Poznávací zájezdy
Poznávací zájezdy
Milí klienti a milovníci cest za poznáním, především Vy, železničáři, kteří tak rádi cestujete vlaky a využíváte výhody volných jízdenek FIP. Určitě jste se již v roce 2012 setkali s informací o cestování po Itálii.
Oficiálně již jízdenky FIP nejsou uznávány v plné výši na vlaky vyšších kvalit (Eurostar, IC či vybrané noční
vlaky). Toto nás bohužel nutí zvednout ceny některých poznávacích zájezdů do Itálie (na Sicílii). Dále je
tu samozřejmě informace týkající se výhod FIP pro příští roky. Při přípravě katalogu vycházíme z toho,
že pro rok 2013 budou jízdenky FIP ještě stále vydávány, a proto do naší nabídky zařazujeme především
velmi oblíbenou Itálii, která je dostupná jak železničářům, tak jejich rodinným příslušníkům či důchodcům ČD.
Pokud jste v předcházejícím roce nevyužili FIP pro Rakousko a Itálii, můžete si zažádat během listopadu
2012 o vydání těchto jízdenek s prodlouženou platností do 31. 3. 2013 a vybrat si tak z nabídky tří zájezdů,
přičemž tato nabídka samozřejmě platí i pro jízdenky FIP vydané až pro rok 2013. Cestovat s námi můžete
na sever Itálie za památkami města Turín a s výletem do francouzského Mentonu, kde se každoročně
koná citrusový festival. Pokud Vás lákají dálky, pojeďte s námi na západ Sicílie, kde Vás již v této roční době příjemně zahřeje sluníčko a možná poznáte kouty dosud nepoznané. Tento zájezd můžete (ale
také nemusíte) zkombinovat s jiným neméně zajímavým místem Itálie – Neapolským zálivem. V květnu
se s námi vydejte do malebného Toskánska. Velmi oblíbený zářijový zájezd na Sicílii opět zařazujeme
do naší nabídky. Bydlení kousek od vyhřátého Tyrhénského moře a fakultativní výlety za poznáním celého ostrova přitahují klienty už několikátou sezonu. Zelený ostrov Ischia je navštěvovaný především díky
mnoha termálním parkům, ale lákavé jsou také jeho přírodní krásy.
V nabídce nadále zůstává již tradiční dubnový zájezd do rozkvetlé jarní Paříže a Versailles, pokud toužíte
po poznání překrásné přírody a čistoty měst Švýcarska, procestujte ho s námi od severu k jihu. Pro velký
zájem znovu zařazujeme Černou Horu s menšími změnami, ale prodlouženou o dvě noci pobytu. Autobusem se můžete vydat na Hitlerovo Orlí hnízdo nebo na Medvědí soutěsku.
Při sestavování katalogu vycházíme z informací v té době dostupných, proto si vyhrazujeme právo na případné posunutí termínu či změnu trasy zájezdu. Ceny všech zájezdů zahrnují povinné pojištění CK proti
úpadku, nikoliv však pojištění na léčebné výlohy a storno zájezdu. Toto můžete samozřejmě uzavřít v našich prodejních centrech, u provizních prodejců i ČD centrech po celé zemi při koupi zájezdu. ČD travel,
s.r.o. si také vyhrazuje právo na přiměřenou změnu ceny poznávacího zájezdu z důvodu např. nepřiměřeného růstu cen palivových a letištních tax. Aktuální nabídku našich zájezdů naleznete na www.cdtravel.cz,
týdeníku „Železničář“ a informovat se můžete na telefonním čísle kontaktní osoby.
www.cdtravel.cz
Termíny zájezdů
98
Datum
Poznávací zájezd
18.–29.6.2013
Černá Hora – Klenoty a moře
6 990 Kč
vlak
99
18.–23.4.2013
Francie – Paříž + Versailles
5 290 Kč
vlak
100
28.2.–5.3.2013
Itálie – Turín a festival citrusů v Mentonu
4 590 Kč
vlak
101
18.–25.3.2013
Itálie – Exotická západní Sicílie
8 790 Kč
vlak
102
23.–29.3.2013
Itálie – Za poznáním Neapolského zálivu 7 990 Kč
vlak
103
4. – 9.5.2013
Itálie – Toskánsko
4 590 Kč
vlak
104
29.8.–11.9.2013 Itálie – Sicílie – kouzelný ostrov slunce
8 990 Kč
vlak
105
9.–23.9.2013
8 990 Kč
vlak
105
11.–20.10.2013 Itálie – Zelený ostrov Ischia
8 990 Kč
vlak
106
6. – 12.6.2013
Švýcarsko – Od severu k jihu
5 990 Kč
vlak
107
13.7.2013
Německo–Berchtesgadensko – Orlí hnízdo 760 Kč
bus
108
10.8.2013
Německo–Berchtesgadensko – Orlí hnízdo 760 Kč
bus
108
17.8.2013
Rakousko – Medvědí soutěska
bus
108
Itálie – Sicílie – kouzelný ostrov slunce
Cena Doprava Str.
860 Kč
Pro velký zájem i letos zařazujeme zájezd do Černé Hory, jedné z nejkrásnějších oblastí Jadranu. Území „černých hor“ lemující 293 km
dlouhé pobřeží, sérii nádherných mořských zátok s okouzlující benátskou Bokou Kotorskou. Strávit zde můžete příjemných 10 dní
na oblázkových plážích nebo se vydat na spoustu zajímavých výletů do unikátních míst, jež tato rozmanitá země nabízí. Po cestě také
uvidíte železniční trať, která je technickým unikátem. Její součástí je na 254 tunelů a 234 mostů překonávající náročné přírodní podmínky.
V letošním roce zájezd prodloužen o 2 noci!
12 denní vlakový pobytovo-poznávací zájezd
Kontakt: Ivona Jánková, DiS., tel.: 725 422 540, e-mail: [email protected]
Program:
1. den – ranní odjezd z Brna (Prahy) do Baru (lehátko T4 v ceně - Praha–Bar přímý spoj)
2. den – transfer z nádraží na ubytování, procházka přístavním městem, odpočinek u moře, nocleh
3. den – zastávka ve Starém Baru – pozůstatky
římské osady, asi 2tis let starý olivovník, který
je raritou v Evropě; celodenní autobusový výlet
v ceně zájezdu – národní park Skadarské jezero, plavba po jezeře, rybí piknik – rozloha jezera 510 ha – největší na Balkáně, vzácné druhy
flóry a fauny, jedna z největších ptačích rezervací
v Evropě; návrat, nocleh
4. den – pobyt u moře
5. den – pobyt u moře nebo celodenní fakultativní
výlet do Albánie – hlavní město Tirana a přístavní město Drač (není v ceně zájezdu), nocleh
6. den – pobyt u moře nebo fakultativní výlet lodí
po Boce Kotorské (není v ceně zájezdu), nocleh
7. den – celodenní autobusový výlet v ceně
zájezdu – přes kotorské serpentiny do Njeguši,
rodiště známého černohorského básníka a vladaře Petara II., návštěva místní výrobny pršutu,
výlet do Cetinje – bývalé hl. město království,
cetinjský klášter, přejezd do NP Lovčen (1749 m
n.m.), návrat, nocleh
8. den – pobyt u moře
9. den – pobyt u moře nebo fakultativní výlet
do poutního místa – klášter Ostrog zasazený
do skály (není v ceně zájezdu), návrat, nocleh
10. den – pobyt u moře nebo celodenní fakultativní výlet do měst: Kotor (Unesco) – perla
Černé Hory na úpatí monumentálního pohoří
Lovčen. Město patří mezi nejkrásnější ve Středomoří, zvlášť cenné jsou městské hradby v délce
4,5 km, koupání nebo možnost vycházky na pevnost sv. Ivana nad městem, přejezd do Budvy
– prohlídka jednoho z nejvyhledávanějších letovisek na pobřeží, Staré město s opevněním na
malém výběžku (není v ceně zájezdu), návrat,
nocleh
11. den – pobyt u moře, odjezd nočním vlakem
z Baru do Prahy (lehátko T4 v ceně)
12. den – večerní návrat do ČR
Ubytování: 2 až 4 lůžkové apartmány s vlastním
sociálním zařízením a kuchyňkou
Stravování: vlastní, možnost dokoupení polopenze 1 990 Kč
Termín zájezdu
Cena
18.–29.6.2013
6 990 Kč 
Cena zahrnuje: 9x ubytování, 2x celodenní
autobusový výlet, 1x oběd na Skadarském
jezeře, pobytové taxy, autobusový transfer z/na
nádraží, 2x lehátko T4, služby vedoucího zájezdu, pojištění CK
Cena nezahrnuje: vstupy, fakultativní výlety,
komplexní pojištění klienta (individuální pojištění
pro cesty, pobyt a na storno zájezdu – 276 Kč),
vlakovou dopravu
Nadstandardní služby: příplatek za polopenzi
1 990 Kč, příplatek za jednolůžkový apartmán
1 200 Kč
Jízdenky: zaměstnanci ČD, jejich rodinní příslušníci a důchodci ČD – FIP: MAV, ŽS, ŽCG. Klienti
mimo ČD zaplatí vlakovou jízdenku cca
4 000 Kč – aktuální info v CK.
Pro realizaci zájezdu je potřebných minimálně
20 účastníků.
Poznávací zájezdy
Černá Hora – klenoty a moře Černé Hory
99
Poznávací zájezdy
www.cdtravel.cz
100
Francie – Paříž + Versailles
Oblíbený zájezd za poznáním jednoho z nejkrásnějších měst světa. Města mnoha tváří, kolébky umění a kultury, parků, širokých
bulvárů, úzkých romantických uliček a rozmanitých kaváren. Přes 300 metrů vysoká dominanta – Eiffelova věž – ohromí
každého. Vydejte se s námi zažít ojedinělou atmosféru rozkvétající Paříže.
Při včasné koupi vlakových jízdenek cenově výhodné i pro „neželezničáře“!
6 denní vlakový poznávací zájezd
Kontakt: Ivona Jánková, DiS., tel.: 725 422 540, e-mail: [email protected]
Program:
1. den – dopolední odjezd z Brna do Berlína (místenka v ceně), noční přejezd z Berlína do Paříže
(místenka v ceně)
2. den – uschování zavazadel v hotelu, odpolední prohlídka Paříže – Invalidovna (Napoleonova
hrobka), Montmartre a jeho okolí – bazilika Sacré
Coeur, náměstí pouličních malířů, Pigalle a známý
kabaret Moulin Rouge, návrat na hotel, nocleh
3. den – snídaně, gotická katedrála Notre-Dame
– prohlídka interiéru; vlakový výlet do Versailles
– impozantní královský zámek v klasicistním slohu
a nádherné zahrady, návrat do Paříže – Eiffelova
věž, náměstí Trocadero, možnost plavby lodí
po Seině (cca 15 Euro – není v ceně zájezdu), Eiffelova věž po setmění, návrat na hotel, nocleh
4. den – snídaně, procházka Latinskou čtvrtí,
zastávka u Pantheonu, Lucemburské zahrady, individuální prohlídka muzea Orsay (impre-
sionisté, budova bývalého vlakového nádraží),
návrat na hotel, nocleh
5. den – snídaně, moderní čtvrť La Défense,
Vítězný oblouk, procházka po 3 km dlouhé nejluxusnější ulici Paříže Champs Elysées, náměstí Concorde, Tuilerijské zahrady, fakultativně
prohlídka muzea Louvre (Mona Lisa, egyptské
památky) nebo individuální volno (možnost
prohlídky Svaté kaple); noční přejezd do Berlína
(místenka v ceně)
6. den – ranní příjezd do Berlína, odpolední příjezd do ČR (místenka v ceně)
Ubytování: v hotelu ve 2–3 lůžkových pokojích
nedaleko centra
Stravování: snídaně (u hotelu obchody a restaurace)
Termín zájezdu
Cena
18.–23.4.2013
5 290 Kč 
Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x snídani, 4x
místenku, služby vedoucího zájezdu
Cena nezahrnuje: místní dopravu, vstupy,
komplexní pojištění klienta (individuální pojištění
pro cesty, pobyt a na storno zájezdu – 138 Kč),
vlakovou dopravu
Nadstandardní služby: doplatek za lehátko T6
(T4) Berlin – Paris 500 Kč (850 Kč), Paris – Berlin
500 Kč (850 Kč) – nutno objednat při sepsání
cestovní smlouvy
Jízdenky: zaměstnanci ČD – FIP: DB, SNCF,
rodinní příslušníci a důchodci ČD 50% FIP na průjezd Německem a Francií – výhodnější je včasný
nákup jízdenek (cca 2 700 Kč)! Klienti mimo
ČD platí vlakovou jízdenku cca 7 500 Kč –
při včasném nákupu od 3 700 Kč! Včasný
nákup=ihned po vydání katalogu!
Pro realizaci zájezdu je potřebných minimálně
20 účastníků.
Savojsko - bohatá země pod Alpami na horním toku řeky Pád, kde se snoubí spousty historických památek ze všech období. Najdeme
zde antiku, kostel vystavěný pro tzv. Turínské plátno, rozlehlý barokní střed se zámkem z doby, kdy Turín byl hlavním městem království
Sardinie a Savojska, a doklady průmyslových úspěchů v muzeu Fiat. Navštívit všechny pamětihodnosti nám umožní Turin ticket.
Pojedeme také horskou peážní tratí přes území Francie do Mentonu. Při návratu si krátce prohlédneme Milano se slavnou katedrálou.
6denní vlakový poznávací zájezd
Kontakt: Ivona Jánková, DiS., tel.: 725 422 540, e-mail: [email protected]
Program:
1.den – odpolední odjezd z Brna do Vídně (místenka
v ceně), nočním vlakem do Itálie (místenka v ceně)
2. den – ranní příjezd do Bologne, přesun vlakem do Turína, ubytování, prohlídka Turína
a jeho pamětihodností s využitím Turin ticketu – muzeum Fiatu, ozubnice Sassi-Superga
ke kostelu a hrobkám savojských králů, věž
Mole Antonelliana, Palazzo Reale, Palazzo
Carignano s muzeem filmu; nocleh
3. den – pokračování prohlídky Turína – královský zámek Palacio Reale, Palacio Carignano,
katedrála, Vrch Kapucínů; nocleh
4. den – přejezd na hranici do Ventimiglie
na Azurovém pobřeží a do francouzského
Mentonu, kde se koná 80. festival citrusových plodů. V centru městečka shlédneme všemožné stavby z citronů a pomerančů, odpoledne
projde městem obrovitý průvod (obojí vstupné
se hradí na místě), návrat do Turína; nocleh
5. den – dopolední přejezd do Milána – prohlídka světoznámé katedrály, odpolední přesun do Bologne, odtud nočním vlakem do Vídně
(místenka v ceně)
6. den – ranní příjezd do Vídně, v odpoledních
hodinách do ČR (místenka v ceně)
Ubytování: 2–4lůžkové pokoje penzionu či hostelu
Stravování: vlastní
Termín zájezdu
Cena
28.2.–5.3.2013
4 590 Kč 
Cena zahrnuje: 4x místenka, 3x ubytování,
služby vedoucího zájezdu, pojištění CK
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění klienta
(individuální pojištění pro cesty, pobyt a na storno zájezdu – 138 Kč), vstupy a ostatní – Turin
ticket 25 Euro, vstupy v Mentonu cca 18 Euro, věž
Milano – 6 Euro (výtahem 10 Euro), místní dopravu a úschovy cca 10 Euro, vlakovou dopravu
Nadstandardní služby: doplatek za lehátko T6
(T4) Wien-Bologna 570 Kč (820 Kč), Bologna-Wien 570 Kč (820 Kč) – nutno objednat při sepsání
cestovní smlouvy
Jízdenky: zaměstnanci ČD, jejich rodinní příslušníci a důchodci ČD – FIP: ÖBB, FS + 50% FIP,
rodinní příslušníci důchodců ČD – FIP: FS a 50%
FIP na průjezd Rakouskem. Francouzská FIP není
nutná, bude stačit zakoupení jízdenky s využitím
50% slevy (cca 3 Euro).
Klienti mimo ČD platí vlakovou jízdenku
od cca 4 000 Kč (při včasném objednání, po vydání katalogu).
Pro realizaci zájezdu je potřebných minimálně 20 účastníků.
é r
a
st IP!
a
n F
Poznávací zájezdy
Itálie – Turín a výlet na citrusový festival
ve francouzském Mentonu
101
Poznávací zájezdy
www.cdtravel.cz
102
Itálie – exotická západní Sicílie
Dobrodružný výlet za poznáním západních končin exotické Sicílie. Při cestě tam se zastávkou ve věčném městě Římě s prohlídkou
rozlehlého archeologického areálu v nedaleké Ostii. Při cestě zpět zastávka v Neapoli a možnost prohlídky blízkého okolí (Pompeje).
Krásné přímořské město Cefalu, antický chrám v Segestě uprostřed kopců v odlehlém kraji, Trapani – město, které svým vzhledem
spíše připomíná africký kontinent a také je mu blíž než pevninské Itálii, Egadský ostrov Favignana nebo středověké uličky Erice –
zážitků si za těchto osm dní odvezete spoustu, tak neváhejte a vydejte se s námi!
Náš tip! Tento zájezd je možné se speciální slevou zkombinovat se zájezdem Za poznáním Neapolského zálivu.
8denní vlakový poznávací zájezd
Kontakt: Ivona Jánková, DiS., tel.: 725 422 540, e-mail: [email protected]
Program:
1. den – odpolední odjezd z Brna (Prahy) do Vídně (místenka v ceně), odtud nočním vlakem
do Říma (místenka v ceně)
2.den – ranní příjezd do Říma, uschování zavazadel, odjezd příměstským vlakem do archeologického areálu antického města Ostia
– původní starověký přístav, který býval později
prosperujícím obchodním městem; odpolední
návrat do Říma a procházka méně známými, ale
neméně krásnými místy – čtvrt Trastevere, výhledy na Řím z pahorku Janikul atd., nočním
vlakem na Sicílii (lehátko T4 včetně povinného
příplatku k FIP)
3. den – dopolední příjezd do Palerma, uschování zavazadel na hotelu, vlakový výlet do přímořského městečka Cefalu (nebo individuálně
8 km vzdálená katedrála v Monreale) – prohlídka katedrály, procházka uličkami středověkého
města, odpolední návrat do Palerma, ubytování,
podvečerní procházka městem s krátkou prohlídkou, nocleh
4. den – snídaně, vlakový výlet do Segesty
(v případě, že nebude možné uschovat na nádraží zavazadla, průvodce je bude hlídat a účastníci zájezdu se vydají na nenáročnou prohlídku
sami), Segesta – jeden z nejkrásnějších a také
nejlépe dochovaných řeckých chrámů na Sicílii
a blízké antické divadlo s výhledy na nedaleký
záliv Castellammare del Golfo, přesun vlakem
do Trapani, odpolední individuální volno s možnou prohlídkou města, nocleh
5. den – snídaně, v závislosti na počasí lodní
výlet na ostrov Favignana, zde zapůjčení jízdních kol (nebo procházka) a nenáročná projížďka
rovinatým terénem za krásnými skalními útesy
a plážemi, návrat do Trapani, večer individuální
volno – procházka městem, nocleh
6. den – snídaně, výlet 3 km dlouhou lanovkou
(případně busem) do horského městečka Erice
s překrásnými výhledy na nedaleký záliv, návrat
do Trapani a vyzvednutí zavazadel, přesun vlakem (nebo busem dle časových možností) do Palerma, nočním vlakem do Neapole (lehátko T4
včetně povinného příplatku k FIP)
7. den – ranní příjezd do Neapole, uschování
zavazadel, individuální volno – prohlídka Neapole, prohlídka Pompejí atd., odpolední přesun regionálním vlakem do Říma, nočním vlakem
do Vídně (místenka v ceně)
8. den – ranní příjezd do Vídně, odpolední příjezd do ČR (místenka v ceně)
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje v penzionu či
hotelu
Stravování: 3x snídaně
Termín zájezdu
Cena
18.–25.03.2013
8 790 Kč 
Cena zahrnuje: 3x ubytování se snídaní, 3x místenku, 2x lehátko T4 včetně příplatku k jízdence FIP
(nově od roku 2012), služby vedoucího zájezdu
Cena nezahrnuje: vstupy, komplexní pojištění
klienta (individuální pojištění pro cesty, pobyt
a na storno zájezdu – 184 Kč), vlakovou dopravu
Nadstandardní služby: doplatek za lehátko T6
(T4) Wien–Roma 570 Kč (820 Kč) a Roma–Wien
570 Kč (820 Kč) – nutno objednat při sepsání
cestovní smlouvy
Jízdenky: zaměstnanci ČD, jejich rodinní příslušníci
a důchodci ČD – FIP: ÖBB, FS + 50% FIP, rodinní
příslušníci důchodců ČD – FIP: FS a 50% FIP na průjezd Rakouskem. Klienti mimo ČD platí vlakovou jízdenku od cca 8 000 Kč – při včasném
nákupu, tzn. po Novém roce.
Pro realizaci zájezdu je potřebných
minimálně 20 účastníků.
é r
a
st IP!
a
n F
Výlet do italského regionu Kampánie, jehož hlavním městem je Neapol – město, které spíše připomíná arabský bazar a je proslulé úslovím
„Vidět Neapol a zemřít“. Je to právě Neapol, kde můžete ochutnat tu nejlepší italskou pizzu. Neapolský záliv a jeho okolí nabízí spoustu
pamětihodností a krásy. V archeologických areálech v Pompejích a Paestu můžete obdivovat mimořádně dochované objekty či antické
chrámy, ostrov Capri je legendárním domovem bájných sirén a Caserta je díky svému rozlehlému parku nazývána“ italským Versailles“.
V letošním roce s ubytováním na pevnině!
Náš tip! Tento zájezd je možné se speciální slevou zkombinovat se zájezdem Exotická západní Sicílie.
7denní vlakový poznávací zájezd
Kontakt: Ivona Jánková, DiS., tel.: 725 422 540, e-mail: [email protected]
Program:
1.den – odpolední odjezd z Brna do Vídně (místenka v ceně), odtud nočním vlakem do Říma
(místenka v ceně)
2.den – ranní příjezd do Říma, přesun regionálním
vlakem do Neapole a odtud na ubytování, individuální volno nebo výlet soukromou železnicí
do Sorrenta – jednoho z nejznámějších letovisek –
odpolední procházka a návrat na ubytování, nocleh
3.den – snídaně, individuální volno nebo ranní odjezd do Neapole a trajektem na ostrov Capri, který
patří dlouhodobě k nejnavštěvovanějším v Neapolském zálivu – pěší procházka, zájemci výjezd
lanovkou na nejvyšší vrchol – krásné výhledy
na celý ostrov (cca 50 Euro-trajekt, doprava po Capri a lanovkou), večerní návrat na ubytování, nocleh
4.den – snídaně – návštěva archeologického
areálu v Pompejích – bývalé římské město, které bylo v roce 79 n.l. pohřbeno pod nánosy lávy
a bahna, nyní rozlehlý areál mimořádně dochovaných vykopávek (český autorizovaný průvodce
v ceně zájezdu, vstupné na místě); odpolední
výlet na dosud činnou sopku Vesuv (doprava
v ceně zájezdu, vstupné na místě), návrat a individuální volno, nocleh
5.den – snídaně, vlakový výlet do Caserty –
město, kterému se také říká „ italské Versailles“
– navštívit můžete královský palác z 18. století
nebo rozlehlý unikátní park s krásnými fontánami,
odpolední vlakový přesun do archeologického
areálu Paestum – bývalé antické město a nyní
archeologický areál, kde se dochovaly tři jedinečné dórské chrámy; návrat na ubytování, nocleh
6.den – snídaně, odjezd do Neapole – dopolední procházka Neapolí, odpolední odjezd regionálním vlakem do Říma, odtud nočním vlakem
do Vídně (místenka v ceně)
7.den – ranní příjezd do Vídně, odpoledne
do ČR (místenka v ceně)
Ubytování: 2–3 lůžkové pokoje v penzionu či
hotelu
Stravování: snídaně
Termín zájezdu
Cena
23.–29.3.2013
7 990 Kč 
Poznávací zájezdy
Itálie – Za poznáním Neapolského zálivu
Cena zahrnuje: 4x nocleh se snídaní, 4x místenka,
autorizovaného průvodce v Pompejích, výlet na Vesuv, služby vedoucího zájezdu, pojištění CK
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění klienta
(individuální pojištění pro cesty, pobyt a na storno
zájezdu – 161 Kč), vstupy, MHD, soukromý vlak
do Sorrenta, trajekt na Capri, úschovnu zavazadel
v Neapoli při cestě zpět, vlakovou dopravu
Nadstandardní služby: doplatek za lehátko T6
(T4) Wien-Roma 570 Kč (820 Kč), Roma-Wien 570 Kč
(820 Kč) – nutno objednat při sepsání cestovní
smlouvy
Jízdenky: zaměstnanci ČD, jejich rodinní příslušníci
a důchodci ČD – FIP: ÖBB, FS + 50% FIP, rodinní
příslušníci důchodců ČD – FIP: FS a 50% FIP na průjezd Rakouskem.
Klienti mimo ČD platí vlakovou jízdenku
od 4 200 Kč (včetně cestování místními vlaky
a MHD, při včasném objednání, po vydání
katalogu).
Pro realizaci zájezdu je potřebných minimálně 20 účastníků.
é r
a
st IP!
a
n F
103
Poznávací zájezdy
www.cdtravel.cz
104
Itálie – Toskánsko – krajinou vinic a renesančních
umělců
Toskánsko – to jsou středověká města na pahorcích, cypřiše, olivové háje, vinice, venkovská síla a usedlosti. Významní umělci Leonardo
da Vinci, Michelangelo, Brunelleschi a spousta dalších – ti všichni pracovali pro rod Medicejských a s jejich díly se setkáte v nedostižné
přehlídce kostelů, galerií a muzeí. Hlavní město Toskánska – Florencie, středověká Siena, renesančními hradbami obklopená Lucca,
Pisa se světově známou Šikmou věží či vesnice tisíce věží San Gimignano.
Pojeďte s námi poznat krásu toskánských měst!
6 denní vlakový poznávací zájezd
Kontakt: Ivona Jánková, DiS., tel.: 725 422 540, e-mail: [email protected]
Program:
1. den – odpolední odjezd z Brna do Vídně
(místenka v ceně), nočním vlakem do Florencie
(místenka v ceně)
2. den – příjezd do Itálie, přesun vlakem do Ravenny – v 5. století hlavní město Západořímské
říše, později sídlo byzantského místodržícího
pro Itálii soubor byzantských pamětihodností,
Dantova hrobka, Piazza del Popolo, Piazza del
Duomo, návrat, nocleh
3. den – snídaně, prohlídka Florencie – dóm
Santa Marie del Fiore, Baptisterio, Piazza della Signoria, Ponte Vecchio, v podvečer přesun
do Arezza – městečko s kouzelnou starou čtvrtí,
kde točil Roberto Benigni oskarový film Život je
krásný, návrat, nocleh
4. den – snídaně, vlakový výlet do Sieny –
město obklopené středověkými hradbami – náměstí il Campo, kde se konávají známé koňské
dostihy, Duomo - krásná katedrála ze 13. století,
přesun do San Gimignana – malá vesnička,
která patří k nejnavštěvovanějším v Itálii a bývá
nazývána vesnicí tisíce věží, procházka městem Duomo – Collegiata, návrat, nocleh
5. den – snídaně, vlakový výlet do Pisy – procházka městem k náměstí Piazza dei Miracoli se
známou šikmou věží, baptisteriem, svatým hřbitovem a katedrálou, přesun do Luccy – tiché
městečko obklopené renesančními hradbami,
zahradami a baštami, oválné náměstí Mercato,
vybudované na základech amfiteátru, dům Casa
del Guinigi s věží porostlou stromy, (v případě
časové rezervy možná prohlídka města Prato),
návrat do Florencie, nočním vlakem do Vídně
(místenka v ceně)
6. den – ranní příjezd do Vídně, v odpoledních
hodinách příjezd do ČR (místenka v ceně)
Ubytování: 2–4 lůžkové pokoje v penzionu či
hostelu
Stravování: snídaně
Termín zájezdu
4.–9.5.2013
Cena
4 590 Kč 
Cena zahrnuje: 3x ubytování se snídaní, 4x místenka, služby vedoucího zájezdu, pojištění CK
Cena nezahrnuje: vstupy, komplexní pojištění
klienta (individuální pojištění pro cesty, pobyt
a na storno zájezdu – 138 Kč), vlakovou dopravu
Nadstandardní služby: doplatek za lehátko T6
(T4) Wien–Roma 570 Kč (820 Kč), Roma–Wien
570 Kč (820 Kč) – nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy
Jízdenky: zaměstnanci ČD, jejich rodinní příslušníci a důchodci ČD – FIP: ÖBB, FS, rodinní
příslušníci důchodců ČD – FIP: FS a 50% FIP
na průjezd Rakouskem. Klienti mimo ČD platí
vlakovou jízdenku cca 8 500 Kč, při včasném
nákupu od 4 400 Kč (včetně cestování místními vlaky a MHD)! Včasný nákup = cca 4
měsíce předem.
Pro realizaci zájezdu je potřebných minimálně
20 účastníků.
Velmi oblíbený zájezd na Sicílii, která je právem nazývána ostrovem slunce. Jedinečná krása krajiny, pěkné písečné pláže i cenné
antické památky lákají k návštěvě. Navštivte s námi to nejzajímavější – nejvyšší evropskou sopku Etnu, krásně situované pobřežní
letovisko Taormina s dochovaným antickým divadlem, ostrov Vulcano se známými a vyhledávanými bahenními lázněmi, antické
chrámy v západní části Sicílie u města Agrigenta, kouzelné rybářské městečko Cefalu s impozantní katedrálou či hlavní město
ostrova i mafie Palermo. A k tomu navíc příjemný pobyt u vyhřátého Tyrhénského moře.
Při včasné koupi vlakových jízdenek cenově výhodné i pro „neželezničáře“.
14–15 denní vlakový pobytovo-poznávací zájezd
Kontakt: Ivona Jánková, DiS., tel.: 725 422 540, e-mail: [email protected]
Program:
1. den – odpolední odjezd z Brna do Vídně (místenka v ceně), nočním vlakem do Říma (místenka v ceně)
2. den – úschova zavazadel, celodenní prohlídka Říma (Koloseum, Vatikán, fontána di Trevi),
nočním vlakem na Sicílii (lehátko T4 včetně povinného příplatku k FIP v ceně)
3. den – příjezd na ubytování, odpolední volný
program
4. den – pobyt u moře
5. den – pobyt u moře nebo fakultativní výlet
k poutnímu kostelu Černé Madony v Tindari, který stojí na vysoké skále nad mořem, zde
možnost návštěvy archeologického areálu (4
Euro); po zbytek dne volný program
6. den – pobyt u moře nebo fakultativní lodní výlet
na ostrov Vulcano v Liparském souostroví (cca 30
Euro) – koupání na sopečné černé pláži, v mořské
termální vodě či bahenním sirném jezírku (2 Euro),
pro zájemce turistický výstup ke kráteru (Gran Cratere 3 Euro), odkud je krásný rozhled na ostatní ostrovy
7. den – pobyt u moře
8. den – vlakový fakultativní výlet do Palerma – prohlídka historického centra – náměstí
Bellini, normanská katedrála, tržnice; odpolední přesun vlakem do malebného přímořského
letoviska Cefalu – návštěva impozantní katedrály, koupání na krásné písečné pláži či výšlap
na skálu nad městem (krásné výhledy)
9. den – celodenní vlakový výlet na západní pobřeží Sicílie do Agrigenta, zajímavý průjezd sicilským
vnitrozemím, v Agrigentu návštěva archeologického
areálu s dochovanými antickými chrámy (12 Euro)
10. den – fakultativní autobusový výlet na dosud činnou nejvyšší evropskou sopku Etnu
do výšky 2 000 m.n.m. (cca 30 Euro), dále lanovkou a terénními vozy do 2 920 m.n.m (62 Euro);
odpolední návštěva světoznámé Taorminy –
kouzelné a nejnavštěvovanější městečko Sicílie
s dochovaným řeckým amfiteátrem (8 Euro)
11. den – pobyt u moře
12. den – pobyt u moře, nočním vlakem do Říma
(lehátko T4 včetně povinného příplatku k FIP v ceně)
13. den – ranní příjezd do Říma, úschova zavazadel, odjezd příměstským vlakem do nedalekého archeologického areálu Ostia Antica
– prohlídka, návrat do Říma a prohlídka jeho
méně známých částí, nočním vlakem do Vídně
(místenka v ceně)
14. den – ranní příjezd do Vídně, odpolední příjezd do ČR (místenka v ceně)
POZOR 2. turnus jeden den navíc u moře,
návrat 15. den do ČR!
Ubytování: ve 2–4 lůžkových apartmánech s kuchyňským koutem a vlastním sociálním zařízením
Stravování: vlastní s možností vaření
Termín zájezdu
Cena
29.8.–11.9.2013
9.9.–23.9.2013
8 990 Kč 
8 990 Kč 
Poznávací zájezdy
Itálie – Sicílie – kouzelný ostrov slunce
Cena zahrnuje: 9x(10x) ubytování, 4x místenku,
2x lehátko T4 včetně příplatku k jízdence FIP
(nově od roku 2012), úklid a služby vedoucího
zájezdu
Cena nezahrnuje: ložní prádlo (vlastní) nebo
za poplatek včetně ručníků (15 Euro), vstupy,
fakultativní výlety, transfery (cca 12 Euro), komplexní pojištění klienta (individuální pojištění pro
cesty, pobyt a na storno zájezdu - 322 Kč/345
Kč), vlakovou dopravu
Nadstandardní služby: doplatek za lehátko T6
(T4) Wien–Roma 570 Kč (820 Kč) a Roma–Wien
570 Kč (820 Kč) – nutno objednat při sepsání
cestovní smlouvy
Jízdenky: zaměstnanci ČD, jejich rodinní příslušníci a důchodci ČD – FIP: ÖBB a FS a 50% FIP,
rodinní příslušníci důchodců FIP: FS a 50% FIP
na průjezd Rakouskem.
Klienti mimo ČD zaplatí při včasném zakoupení (cca 4-6 měsíců předem) vlakovou
jízdenku od cca 7 200 Kč!
Pro realizaci zájezdu je potřebných minimálně 20 účastníků.
105
Poznávací zájezdy
www.cdtravel.cz
106
Itálie
– zelený ostrov Ischia
Klienty oblíbený zájezd na ostrov snů, písečných pláží, citrusovníků, stále zelené vegetace a průzračného moře. Příslib načerpání energie
a zdraví v mnoha termálních parcích, bezstarostné dovolené. Pojeďte s námi poznávat a relaxovat!
V letošním roce prodlouženo o jeden den pobytu!
10 denní vlakový pobytovo-poznávací zájezd
Kontakt: Ivona Jánková, DiS., tel.: 725 422 540, e-mail: [email protected]
Program:
1. den – v odpoledních hodinách odjezd z Brna
do Vídně (místenka v ceně), nočním vlakem do
Říma (místenka v ceně)
2. den – ranní příjezd do Říma, přejezd regionálním vlakem do Neapole, odtud trajektem (lodní lístek) na ostrov Ischia, autobusový transfer
do hotelu, ubytování, večeře
3. den – snídaně, půldenní okružní jízda ostrovem spojená s degustací místních likérů a vín,
zastávka v lázeňském středisku Lacco Ameno
a rybářské vesnici Sant´ Angelo či přístavním
městě Ischia a u Aragonského hradu (okružní
jízda a degustace v ceně zájezdu); večeře
4. den – snídaně, individuální volno – možnost
koupání v termálních lázních – Poseidon či
Tropical – nebo v Sorgetu – vyvěrající horké
prameny přímo do moře; večeře
5. den – snídaně, individuální volno – např. návštěva městečka Foria či nejkrásnější pláže
na Ischii – Spiaggia dei Maronti – nebo fakultativní výlet na Amalfské pobřeží (výlet je podmíněn dostatečnou účastí – česky mluvící průvodce,
cca 50 Euro) – nejkrásnější pobřeží pevninské
Itálie od Ravella po Sorrento, návrat; večeře
6. den – snídaně, individuální volno – např. zají-
mavý pěší výstup na vyhaslou sopku Monte
Epomeo – nebo fakultativně výlet na ostrov
Capri (výlet je podmíněn dostatečnou účastí –
česky mluvící průvodce, cena cca 60 Euro), večeře
7. den – snídaně – individuální volno – např.
návštěva nádherné botanické zahrady nebo
fakultativní výlet do starověkých Pompejí
a výstup na dosud činnou sopku Vesuv (výlet
je podmíněn dostatečnou účastí – česky mluvící
průvodce, cca 50 Euro), návrat, večeře
8. den – snídaně, individuální volno – např. koupání v hotelových termálních bazénech, večeře
9. den – snídaně, transferem do přístavu a odtud trajektem do Neapole, v odpoledních hodinách přesun regionálním vlakem do Říma, nočním vlakem do Vídně (místenka v ceně)
10. den – v ranních hodinách příjezd do Vídně,
v odpoledních hodinách do ČR (místenka v ceně)
Ubytování: 2–3 lůžkové pokoje s vlastním soc.
zařízením ve Villa Rita (horní depandance hotelu San Leonard), s balkonem nebo terasou,
několik minut od městečka Panza, možnost využití hotelového venkovního termálního bazénu
(27–34st.) a vnitřního termálního bazénu (38st.)
Stravování: 7x polopenze (snídaně kontinentální, večeře výběr z menu)
Termín zájezdu
Cena
11.–20.10.2013
8 990 Kč 
Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, 4x
místenka, vstup do hotelových termálních bazénů,
2x lístek na trajekt, transfer Neapol nádraží–přístav–hotel–přístav–Neapol nádraží, půldenní okruh
ostrovem, dárek, info materiály o ostrově, služby
vedoucího zájezdu, pojištění CK
Cena nezahrnuje: vstupy, fakultativní výlety,
komplexní pojištění klienta (individuální pojištění
pro cesty, pobyt a na storno zájezdu - 230 Kč),
vlakovou dopravu
Nadstandardní služby: doplatek za lehátko T6
(T4) Wien–Roma 570 Kč (820 Kč), Roma–Wien
570 Kč (820 Kč) – nutno objednat při sepsání
cestovní smlouvy, příplatek za jednolůžkový pokoj
1 900 Kč
Jízdenky: zaměstnanci ČD, jejich rodinní příslušníci
a důchodci ČD – FIP: ÖBB, FS, rodinní příslušníci
důchodců ČD – FIP: FS a 50% FIP na průjezd Rakouskem.
Klienti mimo ČD platí vlakovou jízdenku cca
8 500 Kč, při včasném nákupu od 4 000 Kč!
Včasný nákup=cca 4-6 měsíců předem.
Pro realizaci zájezdu je potřebných minimálně
20 účastníků.
Švýcarsko, země ledovců a vysokých alpských štítů. Země, která vyniká nejen neuvěřitelnou rozmanitostí krajiny, ale také krásou
starobylých měst. Navštívíme Luzern se slavným Kapličkovým mostem, hlavní město Bern aj. A to nejlákavější - švýcarské
železnice, které jsou obdivuhodnými technickými díly - překonávají neuvěřitelné výškové rozdíly, vedou skrz hory a přes hluboká
údolí. A nabízí hlavně úchvatné výhledy na krásnou přírodu Švýcarska.
7denní vlakový poznávací zájezd
Kontakt: Ivona Jánková, DiS., tel.: 725 422 540, e-mail: [email protected]
Program:
1. den – odpolední odjezd z Brna do Vídně (místenka v ceně), odtud nočním vlakem do Zürichu
(místenka v ceně)
2.den – ranní příjezd do Zürichu, přesun a prohlídka historického městečka ze 14. stol. Stein
am Rhein na břehu Rýna, prohlídka hlavního
města stejnojmenného kantonu Schaffhausenu
a nedalekých Rýnských vodopádů, odpoledne
krátká prohlídka nejlidnatějšího a nejbohatšího
města Švýcarska – Zürichu (možnost koupání
u jezera), přejezd na ubytování, nocleh
3.den – snídaně, vlakem do Arth-Goldau,
ozubnicí na vrchol hory Rigi, odtud nejstarší
horskou železnicí k jezeru do Vitznau; lodí
do nejkrásnějšího města Švýcarska Luzernu –
prohlídka, návrat, nocleh
4.den – snídaně, vlakový výlet do „města medvědů“ – Bernu, úschova zavazadel a prohlídka,
vlakem do Leissigen, úschova zavazadel, poté
přesun do Meiringen, prohlídka soutěsky Aary,
vlakem do Brienzu, odtud lodí do Interlakenu
Ost, přejezd na ubytování, nocleh
5.den – snídaně, prohlídka Interlakenu – oblíbeného střediska lyžování, horolezectví a turistiky; možnost výjezdu na Jungfrau, návštěva
Trümmelbašského vodopádu, alternativně možnost výletu lodí, nocleh
6.den – průjezd třemi největšími švýcarskými
tunely – Lötschberg, Simplon a Gotthard.
Přejezd tratí Centovallina do švýcarského kantonu Ticino, kde na Vás dýchne italská atmosféra –
prohlídka Locarna, návštěva metropole tohoto
kantonu – Bellinzony a zastávka v Luganu, které
leží u krásného jezera, úschova zavazadel, možnost
koupání v Melide, individuálně návštěva atrakce
„Mini Swiss“, odpolední odjezd do Zürichu, odtud
nočním vlakem do Vídně (místenka v ceně) (Zájemci
o prodloužení pobytu v oblasti Jungfrau zde mohou
zůstat do pozdního odpoledne a přijet do Zürichu
na noční přejezd samostatně.)
7.den – ranní příjezd do Vídně, odpoledne do ČR
(místenka v ceně)
Ubytování: 4 lůžkové pokoje v mládežnických
ubytovnách
Stravování: snídaně
Termín zájezdu
Cena
6.–12.6. 2013
5 990 Kč 
Cena zahrnuje: 4x místenka, 4x nocleh se snídaní, služby vedoucího zájezdu, pojištění CK
Cena nezahrnuje: vstupy, fakultativní výlety,
komplexní pojištění klienta (individuální pojištění
pro cesty, pobyt a na storno zájezdu – 161 Kč),
vlakovou dopravu
Nadstandardní služby: doplatek za lehátko T6
(T4) Wien-Zürich 650 Kč (820 Kč), Zürich-Wien
650 Kč (820 Kč) – nutno objednat při sepsání
cestovní smlouvy, příplatek za dvoulůžkový pokoj
1 250 Kč/osoba
Jízdenky: zaměstnanci ČD - FIP: ÖBB, SBB, BLS
a SP + 50% FIP, rodinní příslušníci a důchodci ČD
– FIP: ÖBB, 50% FIP a zakoupení síťové jízdenky
InterRail Švýcarsko cca 4 000 Kč + dokoupení
úsekových jízdenek na 50% FIP 1 000 Kč.
Klienti mimo ČD platí vlakovou jízdenku
od 7 800 Kč.
Pro realizaci zájezdu je potřebných minimálně 20 účastníků.
Poznávací zájezdy
Švýcarsko – od severu k jihu
107
Poznávací zájezdy
1denní autobusové zájezdy
Berchtesgadensko – Orlí hnízdo – autobusový 1denní poznávací zájezd
Kontakt: Ivona Jánková, DiS., tel.: 725 422 540, e-mail: [email protected]
Termín zájezdu
13.7.2013
10.8.2013
Cena
760 Kč 
760 Kč 
* v případě většího zájmu o jeden z termínů si
vyhrazujeme právo na jejich sjednocení
Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem,
technický doprovod, pojištění CK
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění klienta
(individuální pojištění pro cesty, pobyt a na storno zájezdu – 23 Kč), stravování, vstupy cca 15
Euro
Program: V brzkých ranních hodinách odjezd
z Českých Budějovic. Příjezd do Berchtesgadenu,
známých klimatických lázní, odtud odjezd po klikatící se horské silnicí Kehlsteinstrasse k nejznámějšímu monumentu oblasti – Orlímu hnízdu.
Tento komplex byl navržen k 50. narozeninám
Adolfa Hitlera a později se stal jedním z nevyhledávanějších míst Německa.
Přejezd k jezeru Königsee, jedné z nejkrásnějších
přírodních oblastí v celém Německu, pro zájemce
vyjížďka lodí po jezeře ke kostelu Sv. Bartoloměje.
Ostatní možnost procházky kolem jezera, krásné
výhledy na horu Watzmann. V pozdních večerních
hodinách návrat do Českých Budějovic.
Medvědí soutěska – autobusový 1denní poznávací zájezd
Kontakt: Ivona Jánková, DiS., tel.: 725 422 540, e-mail: [email protected]
Termín zájezdu
17.8.2013
Cena
860 Kč 
www.cdtravel.cz
Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem,
technický doprovod, pojištění CK
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění klienta
(individuální pojištění pro cesty, pobyt a na
storno zájezdu – 23 Kč), stravování, vstupy
cca 15 Euro
108
Program: V brzkých ranních hodinách odjezd
z Českých Budějovic. Tento zájezd je turisticky
zaměřený – návštěva jednoho z nejkrásnějších
koutů Štýrska, Medvědí soutěsky, kde na nás
čeká více než 160 žebříků, lávek a můstků. Výstup trvá cca 3 hodiny. Výstup po žebřících je
bezpečný a skýtá nezapomenutelné zážitky.
Po výstupu pokračujeme po turistické cestě
do Teichwirtu.
Download

Poznávací zájezdy - ČD Travel