Barelvice –
Türkçe
Sözlük
Qamus-ub
BarelwiTurki
Ersen Yeşer
A
Aba (eba) - -acak eki, -ecek eki
Aba ray (eba ray) – -acakmış eki, -ecekmiş eki
Abad – bayındır
Abad-karat – bayındır etmek
Abad-bat – bayındır olmak
Abd – kul, köle
Abes – saçma
Abhi – şimdi
Abid – kul olan, köle olan, kul, köle
Abide – anıt
Abila – sivilce
Abir – yaya
Abnus – Abanoz
Abol – yamuk, eğri
Abraş – alacalı
Abril – nisan ayı
Abus – somurtkan
Abulişat – kaldırılmak
Abu (ebu) - -acaktı eki, ecekti eki
Abu ray (ebu ray) - -acakmıştı eki, ecekmişti eki
Acaib – tuhaf, ilginç
Aceb – tuhaflık, ilginçlik
Acebi – acaba
Acele – acele
Aceze – düşkünler
Acib – tuhaf, ilginç
Acibe – şaşılacak şey
Acil – acil
Acilen – acil olarak
Acin – yoğurulan
Aciz – düşkün
Acizane – düşkünlükle
Aciziyat – düşkünlük
Acul – aceleci
Acuz – koca adam, drakula
Acuze – koca karı, cadı
Acur – tuğla, kiremit
Adab – yol yordam
Adalun – kaslar
Adal – kas
Adalet – adalet
Adil – adaletli
Adat – alışkanlık
Adawet – düşmanlık
Adawet-karat – düşmanlık etmek
Adem – ilk insan, adem, insan
Adem-xuakar – insan yiyen
Ades – mercimek
Adese – mercek
Adha – kurban
Adil – eşit, denk
Adakarat – ödemek
Adhi – yarı
Adhi-karat – yarmak
Afaq – ufuk
Afat – afet
Aferin – bravo
Afif – iffetli
Afil – batan
Afsun – büyü
Agah-karat – haberdar etmek
Agah-bat – haberdar olmak
Agin – dolu
Ağuş – kucak
Ağalişat – kışkırtmak
Ağazat – başlamak
Ağbiya – kalın kafalı
Ağlal – zincir
Ağneb – çoğunlukla, genellikle
Ağnam – koyun
Ahali – halk
Ahbab – dost
Ahd – yemın, and
Ahd.ab atiq – eski antlaşma, incilin tevrat ve zebur bölümü
Ahd.ab cedid – yeni anltlaşma, incil ve ekleri
Ahdeb – kambur
Ahek – kireç
Ahen – demir
Ahen.keş – mıknatıs
Aheste – yavaş
Ahfa – en gizli
Ahfad – torun
Ahmer – kırmızı
Axger – kor ateş
Axir – son
Axund – hoca
Axyal – yıkılar
Axyar – iyiler
Aid – ait
Aiqa – engel
Akis – yansıma
Akisat – yansımak
Akayla – yalnız
Aklota – yok etme
Aqabe – yokuş
Aqaid – inançlar
Aqdat – bağlamak
Aqir – kısır
Aqide – inanç
Aqim maynat – kısır kalmak
Aqmişa – kumaş
Aqur – saldırgan
Aqwal – sözler
Aqwila – kuvvetliler
Alaqa – ilgi
Alaqadar – ilgili
Alaqadar karat – ilgilendirmek
Alaqadar bat – ilgilenmek
Alayişat – bulaşmak
Aleh – karşı
Ale – ile
Alil – hasta
Alim – bilen
Allah – tanrı
Allama – büyük bilgin
Alu – erik
Alubalu – vişne
Aludat – bulaşmak
Amar – hesap
Amelyat – ameliyat
Amiq – derin
Amil – yapan, eden
Amim – yaygın
Amir – emreden
Amud – direk
Amud-ub antar – orta direk
Amurzişat – affetmek
Anhi – o (dişil)
Anqarib – yakında
Ankebod – örümcek
Antar – orta
Anud – inatçı
Arayat – süslemek
Aramat – yerleşmek
Aramişat – dinlenmek
Arbedat – kavga etmek
Ard – un
Ardbiz – elek
Arizat – genişletmek
Ariz – geniş
Asab – sinir
Asabi – sinirli
Asman – gök yüzü
Astor – astar
Aşxane – mutfak
Aşikar – belli
Aşikar-karat – belli etmek
Aşikar-bat – belli olmak
Aşna – tanıdık
Aşubat – karıştırmak
Atehat – bunamak
Atsat – hapşırmak
Awizat – asmak
Awk – su
Awk-ab awist – meni
Awk-ab adlet – adalet suyu
Awk-ab ahmer – kırmızı su
Awk-ab agin – kanlı su
Awk-ab badereng – kanlı su
Awk-ab angur – üzüm suyu
Awk-ab xarawat – şarap
Awkcame – su kabı
Awkek – sulu
Awkgine – sürahi
Awki – mavi
Awkxiz – dalga
Awkxua – nasip
Awkrah – kanal
Awkriz – tuvallet, çiş
Awkzih – su kaynağı
Ayar – ayar
Ayb – ayıp
Ayet – ayet
Ayin – tören
Ayine – ayna
Ayşat – yaşamak
Azarat – incitmek
Azlat – görevden almak
Azmayişat – denemek
B
Babuna – papatya
Bad – rüzgar
Badam – badem
Badban – yelken
Badbiz – yelpaze
Bağal – koltuk
Bahayim – dört ayaklı hayvanlar
Bahil – cimri
Bahr – deniz
Bahr-ab siah – kara deniz
Bahr-ab ahmer - kızıl deniz
Bahr-ab hazer – hazar denizi
Bahr-ab muhet – okyanus
Bahr-ab muhet-eb hindu – hint okyanusu
Bahr-ab muhet-eb atlasi – atlas okyanusu
Bahr-ab muhet-eb kebir – büyük okyanusu
Baid – uzak
Bakir – el sürülmemiş erkek
Bakire – el sürülmemiş kadın
Banu – bayan
Bar – yük
Barş – yağmur
Barıqah – şimşek
Bed – kötü
Bedr – dolunay
Behbud – sağlık
Belut – meşe
Benewşe – mor
Bera – için
Bera-ab malumat – bilgi için
Bera-ab me – benim için
Bera-ab te – senin için
Bera-ab we – onun için
Berd – soğuk
Bere – kuzu
Berehne – çıplak
Bewl – idrar
Bewl-eb seğri – küçük idrar, çiş, küçük abdest
Bewl-eb kebri – büyük idrar, bok, kaka, sıç, büyük abdest
Beyan – dile getirme
Bezir – tohum
Bir – kuyu
Bidar – uyanık, uykusuz
Bix – kök
Bixod – baygın
Bixodat – bayılmak
Bimar – hasta
Birişat – kavrulmak
Bister – yatak
Bişerm – orman
Bızarat – bıkmak
C
Cabir – zorlayan
Cahil – bilgisiz
Caiz – uygun
Cameşuy – çamaşır
Cedid – yeni
Cedwel – cetvel
Cenub – güney
Cenub-ub xarb – güneybatı
Cenub-ub xarbi – güneybatı
Cenub-ub şarqi – güneydoğu
Cenub-ub şarq – güneydoğu
Cerad – çekirge
Cerih – yara
Ceride – gazete
Cidar – duvar
Cihan – dünya
Cihar – dört
Cihaz – aygıt, makine
Cinaze – taput
Cisr – kşprü
Cuxd – baykuş
Cuma – cuma
Cumrat – cumartesi
Cuy – çay
Cunbişat – sallanmak
Ç
Çadur – çadır
Çakuc – çekiç
Çange – çene
Çarcuba – çerçeve
Çardax – çardak
Çarşeb – çarşaf
Çaşni – bayram
Çilaz – kırk
Çilazi – kırkıncı
Çilazwa – kırkar
Çilaz a yehd – kırkbir
Çilaz a du – kırkiki
Çilaz a se – kırkdşrt
Çilaz a cihar – kırkdört
Çilaz a benc – kırkbeş
Çilaz a şuas – kırkaltı
Çilaz a abda – kırkyedi
Çilaz a utho – kırksekiz
Çilaz a new – kırkdokuz
D
Daim – her zaman
Damen – etek
Darçen – tarçın
Daruxanu – eczane
Dar-ab aceze – düşkünler evi
Dar-ab bedai – konservatuvar
Dar-ab eytam – yetimhane
Dar-ab funon – ünıversıte
Defter – defter
Dem – kan
Deraz – uzun
Deriça – pencere
Deşt – el
Deşne – hançer
Dewk – ağız
Dew – on
Dewyehd – onbir
Dewdu – oniki
Dewse – onüç
Dewcihar – ondört
Dewbenc – onbeş
Dewyehdi – onbirinci
Dewdui – onikinci
Dewsei – onüçüncü
Dewcihari – ondördüncü
Dewbenci – onbeşinci
Dimağ – beyin
Diraxt – ağaç
Direfş – bayrak
Dost – dost
Du – iki
Dui – ikinci
Dusuid – iki yüz
Dubor – kıç
Dunbal – kuyruk
E
Ebabil – kırlangıç
Ebkem – dilsiz
Ebr – bulut
Ebsa – parmak
Ecnebi – yabancı
Efgarat – düşünmek
Ehl – halk
Ehl-eb din – dın halkı
Ehl-eb hal – hal halkı
Ehl-eb xubre – bilgi halkı
Ehl-eb iman – iman halkı
Ehl-eb salib – haç halkı
Ehram – piramit
Eknun – şimdi
Elifba – alfabe
Encuman – dernek
Erzan – ucuz
Esma – isimler
Esmar – meyveler
Esna – sıra, an
Ester – katır
F
Fail – özne
Faiz – taşan
Fanus – fener
Faris – fars, iranlı
Farisi – fars, iranlı
Farisi – iranca, farsça
Fehmat – anlamak
Ferağat – bırakmak
Feramuşat – unutmak
Ferda – yarın
Fiil – fiil, eylem
Figanat – bağırmak
Fil – fil
Firarat – kaçmak
G
Gah – yer
Gahwar – beşik
Gam – adım
Gaw – inek
Gelu – boğaz
Genum – buğday
Gerd – toz
Gerum – sıcak
Giran – ağır
Girih – düğüm
Giso – saç
Giyah – bitki
Gusale – dana
Gusfan – koyun
Guşa – köşe
Goşt – et
Guyat – söylemek, demek
Ğ
Ğabi – manyak
Ğabnat – kazıklamak
Ğafil – habersiz
Ğaib – kayıp
Ğaita – dışkı, bok, kaka
Ğar – mağara
Ğayr – olmayan
Ğayr-ab idraqi – anlaşılmayan
Ğayr-ab ixtiari – elde olmayan
Ğayr-ab qabil – yapmaksızın
*
Ğayr-ab qabil-ib fahm
Ğayr-ab qabil-ib izale
Ğayr-ab qabil-ib muqawamat
Ğayr-ab qabil-ib tabdil
Ğayr-ab qabil-ib tafrik
Ğayr-ab qabil-ib talif
*
Ğayr-ab mahdud
Ğayr-ab meri
Ğayr-ab meşru
Ğayr-ab muayen
Ğayr-ab muhtemel
Ğayr-ab muntazam
Ğayr-ab muslım
H
Habbe – çekirdek
Habeş – zenci, siyahi, afrikalı
Habib – sevgili
Habl – ip
Hacamat – kan alma
Hadiqa – bahçe
Hail – korkunç
Hain – acımasız
Haq – doğru
Haqaiq – doğrular
Haqir – küçük
Hamir – hamur
Hamun – çöl
Hancere – gırtlak
Hararet – sıcaklık
Harb – savaş
Harf – harf
Hariq – yangın
Haris – bekçi
Hasb – göre
Hasud – kıskanç
Haşere – böcek
Hatab – odun
Hawz – havuz
Hawz-ab hamam – küvet
Hebeyat – yitirmek
Hedef – amaç
Hesab – hesap
Heyakıl – heykel
Hewazar – bin
Hewazari – bininci
Hewazarwa – biner
Heyezat – sayıklamak
Hena – kına
Hibale – tuzak
Hicwat – taşlamak
Hinc – hiç
Hinc kiya – hiç kimse
Himar – eşek
Hirs – at
Hiza – sıra
Hizawk – dalga
Hod – kendi
Hod-be-hod – kendi kendine
Hodbin – bencil
Hodgam – bencil
Hudbarast – bencil
Hudod – sınır
Hufre – çukur
Huqna – şırınga
Hulasa – özet
Hulqom – boğaz
Husam – kılıç
X
Xab – uyku
Xabcame – pijama
Xaber – haber
Xabgah – yatak odasında
Xacil – utangaç
Xad – yanak
Xaderat – uyuşmak
Xadşe – ürküntü
Xakrub – süpürge
Xalic – köfrez
Xam – çiğ
Xame – kalem
Xamra – kırmızı
Xamuş – suskun
Xamuşat – susmak
Xanu – ev
Xar – diken
Xaratin – solucan
Xarbuze – kavun
Xarbuz – karbuz
Xarceng – yengeç
Xarguş – tavşan
Xarita – harita
Xasf – ay tutulması
Xasim – düşman
Xasse – duyu
Xatem – mühür
Xatnat – sünnet etmek
Xınzir – domuz
Xiyar – salatalık
Xibre – deneyim
Xiwuk – tulum
Xitabat – hıtap etmek
Xitanat – sünnet etmek
Xoşnud – razı
Xurafa – batıl inanç
Xuşk – kuru
I
Irq – soy
Irq-ıb ahmer – kızılderili ırkı
Irq-ıb ebyaz – beyaz ırk
İ
İcazkarat – şaşırtmak
İdamkarat – şldürmek
İlamkarat – bildirmek
İlankarat – ilan etmek
İadekarat – geri vermek
İaşekarat – geçindirmek
İbrazat – göstermek
İbre – iğne
İbdal – kaldırma
İbtida – başlangıç
İcadkarat – icat etmek
İcrarkarat – kiralamak
İfazekarat – taşmak
İfhamkarat – anlatmak
Ikrahat – tiksinmek
İkramat – buyurmak
İqrat (aqrat) – okumak
İlawakarat – eklemek
İsm – ad, isim, nam
J
Jengar – pas
Jerfa – derin
K
Kabin – mehir
Kabus – korkulu rüya, kabus, karabasan
Kac – çam
Kafi – yeterli
Kahgil – sıva
Kahil – tembel
Kakul – perçem
Kalbod – beden
Kar – iş
Karban – kervan
Kard – bıçak
Kariz – yeraltı su kanalı
Kase – çanak
Katib – yazan
Kazib – yalancı
Kebiş – koç
Kebudar – güvercin
Kedu – kabak
Kefçı – kepçe
Kefel – kalça
Keffe – avuç
Kefş – ayakkabı
Keftar – sırtlan
Kejdum – akrep
Kelime – sözcük
Kelle – baş
Kemabiş – az çok, aşağı yukarı
Kenar – kıyı, yan
Kenise – kilise
Keran – uç
Keşti – gemi
Ketmat – saklamak
Q
Qabile – kabile
Qabr – mezar
Qabl – şnce
Qabl-ab millad – milattan önce
Qabl-ab tarix – tarihten önce
Qabristan – mezarlık
Qabulat – almak
Qabzat – tutmak
Qad – boy
Qadeh – bardak
Qadhat – kınamak
Qadir – güçlü
Qadiri – daha güçlü
Qadiru – en güçlü
Qahbe – fahişe
Qaht – kıtlık
Qalat – söylemek, demek
Qala! - söyle!, de!
Qale – söylese, dese
Qali – söyleme, deme
Qalu – söyledi, dedi
Qalem – kalem
Qamet – boy
Qamis – gömlek
Qandi – şeker
Qanun – yasa
Qarib – yakın
Qarorah – ördek
Qasir – kısa
Qasab – kasab
Qatil – öldüren
Qatre – damla
Qawi – güçlü
Qawiyi – daha güçlü
Qawiyu – en güçlü
Qıble – güney
Qıdem – eski
Qism – bölüm
Qıamat – kalkmak
Qıasat – karşılaştırmak
Qıyr – katran
Qubhat – çirkinlik etmek
Qudumat – gelmek
Qumar – kumar
Qumaş – kumaş
Qumri – kumru
Qutb – kutub
L
Labeyat – yalvarmak
Labeya! - yalvar!
Labeye – yalvarsa
Labeyi – yalvarma
Labeyu – yalvardı
Labisat – giymek
Labisa! - giy!
Labise – giyse
Labisi – giyme
Labisu – giydi
Labudat – gerekmek
Labuda! - gerek!
Labude – gerekse
Labudi – gerekme
Labudu – gerekti
Laf – söz
Lafat – konuşmak
Lafa! - konuş!
Lafe – konuşsa
Lafi – konuşma
Lafu – konuştu
Lafz – söz
Lafzat – konuşmak
Lafza! - konuş!
Lafze – konuşsa
Lafzi – konuşma
Lafzu – konuştu
Lağwat – kaldırmak
Lağwa! - kaldır!
Lağwe – kaldırsa
Lağwi – kaldırma
Lağwu – kaldırdı
Lağzat – sürçmek
Lağza! - sürç!
Lağze – sürçse
Lağzi – sürçme
Lağzu – sürçtü
Lağmiyat – kaymak
Lağmiya! - kay!
Lağmiye – kaysa
Lağmiyi – kayma
Lağmiyu – kaydı
Lamiyat – parlamak
Lamiya! - parla!
Lamiye – parlasa
Lamiyi – parlama
Lamiyu – parladı
Laşe – leş
Leben – süt
Lehw – oyun
Leim – alçak
Lemsat – dokunmak
Lemsa! - dokun!
Lemse – dokunsa
Lemsi – dokunma
Lemsu – dokundu
Lerzat – titremek
Lerza! - titre!
Lerze – titrese
Lerzi – titreme
Lerzu – titredi
Lerzişat – titretmek
Lerzişa! - titret!
Lerzişe – titretse
Lerzişi – titretme
Lerzişu – titretti
Limu – limon
Lisan – dil
Luğat – sözlük, kelam etmek, söz etmek, bahs etmek
Luğa! - kelam et!, söz et!, bahs et!
Luğe – kelam etse, söz etse, bahs etse
Luği – kelam etme, söz etme, bahs etme
Luğu – kelam etti, söz etti, bahs etti
Luğaz – bilmece
Luğazat – bilmek
Luğaza! - bil!
Luğaze – bilse
Luğazi – bilme
Luğazu – bildi
Luğiş – anlam
Luğişat – anlamak
Luğişa! - anla!
Luğişe – anlasa
Luğişi – anlama
Luğişu – anladı
Luqme – lokma
M
Maber – geçit
Mabed – tapınak
Mabud – tanrı
Mafsal – eklem
Mağz – beyin
Maxluq – yaratık
Maxrut – koni
Maida – sofra
Maqul – akla uygun
Maqule – kategori
Malum – bilinen
Malumat – bilgi, Enformasyon
Manzara – görünüm
Maşe – maşa
Meal – anlam
Mecruh – yaralı
Melabe – oyuncak
Me – ben
Mean – biz
Men – benim
Meanayn – bizim
Mestat – ovmak
Mesta! - ov!
Meste – ovsa
Mesti – ovma
Mestu – ovdu
Miqraz – makas
Misra – dize
Miftah – anahtar
Mix – çivi
Mihr – güneş
Minqar – gaga
Minqaş – cımbız
Minşar – testere
Miyar – ölçü
Mu – kıl
Mur – karınca
Mururat – geçmek
Murura! - geç!
Murure – geçse
Mururi – geçme
Mururu – geçti
Musabat – tutulmak
Muşk – fare
Muşt – yumruk
Muhim – önemli
Muzekker – eril (muennes – dişil)
N
Na – olumsuzluk eki
Naf – göbek
Nağme – müzik, şarkı
Nahaq – haksız
Naxoş – hoş olmayan
Naqş – desen
Nalanat – inlemek
Name – isim, ad
Nan – ekmek
Nasihat – öğüt
Nasiye – alın
Nebi – peygamber
Nebire – torun
Necm – yıldız
Nefhat – üfürmek
Nefs – ruh
Neheng – timsah
Nemek – tuz
Neng – utanma
Nerum – yumuşak
Netice – sonuç
Newa – ses
Newazat – okşamak
Newbet – nöbet
Newm – uyku
Nidayat – seslenmek
Nida – ses
Nif – yarı, yarım
Nutfe – sperma
O
Omr – ömür
Orf – gelenek
Ozr – bahane
P
Pau – ayak
Pak – temiz
Pakistan – temiz olan ülke, pakistan
Pamalat – ezilmek
Pabuc – ayakkabı, kundura
Pars – panter
Peleng – kaplan
Penir – peynir
Pergar – pergel
Perat – uçmak
Peymat – ölçmek
Puxtat – pişirmek
Puar – dolu, çok
R
Rabiyu – bahar, ilkbahar
Rabiyahari – çarşamba
Rahna – varolma, var
Ray – mış eki
Rakib – rakip
Raqs – dans
Rawza – bahçe
Reas – baş, kafa, kelle
Reaf – raf
Refıq – arkadaş
Refiqa – kız arkadaş
Reg – damar
Rekzat – dikmek
Remidat – ürkmek
Rencidat – incitmek
Resm – resim
Resul – elçi
Reşah – sızıntı
Ricl – bacak
Rowah – tilki
Ruxam – mermer
S
Sabah – sabah
Sabun – sabun
Sacid – boyun eğen
Sahife – sayfa
Sahih – gerçek
Sahil – kıyı
Saxre – kaya
Saqf – çatı
Sal – yıl
Salat – namaz
Sanduk – sandık
Sarik – hırsız
Sawm – oruç
Sawt – ses
Saye – gölge
Se – üç
Sei – üçüncü
Sewa – üçer
Sewu – testi
Sebz – yeşil
Sefad – beyaz
Segawk – kunduz
Selxat – deri yüzmek
Semra – esmer
Serawk – serap
Serlewha – başlık
Sewr – sığır
Sib – elma
Sine – göğüs
Sirmasuq – Sarımsak
Siyeh – siyah, kara
Sual – soru
Suhan – törpü
Surat – yüz
Suzat – yakmak
Sukker – şeker
Ş
Şagird – öğrenci
Şahid – tanık
Şahs – kişi
Şakul – çekül
Şane – tarak
Şarq – doğu
Şayed – belki
Şehzade – prens
Şems – güneş
Şerara – kıvılcım
Şikem – karın
Şimal – kuzey
Şimal-ab ğarbi – kuzeybatı
Şimal-ab şarqi – kuzeydoğu
Şinasat – tanımak
Şira – süt
Şua – ışın
Şukrin – teşekkür
Şurbat – içmek
Şuruat – başlamak
Şurot - şartlar
T
Takib – ardına düşmek
Taliq – erteleme
Talim – öğretme
Tamir – onarma
Tayin – belirleme
Tazib – azap verme
Tabe – tava
Tabib – doktor
Tahir – temiz
Taxriş – tırmalama
Tair – kuş
Taqwim – takvim
Takdim – sunma
Taksim – bölme
Tamam – bitti
Taraf – yön
Tardat – kovmak
Taşt – leğen
Tedie – ödeme
Tenis – alıştırma
Tebaşir – tebeşir
Teber – balta
Tecruba – deneme
Tedqiq – araştırma
Tefte – kızgın
Temaşa – bakma
Terazu – terazi
Teşne – susuz
Tude – yığın
Tufeyli – parazit
Turş - ekşi
Turab – toprak
U
Uxra – diğer, başka
Uqab – kartal
Urwe – kulp
Uryan – çıplak
Usbo – hafta
Ustora – usura
Utruş – sağır
Uzow – organ
W
Wacib – gerekli
Wadi – vadi
Wahdat – teklikö birlik
Wahi – yararsız
Wahy – vahiy
Waqia – olay
Waqt – vakit
Walid – baba
Walide – anne
Warast – yağmur
Warasti – yağmurlu
Webal – günah
Y
Yabat – bulanmak
Yabisat – kurumak
Yadkarat – hatırlamak
Yadginat – özlemek
Yağmayat – talan etmek
Yax – buz
Yaxud – yahut (aur)
Yehd – bir
Yehd-be-yehd – bir-e-bir
Yehdcins – aynı türden
Yehdqalb – bir gönül
Yehdpare – bir parça
Yehdsan – aynı
Z
Zağ – karga
Zağan – çaylak
Zaxm – yara
Zamir – adıl
Zanu – diz
Zebhat – boğazlamak, boğmak
Zebil – gübre
Zehir – zehir
Zencebil – zencefil
Zengul – zil
Zerafe – zürafe
Zerad – sarı
Zewc – koca
Zewce – karı
Zinhar – sakın
Zira – çünkü
Ziyade – çok
Zu – ışık
Zufr – tırnak
Zuqum – zıkım
Zunbur – eşek arısı
Download

Ersen Yeşer - Barelvice kitaplar