Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği Seçimi
12 Ekim 2014
ADI SOYADI
GÖREVİ
SİCİL NO
: MAHMUT ŞEN
: ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ÜYESİ
: 37750
16.01.1973 Kütahya ili Emet ilçesi doğumluyum. İlkokulu İğdeköy
İlkokulunda, ortaokul ve liseyi Emet Lisesi'nde tamamladıktan sonra
1989 yılında başladığım Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1993 yılında mezun
oldum. 1994 yılında Ankara İdari Yargı Hakim Adayı olarak mesleğe
başladım. 1998 yılında Kura Kararnamesi ile atandığım Diyarbakır
İdare Mahkemesi üyeliğinde 2002 yılına kadar görev yaptım. Sırasıyla
2002-2004 yılları arasında Bursa Vergi Mahkemesi Üyeliği ve Bursa
İdare Mahkemesi üyeliği yaptıktan sonra 2004 yılında Adalet
Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimliği görevine
atandım. Bu görevimden 2011 yılında Ankara İdare Mahkemesi
Başkanlığı’na, 2014 yılında ise Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Üyeliğine atandım ve halen bu görevime devam etmekteyim.
2005-2006 yıllarında TODAİE Adalet Yönetimi Bölümünde
"Devlet Memurları Kanununda Disiplin Suç ve Cezaları" konulu tez
çalışması ve 2010-2011 yılları arasında Avrupa Birliği tarafından
finanse edilen Jean Monnet Burs Programı kapsamında İngiltere Kent
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Hukuku Anabilim Dalında
"Hukukun Üstünlüğü Şartı ve Avrupa Birliği Sürecinde Türk
Yargısındaki Gelişmeler" konulu tez çalışması ile yüksek lisanslarımı
tamamladım. 2013 yılında başladığım Kocaeli Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında Doktora
eğitimime halen devam etmekteyim. Türkiye Adalet Akademisi'nde
idari hakim adaylarının meslek öncesi eğitim programlarında eğitici
olarak 2011-2014 yılları arasında görev yaptım.
Adalet Akademisi Dergisi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi ve Gazi
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi başta olmak üzere farklı
dergilerde Yargı Bağımsızlığı, Yargı Etiği, Adil Yargılanma Hakkı,
İdarenin Yargısal Denetiminin Sınırları, İdari Yargıda İhtisas
Mahkemeleri, Yürütmenin Durdurulmasının Evrensel Normlara
Uyumu, Sosyal Medya Kullanımının Hakimin Tarafsız Görünmesine
Etkisi gibi konularda yayımlanmış akademik makalelerim
bulunmaktadır. İyi düzeyde İngilizce bilmekteyim, evli ve üç çocuk
babasıyım.
Download

ADI SOYADI : MAHMUT ŞEN GÖREVİ : ANKARA BÖLGE İDARE