Milí klienti a milovníci cest za poznáním, především Vy, železničáři, kteří tak rádi cestujete vlaky a využíváte tak výhody volných jízdenek FIP. Při přípravě katalogu vycházíme z toho, že pro rok 2014 budou
jízdenky FIP ještě stále vydávány, a proto do naší nabídky zařazujeme především velmi oblíbenou Itálii,
která je dostupná jak železničářům, tak jejich rodinným příslušníkům či důchodcům ČD.
Pokud jste v předcházejícím roce nevyužili FIP pro Rakousko a Itálii, můžete si zažádat během listopadu
2013 o vydání těchto jízdenek s prodlouženou platností do 31.3.2014 a vybrat si tak z nabídky dvou zájezdů, přičemž tato nabídka samozřejmě platí i pro jízdenky FIP vydané až pro rok 2014. Jak jste již z minulých let zvyklí, s námi cestujete především vlaky, ale nevyhýbáme se ani autobusové dopravě. Cestovat
s námi můžete do hlavního města Itálie – za památkami antického Říma. Budeme společně obdivovat
starobylé město jehož historie je stará více než 2 tisíce let. V březnu budeme poznávat kraj Neapolského
zálivu se spoustou pamětihodností a krásy. V květnu se s námi vydejte do malebného Švýcarska – Rhétské dráhy.
Itálie – za památkami antického Říma
Pojeďte s námi obdivovat starobylé město, které je plné fascinujících památek a jehož historie je stará více než 2 tisíce let. Poznejte
výjimečnost a neopakovatelnost věčného města, odjíždět budete určitě spokojeni, okouzleni, plní dojmů a s přáním zase se sem vrátit.
5 denní vlakový poznávací zájezd
Kontakt: Bc. Veronika Žebrakovská tel. 724 994 697, [email protected]
Poznávací zájezdy
Poznávací zájezdy
Poznávací zájezdy
Velmi oblíbený zářijový zájezd na Sicílii opět zařazujeme do naší nabídky. Bydlení kousek od vyhřátého Tyrhénského moře a fakultativní výlety za poznáním celého ostrova přitahují klienty už několikátou
sezonu.
V nabídce nadále zůstává již tradiční dubnový zájezd do rozkvetlé jarní Paříže a Versailles. Připravili
jsme pro Vás také autobusové zájezdy ve spolupráci s CK Osvěta a CK Eva Šulcová. Nenechte si ujít karneval v Benátkách nebo Belgii – Holandsko (zemi tulipánů, sýrů, větrných mlýnu). V nabídce také naleznete
okruh Rakouskem a Bavorské zámky Vás nadchnout svou pohádkovou atmosférou.
Při sestavování katalogu vycházíme z informací v té době dostupných, proto si vyhrazujeme právo na případné posunutí termínu či změnu trasy zájezdu. Ceny všech zájezdů zahrnují povinné pojištění CK proti
úpadku, nikoliv však pojištění na léčebné výlohy a storno zájezdu. Toto můžete samozřejmě uzavřít v našich prodejních centrech, u provizních prodejců i ČD centrech po celé zemi při koupi zájezdu. ČD travel,
s.r.o. si také vyhrazuje právo na přiměřenou změnu ceny poznávacího zájezdu z důvodu např. nepřiměřeného růstu cen palivových a letištních tax. Aktuální nabídku našich zájezdů naleznete na www.cdtravel.cz,
týdeníku „Železničář“ a informovat se můžete na telefonním čísle kontaktní osoby.
www.cdtravel.cz
Termíny zájezdů
118
Datum
Poznávací zájezd
Cena Doprava Str.
21.2.–25.2.2014
Itálie – za památkami antického Říma
3 690 Kč
vlak
119
19.3.–24.3.2014
Itálie – Neapolský záliv a jeho okolí
5 590 Kč
vlak
120
24.4.–29.4.2014
Francie – Paříž + Versailles
5 290 Kč
vlak
121
17.5.–21.5.2014
Švýcarsko – Rhétské dráhy
3 790 Kč
vlak
122
8.9.–22.9.2014
Itálie – Sicílie – kouzelný ostrov slunce
9 990 Kč
vlak
123
27.10.–31.10.2014 Itálie – Toskánsko
4 290 Kč
vlak
124
28.2.–2.3.2014
Itálie – Benátský karneval
3 700 Kč
bus
125
23.4.–27.4.2014
Belgie – Holandsko
6 790 Kč
bus
126
30.4.–4.5.2014
Belgie – Holandsko
6 790 Kč
bus
126
16.5.–17.5.2014
Bavorské zámky
2 990 Kč
bus
127
11.7.–12.7.2014
Bavorské zámky
2 990 Kč
bus
127
1.8.–2.8.2014
Bavorské zámky
2 990 Kč
bus
127
30.5.–1.6.2014
Okruh Rakouskem
3 500 Kč
bus
128
26.6.–28.6.2014
Okruh Rakouskem
3 500 Kč
bus
128
17.7.–19.7.2014
Okruh Rakouskem
3 500 Kč
bus
128
28.8.–30.8.2014
Okruh Rakouskem
3 500 Kč
bus
128
11.9.–13.9.2014
Okruh Rakouskem
3 500 Kč
bus
128
Program:
1. den: v odpoledních hodinách odjezd z Brna
do Vídně, nočním vlakem do Říma (místenka)
2. den: ranní příjezd do Říma, uschování zavazadel na hotelu, prohlídka Říma: tržiště Campo
dei Fiori, Ústa pravdy, bývalý stadion Cirkus
Maximus, Tiberský ostrov, malebná a svébytná římská čtvrť Trastevere, pahorek Gianicolo s výhledy na Řím, nocleh
3. den: snídaně, prohlídka Říma – antická dominanta města Koloseum, Forum Romanum, Palatinské návrší, Kapitolské náměstí, památník
Viktora Emanuella II., kostel San Pietro in Vincoli, Lateránská bazilika, Svaté schody, nocleh
4. den: snídaně, procházka Římem – Andělský
hrad, kouzelné náměstí Piazza Navona, majestátní antický chrám Pantheon, monumentální
fontána di Trevi, slavné Španělské schodiště,
náměstí Popolo, Vatikán – bazilika sv. Petra
(možnost výstupu na kopuli, odkud je nádherný
rozhled na celé město, nebo návštěva papežských hrobek, případně Vatikánských muzeí);
odjezd nočním vlakem do Vídně (místenka)
5. den: ranní příjezd do Vídně, návrat do ČR
v dopoledních hodinách
Ubytování: v e 2–3lůžkových pokojích hotelu
Stravování: s nídaně
Termín zájezdu
Cena
21.–25.2.2014
3 690 Kč 
Cena zahrnuje: 2 x nocleh se snídaní, 2x místenku, služby vedoucího zájezdu
Cena nezahrnuje: v stupy, městskou hromadnou
dopravu (cca 10 Euro), komplexní pojištění klienta
(individuální pojištění pro cesty, pobyt a na storno zájezdu – 115 Kč), vlakovou dopravu
Nadstandardní služby: doplatek za lehátko
Wien-Roma 570 Kč, Roma-Wien 570 Kč (nutno
objednat při sepsání cestovní smlouvy)
Jízdenky: : zaměstnanci organizací s nárokem
na jízdenky FIP, jejich rodinní příslušníci a důchodci – FIP: ÖBB, FS, rodinní příslušníci důchodců- FIP: FS a 50% FIP na průjezd Rakouskem
(cca 1 600 Kč). Cena vlakové jízdenky pro
klienty bez nároku na jízdenky FIP
na dotaz u CK.
Pro realizaci zájezdu je potřebných minimálně 20 účastníků.
é r
a
st IP!
a
n F
119
Výlet do italského regionu Kampánie, jehož hlavním městem je Neapol – město, které spíše připomíná arabský bazar a je proslulé úslovím
„Vidět Neapol a zemřít“. Je to právě Neapol, kde můžete ochutnat tu nejlepší italskou pizzu. Neapolský záliv nabízí spoustu pamětihodností
a krásy. V archeologických areálech v Pompejích a Paestu můžete obdivovat mimořádně dochované objekty či antické chrámy, ostrov
Capri je legendárním domovem bájných sirén a Caserta je díky svému rozhlehlému parku nazývána“ italským Versailles“.
Kontakt: Bc. Veronika Žebrakovská tel. 724 994 697, [email protected]
Program:
1. den– dopolední odjezd z Brna do Berlína, noční přejezd z Berlína do Paříže (místenka v ceně)
2. den – uschování zavazadel v hotelu, odpolední prohlídka Paříže – Invalidovna (Napoleonova
hrobka), Montmartre a jeho okolí – bazilika Sacré
Coeur, náměstí pouličních malířů, Pigalle a známý
kabaret Moulin Rouge, návrat na hotel, nocleh
3. den – snídaně, gotická katedrála Notre-Dame – prohlídka interiéru; vlakový výlet
do Versailles – impozantní královský zámek
v klasicistním slohu a nádherné zahrady, návrat
do Paříže – Eiffelova věž, náměstí Trocadero,
možnost plavby lodí po Seině (cca 15 € – není
v ceně zájezdu), Eiffelova věž po setmění, návrat na hotel, nocleh
4. den– snídaně, procházka Latinskou čtvrtí,
zastávka u Pantheonu, Lucemburské zahrady, individuální prohlídka muzea Orsay (impre-
Kontakt: Bc. Veronika Žebrakovská tel. 724 994 697, [email protected]
4.den – snídaně, odjezd do Paesta – archeologický areál s velmi dobře zachovanými antickými
chrámy; přesun do Caserty – zde můžete navštívit královský palác z 18. století nebo se projít
rozlehlým zámeckým parkem plným krásných
fontán, návrat na ubytování, nocleh
5.den– po snídani prohlídka archeologického
areálu v Pompejích, odjezd do Neapole, odtud
přesun regionálním vlakem do Říma, z Říma nočním vlakem do Vídně (místenka)
6.den – příjezd do Vídně v ranních hodinách,
v dopoledních hodinách do ČR
Ubytování: 2 –3lůžkové pokoje penzionu či hotelu
Stravování: s nídaně
Oblíbený zájezd za poznáním jednoho z nejkrásnějších měst světa. Města mnoha tváří, kolébky umění a kultury, parků, širokých
bulvárů, úzkých romantických uliček a rozmanitých kaváren. Přes 300 metrů vysoká dominanta – Eiffelova věž – ohromí každého.
Vydejte se s námi zažít ojedinělou atmosféru rozkvétající Paříže.
6 denní vlakový poznávací zájezd
6 denní vlakový poznávací zájezd
Program:
1.den – odpolední odjezd z Brna do Vídně, nočním vlakem do Říma (místenka)
2.den – příjezd do Říma, odjezd regionálním
vlakem do Neapole, přesun na místo ubytování, odpolední procházka Neapolí s možností
návštěvy pizzerie, návrat na ubytování, nocleh
3.den – snídaně, ranní odjezd do Neapole a trajektem na ostrov Capri, který patří dlouhodobě
k nejnavštěvovanějším v Neapolském zálivu –
pěší procházka, výjezd lanovkou na nejvyšší vrchol – krásné výhledy na celý ostrov (cca
50 € trajekt, doprava po Capri a lanovka), večerní návrat na ubytování, nocleh
Francie – Paříž + Versailles
Termín zájezdu
Cena
19.–24.3.2014
5 590 Kč 
Cena zahrnuje: 3x ubytování v hotelu či penzionu se snídaní, 2x místenka, služby vedoucího
zájezdu
Cena nezahrnuje: vstupy, MHD, výlet na Capri,
případné úschovny, komplexní pojištění klienta
(individuální pojištění pro cesty, pobyt a na storno zájezdu – 138 Kč), vlakovou dopravu
Nadstandardní služby: doplatek za lehátko T6
(T4) Wien–Roma 570 Kč (820 Kč), Roma–Wien
570 Kč (820 Kč) – nutno objednat při sepsání
cestovní smlouvy
Jízdenky: zaměstnanci organizací s nárokem
na jízdenky FIP, jejich rodinní příslušníci a důchodci – FIP: ÖBB, FS, rodinní příslušníci důchodců– FIP: FS a 50% FIP na průjezd Rakouskem.
Cena vlakové jízdenky pro klienty bez nároku na jízdenky FIP na dotaz u CK.
Pro realizaci zájezdu je potřebných
minimálně 20 účastníků.
é r
a
st IP!
a
n F
sionisté, budova bývalého vlakového nádraží),
návrat na hotel, nocleh
5. den – snídaně, moderní čtvrť La Défense,
Vítězný oblouk, procházka po 3 km dlouhé nejluxusnější ulici Paříže Champs Elysées, náměstí Concorde, Tuilerijské zahrady, fakultativně
prohlídka muzea Louvre (Mona Lisa, egyptské
památky) nebo individuální volno (možnost
prohlídky Svaté kaple); noční přejezd do Berlína (místenka)
6. den– ranní příjezd do Berlína, odpolední příjezd do ČR
Ubytování:v hotelu ve 2–3 lůžkových pokojích
nedaleko centra
Stravování: snídaně (u hotelu obchody a restaurace)
Termín zájezdu
Cena
24.–29.4.2014
5 290 Kč 
Poznávací zájezdy
Poznávací zájezdy
www.cdtravel.cz
120
Itálie – Neapolský záliv a jeho okolí
Cena zahrnuje: 3 x ubytování, 3x snídani, 4x
místenku, služby vedoucího zájezdu
Cena nezahrnuje: m
ístní dopravu, vstupy,
komplexní pojištění klienta (individuální pojištění
pro cesty, pobyt a na storno zájezdu – 138 Kč),
vlakovou dopravu
Nadstandardní služby: doplatek za lehátko T6
(T4) Berlin – Paris 550 Kč (850 Kč), Paris – Berlin
550 Kč (850 Kč) – nutno objednat při sepsání
cestovní smlouvy
Jízdenky: zaměstnanci organizací s nárokem
na jízdenky FIP: DB, SNCF, rodinní příslušníci
a důchodci ČD 50% FIP na průjezd Německem
a Francií (cca 3 500 Kč).
Cena vlakové jízdenky pro klienty bez nároku
na jízdenky FIP na dotaz u CK.
Pro realizaci zájezdu je potřebných minimálně
20 účastníků.
121
Oblíbený vlakový zájezd projíždí kantonem Graubünden, kde se doposud mluví čtvrtým švýcarským jazykem – rétorománštinou.
Půvabná horská údolí s historickou zástavbou s freskami na obílených stěnách byla přeměněna na luxusní destinace jako je Davos
a Svatý Mořic, to vše pod alpskými velikány. Tratě, kterými budeme projíždět, byly uvedeny na seznam UNESCA v roce 2008.
Zeměpisná poloha na jihovýchodě země zaručuje regionu to nejslunečnější počasí v celém Švýcarsku.
5 denní vlakový poznávací zájezd
3. den – snídaně, pěší procházka k zakončení
ledovce v Morteratschi, průjezd 2. částí Unecso trati – Bernina. Trať má na 62 km délky 13
tunelů, 52 viaduktů a bez ozubnice překonává
výšku 2 264 m.n.m. Projedeme kruhovým viaduktem Brusio a krátce se zastavíme v italském Tiranu. Podvečerní prohlídka Svatého
Mořice. Nocleh.
4. den – snídaně, údolím řeky Inn pojedeme
do Ardez, malovaného městečka s hrádkem, dále
do lázeňského města Scuol – Tarasp, novým úzkorozchodným tunelem přes Klosters do Davidu,
úschova zavazadel, prohlídka města, přesun
do Zürichu a nočním vlakem do Vídně (místenka)
5. den – ranní příjezd do Vídně, dopolední příjezd do ČR
Velmi oblíbený zájezd na Sicílii, která je právem nazývaná ostrovem slunce. Jedinečná krása krajiny, pěkné písečné pláže i cenné
antické památky lákají k návštěvě. Navštivte s námi to nejzajímavější – nejvyšší evropskou sopku Etnu, krásně situované pobřežní
letovisko Taormina s dochovaným antickým divadlem, ostrov Vulcano se známými a vyhledávanými bahenními lázněmi, antické
chrámy v západní části Sicílie u města Agrigenta, kouzelné rybářské městečko Cefalu s impozantní katedrálou či hlavní město
ostrova i mafie Palermo. A k tomu navíc příjemný pobyt u vyhřátého Tyrhénského moře.
15 denní vlakový pobytovo-poznávací zájezd
Kontakt: Bc. Veronika Žebrakovská tel. 724 994 697, [email protected]
Program:
1. den – odpolední odjezd z ČR do Vídně, odtud
nočním vlakem do Švýcarska (místenka)
2. den – úschova zavazadel, přejezd nejvýraznějším švýcarským kaňonem do Disentisu.
Prohlídka městečka s benediktinským klášterem
( založen již v 8.stol.), zpět do Churu a přejezd
dech beroucí horskou tratí do Arosy, odkud vyjedeme lanovkou na horu Wieshorn s kruhovým
výhledem na alpské velikány. V Churu si vyzvedneme zavazadla a přesuneme se na ubytování.
Cesta vede 1. částí trati, která byla v roce
2008 zapsána na seznam Unesco. Úsek Albula měří 67 km, na kterém projedeme 42 tunely
a galeriemi, 144 viadukty a mosty. Nejznámější
z nich je Landwasser viadukt. Nocleh.
Itálie – Sicílie – kouzelný ostrov slunce
Kontakt: Bc. Veronika Žebrakovská tel. 724 994 697, [email protected]
Termín zájezdu
Cena
17.–21.5. 2014
3 790 Kč 
Cena zahrnuje: 2 x nocleh se snídaní, 2x místenku
a služby vedoucího zájezdu
Cena nezahrnuje: v stupy, lanovku, úschova
cca 25 CHF, případně metro ve Vídni 2 eura,
komplexní pojištění klienta (individuální pojištění
pro cesty, pobyt a na storno zájezdu – 115 Kč),
vlakovou dopravu
Nadstandardní služby: doplatek za lehátko T6
(T4) Wien-Zürich 650 Kč (820 Kč), Zürich-Wien
650 Kč (820 Kč) – nutno objednat při sepsání
cestovní smlouvy
Jízdenky: zaměstnanci organizací s nárokem na jízdenky FIP - ÖBB, SBB, SP, jejich rodinní příslušníci
a důchodci ČD – FIP - ÖBB, 50% FIP pro zakoupení
jízdenek v úseku Buchs – Chur a Landquart –Buchs
+ 3 denní Graubünden pass.
Cena vlakové jízdenky pro klienty bez nároku
na jízdenky FIP na dotaz u CK.
Pro realizaci zájezdu je potřebných minimálně 20 účastníků.
Program:
1. den– odpolední odjezd z Brna do Vídně, nočním vlakem do Říma (místenka)
2. den – úschova zavazadel, celodenní prohlídka Říma (Koloseum, Vatikán, fontána di Trevi),
nočním vlakem na Sicílii (lehátko T4)
3. den – příjezd na ubytování, odpolední volný
program
4. den– pobyt u moře
5. den – pobyt u moře nebo fakultativní výlet
k poutnímu kostelu Černé Madony v Tindari, který stojí na vysoké skále nad mořem, zde
možnost návštěvy archeologického areálu (4 €);
po zbytek dne volný program
6. den– pobyt u moře nebo fakultativní lodní výlet na ostrov Vulcano v Liparském souostroví (cca
30 €) – koupání na sopečné černé pláži, v mořské
termální vodě či bahenním sirném jezírku (2 €), pro
zájemce turistický výstup ke kráteru (Gran Cratere
3 €), odkud je krásný rozhled na ostatní ostrovy
7. den– pobyt u moře
8. den – vlakový fakultativní výlet do Palerma – prohlídka historického centra – náměstí
Bellini, normanská katedrála, tržnice; odpolední
přesun vlakem do malebného přímořského letoviska Cefalu – návštěva impozantní katedrály, procházka městečkem
9. den – celodenní vlakový výlet na západní
pobřeží Sicílie do Agrigenta, zajímavý průjezd
sicilským vnitrozemím, v Agrigentu návštěva archeologického areálu s dochovanými antickými
chrámy (12 €)
10.den– pobyt u moře
11. den – fakultativní autobusový výlet na dosud činnou nejvyšší evropskou sopku Etnu
do výšky 2 000 m.n.m. (cca 30 €), dále lanovkou
a terénními vozy do 2 920 m.n.m (62 €); odpolední návštěva světoznámé Taorminy – kouzelné
a nejnavštěvovanější městečko Sicílie s dochovaným řeckým amfiteátrem (8 €)
12. den– pobyt u moře
13. den– pobyt u moře, nočním vlakem do Říma
(lehátko T4)
14. den – ranní příjezd do Říma, úschova zavazadel, odjezd příměstským vlakem do nedalekého archeologického areálu Ostia Antica
– prohlídka, návrat do Říma a prohlídka jeho
méně známých částí, nočním vlakem do Vídně
(místenka v ceně)
15. den– ranní příjezd do Vídně, odpolední příjezd do ČR
Ubytování:ve 2–4 lůžkových apartmánech s kuchyňským koutem a vlastním sociálním zařízením
Stravování: vlastní s možností vaření
Termín zájezdu
Cena
8.–22.9.2014
9 990 Kč 
Poznávací zájezdy
Poznávací zájezdy
www.cdtravel.cz
122
Švýcarsko – Rhétské dráhy
Cena zahrnuje: 1 0x ubytování, 4x místenku, 2x
lehátko T4, úklid a služby vedoucího zájezdu
Cena nezahrnuje: ložní prádlo (vlastní) nebo
za poplatek včetně ručníků (15 €), vstupy, fakultativní výlety, transfery (cca 12 €), komplexní
pojištění klienta (individuální pojištění pro cesty,
pobyt a na storno zájezdu - 345 Kč), vlakovou
dopravu, při dobrém počasí a zájmu je možné
zrealizovat výlet na ostrov Stromboli (45 €)
Nadstandardní služby: doplatek za lehátko T6
(T4) Wien–Roma 570 Kč (820 Kč) a Roma–Wien
570 Kč (820 Kč) – nutno objednat při sepsání
cestovní smlouvy
Jízdenky: zaměstnanci organizací s nárokem
na jízdenky FIP, jejich rodinní příslušníci a důchodci – FIP: ÖBB a FS a 50% FIP, rodinní příslušníci důchodců FIP: FS a 50% FIP na průjezd
Rakouskem (cca 1 600 Kč).
Cena vlakové jízdenky pro klienty bez nároku na jízdenky FIP na dotaz u CK.
Pro realizaci zájezdu je potřebných minimálně 20 účastníků.
123
da Vinci, Michelangelo, Brunelleschi a spousta dalších – ti všichni pracovali pro rod Medicejských a s jejich díly se setkáte v nedostižné
přehlídce kostelů, galerií a muzeí. Hlavní město Toskánska – Florencie, středověká Siena, renesančními hradbami obklopená Lucca,
Pisa se světově známou Šikmou věží či vesnice tisíce věží San Gimignano.
Pojeďte s námi poznat krásu toskánských měst!
Benátský karneval
Nejslavnější a nejznámější karneval v Evropě pořádaný v jedinečném městě postaveném na laguně. V době karnevalu jsou Benátky
mnohem okouzlující a bohatší o nádherné masky a vyzařují jedinečnou atmosférou.
Tento poznávací zájezd je ve spolupráci s CK Eva Šulcová
3 denní autobusový zájezd
Kontakt: Bc. Veronika Žebrakovská tel. 724 994 697, [email protected]
5 denní vlakový poznávací zájezd
Kontakt: Bc. Veronika Žebrakovská tel. 724 994 697, [email protected]
Poznávací zájezdy
Poznávací zájezdy
Itálie – Toskánsko – krajinou vinic a renesančních
umělců
Toskánsko – to jsou středověká města na pahorcích, cypřiše, olivové háje, vinice, venkovská síla a usedlosti. Významní umělci Leonardo
www.cdtravel.cz
Program:
1. den – brzy ráno odjezd autobusem z ČR (denní tranzit přes Rakousko, Alpy) navečer příjezd
do Benátek, ubytování v centru poblíž slavného
Ponte Rialto, volný program
2. den – snídaně v hotelu, volný program (karneval, nákupy, památky) večer odjezd do ČR
3. den – v ranních hodinách příjezd do ČR
124
Program:
1. den – odpolední odjezd z Brna do Vídně, nočním vlakem do Florencie (místenka)
2. den – ranní příjezd do Florencie, úschova věcí
na hotelu, prohlídka Florencie – dóm Santa
Maria del Fiore, Baptisterio, Piazza della Signoria, Ponte Vecchio, vyhlídka, nocleh
3. den – snídaně, vlakový výlet do Sieny –
město obklopené středověkými hradbami – náměstí il Campo, kde se konávají známé koňské
dostihy, Duomo – krásná katedrála ze 13. století, přesun do San Gimignana – malá vesnička,
která patří k nejnavštěvovanějším v Itálii a bývá
nazývána vesnicí tisíce věží, návrat, nocleh
4. den – snídaně, vlakový výlet do Pisy – procházka městem k náměstí Piazza dei Miracoli se
známou šikmou věží, baptisteriem, svatým hřbitovem a katedrálou, přesun do Luccy – tiché
městečko obklopené renesančními hradbami,
zahradami a baštami, oválné náměstí Mercato, vybudované na základech amfiteátru, dům
Casa del Guinigi s věží porostlou stromy, návrat
do Florencie, nočním vlakem do Vídně (místenka)
5. den – ranní příjezd do Vídně, v odpoledních
hodinách příjezd do ČR
Ubytování: 2–4 lůžkové pokoje v penzionu či
hostelu
Stravování: s nídaně
Termín zájezdu
Cena
27.–31.10.2014
4 290 Kč 
Cena zahrnuje: 2 x ubytování se snídaní,
2x místenka, služby vedoucího zájezdu
Cena nezahrnuje: v stupy, místní MHD, komplexní
pojištění klienta (individuální pojištění pro cesty, pobyt a na storno zájezdu – 115 Kč), vlakovou dopravu
Nadstandardní služby: doplatek za lehátko T6
(T4) Wien–Firenze 570 Kč (820 Kč), Firenze–Wien
570 Kč (820 Kč) – nutno objednat při sepsání
cestovní smlouvy
Jízdenky: zaměstnanci organizací s nárokem
na jízdenky FIP, jejich rodinní příslušníci a důchodci - FIP: ÖBB, FS, rodinní příslušníci důchodců – FIP: FS a 50 % FIP na průjezd Rakouskem
(cca 1 600 Kč).
Cena vlakové jízdenky pro klienty bez nároku na jízdenky FIP na dotaz u CK.
Pro realizaci zájezdu je potřebných minimálně 20 účastníků.
Termín zájezdu
28.2.–2.3.2014
Cena
3 700 Kč 
Cena zahrnuje: d opravu klimatizovaným autobusem, 1x noc v hotelu se snídaní, mapa Benátek,
technický doprovod, pojištění CK proti úpadku,
pobytovou taxu
Cena nezahrnuje: v stupy cca 30 €, lodní vstupenka
18 €, cestovní pojištění Uniqa (23 Kč/den)
Nástupní místa: L iberec, Česká Lípa, Mladá Boleslav, Praha, Benešov, Tábor, České Budějovice, Dolní
Dvořiště
CK si vyhrazuje právo při malém počtu zájemců
zájezd zrušit – minimální počet 20 účastníků
125
Bavorské zámky
Tento poznávací zájezd je ve spolupráci s cestovní kanceláří Osvěta.
Tento poznávací zájezd je ve spolupráci s cestovní kanceláří Osvěta.
Pojeďte se podívat do země tulipánů, sýrů, skanzenů a větrných mlýnů.
Poznávací zájezd do krásné přírody Rakouska a Bavorska s prohlídkou zámků Ludvíka II.Bavorského.
5 denní autobusový poznávací zájezd
2 denní autobusový poznávací zájezd
Kontakt: Bc. Veronika Žebrakovská tel. 724 994 697, [email protected]
Kontakt: Bc. Veronika Žebrakovská tel. 724 994 697, [email protected]
Program:
1. den – odpoledne odjezd z Brna (*30.04. odjezd též z Bratislavy) po dálnici přes Prahu, Plzeň a Rozvadov na Norimberk, Frankfurt, Kolín
a do Belgie, zastávky při dálničním tahu
2. den – časně ráno navštívíme hlavní město Belgie – Brusel. Během hodinové procházky uvidíte
Královský palác, katedrálu, Galerii sv. Humberta,
náměstí Grand Place dále molekulární stavbu
Atomium, atd. Dopoledne přejezd do Antwerp,
procházka po pobřeží řeky Šeldy. Návštěva centra, včetně katedrály. Dále příjezd do Holandska,
do okolí Haagu – Madurodam, prohlídka světoznámých miniatur. Navštívíme největší přímořské
lázně Scheweningen s procházkou podél mořského mola se spoustou obchůdků. Večer přejezd
na ubytování nedaleko moře do hotelu s bazénem, večeře, nocleh.
3. den – po snídani odjezd na světovou aukci květin do Alsmaru (Flora Holland). Dále návštěva
tradičních sýrových trhů v Alkmaaru vč. prohlídky
města a nedalekého velkého zahradnictví s možností nákupu. Odpoledne strávíme v nejkrásnější
a největší květinové zahradě (32 ha) v Keuken-
hofenu s velkým množstvím nejrůznějších rostlin,
záhonů a skleníků. Návrat na ubytování krásnými
holandskými městy a vesničkami podél moře s návštěvou dalšího turistického letoviska Zandvoortu. Zde uvidíme i okruh formule 1. Večeře, nocleh.
Při tomto programu se seznámíte s budováním
vodních hrází, odvodňováním přímořských oblastí
Holandska, funkcí vodních nádrží a kanálů.
4. den – snídaně, odjezd do oblasti Lise na Blomencorso – květinový průvod (*pouze v termínu
30.4.–4.5.), návštěva skanzenu v Zaanse Schans
a soukromé firmy Katvoud – výrobna suvenýrů
a dřeváků s možností ochutnávky likérů a sýrů vč.
nákupu. Zastávka u jezera Markersee v rybářské vesničce Volendam, procházka po přístavu
a centru tohoto krásného skanzenového města.
Poté přejezd do Amsterodamu. Procházka hlavní třídou Damrak, centrálním náměstím Dam,
kolem Královského paláce atd. Projížďka lodí
po kanálech v Amsterodamu. Večerní procházka
uličkami lásky, poté odjezd do ČR.
5. den – návrat přes Německo do ČR, v poledne
do Prahy a odpoledne do Brna. (*4.5. do Bratislavy)
Poznávací zájezdy
Poznávací zájezdy
www.cdtravel.cz
126
Belgie – Holandsko
Program:
1.den – odjezd v časných ranních hodinách
do Německa. Ráno se zastavíme na poutním
místě Ettal – prohlídka kláštera, dále navštívíme lovecký zámeček Ludvíka II. – Linderhof
(prohlídka zahrad a zámeckého parku, návštěva
jeskyně a orientálního altánku). Přejezd do jižní
části Bavorska do oblasti pohádkových zámků
Hohenschwangau a Neuschwanstein. Možnost vyjížďky minibusem na horskou lávku Maria
Brücke, odkud je překrásný výhled na „labutí“
zámek a okolí. Průjezd krásnou horskou krajinou
na ubytování v penzionu v Rakousku, večeře,
Termín zájezdu
23.4.–27.4.2014 /
*30.4.–4.5.2014
Cena
6 790 Kč 
6 790 Kč 
Cena zahrnuje: d opravu zájezdovým luxusním
autobusem, 2x ubytování v hotelu s bazénem
a s polopenzí, služby průvodce a CK, pojištění CK
proti úpadku
Cena nezahrnuje: v stupy cca 60 € (např. Madurodam, loď, Keukenhofe, květinová aukce),
cestovní pojištění
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1 500 Kč (58 €),
komplexní cestovní pojištění Exkluziv – storno
od Generali pojišťovny, a.s. 150 Kč/os. (6 €).
Nástupní místa: B ratislava (jen 30.4.–04.05.),
Brno, Velké Meziříčí, Jihlava, Humpolec, Střechov, Praha, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň,
Rozvadov
Minimální počet je 35 účastníků, změna
programu vyhrazena.
nocleh.
2.den– snídaně, odjezd k romantickému jezeru Chiemsee, jízda lodí na ostrov Herreninsel,
kde vás čeká návštěva jednoho z kouzelných
zámků Ludvíka Bavorského Herrenchiemsee,
který je věrnou kopií francouzského Versailles
včetně nádherných fontán a zámeckého parku. V odpoledních hodinách odjezd do ČR přes
Rakousko, zastávka u Solných jezer. Navštívíme městečko Mondsee a klášter sv. Michala
a projdeme se podél jezera. Příjezd do Prahy,
Brna, Plzně cca 22:00 hod.
Termín zájezdu
Cena
16.5.–17.5.2014
11.7.–12.7.2014
1.8.–2.8.2014
2 990 Kč 
2 990 Kč 
2 990 Kč 
Cena zahrnuje: d doprava luxusním autobusem,
1x nocleh v penzionu s polopenzí, služby CK
a průvodce
Cena nezahrnuje: v stupy doporučeno 40 €
(např. zámek Linderhof, zámek Herrenchiemsee,
loď na ostrov, bus na Maria Brücke ...)
Příplatky: pokoj 1/1 – 350 Kč, komplexní cestovní pojištění Exkluziv – storno od Generali pojišťovny, a.s. 60 Kč/os.
Nástupní místa: B rno, Velké Meziříčí, Jihlava,
Humpolec, Praha, Beroun, Žebrák, Příbram, Plzeň
Výstupní místa: p o trase České Budějovice,
Praha, Hořovice, dále svoz z Č. Budějovic do Jihlavy, Brna a Plzně
Program může být z důvodu nepřízně počasí
nebo uzavření některých objektů pozměněn.
Minimální počet je 35 účastníků, změna
programu vyhrazena.
127
Poznávací zájezdy
www.cdtravel.cz
128
Okruh Rakouskem
Navštívíme jezera, vodopády, údolí alpských hor , malebné města a upravené vesničky.
Tento poznávací zájezd je ve spolupráci s cestovní kanceláří Osvěta
3 denní autobusový zájezd
Kontakt: Bc. Veronika Žebrakovská tel. 724 994 697, [email protected]
Program:
1. den– odjezd z České Republiky v časných ranních hodinách. Dopoledne zastávka v městečku
Mondsee, prohlídka centra a katedrály Sv. Michala. Následuje procházka v přístavišti u stejnojmenného jezera. Poté přejedeme do oblasti
Salzburku – Berchtesgaden, kde navštívíme
známé „Hitlerovo Orlí hnízdo“ (Kehlsteinhaus 1834 m. n m.) umístěné v horské oblasti
s překrásnými pohledy na okolní Alpy. Poté se
zastavíme u nedalekého jezera Königsee s možností projížďky lodičkou, nebo zastávka u známé
kaple Sv. Bartoloměje. Po přejezdu německým
územím zavítáme do známého rakouského turistického městečka Loferu. Po procházce tímto malebným městem odjezd do Maishofenu
na ubytování v hotelu, večeře, nocleh.
2. den– snídaně, odjezd do romantického údolí
Vysokých Taurů, na jehož konci jsou mohutné
Krimmelské vodopády. Podél této kaskády
vodopádů řeky Aache (3,5 km) se můžete vydat
pešky nebo minibusem. Odpoledne odjez do oblasti Kaprunského masivu, kde vyjedeme lanovkou do výše 1800 m nebo 3000 m na vrchol
ledovce. Před návratem na ubytování krátce
navštívíme městečko Zell am See. Projdeme se
historickým centrem a zavítáme k malebnému
stejnojmennému jezeru. Ubytování v hotelu, večeře, nocleh.
3. den– snídaně, odjezd do západní části Dachsteinského masivu přes krásné rakouské vesničky romantickou přírodou k horskému jezeru
Gossausee pod ledovcem Dachstein. Procházka podél jezera (1 hod.) nebo výjezd lanovkou
na okolní vrcholky Zwieselalm (1587 m. n. m.).
Dále návštěva městečka Hallstatt, ležícího nad
stejnojmenným jezerem. Po prohlídce tohoto rakouského klenotu se vydáme zpět do ČŘ. Příjezd
do ČR ve večerních hodinách (cca. do 22:00 hod.
do Prahy nebo svozem do Brna 22:00 hod. či Plzně 22:00 hod.).
Termín zájezdu
30.5.–1.6.2014
26.6.–28.6.2014
17.7.–19.7.2014
28.8.–30.8.2014
11.9.–13.9.2014
Cena
3 500 Kč 
3 500 Kč 
3 500 Kč 
3 500 Kč 
3 500 Kč 
Cena zahrnuje:doprava luxusním autobusem, 2x
ubytování v hotelu s polopenzí, průvodce a služby
CK, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje:vstupy (lanovky atd. cca 70 €/
os.), cestovní pojištění
Příplatky:pokoj se sprchou a WC 800 Kč/os.,
jednolůžkový pokoj 800 Kč, komplexní pojištění
od Generali pojišťovny,a.s. 90 Kč/os.
Nástupní místa:Brno, Velké Meziříčí, Jihlava,
Humpolec, Praha, Beroun, Hořovice, Příbram, Plzeň,
Písek, Č. Budějovice.
Výstupní místa: p o trase České Budějovice, Praha,
dále svoz z Českých Budějovic do Jihlavy a Brna
z Českých Budějovic do Plzně
Minimální počet je 35 účastníků, změna programu vyhrazena.
Download

Poznávací zájezdy - ČD Travel