LP
vychádza 12. 12. 2011 | 1. roČník | jeseň 2011 | Cena 1 €
magazín
Slovakia
LeasePlan
a Toyota
Ekologický sÚzvuk
Smart
electric drive
Test LP magazínu
SLOVAK FINANCE s.r.o.
Jurská cesta 3, 934 01 Levice,
[email protected]
PREDAJ A VÝKUP
NÁKLADNÝCH VOZIDIEL
»»»»»» »»»»
+421 904 999 990
+421 902 666 662
Vykupujeme všetky použité ťahače,
nákladné vozidlá, pracovné
stroje, návesy a prívesy
www.slovakfinance.sk
Obsah
04 E-mobilita
LeasePlan a Toyota – ekologický súzvuk
Navonok sú
na nerozoznanie od modelov s klasickým motorom na benzín či naftu, a predsa
sú úplne iné. To iné je ticho… a kábel. Ticho, ktorým na Vás e-autá zapôsobia,
Vás dokáže pohltiť a nebyť aerodynamického hluku a reakcie podvozku na nerovnosti, užívali by ste si tento zážitok ako v nahrávacom štúdiu, kým nezapnete
vyladené rádio s obľúbenou hudbou. Kábel je rovnako šokujúci, lebo až po
jeho pripojení k nabíjacej stanici či priamo do siete Vám dôjde, že tankujete
iné palivo.
E-autá so stopercentnou elektrickou technikou sú tu a hrdia sa nulovými emisiami, piatimi sedadlami, viac či menej moderným dizajnom a podávajú ruku svojim
tvorcom. Ľudia sa totiž so zásobami ropy dostávajú do slepej uličky a spotreba
pritom stále rastie. Príroda navyše odmieta hrať hru na slepú babu a nereparuje
ozónovú dieru ani lesné porasty tak rýchlo, ako by ľudstvo potrebovalo.
Elektromobily sú technologicky i výrobne zvládnuté, chýba im už len jedno –
väčší dojazd respektíve vlastná infraštruktúra. Sieť rýchlonabíjacích staníc alebo staníc výmeny batérie je investične náročná záležitosť, stojí však za to ju
rozpracovať. V mestských aglomeráciách, kde vozidlá najazdia priemerne 100
kilometrov denne, sa už dnes e-autá môžu pohybovať ako rovnoprávni účastníci
cestnej premávky. Cez noc dobijú batérie a sú pripravené znova „očisťovať”
vzduch a nehlučne slúžiť svojim pasažierom.
Osobné skúsenosti s nimi už má aj niekoľko našich zákazníkov. Budeme sledovať ich odozvu, aby sme zhromaždili maximum údajov o nákladnosti prevádzky aj o úrovni komfortu jazdy či infraštruktúry týchto „iných” áut. Chceme byť
pripravení na moment, keď v návrhoch skladby modelov vo flotile zákazníkov
bude mať miesto aj elektromobil, a verím, že pri zohľadnení všetkých aspektov
prevádzky a prípadných daňových zvýhodnení bude významne konkurovať klasickým autám.
Ing. František Stank
generálny riaditeľ
LeasePlan Slovakia, s. r. o.
06 E-mobilita
Jarmila Hudáková: Viem si živo predstaviť mestá plné
e-vozidiel
08 E-mobilita
Peugeot iOn a eSmart odovzdané
09 Obchodné oddelenie
Miroslav Novák: Práca ma stále baví
10 Obchodné oddelenie
Byť klientom nablízku
12 Prieskum
Odpovede zlepšujú kvalitu služieb
14 DriverCare
Vstupenka do klubu výhod
16 Ukončenie nájmu
Vrátenie vozidla po ukončení doby nájmu
18 LeasePlan vo svete
Klienti LeasePlanu ovládli Fleet Europe Awards
19 Legislatíva
Zmeny v cestnom zákone
22 Test Smart electric drive
Kráľ mestských centier
26 Frankfurt 2011
Elektrina opäť lákala
28 Sponzoring
Podpora slovenského reprezentanta
30 LeasePlan Party
Havaj v Bratislave
32 LP Eurogames
Rím v oranžovom
editoriál 3
Editoriál
Ekológia 4
LeasePlan a Toyota
– ekologický súzvuk
Spoločnosti LeasePlan Corporation N.V. a Toyota Motor Europe oznámili
uzavretie spoločného partnerstva zameraného na širšie uplatnenie
ekologických vozidiel vo firemných autoparkoch v Európe.
Vďaka tomuto partnerstvu získajú firemní zákazníci spoločnosti LeasePlan prístup k najnovším inováciám v oblasti plug-in hybridných elektromobilov, ktoré
stelesňuje nový model Toyota Prius Plug-in Hybrid. Okrem dodávky týchto vozidiel poskytne Toyota v rámci partnerstva aj detailné štatistiky z testovania 600
vozidiel overovacej série, ktoré brázdili svetové cesty v uplynulých troch rokoch,
z ktorých 200 bolo určených pre Európu. Spoločnosť LeasePlan do partnerstva
vkladá skúsenosti z oblasti správy 1,3 milióna firemných vozidiel, ktoré tvoria
celosvetovo jeden z najväčších autoparkov.
„LeasePlan sa dlhodobo zameriava na to, aby pomáhal klientom dosahovať
ekonomické úspory v prevádzke firemných vozidiel a súčasne šetriť životné
prostredie. Veríme, že ekológia a úspornosť idú ruka v ruke a zaznamenávame
rastúci záujem firiem o vozidlá, ako je Prius Plug-in Hybrid, ktoré tieto požiadavky napĺňajú. Nové skúsenosti z prevádzky hybridných automobilov, ktoré
v rámci partnerstva získavame, obohatia našu globálnu iniciatívu GreenPlan zameranú na znižovanie emisií CO2,“ vyjadril sa k spolupráci Vahid Daemi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti LeasePlan Corporation N.V.
„Partnerstvo so spoločnosťou LeasePlan je súčasťou našej snahy ponúknuť nový
model Toyota Prius Plug-in Hybrid širokému okruhu firemných zákazníkov a poskytnúť im ekologickejšie a efektívnejšie riešenie mobility. Z výrobných liniek spoločnosti Toyota už zišlo takmer 3,3 milióna hybridných vozidiel a uvedenie nového
modelu Prius Plug-in Hybrid je ďalším krokom k zníženiu spotreby energie, obmedzeniu emisií CO2 a zlepšeniu kvality ovzdušia. Veríme, že partnerstvo so spoločnosťou LeasePlan podporí šírenie ekologického prístupu vo firmách, ktoré sú
jej zákazníkmi,“ doplnil Didier Leroy, prezident spoločnosti Toyota Motor Europe.
Spoločnosť LeasePlan každoročne nakupuje niekoľko tisíc hybridných vozidiel značiek Toyota a Lexus pre svojich zákazníkov v 30 krajinách, v ktorých pôsobí. V rámci
nového partnerstva bude svojich klientov zoznamovať s výhodami novej Toyoty Prius
Plug-in Hybrid, ktorá bude uvedená na trh v roku 2012. Nový model, ktorý ponúka
predĺžený dojazd na elektrický pohon, už získal pozornosť viacerých medzinárodných spoločností pri jeho prezentácii spoločnosťou LeasePlan v Taliansku. Na tú nadviazala ďalšia propagácia v Nemecku v súvislosti s autosalónom IAA, ktorý prebiehal
od 13. do 25. septembra vo Frankfurte nad Mohanom. Nasledovať budú propagačné akcie a ukážkové jazdy pre klientov vo Švajčiarsku, Veľkej Británii a Holandsku.
Toyota Prius Plug-in
Hybrid
Model Prius Plug-in Hybrid je prvým plug-in elektrickým vozidlom
spoločnosti Toyota, ktoré je určené pre širokú verejnosť. Prvého uvedenia v sériovej verzii sa Prius Plug-in Hybrid dočkal na tohtoročnom
autosalóne vo Frankfurte nad Mohanom. Ide o prvý model značky
Toyota s plnohodnotným hybridným pohonom, v ktorom sú aplikované lítium-iónové akumulátory, a to z dvoch dôvodov. Po prvé, vďaka
vynikajúcej objemovej hustote energie sú tieto akumulátory menšie
než porovnateľné akumulátory typu NiMH, a tak možno výrazne predĺžiť jazdný dosah v režime EV bez zbytočného nárastu hmotnosti
alebo zabraného priestoru. Po druhé, modernejšie akumulátory možno dobíjať oveľa rýchlejšie než porovnateľné akumulátory NiMH. Modul s akumulátormi vo vozidle Prius Plug-in Hybrid sa dá plne dobiť
zo štandardnej domovej zásuvky 230 V už za 1,5 hodiny. I napriek
ekologickým prínosom vozidiel s výhradne elektrickým pohonom určených na pohyb v mestách je budúci vývoj týchto vozidiel momentálne hendikepovaný hmotnosťou a veľkosťou akumulátorov, ktoré by
zaistili dostatočný jazdný dosah, ale aj neexistenciou vhodnej verejnej infraštruktúry na dobíjanie elektromobilov. V kontexte súčasného
stavu vývoja akumulátorov preto Toyota usúdila, že hybridný pohon
typu plug-in predstavuje najschodnejšie krátkodobé až strednodobé
riešenie otázky elektrifikácie pohonných jednotiek. Pri presunoch na
kratšie vzdialenosti sa zapája čisto elektrický režim EV, kým vďaka zážihovému motoru hybridného pohonného systému môže Prius Plug-in
Hybrid vykazovať značný jazdný dosah.
Rozhovor 6
Jarmila Hudáková:
Viem si živo predstaviť
mestá plné e-vozidiel
Na našich cestách sa stále častejšie objavujú životnému prostrediu naklonené
automobily. Je to predovšetkým vďaka uvedomelému prístupu manažmentu veľkých
spoločností. Jednou z nich sú i Slovenské elektrárne, a. s. Vyspovedali sme preto
Jarmilu Hudákovú, MBA, manažérku služieb tohto podľa inštalovaného výkonu
najväčšieho výrobcu energie na Slovensku.
Aké úspechy dosiahla oblasť dopravy akciovej spoločnosti
Slovenské elektrárne?
Oblasť dopravy SE prešla od roku 2010 výraznou reštrukturalizáciou a optimalizáciou - redukcia počtu vozidiel nákladnej dopravy takmer o 65 percent, mierna
redukcia počtu vozidiel v operatívnom lízingu, nastavenie technickej platformy a dodávateľskej siete. V neposlednom rade došlo k adaptácii organizačnej
štruktúry dopravy tak, aby podporovala celkový systém a projekty zmien resp.
budúce optimalizácie.
Mohli by ste v krátkosti načrtnúť strategické ciele v oblasti
riadenia dopravy v spoločnosti Slovenské elektrárne?
Doprava v podmienkach SE je špecifická aktivitami, ktoré súvisia s core business. Našou stratégiou je preto kontinuálna optimalizácia nákladnej aj osobnej
dopravy a prípadná aktualizácia politík tak, aby sme zjednodušili i služby dopravy pre našich interných zákazníkov v závodoch. Chceme rozvíjať aj dodávateľskú sieť, ktorá zabezpečuje dopravu. Samotný rozvoj dodávateľskej siete vnímam ako najväčšiu výzvu. Ďalšími zámermi je pozerať sa na to, čo nám ponuka
trh a hľadať možnosti, ako sa ďalej zlepšovať.
Ako do týchto vízií zapadá operatívny lízing,
a teda aj spolupráca so spoločnosťou LeasePlan?
LeasePlan je jedným z významných dodávateľov v rámci spomínanej dodávateľskej siete. Dodávateľská sieť od dodávateľov po koncových užívateľov v ideál­
nom stave koordinuje dopravu či iný typ biznisu vrátane samotného procesu
riadenia dodávateľskej siete tak, aby sa minimalizovali náklady a maximalizovala efektívnosť, zrýchlil samotný výkon a boli naplnené očakávania zákazníka.
Operatívny lízing nám umožňuje naplniť očakávania našich interných zákazníkov cez nastavený spoločný rámec informácií, komunikácie a spolupráce.
Dodávatelia sú veľakrát zdrojom inšpirácie a nových nápadov, ako simplifikovať
už zabehnutý systém.
Aká je pôsobnosť a štruktúra oddelenia dopravy, ktoré riadite?
Doprava tvorí jednu z piatich strategických oblastí služieb. Všetky oblasti služieb
sú riadené projektovo. V organizačnej štruktúre by ste nenašli klasické pozí-
cie, ktoré súvisia výlučne s dopravou. Vyplýva to z lokalizácie našich závodov.
Vedúci dopravy a koordinátor dopravy sú dedikované osoby za dopravu. Ich
úlohou je stratégia, kontrola nákladov, riadenie projektových tímov dopravy
a kontinuálna práca s dodávateľskou sieťou. Projektový tím je oficiálne zriadený
s konkrétnym cieľom na ročnej báze. Komunikačné uzly v závodoch sú naši kolegovia z útvaru služieb, ktorí sú obyčajne členmi konkrétneho projektového tímu.
Posledné dva roky sme vďaka projektovému riadeniu dosiahli výrazné úspory
práve v oblasti dopravy.
Ako vnímate aktuálny vývoj na automobilovom trhu, vrátane
foriem financovania a služieb operatívneho nájmu, pretože
názory sa rôznia?
Ja osobne si myslím, že budúci vývoj automobilového trhu na Slovensku bude
kopírovať vývoj na rýchlorastúcich trhoch. Niektoré trhy už hlásia pokles predaja v porovnaní s minulým rokom. Dopyt po vozidlách bude klesať aj vplyvom
zdražovania ceny peňazí.
Rok 2011 je pre výrobcov automobilov dobrý, ďalší vývoj je otázny, berúc do
úvahy neisté ekonomické podmienky. Pozitívne výsledky automobilového priemyslu na Slovensku preto pozitívne „ťahajú“ aj financujúce inštitúcie. Pri formách financovania vidieť rast objemov tradičných lízingových spoločností, ktoré
majú diverzifikované portfólio. Pri operatívnom lízingu je rast stabilný a súvisí
s obmedzenou kapacitou trhu. Nákup vozidla je pre firemného klienta vážne
rozhodnutie, ktoré zásadným spôsobom ovplyvní budúce náklady.
Dôležitým faktom pri výbere partnera je atraktívna ponuka služieb za primeranú
cenu. Operatívny lízing je najvhodnejšia forma financovania pre firemné flotily,
pretože značnú časť rizika preberá na seba dodávateľ. Nákupy a financovanie
vozových parkov sa u väčšiny firiem ešte neoživujú. Väčšinou prevláda tendencia vyčkávať a predlžovať lízingové kontrakty.
Aký je vzťah akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne
k environmentálnej otázke?
Slovenské elektrárne už v súčasnosti vo svojom výrobnom mixe vyrábajú 90
percent elektriny bez produkovania škodlivých skleníkových plynov CO2. Popri
tom rozbiehame viaceré iniciatívy. V priebehu najbližších rokov očakávame
rozvoj elektrickej mobility. Pre inovatívne spoločnosti podnikajúce v energetike
to znamená veľkú príležitosť. Enel patrí medzi popredné spoločnosti v oblasti
zavádzania elektrických vozidiel v Taliansku, Španielsku a na Slovensku prostredníctvom projektu e-mobility (electric-mobility). V EÚ sledujeme politiky prijaté v mnohých krajinách, ktoré podporujú čistú energiu a vozidlá ohľaduplné
k životnému prostrediu. Testovacie vozidlá sa začali vo veľkom skúšať najmä
v talianskych metropolách Rím, Miláno a Pisa. Testy na Slovensku prebiehajú
v centrále Slovenských elektrární v Bratislave a v lokalitách atómových elektrární v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach.
V letnom období prevzali Slovenské elektrárne prvé elektrické
vozidlo značky Smart. Aké sú Vaše prvé dojmy a skúsenosti.
Zviezli ste sa už?
Moje dojmy sú veľmi pozitívne, je to iný pocit sedieť v elektrickom vozidle. Malé
e-vozidlá sú vhodné ako mestské vozidlá do prehustenej premávky. Myslím, že
to bude trend a viem si to živo predstaviť. Prekvapením bola pre mňa takmer
nulová hlučnosť a o to väčšia zodpovednosť pri jazde na ceste. Nevýhodou je to,
že sú to vozidlá prvej generácie, ktoré majú obmedzenia ako dojazd a absentuje
aj technická história, infraštruktúra a efektívna sieť dobíjacích staníc. Všetko
však má svoj čas.
Aké sú možnosti prepojenia HR nástroja s názvom
PeopleCare s produktom LeasePlanu DriverCare, pre ktorý bola
práca s ľudskými zdrojmi v akciovej spoločnosti Slovenské
elektrárne inšpiráciou?
PeopleCare prechádza naprieč firmou v rôznych oblastiach. Ak hovoríme o oblasti dopravy, sú to predovšetkým dohodnuté podmienky na nákup nových
a ojazdených vozidiel pre našich zamestnancov v spolupráci s našimi partnermi.
Priestor na ďalšiu spoluprácu vidím v možnostiach rozšírenia PeopleCare balíčka o ďalšie výhody respektíve služby pre našich kolegov, ako je napríklad
poistenie, prezúvanie pneumatík a podobne. Slovenské elektrárne majú rôzne
nástroje ako motivovať ľudí a program PeopleCare je jedným z nich.
Pripravujete nejaké novinky respektíve inovácie na najbližšie
mesiace?
Momentálne dokončujeme projekt elektronickej požičovne, ktorá bude integrovať aj požiadavky na cestovanie. Zámerom je využiť existujúcu kapacitu našich
poolových vozidiel s efektom zníženia nákladov na cestovanie. V spolupráci
s útvarom komunikácie máme záujem napredovať aj v projekte e-mobility.
Vieme, že ste nielen vrcholová manažérka akciovej spoločnosti
Slovenské elektrárne, ale zároveň aj manželka a matka.
Poraďte, ako zvládnuť tieto navonok neskĺbiteľné role. Môžete
nám popísať priebeh Vášho všedného dňa?
Rola matky a rola manažéra v jednej osobe vyžaduje detailné plánovanie a manažovanie času. Veľakrát rozmýšľam nad tým, čo je správne a ako by to malo
dobre fungovať. Nie vždy je všetko ideálne. Mám šťastie, že mám skvelého
manžela, ktorý ma podporuje, a v práci som obklopená šikovnými kolegami.
Jednoducho sa snažím na sebe tvrdo pracovať a učím to aj svoju dcéru. Verím,
že jej to v budúcom živote pomôže. Jarmila Hudáková, MBA
manažérka služieb Slovenské elektrárne, a.s.
E-mobilita 8
E-mobilita v praxi
LeasePlan uviedla na trh ako prvá spoločnosť poskytujúca služby operatívneho nájmu komplexný ekologický produkt
s názvom GreenPlan, ktorého základným cieľom je EKOlogické a EKOnomické riadenie vozového parku.
Jeho súčasťou je projekt e-mobility, ktorý do automobilových parkov klientov
včleňuje vozidlá využívajúce na pohon výhradne elektrinu.
Za jediný mesiac sa do tohto významného ekologického projektu zaradili hneď
dve spoločnosti spolupracujúce s LeasePlan Slovakia.
V bratislavskej centrále spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s., prebehlo v príjemnej atmosfére v júni tohto roku odovzdanie vozidla e-Smart do nájmu.
­Využitie tohto elektroautomobilu prebieha v rámci jednotlivých prevádzok jadrových elektrárni Jaslovské Bohunice, Mochovce, ako aj v centrále v Bratislave.
O necelý mesiac neskôr si ďalšie vozidlo jazdiace výhradne na elektrickú energiu
prevzali zástupcovia spoločnosti Západoslovenská energetika. Prevádzka modelu Peugeot iOn je súčasťou projektu VIBRATe – prvého cezhraničného modelového regiónu elektromobility v Európe. Ide o unikátne prepojenie susedných
metropolí, ktoré prinesie elektromobilitu prvýkrát skutočne na dosah verejnosti.
Medzi Viedňou a Bratislavou vznikne sieť nabíjacích staníc pre elektromobily, čo
umožní obom regiónom naštartovať pohodlné využívanie tohto ekologického
spôsobu prepravy.
VIBRATe prináša Twin City regiónu Bratislava – Viedeň konzorcium rakúskych
a slovenských spoločností. Za slovenskú stranu je iniciátorom a nositeľom myšlienky Západoslovenská energetika, a.s., člen skupiny E.ON a nezisková organizácia Energetické centrum Bratislava. Za rakúsku stranu sú partnermi Slovenska
energetické distribučné spoločnosti Verbund, EVN a Wien Energie.
Projekt získal finančnú podporu v Programe cezhraničnej spolupráce medzi
Slovenskom a Rakúskom pre obdobie 2007 až 2013. Po úvodnej fáze príprav
preinvestujú v období 2011 až 2013 partneri v rámci projektu viac ako jeden
milión eur. VIBRATe okrem Spoločného technického sekretariátu podporuje aj
rakúske Spolkové ministerstvo hospodárstva, rodiny a mládeže (BMWFJ), príslušné regionálne samosprávy, magistráty Bratislavy aj Viedne a krajské samosprávy Bratislavského a Dolnorakúskeho kraja.
Obchodné oddelenie 9
Miroslav
Novák:
Práca ma
stále baví
Po takmer dvadsiatich rokoch v automobilovom
segmente je stále motivovaný a s chuťou prinášať nové
nápady a riešenia. Aj takto by sa v stručnosti dal opísať
Miroslav Novák, obchodný riaditeľ pobočky LeasePlan
na Slovensku.
Aj vďaka nemu patrí slovenské zastúpenie nadnárodného sprostredkovateľa
operatívneho lízingu medzi najúspešnejšie spoločnosti v tomto odbore.
Hoci pôsobí dlhé roky v takom náročnom segmente, stále nachádza radosť
z práce, aj keď je to občas náročné, ako dokladajú jeho nasledujúce slová.
„Priznávam, že zvlášť v týchto ekonomicky nie veľmi priaznivých časoch nie je
jednoduché byť neustále motivovaný a po toľkých rokoch nebyť takpovediac
vyhorený. Naučil som sa však dobíjať batérie aktívnym trávením voľného času
s rodinou, priateľmi, športom a v neposlednom rade s ľuďmi, ktorými som v práci obklopený a ktorí ma vo chvíľach, keď to potrebujem, aj inšpirujú.
Prácu pre LeasePlan považujem za logické vyústenie mojej profesionálnej dráhy,
ktorá sa v podstate vždy „motala“ okolo áut. Operatívny lízing a tobôž práca
pre LeasePlan ako medzinárodnú spoločnosť a lídra v tejto oblasti mi ponúka
taký dôležitý priestor pre sebarealizáciu a svojím rozsahom a pôsobnosťou určitú záruku, že nebudem stagnovať. Veď žiadny iný segment, respektíve služba
v automobilovom priemysle nepokrýva taký široký záber ako práve operatívny
lízing. Rôznorodosťou a farebnosťou ma takpovediac drží v strehu dodnes a zároveň dáva mimoriadny rozhľad.“
Za svoj najväčší pracovný úspech považuje schopnosť obklopiť sa správnymi
ľuďmi.
Ako sám hovorí, „je to síce neskutočné klišé, ale som len taký dobrý, aký dobrý
je tím a každý jeho jednotlivec“.
Obchodné oddelenie tvorí pod jeho vedením neoddeliteľnú súčasť organizmu
zvaného LeasePlan Slovakia. Jednotlivci utvárajú menšie skupiny tzv. account
tímov, ktoré vo výsledku určujú tvar celého obchodného oddelenia. To, že je riadiaca práca Miroslava Nováka úspešná, dokladajú úspechy LeasePlan Slovakia,
vedúceho hráča na poli operatívneho lízingu.
Kto sú jeho spolupracovníci alebo ako sa obchodné oddelenie vyprofilovalo do
súčasnej podoby, si prečítate na ďalších stranách.
10
Obchodné oddelenie Byť klientom
nablízku
LeasePlan Slovakia je na trhu už viac ako
desať rokov a za tento čas prešla výraznými
premenami. To sa týka aj obchodného
oddelenia.
Naprieč všetkými zmenami ostáva prioritou jej základná orientácia na klienta. Práve klient a jeho potreby a očakávania boli základom pre nevyhnutné
zmeny tak v organizácii, ako aj v samotnej štruktúre obchodného oddelenia.
Azda najväčšími zmenami prešlo obchodné oddelenie po roku 2006. Práve tu
sa naštartovala éra individuálnych account tímov, ktorých úlohou je na základe
mnohých kritérií spravovať pridelené skupiny klientov a zároveň vhodným spôsobom vytvárať prirodzenú internú zdravú súťaživosť.
Na čele tzv. account oddelenia tróni skúsený panovník Richard Bartaloš, ktorý zároveň obhospodaruje kľúčových klientov. Po boku má šéfov jednotlivých
account tímov, ktorými sú Matej Jurčo a Martin Gallo. Obaja boli súčasťou kľúčových zmien a prerodu obchodného oddelenia, pričom osobne dodali týmto
zmenám vietor, ktorý fúka dodnes.
Každý z nich má na plnenie každodenných úloh k dispozícií tím client accountov. Práve títo ľudia sú najdôležitejším článkom reťaze, ktorý klienti veľmi dobre
poznajú, či už ako hlas v telefóne, respektíve z osobných stretnutí.
V prvej línii
Práve oni tvoria takzvaný front desk, teda prvú líniu v komunikácii so zákazníkom a sú to práve oni, kto sa výrazne podieľa na budovaní pozitívneho imidžu
celej spoločnosti. Dá sa povedať, že tu je zároveň najväčšia sila celého tímu
obchodného oddelenia.
Úlohou každého account tímu, a teda aj jednotlivých client accountov, je zabezpečenie každodenných potrieb klientov, súvisiacich so správou ich vozových
parkov – od návrhu a poradenstva pri stanovení CarPolicy a výberu nového
vozidla, cez návrh cenovej ponuky (tzv. kalkulácii) a vybavenie objednávky, až
po dodanie nového či obmeneného vozidla, zahŕňajúc komunikáciu s klientom,
prípadne s dealerom pri konfigurácií vozidla.
Prácu každého člena obchodného oddelenia podporuje celý rad stále sa zdokonaľujúcich interných procedúr a usmernení, medzi ktoré patrí napríklad Renewal Policy (alebo smernica upravujúca postup pri návrhu obmien vozidiel) či
Visiting Policy, aby sa na niektorého klienta pri osobnej návšteve nezabudlo
a aby neboli navštevovaní len niektorí.
Ako je z vyššie uvedených riadkov zrejmé, rozsah úloh account tímov v podstate nemožno ohraničiť, keďže jedným zo základných pilierov celej premeny
obchodného oddelenia bolo zavedenie tzv. centrálneho komunikačného uzla.
A tým je práve account manager, respektíve jednotliví client accounti. V praxi
to znamená, že všetky požiadavky smerujú na account tímy, a tie ich interne
ďalej distribuujú, pričom sú zároveň zodpovedné za ich vybavenie a následnú
kominukáciu s klientom.
Za novými zákazníkmi
Samostatnou časťou obchodného oddelenia je sales tím, na ktorého čele je
ostrieľaný obchodník Tomáš Béreš. Pri plnení optimistických ročných cieľov využíva podporu svojich kolegov, sales managerov – Juraja Martinkoviča a Romana
Kovalčíka, ako aj sales supporta – Luciu Gromovú. Prioritnou úlohou sales tímu
je akvizícia nových klientov.
Sales tím dlhodobo využíva všetky dostupné sofistikované nástroje predaja,
akými sú napríklad outsourcing dohodnutia obchodných stretnutí, akvizičné
akčné plány, prospekt prioritizačné modely atď. Používanie všetkých moderných
aplikácií a prostriedkov má jediný cieľ – aby bola práca celého sales tímu čo
najefektívnejšia.
Vždy o krok napred
Ako sa mení doba, ale aj slovenský trh, mení sa aj náplň práce oboch tímov.
Kým pred šiestimi rokmi by postačoval dobrý osobný kontakt, dnes už rozhodne
nestačí!
Len na vzťahoch sa kvalitná spolupráca stavať nedá. V LeasePlan Slovakia to
vedia, a preto sa už dlhší čas pripravujú na konzultatívnu formu predaja.
Práve tým sa dnes najviac spoločnosť LeasePlan odlišuje od konkurencie. Snaží
sa byť totiž klientom čo najbližšie. Ale nevtieravým spôsobom – v čase, keď to
potrebujú, a formou, ktorú ocenia. Poradenstvo a konzultácia pri správe vozových parkov podporená sofistikovanými aplikáciami je budúcnosť, ktorou žijú
v LeasePlan Slovakia už dnes.
Zuzana Sahiouni: Stále ma to baví
Od samého začiatku pracuje v obchodnom oddelení Zuzana Sahiouni.
Položili sme jej preto niekoľko otázok vzťahujúcich sa k jej dlhoročnému
pôsobeniu v LeasePlan Slovakia.
Ako vyzerali začiatky na obchodnom oddelení?
Na obchodnom oddelení som začínala ako samostatný pracovník s obchodným riaditeľom. V prvých mesiacoch sme vyrábali kalkulácie v exceli
doslova na kolene. Každú položku sme hľadali v tabuľkách, pneumatiky
a údržbu v maticiach prebraných od kolegov z českej pobočky LeasePlan.
S akým počtom áut ste pracovali vtedy a s akým pracujete
teraz?
Samozrejme s rozdielnym. Vozidlá pribúdali postupne. Keďže som však
bola na celú administratívu sama a postupne sa všetko učila za pochodu, bola to pre mňa jedna veľká neznáma. Štruktúra práce sa zmenila
a s pribúdaním klientov adekvátne pribudol aj počet kolegov. Práce je
však stále dosť.
Kto bol prvý klient?
Prvými klientmi boli spoločnosti Nestlé, Tetrapak a Tesco. Veľmi dobre
a pamätám na ich dodávku prvého balíka vozidiel.
Akými zmenami prešlo oddelenie počas desiatich rokov?
Stručne povedané: Od dvoch pracovníkov k štrnástim! Obchodné oddelenie sa rozdelilo na sales a account. Tých zmien je však neúrekom.
Tak, ako sa vyvíjala a menila celá spoločnosť, automaticky sa menilo aj
obchodné oddelenie.
Čím to je, že jste v LeasePlan Slovakia už 12 rokov?
Rozmanitosťou práce. A možno práve preto, že som bola pri zakladaní
spoločnosti. Určite to bude aj tým, že som lojálny človek a že sa pre pocit
osobnej spokojnosti potrebujem okrem rodiny realizovať aj v práci, ktorá
ma baví a napĺňa.
Prieskum 12
Odpovede zlepšujú
kvalitu služieb
Medzi najdôležitejšie ukazovatele kvality služieb rozhodne patrí spätná väzba. Spoločnosť LeasePlan Slovakia
si to plne uvedomuje, a tak pravidelne, už niekoľko rokov, uskutočňuje prieskum spokojnosti klientov, ktorý
sa tohto roku pretransformoval do prieskumu lojality klientov ako určitej vyššej formy spokojnosti klientely.
Prieskum spokojnosti sa prvýkrát venoval i priamo vodičom, teda koncovému
užívateľovi. Práve on je tým správnym zdrojom (najlepších) informácií. Prieskum
spokojnosti vodičov rozširuje kontakt s touto dôležitou skupinou a nadväzuje
tak na spätnú väzbu získavanú napríklad prostredníctvom programu DriverCare.
Prieskumy poskytujú nielen veľa dôležitých a užitočných informácií, ale aj podnety na zlepšenia, pretože konštruktívne poukazujú a identifikujú eventuálne
slabé stránky. Aj vďaka nim sa uskutočňujú opatrenia vedúce k zlepšeniu interných procesov.
Najnovšie výsledky prieskumu sú pre spoločnosť LeasePlan Slovakia viac ako
uspokojivé. Na druhej strane sú zároveň i veľmi zaväzujúce.
Jednoznačný index
Pri prieskume lojality klientov, respektíve spokojnosti vodičov v posledných
troch rokoch využíva spoločnosť LeasePlan Slovakia tzv. metódu TRIM indexu
realizovanú spoločnosťou TNS - globálnym partnerom LeasePlanu.
TRIM index je jedno číslo, v ktorom sa skĺbi niekoľko dôležitých meraní a oblastí.
Zároveň umožňuje rýchlu vypovedateľnosť a porovnateľnosť.
Na jednej strane dovoľuje porovnanie v rámci skupiny LeasePlan a na strane
druhej poskytuje predstavu o hodnotení podobných spoločností v rámci obdobného segmentu trhu, akým je napríklad finančný sektor.
Samotný prieskum lojality klientov prebiehal telefonicky formou otázok. Kontaktované boli osoby označované ako tzv. DMU (Decision Making Units), čo sú
osoby, ktoré majú právo rozhodovať - napríklad o CarPolicy a podobne.
Naproti tomu prieskum spokojnosti vodičov prebehol formou e-mailového dotazníka smerovaného na konkrétneho vodiča.
LeasePlan Slovakia dosahuje dlhodobo nadpriemer, a to tak v rámci samotnej
skupiny LeasePlan, ako aj v rámci celého sektora.
LeasePlan Slovakia sa môže pochváliť veľmi dobrými výsledkami, za ktoré je
nesmierne vďačný. Ešte dôležitejší je však fakt, že každoročné výsledky majú
rastúci trend. Progresívne smerovanie teda dáva pozitívny ohlas.
TRI*M Index je počet bodov, ktorý vyjadruje úroveň
prejavenej lojality zákazníkov voči spoločnosti LeasePlan
Celkový
výkon
Pravdepodobnosť
odkupu
100
70
40
Pravdepodobnosť
odporučenia
10
TRI*M
Index
Konkurenčná
výhoda
TRI*M Index – v globále a na Slovensku
Vzťah medzi LPSK a jej klientmi je veľmi silný: TRI*M index si udržiava rastúci trend
a je momentálne na uspokojivej úrovni 79
TRI*M Index
110
Vysoká
spokojnosť 100
zákazníkov 90
80
70
59
59
2009
(n=3061)
2010
(n=3390)
60
50
74
76
2009
(n=50)
2010
(n=50)
79
40
30
20
10
Nízka
0
spokojnosť
-10
zákazníkov
2011
(n=50)
LeasePlan
Slovakia
Skupina LeasePlan
Rozdelenie TRI*M Indexu – v globále a na Slovensku
LeasePlan globálny
výsledok 2010
veľmi lojálny
(TRI*M 100 a viac)
lojálny
(TRI*M 70–100)
51%
pasívny
(TRI*M 40–70)
15%
prístupný zmene
(TRI*M 10 - 40)
takmer stratený
(TRI*M menej ako 10)
17%
22%
10%
2%
30%
25%
15%
13%
fleet management 14
Vstupenka
do klubu
výhod
Spoločnosť LeasePlan odštartovala 15. novembra program DriverCare, ktorý nemá na
slovenskom trhu konkurenciu. Koncovému užívateľovi vozidla umožňuje po ukončení
operatívneho lízingu automobil odkúpiť.
To však zďaleka nie je všetko! Program ho ďalej oprávňuje čerpať zľavy pri
poistení, servise či nákupe pneumatík pre jeho, už súkromné vozidlo. O detailoch hovoríme s obchodným riaditeľom spoločnosti LeasePlan Miroslavom
Novákom.
V čom spočíva program
DriverCare?
Presne podľa znenia marketingového sloganu kampane – „Jazda
plná výhod začala“ – je program
DriverCare skutočne plný benefitov.
Vhodným a nevtieravým spôsobom
kombinuje dostupnosť dôležitých
informácií uľahčujúcich každodenný
život pri užívaní služobného motorového vozidla s možnosťou využitia
širokej škály zliav, výhod a rôznych
benefitov aj pre súkromné vozidlá
našich vodičov.
Počnúc komplexným poradenstvom a sprostredkovaním optimálnej formy financovania pri kúpe ojazdeného vozidla cez LeasePlan zahŕňa aj zľavy a výhody pri kúpe nových vozidiel pre súkromné účely našich vodičov.
Samozrejmosťou sú služby spojené s ich bežnou prevádzkou, ako sú napríklad
opravy a údržba, nákup pneumatík, respektíve ich sezónne prezúvanie a uskladnenie, opravy a výmeny čelného skla, rozšírený incentívny program pri čerpaní
pohonných hmôt, ako aj komplexné sprostredkovanie poistných produktov.
Na záver operatívneho nájmu dostanú vodiči, teda koncoví
užívatelia vozidla, možnosť jeho odkúpenia. V čom je pre nich
výhodná?
Tých výhod je hneď niekoľko. Ja osobne považujem za najväčšiu výhodu poznanie pôvodu a histórie opráv samotného vozidla. Toto vám dnes môže reálne
garantovať málokto. Vodič, teda užívateľ sám veľmi dobre vie, v akej kondícii je
jeho vozidlo a o túto informáciu sa určite rád podelí aj s kolegom, ktorý by mal
prípadný záujem o kúpu takého ojazdeného auta.
Je priaznivá aj cena automobilu?
Je samozrejme výhodná. Cena nami odpredávaného vozidla je totiž nižšia
o marže obchodníkov s ojazdenými vozidlami. Proces jej stanovenia zostane
i v rámci programu DriverCare štandardný. Stručne povedané, cenu vozidla
u­ rčuje voľný trh a konkurencia. LeasePlan využíva kombináciu nástrojov, akou
je viackolová e-aukcia, tak lokálna, ako aj medzinárodná.
Ako sa rieši financovanie vozidla?
Optimálny návrh financovania ojazdeného vozidla je plne v réžii našich partnerov a zároveň profesionálov v tejto oblasti. Samotná forma a metóda financovania závisí od voľby a preferencie budúceho majiteľa, ako aj jeho bonity. Tak
ako pri každom úvere, aj pri financovaní ojazdeného vozidla zohráva bonita
klienta – vodiča – dôležitú úlohu pri stanovení nákladov financovania, a teda
výšky splátky, či už za úver alebo lízing.
Kto všetko môže z programu profitovať?
Program DriverCare je v súčasnosti určený exkluzívne pre vodičov jazdiacich na
vozidlách spoločnosti LeasePlan. Nevylučujeme však, že v budúcnosti rozšírime
tento mimoriadny program aj medzi ostatných zamestnancov našich klientov.
Tento krok si samozrejme vyžaduje súlad medzi očakávaniami našich vodičov,
respektíve v budúcnosti aj zamestnancov našich klientov na jednej strane, ako
aj možnosti tieto očakávania naplniť. V každom prípade jedným zo základných
cieľov programu DriverCare je participácia spoločnosti LeasePlan na HR nástrojoch samotnej firmy.
Pre koho je výhodný?
Budem úprimný, profitovať z výhod programu DriverCare budeme všetci, lebo
ak sa o vozidlo dobre stará jeho vodič, možno už s vedomím, že ho bude chcieť
kúpiť, budú aj náklady spojené na jeho prevádzku nižšie. V neposlednom rade
Prečo práve DriverCare a prečo práve teraz?
Väčšiu orientáciu na samotného vodiča považujeme za prirodzený vývoj a smerovanie služieb operatívneho nájmu. Koniec koncov, práve vodič je ten, kto
sa dennodenne stretáva s radosťami, ale i s úskaliami pri užívaní služobného motorového vozidla. A my chceme byť k nemu bližšie. Napriek dnešnému
a všeobecne preferovanému skôr konzervatívnemu spôsobu komunikácie prostredníctvom jednej kontaktnej osoby tak na strane klienta, ako aj lízingovej
spoločnosti, sme sa rozhodli tento spôsob trocha modifikovať a zmodernizovať.
Samozrejme „strategické“ a rozhodovacie oblasti ostávajú plne rukách kľúčových kontaktných osôb, ale všade tam, kde je to len trocha možné, chceme
poznať názor vodiča a byť s ním v priamom kontakte. A prečo práve teraz? Viac
ako kedykoľvek predtým, možno aj pod tlakom hospodárskej a finančnej krízy,
pociťujeme povinnosť byť našim klientom skutočným partnerom. Prenesením
určitých výhod priamo na vodičov pomôžeme urobiť benefičnú časť HR politiky
danej firmy atraktívnejšou.
v systéme otvorenej kalkulácie LeasePlanu nazývanej PartnerPlan bude celkový
náklad na údržbu nižší aj pre klienta, keďže všetky „prebytky“ sa v záverečnom
zúčtovaní klientom vracajú späť. To znamená, že keď spotrebujem menej na
údržbu, tak menej platím, respektíve dostanem niečo naspäť.
Akým spôsobom prebieha komunikácia medzi spoločnosťou
LeasePlan a užívateľom vozidla?
Spustenie programu DriverCare je sprevádzané „naštartovaním“ samostatnej
webovej stránky www.drivercare.sk, kde po povinnej registrácii bude mať vodič
prístup k rozličným druhom užitočných informácií o jeho konkrétnom vozidle,
ako aj k využitiu početných výhod spojených s participáciou na tomto programe.
Súčasťou webovej stránky je aj mobilná aplikácia, umožňujúca užívateľsky komfortné a dostupné informácie priamo v mobilných telefónoch. Vodič si tak môže
priamo v aute vyhľadať napríklad najbližší zmluvný servis alebo pneuservis aj
s telefónnym číslom a prípadnou navigáciou.
Akým spôsobom si bude nový majiteľ vozidla nárokovať
benefity?
Sme spoločnosť s jasne definovanou orientáciou na životné prostredie nielen
cez náš produkt GreenPlan, ale aj naším záväzkom stať sa tzv. „bezpapierovou“ spoločnosťou. To znamená, že všetky dokumenty sú a budú digitalizované.
Preto vôbec neprekvapuje, že aj v rámci programu DriverCare bude komunikácia prebiehať cez SMS a emailové notifikácie. Vodič na webovej stránke alebo
priamo v mobilnom telefóne jednoducho požiada o zľavu napríklad na nákup
pneumatík a o jej pridelení mu bude zaslaná notifikačná SMS správa priamo do
mobilného telefónu. Tá ho oprávňuje na priamy zľavnený nákup.
Oranžová pomoc na cestách
Rozbilo vám okoloidúce auto predné sklo? Praskla vám pneumatika? Máte
na ceste problém? Pomôže vám novinka od spoločnosti LeasePlan Slovakia!
Stačí len spustit webovú stránku m.leaseplan.sk na vašom telefóne s pripojením na internet a máte o starosť menej.
Vďaka technológii GPS je totiž známa vaša poloha, takže nemusíte zložito
zisťovať, kde vás problém zastihol. Takže už len stačí, keď si z troch ponúkaných možností (údržba, pneuservis a sklo) vyberiete tú, ktorá zodpovedá
vzniknutému maléru. Ak si nie ste istí, ktorý variant by bol najlepší, vyberte
„všetky“.
Šikovný program vám ponúkne nielen najbližších zmluvných partnerov spoločnosti LeasePlan, ale zároveň vám k tomu pridá aj všetky kontakty. Aby
toho nebolo málo, dokonca vás bude do vybraného servisu navigovať!
Jednoduchá, užívateľsky priateľská mobilná pomoc na cestách je ďalším krokom spoločnosti LeasePlan, ktorá tohto najvýznamnejšieho hráča na trhu
s operatívnym lízingom odlišuje od konkurencie.
Hoci vieme, že ide o veľmi potrebnú službu, pevne veríme, že ju na svojich
cestách budete využívať čo najmenej!
www.drivercare.sk
• všetky informácie pod jednou strechou
• mobilný web, umožňujúci vyhľadávanie a následnú priamu navigáciu
• žiadost o zľavu jedným kliknutím
• následné potvrdenie a pridelenie oprávnenia na zľavu cez notifikačnú
SMS
UkončenIE nájmu 16
Vrátenie
vozidla
po ukončení
doby nájmu
Životný cyklus vozidla v operatívnom nájme
nekončí odovzdaním vozidla na odstavnom mieste
LeasePlan, ale má pred sebou ešte dôležitú fázu
– predaj ojazdených vozidiel odberateľom. Tento
proces má zaistiť čo najlepšie zhodnotenie vozidla
na trhu ojazdených vozidiel. Jeho základnými
prvkami sú jednoduchosť pre klienta aj pre
odberateľa a transparentnosť ukončenia celého
zmluvného vzťahu.
Spoločnosť LeasePlan má detailne vypracovaný celý postup, ktorý je popísaný
vo Všeobecných zmluvných podmienkach a zároveň ho každý vodič nájde vo
svojej príručke vodiča (takzvaný Driver`s set), ktorý mu je odovzdaný pri preberaní vozidla.
Nižšie uverejňujeme niekoľko základných krokov, ktoré Vám pomôžu bez problémov absolvovať proces vrátenia vozidla. Vozidlo sa odovzdáva na odstavnom
mieste spoločnosti LeasePlan. Termín je potrebné si dohodnúť aspoň 48 hodín
vopred na kontaktných telefónnych číslach, ktoré uvádzame nižšie.
Automobil sa odovzdáva umytý a vyčistený, s kompletným príslušenstvom
(2 sady kľúčov, HF súprava, navigácia a príslušné CD, povinná výbava) a dokumentáciou k vozidlu (PHM karty, kódy k rádiu a imobilizéru, servisná knižka,
biela a zelená karta, uskladňovací list na sezónnu sadu kolies).Po kontrole
a preberaní vozidla odovzdávajúci podpíše protokol o odovzdaní vozidla a jeho
stave. Následne poverení pracovníci vykonajú podrobnú inšpekčnú prehliadku
technického stavu vozidla s ohodnotením nadmerného opotrebenia a poškodenia. Túto vykonáva certifikovaná znalecká organizácia SGS Slovakia a vystaví
finálny protokol s ohodnotením škôd. Všetky poškodenia budú zaznamenané
a prezentované v reporte o inšpekcii a slúžia na zistenie nadmerného opotrebenia – Fair Wear and Tear.
Čo sa deje s vozidlom po jeho
odovzdaní? Môžem si svoje
služobné vozidlo odkúpiť?
Všetky vozidlá sú následne ponúkané na internetovom portáli Car remarketing
v predajnej aukcii, do ktorej majú prístup len registrovaní zmluvní obchodníci
s ojazdenými vozidlami. Vozidlo je predané účastníkovi aukcie s najvyššou ponukou, ktorú automaticky vyhodnocuje systém. Do tohto procesu môže vstúpiť
aj vodič, ktorý ak má záujem o odkúpenie užívaného vozidla, predloží štandardný formulár Žiadosti o odkúpenie vozidla a po ukončení aukcie je mu oznámená
dosiahnutá víťazná cena z aukcie a administratívny poplatok. V prípade jeho
akceptácie si môže vozidlo následne odkúpiť.
Ďalšie informácie o odovzdávaní vozidiel nájdete aj na internetovej stránke www.leaseplan.sk v sekcii o ukončení nájmu – http://www.leaseplan.sk/
moje-auto/ukoncenie-najmu.html alebo na novom portáli pre našich vodičov
– www.drivercare.sk, kde Vám vieme prostredníctvom nášho zmluvného partnera zabezpečiť aj zaslanie optimálnej cenovej ponuky na financovanie svojho
ojazdeného vozidla.
Nová adresa
Od 1. 7. 2011 platí nová adresa pre odovzdávanie ojazdených vozidiel. Nové
odstavné miesto pre LeasePlan Slovakia, s.r.o., prevádzkuje a súvisiace služby
poskytuje spoločnosť Slovakia Auto, s.r.o. Bratislava, autorizovaný dealer KIA.
Prevádzka sa nachádza na Panónskej ceste 30 a kontaktnou osobou je pán Marek Mazán, kontaktné telefónne číslo je 0914 328 681 alebo 02 682 30 870.
Pri vrátení vozidla treba odovzdať:
• osvedčenie o technickom preukaze
• potvrdenie o zaplatení povinného zmluvného poistenia a zelenú kartu
• servisnú knižku, návody na obsluhu
• kartu cestnej asistencie
• všetky kľúče
• povinnú výbavu (trojuholník, žiarovky, lekárnička)
• všetky kódy, štítky (od kľúčov, rádia, alarmu)
• sadu pneumatík, respektíve uskladňovací list (zimných/letných, ktoré
sú momentálne uskladnené)
• originálne CD k navigačnému systému (ak bolo vo výbave vozidla),
• strešný nosič alebo nosič lyží (ak ho kúpila spoločnosť LeasePlan),
• aspoň 10 litrov PHM.
LP vo svete 18
Klienti LeasePlanu ovládli
Fleet Europe Awards
Hneď štyri zo šiestich firiem ocenených v aktuálnom
ročníku pravidelnej odbornej ankety Fleet Europe Awards
sú klienti skupiny LeasePlan. Najlepší manažéri vozových
parkov v Európe boli vyhlásení 27. októbra v španielskom
Madride. Ocenenia prevzali kandidáti spoločností Pfizer,
3M, IBM, NALCO, Mobileye a ALD Automotive.
„Teší ma, že štyri z ocenených firiem sú klienti spoločnosti LeasePlan, všetkým
blahoželám. Veľmi si vážime našu spoluprácu a želáme im viac takých ocenení aj v budúcnosti,“ hovorí obchodný riaditeľ českej pobočky LeasePlan Milan
Ptáčník.
Medzinárodná odborná porota zložená z expertov na vedenie a správu vozových parkov zvolila víťazov v siedmich súťažných kategóriách. Ocenenia sa
udeľovali pri príležitosti konania piateho ročníka medzinárodného kongresu vozových parkov Fleet Europe Forum. Ten okrem iného poukázal na problémy, ktorým manažéri a sektor vozových parkov v súčasnosti čelí. Úvodné prezentácie
konferencie predniesli generálny riaditeľ skupiny LeasePlan Corporation Vahid
Daemi a Miguel Fonseca, Vice President Sales Business v Toyota Motor Europe.
Tohtoroční držitelia Fleet Europe Awards
Kategória
Výherca
Odôvodnenie ocenenia
The International Fleet Manager of the Year Ivor Johnson – Pfizer
Cenu získal za zdokonalenie stratégie manažmentu vozových parkov a zavedenie účinných interných pravidiel používania firemných vozidiel,čo malo
za následok optimalizáciu celkových nákladov (TCO).
The International Fleet Green Award
The International Fleet Mobility Award
Holger Wieland – 3M
Holger Wieland – 3M
Obdržal cenu za projekt, ktorý dokázal optimálne spojiť ekologické požiadavky, TCO a spokojnosť vodičov.
The International Innovation Award
Ralph Ruckgaber – IBM
Cena za inovatívny projekt a novátorský prístup k riadeniu vozových parkov.
The International Fleet Safety Award
Cédric Millet – NALCO
Cena za úspešné zavedenie systému bezpečnosti v rámci stratégie CSR.
Ocenenie za projekt sústreďujúci sa na nástroje, ktoré vedú k zlepšeniu bezpečnosti vodičov súčasne s optimalizáciou TCO.
The International Industry Award
spoločnosť Mobileye
Cena za proaktívne bezpečnostné zariadenie Mobileye C2-270 znižujúce
riziko kolízií.
The Fleet Europe Hall of Fame
Gianluca Soma – ALD
Cena Siene slávy sa udeľuje tým manažérom, ktorí významne prispeli k rozvoju odboru správy vozových parkov.
Legislatíva 19
Zmeny v cestnom
zákone
Od 1. novembra 2011 platí novela zákona o cestnej
premávke známeho ako cestný zákon. Keďže je to tá časť
legislatívy, ktorá sa nás všetkých dennodenne dotýka,
zhrnuli sme pre vás základné zmeny a novinky v tomto zákone, ktorého cieľom je hlavne zvýšiť bezpečnosť, plynulosť
a ohľaduplnosť v cestnej premávke.
Legislatíva 20
Z tejto novely sme vybrali tie ustanovenia, ktoré by
ste nemali prehliadnuť.
Zadržanie vodičského preukazu
Polícia zadrží preukaz vodičom, ktorí počas piatich rokov trikrát spôsobia dopravnú nehodu alebo dvakrát bude u nich zistené požitie alkoholu, prípadne sa
odmietnu podrobiť testom. Pre opätovné získanie preukazu budú musieť vodiči
znova absolvovať kurz v autoškole.
Doživotný zákaz hrozí tomu, kto pod vplyvom alkoholu alebo návykovej látky
usmrtí človeka alebo trikrát ohrozí účastníkov premávky. Súdy už nebudú môcť
podmienečne upustiť od zvyšku zákazu šoférovania vodičom, ktorí boli v predchádzajúcich desiatich rokoch na tento trest odsúdení za trestný čin spáchaný
pod vplyvom alkoholu alebo návykovej látky.
Prísnejšie proti pirátom
Novela prísnejšie stíha aj chronických pretekárov. Zákon dáva policajtom možnosť posunúť porušenie najvyššej povolenej rýchlosti priamo do správneho konania. Doterajšia úprava totiž umožňovala riešiť rýchlu jazdu len v blokovom
konaní, v ktorom boli postihy nižšie a nebolo možné zadržať vodičský preukaz
Preskúmanie zdravotnej a odbornej spôsobilosti
Novela zavádza doškoľovacie kurzy v autoškolách pre vodičov, ktorí počas
12 mesiacov spôsobili tri závažné priestupky s pokutou najmenej 60 eur.
Vodičský preukaz od sedemnástich rokov
Vodiči, ktorí získajú preukaz skupiny B vo veku 17 rokov, budú musieť až do
dovŕšenia plnoletosti, najmenej však tri mesiace, jazdiť v prítomnosti skúseného
vodiča. Ministerstvo vnútra stanovilo trojmesačnú lehotu nekompromisne.
Spolujazdec musí mať vodičský preukaz najmenej 10 rokov a musí sa riadiť
rovnakými pravidlami, ako keby sedel za volantom sám, čiže žiadny alkohol ani
iné omamné látky a lieky, a musí mať pri sebe vodičský preukaz.
Zastavenie a státie
Novela ruší zákaz obmedzovania chodcov a cyklistov pri zastavení a státí vpravo v smere jazdy a čo najbližšie k pravému okraju vozovky. Zákon zároveň zavádza zákaz zastavenia a státia na chodníku v zónach s regulovaným parkovaním,
dokonca aj vtedy, ak na chodníku zostane voľný priestor 1,5 metra. Týka sa to
predovšetkým historických centier miest.
Chodci a cyklisti
Vodiči nesmú zastavovať vozidlo na priechodoch pre chodcov a cyklistov, ak to
nebude vyžadovať bezpečnosť cestnej premávky. Vodič môže zastaviť na priechode napríklad vtedy, ak potrebuje získať dobrý výhľad do križovatky. Zavádza
sa zákaz predchádzania na priechode pre chodcov a cyklistov a bezprostredne
pred nimi.
Vodič nesmie ohroziť cyklistu pri odbočovaní doprava ani doľava.
Za závažné porušenie pravidiel sa bude považovať ohrozenie chodca a cyklistu
na priechode a ohrozenie chodca pri odbočovaní na miesto ležiace mimo cesty,
vchádzaní na cestu, ako aj pri otáčaní a cúvaní.
Vodiči električiek nebudú musieť dať prednosť chodcom na priechode, nesmú
ich však ohroziť. Chodci budú povinní umožniť električke plynulý prejazd.
Ďalšie zmeny
Na diaľniciach a rýchlostných cestách je bezpečná vzdialenosť osobných vozidiel
definovaná vzdialenosťou, ktorú vozidlo prejde za dve sekundy. Najlepší spôsob
je vyhliadnuť si pri ceste predmet, napríklad dopravnú značku, a začať počítať
sekundy od momentu, keď ho minie predchádzajúce auto, až kým sa na jeho
úroveň dostane vaše vozidlo.
V zime musia vodiči očistiť vozidlo od kusov ľadu a snehu, ktoré by po uvoľnení
mohli spôsobiť nehodu alebo zranenie.
Príspevok k bezpečnosti
od LeasePlan Slovakia
Spoločnosť LeasePlan Slovakia prispieva k bezpečnosti vodičov používajúcich vozidlá LeasePlan aj podpornými aktivitami, akými sú napríklad
programy škola šmyku alebo škola defenzívnej jazdy, ktoré pre svojich
klientov organizuje na certifikovaných polygónoch v Rakúsku a dnes už
aj na Slovensku v Orechovej Potôni na novom Slovakia ringu. Tieto kurzy reálne pomáhajú účastníkom zvyšovať vodičskú profesionalitu vďaka
praktickým tréningom zvládania krízových situácií, ktoré by ináč nemali
možnosť bezpečne vyskúšať.
Ďalšou aktivitou, pomáhajúcou našim klientom, je bezproblémové
zvládnutie legislatívnej agendy súvisiacej s prevádzkou fleetu, ako aj
s tým súvisiacou pracovno-právnou agendou. Našim klientom už niekoľko rokov poskytujeme možnosť integrovať nami poskytované e-learning
školenia vodičov a školenia BOZP do plánu interných školení. Tento typ
školenia, certifikovaného príslušnými ministerstvami, poskytuje niekoľko
hlavných výhod našim klientom a užívateľom:
• je prístupný na internetovom portáli 24 h denne/365 dní
• je automatizovaný – od samotného školenia a výučby až po záverečný
test a vydanie certifikátu absolventovi
• šetrí čas a peniaze, pretože školenia netreba organizovať, rezervovať
miestnosti a zamestnanci nemusia cestovať
• automaticky pripomína potrebu obnoviť školenie
• zjednodušuje evidenciu pre oddelenie HR
TEST LP MAGAZÍNU 22
Kráľ mestských
centier
Smart electric drive
Elektrinou poháňaný Smart sa môže na prvý pohľad javiť
ako hračka pripomínajúca autíčko na diaľkové ovládanie.
Len čo s ním však prvýkrát prejdete mestom, zmeníte
názor. Razom toto auto začína dávať zmysel, teda predovšetkým z čisto jazdného pohľadu. Mestská elektromobilita
práve začína.
Podľa publicity sa zdá, akoby bol elektrický pohon novinkou posledných dvoch
až piatich rokov. Elektromobil pritom nie je žiadnou revolučnou premenou, veď
práve auto s elektrickým motorom bolo prvým strojom, ktorý prekonal rýchlosť 100 km/h. To však bolo v roku 1899. Nie, nepomýlili sme si storočie, bolo
to skutočne pred viac než 110 rokmi. Elektrický pohon pritom nie je ani po
technickej stránke ničím prevratným, v princípe ide o rovnaké zariadenie, ktoré
poháňa holiaci strojček alebo fén. Ide o prepojenie batérie a elektromotoru.
V konečnom dôsledku je elektrinou poháňaný automobil oveľa jednoduchší než
konvenčné vozidlá poháňané spaľovacími motormi. V prípade elektromobilov
odpadáva palivová nádrž, palivový systém, výfuk, samotný zložitý motor s nízkou účinnosťou alebo dokonca i prevodovka. V elektrinou poháňaných automobiloch treba samozrejme zaistiť elektrický pohon kompresoru klimatizácie alebo
posilňovača riadenia, celkovo je však všetko jednoduchšie.
To je i prípad testovaného elektrického Smartu. Ten sa síce tiež dokáže rozbehnúť až na rýchlosť 100 km/h, to je však jeho elektronicky obmedzená najvyššia
rýchlosť. Pretože ide o čisto mestské vozdilo, viac ani netreba. Elektrický Smart
sa ovláda rovnako ako benzínový či naftový – teda len pomocou dvojice pedálov a volantu. Elektromotor je totiž spojený priamo jedným prevodom s kolesami, takže sa neradí. Jazda je preto veľmi plynulá, a tým i komfortná. Najmä
pri pohybe po meste alebo úzkych uličkách centra mesta každý šofér ocení
doslova bleskové reakcie motora. Stačí jemný dotyk plynového pedálu a automobil okamžite reaguje. V tom mu pomáha i charakteristický priebeh točivého
momentu elektromotora. Ten totiž disponuje maximom od nulových otáčok. To
je vlastnosť, na ktorú si okamžite zvyknete hlavne pri rozjazde. Odjazd z miesta
môže jemnosťou a plynulosťou v mnohom pripomínať vlak alebo električku, ak
ho však máte pod kontrolou svojej pravej nohy, je to celkom zábava.
Smart electric drive má akumulátory s kapacitou 16,5 kWh umiestnené pod
podlahou. Vďaka tomu sú jazdné vlastnosti príjemnejšie než v prípade štandardných modelov. Automobil má menšie sklony k nakláňaniu a pôsobí obratnejším dojmom.
Dojazd je Achillovou pätou
Najväčšie obmedzenie elektromobilov spočíva v ich akumulátoroch. Nevýhodou je ich vysoká hmotnosť a súčasne relatívne malá kapacita. To znamená,
že možno mať na palube len obmedzené množstvo energie na pohon. Aj preto
dosahujú elektrinou poháňané automobily v súčasnosti obmedzené dojazdy na
jedno dobitie akumulátora. V prípade Smartu ED je udávaný dojazd 135 km.
Test však ukázal, že Smart bol pri troche snahy schopný na jedno dobitie prejsť
TEST LP MAGAZÍNU 24
v mestskej premávke i 150 km. Ak však chcete mať istotu a neobmedzovať nároky na dynamiku, musíte počítať s dojazdom okolo 100 až 120 km.
To sa na prvý pohľad zdá relatívne málo, štatistiky však ukazujú, že sa tým
pokryjú nároky väčšiny vodičov pohybujúcich sa bežne po meste. Uvádza
sa, že v Nemecku sa v mestskej premávke najazdí priemerne okolo 40 km
za deň.
V porovnaní so spaľovacími motormi obmedzenejší dojazd by však nebol najväčším obmedzením. To spočíva skôr v rýchlosti dobíjania. Prax totiž ukázala,
že ak by ste chceli auto dobiť na plnú kapacitu z bežnej zásuvky, musí pri nej
Smart stáť celých osem hodín. A to je vlastnosť, ktorá vás v mnohých situáciách
donúti, aby ste si jazdy a zároveň i život s elektrickým vozidlom viac plánovali. Nemôžete totiž počítať s tým, že do automobilu skrátka sadnete a idete,
kam potrebujete, pretože viete, že po ceste jednoducho a na počkanie doplníte
energiu. Situáciu zlepšuje fakt, že z 20 na 80 percent kapacity sa Smart nabije
z bežnej zásuvky za tri a pol hodiny. Len pre úplnosť dodajme, že v prípade
použitia špeciálnych rýchlonabíjačiek sa značne skrátia oba časy.
Náklady na prevádzku
sú zatiaľ minimálne
Keďže je elektromobilita zatiaľ v plienkach, tak sa mestá, prípadne energetické
spoločnosti vo vyspelých krajinách snažia tomuto druhu dopravy vyjsť v ústrety.
I preto na dobíjacích staniciach často ponúkajú elektrinu úplne zdarma. Ak by
sa však vzala cena elektriny v špičke, vyjde jedno dobitie akumulátora na tri
až štyri eurá. To znamená, že rovnakú čiastku stojí i povedzme 130 kilometrov
jazdy. Z týchto hodnôt odvodíme, že nákladovo sa prevádzka vyrovná automobilu so spotrebou približne 2 l benzínu na 100 km.
Finančnú stránku veci trochu kazí cena elektromobilov, na ktorú majú značný
vplyv akumulátory. Smart electric drive stojí približne 30 tisíc eur, a to je cena,
za ktorú sa dá kúpiť plnohodnotný automobil strednej triedy. V súčasnosti však
pri kusovej výrobe týchto vozidiel nemožno brať uvedenú cenu príliš vážne. Len
čo sa postupne zvýši výroba akumulátorov a ďalších komponentov, cena pôjde
bezpochyby dole. V súčasnosti tak elektromobily nemajú bez dotácií šanci konkurovať štandardným vozidlám.
Inak je to klasický Smart
Po usadnutí na tvrdé sedadlá by ste ani nespoznali, že máte dočinenia s elektromobilom. Túto skutočnosť prezrádzajú azda len prístroje uprostred prístrojovej
dosky, na ktorých je zachytená aktuálna kapacita akumulátora (pri jazde je to
najsledovanejší ukazovateľ). Ďalší prístroj zobrazuje aktuálny jazdný stav vozidla. Čo si pod tým predstaviť? Jednoducho to, že máte k dispozícii údaj o tom,
koľko výkonu motoru produkuje a súčasne aj ako intenzívne pri spomaľovaní
či brzdení rekuperuje kinetickú energiu. Keď si na logiku zobrazenia zvyknete,
dokážete účinnejšie využívať kinetickú energiu, a tým zvýšiť dojazd elektrického
Smartu.
Smart inak poteší vyššou polohou sedadiel, rovnako ako vynikajúcim výhľadom
všetkými smermi. Napriek dĺžke poteší aj solídnym priestorom pre dvoch členov
posádky. Vnútri navyše panuje príjemná atmosféra daná atraktívnym farebným
spracovaním a kvalitnými materiálmi.
Elektrický Smart je veľmi špeciálne vozidlo. O jeho väčšom rozšírení nemôže
byť ani reči, stále je to automobil navrhnutý predovšetkým preto, aby slúžil na
výskum budúcich elektrinou poháňaných automobilov. I tak je však jazda s ním
zaujímavou skúsenosťou, ktorá jednoznačne ukazuje, že elektrický pohon je pre
mestské vozidlá veľmi vhodný a z pohľadu užívateľa i vítaný.
Frankfurt 2011 26
Elektrina
opäť lákala
Na autosalóne vo Frankfurte nad Mohanom bola samostatná sekcia venovaná elektromobilom. Okrem toho však
i jednotliví výrobcovia predstavili celý rad elektrických konceptov. Najzaujímavejšie z nich prinášame v tomto prehľade. Okrem nich predstavujeme ešte jeden veľmi zaujímavý
koncept poháňaný vodíkom.
Audi Urban Concept 2x
Nezakryté kolesá a maska chladiča podľa vzoru veľkých modelov Audi – to
sú charakteristické rysy dvojice mestských športovo ladených konceptov Audi
Urban Sportback a Spyder. Tieto dvojmiestne vozidlá vážia menej ako pol tony.
Samozrejmosťou je elektrický pohon, rovnako ako dojazd 60 km. O sériovej výrobe týchto vozov nie je rozhodnuté a v danej forme sa ani nedá predpokladať.
Audi A2
Fisker Surf
Audi A2
Audi A2 je síce zatiaľ len predobrazom budúceho sériového modelu, ktorý
bude mať štandardné motory, predstavený koncept má však kolesá poháňané
elektrickou silou. Zaujímavosťou tohto vozidla nie je iba riešenie interiéru, ale
napríklad aj štylistické poňatie vonkajšieho osvetlenia, ktoré oživuje novými dizajnérskymi prvkami.
BMW i3 a BMW i8
BMW predstavilo dvojicu vozidiel, ktoré sú predobrazom jeho novej značky
BMW i. Ide o modely i3 a i8, ktoré sa v mierne modifikovanej podobe začnú vyrábať v rokoch 2013 a 2014. BMW i3 je navrhnutý ako čistokrvný elektromobil
so štvormiestnou karosériou, ktorá je kvôli zníženiu hmotnosti vyrobená z uhlíkových kompozitov. S elektromotorom s výkonom 125 kW prejde až 160 km.
Športovo ladený model BMW i8 je hybrid s aktívne riadeným pohonom všetkých
kolies a celkovým výkonom 260 kW, ktorý je schopný dosiahnuť najvyššiu rýchlosť 250 km/h pri zrýchlení z 0 na 100 km/h za 4,6 s.
BMW i3 a BMW i8
Audi Urban Concept 2x
Fisker Surf
Toto je prvé elektrické kombi, ktoré bude možné kúpiť od leta 2012. Fisker
Surf je postavený na základe modelu Karma a jeho karoséria je len o 30 kg
ťažšia. V elektrickom režime má dojazd 80 km, ak však treba, má k dispozícii
preplňovaný štvorvalec, ktorý dodá ďalšiu energiu potrebnú na jazdu na dlhšie
vzdialenosti. Z 0 na 100 km/h zrýchli za 5,9 sekundy. Henrik Fisker tvrdí, že na
dosiahnutie zisku stačí predať 2500 vozidiel.
Opel RAK e
Opel RAK e
Ďalší supermalý koncept určený na mestskú prevádzku. V tomto prípade je
dvojmiestny a kolesá má ukryté pod plastovou karosériou. Prístup do interiéru
umožňuje dopredu výklopná karoséria. Opel tento automobil navrhol ako dopravný prostriedok pre 16-ročných. Aj preto má najvyššiu rýchlosť obmedzenú
na 120 km/h.
Smart Forvision
Smart Forvision
Smart je priekopníkom malých mestských automobilov a elektrický pohon sa
k nim náramne hodí. Okrem sériového elektrického aktuálneho modelu však
prišiel aj s konceptom úplne nového mestského vozidla. Má rovnaké riešenie
i filozofiu ako pôvodný model Fortwo, ale používa ľahké materiály v podobe
uhlíkových vlákien a moderných plastov. Netradičné je i riešenie plôch celého
vozidla. Elektrický pohon konceptu zaisťuje dojazd až 180 km a túto hodnotu
pomáhajú zlepšovať i solárne články umiestnené na streche.
Volkswagen NILS
Tento jednomiestny koncept značky Volkswagen je zrejme hudbou vzdialenejšej
budúcnosti. Ide o minimalistický automobil s úzkou karosériou (1,39 m) s vonku umiestnenými kolesami. Ide teda o alternatívu napríklad dnešným skútrom.
Automobil s hliníkovým rámom váží len 460 kg a má dĺžku približne tri metre.
Najvyššia rýchlosť je nastavená na 130 km/h a vozidlo má dojazd 65 km. So
sériovou výrobou sa nepočíta.
Volkswagen e-up!
Volkswagen NILS
Elektrické mestské automobily dávajú zmysel. Jedným z nich je aj Volkswagen
e-up!, ktorý sa do predaja dostane v roku 2013. Jeho predné kolesá bude poháňať elektromotor s trvalým výkonom 40 kW. Dojazd by mal byť okolo 130 km,
čo by malo pokryť dennú dávku väčšiny mestských obyvateľov.
VODÍKOVÁ ŠPECIALITA
Mercedes F125!
Volkswagen e-up!
Mercedes F125!
Toto je zrejme najvyspelejšie vozidlo, ktoré sa na frankfurtskom autosalóne
predstavilo. Mercedes ním oslavuje 125 rokov od svojho založenia. Ide o víziu
päťmetrovej luxusnej limuzíny, ktorá je poháňaná elektromotormi umiestnenými pri každom zo štyroch poháňaných kolies. Energiu im dodáva vyspelý palivový článok, ktorý ju vyrába z vodíka. Automobil je doplnený aj akumulátormi,
ktoré sú i bez vodíka schopné dopraviť ho na vzdialenosť približne 50 km. Najvyšší celkový výkon je krátkodobo 230 kW.
Mercedes F125!
Sponzoring 28
Podpora slovenského
reprezentanta
Spoločnosť LeasePlan Slovakia si uvedomuje spoločenskú zodpovednosť, ktorá vyplýva z jej postavenia lídra
v segmente operatívneho lízingu. Aj preto sa snaží podporovať tých, ktorí majú nejaký hendikep.
Jedným z nich je Peter Vašíček, ktorý je nepočujúci. Telesné obmedzenie neprinútilo tohto mladého muža uzavrieť sa do ulity sebaľútosti. Práve naopak
– aktívne sa vrhol do športových aktivít.
Aj vďaka nemu vznikol v Trenčíne Športový klub nepočujúcich, ktorému dokonca od roku 2008 robí predsedu. Okrem povinností klubového funkcionára
stíha hlavne reprezentovať Slovensko na medzinárodných bedmintonových
akciách.
V tomto roku si aj vďaka nemalej podpore spoločnosti LeasePlan Slovakia mohol zapísať dva významné športové úspechy. Ako sa k nim dopracoval a o aké
úspechy vlastne ide, sa dočítate v nasledujúcom rozhovore.
Ako sa vyvíjala vaša športová kariéra od mladosti?
Športovať som začal v piatich rokoch. Najskôr to bol futbal, pri ktorom som
mal úraz – krčná chrbtica. Po vyliečení som začal hrať bedminton. K športu ma
priviedol môj otec, tiež bývalý športovec.
Čím je pre vás bedminton? Je to iba šport alebo pre vás
znamená niečo viac? Bedminton pre mňa znamená veľa. Žijem s ním, venujem mu všetok voľný čas,
sprevádza ma životom, takže momentálne znamená viac ako šport. Dá sa s ľahkým zveličením povedať, že je to vlastne môj životný štýl.
V kariére ste dosiahli viacero významných úspechov.
Ktory je pre vás ten najväčší?
Môj zatiaľ najväčší úspech som dosiahol v novembri roku 2010 vo Švédsku,
kde som získal prvé miesto v dvojhre. Turnaja sa zúčastnilo 15 štátov, takže išlo
o veľmi dobre obsadenú akciu.
O takmer rok neskôr som sa zúčastnil prvého medzinárodného turnaja v bedmintone nepočujúcich, ktorý sa konal v októbri 2011 v Hradci Králové a usporadúval ho domáci Sportovní klub neslyšících.
V konkurencii hráčov z ôsmich európskych štátov som ziskal 1. miesto v dvojhre
a 1. miesto v štvorhre a mnohé drobné úspechy.
Na prelome októbra a novembra tohto roku sa v kórejskom
Bucheone uskutočnilo už 3. majstrovstvo sveta v bedmintone
nepočujúcich. Ako hodnotíte svoju účasť na tejto akcii?
Majstrovstiev sveta sa zúčastnilo 19 štátov, 63 mužov – športovcov. Obhájili
sme spoločne s Miroslavom Lipovským 9. miesto v štvorhre. Porazila nás dvojica,
v ktorej hral aj víťaz v dvojhre – Kórejčan. Problémom bolo, že nemáme reprezentačného trénera, a aj po stránke technickej som si zabezpečoval všetko sám.
Aké sú vaše ďalšie plány v oblasti športu ?
Samozrejme mám veľký ciel vytvoriť slovenský bedmintonový tím - minimálne
dvoch mužov a dve ženy, ktorý nás bude reprezentovať v roku 2013 na letných
Deaflympijských hrách. No uvidím, či sa mi to podarí.
Peter Vašíček (*1989)
veľmi skromne hodnotí svoj úspech na turnaji v Hradci Králové. Faktom
ostáva, že akcie sa zúčastnilo dvadsaťštyri žien a dvadsaťdva mužov
z Českej republiky, Nemecka, Dánska, Švédska, Talianska, Francúzska,
Belgicka a samozrejme Slovenska. Turnaj
bol aj pre takého skúseného hráča, akým
Peter Vašíček rozhodne je, veľmi náročný,
pretože musel absolvovať v rýchlom slede
rad zápasov. Štvorhry mužov sa totiž uskutočnili najskôr v skupinách, kde postúpili
prvé dva páry. Dvojhry sa hrali systémom,
kde porazení v semifinále hrali ešte o konečné 3. miesto.
A na záver – Peter Vašíček na tomto turnaji získal aj špeciálnu cenu „Fair play”!
LP Party 30
Havaj v Bratislave
Už jedenástykrát sa uskutočnila letná LeasePlan Party. Takmer 400 zástupcov zákazníkov a dodávateľov
spoločnosti LeasePlan Slovakia si užilo „tropický večer“ na havajský spôsob až do neskorého večera.
Hostesky v štýlovom karibskom oblečení všetkých hostí privítali a na krk im
zavesili i známe kvetinové vence. Neformálne prostredie bratislavského Aucafé
navodilo príjemnú a nenútenú atmosféru, v ktorej celý večer prebiehali vážne
i menej vážne rozhovory medzi návštevníkmi a zamestnancami hostiteľskej organizácie.
Okrem ponuky typických domorodých špecialít bol pre všetkých pripravený veľmi pestrý program, ktorý sa skladal z niekoľkých zaujímavých prvkov.
Havajskú tematiku podporili vystúpením tanečnice skupiny Extravadansa. Následne pridali i školu tanca, do ktorej sa zapojili mnohí hostia. Pružnosť svojich
tiel vyskúšali predovšetkým tí, ktorí ešte nenaplnili žalúdky karibskými lahôdkami, keď sa pustili do ďalšej atrakcie – podliezania tyče.
Súťažíví hostia sa mohli zapojiť i do ďalších disciplín. Dve trojčlenné družstvá
zápolili v nafukovaní malého člna, rukávnikov a oranžovej lopty. Rýchlejší tím si
odniesol zaujímavé ceny.
Ďalšou skúškou pľúc bola súťaž nazvaná Lovec perál. Štvorica odvážlivcov sa
Súčasťou večera bol i krst prvného čísla slovenskej verzie LeasePlan Magazínu. Riaditeľ LeasePlan Slovakia František Stank nechal dva výtlačky
pokrstiť štýlovo – oranžovou šťavou zrelých pomarančov. Nezabudol
pritom zdôrazniť, že týmto krokom sa do rúk slovenských zákazníkov
dostáva odborný časopis o operatívnom lízingu, v ktorom sa priblíži tak
slovenská pobočka LeasePlan, ako aj široká paleta medzinárodných skúseností a riešení v tomto progresívnom segmente lízingu.
postavila pred štyri na stole položené oranžové lavóriky napustené vodou. Kto
vydržal ponorený najdlhšie, vyhral cenu.
Celý večer prebiehala škola miešania drinkov. Najlepší „žiak“ získal barmanskú
sadu Mojito aj s receptom v kufríku. Predovšetkým dámy využili maľovanie na
tvár. Všetci sa potom zasmiali nad karikatúrami, ktoré na požiadanie zhotovil
zručný karikaturista.
Čakanie na tombolu spestrilo vystúpenie skupiny Polemic, na jej hity si mnohí
s chuťou zatancovali.
Pred polnocou sa prví hostia rozlúčili so slovami: „Výborná akcia, určite prídeme aj o rok!“ Tým udali tón všeobecnej spokojnosti s príjemne stráveným
večerom, ktorý pro mnohých skončil až nadránom.
Takmer 400 hostí určite neľutovalo, že nabitý pracovný a rodinný kolotoč pri­
spôsobili návšteve párty, na ktorej sa v priateľskej atmosfére vytvorenej i vďaka
zamestnancom spoločnosti LeasePlan posilnili vzťahy medzi ľuďmi tak, aby obchodná spolupráca dostala ďalší impulz v rozvoji.
Lp EuroGames 32
Rím
v oranžovom
Druhý októbrový víkend sa talianske hlavné mesto prezlieklo do oranžovej
farby. V Ríme sa totiž konali Leaseplan EuroGames, na ktoré prišli
zástupcovia 23 európskych pobočiek nadnárodnej spoločnosti LeasePlan.
Všetkých účastníkov privítal v piatok večer v nádhernom areáli Sheraton Golf
Parco de Medici Hotel & Resort generálny riaditeľ talianskej skupiny Jaromír
Hájek slovami: „Eurogames sú významnou príležitosťou na stretnutie, výmenu
skúseností a porovnanie z mnohých krajín Európy, a to prostredníctvom hry.
Lo scambio culturale e di know how è difatti, nella famiglia LeasePlan, una attività quotidiana. Pričom kultúrna výmena a know-how je v rodine LeasePlan
každodennou činnosťou. Il confronto, ti permette di conoscere e adottare
soluzioni innovative già testate all‘estero e di rispondere prontamente alla
domanda dei Clienti. Porovnanie umožňuje učiť sa a prijímať inovatívne riešenia, ktoré sú už otestované v zahraničí, a rýchlo tak reagovať na požiadavky
zákazníkov.“
Nasledovalo rozdelenie do tímov namiešaných zo zástupcov jednotlivých filiálok a zvolenie kapitána každej medzinárodnej skupiny.
Sobotná hra mala tému – taliansky film a jeho hviezdy. 500 účastníkov rímskych
EuroGames zaplavilo centrum Večného mesta, aby sa pomocou mobilných telefónov snažilo splniť čo najviac úloh.
Odpoveď v MMS
Kapitán spoločne s ostatnými členmi tímu dostával SMS správy, v ktorých bola
v kvíze určená úloha. Keď sa skupine podarilo tajničku rozlúštiť a zadanie splniť,
pomocou MMS odoslala odpoveď do centrály riadiacej hru. Ak tím úlohu zodpovedal správne, dostal ďalší kvíz. Ak však skupina nevedela správnu odpoveď,
pomohol jej nápoveďou pridelený pracovník organizačného štábu.
Všetci sa nakoniec zišli na jednom z mnohých námestí neďaleko Vatikánu, kde
dostali oranžové bundy. Profesionálna tanečnica potom naučila všetkých jed-
noduchý tanec. Mnohí návštevníci Ríma udivene sledovali, ako sa námestie
oranžovo roztancovalo.
Pre mnohých bola neprekonateľným zážitkom návšteva Sixtínskej kaplnky. Tento umelecký skvost bol na čas vyhradený iba pre účastníkov Leaseplan EuroGames, ktorí si za odborného výkladu mohli v pokoji vychutnať nádhernú výzdobu
tohto svätostánku.
Celý deň zakončil slávnostný večer, ktorý sa štýlovo konal v talianskych filmových ateliéroch. Na ňom vystúpil jeden z najslávnejších talianskych tenorov –
Fabio Armiliato. Zároveň boli vyhlásené tri najúspešnejšie tímy tohtoročných
Leaseplan EuroGames. Hlavným cieľom celej akcie, ktorý sa podarilo bezo zvyš­
ku naplniť, bola možnosť stretnúť sa s kolegami z iných zastúpení LeasePlan,
s ktorými počas roku prebieha komunikácia elektronickou poštou alebo po telefóne. Nie je nad osobné stretnutie s človekom, ktorého poznáte len z e-mailov
či telefonátov.
Zo slovenského zastúpenia LeasePlan reprezentovalo našu vlasť šesť ľudí: dvaja
z obchodného oddelenia (Matej Jurčo, Martin Gallo), dvaja z technického oddelenia (Emund Thebery, Marek Baláž), jeden za oddelenie generálneho riaditeľa
(Jana Fančovičová) a osobne i generálny riaditeľ František Stank.
Matej Jurčo, account manager:
„Výborná nálada, skvelí ľudia, krásne prostredie, slávna história na každom
kroku, veľa nových kontaktov s kolegami zo zahraničia, s ktorými sme si mohli
vymeniť dlhý rad pracovných poznatkov a vďaka ktorým sme mohli poznať, ako
fungujú zastúpenia LeasePlan v ďalších krajinách – to sú pre mňa rímske Leaseplan EuroGames.“
summary 34
Summary
Editorial. František Stank, Executive Director of LeasePlan Slovakia writes
about the introduction of e-mobility to the Slovakian market.
Page 3
E-mobility. LeasePlan Corporation N.V. and Toyota Motor Europe announced
a conclusion of a partnership agreement aimed at promoting the uptake of
ecological vehicles in corporate fleets in Europe.
Pages 4–5
E-mobility. Jarmila Hudáková, MBA, Service Manager of the Slovak power
company “Slovenské eletrárne” confided in an interview a vision of future
cities full of e-vehicles.
Pages 6–7
E-mobility. Thanks to its GreenPlan program, LeasePlan Slovakia delivered
leased vehicles with fully electric drive to two companies.
Page 8
Sales Department. Miroslav Novák, Commercial Director of Slovakian
LeasePlan office, is still enjoying his work even after twenty years in the
automotive segment.
Page 9
Sales Department. Being close to the customers is the main objective of all
members of the Sales Department.
Page 10–11
Survey. Already for several years, LeasePlan Slovakia has been carrying
out a customer satisfaction survey. This year, it transformed into a survey
of customer loyality that is perceived as something of a higher form of
satisfaction.
Pages 12–13
Legislation. On November 1, an amendment to the Law on road traffic enters
into force. Its most important priority is to increase security, flow of traffic and
consideration on the roads.
Pages 19–21
Test. Electric drive Smart can, on the first sight, remind you of a remotely
driven toy car. The first time you cruise the city roads in it, it makes you change
the opinion.
Pages 22–25
Frankfurt 2011. Electricity attracted attention at the Frankfurt Motor Show.
The manufacturers were showing a number of electrically driven concept cars.
Page 26–27
Sponsorship. LeasePlan Slovakia is well aware of the social responsibility that
is implied by its position of a leader in the operational leasing segment. That is
why the company strives to support those living with a handicap. One of them
is a deaf badminton player, Peter Vašíček.
Page 28–29
LeasePlan Party. Almost 400 representatives of customers and suppliers of
LeasePlan Slovakia enjoyed until late in the evening the “Tropical Night” in
the Hawaiian way, the LeasePlan’s summer party that took place already for
11th time.
Pages 30–31
LP Eurogames. During the second weekend of October, the Italian capital city
dressed in orange. Rome was the place of LeasePlan EuroGames, attended
by representatives of 23 European branches of the multinational LeasePlan
company.
Pages 32–33
DriverCare. On November 15, LeasePlan company has launched the
DriverCare, a program without competition on the Slovakian market. It allows
the end user to purchase the vehicle after the termination of operational
leasing.
Pages 14–15
Termination of the leasing. The life cycle of a vehicle on the operational lease
doesn’t end up on a boneyard, it has another important phase ahead – sale
out to the used vehicles buyers.
Page 16–17
LeasePlan in the world. The best european fleet managers were announced
this year in Madrid, Spain. As much as four companies awarded in the Fleet
Europe Awards expert poll are LeasePlan customers.
Page 18
Tiráž
Magazín spoločnosti LeasePlan Slovakia / 2/2011 / Šéfredaktor: Miroslav Novák / Zástupkyňa šéfredaktora: Barbora Ružičková / Korektúry: Anna Maximová
a Milan Tokár / Texty: Michal Moučka / Grafická úprava: SV, spol. s r. o. / Produkcia a obrazový redaktor: Jiří Vaníček / Foto: archív firiem a redakcia / Inzercia:
Business Media CZ, s. r. o., Zdenka Ochabová, [email protected] / tel.: +421 905 209 988, fax: +421 249 104 380 / LeasePlan Slovakia, s. r. o. /
Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava / tel.: +421 220 649 200, fax: +421 220 649 205/206, e-mail: [email protected] / www.leaseplan.sk
www.vwuzitkove.sk
Skúsení tímoví hráči
Vyberte si svojho tímového hráča
Vyberte si svojho tímového hráča z modelovej rady Úžitkových vozidiel Volkswagen.
Bude vám partnerom pri vašej práci, ako aj partnerom pre vašu rodinu.
Volkswagen Caddy. Kvalitný vnútorný priestor si môžete vytvoriť podľa vašich želaní –
od 2 až po 7 miest na sedenie. V roku 2011 získal Caddy ocenenia TOP LIGHT VAN
SLOVAKIA a I. miesto vo Veľkom Kuriérskom Teste magazínu Transport.
Volkswagen Amarok. Nový Amarok je pick-up s dvojitou kabínou vodiča a pohonom
všetkých štyroch kolies vytvorený pre vysoké zaťaženie a funkčnosť.
Volkswagen Transporter. Transporter vám poskytne na mieru vytvorené riešenia pre skoro
všetky požiadavky prepravy a umožní individuálne konfigurácie pre všetky oblasti využitia.
V magazíne Fleet získal Transporter vo svojej kategórii titul Firemné auto roka 2011.
Volkswagen Crafter. Nový Crafter je pripravený na akúkoľvek záťaž a je veľmi spoľahlivý,
takže ušetríte aj na nákladoch za údržbu a servis. Navyše bezplatne dostanete predĺženú
záruku na tri roky (alebo do najazdenia 250 000 km)*.
* Platí v zmysle podmienok o predĺženej záruke. Kombinovaná spotreba paliva: pre Caddy 5,1 – 6,8 l/100km, pre modely typu
Transporter 7,2 – 11,2 l/100km, Amarok 7,3 – 7,9 l/100km, Crafter 7,2 – 9,4 l/100km. Kombinované emisie CO2: Caddy 134 – 174 g/km,
Transporter 190 – 261 g/km, Amarok 192 – 209 g/km, Crafter 189 – 247 g/km. Obrázok vozidiel je ilustračný.
NOVÉ
NOVÉ DAILY VO VÁS PREBUDÍ SUPERHRDINU!
VÝHODNÉ: máte skvelú možnosť získať Daily prostredníctvom financovania so zvýhodnenou úrokovou sadzbou 2,99 % p. a.*
VÝKONNÉ: nový motor s výkonom až 205 koní
EKOLOGICKÉ: vyhovuje normám Euro 5 alebo EEV
KOMFORTNÉ: vzduchové odpruženie kolies a pohodlné prostredie kabíny
PRIESTORNÉ: objem viac ako 17 m3
SILNÉ: C profil pozdĺžnika rámu
PRISPÔSOBIVÉ: viac ako 7 000 variantov
www.iveco.com
* Zvýhodnená úroková sadzba platí pre Iveco Daily podvozky a vany v prípade financovania formou finančného leasingu na dobu 36 mesiacov.
Download

s lovakia - LeasePlan