Ce
C
e ss tov
t o v ka
ka P
P ohoda
ohoda
Cestovka
Pohoda
s.r.o.
ZÁJEZDY 2014
ZÁJEZDY
2012
www.cestovkapohoda.cz www.acestuj.cz
POBYTY U MOŘE
U Černé věže 26
370 01 České Budějovice
Tel.: 385 310 813, 720 154 400
e-mail: [email protected]
LÁZEŇSKÉ POBYTY
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
SPORTOVÍ ZÁJEZDY
OBSAH
POBYTOVĚ-POZNÁVACÍ ZÁJEZDY K MOŘI
Jižní Itálie – Kalábrie – Capo Vaticano.......................3
Chorvatsko - Dalmácie (Vodica)................................4
Černá Hora – Ulcinj...................................................5
LÁZEŇSKÉ POBYTY VLASTNÍ DOPRAVOU
Západní Maďarsko - Bükfürdõ..................................6
Západní Maďarsko – Sárvar.....................................6
Západní Maďarsko – Hevíz........................................7
Západní Maďarsko – Györ........................................7
LÁZEŇSKÉ POBYTY BUSEM
Západní Maďarsko - Bükfürdõ..................................8
Západní Maďarsko – Sárvar.......................................8
JEDNODENNÍ KOUPACÍ ZÁJEZDY.....................9 - 10
Vážení přátelé CK Cestovka Pohoda,
představujeme Vám náš katalog zájezdů na rok 2014.I v další
sezóně chceme udělat maximum pro Vaše pohodové cestování a zážitky. S důvěrou se na nás můžete obrátit, i když v
katalogu nenajdete přesně to, co byste chtěli. Sami nebo ve
spolupráci s partnerskými cestovními kancelářemi jsme
schopni splnit Vaše přání. Zájezdy na míru realizujeme již od
šesti zájemců. Zorganizujeme akce pro firmy, školy, kluby
seniorů, hendikepované a další kolektivy s tím, že zohledníme všechny specifické požadavky. Zajišťujeme předprodej
vstupenek a zájezdů na kulturní i sportovní akce.
Věříme, že i v roce 2014 budete s našimi službami spokojeni
a těšíme se na Vás online u počítače, u telefonu nebo přímo
v naší kanceláři v centru Českých Budějovic.
V katalogu publikované zájezdy jsou garantovány a realizovány cestovní kanceláří CK Cestovka Pohoda s.r.o., CK Inter Zbiroh – B.Gregorec, CK Máj spol. s
r.o., CK Roslo s.r.o., CK Mayer a Crocus s.r.o. a CK Kellner s.r.o.
POZNÁVACÍ AUTOKAROVÉ ZÁJEZDY
Jižní Rakousko - Korutany.......................................11
Krakov a Vělička......................................................12
Italská alpská jezera a Milán....................................12
Benátky a ostrovy v laguně......................................13
Ligúrie a ostrov ELBA..............................................13
Velký okruh Sicílií + Kampánie................................14
Řím + Neapolský záliv..............................................15
Paříž a zámky na Loiře.............................................15
Tulipánové Holandsko.............................................16
Londýn a jižní Anglie...............................................17
Velký okruh Skotskem + Londýn............................18
Carský Petrohrad + Stockholm a Helsinky...............19
Klasický okruh Tureckem s pobytem u moře...........20
Velký okruh Marockým královstvím........................21
LETECKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
Květinový ostrov Madeira........................................22
JEDNODENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
Rakousko................................................................23
Německo.................................................................25
Adventní zájezdy......................................................27
SPORTOVNÍ ZÁJEZDY
Rakousko – lyžování v Saalbachu a Kaprunu..........30
Rakousko – Taurská cyklostezka............................31
2
www.cestovkapohoda.cz
POBYTOVĚ-POZNÁVACÍ ZÁJEZDY K MOŘI
JIŽNÍ ITÁLIE - Kalábrie (Capo Vaticano) + Liparské ostrovy
Romantické pobřeží Tyrhénského moře, autobusové výlety, průzračné moře, sopky, daleký italský jih
9. den Dopoledne vyklizení apartmánů. Večer odjezd z
Program:
letoviska.
1. den Kolem poledne odjezd z Prahy, Písku a Českých
10. den Odpoledne návrat domů.
Budějovic. Noční přejezd do jižní Itálie.
2. den Dopoledne příjezd do letoviska. Odpoledne Ubytování: 7x nocleh v kompletně vybavených čtyřlůžkových apartmánech (s oddělenými dvěma ložnicemi).
ubytování.
Areál apartmánů má sugestivní polohu na svahu nad
3. den Volno, pobyt u moře.
4. den Volno, pobyt u moře. Polodenní výlet do ma- mořem a je vystavěn v těsné blízkosti písečné pláže.
lebného městečka na skále nad mořem - Tro- Hostům jsou zdarma k dispozici lehátka a slunečníky i
bazén a aréna pro cvičení a tanec. Rekreací v oblasti
pea a na romantické útesy Capo Vaticano.
5. den Celodenní fakultativní výlet po Kalábrii podél Capo Vaticano doporučujeme klientům, kteří dávají
nejjižnějšího pobřeží Apeninského poloostrova: přednost klidné dovolené v úchvatném prostředí před
mytická Skylla, Messinská úžina, největší kalá- rušným letoviskem. Okolí areálu vybízí k procházkám k
brijské město – Reggio di Calabria, městečko zálivu s písečnými plážemi mezi majestátními útesy.
duchů – Pentedattilo, pobřeží Jónského města Capo Vaticano najdete na pobřeží Tyrhénského moře na
a středověké normanské město na skále – Ge- jihozápadním výběžku Kalábrie, asi 13 km jižně od
města Tropea.
race. Cena 500,- Kč
6. den Volno, pobyt u moře. Celodenní fakultativní Cena zahrnuje: 7x ubytování v apartmánech (v areálu
výlet lodí na Liparské ostrovy: Vulcano (včetně zdarma k dispozici bazén a lehátka se slunečníky),
výstupu ke kráteru sopky) a Lipari (včetně pro- dopravu klimatizovaným busem, průvodce a zákonné
jížďky k jeskyním a prohlídka metropole s akro- pojištění.
polí). Vyhlídková plavba podél ostrovů Cena nezahrnuje: Stravování, lodní výlety, vstupy a
cestovní pojištění.
Stromboli a Panarea. (cca 45 €)
7. den Volno, pobyt u moře.
8. den Polodenní fakultativní výlet lodí za erupcemi
Termín
cena
činné sopky na ostrově Stromboli, které se po29.08.
–
07.09.
2014
7.590,Kč
zorují z lodě po setmění. (cca 35 €)
www.acestuj.cz
www.cestovkapohoda.cz
3
POBYTOVĚ-POZNÁVACÍ ZÁJEZDY K MOŘI
CHORVATSKO - Dalmácie (Vodica) - národní parky a historická města
Pobyt u Jaderského moře a zároveň poznávání přírodních krás a památek UNESCO, po stopách filmů o Vinnetuovi,
polopenze a výlety v ceně
Program:
1. den Odpoledne odjezd z Prahy, Příbrami, Písku
a Českých Budějovic.
2. den Návštěva národního parku Paklenica v pohoří
Velebit. Procházka divokou přírodou kaňonem
Velké Paklenice. Odpoledne prohlídka historického dalmatského města Zadar. Příjezd na
ubytování.
3. den Volno, pobyt u moře.
4. den Celodenní výlet do národního parku Krka s proslulými vodopády, kaskádami a jezírky. Možnost
koupání u vodopádu Skradinski Buk, kde řeka
vytváří terasovité kaskády a na úseku 400 m
padá do hloubky 45 metrů (možnost koupání).
Prohlídka historického města Šibenik.
5. den Volno, pobyt u moře.
6. den Výlet do historických metropolí: Split
(UNESCO) – staré město, významná muzea,
Diokleciánův palác, příjemný městský park, noblesní pobřežní promenáda s kavárnami. Trogir
(UNESCO) – městečko se zachovalým středověkým jádrem, které oplývá množstvím kulturně
historických zajímavostí, z nichž nejzajímavější
je románská katedrála.
4
7. den Volno, pobyt u moře. Pro zájemce možnost fakultativního lodního výletu do Národního parku
Kornati, který poskytuje nezapomenutelné přírodní scenérie.
8. den Volno, pobyt u moře.
9. den Návštěva známého národního parku Plitvická
jezera (UNESCO) s jezírky, vodopády, kaskádami, jejichž romantická nádhera nás přenáší
do časů našeho dětství do slavných indiánek o
Vinnetouovi.
10. den Dopoledne návrat domů.
Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí v hotelu, pobytovou taxu, dopravu klimatizovaným busem, průvodce, komplexní cestovní pojištění a zákonné pojištění.
Cena nezahrnuje: Vstupy a lodní výlety.
Termín
Do20.06.
30.3.
2013
– 29.06.
2014
27.06. – 06.07. 2014
11.07. – 20.07. 2014
29.08. – 07.09. 2014
cena
10.990,- Kč
11.290,- Kč
11.390,- Kč
10.990,- Kč
Většina našich skupin je ubytována v hotelu Orion ve
Vodicích.
www.cestovkapohoda.cz
POBYTOVĚ-POZNÁVACÍ ZÁJEZDY K MOŘI
ČERNÁ HORA – Ulcinj – hory, moře a historická města
+ výlet do Albánie
Prodloužený program, pobyt u Jaderského moře, polopenze a výlety v ceně, lehká turistika v národních
parcích, léčivá písečná pláž
Program:
Tara, který patří mezi nejhlubší v Evropě. Turis1. den Odpoledne odjezd z Českých Budějovic. Noční
tika na vyhlídku Čurovac s ptačím výhledem na
přejezd do Černé Hory.
kaňon. Nocleh v horském středisku Žabljak.
2. den Průjezd oblastí Boky Kotorské, která patří k pří- 10. den Program v NP Durmitor, vysokohorském krarodním skvostům Středomoří (záliv podobající
sovém pohoří. Výstup na nejvyšší vrchol Bobose skandinávským fjordům zařezávající se do
tov Kuk (2523 m) a sestup kolem malebného
strmých svahů pohoří Orjen a Lovčen). Příjezd
Černého jezera do Žabljaku (je počítáno i s
do města Ulcinj. Ubytování a koupání.
méně náročnou variantou). Ve večerních hodi3. den Volno, pobyt u moře a odpoledne prohlídka hisnách odjezd do ČR.
torického města Ulcinj.
11. den Kolem poledne návrat domů.
4. den Ráno odjezd do NP Lovčen. Výstup k symbolu Ubytování: 7x nocleh ve dvoulůžkových pokojích hotelu
černohorské nezávislosti – Njegowovu mauzo- Olympic 2*+, který se nachází přímo u ulcinjské pláže
leu na vrcholu hory Lovčen. Turistika v oblasti (cca 80 m), cca 4 km od historického centra města Ul– sestup z pohoří do Kotoru (možnost přejezdu cinj. Pokoje jsou klimatizované, s vlastním sociálním
autobusem) – prohlídka nejzachovalejšího stře- zařízením, SAT TV, ledničkou a balkonem. Hotel dává k
dověkého města v Černé Hoře (UNESCO). Ve dispozici restauraci s terasou, kavárnu, bar, výtah, WIFI
večerních hodinách prohlídka středověkého na recepci a krytý bazén. Stravování je formou bufetu.
města Budva (UNESCO).
Ulcinjská pláž je cca 13 km dlouhá a 60 m široká a vy5. den Volno, pobyt u moře.
značuje se léčivými účinky písku. Blahodárně působí na
6. den Návštěva prvního černohorského hlavního revma, kloubové a kožní onemocnění. Plážový servis je
města - Cetinje. Přejezd ke Skadarskému je- za poplatek.1x ubytování ve dvoulůžkových pokojích v
zeru (domov mnoha vzácných ryb i ptáků). Fa- hotelu (město Žabljak)
kultativně projížďka lodí kolem ostrůvků na Cena zahrnuje: 8x ubytování s polopenzí v hotelu, pojezeře. Ve večerních hodinách návštěva „města bytovou taxu, dopravu klimatizovaným busem, průduchů“ Stari Bar.
vodce a zákonné pojištění.
7. den Celodenní výlet do Albánie: návštěva města Cena nezahrnuje: Vstupy, lodní výlet a cestovní
Shkodra (pevnost Rzafa, odkud je výhled na pojištění.
Skadarské jezero z albánské strany a na albánTermín
cena
ské řeky Bojanu a Drin). Lehká turistika v oblasti.
Do06.06.
30.3.
2013
– 16.06.
2014
11.990,- Kč
8. den Volno, pobyt u moře.
děti do 14 let
8.990,- Kč
9. den Přejezd do vnitrozemí Černé Hory. Národní park
Durmitor (UNESCO). Průjezd kaňonem řeky Do 31.1. 2014 sleva na první chvíli ve výši 300,- Kč
www.acestuj.cz
www.cestovkapohoda.cz
5
LÁZEŇSKÉ POBYTY VLASTNÍ DOPRAVOU
ZÁPADNÍ MAĎARSKO - BÜKFÜRDŐ
Indikace: Nemoci pohybového ústrojí, osteoporóza, opotřebování chrupavky, vápenatění, zápal kloubů, revma,
poúrazové stavy, terapie po ortopedických a neurologických operacích, vředové choroby, zažívací poruchy,
gynekologické a urologické potíže
Ubytování: PENZION PATRICIA je nový rodinný komplex v oblíbené oblasti Bük, od lázní je vzdálen cca
2,5 km. Nabízí celkem 16 dvoulůžkových nebo rodinných pokojů. Pokoje jsou prostorné, mají vlastní koupelnu, TV, balkon/terasu. Většina pokojů disponuje také
vlastní kuchyní. Na dvoře pensionu je k dispozici gril,
sauna, zahradní bazén (v sezóně), dětské hřiště (houpačka, pískoviště), sportovní vybavení (tenis, volejbal,
basketbal, bowling). Možnost parkování nabízí v částečně krytém, uzavřeném dvoře. Hosté mohou využívat
bezplatnou síť WiFi. Ubytování je vhodné pro rodiny
s malými dětmi. Větší vzdálenost k lázním kompenzuje
vysoká kvalita ubytování!
Termíny
01.07. – 31.08. 2014, svátky
02.01. – 30.06.2014, 01.09. – 31.11.2014
Cena zahrnuje: 2x/4x ubytování s polopenzí ve dvoulůžkovém pokoji.
Cena nezahrnuje: Pobytovou taxu (platba na místě cca
1,5 €/os/den) a cestovní pojištění.
cena za 2 noci
2.590,- Kč
2.390,- Kč
cena za 4 noci
3.990,- Kč
3.590,- Kč
Cena za rodinné pokoje na dotaz v CK.
ZÁPADNÍ MAĎARSKO - SÁRVÁR
Indikace: Pohybové ústrojí, gynekologické poruchy, revmatizmus, klouby a páteř, rehabilitace po úrazu, úbytek vápníku, lupénka, ekzém a pocení, deformita, lumbágo
Starobylé městečko Sárvár se může pochlubit velkým
množstvím historických památek (např. hrad Nadazdy).
Ubytování: PENZION WOLF***, dvoulůžkové pokoje s
možností jedné přistýlky, které jsou vybaveny TV, rádiem, minibarem, vlastní koupelnou a WC. Klientům je
k dispozici kavárna, restaurace, terasa, parkoviště. Snídaně jsou podávány v hotelové restauraci bufetovým
způsobem, večeře servírované. V okolí jsou tenisové
kurty, možnost pěších procházek po půvabném okolí.
Vzdálenost k term.lázním cca 400 m.
Cena zahrnuje: Ubytování na počet nocí a stravu a
vstupy do termálních lázní dle typu pobytu.
Cena nezahrnuje: Pobytovou taxu (cca 1,5 €/os/den)
a cestovní pojištění.
Na žádost Vám v CK nabídneme další balíčky včetně
rodinných. Termíny dle výběru.
Balíčky
Víkend se snídaní
Víkend s polopenzí
Superakční
Aktivní odpočinek
2x nocleh se snídaní, 1x vstup do lázní
2x nocleh s polopenzí, 1x vstup do lázní
3x nocleh s polopenzí, 1x vstup do lázní
3x nocleh s polopenzí, 1x vstup do lázní,
sportovní masáž, půjčení kol
Cena přistýlky na dotaz v CK. Dítě do 6 let bez nároku na lůžko a stravu ZDARMA.
6
www.cestovkapohoda.cz
cena
2.190,- Kč
2.790,- Kč
3.790,- Kč
3.990,- Kč
LÁZEŇSKÉ POBYTY VLASTNÍ DOPRAVOU
ZÁPADNÍ MAĎARSKO - HEVÍZ
Indikace: Pohybové ústrojí, revmatizmus, klouby a páteř, úbytek vápníku, rehabilitace po úrazu, deformita, lumbágo
Ubytování: WELLNESS PENZION KORONA***, dvoulůž- Cena zahrnuje: 2x ubytování se snídaní, parkování, trekové moderní prostorné pokoje s TV, minibarem, sejfem, zor a klimatizaci (v červenci a v srpnu).
WiFi a soc.zařízením. Dále můžete využit možnosti masáží Cena nezahrnuje: Cestovní pojištění, lázeňskou taxu
či finskou saunu nebo solárium. Parkování zdarma v uza- (cca 1,7 €/os/den - platba na místě).
vřeném dvoře. Penzion se nachází jen deset minut pří- Příplatky: Večeře 290 Kč/den, domácí zvíře 190 Kč/noc.
jemné procházky od termálního jezera Hevíz.
Termín
05.01. - 13.03., 02.11. - 22.12. 2014
14.03. - 30.06.2014 (kromě Velikonoc), 01.09. - 01.11.2014
18.04. - 21.04. (Velikonoce), 06.06. - 09.06.,01.07. - 31.08., 29.12. - 04.01. 2014
cena
1.990,- Kč
2.390,- Kč
2.690,- Kč
Možnost i týdenních pobytů. Dítě do 6 let ZDARMA (vč. snídaně). Dítě 6-12 let příplatek 990,-Kč/noc. Přistýlka 1.990,-Kč.
ZÁPADNÍ MAĎARSKO - GYŐR
Indikace: Pohybové ústrojí, revmatismus, klouby a páteř, rehabilitace po úrazu, deformita, lumbágo, gynekologická onemocnění, katary zažívacího ústrojí
Ubytování: Historicky vyhlížející HOTEL KLASTROM***,
dvou-, tří- a čtyřlůžkové pokoje s koupelnou, minibarem,
TV, WC a internetem. Hotelové pokoje si zachovávají svou
původní barokní atmosféru. Pokoje jsou umístěny ve třech
křídlech. Z pokojů západního křídla je výhled na břeh řeky
Rába, z ostatních křídel je výhled na vnitřní a jedinečné nádvoří. V hotelové konferenční místnosti se nachází bývalá barokní knihovna. Ručně vyřezávané a vykládané sloupy
podpírající police, které vyřezal mnich Francis Richter pro
skoro 5000 svazků a knih. Restaurace s jedinečnou atmosférou poskytuje pohodlné posezení 80 hostům. Jídelní lístek nabízí pokrmy maďarské i mezinárodní kuchyně.
V suterénu je vinárna a pivnice. Tato místnost má kamenem
vykládané klenby a zdobí ji kované mříže. Hotel leží cca
400 m od lázní.
Cena zahrnuje: Ubytování na určitý počet nocí, snídani
a vstupy do termálních lázní RÁBA QUELLE THERMAL
BATH dle typu pobytu a pobytovou taxu.
Cena nezahrnuje: Cestovní pojištění.
Příplatky: Večeře 390 Kč/os/den, večeře 200 Kč/dítě/den.
Balíčky
Wellness
Prodloužený víkend
2x ubytování se snídaní, jednodenní vstupné do lázní, 30-minutová masáž, sauna
3x ubytování se snídaní, 1x tříchodová večeře v restauraci Klastrom,
jednodenní vstupné do lázní, sauna
cena
3.290,- Kč
4.190,- Kč
Cena za dítě 5-12 let: Wellness: 1.990,-Kč, prodloužený víkend: 2.690,-Kč. Jednolůžkový pokoj: Wellness: 4.990,-Kč, prodloužený víkend: 6.190,-Kč
www.acestuj.cz
7
LÁZEŇSKÉ POBYTY BUSEM
ZÁPADNÍ MAĎARSKO - SÁRVÁR - hotel Park Inn ****
Indikace: Pohybové ústrojí, gynekologické poruchy, revmatizmus, klouby a páteř, rehabilitace po úrazu, úbytek vápníku, lupénka, ekzém a pocení, deformita, lumbágo
Zároveň zde naleznete příjemné místo k relaxaci, bazény
Program:
1. den Ráno odjezd z Českých Budějovic. Cesta přes Ra- s termální léčivou vodou o teplotě 32-37°C, částečně
kousko. Ubytování v hotelu cca od 15.00 hodin, odpo- krytý zážitkový bazén, tobogán…
ledne koupání v lázních.
Ubytování v hotelu Park Inn****, který je s lázněmi pro2. – 3. nebo 4. den Celodenní koupání v lázních, volný pojen krytou chodbou. Pokoje mají vlastní sociální zaříprogram.
zení, WC, TV. V hotelové restauraci se podávají snídaně
4. nebo 5. den Koupání v lázních do 12.00 hodin, poté i večeře formou bohatého bufetu.
odjezd do ČR. Příjezd do Českých Budějovic ve večer- Cena zahrnuje: 3x - 4x ubytování s polopenzí v hotelu, doních hodinách.
pravu klimatizovaným busem, vstupné do termálních lázní
Ubytování:
včetně poskytnutí županu, průvodce a zákonné pojištění CK.
Sárvár je starobylé městečko v západním Maďarsku. Ná- Cena nezahrnuje: Cestovní pojištění a lázeňskou taxu
vštěvníkům je k dispozici termální areál s léčivými pra- (cca 1,60 €/noc osoba nad 18 let – platba na místě).
meny, který byl v r. 2010 rozšířen a zmodernizován.
Termín
23.04. - 27.04. 2014
30.04. - 04.05. 2014
24.10. - 28.10. 2014
29.10. - 02.11. 2014
cena
7.390,- Kč
7.890,- Kč
7.890,- Kč
7.390,- Kč
děti 6-12 let
4.690,- Kč
4.890,- Kč
4.890,- Kč
4.690,- Kč
děti do 5 let
1.600,- Kč
1.600,- Kč
1.600,- Kč
1.600,- Kč
ZÁPADNÍ MAĎARSKO - BÜKFÜRDŐ - hotel Répce Gold ****
Indikace: Nemoci pohybového ústrojí, osteoporóza, opotřebování chrupavky, vápenatění, zápal kloubů, revma,
poúrazové stavy, terapie po ortopedických a neurologických operacích, vředové choroby, zažívací poruchy,
gynekologické a urologické potíže
Ubytování v hotelu Répce Gold ****, který je s lázněmi
Program:
1. den Ráno odjezd z Českých Bu- spojen krytou spojovací chodbou. Klimatizované pokoje
dějovic. Cesta přes Rakousko. Uby- mají vlastní sociální zařízení, TV, telefon, mini-bar, beztování v hotelu, cca od 14.00 hod., pečnostní schránku, přípojku na internet a balkon
odpoledne koupání v lázních.
(pouze pokoje s přistýlkou balkon nemají). Stravování
2. – 3. nebo 4. den Celodenní je formou bufetu.
koupání v lázních, volný program. Cena zahrnuje: 3x - 4x ubytování s polopenzí v hotelu, 3x
4. nebo 5. den Koupání v lázních do
- 4x neomezené vstupné do termálních lázní (v den odjezdu
13.00 hod., poté odjezd do ČR. Příjezd do Českých Budějovic ve večer- již vstup do termálních lázní není v ceně), využívání wellness
ostrova hotelu (plavecký bazén, whirlpool, jacuzzi, sauna,
ních hodinách.
parní kabina), zapůjčení županu, dopravu klimatizovaným
Ubytování:
Bükfürdő jsou třetí největší a snad nejkrásnější lázně Ma- busem, průvodce a zákonné pojištění CK.
ďarska. Termální léčivá voda s vysokým obsahem železa, Cena nezahrnuje: Cestovní pojištění, lázeňskou taxu (cca
vápníku, hořčíku, manganu, draslíku a sodíku vyvěrá z 1,70 € /noc / osoba nad 18 let - platba na místě) a vstupné
do zážitkové části lázní (za příplatek cca 8,50 €).
hloubky 1282 m při teplotě 55°C.
Termín
cena
děti 4-12 let
23.04. - 27.04., 29.10. - 02.11. 2014 6.390,- Kč 4.490,- Kč
30.04. - 04.05., 24.10. - 28.10. 2014 6.590,- Kč 4.690,- Kč
14.11. - 17.11.2014
5.320,- Kč 3.390,- Kč
8
děti do 3 let
1.600,- Kč
1.600,- Kč
1.400,- Kč
www.cestovkapohoda.cz
JEDNODENNÍ KOUPACÍ ZÁJEZDY
RAKOUSKO - Vodní park SOLE-FELSEN (BAD GMÜND)
Program: Pobyt ve vodním parku, který nabízí regeneraci i
vodní radovánky pro celou rodinu - např. 7 bazénů : sladkovodní (sportovní, krytý a venkovní dětský bazén - teplota
26-30°Celsia) a solné bazény s vodními masážními lůžky,
protiproudovým kanálem, vířivkami a masážními tryskami
(obsah soli 1,5-5%, teplota 32-34°Celsia), vodní skluzavka
(65 m), dětský bazén s malou skluzavkou…
Odjezd: v 8.30 hod České Budějovice – Mariánské náměstí,
stanoviště MHD, návrat v odpoledních hodinách
Za příplatek 4 sauny (achátová, křišťálová, ametystová a
solná) a 1 parní lázeň.
Doplatek za oddělení saun: 4,00 € (děti do 15 let: 2,80 €).
Termín
cena včetně vstupu na 4 hodiny
08.03., 08.11. 2014 (465,-Kč / dítě 6-15 let, 290,-Kč / dítě 3-6 let)
12.03., 14.05., 17.09., 19.11. 2014 (včetně vstupu na 4 hodiny)
595,- Kč
495,- Kč / senior od 55-ti let*
*zvýhodněná nabídka AKCE 55 PLUS pro osoby starší 55 let
RAKOUSKO - THERME GEINBERG (termály s Karibskou lagunou)
Program: Večerní koupání od cca 17.00 do cca 22.00 kové místnosti. Sauna za příplatek cca 8 €.
hod. Pobyt v lázních Geinberg nabízí regeneraci a od- Odjezd: ve 13.00 hod České Budějovice – Mariánské nápočinek. Využijete kryté i venkovní bazény (3.000 m2 městí, stanoviště MHD, návrat v cca 1.00 v noci.
vodní plochy) s termální vodou o teplotě 26 - 36° Celsia,
vířivky, vodní masáže, sportovní bazén….. Lázně lákají
i na KARIBSKOU LAGUNU se slanou vodou (3% soli ve
vodě – vhodné i pro osoby trpící kožními nemocemi),
palmami a mořským břehem s bílým pískem, odpočin-
Termín
cena
01.03., 12.04., 18.10., 22.11. 2014
790,- Kč*
dítě do 15 let 720,- Kč*
* (včetně vstupu do lázní)
NĚMECKO - BAD FÜSSING (termální léčebná voda ze sirného zřídla)
Therme Eins, Europa Therme a Johannesbad
Program: Výlet do největších německých termálních lázní
(4.500 m2). Kryté i otevřené bazény s termální vodou o teplotě 23-42°Celsia, vířivky, příjemné vodní masáže, inhalační
procedury, parní sauny (suché sauny za příplatek cca 9 €),
odpočinkové místnosti. Léčebná voda velmi příznivě působí
na revmatická onemocnění, na artrózu a onemocnění
kloubů, kyčlí, na bolesti páteře. Pobyt v lázních je 5 hodin, v
Johannesbad 6 hodin. Při cestě tam krátká zastávka v nákupním středisku Aldi.
Termín: 04.01., 11.01., 18.01., 25.01., 08.02., 15.02.,
22.02., 01.03., 08.03., 15.03., 22.03., 29.03., 05.04.,
12.04., 26.04., 03.05., 10.05., 17.05., 04.10., 11.10.,
18.10., 25.10., 01.11., 08.11., 15.11., 22.11., 29.11.,
06.12., 13.12., 27.12. 2014
Cena: 615,-Kč (včetně vstupu do Lázní Eins nebo Europa
Therme a Johannesbad) a 535,-Kč (děti a mládež do 18let pouze do Lázní Eins)
Odjezd: v 7.00 hod. – České Budějovice – Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat cca ve 20.00 hod.
Večerní koupání:
Termín: 24.01., 14.02., 21.03., 25.04., 17.10., 21.11. 2014
Cena: 615,-Kč (včetně vstupu do Lázní Eins, Europa
Therme) a 535,-Kč (děti a mládež do 18let - pouze do Lázní
Eins)
Odjezd: ve 12.30 hod. – České Budějovice – Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat v cca 1.00 hodin
www.acestuj.cz
9
JEDNODENNÍ KOUPACÍ ZÁJEZDY
NĚMECKO – TROPICKÉ OSTROVY u Berlína
Program: Celodenní pobyt v aquaparku, který vyrostl v obrovské hale, kde se před sto lety vyráběly vzducholodě Zeppelin. Tropické ostrovy jsou největším krytým vodním
světem v Evropě a vy si pod palmami budete užívat, jako
byste se přenesli na pobřeží exotického ostrova Bali. Najednou se ocitnete v tropickém pralese a na písečných plážích jižních moří. Bazény mají plochu až 4tisíce metrů
čtverečních. V areálu jsou desetitisíce tropických rostlin a
nechybí mu ani největší německý tobogán.
Odjezd: ve 23.30 hod
České Budějovice – Mariánské náměstí – stanoviště MHD, návrat
v pozdních večerních
hodinách.
Doplatek za saunu: cca
6 €/ osoba
Termín
cena
18.04.- 19.04., 10.10.- 11.10. 2014
1.000,-Kč + vstupné cca 28 € (800,-Kč + cca 18 € / dítě do 13 let)
ČESKO - AQUAPALACE PRAHA
Program: Největší a nejmodernější vodní park v České republice, kde se nachází palác vln s bazénem s mořskými
vlnami, palác dobrodružství se 6ti tobogány, pomalou a
rychlou divokou řekou a palác relaxace s plaveckým bazénem a vířivými bazény.
Zájemci o potápění se mohou s asistencí ponořit do 8 metrů
hluboké jeskyně. Doba pobytu v Aquapalace cca 6 hodin.
Odjezd: v 8.00
hod. - České Budějovice – Mariánské
náměstí, stanoviště MHD, návrat
v odpoledních hodinách.
Termín
17.05., 08.11.2014
cena
899,- Kč/dospělá osoba, 700,- Kč/dítě do 150cm – vč. vstupu na 6 hodin
ITÁLIE - Jaderské moře - CAORLE (pozvolné písčité pláže)
Termíny: 20. – 22.06., 27. – 29.06., 04. – 06.07,
11. – 13.07., 18. – 20.07., 25. – 27.07., 01. – 03.08.,
08. – 10.08., 15. – 17.08., 22. – 24.08., 29. – 31.08.,
05. – 07.09., 12. – 14.09. 2014
Cena: 1.100,- Kč (cena zahrnuje pouze dopravu busem)
Program: Odjezd z Českých Budějovic v pátek večer, ráno
příjezd do Caorle, možnost návštěvy sobotních trhů. Po celodenním koupání (popř.po procházce příjemným přímořským letoviskem Caorle nebo lodním výletu do laguny po
stopách Ernsta Hemingwaye) noční přejezd do Č.Budějovic.
Odjezd: ve 23.00 hodin – České Budějovice Mariánské náměstí, návrat v neděli ráno
CHORVATSKO – Jaderské moře – POREČ nebo SLOVINSKO – IZOLA
Termíny: 11. – 13.07., 25. – 27.07., 15. – 17.08. 2014
Cena: 1.100,- Kč (cena zahrnuje pouze dopravu autobusem)
Program: Odjezd v pátek večer, ráno příjezd k moři, po
celodenním koupání noční přejezd do Č.Budějovic.
Odjezd: ve 22.00 hodin – České Budějovice Mariánské náměstí, návrat v neděli ráno
10
www.cestovkapohoda.cz
POZNÁVACÍ AUTOKAROVÉ ZÁJEZDY
KORUTANY - nejjižnější rakouská země
Ledovcová jezera, rakouská riviéra, štíty Vysokých Taur, Karavanek a Karrnských Alp, malebná městečka,
hrady a zámky, lodě a lanovky, příjemný rodinný hotel u jezera Ossiachersee
Program:
5.den Dopoledne program u jezera Ossiachersee, výjezd
1.den Ráno odjezd z Prahy, Písku a Českých Budějovic.
lanovkou na vrchol Gerlitzen (1.911m) s působiOdpoledne program u korutanského jezera
vými výhledy. Poté cesta podél jezera k nejznámějMillstättersee. Prohlídka městečka Millstatt
šímu korutanskému hradu Hochosterwi, který se
s elegantními hotely a vilami z dob C. a K.
vypíná na skále a vypadá jako kulisa z pohádky (inmonarchie, opatství řádu Rytířů sv.Jiří. Možnost
spirace pro Walta Disneye) a prohlídka historického
vyhlídkové jízdy po jezeře. Večer příjezd do
města St.Veit an der Glan, které bývalo ve středoOssiachu. Večeře a nocleh.
věku korutanskou metropolí. Návrat do Ossiachu
2.den Přejezd do hraniční obce Arnolstein a výjezd lana večeři a nocleh.
novkou na vrcholek hory Dreiländereck (1.508 m) 6.den Dopoledne prohlídka historického města Spitna rozhraní Rakouska, Slovinska a Itálie. Poté zatal an der Drau a renesančního zámku Porcia.
stávka u jezera Faakersee, prohlídka zříceniny střeVýjezd lanovkou na vrchol Goldeck (2.140 m).
dověkého hradu Landskron a prohlídka
Odpoledne volný program v Ossiachu. Večeře a
historického centra 2.největšího korutanského
nocleh.
města Villachu. Návrat do Ossiachu na večeři a 7.den Po snídani odjezd z Ossiachu. Zastávka ve staronocleh.
bylém městečku Gmünd a možnost návštěvy
3.den Program v NP Nockgebirge („Knedlíčkových homuzea sportovních vozů Porsche. Poté program v
rách“) – cesta po vyhlídkové silnici Nockalmúdolí Maltatal s desítkami vodopádů, vyhlídková
strasse nedotčenou přírodou holých kopců.
silnice Hochalmstrasse, zastávka u unikátní přeProhlídka skanzenu, procházka z dvoutisícového
hrady Kölnbrein (ve výšce 1.933 m) s výhledy na
sedla Eisentalhöhe na vrchol Königstuhl (2.340
ledovce na úpatí Vysokých Taur a zastávka v mam), sedlo Glockenhütte se zvonkem štěstí, zalebné obci Malta. Odpoledne odjezd do ČR. V pozdstávka u horského jezera Turachsee, možnost náních večerních hodinách návrat domů.
vštěvy muzea křišťálů a drahokamů. Návrat do Ubytování: 6x nocleh s polopenzí v pohodlných dvoulůžOssiachu na večeři a nocleh.
kových pokojích rodinného hotelu v Ossiachu na břehu je4.den Program u největšího korutanského jezera Wör- zera Ossiachersee. Pokoje disponují vlastním soc.zařízením,
thersee – zastávka v elegantním lázeňském TV a telefonem. Večeře jsou podávány tříchodovým menu
městečku Pörtschach, prohlídka historického a doplněny salátovým bufetem. Za 36,- EUR lze zakoupit
centra korutanské metropole Klagenfurtu, mož- Korutanskou kartu, která zaručuje zdarma nebo s výraznou
nost návštěvy parku Minimundus s modely 140 slevou vstupy do památek, lanovky, lodě a další atrakce v
nejznámějších staveb světa (doplněných o ma- rámci celých Korutan.
kety vlaků a lodí), výjezd na rozhlednu Pyra- Cena zahrnuje: 6x ubytování s polopenzí v hotelu ***,
miedenkogel s jedinečným výhledem na jezero dopravu klimatizovaným busem, průvodce, komplexní
a horské pásmo Karavanek a zastávka v maleb- cestovní pojištění a zákonné pojištění.
ném městečku Maria Wörth, odkud je možné
Termín
cena
podniknout vyhlídkovou plavbu po jezeře Wör25.05. – 31.05. 2014
8.590,-Kč
thersee. Návrat do Ossiachu na večeři a nocleh.
polopenze
v ceně
www.acestuj.cz
11
POZNÁVACÍ AUTOKAROVÉ ZÁJEZDY
KRAKOV – město polských králů a solná Vělička
Jedna z nejvýraznějších historických metropolí Evrop, nejslavnější solný důl, největší středověké
náměstí, nízká cena
Program:
1.den V pozdních večerních hodinách odjezd z Českých
Budějovic, Písku, Příbrami a Prahy. Noční přejezd
do Polska.
2.den Ráno příjezd do Krakova a celodenní prohlídka
města, které je zapsané na seznamu UNESCO (Wawelské návrší se zámkem a katedrálou, bývalá královská rezidence, největší středověké náměstí v
Evropě aj.) Individuálně možnost procházky židovskou čtvrtí Kazimierz. Ubytování v hotelu a nocleh.
3.den Prohlídka jedinečného solného dolu ve Věličce
(památka UNESCO, napříč solnými doly prochází
trasa po různých zdobených galeriích a komnatách
ze soli). Odpoledne cesta do ČR. Kolem půlnoci návrat domů.
Cena zahrnuje: 1x ubytování se snídaní v hotelu ***, dopravu klimatizovaným busem, průvodce a zákonné pojištění.
Cena nezahrnuje: Cestovní pojištění a vstupy.
Termín
cena
26.09. – 28.09. 2014
2.390,- Kč
nízká
cena
ITALSKÁ ALPSKÁ JEZERA a MILÁN
Subtropické zahrady pod alpskými štíty, aristokratické rezidence, malebná městečka, severoitalská metropole, gotická katedrála a nejslavnější opera světa, polopenze v ceně
Program:
1.den Večer odjezd z Českých Budějovic, Písku, Příbrami, Prahy a Plzně. Noční přejezd do Itálie.
2.den Celodenní program u jezera Lago Maggiore. Zastávka v Aroně u gigantické sochy Karla Borromejského, světce, který pocházel z rodiny, jež
nechala vystavět zámky na jezeře. Zastávka v lázeňském středisku Stresa a fakultativně výlet lodí
na Borromejské ostrůvky Isola Bella, Madre a
Pescatori: šlechtické rezidence, subtropické zahrady na vyhlídkových terasách, parky plné exotických stromů a rybářská vesnice (cca 15 €).
Odpoledne výjezd lanovkou na horu Mattarone
(1490 m), odkud se nabízí nejpůsobivější výhledy
na Lago Maggiore, sejně jako botanická zahrada s
alpskou vegetací. Večeře a noceh v hotelu.
3.den Prohlídka metropole severní Itálie – Milána (největší gotická katedrála, slavná opera La Scala, obchody s módou, rezidence milánských vévodů,
obrazové galerie aj.). Odpoledne prohlídka jedinečného kláštera Certosa di Pavia (hroby milánských
vévodů, skvostná architektura, prohlídka v doprovodu mnicha). Večer návrat do hotelu.
4.den Celodenní program u jezera Lago di Como: zastávka v lázeňském městečku Tremezzo a prohlídka rezidence Villa Charlotta se sochařskou
expozicí, terasovitými zahradami a výhledy na jezero, výlet lodí (cca 10 €) přes jezero Lago di Como
12
do nejmalebnějšího městečka na jeho břehu – Bellaggia, které vyhledávají světové celebrity. V jeho
blízkosti má svou vilu Georgie Clony, Brad Pitt nebo
rodina Versace. Odpoledne cesta podél jezera a
prohlídka města Como se středověkou katedrálou
a připomínkami slavných antických rodáků, kterými byli Plinius starší, Plinius mladší. Noční přejezd do ČR.
5.den Ráno návrat domů.
Cena zahrnuje: 2x ubytování s polopenzí v hotelu ***,
dopravu klimatizovaným busem, průvodce a zákonné
pojištění.
Cena nezahrnuje: Cestovní pojištění, lodní výlety, lanovku a vstupné.
Termín
07.05. – 11.05. 2014
polopenze
v ceně
www.cestovkapohoda.cz
cena
4.990,- Kč
POZNÁVACÍ AUTOKAROVÉ ZÁJEZDY
BENÁTKY a ostrovy v laguně
Karneval, město na více než stovce ostrůvků, krajková gotika, romantický víkend, ubytování u moře, polopenze v ceně
Program:
Termín
cena
1. den Večer odjezd z Prahy, Písku a Českých Budějovic.
27.02. – 02.03. 2014 (termín karnevalu)
3.590,-Kč
Noční přejezd do Itálie.
3.590,-Kč
18.04. – 21.04. 2014 (termín Velikonoc)
2.den Ráno příjezd do benátského přístavu Punta
Sabbioni. Dopoledne prohlídka Benátek, orga17.10. – 20.10. 2014
3.590,-Kč
nizovaná procházka městem (Ponte Rialto,
tržnice, náměstí Svatého Marka, Dóžecí palác).
Odpoledne volno (návštěva některého z muzeí).
polopenze
Večer ubytování v blízkosti Benátek.
v ceně
3.den Projížďka po ostrovech v benátské laguně:
Torcello, Burano, Murano. Odpoledne volný
program v Benátkách (muzea, Kampanila, v termínu karnevalu přehlídka masek). Večer odjezd.
Noční přejezd do ČR.
4.den Ráno návrat domů.
Cena zahrnuje: 1x ubytování s polopenzí v hotelu ***,
dopravu klimatizovaným busem, průvodce, komplexní
cestovní pojištění a zákonné pojištění.
Cena nezahrnuje: Lodní výlety a vstupy.
LIGÚRIE a ostrov ELBA - romantika západní Itálie
Do Itálie bez nočního přejezdu, procházky po útesech, malebná městečka, ubytování v hotelu
s bazénem, koupání, cena s polopenzí
Program:
1.den Ráno odjezd z Českých Budějovic, Písku a
Prahy. Přes Bavorsko a Rakousko přejezd do
Itálie. Večeře a nocleh v toskánském lázeňském
městečku Montecatini Terme.
2.den Po snídani přejezd na prohlídku ligurské metropole Janov (památky na Kryštofa Kolumba
a dobu, kdy bylo přístavní město metropolí
mocné námořní republiky, přístavní promenáda,
památky UNESCO). Výlet vlakem nebo lodí po
Levantské riviéře a koupání v luxusním letovisku
Sta. Margherita. Lodní výlet do malebného
Portofina (nejkrásnější ligurské přístavní městečko), Camogli (výškové barevné domy) a do
hluboko zařízlé zátoky ke středověkému klášteru
St.Fruttuoso s poutní sochou Krista na mořském
dně. Večeře a nocleh v Montecatini Terme.
3.den Celodenní výlet na třetí největší italský ostrov Elbu a okružní cesta s návštěvou metropole Portoferraio (Napoleonova rezidence), středověkého
městečko Marciana Alta (možnost výjezdu lanovkou na Monte Capanne – 1020m, nejvyšší horu
ostrova, panoramatický rozhled), vyhlídkovou jízdou podél severního pobřeží a s vykoupáním na
pláži. Večer návrat do hotelu. Cena výletu 850,- Kč.
4.den Po snídani přejezd do přístavu La Spezia a celodenní výlet lodí a vlakem na pobřeží Cinque terre
– pět unikátních středověkých městeček na útesech
nad Ligurským mořem – úzké uličky, rybářské
domky, pláže, vinice, strmé skály, Cesta lásky, turistika. Prohlídka Vernazzy, Manaroly a Riomaggiore a malebného historického města s pevností
Portovenere, naproti ostrovu Palmaria, chráněná
zátoka Golfo dei Poeti. Noční přejezd do ČR.
5.den Dopoledne návrat domů.
Cena zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí v hotelu ***,
dopravu klimatizovaným busem, průvodce, komplexní
cestovní pojištění a zákonné pojištění.
Cena nezahrnuje: Lodní výlety, lanovku, vlaky a vstupy.
Termín
25.06. – 29.06. 2014
www.acestuj.cz
cena
5.990,- Kč
polopenze
v ceně
13
POZNÁVACÍ AUTOKAROVÉ ZÁJEZDY
SICÍLIE – velký okruh ostrovem boha Slunce
Lodí z Neapole, nízká cena s polopenzí, kompletní program na Sicílii, Etna i antika, po stopách
antických mýtů, normanské památky, tři moře
Program:
1. den Večer odjezd z Prahy, Berouna, Rokycan a
Plzně. Noční přejezd do Itálie.
2. den V odpoledních hodinách příjezd do jižní Itálie do
přístavního města Neapole. Prohlídka historického centra největšího jihoitalského města (po
stopách neapolských králů). Večer nalodění.
Nocleh v kajutách.
3. den V ranních hodinách vylodění na Sicílii. Prohlídka
ostrovní metropole – Palerma (jedinečné arabsko-normanské památky, labyrint uliček starého
města, katedrála, barokní stavby, tržiště, parky).
Poté prohlídka Monreale – katedrála a mauzoleum normanských králů (největší mozaiková
plocha na světě), vyhlídky na Palermo, ochutnávka sicilských sladkostí. Večeře a nocleh v
hotelu na tyrhénském pobřeží severozápadní Sicílie.
4. den Dopoledne výjezd na mytickou horu Eryx (panoramatické výhledy až k Egadským ostrovům)
a prohlídka starobylého městečka Erice ve
výšce 750 m nad mořem. Poté cesta úrodnou
zvlněnou krajinou do metropole antických
Elymů – Segesty. Prohlídka archeologického
areálu s chrámem a divadlem v působivé přírodní scenérii. Odpoledne cesta podél Středozemního pobřeží a prohlídka „Údolí chrámů“ v
Agrigentu (jedinečně zachovalé a umístěné starověké řecké chrámy). Večeře a nocleh.
5. den Program v nejjižnější části Sicílie: průjezd
mandlovými sady a prohlídka unikátního barokního městečka Noto (šlechtické paláce a kostely
ze začátku 18.století). Odpoledne prohlídka Syrakus (starověké řecké památky na dobu, kdy
byly Syrakusy největším městě v Evropě, připomínka Archiméda nebo Aischyla, papyrus, chráněná zátoka, promenáda i barokní stavby).
Večeře a nocleh v hotelu.
6. den Výjezd busem na nejvyšší horu Sicílie, sopku
Etnu. Procházka měsíční krajinou s lávovými
útvary a bočními krátery. Odpoledne prohlídka
Taorminy, která je označována za nejpůvabnější
sicilské město (panoramatické výhledy na Etnu
a Jónské moře). Večeře a nocleh na jónském
pobřeží. Možnost vykoupání.
7. den Přejezd do přístavu Milazzo a fakultativní lodní
výlet na Liparské ostrovy (cca 40 €). Plavba na
ostrov Lipari s pemzovými lomy. Prohlídka stejnojmenného městečka s akropolí, katedrálou a
14
labyrintem uliček, ochutnávka kapary a malvasie. Vyhlídková plavba bárkou podél skalních
útvarů a ostrůvků z lávy. Připlutí na ostrov Vulcano. Možnost koupání na černé pláži, na termálech nebo v léčivém sirném jezírku. Možnost
výstupu ke kráteru kouřící sopky. Večer návrat
na Sicílii a noční přejezd do Kampánie.
8. den Ráno příjezd do Salerna (druhé největší město
Kampánie). Procházka po promenádě a prohlídka normanské katedrály s hrobem evangelisty Matouše. Výlet lodí podél „Božského“
pobřeží s kolmými útesy a terasovitými vinicemi do malebného městečka Amalfi, které bylo
před tisíci lety mocnou námořní republikou.
Prohlídka normanské katedrály, procházka ke
„Dračímu kaňonu“ ve vesnici Atrani, možnost
výletu bárkou do Smaragdové jeskyně a koupání na městské pláži. Večer návrat do Salerna.
Noční přejezd do ČR.
9. den Odpoledne návrat domů.
Cena zahrnuje: 4x ubytování s polopenzí v hotelu ***,
trajekty, dopravu klimatizovaným busem, průvodce,
komplexní cestovní pojištění a zákonné pojištění.
Cena nezahrnuje: Kajuty (za příplatek 600,- Kč na
osobu), lodní výlety (cca 55 €), lanovky (cca 30 €) a
vstupy.
Příplatky za svoz: České Budějovice, Písek a Blatná:
500,- Kč (minimálně 8 osob).
Termín
24.05. – 01.06. 2014
04.10. – 12.10. 2014
nízká cena,
polopenze
v ceně
www.cestovkapohoda.cz
cena
9.990,- Kč
9.990,- Kč
POZNÁVACÍ AUTOKAROVÉ ZÁJEZDY
ŘÍM + Neapolský záliv
Benátky, Dolomity, Řím a Vesuv v jednom zájezdu, ubytování u moře a světové památky, nízká cena
Program:
1.den Ráno odjezd z Prahy, Příbrami, Písku a Českých
Budějovic. Podvečerní fakultativní výlet lodí do
Benátek. Noční přejezd do Říma.
2.den Papežský Řím. Dopoledne prohlídka Vatikánu
(včetně muzeí a Sixtinské kaple), odpoledne prohlídka slavné baziliky v Lateránu. Nocleh na pobřeží Tyrhénského moře u Terraciny.
3.den Odpočinek u moře nebo celodenní fakultativní výlet
k Neapolskému zálivu: dopoledne výjezd a výstup
ke kráteru Vesuvu, poté prohlídka antického areálu
v Pompejích a odpoledne prohlídka archeologického areálu v Herkulaneu. Cena výletu: 650,- Kč.
Nocleh na pobřeží Tyrhénského moře.
4.den Celodenní prohlídka antického a barokního Říma
(Koloseum, Forum Romanum, fontány, Berniniho
a Michelangelovy sochy, Španělské schody, Piazza
Navona). Noční přejezd do Alp.
5.den Ráno zastávky v alpském středisku Cortina d´ Ampezzo a u ledovcového jezera Misurina. Vyhlídková
jízda přes Dolomity. Večer návrat domů.
Cena zahrnuje: 2x ubytování se snídaní v hotelu***, dopravu
klimatizovaným busem, průvodce a zákonné pojištění.
Cena nezahrnuje: 2x večeři (za příplatek 400 Kč), lodní výlet
do Benátek (cca 18 €), vstupné, MHD v Římě a cestovní pojištění.
Termín
cena
01.05.– 05.05. 2014
4.990,- Kč
06.08.– 10.08. 2014
4.990,- Kč
25.10.– 29.10. 2014 (termín podzimních prázdnin) 4.990,- Kč
ubytování
u moře
PAŘÍŽ + ZÁMKY NA LOIŘE
Nízká cena, nejslavnější francouzské zámky, po stopách francouzských králů a historických
romantických filmů
Program:
1.den Odpoledne odjezd z Českých Budějovic, Písku, Příbrami, Prahy a Plzně. Noční přejezd do Francie.
2.den Ráno příjezd do Paříže. Celodenní prohlídka francouzské metropole: Latinská čtvrť, Notre Dame,
Svatá kaple, Eiffelova věž aj. Nocleh na předměstí
Paříže.
3.den Celodenní fakultativní výlet do údolí Loiry: Dopoledne prohlídka největšího zámku Chambord, poté
prohlídka říčního zámku Chenonceaux, odpoledne
zastávka v Amboise a prohlídka zámeckých zahrad
ve Villandrech (jedny z nejhezčích v Evropě). Cena
výletu 650,- Kč. Nocleh na předměstí Paříže.
4.den Po stopách francouzských králů v Paříži: rezidence
Versailles a Louvre. Až do pozdních večerních
hodin program v Paříži: La Defense, bulváry, Montmartre, fakultativně projížďka lodí po Seině. Noční
přejezd do ČR.
5.den Odpoledne návrat domů.
Cena zahrnuje: 2x ubytování v hotelu Etap , dopravu klimatizovaným busem, průvodce a zákonné pojištění.
Cena nezahrnuje: Projížďku po Seině (cca 10 €), MHD v
Paříži (cca 8 €), snídaně (350,- Kč), fakultativní výlet,
vstupné a cestovní pojišťění.
Termín
02.07. – 06.07. 2014
www.acestuj.cz
cena
3.990,- Kč (třílůžkové pokoje)
4.490,- Kč (dvoulůžkové pokoje)
15
POZNÁVACÍ AUTOKAROVÉ ZÁJEZDY
TULIPÁNOVÉ HOLANDSKO s květinovým korzem
Rozkvetlá tulipánová pole, slavnost květin, větrné mlýny, slavní malíři, grachty
Program:
1. den Odpoledne odjezd z Českých Budějovic, Písku
a Plzně. Noční přejezd Německem.
2. den Ráno příjezd do Aalsmeeru – možnost návštěvy květinové burzy, přejezd do Alkmaaru
– prohlídka města s návštěvou tradičního sýrového trhu, pořádaného v dobových kostýmech a podle historických tradic. Přejezd do
Volendamu – prohlídka starobylé rybářské
osady u jezera Markermeer, pak exkurze v nedaleké sýrové farmě Alida Hoeve s možností
nákupu výborných sýrů (vstup zdarma). Přejezd do Monnickendamu – městečka známého
výrobou dřeváků, ležícího na břehu největšího
nizozemského jezera IJsselmeer, ubytování. V
podvečer volno - možnost projížďky místním
autobusem po hrázi do Markenu – původní ostrůvek se starými rybářskými domky. Nocleh.
3. den Po snídani odjezd do Amsterdamu – město
nazývané „Benátkami severu“ pro své malebné
uličky a kanály (grachty) - projížďka lodí po
grachtech, návštěva brusírny diamantů (vstup
zdarma), pěší procházka městem s návštěvou
květinového trhu. Ve volném čase možnost návštěvy Rijksmuseum (Rembrandt), Madame
Tussauds Scenerama (muzeum voskových figurín) nebo Van Gogh Museum. Dále přejezd
do Haarlemu, kde uvidíte jarní květinové
korzo (účast zdarma). Jedná se o průvod alegorických vozů z tisíců řezaných květů – tato
akce patří k nejkrásnějšímu a nejvoňavějšímu
co můžete v Holandsku spatřit a zažít. Večer
návrat zpět do Monnickendamu, nocleh.
4. den Po snídani odjezd do skanzenu Zaanse
Schanz – obydlený skanzen s dřevěnými
domky a větrnými mlýny ze 17.- 18.stol. - výroba dřeváků, sýrů, ukázky výroby Delfského
porcelánu (vstup zdarma). Přejezd krajem tulipánů Haarlem k nejznámějšímu květinovému
parku v Nizozemsku Keukenhof (Lisse) – cca
tříhodinová prohlídka 32 hektarového parku,
kde vykvétá 6-7mil. cibulovin, sázených ve 3
vrstvách - podle období květu. Jedinečná seskupení květin s různými trvalkami v zeleni členitého parku s vodními plochami, kvetoucími
keři, starými stromy a uměleckými pracemi sochařů utváří neopakovatelnou podívanou. Dále
odjezd do Den Haagu (sídelního města královny) – zde návštěva výstavy Madurodam
(Nizozemsko v miniatuře), kde můžete obdivovat nejvýznamnější historické i moderní stavby
Holandska v měřítku 1:25, zastávka u Paláce
míru (sídla Mezinárodního soudního dvora) a
dle časové možnosti, krátká prohlídka vládního
sídla Binnenhof. Večer odjezd do ČR. Noční
přejezd přes Německo.
5. den Dopoledne návrat domů.
Cena zahrnuje: 2x ubytování se snídaní v hotelu***,
dopravu klimatizovaným busem, průvodce a zákonné
pojištění.
Cena nezahrnuje: Večeře (můžeme zajistit za
2x 390,-Kč), vstupy a lodní výlet (cca 40 €) a cestovní
pojištění.
Termín
01.05.- 05.05. 2014
cena
5.700,- Kč
slavnost
květin
16
www.cestovkapohoda.cz
POZNÁVACÍ AUTOKAROVÉ ZÁJEZDY
LONDÝN a perly jižní Anglie
Londýn v kontextu anglického venkova, nejslavnější zámky a katedrály Anglie, plavba lodí po Temži
Program:
1. den Odpoledne odjezd z Českých Budějovic, Písku,
Příbrami, Prahy a Plzně. Průjezd Německem a
Belgií do Francie.
2. den V časných ranních hodinách trajekt na ostrovy. Vylodění v přístavu Dover, jenž se rozkládá na úpatí
křídových útesů. Poté přejezd do Londýna – metropole, která si získala přízvisko nejkosmopolitnějšího města na světě. Pohled z vyhlídky v parku
Greenwich. Přejezd lodí po Temži do čtvrti City k
pevnosti Tower, někdejší královské rezidenci, v jejímž interiéru jsou vystavovány originální korunovační klenoty anglických králů a královen. Pohledy
na zvedací most Tower Bridge, novou Londýnskou
radnici, křižník Belfast, prohlídka katedrály svatého
Pavla aj. Večeře a nocleh.
3. den Volný program v Londýně nebo celodenní fakultativní výlet za nejcennějšími památkami Anglie:
Poutní místo a centrum anglické víry Canterbury.
Prohlídka známé canterburské katedrály, do níž
se ve středověku ubíraly stovky poutníků z celé
země. Prohlídka Leeds Castle v hrabství Kent,
jednoho z nejkrásnějších anglických zámků s působivými zahradami. Prohlídka hradu Windsdor,
sídla anglických králů. Cena výletu: 500,- Kč. Návrat na večeři a nocleh.
4. den Celodenní program v Londýně: procházka nejkrásnější londýnskou čtvrtí – City of Westminster
– kolem budovy Parlamentu k Westminsterskému
opatství; do uličky Downing Street k domu č. 10,
jenž je sídlem ministerského předsedy; k Buckinghamskému paláci – oficiální rezidenci královské rodiny; na Trafalgar Square; Piccadilly Cirkus;
do čtvrti Soho a do čínské čtvrti. Možnost návštěvy některého z celé řady muzeí: např. Národní
galerie, Britské muzeum, Covent Garden, Tate
Gallery. Ve večerních hodinách odjezd z Londýna
do Doveru na noční trajekt na kontinent.
5. den Odpoledne návrat domů.
Cena zahrnuje: 2x ubytování se snídaní v hotelu**, dopravu klimatizovaným busem, trajekt (případně Eurotunnel) přes La Manche, průvodce a zákonné pojištění.
Cena nezahrnuje: Večeře (můžeme zajistit za 2x 500,-Kč),
fakultativní výlet, MHD v Londýně (cca 10 GBP), vstupy a
cestovní pojištění.
Termín
cena
25.10. – 29.10. 2014 (termín podzimních prázdnin) 5.990,- Kč
nejslavnější
královské
památky
Anglie
www.acestuj.cz
17
POZNÁVACÍ AUTOKAROVÉ ZÁJEZDY
VELKÝ OKRUH SKOTSKEM + Londýn
Skotská vysočina, výlety na tajemné Orkneje a ostrov Skye, York i Londýn, La Manche přes den,
tranzitní ubytování, nízká cena
Program:
Cena zahrnuje: 6x ubytování ve vybavených chatách, 1x
1. den Ráno odjezd z Českých Budějovic, Písku, Příbrami ubytování v hotelu F1, dopravu klimatizovaným busem, traa Prahy. Cesta přes Německo. Tranzitní ubytování jekty, průvodce a zákonné pojištění.
v hotelu u Calais.
Cena nezahrnuje: Stravování, lodní výlet, vstupy a cestovní
2.den Ráno plavba přes průliv La Manche s výhledy na pojištění.
křídové útesy. Celodenní prohlídka Londýna (WestTermín
cena
minster, St.James Park, Hyde Park, Trafalgarské
14.08.
–
24.08.
2014
10.990,Kč
(ubytování v ložnici s palandami)
náměstí, Buckinghamský palác, muzea). Noční
11.990,- Kč (ubytování v ložnici s normálními
přejezd do Skotska.
postelemi)
3.den Prohlídka skotské metropole Edinburghu (hrad,
paláce Holyroodu, královská míle aj.). Odpoledne Při zakoupení zájezdu do 28.2. sleva ve výši 500,- Kč
zastávka u Rosslynské kaple (známá ze Šifry
mistra Leonarda). Večer příjezd do Glen Affric,
ubytování.
4.den Program u jezera Loch Ness. (hrad Urquarth, městečko Drumnadrochid, muzeum lochnessky). Prohlídka Invernessu a zastávka na bitevním poli u
Cullodenu.
5.den Celodenní fakultativní výlet na ostrov Skye (hrad
Eileen Donan a skanzen, Portree, poloostrov Trotternish, Kilt Rock, skalní útvar Old man of Storr, zříceniny hradu Duntulm a jiné...). Cena 650 Kč
6.den Cesta na severozápad krajem fjordů, hor a jezer:
vodopády Raven Falls, zahrady Inverewe, jezero
Loch Marree.
7.den Fakultativní výlet lodí na Orkneje: ostrov Mainland,
megalitické památky, městečko Kirkwall, památky
na Kelty i Vikingy, drsná příroda skotského severu.
Cena 650 Kč + cca 40 GBP.
nízká
8.den Návštěva palírny skotské whisky, prohlídka prehiscena
torické lokality Clava Cairns a prohlídka hradu Cawdor.
9.den Zastávka u vodních kaskád ve Fort Augustus, vyhlídková jízda údolím Glencoe (nejpůsobivější scenérie Skotské vysočiny), zastávka u jezera Loch
Lomond a v malebném městečku Luss. Večer zastávka u opatství Melrose. Noční přejezd do Londýna.
10.den Celodenní prohlídka Londýna (katedrála, Tower,
London Eye, Piccadilly Circus a Soho aj.). Noční
přejezd do ČR.
11.den Odpoledne návrat domů.
Ubytování: 6x nocleh v kompletně vybavených 6-lůžkových
chatách (s oddělenými dvou-lůžkovými ložnicemi). Apartmány jsou vytápěny, mají vlastní sociální zařízení a lze si v
nich připravovat stravu. Rekreační areál se nachází v jednom z nejkrásnějších skotských údolí - Glen Affric. Na mapě
ho najdete v blízkosti jezera Loch Ness, asi 40 km od Inverness v severní části Skotska.
1x nocleh ve dvoulůžkových pokojích hotelu F1 u Calais
(společné WC na patře).
18
www.cestovkapohoda.cz
POZNÁVACÍ AUTOKAROVÉ ZÁJEZDY
CARSKÝ PETROHRAD + STOCKHOLM A HELSINKY
Carské rezidence, město z ruských románů, největší baltské metropole, noclehy v kajutách na lodi,
pohodlná cesta Skandinávií, polopenze v ceně
Program:
1. den Dopoledne odjezd z Plzně, Prahy a Ústí nad
Labem. Přes Německo na trajekt do Dánska.
2. den Po připlutí do Dánska cesta přes Öresundskou
úžinu a nedávno otevřený 9 km dlouhý most
Öresundbron do Švédska a přejezd okolo jezera
Vättern do Stockholmu. Prohlídka města zvaného „Benátky severu“ s romantickými uličkami, návštěva muzea lodi Vasa. Večerní trajekt
do Finska s ubytováním v kajutách.
3. den Snídaně na lodi. Vylodění ve finském Turku.
Cesta jižním Finskem okolo Helsinek do Ruska.
Příjezd do Petrohradu. Ubytování v hotelu, večeře a nocleh.
4. den Návštěva Ermitáže, jedné z největších galerií světa.
Případně je možnost návštěvy dalších památek: Kazaňský chrám, Vasiljevského ostrov, Něvský prospekt, Smolenská katedrál aj.Večeře a nocleh.
5. den Po stopách carů: prohlídka rezidencí v blízkosti
Petrohradu – Petrodvorce, letní carské sídlo ležící u Finského zálivu. Car Petr Veliký tu nechal
postavit paláce a krásné parky po vzoru Versailles. Carskoje selo, letní carská rezidence,
oblíbené místo recepcí pořádaných mimo Petrohrad. Fakultativně návštěva kopie legendami
opředené Jantarové komnaty, která byla věnována pruským králem Fridrichem Vilémem I.
ruskému carovi Petru I. Zastávka u Smolného
kláštera, který nechala postavit dcera Petra Velikého.Večeře a nocleh. Fakultativně: noční program – otvírání mostů na Něvě.
6. den Celodenní prohlídka Petrohradu. Za carskou
historií se vydáme do Petropavlovské pevnosti
a do nádherného chrámu svatého Izáka, který
je největším kostelem v Rusku. Při prohlídce
křižníku Aurora a Zimního paláce si připomeneme historii Velké říjnové revoluce. Večer odjezd do Finska.
7. den Průjezd Finskem okolo druhého nejstaršího
města Porvoo na zastávku v Helsinkách. Helsinky – prohlídka hlavního města Finska: Senátní náměstí, podzemní katedrála, Uspenský
pravoslavný chrám, Sibeliův památník aj. Dojezd do přístavu v Turku. Noční trajekt do Stockholmu. Ubytování v kajutách na lodi.
8. den V ranních hodinách snídaně a vylodění ve
Stockholmu. Cestou podél břehů jezera Vattern,
Öresundský most na trajekt do SRN. Trajekt do
Německa.
9. den Po vylodění cestou okolo Berlína. Návrat zpět
do ČR v podvečer.
Cena zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí v hotelu***,
2x nocleh se snídaní v kajutách na trajektu, dopravu klimatizovaným busem, průvodce, komplexní cestovní pojištění a zákonné pojištění.
Cena nezahrnuje: Ruské vízum (můžeme vám zajistit
za 1.800,-Kč) a vstupné (Jantarovou komnatu a Petrodvorce je nutné rezervovat při zakoupení zájezdu za
1.500,-Kč).
Příplatky za svoz: České Budějovice, Písek a Příbram
500,- Kč (minimálně 8 osob).
Termín
02.06. – 10.06. 2014
10.06. – 18.06. 2014
05.08. - 13.08. 2014
12.08. – 20.08. 2014
cena
13.990,- Kč
13.990,- Kč
13.990,- Kč
13.990,- Kč
Při zakoupení zájezdu do 30.03. sleva na první chvíli
1.000,- Kč.
www.acestuj.cz
polopenze
v ceně
19
POZNÁVACÍ AUTOKAROVÉ ZÁJEZDY
ORIENTÁLNÍ CESTA – OKRUH ZÁPADNÍM TURECKEM s pobytem u moře
Bospor a Dardanely, proslulé antické a byzantské památky, Istanbul, Sofie, Trója, koupání,
polopenze v ceně
Program:
1. den Ráno odjezd z Plzně, Prahy a Brna. Podle časové
rezervy zastávka na Citadele v Budapešti (panoramatický rozhled). Nocleh v oblasti Szegedu.
2. den Dopoledne prohlídka Szegedu, metropole maďarského jihu (nábřeží Tisy, katedrála, paláce).
Cesta přes Srbsko a Bulharsko. Noční přejezd do
Turecka.
3. den Ráno příjezd do Istanbulu. Prohlídka města na
dvou kontinentech (Modrá mešita, antický Hippodrom, byzantská cisterna, Sulejmanova mešita
nákupy na největším krytém bazaru na světě).
Nocleh.
4. den Celodenní prohlídka Istanbulu (chrám Aya Sofia,
sídlo sultánů – palác Topkapi, Velká Porta, Nová
mešita, Egyptský bazar, lodní výlet po Bosporu).
Po mostě do Asie. Noční přejezd na pobřeží jihozápadního Turecka.
5. den Příjezd do oblasti Kusadasi, pobyt u moře, volný
program. Ubytování v hotelu, stravování začíná
večeří.
6. den Prohlídka nejzachovalejšího antického města v
Turecku – Efesu (archeologický areál a zbytky Artemidina chrámu, jednoho ze sedmi divů antického světa). Odpoledne prohlídka akropole ve
městě Selcuk (bazilika a hrob Jana Evangelisty) a
výjezd na Slavičí vrch (dům Panny Marie).
7. den Volno, pobyt u moře.
8.den Výlet do vnitrozemí Anatolie – dopoledne prohlídka antického Afrodisiasu (působivý archeologický areál, největší antický stadion, sarkofágy,
muzeum), odpoledne procházka antickým městem Hierapolis (největší antická nekropole, archeologický areál) a Pamukkale (jedinečné
travertinové kaskády, termální antický Kleopatřin
bazén, antický amfiteátr).
9.den Volno, odpočinek u moře.
10.den Výlet za helénskými památkami Ionie – dopoledne Priene (zachovalé helénistické město
v úchvatné poloze na úpatí pohoří Mykalé),
zastávka v dílně na zpracování onyxu. Poté
prohlídka archeologického areálu Miletu (kolébka
starověké řecké filozofie, někdejší obchodní
velmoc) a návštěva Didymy (největší a jedna
z nejslavnějších věštíren starověku).
11.den Volno, odpočinek u moře.
12.den Po snídani odjezd z oblasti Kusadasi. Prohlídka
akropole proslulého helénistického města Pergamon (druhá největší antická knihovna, nejstrmější
amfiteátr na světě, ruiny královského paláce). Odpoledne prohlídka archeologického areálu Trója,
města proslaveného Homérovou Iliadou (až 5tisíc
let staré zdi a domy). Nocleh v Canakkale u Dardanel.
13.den Přeplutí trajektem přes úžinu Dardanely z Asie do
Evropy, prohlídka někdejší osmanské metropole
Edirne (nejkrásnější turecká mešita, nákupy na
bazarech, karavanseraj). Večer příjezd do Sofie na
nocleh.
14. den Po snídani dopolední prohlídka bulharské metropole Sofie (pravoslavné kostely, mešity a prezidentský palác). Odpoledne cesta přes Srbsko.
Noční přejezd přes Maďarsko a Slovensko do ČR.
15. den Ráno návrat domů.
Cena zahrnuje: 11x ubytování v hotelu,11x snídani, 7x
večeři, dopravu klimatizovaným busem, trajekt, průvodce,
komplexní cestovní pojištění a zákonné pojištění.
Cena nezahrnuje: Lodní výlet (cca 19€), bakšišné (cca
10€) a vstupy.
Příplatky za svoz: České Budějovice a Písek 500,- Kč
(minimálně 8 osob).
Termín
16.09. – 30.09. 2014
polopenze
v ceně
20
www.cestovkapohoda.cz
cena
14.990,- Kč
POZNÁVACÍ AUTOKAROVÉ ZÁJEZDY
CESTA DO AFRIKY – Velký okruh Marockým královstvím
Maurské památky ve Španělsku, hotely s polopenzí, Sahara i oceán, islám i antika, Berbeři i Arabové
Program:
1.den Večer odjezd z Prahy a Plzně. Noční přejezd přes
Německo.
2.den Večer příjezd do severního Španělska, do oblasti Barcelony. Nocleh.
3.den Zastávka u zachovalého antického akvaduktu u Tarragony. Cesta podél pobřeží Costa Dorada, Costa del
Azahar a Costa Blanca. Průjezd Andalusií na nocleh do
letoviska Torremollinos.
4.den Přeplutí Gibraltarské úžiny z Evropy do Afriky. Prohlídka španělského koloniálního města Ceuta (mohutné opevnění, možnost výhodných nákupů).
Překročení marockých hranic a přejezd do Tangeru.
5.den Prohlídka bílého kosmopolitního města Tanger na rozhraní Středomoří a Atlantiku. Odpoledne prohlídka marocké metropole Rabat (pevnost, bílé uličky, královské
sídlo a mauzoleum aj.).
6.den Cesta podél pobřeží Atlantiku a návštěva největšího
marockého města Casablanca – prohlídka Hassanovy
mešity (největší v Africe) s nejvyšším minaretem na
světě. Přejezd do Fesu.
7.den Prohlídka královského města Fes – náboženského a
kulturního centra Maroka (labyrint středověkých uliček, medresy, jedna z nejstarších světových univerzit,
barvíři kůže aj.). Odpoledne zastávka ve svatém poutním městě Moulay Idriss (hrobka praotce Maroka) a
prohlídka antického města Volubilis (metropole starověké Mauretánie).
8.den Dopoledne prohlídka historického královského města
Meknes (památky na sultána Moulaye Ismaila, labyrint
tržišť, medresa aj.). Vyhlídková jízda Středním
Atlasem s cedrovými a korkovými lesy i opicemi. Průjezd pouštním kaňonem Ziz s oázami datlových palem.
9.den Program na Sahaře: zastávka v pouštním městě
Erfoud (naleziště fosílií) a odpoledne fakultativní výlet
džípy k impozantním písečným dunám Erg Chebi.
Možnost projížďky na velbloudech. Pozorování západu
slunce na poušti.
10.den Dopoledne procházka kaňonem Todra, (na nejužším
místě pouze 10 m široký a 250 m hluboký). Poté jízda
Cestou ksúrů (berberských hliněných vesnic) a kaseb
(hliněných hradů). Zastávka v oáze Skoura – kasby
mezi palmami. Ubytování v Ouarzazete.
11.den Fakultativní výlet džípy do údolí říček Ngoun, Dades a
ke kaňonu Colorado v pohoří Vysoký Atlas. Zastávka
v jeskynních obydlích, kde nomádi žijí stejně jako
v pravěku.
12.den Ráno návštěva působivého opevněného města Ait
Benhaddou, které posloužilo jako (kulisa k natáčení
mnoha velkofilmů – např. Gladiátor). Vyhlídková jízda
přes Vysoký Atlas, překonání průsmyku Tizi-n-Tichka
ve výšce 2.300 m n. m. Prohlídka historického královského města Marrakéš (středověké památky připomínající éru, kdy zde sídlili králové, atmosféra na Jemaa
el Fna - nejživějším náměstím celého Maroka se zaklínači hadů, cvičiteli opic, astrology nebo kejklíři). Přejezd
na pobřeží Atlantiku do Essauwiry.
13.den Celodenní odpočinek v přímořském městě Essauwira
(pevnost, rybářský přístav, uličky s uměleckými dílnami). Možnost koupání v Atlantiku nebo projížďky na
velbloudovi. Noční přejezd do Španělska.
14.den Ráno překročení španělské hranice a přeplutí přes Gibraltarskou úžinu do Evropy. Příjezd do letoviska Torremolinos na Costa del Sol. Zastávka v půvabné bílé
andaluské vesnici Mijas. Možnost koupání v letovisku.
15.den Zastávka ve městě Malaga – středisku Slunečného
pobřeží (katedrála, maurská pevnost, působivá
promenáda aj.). Průjezd Andalusií a prohlídka Granady – poslední výspy maurské vlády na Iberském
poloostrově (maurské památky). Přejezd do Alicante na nocleh.
16.den Ráno přejezd do Barcelony a celodenní prohlídka
katalánské metropole (středověké i secesní památky). Noční přejezd přes Francii do ČR.
17.den Večer návrat domů.
Cena zahrnuje: 13x ubytování ve dvoulůžkových pokojích s polopenzí v hotelech***, dopravu klimatizovaným
busem, trajekt, průvodce, komplexní cestovní a zákonné
pojištění.
Cena nezahrnuje: Bakšišné (cca 15 €), fakultativní výlety, džípy (cca 70 €) a vstupy.
Příplatky za svoz: České Budějovice a Písek 500,- Kč
(minimálně 8 osob).
Termín
cena
10.10. – 26.10. 2014
www.acestuj.cz
19.990,- Kč
ubytování
v hotelech
s polopenzí
21
LETECKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
KVĚTINOVÝ OSTROV MADEIRA
Třetihorní pralesy, vulkanické hory, vodopády, strelicie, anturie, aristokratické památky
Program:
1.den Odlet z Prahy. Přílet na Madeiru v pozdních hodinách.
Ubytování.
2.den Prohlídka hlavního města Funchalu: hlavní třída s katedrálou Sé, kostel sv. Petra, přístav, park Santa Catarina, stará pevnost, zahrada Quinta Vigia, muzeum
madeirského vína aj.
3.den Výlet do zeleného srdce ostrova a poté přes planinu
Da Serra až na samý severozápadní konec ostrova.
První zastávka je na vyhlídce u hotelu Encumeada,
odkud se naskýtají jedinečné výhledy na rozeklané
stěny kaňonu a vesnice Serra d' Agua. Následuje krátká
procházka po levadě Rabacas, která je lemována bílými a fialovými kalokvěty. Poté následuje výrazná
změna a přijíždíme na pustější náhorní plošinu Paul da
Serra. Pěší vycházka na vyhlídku Bica da Cana s
úchvatným výhledem na kaňon a vesnici Sao Vincente.
Druhá delší vycházka na plošině nás zavede ke kaňonu
Janela, kde se přes Rabacal projdeme podél levady k
vodopádu Cascata do Risco v třetihorním vavřínovém
pralese. Den zakončíme v malebném středisku Porto
Moniz, kde se zájemci mohou vykoupat v romantických přírodních bazéncích s mořskou vodou.
4.den Výlet na střechu ostrova k nejvyšším velikánům. Příjezd na vyhlídku Pico do Areiro do výšky 1 805 m,
odkud se naskýtají úžasné výhledy i na nejvyšší horu
Pico Ruivo. Pěší procházka na další vyhlídkový bod
Miradouro Ninho da Manta („hnízdo káňat“). Přejezd do Ribeiro Frio, kde se nachází pstruží farma a
odtud procházka po levadě na vyhlídku Balcoes
(„Balkóny"), která je považována za jednu z nejhezčích na ostrově. Po procházce pokračujeme autobusem na severní pobřeží ostrova, kde se zastavíme ve
vesničce Santana proslavené typickými barevnými
domky. Dále se vydáme přes vyhlídku Portela na východní cíp ostrova. Zastavíme na vyhlídkách výběžku
Sao Lourenco, zájemci se mohou vykoupat na jediné přírodní písečné pláži ostrova.
5.den Navštívíme divoký střed ostrova a rozeklané útesy jihozápadního pobřeží. Den začneme průjezdem do
ještě nedávno těžko dostupného vnitrozemí na vyhlídku Eira do Serrado, ze které je úžasný výhled na
divoký kaňon, okolní hory a vesnici Curral das Freiras. Návštěva vesničky Curral das Freiras v centru
hor, která dostala svůj název podle jeptišek schovávajících se zde před piráty. Dále navštívíme rybářskou
vesničku Camara de Lobos, která uchvátila i Winstona Churchilla. Pokračujeme na pobřeží a vyjedeme
na jeden z nejvyšších útesů v Evropě Cabo Goral
Termín
08.05. – 17.05. 2014
19.07. – 28.07. 2014
04.10. – 13.10. 2014
22
(580 m), ze kterého je nádherný výhled. Prohlídka
městečka Ribeira Brava s cenným kostelem Matky
Boží a hezkým nábřežím s palmami a malou pevností. Poté koupáním na pěkné písečné pláži (s navezeným světlým pískem) Calheta beach. Den
zakončíme krátkou zastávkou v malebné vesničce
pod útesy Ponta do Sol.
6.den Program je věnovaný romantice překrásných zahrad,
které jsou lehko dosažitelné městskou dopravou
nebo vyhlídkovými lanovkami: Jardim botanico - botanická zahrada se záplavou madeirských i exotických květin uspořádaných do působivých
ornamentů. Součástí zahrady je i Lorro park se
spoustou papoušků, Jardim orchidea - malá, ale velice pěkná zahrada zaměřená na pěstování orchidejí.
Odpoledne vrchol Monte, ze kterého je nádherný výhled na Funchal i okolí, kostel Panny Marie s hrobkou
rakouského císaře Karla I., Jardium tropical - rozsáhlá zahrada, kde řada tropických a subtropických
rostlin lemuje potůčky, jezírka, exotické pavilony.
7.den Odpočinkový den. Možnost fakultativních lodních výletů, např. na ostrov Porto Santo.
8.den Individuální volno nebo výlet s průvodcem veřejnou
dopravou za bližším poznáním madeirské přírody.
Pěší túra po levadě Dos tornos s překrásnými výhledy na Funchal a pobřeží. Možnost romantického
posezení u občerstvení v kvetoucí zahradě čajovny
Hortenzie. Cestu zakončíme ve vesnici Palheiro,
odtud návrat busem do Funchalu.
9.den Individuální volno nebo možnost druhého výletu veřejnou dopravou za poznáním madeirského venkova
i přírody. Začátek pěší trasy vede z městečka Camacha, kde je možné nahlédnout do výrobny proutěného zboží. Následuje cesta podél levady Da Serra
da Faial přes Vale Paraiso („Rajské údolí") a vavřínový les do Funchalu. Oba výlety nejsou výrazně náročné a zvládne je běžný turista.
10.den Odlet do Prahy. Návrat domů.
Cena zahrnuje: 9x ubytování se snídaní v hotelu, leteckou dopravu na Madeiru a zpět, letištní taxy ve výši 3.950,-Kč, místní
autobusy na výlety 3., 4. a 5. den, průvodce, komplexní cestovní pojištění a zákonné pojištění.
Cena nezahrnuje: Večeře (8x večeře za příplatek 2.990,- Kč),
fakultativní výlety, vstupné a lanovku.
cena
28.990,- Kč
28.990,- Kč
28.990,- Kč
www.cestovkapohoda.cz
JEDNODENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY - RAKOUSKO
ROMANTICKÉ ÚDOLÍ WACHAU - s plavbou lodí po Dunaji
Program: Krátká prohlídka
Kremsu, poté plavba lodí do
Melku, během které uvidítete
kláštery, malebné vesničky i přírodu (terasovité vinice). Krátká
procházka městečkem Melk s
velkolepým klášterem a prohlídka druhého největšího poutního místa v Rakousku - kostela Maria Taferl (cca 10 €),
ležícího vysoko nad údolím Dunaje. Cesta zpět přes Zwettl
a Třeboň.
Odjezd: v 6.00 hod – České Budějovice – stanoviště MHD
na Mariánském náměstí - návrat ve večerních hodinách
Termín
cena včetně lodního lístku
17.05., 16.08., 13.09. 2014
990,- Kč
dítě 11-15 let 760,- Kč, dítě do 10 let 520,- Kč
JEZERA SOLNÉ KOMORY
Program: Zastávka u jezera
Mondsee, výjezd autobusem k jezeru Gosausee s vyhlídkou na stále zasněžený
Dachstein, prohlídka Hallstattu (úchvatné městečko
terasovitě rozložené na
břehu stejnojmenného je-
zera), Bad Ischlu (lázeňské místo vyhledávané císařem Františkem Josefem I.) a Gmundenu (městečko na břehu jezera
Trauensee s vodním zámkem Ort).
Odjezd: v 6.00 hod - Č.Budějovice – stanoviště MHD na
Mariánském náměstí - návrat ve večerních hodinách.
Termín
cena
17.05., 06.09. 2014
590,- Kč
HRAD HOHENWERFEN A OBŘÍ LEDOVÁ JESKYNĚ – největší na světě
Program: Pěšky nebo lanovkou k
Dr. Oedl Haus. Odtud pěšky k Obří
ledové jeskyni – zpřístupněn cca 1
km chodeb ledovými paláci. Odpoledne možnost prohlídky hradu Hohenwerfen (vstup cca 11,50 € /
dospělý, 6,50 € děti 6-15). Z hradu
krásné výhledy do údolí řeky Sal-
zach. Možnost využít výtah od parkoviště na hrad (cca
3,5 €). Trasa výletu je v kopcovitém terénu.
Odjezd: v 05.30 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách
Termín
cena včetně lanovky a jeskyně
20.09. 2014
1.180,- Kč
Cena děti do 14 let 980,-Kč – včetně lanovky a vstupného do jeskyně
ALPSKÉ SOUTĚSKY
Program: Návštěva nejkrásnějších
soutěsek na severu Alp. Soutěska
Vorderkaserklamm – divoká soutěska plná kaskád. Jeskyně Lamprechtshöhle – jeden z nejrozsáhlejších
jeskynních systémů v Evropě. Soutěska Seisenbergklamm je 600 m
dlouhá, začíná přímo z horské obce
Weissbach. V odpoledních hodinách návštěva městečka
Ramsau a jezera Hintersee.
Odjezd: v 5.30 hod. – České Budějovice – stanoviště MHD
na Mariánském náměstí - návrat ve večerních hodinách
Termín
cena včetně vstupu do soutěsek a jeskyně
24.05. 2014
30.08. 2014
930,- Kč
930,- Kč
800,- Kč - dítě do 15 let
JEZERA SOLNOHRADSKA Traunsee, Wolfgangsee, Mondsee
Program: Prohlídka městečka Mondsee u stejnojmenného jezera, návštěva
střediska St.Gilgen u jezera
Wolfgangsee, prohlídka
vodního zámku Ort u
Gmundenu, jízda kolem
Traunského jezera, pěší procházka podél Grundlsee k ezeru
Toplitzsee, možnost koupání nebo projížďky na pramici.
Odjezd: v 6.00 hod – České Budějovice - Mariánské náměstí, stanoviště MHD - návrat ve večerních hodinách
Termín
09.08. 2014
www.acestuj.cz
cena
590,- Kč
23
JEDNODENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY - RAKOUSKO
VÍDEŇ – SCHÖNBRUNN (nejstarší ZOO na světě, císařská rezidence)
Program: Uprostřed parku
zámku Schönbrunn navštívíte ZOO (založena v r.
1752), které jako jedné z
pouhých 5 zahrad svěřila
Čína pár pand. Velkým úspěchem je narození mláděte
tomuto páru. K dalším atrakcím patří mimo jiné pavilon velkých kočkovitých šelem,
pavilon s akvárii a terárii, korálový útes, opičí ostrůvky,
pavilon deštného pralesa …celkem více než 400 druhů
zvířat (vstupné 15 €, děti 7 €). Můžete se projít parkem,
navštívit zámek Schönbrunn (vstupné 10 €), skleník
palem, muzeum kočárů…….
Odjezd: v 7.00 hod. – České Budějovice – Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat ve večerních hodinách
Termín
cena
01.05. 2014
21.06. 2014
490,- Kč
490,- Kč
Z ROMANTICKÉHO ÚDOLÍ WACHAU LODÍ DO VÍDNĚ
Program: Překrásná projížďka
okolo řeky Dunaje od Mauthausenu až po Krems. První zastávka
je v Dürnsteinu (perla údolí
Wachau) – možnost výstupu na
zříceninu hradu nad městem.
Cesta autobusem pokračuje přes Melk - město
s velkolepým klášterem. Následuje plavba lodí z Kremsu,
okolo Tulnu a Korneuburgu až do Vídně (plavba cca 5
hodin).
Odjezd: v 7.00 hod. - České Budějovice – Mariánské
náměstí, stanoviště MHD - návrat v nočních hodinách
Termín
cena včetně lodního lístku
07.06. 2014
1.190,- Kč
630,- Kč dítě do 10 let, 890,- Kč dítě 11 – 15 let
GROSSGLOCKNER – přejezd přes hřeben Vysokých Taur
Program:
Příjezd
do Brucku, odtud
vyhlídkovou silnicí
Hochalpenstrasse nádherné pohledy na
zasněžené horské velikány dosahující výšek až 3 000 m n. m.
Návštěva malebného alpského města Zell am See.
Odjezd: ve 4.45 hod - České Budějovice – Mariánské náměstí, stanoviště MHD - návrat ve večerních hodinách
Termín cena vč.mýtného za průjezd vyhl. sil.
14.06. 2014
1.060,- Kč
980,- Kč dítě do 14 let
SOLNOHRADSKÁ JEZERA a SOUTĚSKA LIECHTENSTEINKLAMM
Program: Dopoledne zastávka v malebných letoviscích
Seewalchen am Attersee ležícího na břehu jezera Attersee a Mondsee u jezera Mondsee. Procházka divokou
soutěskou Liechtensteinklamm, která vede většinou po
dřevěných chodnících upevněných ve skalách, vyrubanými galeriemi a krátkým tunelem (délka necelý 1 km)
až k vodopádu. Kníže Johann II z Lichtensteina daroval
na dokončení stavby soutěsky 600 zlatých a jako
milé poděkování knížeti byl kaňon pojmenován jeho
jménem. Odpoledne návštěva městečka St Johann im
Pongau s katedrálou sv. Jana Křtitele.
Termín
14.06. 2014
24
Odjezd: v 06.00 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat ve večerních hodinách
cena vč.vstupu do soutěsky
820,- Kč
www.cestovkapohoda.cz
JEDNODENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY - RAKOUSKO
DACHSTEIN – vyhlídka „Pět prstů“ a Velká ledová a Mamutí jeskyně
Program: Jízda lanovkou z Obertraunu k zastávce Schönbergalm.
Prohlídka Velké ledové jeskyně a Mamutí jeskyně. Poté
jízda 2. úsekem lanovky na vrchol
Krippenstein, kde se nacházejí vyhlídky Welterbespirale
(„Spirála světového dědictví“) a „Pět prstů“ s jedineč-
ným pohledem na Dachstein a oba jeho ledovce. Vyhlídka má 5 různých můstků a připomíná tvar ruky. Nachází se nad více než 400m hlubokou propastí v oblasti
Hallstatt-Dachstein. Možnost procházky.
Odjezd: v 6.00 hod - České Budějovice – Mariánské náměstí, stanoviště MHD – návrat ve večerních hodinách
Termín
cena vč.vstupů do jeskyní a lanovky
12.07., 20.09. 2014
1.650,- Kč
680,- Kč dítě do 6 let, 1.250,- Kč dítě 6 - 15 let
JEDNODENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – NĚMECKO
PASOV a LINEC - lodí po modrém Dunaji
Program: Prohlídka Pasova, přejezd autobusem podél
řeky Dunaje do Engelhartszellu, prohlídka městečka s klášterem a odtud plavba lodí do Lince (cca 3.30 hod) po druhém nejdelším veletoku Evropy. Na závěr prohlídka Lince.
Odjezd: v 5.00 hod – České Budějovice - Mariánské náměstí, stanoviště MHD - návrat ve večerních hodinách.
Termín
24.05. 2014
07.06. 2014
20.09. 2014
cena vč. lodního lístku
990,- Kč
990,- Kč
990,- Kč
730,-Kč / dítě do 14 let
NORIMBERK – delfinárium a ZOO
Program: Celodenní pobyt v překrásné ZOO s představením v nově otevřeném delfináriu. Představení cvičených
delfínů a lachtanů trvá cca 30 minut a probíhá 3 x denně.
Kromě těchto zvířat jsou zde např. opice, medvědi, různé
šelmy, antilopy…. Děti jistě neopomenou navštívit vybavená hřiště a dětské koutky. Vstupné do zoo činí 14 € pro
dospělého a 7 € pro děti do 15 let.
Odjezd: v 5.00 hod – České Budějovice, Mariánské náměstí,
stanoviště MHD - návrat v pozdních nočních hodinách.
Termín
31.05. 2014
27.09. 2014
cena
890,- Kč
890,- Kč
690,- Kč (dítě do 15 let)
www.acestuj.cz
25
JEDNODENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – NĚMECKO
BERCHTESGADEN - vrchol Kehlstein ,,Orlí hnízdo,,
Program: Prohlídka nechvalně známého Hitlerova ,,Or- Odjezd: v 5.30 hod – České Budějovice - Mariánské nálího hnízda,, (1834 m n.m.) - výjezd místním autobu- městí, stanoviště MHD – návrat ve večerních hodinách
sem a výtahem. Překrásný výhled na Berchtesgadenské
výjezdu na Kehlstein
Termín cenaavč.výtahu
na vyhlídku
Alpy – hora Watzmann, Salcburk…. Odpoledne procházka kouzelným městečkem Berchtesgaden a po
21.06. 2014
1.150,- Kč
břehu smaragdového alpského jezera Königsee. Fakul02.08. 2014
1.150,- Kč
tativně projížďka lodí ke kostelu Sv. Bartoloměje - cca
13.09. 2014
1.150,- Kč
15,50 € / dosp. osoba, 8,- € / děti 6-12 let.
990,-Kč / dítě do 14 let
LEGOLAND – svět ze stavebnice LEGO – den plný atrakcí a zážitků
Program: Celodenní návštěva Legolandu pro zábavu nejen dětí, ale i
dospělých. Miniland sestavený z 25 mil. lego kostiček,
safari, vláček, lodičky, autodráha, horská a vodní
dráha... Možnost občerstvení a nákupu stavebnic Lego
v areálu. Od roku 2009 nová atrakce - akvárium se živými žraloky
Odjezd: ve 03.15 hod – České Budějovice - Mariánské
náměstí, stanoviště MHD, návrat 01.06. v časných ranních hodinách
Termín
cena včetně vstupu
31.05. - 01.06. 2014 (Mezinárodní den dětí) 1.750,- Kč
1.650,-Kč/dítě do 11 let
NEUSCHWANSTEIN A HOHENSCHWANGAU - zámky šíleného krále
Program: Prohlídka Neuschwansteinu - velkolepého zámku,
umístěného na vysokém skalnatém vrchu v bavorských
Alpách, který nechal vybudovat bavorský král Ludvík II. Jeho
pohádková silueta korunovaná věncem věží je notoricky
známá a posloužila například Waltu Disneymu jako inspirace pro zámek Sněhurky. Prohlídka zámku Hohenschwangau (nedaleko zámku Neuschwanstein), který byl oblíbeným
letním sídlem bavorského krále Maxmiliána II, jenž vládl
v letech 1848 až 1864 a byl otcem Ludvíka II.
Odjezd: v 5.00 hod – České Budějovice - Mariánské náměstí, stanoviště MHD - návrat ve večerních hodinách
Termín
08.05. 2014
13.09. 2014
cena
790,- Kč*
790,- Kč*
* vstupné 22 € do obou zámků nebo 12,5 € jen do jednoho zámku – platba předem v € v CK, děti do 12 let vstup zdarma)
NP BAVORSKÝ LES – stezka v korunách stromů a výstup na Luzný
Program: Příjezd do informačního centra NP Bavroský les
u Neuschönau. Výstup na 44 m vysokou vyhlídkovou věž a
procházka po 1300 m dlouhé zážitkové trase v korunách
stromů. Prohlídka venkovní botanické expozice představující téměř všechny rostlinné druhy Bavorského lesa (přes
700). Prohlídka výběhů zvířat v rozmanité lesní krajině. Odpoledne přejezd na parkoviště pod Luzný. Výstup k chatě
pod vrcholem a dále pak na vrchol (1373 m n. m.). Sestup
zpět na parkoviště. Převýšení cca 260 m, celkem 5 km, obtížnost: střední.
Odjezd: v 7.00 hod - České Budějovice - Mariánské náměstí, stanoviště MHD – návrat v večerních hodinách
26
Termín
31.05. 2014
30.08. 2014
390,- Kč dítě do 6 let, 570,- Kč dítě 6 - 17 let
www.cestovkapohoda.cz
cena včetně stezky
650,- Kč
650,- Kč
JEDNODENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – NĚMECKO
BAYERN PARK – zábavní park
Program: Návštěva zábav- další). Park se nachází v Německu u obce Reisbach.
ného parku, kde váš čeká 75 Odjezd: v 6.30 hod - České Budějovice – Mariánské náatrakcí pro malé i velké pří- městí, stanoviště MHD - návrat ve večerních hodinách
znivce radovánek (dvojitá
vlnitá skluzavka, jezdecká
Termín
cena vč. vstupu do parku
dráha pro koně, horská
19.07.
2014
899,- Kč
dráha, velký řetízkový kolo23.08.
2014
899,- Kč
toč, divoká vodní dráha a
JEDNODENNÍ ADVENTNÍ ZÁJEZDY
VÍDEŇ - historická a vánoční z Českých Budějovic
Program: Prohlídka historických památek s průvodcem,
návštěva muzeí nebo vánočních trhů, individuální program. 26.10. - státní svátek
Rakouska, volné nebo snížené
vstupné do většiny historických objektů a muzeí.
Odjezd: 26.10. 2014 v 6.00 hodin - České Budějovice Mariánské náměstí, stanoviště MHD
Ostatní termíny v 7.00 hodin – České Budějovice -
Mariánské náměstí, stanoviště MHD - návrat ve večerních hodinách.
Termín
26.10. 2014
29.11. 2014
30.11. 2014
06.12. 2014, 07.12. 2014
13.12. 2014, 14.12. 2014
cena
490,- Kč
490,- Kč
490,- Kč
490,- Kč
490,- Kč
ADVENTNÍ VÍDEŇ z Prahy
Program: Prohlídka historických památek s průvodcem,
návštěva muzeí nebo jedinečných vánočních trhů, individuální program.
Odjezd: v 6.00 hod – Praha – stanice metra B Nové Butovice
Termín
06.12. 2014
13.12. 2014
cena
690,- Kč
690,- Kč
SALCBURK A BAD ISCHL V ADVENTU
Program: Zastávka v Bad Ischlu, v Salcburku prohlídka historických památek s průvodcem, návštěva vánočního trhu,
individuální program.
Odjezd: v 6.00 hod – České Budějovice - Mariánské náměstí,
stanoviště MHD - návrat v pozdních večerních hodinách.
Termín
06.12. 2014
13.12. 2014
cena
590,- Kč
590,- Kč
SOLNÁ KOMORA – Mondsee, Salcburk, Bad Ischl, Gmunden
Program: Dopoledne
návštěva adventních
trhů u jezera Mondsee, prohlídka Salcburku,
prohlídka
nejstarších solných
lázní v Rakousku –
Bad Ischl (farní kostel z 18.století, třída Esplanade s budovami ze slavné cí-
sařské doby), návštěva adventních trhů. Přejezd okolo
jezera Wolfgangsee k jezeru Traunsee, do městečka
Gmunden s vodním zámkem Ort, návštěva vánočních
trhů.
Odjezd: v 7.00 hod - České Budějovice - Mariánské náměstí, stanoviště MHD - návrat ve večerních hodinách
Termín
07.12. 2014
www.acestuj.cz
cena
590,- Kč
27
JEDNODENNÍ ADVENTNÍ ZÁJEZDY
LINEC V ADVENTU
Program: Prohlídka historických památek s průvodcem,
návštěva vánočních trhů, individuální program, možnost
projížďky vláčkem Linz City Express (cca 8,- € / dosp.
osoba, cca 6,- € / děti 2 - 14 let)
Odjezd: v 8.00 hod. - České Budějovice - Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat ve večerních hodinách
Termín
cena
29.11. 2014
30.11. 2014
20.12. 2014
330,- Kč
330,- Kč
330,- Kč
MNICHOV - advent v hlavním městě Bavorska
Program: Prohlídka historického města: Karlovo náměstí, chrám Panny Marie, Stará a Nová radnice, Mariánské náměstí, Dvorní pivovar… Adventní trh se konal
v r. 1806 před radnicí poprvé, dnes je vánočních stánků
více než 200...
Odjezd: v 5.00 hod. – České Budějovice - Mariánské náměstí,
stanoviště MHD - návrat v pozdních večerních hodinách
Termín
cena
06.12. 2014
750,- Kč
ADVENTNÍ MNICHOV z Prahy
Program: Prohlídka historického je vánočních stánků více než 200...
města: Karlovo náměstí, chrám Odjezd: v 5.30 hod - Praha – stanice metra B, Nové ButoPanny Marie, Stará a Nová rad- vice, návrat v pozdních večerních hodinách
nice, Mariánské náměstí, Dvorní
Termín
cena
pivovar… Adventní trh se konal v
06.12. 2014
750,- Kč
r. 1806 před radnicí poprvé, dnes
PASOV – advent ve městě na soutoku tří řek
Program: Okružní jízda autobusem s možností nákupů,
prohlídka památek s průvodcem, návštěva vánočního
trhu a nákupní třídy, volno.
Odjezd: v 6.30 hod - Č.Budějovice - Mariánské náměstí,
stanoviště MHD - návrat ve večerních hodinách.
Termín
cena
29.11., 13.12., 20.12. 2014
390,- Kč
PASOV A TERMÁNÍ LÁZNĚ BAD FŰSSING
Program: Prohlídka památek s průvodcem v Pasově, návštěva vánočního
trhu a nákupní třídy, při
přejezdu do lázní zastávka
u OD Aldi, odpoledne
koupání 5 hodin v termálních lázních Bad Füssing.
28
Odjezd: v 8.00 hod - České Budějovice - Mariánské náměstí, stanoviště MHD - návrat ve večerních hodinách
Termín
29.11. 2014
13.12. 2014
20.12. 2014
www.cestovkapohoda.cz
cena vč. vstupu do lázní
650,- Kč
650,- Kč
650,- Kč
JEDNODENNÍ ADVENTNÍ ZÁJEZDY
NORIMBERK – metropole německých Vánoc
Program: Prohlídka památek
s průvodcem - gotická kašna
Schöner Brunnen, chrám Sv.
Vavřince, Panny Marie s orlojem, Sv. Sebalda, císařský
hrad, Spital, kde byly uloženy římské korunovační
klenoty, radnici s možností
návštěvy podzemí, kde je
středověké vězení s výstavou středověkých mučidel.
Největších vánoční trhy s typickou bavorskou atmosférou, volno.
Odjezd: v 5.00 hod – České Budějovice – Mariánské náměstí, stanoviště MHD - návrat v pozdních nočních hodinách.
Termín
29.11., 13.12. 2014
cena
790,- Kč
ADVENTNÍ NORIMBERK z Prahy
Program: Prohlídka památek s
průvodcem - gotická kašna Schöner Brunnen, chrám Sv. Vavřince,
Panny Marie s orlojem, Sv. Sebalda, císařský hrad, Spital, kde
byly uloženy římské korunovační
klenoty, radnici s možností návštěvy podzemí, kde je středověké
vězení s výstavou středověkých mučidel. Největší evropské vánoční trhy s typickou bavorskou atmosférou,
volno.
Odjezd: v 5.30 hod - Praha – stanice metra B, Nové Butovice, návrat v pozdních večerních hodinách.
Termín
29.11., 13.12. 2014
cena
790,- Kč
ADVENTNÍ DRÁŽĎANY - nejstarší německý vánoční trh
Program: Prohlídka památek s průvodcem – světoznámá nákup v obchodních domech na ulici Pragerstrasse.
obrazárna Zwinger, sídelní ámek saských kurfiřtů, Sempe- Odjezd: v 5.00 hod – České Budějovice – Mariánské náměstí,
rova opera, Brühlova terasa na nábřeží Labe, rekonstruo- stanoviště MHD - návrat v pozdních večerních hodinách.
vaný Frauenkirche (možnost výjezdu na kupoli), vyhlášené
Termín
cena
vánoční trhy. Na Altmarktu se konají nejsarší vánoční trhy v
06.12. 2014
780,- Kč
Německu. Ochutnávka mj. věhlasné vánoční štoly. Možnost
ADVENTNÍ DRÁŽĎANY z Prahy
Program: Prohlídka památek s průvodcem – světoznámá obrazárna
Zwinger, sídelní ámek saských kurfiřtů, Semperova opera, Brühlova
terasa na nábřeží Labe, rekonstruovaný Frauenkirche (možnost výjezdu na kupoli), vyhlášené vánoční
trhy. Na Altmarktu se konají nejsarší vánoční trhy v Německu. Ochutnávka mj. věhlasné vánoční štoly. Možnost
nákup v obchodních domech na ulici Pragerstrasse.
Odjezd: v 7.00 hod - Praha – stanice metra B, Nové Butovice - návrat ve večerních hodinách.
Termín
06.12. 2014
cena
490,- Kč
REGENSBURG a DEGGENDORF – starobylá bavorská města na Dunaji
Program: Dopoledne zastávka v
historickém Deggendorfu – středověké náměstí s pěší zónou a krásnou radnicí, několik kostelů,
částečně dochované středověké
hradby, adventní trhy. Odpoledne
prohlídka Regensburgu - římská
Porta Praetoria, malebný kamenný
most Steinere Brücke z 12. st., stará radnice, gotický dóm
Sv. Petra, patricijské věžové domy, památky od antiky po
současnost… Adventní trhy.
Odjezd: v 6.30 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí,
stanoviště MHD, návrat ve večerních hodinách.
Termín
06.12. 2014
www.acestuj.cz
cena
690,- Kč
29
SPORTOVNÍ ZÁJEZDY
SAALBACH/HINTERGLEMM A KAPRUN/ZELL AM SEE
Oblast Saalbach-Hinterglemm-Leogang leží jižně od Salcburku, 20 km od Zell am See na konci údolí říčky Saalbach.
Lyžařský areál tvoří 200 km propojených sjezdovek v údolí s deseti vrcholy, většina vrcholů má sjezdovky s jižní i severní
orientací. Leogang je připojen k hlavní části "přes kopec".
Kaprun s ledovcem Kitzsteinhorn nabízí celoroční lyžování z výšky 3 029 m.n.m. Zvláště za slunečných dnů se dostanete
do světa horských velikánů a budete plnými doušky vnímat svět třítisícových vrcholů, který vás bude obklopovat.
Ubytování: Noclehy v Maishofenu v PENZIONU UNTER- místo České Budějovice (100 Kč, pouze při min. počtu 7
WIRT ve dvou- a více- lůžkových pokojích se společným osob z místa).
soc. zařízením. Pokoje jsou vybaveny SAT-TV. Pokoje s Odjezdové místo: Praha, Plzeň
vlastním soc. zařízením možné za příplatek. K dispozici
zdarma parkování před penzionem. Snídaně jsou servírované v restauraci penzionu, večeře o 3 chodech.
Cena zahrnuje: 2x ubytování s polopenzí, dopravu mikrobusem, technický doprovod a zákonné pojištění.
Cena nezahrnuje: Skipas, cestovní pojištění a vratnou
kauci za skipas 2 €/os.
Příplatky: Pokoj s vlastním soc. zařízením/osoba/noc (350
Kč), jednolůžkový pokoj/osoba/noc (350 Kč), nástupní
Termín
03.01. – 12.01. 2014
17.01. – 26.01. 2014
31.01. – 16.03. 2014
21.03. – 13.04. 2014
cena
3.650,- Kč*
3.750,- Kč*
3.850,- Kč*
3.750,- Kč*
* Při vlastní dopravě sleva 600 Kč
30
www.cestovkapohoda.cz
SPORTOVNÍ ZÁJEZDY
NA KOLE PŘES RAKOUSKÉ TAURY
Během 4 dnů projedete na kole jedny z nejzajímavějších oblastí Rakouska. Uvidíte nejvyšší vodopády v Evropě, projedete okruh kolem Zellerského jezera. Na dosah budete mít ledovcovou oblast Kitzsteinhornu. Pošlapete cyklostezkou podél řeky Salzach. Podle zájmu můžete na horských kolech projet oblast Saalbachu.
Program:
1.den Kolem poledne odjezd z Prahy. Příjezd do
Maishofenu, ubytování, večeře.
2.den Prohlídka Krimmelských vodopádů, dále na kolech Krimmel, Mittersill, Uttendorf, Piesendorf, Kaprun. Délka etapy 58 km. Etapu je možné prodloužit
dojezdem do pensionu.
3.den Po cyklostezce z Brucku přes Taxenbach, St. Johann, odtud možná zajížďka do soutěsky Liechtensteinklamm a dále do Bischofshofenu. Délka
etapy 48 km . Návrat do pensionu. Možnost prodloužení etapy do Werfen popřípadě až do města
Hallein. Dalších 36 km.
4.den Z Zell am See přes Maria Alm, Saalfelden, Marzon,Weissbach,St.Martin, Lofer až do Unkenu.
Délka etapy 46 km. Trasu je možné prodloužit až
do Bad Reichenhall. Dalších 20 km. V průběhu
etapy
je
možné
navštívit
soutěsku
Seisenbergklamm a jeskyni Lamprechtshöhle.
Odpoledne odjezd do ČR, příjezd do Prahy do půlnoci.
Kola: Všechny typy kol, nejvhodnější trekingová.
Náročnost: Mírná až střední.
Ubytování: Noclehy v penzionu v Meishofenu ve dvou- a
více-lůžkových pokojích se společným soc. zařízením. Pokoje jsou vybaveny SAT-TV. Pokoje s vlastním soc. zařízením možné za příplatek. K dispozici zdarma parkování před
penzionem. Snídaně jsou servírované v restauraci penzionu,
večeře o 3 chodech.
Cena zahrnuje: 3x ubytování v penzionu s polopenzí, dopravu autobusem nebo mikrobusem, přepravu kol, technický doprovod a zákonné pojištění
Cena nezahrnuje: Cestovní pojištění.
Příplatky: Pokoj s vlastním soc. zařízením/osoba/pobyt
(900 Kč), jednolůžkový pokoj/osoba/pobyt (900 Kč).
Termín
19.06. – 22.06. 2014
24.07. – 27.07. 2014
11.09. – 14.09. 2014
cena
4.990,- Kč
4.990,- Kč
4.990,- Kč
www.cbsystem.cz
[email protected]
D ^d^<|ZZsE1^z^dD
<ƵůƚƵƌƵ͕ƐƉŽƌƚŝǀŽůŶljēĂƐ
ZZsh:dhE^
www.acestuj.cz
31
Download

katalog_2014_final_tisk_ck pohoda