi için www.ivekkongre.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
Bu fuar 5174 sayılı kanun gereği TOBB izni ile düzenlenmektedir.
İlaç ve Eczacılık Kurumu Derneği
GENEL BİLGİLER
Kongre Tarihi
28-30 Kasım 2014
Kongre Merkezi
Haliç Kongre Merkezi / İSTANBUL / TÜRKİYE
Kongre Dili
Kongre dili Türkçe ve İngilizce’dir.
Kongre Kayıt
Kongre kayıt masaları kongre merkezinde yer alacaktır.
Kayıt ücretsizdir.
Katılım Sertifikası
Kongreye katılan katılımcılara katılım sertifikası 29 Kasım
2014 tarihinde kongre merkezinde kurulacak olan
masalar aracılığı ile verilecektir.
KATILIMCI PROFİLİ
• Beşeri İlaçlar
• OTC Ürünler
• Dermo Kozmetik Ürünler
• Bitkisel Ürünler, Itriyat Ürünleri
• Diyabetik Ürünler, Ortopedik Ürünler
• Eczane Donanım ve Ekipmanları
• Eczane Sarf ve Ambalaj Malzemeleri
• Medikal Malzemeler ve Cihazlar
• İlgili Dernek, Birlik ve Vakıflar
• Sektörel Yayınlar
• Hizmet Sektörü (Sigorta, Bankacılık, Turizm vb)
• İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları
*(Fuar sadece sağlık profesyonellerine açık, halka kapalı olarak
gerçekleştirilmektedir.)
Ziyaret Saatleri : 10:30 – 19:00
Yaka Kartı
Kongreye katılan katılımcılara yaka kartı kayıt masalarından verilecektir. Yaka kartı olmayan katılımcıların
kongreye merkezine giriş imkânı olmayacaktır.
İzin Yazısı
Kongre katılımı için kurumlara verilmek üzere talep
edilecek olan davet yazıları kongre sekreterliği aracılığı
ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. Bu tür davet
yazıları kurum ve kuruluşlardan izin amacı ile kullanılabilir.
Mektup sahibi katılımcıların kayıt ve konaklama ücretleri
kendilerine aittir.
ÖNEMLİ TARİHLER
Kongre Tarihleri
28-30 Kasım 2014
Bildiri Son Gönderim
5 Eylül 2014
Açılış Töreni
28 Kasım 2014
POSTER BİLDİRİ ÖZETİ
YAZIM KURALLARI
Kongre Dili
Kongre dili Türkçe ve İngilizce olduğu için katılımcıların
isteğine bağlı olarak bildiri özetleri Türkçe veya İngilizce
olarak hazırlanabilir.
Dosya Yapısı
Bildiri özetleri Microsoft Office Word (.doc veya .docx)
dosya formatında hazırlanıp kaydedilmelidir.
Sayfa Boyutu
A4 (29,7 x 21,0 cm)
Sayfa Sayısı
Bildiri özetleri bir (1) sayfadan fazla olmamalıdır.
Kenar Boşlukları
Üst ve Sol: 2,5 cm. Alt ve Sağ: 2,0 cm.
Yazı Karakteri
Bildiri özetinin tamamında Times New Roman yazı tipi
kullanılmalıdır
Başlık
Başlık ortalanmış, 12 punto, koyu karakterde ve
bağlaçlar hariç kelimelerin baş harfleri büyük olarak
yazılmalıdır.
Satır Aralığı
Bir satırdan fazla olan başlık ve metnin tamamı tek satır
aralığında yazılmalıdır. Gerek başlıktan gerekse de
adresten sonra 1,5 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.
Yazar(lar)
Yazarların açık adları ve soyadları sadece baş harfleri
büyük olacak şekilde 12 punto ile yazılarak ortalanmalı
ve bildiri sunan yazarın adı ve soyadının altı çizilmiş
olmalıdır. Tek yazarlı bildirilerde ismin altının çizilmesine
gerek yoktur.
Adres(ler)
Adresler ortalanmış bir şekilde 11 puntoda italik olarak
yazılmalı ve farklı adresler üst simgeler (1, 2, 3, …) ile
açıkça belirtilmelidir. Sadece sunum yapacak olan
yazara ait elektronik posta adresi de adreslerden sonraki
satırda verilmelidir.
Ana Metin
Ana metnin tamamı iki yana dayalı, 12 punto yazı
boyutu ile paragraf girintisi yapılmadan ve paragraflar
arası bir satır boşluk bırakılarak giriş, materyal-metot,
sonuç ve tartışmadan oluşmalıdır. Gerekiyorsa ana metin
formüller, şemalar, veya tablolar içerebilir, ancak bunlar
yüksek çözünürlük kalitesinde olup metin içinde
ortalanmalı ve kendilerinden önce ve sonra bir satır
boşluk bırakılmalıdır.
Kaynaklar
• Kaynaklar metin içinde köşeli parantezde
gösterilmeli ve her bir kaynak aşağıdaki kurala göre
Kaynaklar bölümünde 11 punto ile yazılmalıdır.
• Makale için: Yazarın soyadı, adının baş harfi,
derginin açık adı veya varsa kısaltması (italik) , cilt
numarası, sayfa aralığı, basım yılı.
• Kitap için: Yazarın soyadı, adının baş harfi, kitabın
açık adı (italik), sayfa veya bölüm numarası,
basımevi, basım yeri, basım yılı.
• Tez için: Yazarın soyadı, adının baş harfi, “tezin açık
adı” (tırnak içerisinde ve italik), tezin yapıldığı
üniversite, tezin basıldığı yer, basım yılı.
HALİÇ KONGRE MERKEZİ
İstanbul un deniz kıyısındaki tek kongre merkezi...
Kongre turizminin yükselen yıldızı
İstanbul’un Haliç kıyısının tarihi dokusu
içerisinde, misafirlerine gürültüden uzak
huzurlu bir atmosfer sunan Haliç Kongre
Tarihin kalbinde...
Merkezi, tek katlı özgün mimarisi ve ideal
konumuyla unutulmaz etkinliklere imza
atmak isteyenlerin ilk tercihi. İstanbul’un
deniz kıyısındaki
tek sarısına
kongre merkezi
olan
üneş, Haliç’in
sularını altın
boyarken;
Antik
Çağ’dan bu
yana
buraya
neden
“Altın
Boynuz”
Haliç Kongre Merkezi, sergi ve etkinlikdendiği
ortaya çıkıyor.
Tarihi Yarımada’yı Beyoğlu’ndan ayırarak
alanı olarak da kullanılabilen geniş
ğaz’ın güneyinden batısına uzanan Haliç, Bizans’tan Osmanlı’ya
galeriler
ile ana
birbirine
bağlanan
dört bir
anadoğal
lerce yıl boyunca
kentin
limanıydı.
Korunaklı
ziyafet
veçok
özelfarklı
etkinlik
salonları
an oluşu, Haliç’ibölümü,
tarih boyunca
pek
dinden
insanın bir
da yaşadığı popüler
bir ile
yerleşim
merkezi
haline getirdi. Eşsiz
ve sahili
her türlü
organizasyona
etik, kültürel, dinsel ve tarihsel değere sahip bir İstanbul klasiği
evsahipliği yapabiliyor. Taksim ve
n Haliç; 18. yüzyılda,
döneme adını veren laleleri ve görkemli
Eminönü’ne
7 dakika,en
Atatürk
naklarıyla Osmanlı
devlet erkanının
sevdiği mesire yeri
rak “Sadabad” adıyla
anıldı ve nice
değerli
sanat
eserine konu
Havalimanı’na
ise 20
dakika
mesafede
u. Haliç bugün de
misafirlerini,
geçmişteki
ihtişamına
yaraşır bir
yer alan Haliç Kongre Merkezi,
ilde ağırlıyor. Her iki yakasında tarihle iç içe geçmiş mahalleleri,
İstanbul’unizlenebileceği
toplantı ve kongre
sektörüne
hteşem günbatımlarının
sahil şeridi,
yemyeşil
kazandırılmış
değer olarak
kları, yürüyüş parkurları,
yeniönemli
kültür bir
ve eğlence
merkezleriyle
ğaz’ı aratmıyor.ulusal
Fener ve
ve uluslararası
Balat; geleneksel
ahşap evleri,
Bizans
kongrelere,
toplantı
neminden kalma kilise ve sinagoglarıyla kentin en kozmopolit
ve etkinliklere hizmet veriyor.
gelerinden biri olma özelliğini taşımaya devam ediyor. Rum
todoks Patrikhanesi, barok mimarinin en güzel örneklerinden
ner Rum Erkek Lisesi, gotik Stevi Stefan Bulgar Kilisesi ve Eyüp
tan Camii, bölgedeki dinsel mozaiğin en başta gelen figürleri.
rkemli bir Haliç manzarası sunan Pierre Loti tepesi,Türkiye’nin
ayi tarihini yakından izleyebileceğiniz Rahmi M. Koç Sanayi
zesi, kısa zamanda modern sanatın önemli adreslerinden biri
ne gelen Santral İstanbul ve kentin ilk minyatür parkı Miniatürk
Haliç’in tarihsel dokusuna zenginlik katıyor.
Haliç Blok’ta yer alan Haliç Oditoryumu, 3008 kişilik oturma kapasitesi, 477 m2’lik sahnesi, 105 m2’lik orkestra
çukuru ve 12 sahne arkası konuşmacı odası ile kongreler, tanıtımlar, kutlamalar, film galaları, konser ve şov
organizasyonları için ilk tercih edilenmekanlardan biri. Oditoryumun sunduğu son teknoloji ürünü teknik
donanım kapsamında Dolby Digital ses sistemi, hareketli akustik konser kabuğu, 12 dil donanımlı dijital
simultane tercüme kabinleri, 300 kişilik dijital delege sistemi, robotik HD kameralı kayıt sistemi ve 35 mm film
projektörü bulunmaktadır. Haliç Blok’un fuayesi, Merkez’in sahil alanına ve muhteşem Haliç manzarasına
açılan kapıları ile kahve molaları, kokteyl ve yemeklerde ayrıcalıklı bir organizasyon deneyimi yaşatıyor.
İstanbul un deniz kıyısındaki tek kongre merkezi...
ongre turizminin yükselen yıldızı İstanbul’un Haliç kıyısının tarihi dokusu içerisinde, misafirlerine gürültüden uzak huzurlu bir atmosfer sunan
Haliç Kongre Merkezi, tek katlı özgün mimarisi ve ideal konumuyla unutulmaz etkinliklere imza atmak isteyenlerin ilk tercihi. İstanbul’un deniz
kıyısındaki tek kongre merkezi olan Haliç Kongre Merkezi, sergi ve etkinlik alanı olarak da kullanılabilen geniş galeriler ile birbirine bağlanan
dört ana bölümü, ziyafet ve özel etkinlik salonları ve sahili ile her türlü organizasyona evsahipliği yapabiliyor. Taksim ve Eminönü’ne 7 dakika, Atatürk
Havalimanı’na ise 20 dakika mesafede yer alan Haliç Kongre Merkezi, İstanbul’un toplantı ve kongre sektörüne kazandırılmış önemli bir değer olarak
ulusal ve uluslararası kongrelere, toplantı ve etkinliklere hizmet veriyor.
adabad Blok’ta yer alan ve Haliç Kongre Merkezi’nin ikinci
Sadabad Blok
büyük oditoryumu olan Sadabad Oditoryumu’nda 1138 kişilik
oturma kapasitesi, 151 m2’lik sahneadabad
ve
35
m2’lik
orkestra
Blok’ta
yer alan
ve Haliç Kongre Merkezi’nin
ikinci büyük oditoryumu
olan Sadabad Oditoryumu’nda 1138 kişilik oturma kapasitesi, 151 m ’lik
2
sahne ve 35 m2’lik orkestra çukuru yer alıyor. 6 dil donanımlı dijital simultane
tercüme kabinleri,
Dolby Digital ses sistemi,tercüme
hareketli akustik konser kabuğu,
çukuru yer alıyor. 6 dil donanımlı dijital
simultane
yüksek çözünürlüklü projektör ve perdeler, LED ekranları, görüntü monitörleri,
geniş ekran uygulamalar, 175 kişilik dijital delege sistemi ve robotik HD kameralı
kayıt sisteminin bulunduğu oditoryum, 1644 m ’lik fuaye alanı ile unutulmaz
kabinleri, Dolby Digital ses sistemi,etkinlikler
hareketli
akustik
konser
düzenlemek için dizayn
edildi.
2
kabuğu, yüksek çözünürlüklü projektör ve perdeler, LED
ekranları, görüntü monitörleri, geniş ekran uygulamalar, 175
kişilik dijital delege sistemi ve robotik HD kameralı kayıt
sisteminin bulunduğu oditoryum, 1644 m2’lik fuaye alanı ile
unutulmaz etkinlikler düzenlemek için dizayn edildi.
GEÇMİŞ KONGRELER
www.ivekcongress.com
Kongre Sekreteryası
Tel: 0 212 611 1144
E-posta: [email protected]
Download

duyuru türkçe - İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü