Erasmus+
Yükseköğretim fırsatları
Yükseköğretim öğrencileri, öğretim
elemanları ve personeli için tanıtım
Değişen hayatlar,
genişleyen ufuklar
Hacettepe Üniversitesi Avrupa Birliği Koordinatörlüğü
Sizin için de mutlaka bir fırsat var.
Bir öğrenci, yoksa yeni bir mezun?
Bir araştırmacı?
Bir öğretim elemanı ya da idari personel?
Yükseköğretimle ilgili bir yönetici ya da karar verici?
Yükseköğretimle ilgili bir şirket ya da kuruluş temsilcisi?
Mutlaka bir göz atın!
Sizin için de bir şeyler olabilir...
İçindekiler
Giriş6
Yükseköğretim İçin Yeni Neler Var?
8
Bölüm 1:
Yükseköğretimde Hareketlilik İmkanları
10
Sağladığı Katkılar
11
Avrupa Gönüllü Hizmeti12
Akademik ve İdari Personele Katkıları13
Ortak Yüksek Lisans Derecesi (Joint Master)14
Bölüm 2:
Eğitim, Araştırma ve İş Dünyası Arasındaki İşbirliğinin Teşvik Edilmesi 16
Stratejik Ortaklıklar18
Bilgi Ortaklıkları20
Bölüm 3:
Destekleyici Politika Reformu22
Politika Destek Faaliyetleri23
Özel Faaliyet: Jean Monnet24
Başvuru Bilgileri26
Rektör
Değerli Hacettepeliler,
Üniversiteler eğitim sistemlerini rekabet edebilir seviyeye çıkarma çabası içindedirler. Bu çabayı
ulusal ve uluslararası kaynakları/araçları kullanarak gerçekleştirmektedirler. Bu çabalar içerisinde
Erasmus+ gibi uluslararası kaynakların kullanımı büyük önem taşimaktadır.
Üniversitemizin programa katılım sağladığı 2004 yılından bugüne kadar yaklaşık 3000 öğrencimiz
ve 390 personelimiz Erasmus hibelerinden yararlanmış, bu hareketlilikler için toplam 8.600.000,00
Euro hibe kullanılmıştır. Üniversitemiz, her yıl yapılan hibe başvuruları ve yararlanan öğrenci ve
personel sayılarında düzenli artış göstermektedir. Üniversitelerin başarı göstergelerinden biri olan
Erasmus+ Programının, gelecek yıllarda da uluslararasılaşmaya, bilgi üretimine, eğitimde kalite
artışına, girişimciliğe, yeni çalışma ya da istihdam alanlarının gelişimine sağladığı katkıların artarak
devam edeceğine inanmaktayım.
Bu konuda başarılı çalışmalarından ötürü üniversitemiz AB Koordinatörlüğü’ne teşekkür ederim.
Prof.Dr. A. Murat Tuncer
Rektör
H.Ü. Avrupa Birliği Koordinatörlüğü
4
AB Koordinatörlüğü
Erasmus+ ile Güçlü Bir Kariyer, Güçlü Fikirler, Güçlü Bir Gelecek...
Bundan 10 yıl önce 30 öğrenci ve 12 personel ile Erasmus Programına başlamıştık. Yapılan
bilgilendirme, bilinçli çalışmalar ve yönetimin desteği ile Hayatboyu Öğrenme Programlarını
yaklaşık 3000 öğrenci ile 380 personelin değişimi ve 8 milyon Avro hibe kullanımı ile kapatmış
bulunuyoruz.
2014-2020 yılları arasında uygulanacak yeni program, Erasmus+ sayesinde herkes için daha fazla
yurtdışında eğitim fırsatı, gençlik değişimlerinden daha fazla yararlanma imkanı ve projelerin konu
ve katılımcı kapsamının genişletilmesiyle yaratıcı, kapsamlı, transfer edilebilir araştırma yapma, yeni
araştırma/çalışma alanları geliştirme, yeni ve yenilikçi yaklaşımları uygulama fırsatları sunulmasıyla
eğitim ile iş dünyasını birleştiren yapıya kavuşmuştur.
Bu gelişmeler doğrultusunda Erasmus+’ın yeni fırsatlarından sizlerin yararlanmasını teşvik etmek,
program yeniliklerinin tanıtılması, yaygınlaştırılması, uygulanması, danışmanlık ve teknik yardım
verilmesi konularında üniversitemize yardımcı olması amacıyla koordinatörlüğümüz bünyesinde
Proje Destek Birimi kurulduğunu da paylaşmak isteriz.
Kısacası her yaştan, her düzeyden bireyler ile her kurum ve kuruluşun faydalanabileceği bir yapıya
kavuşmasıyla bu büyük yapının bir parçası olabilmeniz dileğiyle ...
5
H.Ü. Avrupa Birliği Koordinatörlüğü
Giriş
Neden Erasmus+ ?
Temel Bilgiler
4,000,000
Eğitim ve öğretim; istihdam yaratma ve
Avrupa’nın rekabet gücünü geliştirme
bağlamında önemli özelliklerdir.
Erasmus+ 4 milyondan fazla kişiyi
yurtdışında çalışma yapmak,
eğitmek, gönüllü çalışma ve
öğretmek için destekleyecektir
Dünya hızla değişiyor ve eğitim sistemleri
modernize olmak ve doğan yeni fırsatları
benimsemek adına yeni öğretme ve öğrenme
yollarına uyum göstermek durumundadır.
Avrupa, yeni bilgi toplumunda vatandaşlarını
eğitim, beceri ve yaratıcılıkla donatmalıdır.
Erasmus+, bu zorlukların üstesinden gelebilmek
için çok önemli katkılar sağlayacaktır.
H.Ü. Avrupa Birliği Koordinatörlüğü
14,7 milyar
Avro
Bütçe, önceki programlara göre %40
oranında artmiş ve toplamda 14,7
milyar Avro’ya ulaşmıştır (2014-2020)
6
Erasmus+ nasıl yapılandırılmıştır?
Erasmus+, eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında Avrupa fırsatları sunan, oldukça geniş
bir programdır. Bir kaç programı tek çatı altında buluşturmuş, erişimi kolay bir hale getirmiş ve
başvuruda kuralları daha önce olmadığı kadar basitleştirmiştir. Bu yeni program ayrıca finanse
edilen faaliyetleri tanımlayan üç, net “ana eylem” ile tek, birleşik bir yapı benimser. Bu broşürde
her ana eylem alanındaki yükseköğretim faaliyetlerine ilişkin tüm ayrıntılarbulunmaktadır.
Önceki Programlar
(2007 - 2013)
Hayat Boyu Öğrenme
Comenius
Erasmus
Grundtvig
Leonardo
Jean Monnet
Youth in Action
Alfa
Edulink
Erasmus Mundus
Tempus
Erasmus+
(2014 – 2020)
Ana Eylem 1:
Ana Eylem 2:
Ana Eylem 3:
Bireylerin öğrenme
hareketliliği
Yenilik ve iyi uygulamalar
için işbirliği
Politika reformu için destek
(bütçenin en az %63’ü)
(bütçenin en az %28’i)
(bütçenin en az %4,2’si)
Ek Eylemler: Jean Monnet ve Spor
ve sanayileşmiş ülkelerle işbirliği
Hangi ülkeler katılabilir?
Sizin için hangi fırsatlar var?
Erasmus+ programına Avrupa Birliğine
üye 28 ülkenin yanısıra Erasmus+
programına katılmak için anlaşma
imzalamış ülkeler de katılabilir. Türkiye’de
program ülkesi olarak programa tam
katılımdadır. Diğer dünya ülkeleri
Erasmus+ için ortak ülke olabilirler ve bazı
Erasmus+ çalışmalarına katılabilirler.
Bu broşür size yükseköğretim alanındaki mevcut
ana fırsatları gösterecek ve nereden başlamanız
gerektiğini anlatacaktır.
Avrupa fonuna aşina değilseniz, bu ideal bir giriştir.
Daha önce Erasmus’a dahil olmuş iseniz bu broşür
size Erasmus+ ile ilgili heyecan verici yenilikleri güncel
halleriyle sunacaktır. Diğer Erasmus+ fırsatlarıyla
ilgili bilgi almak isterseniz lütfen www.ec.europa.eu/
erasmus-plus veya www.abofisi.hacettepe.edu.tr
sitesini ziyaret ediniz.
7
H.Ü. Avrupa Birliği Koordinatörlüğü
Yükseköğretim için yeni neler var?
Avrupa Birliği’nin (AB), yükseköğretimi modernize etmek ve uluslararası hale getirmek için oldukça iddialı hedefleri var. Burada yükseköğretim için öncelikli alanlar ve Erasmus+’ın bu alanları
gerçekleştirmek için nasıl katkıda bulunduğuna dair genel bir özet bulacaksınız.
2,000,000+
Öğrenci ve personel hareketliliği
AB, 2020 yılına kadar yüksek öğretim görmüş insan
sayısını %40 oranında arttırmayı hedefliyor ve bu
kişilerin en az %20’sinin yurt dışında öğrencilik ya
da staj yapmış olmasını sağlamayı amaçlıyor.
İçerik
Yükseköğretim sosyal hareketlilik için bir araçtır
ve AB, Avrupa fırsatlarından gerçekten ihtiyacı
olanların yararlanabilmesini sağlamak için
çalışmaktadır.
Bu yüzden Erasmus+:
Erasmus+ ülkeleri dahilindeki 2,000,000
öğrenciyi yükseköğretim için,
Bu yüzden Erasmus+:
Ek olarak 135,000 Erasmus+ partner
ülkelerinden öğrenciyi,
Diğer ülkelerden gelen değişim programı
öğrencileri için daha iyi bir dil desteği,
300,000 kadar yükseköğretim için
personeli,
Özel ihtiyaçları olan katılımcılar için özel
destek,
200,000 yüksek lisans öğrencisi kredisi,
Dezavantajlı ve uzak bölgelerden gelen
katılımcılar için daha fazla destek,
25,000 Ortak Yüksek Lisans bursu
finanse edecektir.
Avrupa Yüksek Lisans derecesi için kredi
garantisi sağlar.
H.Ü. Avrupa Birliği Koordinatörlüğü
8
Dünyaya açılın
Bu yüzden Erasmus+:
AB, dünya çapındaki
yüksek öğretim
kuruluşları ile yakın bir
işbirliği oluşturulmasını
amaçlar.
Avrupa’nın üniversite ve yüksekokullarını uluslararasılaşmaya
teşvik etmekte ve AB’nin ötesindeki kuruluşları da
kapsayacak şekilde hareketliliği ve kurumsal işbirliği
fırsatlarını genişletmek için ortak ülkeler arasındaki kapasiteyi
geliştirmektedir.
Kalite
Bu yüzden Erasmus+:
AB yüksek
öğretimin kalitesini,
uygunluğunu ve
Avrupa yükseköğretim
fırsatlarını geliştirmek
ister.
Yükseköğretim Erasmus Üniversite Beyannamesini
güçlendirmekte, kuruluşlar ve katılımcılar arasında yeni ve
net anlaşmalara teşvik etmekte,
Öğrenci, personel ve yeni mezunlar için hareketlilik
faaliyetleri fırsatlarını arttırmaktadır.
Yenilik
Etki
Avrupa, yenilikler için kapasitesini
geliştirebilmek adına kuruluşlar, iş
ortakları ve sosyal ortaklar arasında
yakın işbirliğine ihtiyaç duyar.
AB, Avrupa fonunun akademik
mükemmellik üzerinde doğrudan bir
etkiye sahip olmasını sağlamak ister.
Erasmus+ bu yüzden:
Erasmus+ bu yüzden:
İş fırsatlarını arttırmak için daha fazla kişisel
gelişim imkanı sunarak bireysel bir etki yaratır,
125,000’den fazla kurum arasında 25,000
stratejik ortaklığı, eğitim sektörleri ve dış
ortaklarla işbirliğini,
Geleceğe dair beceriler oluşturmak ve
küreselleşmelerini güçlendirmek için
kurumları destekleyerek kurumsal bir etki
yaratır,
1500 yükseköğretim kurumu ve işletme
arasında 150 bilgi ortaklığını,
Programdaki ve ortak ülkelerdeki 1000
yükseköğretim kurumu arasındaki Kapasite
Geliştirme Projelerini finanse etmektedir.
Politika önceliklerini
daha yakından ele alarak politik bir etki
yaratır.
9
H.Ü. Avrupa Birliği Koordinatörlüğü
Bölüm 1:
Yükseköğretimde hareketlilik
imkanları
Bölüm 1’de, Erasmus+ 1. Ana Eylemi: Hareketliliği Öğrenmek
alanındaki fırsatlar üzerinde durulmaktadır.
Bu bölümde, öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve diğer
yüksek öğretim personelinin kişisel ve mesleki gelişimlerini yurt
dışında iş, çalışma ve staj yollarıyla nasıl zenginleştirebilecekleri
anlatılmaktadır.
Bu faaliyetler Erasmus+ sayesinde gözle görülür şekilde
genişlemiştir. AB 2020 yılı itibarıyla yurt dışında çalışmalarını ya da
stajını tamamlamış öğrenci sayısını ikiye katlayıp, %20 oranında
arttırmayı amaçlamaktadır.
Üye ülkeler ve yükseköğretim kurumları için
öncelik politikası, yurt dışında kazanılan kredilerin
tanınması içindir. Yükseköğretim Erasmus Üniversite
Beyannamesi bu konuyu hareketlilik değişiminin
“öncesi, esnası ve sonrası”na, kurumlararası
anlaşmaların daha net olmasına ve pekiştirilmiş
öğrenim anlaşmalarına büyük önem atfederek
desteklemektedir.
H.Ü. Avrupa Birliği Koordinatörlüğü
10
Sağladığı Katkılar
1987 yılından bu yana, 3 milyondan fazla üniversite
öğrencisi, 33 ülkede, bir dönemlik Erasmus
deneyimi yaşama fırsatı yakaladı.
Programdaki ve ortak ülkelerdeki öğrenciler,
öğrenimlerinin ikinci yılından itibaren programa
katılabilirler. Erasmus+ stajı ilk yıldan, hatta
mezuniyetten sonra dahi yapılabilir.
Özel ihtiyaçları olan öğrenciler fazladan burs
alabilirler. Öğrenciler gittikleri kuruma para
ödemezler.
Ülkelerinden ayrılmadan önce, öğrencilere
görecekleri eğitim ya da stajın ayrıntılarını açıklayan
bir öğrenme anlaşması verilir. Ek olarak, hak
ve yükümlülüklerini ortaya koyan bir Öğrenci
Beyannamesi de alırlar.
Dönem sonunda, gidilen kurum, programın
tamamlandığını teyit etmelidir.
Programa gönderen kurum, kararlaştırılan faaliyetler
için tam bir akademik tanınma vermek zorundadır
ve tercihen Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)
kullanmalıdır. Ayrıca, Diploma Eki’ne bu hareketlilik
dönemi de gösterilmelidir.
Başvuru koşulları ve seçim takvimi için
www.abofisi.hacettepe.edu.tr adresini ziyaret
edebilirsiniz.
11
H.Ü. Avrupa Birliği Koordinatörlüğü
Avrupa Gönüllü Hizmeti
Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH), istediğiniz bir
AB ülkesinde sosyal içerikli bir projede 2-12
aylık süreler dahilinde yer almanızı sağlayan
bir faaliyettir. Temel düzeyde dil eğitimini
de (% 5) içeren Avrupa Gönüllü Hizmeti
18-30 yaş arasındaki tüm öğrencilerimize
ve yeni mezunlara açıktır. Avrupa Gönüllü
Hizmetinin (AGH) amacı, Avrupa Birliği’nin
içinde ve dışında çeşitli gönüllü faaliyetlere
gençlerin katılımını desteklemektir. Bu Eylem
kapsamında gençler, bireysel olarak ya da
gruplar halinde kâr amacı gütmeyen, ücretsiz
faaliyetlerde yer alırlar. Tüm masraflar (yol,
konaklama, yerel ulaşım, cep harçlığı vb)
projelerden karşılanır.
Üniversitemiz AB Koordinatörlüğü AGH için
akredite olmuştur ve faaliyetlere aktif olarak
katılmaktadır.
Daha fazla bilgi edinmek için üniversitemiz
Avrupa Birliği Koordinatörlüğüne
başvurabilirsiniz.
Öğrenci Hareketliliği gerçekleri
•
•
•
•
•
Öğrenim süresi: 3-12 ay
Staj süresi: 2-12 ay
Eğitim ve staj çalışmalarını birleştirmek mümkündür.
Mezunlar, mezun oldukları tarihten itibaren 1 yıl içerisinde staj yapabilirler
Her bölümde, üç öğrenci grubuna da (önlisans/lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri) burs
imkanı mevcuttur.
• Burs miktarları gidilecek ülkeye tabidir.
• En yüksek burslar dezavantajlı ya da uzak bölgelerden gelen veya özel ihtiyaçları olan öğrencilere
verilir.
H.Ü. Avrupa Birliği Koordinatörlüğü
12
Akademik ve İdari Personele Katkıları
Personel hareketliliği 1997’de başlamış ve o
tarihten bugüne çok popüler hale gelmiştir.
Önceki Erasmus programı kapsamında
300,000’den fazla personel değişimi
desteklenmiştir. Personel hareketliliğine
öğretim, eğitim ve yükseköğretim
kurumlarının eğitim için personel davet
etmesi dahildir. Personel hareketliliği
akademik ve idari personelin hareketliliğini
desteklemektedir.
eğitim yöntemlerinden yararlanabilirler,
hatta yabancı dil öğrenme deneyimi dahi
yaşayabilirler.
Eğiticiler, farklı bakış açıları kazanabilir, yeni
bağlantılar kurabilirler.
Farklı kurumlardaki öğrencilere ders vermek,
öğretim elemanlarına yeni bakış açıları
kazandıracaktır.
Yükseköğretim kurumu akademik ve idari
personeli yurt dışında bir işyerinde ya da
başka bir kurumda eğitim alabilir ve gözlem
yapabilirler. Bu, daha sonraki bir işbirliği için
teşvik edici bir fırsattır.
Personel hareketliliği çalışanların kişisel ve
mesleki gelişimine katkıda bulunmaktadır.
Buna ek olarak, yükseköğretim kurumlarının,
kurumlararası işbirliğiyle modernizasyonuna
da yardımcı olur.
Yükseköğretim personeli daha detaylı bilgi için
Hacettepe Avrupa Birliği Koordinatörlüğüne
başvurabilirler.
Yurtdışından gelen öğretim kadrosu
sayesinde öğrenciler yeni dersler ve farklı
Personel Hareketliliği gerçekleri
• Yükseköğretim personeli yurt dışında eğitim verebilir ve alabilir.
• Program kapsamındaki ülkelerde hareketlilik süresi (seyahat günleri hariç) 2 gün ila 2 ay arasında
değişebilmektedir.
• Ortak ülkelerden gelen personel için hareketlilik süresi 5 gün ila 2 ay arasında değişebilmektedir.
• Yurt dışında eğitim verme, en az 8 saat ders vermeyi gerektirir.
• Farklı işletmelerden gelen personel, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim vermeleri
için teşvik edilir.
13
H.Ü. Avrupa Birliği Koordinatörlüğü
Ortak Yüksek Lisans derecesi (Joint Master)
Yükseköğretim kurumları tüm dünyadan en iyi öğrencileri çekmek için Ortak Yüksek Lisans
Derecesi programları için maddi destek alabilirler.
Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Derecesi dersleri, yükseköğretim kurumlarının uluslararası
bir konsorsiyum, eğitim ya da eğitim dışı ortaklar tarafından verilir.
Katılacak tüm yükseköğrenim kurumları, Yüksek Lisans Derecesi vermeye vakıf kurumlar olmak
zorundadır. Ortak Yüksek Lisans programı verecek olan kurum, yükseköğretim kurumunun tesis
edileceği ülkedeki ilgili makamlarca tanınır olmak zorundadır.
Ortak Yüksek Lisans Derecesi programına katılmak için lütfen http://eacea.ec.europa.eu/
erasmus-plus/jointmasterdegrees adresinden konsorsiyumla temasa geçiniz. Daha fazla bilgi
edinmek için üniversitemiz Avrupa Birliği Koordinatörlüğüne başvurabilirsiniz.
Bilgi
Ortak Doktora dersleri de Marie Sklodowska-Curie Eylemleri kapsamında, 2020 Horizon
Araştırma programı çerçevesinde finanse edilmektedir.
Daha fazla bilgi için bkz http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
H.Ü. Avrupa Birliği Koordinatörlüğü
14
Ortak Yüksek Lisans Derecesi gerçekleri
• Ortak Yüksek Lisans Derecesi, 60, 90 ya da 120 AKTS’lik bir uluslararası eğitim programıdır.
• Programa dahil olan ya da ortak olan ülkelere, tüm dünyadaki en iyi öğrencileri çekmek için
yükseköğretim kurumları tarafından sunulur.
• Erasmus+’tan maddi destek almakta olan mevcut 150 civarında Ortak Yüksek Lisans Derecesi
vardır.
• Öğrenciler, en az iki program ülkesi yükseköğretim kurumu tarafından düzenlenmiş ortak ya da
çoklu derece ve rekabete dayalı burs alacaklardır.
Öğrenci kredisi
• Öğrenciler Yüksek Lisans derecesi için kredilere başvurabilecekler.
• Öğrenciler 1 yıllık 12,000 Avro ya da 2 yıllık 18,000 Avro’ya kadar kredi alabilirler.
• Öğrenciler ulusal bankalarla ya da öğrenci kredi acentalarıyla temasa geçmelidirler.
15
H.Ü. Avrupa Birliği Koordinatörlüğü
Bölüm 2:
Eğitim, araştırma ve iş dünyası
arasındaki işbirliğinin teşvik
edilmesi
Bölüm 2’de, Erasmus+ 2. Ana Eylemi: İşbirliği Projeleri
alanındaki fırsatlar üzerinde durulmaktadır.
Yükseköğretimin istihdam ve büyüme için katkısı, eğitim,
araştırma ve iş dünyası arasındaki sıkı bağlar ve diğer eğitim
öğretim sektörleriyle işbirliğinin güçlendirilmesiyle geliştirilebilir.
Bu bölümde tüm sektörler ve öğrenci seviyeleri (Lisans, Yüksek
Lisans ve Doktora dereceleri) arasında girişimcilik ve yaratıcılığı
teşvik eden faaliyetler anlatılmaktadır. Ayrıca, dünyanın farklı
yerlerinde yüksek öğretimin modernizasyonunu desteklemeyi
amaçlayan etkileşimli öğrenme ortamları, bilgi aktarımı altyapısı
ve kapasite artırıcı önlemlerle, yükseköğretimde yenilikleri
zenginleştirme fırsatlarını da kapsar.
2. Ana Eylem’in işbirliği projelerinin katılımcıları,
onların kuruluşları ve politika sistemleri üzerinde
olumlu ve uzun süreli etkileri olacaktır.
H.Ü. Avrupa Birliği Koordinatörlüğü
16
17
H.Ü. Avrupa Birliği Koordinatörlüğü
Stratejik Ortaklıklar
Stratejik Ortaklıklar, kaliteli öğretim, eğitim, öğrenme ve gençlik çalışmaları yaratacak olan yenilikçi
uygulamaları birlikte yapmak ve yürütmek için farklı alanlardan gelen organizasyonları destekler.
Bu ortaklıklar, sadece eyleme doğrudan katılan kuruluşlarda değil, yükseköğretim sistemlerinde de
öğrenilenlerin ve iyi uygulamaların paylaşımıyla değişim sağlamak için katkıda bulunmalıdır. Örnek
faaliyetler olarak aşağıdakileri sayabiliriz:
• Farklı ülkeler, branşlar ve sektörlerden (özel/kamu) gelen ortak üyeler arasında işgücü
piyasasının ihtiyaçlarına yönelik ortak eğitim modülleri, programlar ve müfredatlar geliştirme ve
dağıtımı
• İşletmeleri ve yükseköğretim kurumlarındaki öğrenci/öğretmenleri kapsayan proje tabanlı
faaliyetlerin uygulanması
• Yenilikçi öğretim yaklaşımlarını uygulamak için görsel hareketlilik, açık eğitim kaynakları ve
iletişim teknolojilerinin daha etkin kullanımı
• Mesafeyi, yarı zamanlı çalışmayı ve modüler öğrenimi yükseköğretime entegre etmek
• Yükseköğretim kurumlarının yerel/bölgesel otoritelerle ve sivil toplum ile bağlarının
güçlendirilmesi
• Resmi ve resmi olmayan eğitim ve öğretim sektörleri arasındaki işbirliğinin pekiştirilmesi
• Rehberlik danışmanlık, eğitmenlik yöntemleri,araçları ve öğrenci destek hizmetlerinin
geliştirilmesi
Yükseköğretim personeli daha detaylı bilgi için
Hacettepe Avrupa Birliği Koordinatörlüğü’ne başvurabilirler.
H.Ü. Avrupa Birliği Koordinatörlüğü
18
Stratejik Ortaklık Bilgileri
• Proje süresi: 2-3 yıl
• Finansman: 2 yıl için 300,000 Avro ya da 3 yıl için
450,000 Avro’ya kadar
• Yükseköğretim kurumları
• Yükseköğretim kurumları ve diğer eğitim sektörleri
• Yükseköğretim ve iş piyasası
arasındaki güçlü işbirliğinin desteklenmesi
Amaçlar:
• Öğrenme ve öğretme kalitesini yükseltmek
• Yeni ve yenilikçi bir müfredat geliştirmek
• Sanal işbirliği platformlarının ve diğer eğitim
kaynaklarının potansiyelinden yararlanmak
Etkinlikler, ek olarak:
• Öğrencilerin karma hareketliliği (sanal hareketlilikle
beraber 2 aydan az süren fiziksel hareketlilik)
• Ortak personel eğitim etkinlikleri ve çalışma
programları (5 gün ila 2 ay arası)
• Uzun süreli öğretim ya da eğitim görevleri (2 ila 12 ay
arası) içerebilir.
Ortaklıklar en az 3 program ülkesinden 3 kuruluşu
kapsamalıdırlar.
19
H.Ü. Avrupa Birliği Koordinatörlüğü
Bilgi Ortaklıkları
Bilgi ortaklıkları, Avrupa’nın girişimcilik kapasitesini güçlendirir ve yükseköğretimde, iş
sektöründe, daha geniş sosyo-ekonomik çevrelerde yenilikleri teşvik eder.
Bilgi ortaklıkları kapsamında, yükseköğretim kurumları ve işletmeler aşağıdaki yenilikleri teşvik
etmek için işbirliği içinde çalışır;
• Yenilikçi eğitim ve öğretim teknikleri geliştirmek
• Eğitim programları ve etkinlikleri düzenlemek
• Bilginin değişimi, akışı ve oluşturulmasını güçlendirmek
• Zorlu konularda çözümler üretmek
Bilgi ortaklıkları, girişimciliğe;
• Herhangi bir bilim dalında girişimcilik eğitimini tanıtarak
• Girişimcilik becerilerini uygulayabilmek için yeni öğrenme fırsatları sunarak
teşvikte bulunmaya yardımcı olur.
Yükseköğretim ve işletmeler bilgiyi;
• İşletmelerdeki müfredat içinde yer alan çalışma faaliyetleri
• Yenilikçi önlemleri test eden denemeler
• Öğrenci, araştırmacı ve personel değişimi
• Öğretim ve araştırmaya şirket personelini dahil etme
vasıtasıyla paylaşabilir.
H.Ü. Avrupa Birliği Koordinatörlüğü
20
Bilgi Ortaklıkları Bilgileri
•
•
•
•
•
Projeler: 2-3 yıl
2 yıl için en fazla 700,000 Avro, 3 yıl için en fazla 1,000,000 Avro burs
Programa dahil ülkelerden kuruluşlar başvuruda bulunabilir
Programa dahil en az 3 ülkeden 6 kuruluş, 2 yükseköğretim kurumu ve 2 işletme dahil edilmelidir.
Her bilim dalına, alana ve sektörler arası işbirliğine açıktır.
Kapasite Geliştirme Ortaklıkları
• Proje: 2-3 yıl
• Programa dahil ülkelerden ve dünyanın başka bölgelerinden gelen bir grup üniversite tarafından
kurulmalı ve yönetilmelidir
• Ortak projeler tüm ortakların gelişmesine ve modernize olmasına yardımcı olur. Kalite güvencesi
ve yönetimi güçlendirmenin yanısıra, yeni müfredat, öğretim teknikleri ya da materyallerinin
paylaşımını da sağlar.
• Yapısal projeler, bölgesel işbirliğinin teşvikinin yanısıra, kalitelerini ve uygunluklarını yükselterek,
yükseköğretim kurumlarının ve sistemlerinin gelişmesini ve şekillenmesini sağlar.
21
H.Ü. Avrupa Birliği Koordinatörlüğü
Bölüm 3:
Destekleyici politika reformu
Erasmus+ Ana Eylem 3: Politika Reformuna Destek, politika
yapıcılara, eğitim ve öğretimin gelişimi için en etkili ortamı
yaratmak konusunda katkı sağlar.
Politika reformu desteği, yükseköğretim kurumları, uluslararası
örgütler ve politika yapıcıları arasındaki işbirliğini teşvik ederek,
siyasi karar alımlarını destekleyen bilgi ve kanıt temelini
güçlendirir.
Bu alanda finanse edilen etkinlikler, yükseköğretim ve
yönetim dahil, eğitim ve öğretimdeki tüm işbirliklerinin
güçlendirilmesiyle 2020 Avrupa eğitim, öğretim ve gençlik
hedeflerine ulaşmak için tasarlanmıştır.
H.Ü. Avrupa Birliği Koordinatörlüğü
22
Politika destek faaliyetleri
Bu faaliyetler büyüme ve istihdam yaratma için temel olan politikaların gelişmesini sağlar.
Emsal değerlendirme, milli ve bölgesel otoritelerle politika deneyi, Avrupa Kredi Transfer Sistemi
(AKTS) gibi Avrupa araçları sağlama, Bolonya Sürecini destekleyen üniversite ve fakülte ağları ile
çalışma gibi değişik faaliyetlerle, Avrupa’da ve diğer ortak ülkelerdeki yükseköğretim politikalarını
modernize etmeye yardımcı olur.
Politika diyalogu ve Erasmus+ mezunları Avrupa Yükseköğretim Alanı teşviki için katkıda
bulunacaklardır. Hükümetlerin, menfaat sahiplerinin ve araştırmacıların kayıt olmaya davet etmek
için Eğitim, Görsel-İşitsel Ajans ve Kültür Yürütme Ajansı her yıl teklif davetlerini yayımlamaktadır.
Politika Desteği Bilgileri
• Yükseköğretim faaliyetlerini geliştirmek için açık koordinasyon (AB’ye üye ülkelerle işbirliği)
yöntemlerini maddi olarak destekler
• Açık koordinasyon yöntemleri çerçevesinde ortak ülkelerle politika diyalogunu destekler
• AB çapındaki ağların yanısıra, Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi ,Avrupa Yeterlilikler
Çerçevesi gibi AB şeffaflık araçlarının geliştirilmesini ve uygulanmasını destekler.
• Avrupa yükseköğretiminin dünyadaki çekiciliğini arttırmak için uluslararası politika diyalogunu,
Erasmus+ mezunlar ve tanıtım kampanyalarını finanse eder
Yükseköğretim personeli daha detaylı bilgi için Hacettepe Avrupa Birliği Koordinatörlüğüne
başvurabilirler.
23
H.Ü. Avrupa Birliği Koordinatörlüğü
Özel Faaliyet: Jean Monnet
Jean Monnet Projeleri: Yenilik, çapraz
verimlilik ve AB içeriğinin her yönüyle
tanıtılması faaliyetlerini destekler
Jean Monnet etkinlikleri Avrupa Birliği’nde
öğretim ve araştırmaya destek verir ve
dünyadaki ve AB’deki akademisyenler ve karar
vericiler arasındaki diyalogu teşvik eder. Jean
Monnet eylemleri içinde şunlar vardır;
• Yenilik projeleri AB konularını daha
cezbedici ve farklı hedef nüfus kitlelerine
kolay uyarlanabilir bir hale getirmek için
yeni yöntemler keşfeder (örneğin AB’yi
Okulda Öğrenme projeleri)
Jean Monnet Kürsüleri: Üniversite
profesörleri ve üst düzey dersler için
AB çalışmalarında uzmanlaşmış öğretim
makamları (minimum ders saati: akademik yıl
başına 90 saat)
• Çapraz verimlilik projeleri AB konularında
fikir alışverişini teşvik eder ve belirli
bağlamlarda AB bilgisi ve süreçlerinin
değerini arttırır.
Jean Monnet Akademik Modülleri: Kısa, tek
ya da multidisipliner (birden çok akademik
bilimdalını ilgilendiren) öğretim programları
veya bir yükseköğretim kurumunda AB
çalışmaları alanında dersler (minimum ders
saati: akademik yıl başına 40 saat)
• İçerik yayma projeleri esas olarak bilgi
üreten ve paylaşan faaliyetlerle ilgilenir.
Jean Monnet Mükemmellik Merkezleri:
Sınır ötesi bağlantılar ve multidisiplin işbirliğini
teşvik eden AB konularında bilgi odak
noktalarıdır. Dünyanın her yerindeki yüksek
öğretim kurumları başvuruda bulunabilirler.
Jean Monnet Ağları: Uluslararası
yükseköğretim kurumları, mükemmellik
merkezleri, bölümler ve bireysel uzman
gruplarının oluşturulmasını ve gelişimini teşvik
eder.
H.Ü. Avrupa Birliği Koordinatörlüğü
24
Jean Monnet ayrıca;
- AB konularında öğretmen ve eğitim faaliyetlerini lisansüstü düzeyde ve/veya diğer menfaat
sahipleri için destekler. Ayrıca, AB konularını ve bunların öğretimini analiz eden aktiviteleri
destekler, bunları detaylıca inceler ve popülerliklerini arttırmalarına yardımcı olur.
- Özellikle Avrupa entegrasyon süreciyle ilgili çalışmalara katkıda bulunan kurumları ve dernekleri
destekler.
Dernekler bölümlerarası ve tüm profesörlere, öğretmenlere ve kendi ülkelerinde ya da
bölgelerinde AB konuları üzerine uzmanlaşan araştırmacılara açık olmalıdır. Sadece resmi kayıtlı
ve bağımsız yasal statüye sahip derneklere destek verilecektir.
25
H.Ü. Avrupa Birliği Koordinatörlüğü
Başvuru Bilgileri
Avrupa Birliği Koordinatörlüğü
www.abofisi.hacettepe.edu.tr
Rektörlük Binası 9. Kat 06800 – Beytepe
Ankara
Tel: (+90) 312 297 7167 - (+90) 312 297 6378
Fax: (+90) 312 297 63 79
e-mail: [email protected]
Gençlik Programı
e-mail: [email protected]
ec.europa.eu/erasmus-plus
H.Ü. Avrupa Birliği Koordinatörlüğü
26
ec.europa.eu/erasmus-plus
Sosyal medyada bize katılın:
Erasmus+
#ErasmusPlus
AB E
Z İ B A Ş K A N L I ĞI
Bu broşür AB Komisyonu ve Türk Ulusal Ajansı’ndan sağlanan katkıları ile hazırlanmıştır.
İçeriğinden AB Komisyonu ve Türk Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz
ER
NÇ
KE
Ğ İ T İM V E G E
L
İK
PR
OG
R AM
LA
RI
M
Download

Erasmus+ - Hacettepe Üniversitesi Avrupa Birliği Ofisi