e.fórum
červenec 2013
Elektronický magazín energetické společnosti E.ON
Elektronická faktura
Nyní i pro zákazníky
ze segmentu velkoodběr
Obsah:
Zajímavosti ze světa energetiky Prodej elektrokol v Česku razantně roste . . . . . . . . . 3
Rozvoj nabíjecí infrastruktury v E.ON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
E.ON Energieonline - nová koncepce měření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Aktuální informace o 5. ročníku E.ON Energy Globe Award ČR . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Představujeme MS UTILITIES Services a.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1
e.fórum červenec 2013
Editorial
Společnost E.ON přeje
všem svým zákazníkům krásné léto
Vážení čtenáři,
aktuální číslo magazínu společnosti
E.ON vychází v době letních prázdnin
a proto dovolte, abychom Vám popřáli
krásné léto a příjemně strávené dny volna. Právě v letním období, které přeje
cyklistice, by Vás mohly zaujmout informace o výhodách takzvaných elektrokol, která si v poslední době rychle razí
cestu světem a na jejichž vývoji se podílí
i naše společnost. V našem magazínu se
ale dočtete i řadu dalších zajímavostí ze
světa energetiky. Mimo jiné se dozvíte,
jak pokračuje vývoj „smart meteringu“,
tedy chytrých měřidel spotřeby elektřiny, kterými by v budoucnu měla být
vybavena každá domácnost v Evropské
unii. Přinášíme Vám výsledky jednoho
z prvních pilotních projektů, v jehož
rámci jsme zjišťovali názory zákazníků
na „smart metering“, jeho výhody a případné nedostatky.
V magazínu připomínáme i pokračování
soutěže „E.ON Energy Globe Awards“,
v níž se udělují takzvané energetické
„Oskary“ za nejlepší projekty v oblasti
ekologie, úspor energií a ochrany život-
ního prostředí. Magazín zároveň obsahuje i novinky ze světa elektromobility,
tedy rozvoje elektromobilů, na němž se
opět významnou měrou podílí i společnost E.ON. V sekci, v níž pravidelně
představujeme naše významné zákazníky, Vám tentokrát představíme severomoravskou firmu MS UTILITIES SERVICES a.s s takřka stotřicetiletou tradicí.
Nedílnou součástí obchodní politiky
firmy E.ON je i významná podpora dětského sportu a sportovního vyžití rodin,
spojená s tradičním turnajem E.ON Junior Cup. Další, tentokrát už devátý
ročník největšího turnaje pro desetileté
fotbalisty v České republice odstartoval
letos v dubnu a vyvrcholí velkým finále
v polovině září v Polné. Ať už se právě
chystáte na dovolenou, z dovolené jste se
vrátili, nebo budete letos prázdniny trávit
doma, společnost E.ON Vám přeje pohodové léto, příjemné letní zážitky a hodně
pracovních i životních úspěchů!
Vaše redakce
2
e.fórum červenec 2013
Zajímavosti ze světa energetiky
Prodej elektrokol v Česku razantně roste
Elektrokolo značky Lectron
I když někteří pravověrní cyklisté stále pohrdají lidmi, kterým při šlapání na kole pomáhá
přídavný elektrický pohon, móda takzvaných elektrokol se rychle šíří světem. V některých
zemích už je dokonce počet prodaných elektrokol srovnatelný s prodejem klasických bicyklů.
S
nad každý návštěvník některé ze
šumavských restaurací byl někdy
svědkem podobného obrázku. Cyklisté
sedí v restauraci u piva a spokojeně čekají, až je dojedou jejich méně zdatné
manželky. Jenže v poslední době se tenhle typický obrázek ze Šumavy začíná
měnit. „Často se totiž stává, že hospoda
je plná žen, které mají venku odstavená elektrokola a čekají na své zpocené
muže na klasických bicyklech,“ říká se
smíchem Martin Řezáč, který v okolí jihočeské přehrady Lipno provozuje půjčovnu turistických potřeb.
Právě ženy totiž podle něj patří k největším zájemcům o půjčení elektrokol, bez
nichž se už žádná půjčovna ve známé turistické oblasti neobejde. Zájem je totiž
obrovský. Zatímco ještě před pěti lety
bylo elektrokolo ve městě a na cyklistických stezkách naprostým unikátem, dnes
se jedná o naprostou běžnou součást dopravy. A nevídaný rozmach bicyklů s přídavným elektrickým pohonem potvrzují
i prodejní statistiky. V Česku se loni prodalo přes 6000 elektrokol, přičemž počet
prodaných kusů roste v posledních třech
letech každý rok o 30 %.
Elektrokola nejen pro seniory
Česká republika tak jen kopíruje podobný
vývoj v Německu, Rakousku, Nizozemsku a dalších zemích, kde se elektrokolo
stalo skutečným hitem. Na německém
trhu si zákazníci v loňském roce koupili
380 000 elektrokol, což znamená meziročně patnáctiprocentní nárůst. Každé
desáté jezdící kolo v Německu už má
přídavný elektrický pohon. Podobnou
bilanci vykazuje i Rakousko, Nizozemí
nebo Švýcarsko. „Ve Švýcarsku už dokonce prodej nových elektrokol mírně
překročil prodej klasických bicyklů,“
říká bývalý reprezentant v triatlonu a obchodník s koly Vladimír Míka.
Podle něj si prostě elektrokolo rychle
razí cestu světem, a to i přesto, že mnozí cyklisté „pomoc elektřiny“ při šlapá-
ní tvrdě odmítají. „Jenže elektrokola se
naučili využívat třeba i sportovci, kteří
chtějí zvládnout více kilometrů v kopcovitém terénu v kratším čase. Šlapat musí
stejně, ale zvládnou větší vzdálenost,“
říká Míka. Kouzlo elektrokol podle něj
spočívá právě v tom, že je k pohybu bez
ohledu na přídavný elektrický pohon nutné šlapání. „Lidé tak mají pocit, že jedou
bez cizí pomoci, jen v nohách mají jaksi
větší sílu. Elektrokola už dávno přestala
být doménou seniorů,“ říká Míka. Sám
byl údajně překvapen, jak obrovský
úspěch elektrokolo na trhu zaznamenalo.
„Nikdy bych takový zájem jako cyklista
nečekal,“ říká Míka.
Elektrokolo místo auta
K rozmachu elektrokol velkou měrou
přispěl i technologický pokrok. Některá
elektrokola dokáží na jedno dobití baterie
ujet až 100 kilometrů, vylepšily se i další technické parametry. A i když výroba
elektřiny pochopitelně větší či menší mě3
e.fórum červenec 2013
Městské elektrokolo
značky Lectron
rou zatěžuje životní prostředí, proti nové
módě nemají námitky ani ekologové.
Právě naopak. Zejména ve městech se
totiž stalo elektrokolo náhražkou za au-
tomobil, mnozí lidé začali tento dopravní
prostředek využívat k cestám do práce
místo auta. Elektrokola jsou při obvyklých dopravních zácpách ve městě rych-
lejší než osobní vůz, jejich majitel nemá
problémy s parkováním a navíc se na rozdíl od klasického bicyklu nemusí obávat,
že by přijel třeba na obchodní schůzku
zpocený. V celé Evropě se tak loni prodalo přes milion elektrokol a prodeje
i nadále rostou. Výrobci nabízejí dnes
velmi širokou škálu bicyklů s přídavným
elektrickým pohonem od jednoduchých
strojů do města až po luxusně vybavená
kola do horského terénu pro sportovce.
Také společnost E.ON přichází na český
trh se svou řadou kvalitních elektrokol
Lectron powered by E.ON, které se budou prodávat v kamenných obchodech
v Českých Budějovicích, Brně, Jihlavě, Plzni a Hulíně. Zákazníci si mohou
vybrat několika modelů, od klasického
horského kola přes městský bicykl až
ke klasickému cestovnímu kolu.
EON přináší na trh novinku
- distribuční tarif pro elektromobily
Energetická společnost E.ON byla iniciátorem vzniku nové distribuční sazby
pro majitele elektromobilů v České republice, aby mohli za výhodnějších
podmínek dobíjet své vozy poháněné elektřinou. „Inspirací nám byl podobný
tarif pro elektromobily, který realizovali naši kolegové v E.ON UK”, říká Eva
Fürst, vedoucí projektu Smart Mobility ve společnosti E.ON.
N
ová speciální sazba je výsledkem
jednání energetických společností
E.ON, PRE, ČEZ, Energetického regulačního úřadu a dále Asociace elektromobilového průmyslu (ASEP). Od letošního července si budou moci odběratelé
z řad domácností i firem maloodběratelů sjednat novou sazbu elektřiny. Pro
domácnosti se chystá zavedení sazby
D27d, firmy pak pro stejný účel mohou
využívat sazbu C27d. Sazba je určena
pro nabíjení elektromobilů, a to zejména
pro stávající odběratele, užívající jednotarifové sazby (např. D02d či C02d), kteří vlastní a používají elektromobily.
Podmínky pro sjednání sazby pro
domácnosti (D27d) a firmy (C27d).
Tato sazba je určena pro odběrná místa,
u nichž se věrohodným způsobem prokáže vlastnické, případně užívací právo
k elektromobilu (leasingovou smlouvou,
fakturou či technickým průkazem, kde
je žadatel zapsán jako majitel či uživatel elektromobilu apod.) Časové vy-
mezení doby platnosti nízkého tarifu je
prováděno distributorem v celkové délce minimálně osmi hodin denně v době
od osmnácti hodin do osmi hodin. V průběhu dne může distributor dobu platnosti
nízkého tarifu operativně měnit. Časové
vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé
dny, ani nemusí být v souvislé délce.
Osmihodinové pásmo platnosti nízkého
tarifu může být rozděleno během stanovené doby maximálně do dvou časových
úseků. Tato sazba může být přiznána
od 1. 7. 2013.
Firmy pak musí v rámci sazby C27d
splnit ještě podmínku, že nabíjecí zařízení elektromobilu musí být napájeno
samostatným přívodem a měřeno samostatným měřicím zařízením. Ke splnění těchto podmínek se váže i povinnost
odběratele upravit svoje odběrné místo
pro instalaci dvoutarifového měřicího
zařízení. Ve zvýhodněné dvoutarifní
sazbě D27d, respektive C27d budou domácnosti a podniky odebírat elektřinu
v tzv. vysokém a nízkém tarifu. Levnější
elektřina v nízkém tarifu bude odběratelům dodána po osm hodin každý den,
a to vždy mezi šesti hodinami večer
a osmi ráno, samozřejmě s operativním
řízením doby platnosti nízkého tarifu.
Domácnosti mohou v této době kromě
nabíjení elektromobilu využívat levnější elektřinu pro celou domácnost, firmy
a podnikatelé pouze pro elektromobily
Společnost E.ON Energie a.s. připravuje
pro odběratele nový obchodní tarif pro
elektromobily, který vychází právě z této
distribuční sazby.
Kompletní balíček řešení
pro elektromobilitu od E.ON. E.ON provozuje v současné době celkem pět veřejných dobíjecích stanic v Brně a Praze
a další projekty chystá. Dobíjení u všech
stanic E.ON je jako bonus pro zákazníky
zcela zdarma. Dále nabízí dobíjecí stanice
Wallbox pro soukromé využití, dodávka
je komplexní včetně instalace, zprovoznění, revize elektroinstalace a pravidelného servisu. Každému novému uživateli
nového tarifu E.ON zajistí instalaci dobíjecí stanice v místě odběrného místa.
Dále E.ON provozuje flotilu 26 elektromobilů (25 smart ed a 1 VITO E-Cell),
které zapůjčuje nejrůznějším partnerům
či je užívá pro vlastní potřeby.
4
e.fórum červenec 2013
Rozvoj nabíjecí
infrastruktury v ČR
Součástí firemní flotily společnosti E.ON jsou rovněž elektromobily smart ed.
Každý majitel elektromobilu v České republice si může nechat „dobít“ svůj elektromobil zcela zdarma
v některé z veřejných dobíjecích stanic E.ON. Naše společnost tak touto cestou podporuje rozvoj
elektromobility jako slibně se rozvíjejícího druhu dopravy budoucnosti. Dvě dobíjecí stanice E.ON
najdou zájemci v Brně, další tři pak v Praze.
I
když je v Česku zatím registrováno
jen zhruba 300 elektromobilů, není
pochyb o tom, že takzvaná elektromobilita bude zejména v Evropě nabývat
na významu.
Většímu rozvoji elektromobility zatím
brání poměrně vysoká pořizovací cena,
ovlivněná dosud malým množstvím vyrobených vozidel a vysokou cenou baterií. Na druhou stranu mohou majitelé
elektromobilů počítat oproti klasickým
automobilům se spalovacím motorem
s výrazně nižšími provozními i servisními náklady. A některé pilotní projekty
dokázaly, že od určitého ročního nájezdu
dokážou být elektromobily cenově konkurenceschopné již dnes.
Společnost E.ON proto elektromobilitu nejen aktivně podporuje, ale snaží
se v této oblasti se slibnou budoucností
i o širokou osvětu. V aktuálním čísle magazínu E.ON přinášíme kompletní přehled o dobíjecí infrastruktuře pro elektromobily v České republice.
Existuje hned několik typů nabíjení,
od pomalého z klasické domácí zásuvky
až po ultrarychlé stejnosměrné nabíjení
z dobíjecích stanic. Nabíjecí stanice dělíme na sloupové, tedy venkovní totemy
pro veřejné nabíjení, a nástěnné, takzvané „wall-boxy“, určené pro firemní garáže či domácnosti.
Uvedení konkrétního elektromobilu
do chodu ale komplikuje fakt, že elektromobily původem z Ameriky, Japonska a Evropy jsou zatím často vybaveny
navzájem nekompatibilními konektory.
V tabulce proto najdete přehled zásuvek,
se kterými se můžete u elektromobilů
a nabíjecích stanic setkat.
V zásadě rozlišujeme
čtyři režimy nabíjení:
– typ 1
přímé spojení – z bezpečnostních
důvodů se nepoužívá
– typ 2
kabel vybavený bezpečnostním
a kontrolním prvkem
– používá i náš smart ed
– typ 3
výměna informací mezi
stanicí a vozidlem – používá
i naše Vito E-Cell či e-Octavia
– typ 4
rychlé nabíjení pomocí externí
nabíječky – např. Nissan Leaf
5
e.fórum červenec 2013
Pro představu:
Z klasické domácí zásuvky nabijete běžný elektromobil za 6 až 8 hodin, u střídavé rychlodobíjecí stanice za 2 až 4
hodiny a u ultrarychlé DC stanice trvá
dobití vozidla na 100 km jízdy 20 minut.
AC stanice jsou v podstatě inteligentní
rozváděče s bezpečnostními a komunikačními členy. Naproti tomu DC stanice
mají v sobě umístěn i usměrňovač, který
by jinak musel být přímo ve vozidle. Baterie se totiž vždy nabíjejí DC.
Výhodou DC nabíjení je tedy i významné odlehčení a zlevnění elektromobilu.
DC nabíjecí stanice jsou prozatím velmi málo rozšířeny a stojí kolem milionu Kč, proto elektromobily jako Nissan
Leaf či Peugeot I-on jsou vybaveny jak
DC, tak i AC nabíjením (1 konektor SAE
J1772 a 1 ChaDeMo). Po dohodě všech
evropských a amerických automobilek by od roku 2017 měly být všechny
v Evropě a Americe vyráběné elektromobily vybaveny jednotným konektorem COMBO II, který v sobě kombinuje
AC i DC nabíjení. S výstavbou ultrarychlých nabíjecích stanic tedy prozatím
vyčkáváme. Ještě je nutné zmínit bezdrátové nabíjení pomocí indukce. To se ale
stále ještě z pilotních projektů nedostalo
do praxe, především kvůli malým přenášeným výkonům, vysoké ceně a dalším
technologickým problémům.
profesionální veřejné dobíjecí stanici
v ČR, měla by být vybavena právě tímto
konektorem. Na přechodnou dobu je
ještě v každé stanici umístěna klasická 230 V zásuvka. To aby byla zaručena kompatibilita opravdu pro všechny.
V současné době je v ČR v provozu cca
50 veřejných dobíjecích stanic a pět ultrarychlonabíjecích se standardem ChaDeMo = Charge De Mobile. Tyto stanice
jsou soustředěny převážně v Praze, ale
postupně se rozšiřují i do ostatních větších měst včetně Brna. Masivní rozvoj je
tedy ještě před námi.
Jak jsme na tom v rámci ČR?
Naštěstí jsme se i díky intenzivní práci našeho týmu Smart Mobility shodli
v rámci ČR na konektoru IEC 62196-2,
tzv. Mennekes nebo jen jednoduše typ
2. Pokud tedy přijedete ke kterékoliv
Jaké jsou další plány pro rok 2013?
Slibně se nám vyvíjí pilotní projekt
s městem Brnem na instalaci až deseti
dobíjecích stanic. Tím bychom měli z jihomoravské metropole rázem plně elektrifikované město. Vždyť kromě tramvají,
Kolik dobíjecích stanic má E.ON?
V současné době nabíjecí stanice instalujeme, servisujeme a provozujeme.
K dnešnímu dni máme v provozu pět
veřejných dobíjecích stanic – 2x v Brně
(Galerie Vaňkovka, Letiště Brno) a 3x
v Praze (Chodov, Těšnov, Černokostelecká). Nabíjení je pro všechny v rámci
pilotního projektu stále zcela zdarma.
K přístupu je nutná E.ON autorizační
karta, která je vždy umístěna na vrátnici
či recepci poblíž stanice. Dále jsme již
nainstalovali sedm neveřejných nástěnných dobíjecích stanic. Čtyřmi z nich
jsou vybaveny E.ON lokality CCCB,
Křižíkova, Cejl a Lidická. To aby se například i naše Vito E-Cell mělo kde nabíjet.
vlaků a trolejbusů i parníky na Brněnské
přehradě pohání elektřina. Rádi bychom
také otevřeli veřejnou dobíjecí stanici
i v Českých Budějovicích. Další lokality
jsou předmětem diskuse s našimi partnery. Prvním majitelům elektromobilů
jsme rovněž schopni nabídnout řešení
pro domácí nabíjení v podobě ucelené řady wallboxů E.ON WAVE, které
vznikly v rámci koncernového projektu
[email protected] i ve spolupráci s naším týmem, a to včetně poradenství a instalace.
Má tedy elektromobilita šanci?
Na cestě ke 100% elektromobilům nám
v současnosti automobilky nabízejí spíše
hybridy a plug-in-hybridy. U těch jsem
ale vzhledem k jejich TCO (total cost of
ownership) spíše skeptický. Pokud chcete
ušetřit až 50 % palivových nákladů, kupte
si zatím raději vůz s pohonem na CNG.
Stojí skoro stejně jako dieselová verze.
Elektromobil je zatím určený pro pionýry, fandy a nadšence. Technologický
vývoj ale nelze zastavit, proto v dlouhodobém horizontu elektromobilům pevně
věříme. Dojezd, rychlost nabíjení, dostupnost stanic i cena elektromobilů, to
vše se časem bude jen zlepšovat. Pokud
si chceme udržet vůdčí postavení na trhu,
elektromobilitou se musíme zabývat již
dnes. K masovému rozšíření elektromobilů povede ještě dlouhá cesta, nicméně
tato oblast skýtá zajímavý obchodní potenciál v příštích desetiletích i pro energetické společnosti.
tým Smart Mobility
E.ON již provozuje několik
veřejných dobíjecích stanic,
kde mohou majitelé elektromobilu
relativně rychle dobít baterie.
6
e.fórum červenec 2013
E.ON Energieonline
- nová koncepce měření
P
okud chce člověk šetřit energií, musí
především vědět, kolik energie v daném čase spotřebovává a kde tedy může
najít možnosti úspor. Taková je podstata takzvaného „Smart Meteringu“, tedy
chytrých měřidel energetické spotřeby.
Zatímco dnes naprostá většina spotřebitelů platí energetickým společnostem
měsíční paušál a jednou ročně se vyúčtuje rozdíl mezi celkovou platbou a skutečnou spotřebou, už v blízké budoucnosti
by měl každý zákazník mít o své spotřebě mnohem lepší přehled. A to prostřednictvím takzvaným chytrých měřidel,
které na rozdíl od klasických „hodin“
přenášejí data o odběru bezdrátově přímo do centrály. Jak distributor, tak zákazník, proto mají prakticky v každém
okamžiku dokonalý přehled o vývoji
spotřeby v konkrétním odběrném místě.
Ilustrační fotografie chytrého měřidla
neboli Smartmeteru
Pro zákazníka, který by si v budoucnu
mohl nechat posílat data nejen na počítač, ale třeba také na mobilní telefon,
nabízí systém ideální příležitost k tomu,
aby s energií hospodařil maximálně efektivně, zbytečně neplýtval a tedy ušetřil
peníze za její nákup. Distribuční firmy
zase okamžitě zjistí, pokud se někdo snaží s jejich měřicím zařízením manipulovat nebo odebírat proud na černo. Jednou
z výhod „Smart Meteringu“ může být
v budoucnu i možnost nákupu určitého
množství elektřiny dopředu, podobně
jako si například lidé kupují předplacené
karty pro volání z mobilních telefonů.
Právě z těchto důvodů vyzvala EU členské státy, aby zajistily do roku 2020 insta-
laci chytrých měřidel minimálně na 80 %
současných odběrných míst. Vedlo by to
totiž nejen k lepšímu hospodaření s energiemi na straně zákazníka, ale také na­
opak k lepší kontrole odběru ze strany
distributora. Záměr Evropské unie je přitom v naprostém souladu s dlouhodobou
strategií naší společnosti „cleaner & better energy“, tedy čistější a lepší energie.
Technologická výzva
Koncept však nejen v Česku, ale v celé
Evropě prochází jakousi pilotní fází,
v níž distributoři testují chytrá měřidla zatím „nanečisto“ v určitém vzorku
zákazníků, zjišťují názory spotřebitelů
a srovnávají náklady na instalaci měřidel
s jejich nesporným přínosem. Hromadná
instalace „smart meteringu“ totiž představuje poměrně složitou výzvu jak
z technologického, tak
logistického hlediska.
Společnost E.ON svůj
pilotní projekt instalace
chytrých měřidel odstartovala v roce 2011 na necelé stovce zákazníků,
přičemž koncem roku
2012 mohly být vyhodnoceny první výsledky
projektu. „Snažili jsme
se umožnit zákazníkům
přístup k časovému průběhu spotřeby elektřiny.
Doufali jsme, že takto
pomůžeme zvýšit povědomí zákazníka o energeticky úsporném chování
a zvýšíme zákaznický
přístup ke spotřebě,“ říká
David Šafář, projektový manažer týmu E.ON
Energieonline. Zákazníci
si mohli svou spotřebu
v různých časových intervalech zjišťovat prostřednictvím portálu E.ON
Energieonline.
EGÚ (společnosti působící v oblasti výroby a rozvodu elektrické energie a tepla) nebo zástupce tisku, získali možnost
sledovat svoji spotřebu online – jednoduše, přehledně a rychle. Portál jim nabídl
informace o tom, které z jejich spotřebičů představují největší „žrouty energie“
nebo jak se mění spotřeba v závislosti
na intenzitě používání elektrických zařízení v domácnosti.
Zákazníci si mohli vybrat požadované období k zobrazení, na portálu našli
i grafický přehled denní a hodinové spotřeby v kWh a v neposlední řadě shrnující statistické hodnoty, například minimální a maximální spotřebu a její cenu,
vyjádřenou v korunách. A to až na úroveň čtvrthodinových intervalů.
Zákazníci službu chválí
Náhodně oslovení odběratelé, mezi nimiž byli
i zaměstnanci společnosti E.ON, zaměstnanec
Ukázka z portálu Energie24
obohaceného o nové funkcionality
7
Schéma chytré sítě
e.fórum červenec 2013
„V druhé fázi projektu jsme zákazníkům nabídli virtuální tarify, jež měly zajímavou formou seznámit odběratele s předpokládaným trendem v oblasti energetiky. Projekt také ukázal,
jak by mohlo v budoucnu vypadat vyúčtování spotřebovaných
energií,“ říká David Šafář. Pomocí kalendáře si zákazníci mohli, stejně jako v první fázi, vybrat požadované období a pro
hlédnout si požadované statistiky.
„Samozřejmě, že pro nás bylo velice důležité ověřit si funk­
čnost celého systému v našich podmínkách. Rozhodující je
však pro nás přidaná hodnota, kterou vnímají naši zákazníci.
Abychom zjistili, jak jsou s tímto portálem spokojeni, tak jsme
se jich jednoduše zeptali. Na konci pilotního projektu jsme
Šetřete
svůj čas
i přírodu
účastníkům zaslali dotazníky a požádali je o vyplnění,“ říká
David Šafář. Odezva byla velmi příznivá. Na dotazník ochotně
odpověděly dvě třetiny zákazníků, většina byla dokonce ochotna vystoupit z anonymity. A výsledek? Všichni zákazníci by
chtěli mít přístup k těmto datům i po skončení pilotního projektu E.ON Energieonline. Velká většina zákazníků však nemá
zájem o službu v případě, že by byla zpoplatněna a myslí si, že
by měla být součástí standardních služeb. Většina zákazníků
vnímá potřebu vyšší cenové diferenciace jednotlivých pásem
v budoucnosti jako nezbytnou. Při rozhodování o výběru dodavatele elektrické energie by pro většinu zákazníků měla na jejich rozhodnutí vliv možnost přístupu k datům. Pro velkou část
zákazníků je představa o cenách super nízkého a super vysokého tarifního pásma následující: super vysoký tarif je čtyř až
pětinásobkem ceny supernízkého tarifu. Téměř všichni zákazníci by doporučili službu E.ON Energieonline dalším osobám.
Bez ohledu na to, zda se Evropské unii podaří splnit proklamované cíle v oblasti „Smart Meteringu“ do roku 2020, je pro
společnost E.ON velmi důležité, aby byla na možný hromadný
nástup chytrých měřidel připravena a dokázala využít jeho potenciál na maximum. A to jak z pohledu zákazníků, tak energetických společností. Z toho důvodu se budeme věnovat tématu
„Smart Meteringu“ velmi intenzivně i nadále, mimo jiné také
formou mezinárodní spolupráce s kolegy v rámci koncernu
E.ON.
Za projektový tým
Renata Jánková, Jaroslav Skřípský a David Šafář
Šetříme přírodu a inovujeme služby zákazníkům
Elektronická faktura
• Nově i pro odběratele zemního plynu
• Nyní dostupná i pro segment Velkoodběr
• Zjednodušený online formulář
Dáváte přednost jednoduché a rychlé elektronické komunikaci a chcete být
šetrní k životnímu prostředí? Nechte si zasílat fakturu za elektřinu ve formě
PDF dokumentu přímo na svůj e-mail!
Elektronická faktura ve všech ohledech nahradí klasické papírové vyúčtování,
na které jste byli zvyklí, a protože ji není nutné tisknout, šetří naše lesy.
Jedinou podmínkou pro využívání služby Elektronická faktura je instalovaný
program pro prohlížení PDF dokumentů (např. Adobe Acrobat Reader).
Sjednejte si Elektronickou fakturu online
na www.eon.cz/elektronicka-faktura.
8
www.eon.cz
e.fórum červenec 2013
Ekologické ceny E.ON
Energy Globe Award ČR 2013
znají nominované projekty, vítěz usiluje o odměnu 300 000 Kč
E.ON Energy Globe Award
ČR 2013 se může stejně jako
v minulých letech pochlubit
velkým zájmem českých kutilů,
firem a organizací. Do soutěže,
která každoročně odměňuje
originální projekty přispívající
k ochraně životního prostředí,
se přihlásilo celkem 217 projektů.
Představení vítězů se uskuteční
7. října ve Vinohradském divadle
v Praze, záznam programu bude
odvysílán na České televizi.
NOMINOVANÉ PROJEKTY
KATEGORIE FIRMA
• Optimalizace energetických a materiálových toků mezi BPS
a zemědělskou prvovýrobou / Renergie s.r.o. (Suchohrdly u Miroslavli)
• Snížení energetické náročnosti Hotelu-vinařství Galant
/ Ing. Jiří Marian (Mikulov)
• Vozový park na CNG / ČSAD Česká Lípa, a.s. (Praha)
KATEGORIE OBEC
• ESO Kněžice – První energeticky nezávislá obec Kněžice ve výrobě
tepla a elektrické energie / Obec Kněžice
• Snížení energetické náročnosti ZŠ Dolní Újezd / Obec Dolní Újezd
• Záchrana gotického hradu Soběslav / Město Soběslav
KATEGORIE MLÁDEŽ
• Energis 24 / Mgr. Radovan Šejvl (Bučovice)
• Šetřílkovi aneb Hravě šetřím svou kapsu i přírodu / CEMC (Praha)
• Výskyt oxidu uhličitého ve škole / Střední škola obchodu a služeb Jihlava
KATEGORIE KUTIL
• Energeticky aktivní dům Plzeň – Bolevec / Ing. Jan Řežáb
• Solární slunečník / Jiří Pešek (Praha)
• Vlastní dům architekta s ateliérem / Ing. arch. Martina Příkazská (Brno)
Vítězný projekt z loňského ročníku,
Otáčivý dům pana Lhoty z Velkých Hamrů
Z
217 soutěžících vybrala mezinárodní porota 3 nejzajímavější projekty
v kategorii Obec, Kutil, Firma a Mládež. Nominované projekty přitom usilují vedle prvenství ve své kategorii také
o celkové vítězství v soutěži. Absolutní
vítěz bude určen v rámci slavnostního
vyhlášení diváky v sále, získá odměnu
300 000 Kč a právo reprezentovat Českou republiku na světovém finále Energy
Globe Award.
Letošní novinkou vedle nového uspořádání kategorií a možnosti přihlásit
i nezrealizované nápady je možnost hlasovat o nejsympatičtější projekt z 12
nominovaných pomocí SMS či internetu
na webových stránkách www.energyglobe.cz. Svůj hlas je možné odevzdat jed-
nomu z projektů od 1. srpna až do konce září. Projekt s největším počtem hlasů
pak získá od generálního partnera soutěže BMW Group Česká republika zápůjčku elektroautomobilu BMW i3 spolu
s domácí nabíjecí stanicí na 3 roky.
Pro šťastné hlasující jsou pak připraveny ceny v podobě elektrokola či unikátní
úsporné pračky. Vítězové letošního ročníku E.ON Energy Globe Award ČR,
kteří budou představeni 7. října ve Vinohradském divadle v Praze, se mají
na co těšit. Vedle finanční odměny pro
celkového vítěze čekají na nejlepší projekty v kategoriích ceny od dalších partnerů soutěže. Například tepelná čerpadla
či závěsné kondenzační kotle obdrží
vítězové od společnosti Vaillant Group
Czech, s.r.o. Společnost Gorenje spol.
s r.o. předá vítězům v kategoriích unikátní energeticky úsporné pračky. Televizní
záznam z předání cen budou moci diváci
sledovat v České televizi.
Soutěž E.ON Energy Globe Award ČR
E.ON Energy Globe Award ČR je jedno
z nejuznávanějších ocenění v oblasti životního prostředí v České republice. Vyznamenává energeticky úsporné projekty, které šetří energii, přírodu, využívají
obnovitelné zdroje a celkově přispívají
k ochraně životního prostředí.
Přihlásit svůj projekt do soutěže může
každý, kdo má v oblasti úsporného hospodaření s energiemi co říci. Je tedy jedno, zda se jedná o podnik, soukromou
osobu, nestátní organizaci, obec či školu.
Letos byla zavedena nová kategorie Nápad, do které se mohou přihlásit i nezrealizované projekty. Tato kategorie nebude vyhlášena v letošním ročníku.
Kontaktní osoba:
Vladimíra Glaserová
Mobil: 724 18 53 01
E-mail: [email protected]
9
e.fórum červenec 2013
Představujeme
MS UTILITIES Services a.s.
Ačkoli má tato firma ve svém
rodném listě datum narození
1. 8. 2012 (a na její název si
lidé v regionu ještě nezvykli),
není na našem trhu žádným
nováčkem. Její více než 125letá
tradice úzce souvisí s počátky
hutnictví na severní Moravě.
Ř
eč je o bývalých Železárnách a drátovnách Bohumín, jejichž zkratka
ŽDB se natolik vžila, že ji místní lidé
používají dodnes. Ve zdejším regionu patřily k významným podnikům na výrobu
a zpracování železa. V jejich provozech
pracovalo až deset tisíc lidí, což představovalo asi 50 % pracovně činného obyvatelstva Bohumína a blízkého okolí.
E.ON na severu Moravy
Key Account Manager Vlastimil Šram
přiřadil tuto významnou bohumínskou
firmu do svého portfolia významných
zákazníků před dvěma lety více méně
náhodou. „Jako plynař jsem byl pověřen
zjistit představy a plány tohoto podniku
o dodávce zemního plynu od společnosti
E.ON Energie. Slovo dalo slovo, smlouva o dodávce plynu v objemu 1/3 celkové spotřeby na rok 2011 byla podepsána
a „ŽDB“ mi již zůstaly,“ vysvětluje a pokračuje, „pak došlo na smlouvu o dodávce elektřiny.“ I když od Českých Budějovic je Bohumín trochu z ruky, spolupráce
mezi společnostmi E.ON a MS UTILITIES & SERVICES stále dobře funguje
a dá se hovořit o solidním vzájemném
partnerském vztahu.
Stručně o současnosti bývalých „ŽDB“
Letos v červnu byl schválen projekt rozdělení společnosti odštěpením a s účinností ke dni 1. 8. 2012 došlo ke vzniku
tří nových nástupnických společností:
ŽDB DRÁTOVNA a.s., MS UTILITIES
& SERVICES a.s. a VIADRUS a.s. V bývalých „bohumínských železárnách“ se
oblastí energetiky zabývala samostatná
Pohled
na teplárnu
MS US
podniková složka Energetika, která se
starala o energie, vodu a odpady i pro další hutnické provozy v regionu. Proto byla
tato činnost zahrnuta do portfolia nově
vzniklé akciové společnosti MS UTILITIES & SERVICES (MS US). VIADRUS
je známým výrobcem litinových radiátorů a kotlů na všechny druhy paliv. Co je
posláním společnosti ŽDB DRÁTOVNA,
napovídá již sám její název. Pro upřesnění
jen doplňme, že firma zpracovává surové
dráty, jejichž dodavatelem jsou TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s. (k 1. 10. 2012 se
staly majitelem této společnosti), do podoby finálních výrobků, jako jsou dráty,
lana, ocelové kordy, pružinové dráty...
Náš bohumínský zákazník
MS UTILITIES & SERVICES a.s. se zabývá výrobou a distribucí energií – elektřiny, zemního plynu, degazačního plynu
(tj. plyn, který se získává odvětráváním
vytěžených uhelných šachet, má menší
výhřevnost než zemní plyn, obsahuje 45
– 55 % metanu), tepla, stlačeného vzduchu a vody. Do portfolia společnosti patří dále doprava, ekologie, správa majetku
a informační technologie. V současnosti
zaměstnává asi dvě stě lidí.
Parketou Vlastimila Šrama je prodej
elektřiny a zemního plynu. Proto jeho
partnery za MS US jsou zejména vedoucí provozu Energetika Marek Guziur
a vedoucí obchodního oddělení Pavel
Hanusek, kteří se nám při naší návštěvě
ochotně věnovali a hovořili o spolupráci
s E.ONem. „Opomenout nelze ani ředitele společnosti Petra Teichmanna, který
se o problematiku energií aktivně zajímá
a již absolvoval kurz vzdělávání manažerů v energetice na ČVUT Praha,“ připomíná Vlastimil Šram a dodává, že firma
by uvítala tento kurz i pro další vedoucí
pracovníky z Energetiky.
Spolupráce s E.ONem
Po prvotních dobrých zkušenostech
v oblasti dodávky zemního plynu nabídl
E.ON tomuto zákazníkovi další možnosti spolupráce, a sice posouzení aktuálního stavu jeho stávajícího energetického zařízení. Na toto téma se slova ujal
Marek Guziur: „Odborní pracovníci ze
společnosti E.ON Trend provedli v roce
2011 prohlídku a posouzení technického stavu a využití stávajícího energetického zařízení, a to v oblasti výroby
a distribuce elektrické a tepelné energie
a distribuce zemního a degazačního plynu. Hodnotící zpráva společnosti ETRE
obsahovala některé konkrétní návrhy
opatření pro zlepšení a zefektivnění provozování energetických zařízení v oblasti výroby a distribuce energií, ale ve své
podstatě potvrdila správnost zpracované
strategie našeho podniku pro období let
2011-2020, např. první etapu přestavby
pětimegawattové turbíny v Teplárně – rekonstrukce protitlaku či rekonstrukci kabelových vedení VN a rozvoden.“ Čeho
se týkala doporučení ETRE? „Rozšíření vypínacího plánu elektrické energie
za účelem optimalizace rezervované kapacity, přesunutí zátěžové křivky spotřeby elektřiny, provozu Ocelárny a strategie nákupu elektřiny v tranžích, čímž lze
snížit riziko cenových výkyvů,“ stručně
odpověděl vedoucí provozu Energetika
Guziur. Ke strategii nákupu elektřiny se
vyjádřil Pavel Hanusek: „Přestože tato
forma nákupu je náročná na sledování
aktuálního vývoje ceny a na výpočet konečné ceny elektřiny, tvorba ceny je zcela transparentní. Eliminujeme tím riziko
nákupu v nejméně vhodný okamžik, což
je pro nás výhodné.“
Tím však vzájemná spolupráce E.ONu
a MS US nekončí. Vlastimil Šram vypočítává další formy spolupráce: „Jde např.
o diagnostiku kabelů VN, optimalizaci
spotřeby zemního plynu měřením obsahu
kyslíku ve spalinách ohřívací pece Bona­
transu, ale také o možnost vzdělávání manažerů v oblasti energetiky. Ani to není
všechno. Pozvali jsme vybrané manažery
zákazníka do naší společnosti v Českých
Budějovicích, aby osobně poznali svého
dodavatele, tedy naše pracovníky, s nimiž jsou jinak většinou v kontaktu jen
telefonicky či mailem, např. Miroslava
Krejčího a Janu Skopíkovou. A v těchto
osobních kontaktech manažerů.
A co dál?
„Hledáme další možnosti spolupráce. Dodávka elektřiny je nasmlouvaná
do konce roku 2014. Naší snahou je tohoto zákazníka si udržet a získat další
zákazníky z řad jeho dodavatelů a zákazníků,“ uzavřel obchodní zástupce E.ON
Energie Vlastimil Šram naši návštěvu
v Bohumíně.
Mirka Lednická
10
Myslíte na nový bojler? E.ON myslí na vás!
Energetická společnost E.ON se spojila s tradičním výrobcem bojlerů DZ Dražice, aby vám společně mohli nabídnout
vybrané výrobky se slevou až 42 %! Slevu může obdržet každý nový i stávající zákazník E.ON.
Ohřívače vody ze sortimentu DZ Dražice se slevou 42 %
Přemýšlíte o koupi nového bojleru? Získejte 42% slevu na vybrané bojlery ze sortimentu DZ Dražice.
V tabulce je uveden přehled vybraných bojlerů z řady SMART s běžnou maloobchodní a zvýhodněnou
cenou pro nové a stávající zákazníky E.ON.
Code
MODEL
Maloobchodní
cena s DPH
CZK
Maloobchodní
cena s DPH - 42 %
CZK
140111401
OKHE 80 SMART
9 327
5 410
140811401
OKHE 100 SMART
9 771
5 667
140311401
OKHE 125 SMART
10 134
5 878
140611401
OKHE 160 SMART
10 678
6 193
Kompletní nabídku a ceny jednotlivých bojlerů naleznete na www.eon.cz/drazice.
Proč SMART?
Níže jsou uvedeny výsledky měření ohřívače OKHE SMART z reálného provozu (1. ohřívač v režimu
SMART HDO, 2. ohřívač v režimu SMART), na kterém je vidět úspora energie za jeden týden.
Z tohoto měření je následně vypočítána roční úspora a návratnost investice.
Třítýdenní měření proběhlo na 125litrovém ohřívači, který byl nainstalován v tříčlenné domácnosti
s běžnou spotřebou teplé vody. Ohřívač by provozován v režimu SMART HDO při okolní teplotě 20 °C.
Naměřené hodnoty spotřebované energie
Instalace klasického ohřívače OKCE 125
u zákazníka společnosti ČEZ *
Instalace ohřívače OKHE 125 SMART v naučeném
stavu u zákazníka sapolečnosti E.ON*
Týdenní spotřeba (kWh)
50,2
36,8
Roční spotřeba (kWh)
2 610,4
1 913,6
Cena za dodávku elektřiny (Kč/kWh)
1,308 Kč
1,185 Kč
Roční spotřeba bojleru v Kč (Kč/rok)
3 415 Kč
2 268 Kč
Roční finanční úspora
1 148 Kč
*Výpočet je proveden pro zákazníka kategorie D s distribuční sazbou D 25d, jehož odběrné místo se nachází na distribučním území
ČEZ Distribuce, a.s. Pro výpočet byly použity ceny za dodávku elektřiny z Ceníku Fix2014 LEDEN, vyjma ceny za stálý plat dodávky elektřiny
E.ON Energie, a.s., pro zákazníky kategorie D – Domácnosti, platného od 1. 1. 2013, oproti Ceníku produktů silové elektřiny vyjma ceny
za stálý plat skupiny ČEZ, produktová řada Comfort – Domácnosti, platnému od 1. 1. 2013.
Výsledky měření se vztahují ke konkrétním podmínkám a způsobu užívání ohřívače. Při správné volbě objemové varianty ohřívače
a rozdílném způsobu užívání se bude lišit i množství spotřebované/uspořené energie. Ceny ohřívačů vody udané v tomto dokumentu
jsou uvedeny se slevou 42 % oproti MOC ceníku DZD platnému od 1. 7. 2013. Jsou uvedeny včetně DPH.
Navštivte www.eon.cz/drazice a zanechte váš kontakt ve formuláři. Naši pracovníci se vám ozvou
a ochotně s vámi vyřeší vše spojené s objednávkou.
Download

Elektronická faktura - ENERGY GLOBE Portal