Toplantı No
: 14
Toplantı Tarihi: 07.04.2014
GÜNDEM
Görevlendirme;
1- Fakültemiz
Multidisiplin
Laboratuvarı’nda
görevli
öğretim
üyelerimizden
Doç.Dr.M.Ensari GÜNELİ’nin 13 – 15 Mayıs 2014 tarihleri arasında Romanya’da
düzenlenecek olan “Erasmus Akademisyen Ders Verme Hareketliliği’ne” katılmak ve
Erasmus Programı dahilinde yolluklu-yevmiyeli olmak üzere 2547 Sayılı Kanunun
39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi uygun görülmüştür.
Öğretim Görevlisi Kadrosunda Görev Süresi Uzatma;
2- Fakültemiz Kardiyoloji Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi kadrosunda görev yapmakta
olan Öğr.Gör.Uzm.Dr.Hüseyin DURSUN’un 23.05.2014 tarihinde sona erecek olan
görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile uzatılması
uygun görülmüştür.
Görev Süresi :
3- Fakültemiz Muhtelif Anabilim Dalları araştırma görevlisi kadrosunda görev yapmakta
olan tıpta uzmanlık öğrencilerinin görev sürelerinin uzatılması uygun görülmüştür.
İhtisas Süresi Uzatımı :
4- Fakültemiz Acil Tıp Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrosunda tıpta uzmanlık
öğrencisi
olarak
görev
yapmakta
olan
Dr.
Burcu
DEMİRDÖVEN’in
tez
değerlendirmesinde başarısız olması sebebi ile Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık
Eğitimi Yönetmeliği’nin 28. Maddesi uyarınca ihtisas süresinin 12.04.2014 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay süre ile uzatılması uygun görülmüştür.
Görevlendirme :
5- Fakültemiz Adli Tıp Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrosunda tıpta uzmanlık
öğrencisi olarak görev yapmakta olan Dr.Cudi Ferat BURAN’ın Necmettin Erbakan
Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Konya’da 12.04.2014 tarihinde (yol hariç) “Tıp
Fakültesi Asistanlarının Sorunları ve Uzmanlık Eğitimi Planlama Çalıştayı’na” katılmak
üzere, 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca yolluklu- yevmiyeli, maaşlı- izinli
olarak görevlendirilmesi uygun görülmüştür.
6- Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrosunda tıpta
uzmanlık öğrencisi olarak görev yapmakta olan Dr.Mehmet Sait AKAR’ın Necmettin
Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Konya’da 12.04.2014 tarihinde (yol hariç)
“Tıp Fakültesi Asistanlarının Sorunları ve Uzmanlık Eğitimi Planlama Çalıştayı’na”
katılmak üzere, 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca yolluklu- yevmiyeli, maaşlıizinli olarak görevlendirilmesi uygun görülmüştür.
Öğrenciler Hakkında;
7- Fakültemiz Dönem I öğrencilerinden Begüm Özlem YAMAN’ın kayıt sildirme isteği
uygun görülmüştür.
8- Fakültemiz Dönem VI öğrencilerinden Fatih TOPRAK’ın intörnlük dönemi stajlarından
İç Hastalıkları stajını 21.04.2014 – 15.06.2014 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yapma isteği uygun görülmüştür.
9- Fakültemiz Dönem II öğrencilerimden Özlem OĞUZ’un 01 - 04 Mayıs 2014 tarihleri
arasında Marmaris’de yapılacak olan Adli Bilimler Kongresi’ne katılma isteği uygun
görülmüştür.
Download

07.04.2014 fyk karar