4 Aralık
DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ
Bülteni
TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
Sayı : 48
Yıl: 2014
MADEN MÜHENDİSLERİNİN VE TÜM MADENCİLERİN
DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ’NÜ KUTLARIZ...
Yüzyıllık bir dünya geleneği olan
“4 Aralık Dünya Madenciler Günü” nedeniyle ülke düzeyinde
Odamız öncülüğünde bir kez daha biraraya geliyoruz.
Madenciliğimize 70, 60, 50 ve 40 yıl hizmet veren meslektaşlarımızın,
Tüm maden mühendislerinin ve madencilerimizin
Dünya madenciler günü’nü kutluyor,
Ayrıca mesleğimize yeni başlayan genç meslektaşlarımıza
aramıza hoşgeldiniz diyoruz...
AYHAN YÜKSEL
TMMOB
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
04 Aralık 2014
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
4 ARALIK DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ MESAJI
Roma İmparatorluğu zamanında babasının gazabından kaçan Santa Barbara’nın, 4 Aralık günü bir
mağaraya sığındığı ve mağarada çalışmakta olan
madencileri koruduğuna inanılmış, bu nedenle
madencilerin koruyucu azizesi olarak kabul edilmiştir. Santa Barbara’nın İzmit’te yaşamış olması
ve efsanenin geçtiği mekânların Anadolu olmasından dolayı 4 Aralık, önce Anadolu’da daha
sonrada Avrupa ve tüm dünyada “Dünya Madenciler Günü” olarak kutlanılmaktadır. Bu anlamda
4 Aralık, Odamızın öncülüğünde uzun bir süreden beri ülkemizin belli başlı kentlerinde bir çok
maden işletmelerinde “Dünya Madenciler Günü”
olarak kutlanılmaktadır.
bakımından belirleyici olan madencilik sektörü
dün olduğu gibi bugün de uluslar için vazgeçilmez konumunu sürdürmektedir.
Bu yılın Odamızın kuruluşunun 60. Yıldönümü
olması nedeniyle 2014 yılı “Dünya Madenciler
Günü “ kutlama hazırlıklarına coşku içinde başlandı. Ancak 13 Mayıs’ta Soma’da, 28 Ekim’de ise
Ermenek’te yaşanan facialar sadece bizleri değil
tüm ülkeyi hüzne boğmuştur. Yaşanan bu hüzün
nedeniyle her yıl Bayram olarak kutladığımız bu
gecenin sadece meslekte 40., 50. ve 60. Onur Yıllarını dolduran üyelerimizin ödül töreni şeklinde
düzenlenmesine karar verilmiştir.
2014 yılı içerisinde yaşadığımız sorunlar sadece
Soma ve Ermenek ile sınırlı kalmamış siyasi iktidarın hukuka aykırı bir şekilde “ben yaptım oldu”
anlayışıyla yürürlüğe giren “Başbakanlık Genelgesi” ile durma aşamasına gelen sektörümüz
“Maden Kanunu” değişiklikleriyle artık gerilemeye başlamıştır.
Yerin yüzlerce metre altında her türlü tehlike ve
zorluğa karşı doğayla mücadele ederek yer altı
zenginliklerimizi üreten, gerektiğinde bu uğurda
yaşamını kaybeden üyelerimize ve maden emekçilerine sadece bizlerin değil toplumun tüm kesimlerinin vefa borcu bulunmaktadır. Her gün
aileleri tarafından “hayırlı işler” diye uğurlanan
ve her akşam “geçmiş olsun” diye karşılanan bu
insanlara ve mesleğe sahip çıkmak bir insanlık
görevidir.
Tarih boyunca uygarlıkların gelişmesinde çok
önemli yer tutan madencilik özellikle, insanlığın
gelişim sürecinin son iki yüz yılındaki baş döndürücü ilerlemesinde ve 18. yüzyılda Avrupa‘da
gerçekleştirilen sanayi devriminde önemli roller üstlenmiştir. Yaşadığımız yüzyılda da yeraltı zenginliklerinin üretimi ile gelişen sanayinin
hammadde girdisini sağlayarak insanın yaşamını
sürdürülebilmesi ve refah düzeyinin yükselmesi
2
Ancak yaşadığımız süreçte uygulanan küresel
politikalar nedeniyle insan, doğa, ekolojik sistem
gibi tüm kavram ve etik değerler “ticarileştirilerek” yıkımının arsızca sürdürüldüğü günümüzde madenlerimiz de sadece ticari bir meta gibi
piyasalaştırılarak pazara sürülmüştür. Yaşanan
toplumsal yıkım sonucunda iş kazası sonucu
ölümler artmış, meslektaşlarımızın istihdam alanı
daralmış, çalışma koşulların ağırlaşmış ve yaşam
standartları sürekli düşmüş, kaynaklarımız talan
edilmiştir.
Bütün bu sorunlara çözüm üretmek ve uygulamak ülkeyi yönetenlerin ve siyasi iktidarların asli
görevidir. Maden Mühendisleri Odası olarak, geçmiş altmış onurlu yılda olduğu gibi kamuoyunu
bilgilendirmek ve yetkilileri uyarmak görevlerimiz arasında olup bu görevimizi yerine getirmek
amacıyla siyasi iktidarı gereğini yapması için bir
kez daha göreve davet ediyoruz.
“Dünya Madenciler Günü”müzü daha güzel ortamlarda neşeyle kutlayacağımız günlerin geleceği inancıyla, başta Soma ve Ermenek’te olmak
üzere tüm iş ve maden kazalarında yaşamını yitiren maden mühendislerini ve tüm maden emekçilerini bir kez daha saygıyla anıyor meslekte 40,
50 ve 60 onurlu yılı dolduran saygıdeğer meslektaşlarımızı kutluyorum.
Saygılarımla;
Ayhan YÜKSEL
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
04 Aralık 2014
MESLEĞİMİZDE 70. YILINI DOLDURAN MADEN MÜHENDİSLERİ
SİCİL NO
ADI SOYADI
69 SÜLEYMAN TURAN BAYKAL
80 ŞAHAP ENVER BİRGİ
146 MEHMET HAYRİ ERTEN
MESLEĞİMİZDE 60. YILINI DOLDURAN MADEN MÜHENDİSLERİ
SİCİL NO
ADI SOYADI
SİCİL NO
ADI SOYADI
6
FARUK ALDİNÇ
323
MUSTAFA ÇAM
105
BEKİR ÇULCUOĞLU
355
MÜŞFİK SANŞAN
183
CEVAT KUBİLAY
405
MEHMET SOYER
229
ALİ İHSAN ÖKSÜZ
411
ORHAN GÜNDÜZ
232
YUSUF ÖZKARA
421
MEHMET KIZILAY
236
MEHMET İZZET ÖZERDEM
429
M.CEMİL KAPTAN
245
NİYAZİ ÖZKÖK
430
SÜREYYA ULUĞ
279
NAZMİ TOPÇU
444
ZİYA KORAY
290
MEHMET TURGUT TEZCANLI
470
ÖMER ÖZBEK
317
MUAMMER REVANLI
522
FATİN SAYKAN
321
TALAT AYDOĞAN
MADENCİLİK BÜLTENİ ÖZEL SAYISI
TMMOB Maden Mühendisleri Odası adına
Sahibi: Ayhan YÜKSEL
Yazı İşleri Müdürü: Necmi ERGİN
Yönetim Kurulu: Ayhan YÜKSEL, H. Can DOĞAN
Necmi ERGİN, Mehmet ÖZYURT, Emre DEMİR,
Mehmet ZAMAN, Emra GÜZELOĞLU KARATAŞ
Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın,
Madencilik Bülteni Özel Sayı
Yönetim Adresi:
Selanik Cad. Yeşim Apt. No.19/4
Kızılay 06650 Ankara
Tel: 0312 425 10 80 - 418 36 57 Fax: 417 52 90
İnternet: www.maden.org.tr
E-posta: [email protected]
Baskı: Korza Yayıncılık Basım San. ve Tic. Ltd. Şti.
Büyük San. 1. Cad. 95/1 İskitler / Ankara
Tel: 0312. 342 22 08 (pbx)
Baskı Tarihi ve Saati : 28.11.2014 Saati: 09.00
Basım Adedi: 2000
3
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
04 Aralık 2014
MESLEĞİMİZDE 50. YILINI DOLDURAN MADEN MÜHENDİSLERİ
SİCİL NO
953
960
962
972
980
985
987
989
990
993
997 998
999
1001
1002
1005
1010
1011
ADI SOYADI
YÜCEL TEZCAN
KENAN KALAVA
DİNÇER BOYACIOĞLU
OKTAR KIZILSENCER
AHMET TARIK DEMİREL
ERTÜRK OKYAY
ERTAN TAŞ
İHSAN KAFADAR
TAHİR TANRIÖVER
MUHİTTİN ALEMDAR
MUSTAFA NACİ BÜYÜKGEZİRCİ
RECEP GÜNAL
CAVİT ÖZKAN
ALPER AKALIN
İSMAİL HALUK ERGENE
FUAT DEMİR
DOĞAN GÜNDÜZ SIĞIRCI
ABDULKADİR ZİNCİR
SİCİL NO
1013
1017
1061
1079
1129
1148
1170
1180
1182
1183
1184
1213
1236
1307
1345
1372
1466
ADI SOYADI
DAVUT ARSLAN
MAHMUT SÜMEN
GÜLHAN ÖZBAYOĞLU
ABDİ AYKIRI
KEMAL KOÇ
MURAT ÖNAY
SADIK DURDU SEZGİN
EYÜP YURDANUR
ENDER ÖZTEK
YILMAZ URAĞ
SEZAİ BABACAN
ÜLKÜN TANSEL
DURMAZ YAZGAN
AHMET TAMER MATAY
CENGİZ BAYRAŞ
NURULLAH ERCAN
ERTUĞRUL DOĞUÇ
MESLEĞİMİZDE 40. YILINI DOLDURAN MADEN MÜHENDİSLERİ
SİCİL NO
2054
2056
2058
2059
2063
2065
2068
2071
2080
2093
2094
2095
2096
2099
2100
2101
2102
2106
2107
4
ADI SOYADI
ZİYA GÖKER
M.AYKUT VURAL
HÜSEYİN MUAMMERBOLU
FERUDUN AKSAN
ORHAN YÜKSEL
DURMUŞ CANPOLAT
RASİH ŞERİFOĞULLARI
MUSTAFA KEMAL ERKÖK
İZZET UYANIK
FİKRET AKER
MÜNİR YILDIRIM
HASAN AYDIN BİLGİN
KAYA KOÇAL
TURHAN BARIN
MESUT ANIL
MESUT TORAMAN
DURSUN İNCE
İBRAHİM ÇAKIR
NURİ KONAK
SİCİL NO
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2120
2121
2123
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
ADI SOYADI
ÖMER LÜTFİ SÜL
MEHMETALİ UYSAL
MEHMET SERMET YARGICI
MEMDUH ÇELTEK
BURHAN ORAN
MUSTAFA KEMAL ERCAN
ALİ ÖNDER GÖKÇE
M.ALAATTİN TAYLAN
OSMAN KILAVUZ
MEHMET FAİK ÇIKIRIKÇI
ALAETTİN KAYTANCI
İZZET BOZKUŞ
RECEP DANACIOĞLU
AYHAN AK
HASAN BEHÇET TOPKARA
KEMAL ÇAM
MEHMET FUAT ATALAY
UĞUR YÜCEKENT
ENDER ŞAHİN
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
SİCİL NO
2133
2134
2135
2136
2137
2139
2140
2141
2142
2143
2147
2148
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2170
2171
2173
2174
2175
2177
2182
2185
2188
2189
2190
ADI SOYADI
COŞAN BAYSAL
FEVZİ ÖZER
KAHRAMAN KAPLAN
NASUH CAN GÜVEN
SABAHATTİN BİROL KIŞLAOĞLU
MUSTAFA ÜNLÜ
ENVER KARAÇAM
CEVDET SUBAŞI
HALİDE BİRGÜL YILDIRIM
EROL SAĞINLAR
HÜSEYİN ERGÖÇÜN
ERSİN ERÜNSAL
RASİM ÖZER
ENVER DENİZ
BÜLENT ÇEVİKKALP
TAYYAR ALACA
AHMET ŞÜKRÜ ÜSTÜNDAĞ
YAKUP AKAYILDIZ
ZEKİ ÖZALP
MUSTAFA DOĞAN ERSÖZ
MEHMET YILDIRIM
Y. TURAN YAZGAN
ŞAKİR YURDAKUL
HİLMİ DİNÇER
İSMAİL AÇIK
İSMAİL MOĞOL
CEMİL SANDIRAZ
HALİL GÜNEY
SALİH SİNAN KÖKSALAN
NEŞET ÇOĞUPLUGİL
HALİL KAMİL TANRIVERDİ
AHMET KAYKISIZ
AHMET YÖRÜKOĞLU
ERDAL ÇELİKMAKAS
ATİLA EROĞLU
AHMET AKYOL
KAZIM ŞAHİN
AHMET SELÇUK ÜNYELİ
KAZIM CEM GÜZEL
MUSTAFA ÖZTÜRK
MESUT ÇANKAYA
MEHMET FİKRET ÖZBİLGİN
04 Aralık 2014
SİCİL NO
2191
2193
2194
2200
2201
2202
2203
2204
2215
2216
2224
2231
2249
2253
2256
2264
2274
2277
2280
2283
2297
2314
2318
2321
2323
2333
2334
2345
2346
2347
2350
2363
2381
2431
2440
2486
2492
2514
2579
2587
2595
2928
ADI SOYADI
YILDIRIM ÖZCAN
AYŞE ŞULE AKINCI
AYŞE ÖZDOĞAN
BEKİR SAMİ ERDİREN
BURHAN AYDOĞDU
ALİ BÜYÜKYILMAZ
RAFET ÖZOCAK
FAHRETTİN BORAN
HAYRULLAH KAŞIKÇI
METİN BALIBEY
NEJAT ÖZER
ENGİN ERDOĞAN
METİN ÇİFTÇİOĞLU
MUSTAFA CİVELEK
HÜSEYİN CAVA
KAZIM KELEŞ
YILMAZ TURTURA
MEHMET AYKUT URAS
SAİM ÜLGÜDÜR
AHMET ALİ KARA
İDRİS BAŞ
ASIM KUTLUATA
FERİT ALPAY
HALİL İBRAHİM MARULCU
MEHMET EMİN ERGEN
İLYAS BEYDİLİ
MUSA SERDAR ÇELEBİ
ALİ RIZA KAPÇI
OSMAN KAVALCIOĞLU
RAZİ ARTAN
SIRRI ERGUN
YALÇIN CAN
HARUN GAZALİ CEREN
FARUK YILMAZ
MEHMET EMİN LEKİLİ
M.ENİS CANGÜL
NAİL DELİGÖZ
NEVZAT GÜNAY
İSMAİL KADER ALGAN
SAİT SİRET AKBIYIK
MEHMET FARUK ATAÇ
İSMAİL KESKİN
5
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
04 Aralık 2014
MESLEĞİMİZDE 70. YILINI DOLDURAN
MADEN MÜHENDİSLERİ
MEHMET HAYRİ ERTEN
TURAN BAYKAL
S. TURAN BAYKAL
MEHMET
HAYRİ ERTEN
Oda Sicil No: 146
Oda Sicil No: 69
Oda Sicil No: 69
Oda Sicil No: 146
1939 da Gaziantep Lisesinden mezun olarak
ÖZGEÇMİŞ
ÖZGEÇMİŞ
A.B.D.’ye gittim ve 1944’de Minnesota
ÖZGEÇMİŞ
1921 yılında İstanbul Beşiktaş’ta doğdum.
1938 yılında Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun
1921 yılında İstanbul Beşiktaş’ta doğdum.
oldum.yılında
Yüksek lisansımı
Pittsburg
1938
Kabataş 1943
Erkekyılında
Lisesi’nden
Üniversitesi
Maden
Fakültesi’nden
1945
MS bimezun
oldum.
Yüksek
lisansımı 1943
yılında
tirdim. Üniversitesi Maden Fakültesi’nden
Pittsburg
1945 MS bitirdim.
Daha sonra 1945-1957 yılları arasında
Daha
sonra 1945-1957 yılları arasında
Etibank’ta,
1957-1961yılları
yıllarıarasında
arasındaBilgin
Bilgin
Etibank’ta, 1957-1961
Maden Ltd.
de, 1961-1963
yılları arasında
Maden
Ltd.Şti.’Şti.’de,
1961-1963
yılları
arasında
TTOB
Birliği
Maden
Yardım
TTOB Birliği
Maden
Yardım
Komisyonunda,
Komisyonunda,
yılları arasında
1963-1970 yılları1963-1970
arasında Continantal
Maden
Continantal
Maden
ve
Continantal
Magnezit
ve Continantal Magnezit şirketlerinde çalıştım.
şirketlerinde çalıştım. 1970-1985 yılları
1970-1985Manyezit
yılları arasında
Manyezitçalıştım.
madenciarasında
şirketlerinde
liği
ihracatı
ve
1985
yılında
müşavirlik
ve mü1970-1985 yılları arasında Manyezit
hendislik yaptıktan
sonraveemekli
oldum.
madenciliği
ihracatı
1985
yılında
müşavirlik ve mühendislik yaptıktan sonra
emekli oldum.
İLETİŞİM
İLETİŞİM
Tel
: 0252 3936372
Cep Sit.
: 0532
2674462
Meteor
No:74
Akyarlar Turgutreis
Bodrum / MUĞLA
Tel:0252 3936372
GSM: 0532 2674462
1939
da Gaziantep
mezun olarak
Üniversitesi’nden
MS Lisesinden
ve Ph.D diplomaları
6
Üniversitesi’nden BS ve 1946’da Stanford
alarak yurda döndüm.
A.B.D.
’ye yılları
gittim
ve Karabük
1944’de
1947-1962
arasında
DÇ’de,Minnesota
Divriği’de,
EKİ’de
ve
Maden
Dairesinde
Üniversitesi’nden BS ve 1946’da Stanford
çalıştım ve 1962-1979 yılları arasında Orta
Üniversitesi’nden
MS ve öğretim
Ph.D diplomaları
alaDoğu teknik Üniversitesi’nde
üyeliği
ve bölüm
rak
yurda başkanlığı
döndüm.yaptım. 1979 yılında
Amerika’da
Missouri
Üniversitesi’nde
profesör ve bölüm
olarakKarabük
görev
1947-1962
yılları başkanı
arasında
DÇ’de,
aldım ve 1990’da oradan emekli oldum.
Divriği’de,
EKİ’de
ve Maden Dairesinde çalıştım
Evli ve iki çocuk
babasıyım.
ve 1962-1979 yılları arasında Orta Doğu teknik
Üniversitesi’nde
öğretim üyeliği ve bölüm başİLETİŞİM
kanlığı yaptım. 1979 yılında Amerika’da MissoKırkpınar Sok. No:15
uri
Üniversitesi’nde profesör ve bölüm başkanı
Çankaya / ANKARA
olarak
aldım ve 1990’da oradan emekli
Tel:0312görev
4389506
oldum.
Evli ve iki çocuk babasıyım.
İLETİŞİM
Tel
: 0312 4389506
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
04 Aralık 2014
MESLEĞİMİZDE 60. YILINI DOLDURAN
MADEN MÜHENDİSLERİ
MEHMET İZZET ÖZERDEM
Oda Sicil No: 236
YUSUF ÖZKARA YUSUF
ÖZKARA
M. İZZET ÖZERDEM
Oda Sicil No: 232 Oda Sicil
No: 232
Oda Sicil No: 236
ÖZGEÇMİŞ
ÖZGEÇMİŞ
ÖZGEÇMİŞ
1924 yılında İzmir’de doğdum. 1954
1924
yılında İzmir’de
doğdum.
1954 yılında
yılında
Zonguldak
Maden Teknik
kulu’ndan
Zonguldak
kulu’ndan
mezun
oldum. Maden
1955 yılı Teknik
sonuna kadar
G.L.İ. mezun
Değirmisaz
Bölgesi’nde
çalıştıktan
sonra Değirmioldum. 1955
yılı sonuna
kadar G.L.İ.
Almanya’ya
gittim.
Aachen
Teknik
İlk ve Orta okulu İnebolu’da bitirdim.
saz Bölgesi’nde çalıştıktan sonra Almanya’ya
Maden Fakültesi’nde iki yıl ,
15.Mayıs.1924 tarihinde Kastamonu’nun Üniversitesi
gittim. Aachen
Teknik Üniversitesi
MaMaden Teknisyen Okulunu 1948 yılında Zon- Clausthal
Maden Akademisi’nde
üç yıl
İnebolu ilçesinde doğdum.
den
Fakültesi’nde
iki
yıl,
Clausthal
Maden
okuduktan sonra 28 Şubat 1961’de mezun
guldak ‘ta bitirdim.
İlk ve Orta okulu İnebolu'da bitirdim.
oldum.
Akademisi’nde üç yıl okuduktan sonra 28 ŞuOn bir mezun
yıl kaldığım
1954Maden
yılındaTeknisyen
maden mühendisi
oldum.
Okulunu 1948 yılında bat 1961’de
oldum. Almanya’da
öğrenciliğim sırasında, EBV Firması’nın
Zonguldak
-Değirmisaz 'ta/ bitirdim.
KÜTAHYA’da Türkiye Kömür Aachen-Alsdorf
Anna Almanya’da
1 ve Ruhrkohle
On bir yıl kaldığım
öğrenciliğim
1954
yılında
maden
mühendisi
oldum.
Firması’nın
Essen
Mathias-Stinnes
sırasında, EBV Firması’nın
Aachen-Alsdorf
İşletmeleri’nde,
işçi, usta ve tekniker
-Değirmisaz / KÜTAHYA'da Türkiye Taşkömürü
Anna 1 çalıştım.
veocaklarında
Ruhrkohle
Firması’nın
Essen Matolarak
Maden
Fakültesini
-Kömür
Kastamonu
Küre
Etibank
Müessesinde,
İşletmeleri’nde,
hias-Stinnes
Taşkömürü
ocaklarında
bitirdikten sonra, Preussag Firması’nın Köln- işçi, usta
Kastamonu
Küre
Etibank
Müessesinde,
ve tekniker olarak
çalıştım. Maden
Fakültesini
-Zonguldak Dilaver - Asma ve Üzülmez Ereğli Frimmersdorf
açık işletmesinde
dört yıl
Yükseksonra,
Mühendisi
olarak çalıştım.
-Zonguldak
Dilaver
Asma ve ve Maden
bitirdikten
Preussag
Firması’nın KölnKömür
İşletmesi’ ne bağlı
İşletme- Yönetim
1966 yılı sonunda
Türkiye’ye döndüm.
Frimmersdorf
açık işletmesinde
dört yıl Maden
Üzülmez
Ereğli
Kömür
İşletmesi’
ne bağlı
Ocaklarında
Vardiya
ve Emniyet
Mühendisliği
- 1974
yılına kadar Tavşanlı G.L.İ. Müessese
Yüksek
Mühendisi
olarak
çalıştım.
İşletme
Yönetimyaptım.
ve Ocaklarında Vardiya ve Müdürlüğü’nde; Etüt-İstihsal Başmühendisi,
Baş Mühendisliği
Müdürü, Müessese
Müdürdöndüm.
Emniyet Mühendisliği - Baş Mühendisliği İstihsal
1966 Grup
yılı sonunda
Türkiye’ye
Türkiye Kömür İşletmeleri’ne bağlı, Aşkale Er- Yardımcısı
(Teknik) ve Müessese Müdürü
yaptım.
1974 çalıştım.
yılına kadar
Tavşanlı G.L.İ. Müessese
1974-1982 yıllarında T.K.İ.
zurum müessesinden, Bölge Müdürü olarak olarak
Türkiye Kömür İşletmeleri'ne bağlı, Aşkale Genel
Müdürlüğü’nde;
Etüt-İstihsal Başmühendisi,
Müdürlüğü yaptım.
emekli oldum ve halen Zonguldak’ta yaşamımı
Evli Grup
olup Müdürü,
üç çoçuk
babasıyım.
İstihsal
Müessese
Müdür YarErzurum
müessesinden,
Bölge
Müdürü
sürdürmekteyim.
Ankara’da
ikamet etmekteyim.
dımcısı (Teknik)
ve Müessese Müdürü olarak
15.Mayıs.1924 tarihinde Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde doğdum.
ÖZGEÇMİŞ
olarak emekli oldum ve halen Zonguldak’ta
çalıştım. 1974-1982 yıllarında T.K.İ. Genel Müyaşamımı sürdürmekteyim.
İLETİŞİM
İLETİŞİM
İLETİŞİM
Cep
: 0372 2535952
dürlüğü
yaptım.
Kuzgun
Sok.
No:14/8 A Blok
A.Ayrancı
/
ANKARA
Evli olup üç çoçuk babasıyım. Ankara’da ikaTel: 0312 4679315
met etmekteyim.
TEL: 0372 2535952
İLETİŞİM
Tel
: 0312 4679315
7
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
04 Aralık 2014
MÜŞFİK SANŞAN
MÜŞFİK SANŞAN
SicilNo:
No:355
OdaOda
Sicil
355
bilgi alabilecekleri fazla bir kaynağın olmadığını tespit ettim ve “Topoğrafya” adında mesleki
bilgi ve tecrübelerimden oluşan konuyla ilgili
herkesin faydalanabileceği, daha iyilerinin yazılmasına ışık tutabileceğini düşündüğüm bir
kitap yazdım. 1988 yılında da T.T.K.’dan emekli
oldum.
ANI
ÖZGEÇMİŞ
Meslek hayatımın hiç unutamadığım trajik
ANI
21 Mayıs 1923 Kızıltoprak, İstanbul doğumolayı 1955hiçyılında
Gelik bölümünde sorumlu
Meslek hayatımın
unutamadığım
luyum.
Zincirlikuyu,
Dumlupınar
İlkokulu’nu
olduğum
meydana gelen, grizu faciası21 Mayıs 1923 Kızıltoprak, İstanbul trajik olayı 1955
yılındaocakta
Gelik bölümünde
bitirdikten
sonra
Işık
Lisesi’nden
mezun
oldır.
Bu
kaza
sonucunda
doğumluyum. Zincirlikuyu, Dumlupınar sorumlu olduğum ocakta meydana gelen,Ankara’dan gelen Fen
dum. Ne yapmam gerektiğine karar vermeye
Heyeti’nin
ocaktasonucunda
yaptığı tatbikat neticesinde
İlkokulu’nu
bitirdikten sonra Işık Lisesi’nden grizu faciasıdır.
Bu kaza
çalışırken, tesadüf sonucu bir gazete ilanında,
tanzim
rapordaocakta
teknik bir hata olmadığı
mezun oldum. Ne yapmam gerektiğine karar Ankara’dan gelen
Fenettiği
Heyeti’nin
Zonguldak’ta Maden Mektebi’ne giriş imtihakanaatine
varılmıştır.
1990 Madencilik Bültevermeye çalışırken, tesadüf sonucu bir gazete yaptığı tatbikat neticesinde tanzim ettiği
nı ile talebe alınacağını öğrendim. Bu imtihanı
detaylarını
anlatmış olduğum bu
ilanında, Zonguldak’ta Maden Mektibi’ne raporda tekniknibirSayı:9’da
hata olmadığı
kanaatine
kazanarak 1943 yılında okula başladım. 1947
58 madenci
giriş imtihanı ile talebe alınacağını öğrendim. varılmıştır. olay
1990 sonucu,
Madencilik
Bülteni hayatını kaybetmişyılında da aralarında sonradan bu meslekte
tir. Onları
ve onlar
gibi bu
hayatlarını bu uğurda
Bu
imtihanı kazanarak 1943 yılında okula Sayı:9’da detaylarını
anlatmış
olduğum
çok başarılı olmuş Abdülkadir ÜNEK ( Müeskaybetmiş
bütün
madencileri
burada saygı ve
başladım.
1947 yılında da aralarında olay sonucu, 58 madenci hayatını
sese Md. ), Faruk KAYA, Ahmet ÇAKMAN gibi
rahmetle
anıyorum.
sonradan
bu meslekte
çok başarılı şu
olmuş
kaybetmiştir. Onları
ve onlar
gibi hayatlarını
şimdi ismini
hatırlayamadığım,
an aramızda
Abdülkadir
ÜNEK
(
Müessese
Md.
),
Faruk
bu
uğurda
kaybetmiş
bütün
madencileri
Bu kaza genç meslektaşlarıma
madencilik mesolmayan birçok arkadaşımla birlikte mezun olKAYA,
Ahmet
ÇAKMAN
gibi
şimdi
ismini
burada
saygı
ve
rahmetle
anıyorum.
leğinde çok ufak hata ve ihmallerin ne denli
dum.
hatırlayamadığım, şu an aramızda olmayan
Bu kaza
gençolmayacak
meslektaşlarıma
telafisi
facialara yol açabileceğini
1948-1949
yıllarında
askerlik
hizmetini
yaptıkbirçok arkadaşımla birlikte mezun oldum.
madencilik mesleğinde
çok ufak
hata ve
gösteren kötü
bir örnek
olmuştur. Bu olayla iltan sonra 1950 yılında evlendim.
1948-1949 yıllarında askerlik hizmetini ihmallerin negilidenli
telafisi
olmayacak
çok sevdiğim, çalışkan Nusret adındaki bir
Zonguldak’taki
Mühendisliği mesleğiyaptıktan
sonra 1950Maden
yılında evlendim.
facialara yol açabileceğini
gösteren
kötü birsebebiyle borçlarının
işçimin, yeni
evlenmesi
ni 1947-1955
yıllarında
Gelik,
1955-1956
yıllaZonguldak’taki Maden Mühendisliği örnek olmuştur.
Bu olayla
ilgili
çok olması
benim
de çok
ona yardım edebilmek
rında Kemal
DEDEMAN
maden
mesleğini
1947-1955
yıllarındaözel
Gelik,
1955-şirketinde
sevdiğim, çalışkan
Nusret
adındaki
bir prim alabilmesi için,
maksadı ile fazla mesai ve
çalıştım.
Bu
süreç
içerisinde
sağlık
problemleri1956 yıllarında Kemal DEDEMAN özel işçimin, yeni evlenmesi
sebebiyle
borçlarının
onu kazanın
olduğu
gece akşam vardiyasında
min
başlaması
sebebi
ile
ve
o
zaman
ki
Müesmaden şirketinde çalıştım. Bu süreç çok olması benim
de ona yardım edebilmek
görevlendirmem;
onunda bu talihsiz kazada
sese Müdürü
Ünek’in
isteğimaksadı
üzerineile fazla
içerisinde
sağlıkAbdülkadir
problemlerimin
başlaması
mesai
ve
prim
alabilmesi
hayatını kaybetmesine sebap olmuştur. Bu trade 1966
Zonguldak’a
sebebi
ile veyılında
o zamantekrar
ki Müessese
Müdürü geri
için,dönonu kazanın
jik olayolduğu
, benimgece
tümakşam
meslek ve sonraki hayadüm.
Abdülkadir Ünek’in isteği üzerine de 1966 vardiyasında tımda
görevlendirmem;
onunda bu çok derin acı izleri
asla unutamayacağım
yılında
tekrar Zonguldak’a
döndüm.Merkeztalihsiz
hayatınıduyguları
kaybetmesine
sebap neden olmuştur.
1966-1987
yıllarındageri E.K.İ
Plankazadabırakan
taşımama
1966-1987Başmühendis
yıllarında E.K.İ olarak
Merkez görev
Plan olmuştur.
Bürosu’nda
yaptım. Bu trajik olay , benim tüm meslek
Yer altı her an bir savaş alanı gibidir, hatta daha
Bürosu’nda
olarak Müdürlüğü’nde
görev ve sonraki hayatımda asla unutamayacağım
Bu yıllarda, Başmühendis
İnsan Gücü Eğitim
da tehlikelidir. Çünkü orada düşmanı görmek
açılan Bu
başçavuş
yaptım.
yıllarda, yetiştirme
İnsan Gücükurslarında
Eğitim çok yüzderin acı izleri bırakan duyguları
mümkün değildir.
lerce talebeyeaçılan
ders başçavuş
vererek yetiştirme
onları madencilik
Müdürlüğü’nde
taşımama neden olmuştur.
Maden
çok zor şartlarda yapılan
mesleğineyüzlerce
hazırladım.
Buders
eğitim
faaliyetlerini
kurslarında
talebeye
vererek
Yer altı her
an birMühendisliği
savaş alanı gibidir,
deneyimÇünkü
ve özveri
yürütürken
de kursiyerlerin
başvurabilecekleri,
onları
madencilik
mesleğine hazırladım.
Bu hatta daha dabilgi,
tehlikelidir.
oradaisteyen, hiçbir zaman
eğitim
faaliyetlerini yürütürken de düşmanı görmek mümkün değildir.
8
kursiyerlerin başvurabilecekleri, bilgi
Maden Mühendisliği çok zor şartlarda
alabilecekleri fazla bir kaynağın olmadığını yapılan bilgi, deneyim ve özveri isteyen,
ÖZGEÇMİŞ
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
hata affetmeyen bir meslektir. Bu nedenle
genç meslektaşlarıma çalışkan olmalarını, kendilerini çok iyi yetiştirmelerini tavsiye ediyor ve
onlara yaşantılarında başarılar diliyorum.
İLETİŞİM
Tel
: 0372 2575207
ZİYA KORAY
ZİYA KORAY
Oda Sicil No: 444
Oda Sicil No: 444
04 Aralık 2014
1984 yılında; Amasya Valiliği’ne bağlı Eski Çeltek İşletmesi’nde arzu ettiğim şartlarla komşu
işletmede göreve başladım.
Kısa bir zaman sonra daha iyi koşullarla Türkiye Çimento Genel Müdürlüğü’nün yan kurluşu
olan KİPSAŞ ( Kömür İşletme Pazarlama A. Ş. )
genel müdürü olarak dört yıla yakın görevde
çalıştıktan sonra sağlığımın gereği doğduğum
yere dönmek mecburiyetinde kaldım.
Şimdi ise; bahçemde amatörce çilek ve meyve
yetiştirerek yaşamıma mutlu olarak devam ediyorum.
İLETİŞİM
Cep
ÖZGEÇMİŞ
ÖZGEÇMİŞ
1928 yılında Kdz. Ereğli’de doğdum.
: 0532 2663154
İLETİŞİM
1928yılında
yılında Kdz.
Ereğli’deMaden
doğdum.Teknik
1954
Zonguldak
1954
yılında
Zonguldak
Maden
Teknik GSM: 0532 2663154
Okulu’ndan mezun oldum. Mecburi hizmetim
Okulu’ndan
mezun
oldum.
Mecburi
gereği tayinim EKİ Müessesesi Kandilli Bölge
hizmetim gereği tayinim EKİ Müessesesi
Müdürlüğü’nde göreve başladım.
Kandilli Bölge Müdürlüğü’nde göreve
başladım.
1967 yılında EKİ Müdürlüğü’nün talebi doğrul1967 yılında
EKİ Müdürlüğü’nün
talebi
tusunda
LAVUARLAR
MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN
ÇAdoğrultusunda
LAVUARLAR
TALAĞZI lavuarında işletme mühendisi olarak
MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN
ÇATALAĞZI
atandım.
lavuarında işletme mühendisi olarak atandım.
Aynı
kuruluşta
1980
yılına
kadar
lavuar
Aynı
kuruluşta
1980
yılına
kadar
lavuar
baş mühendisi ve lavuarlar müdürü
baş mühendisi ve lavuarlar müdürü kademelekademelerinde bulundum.
rinde
bulundum.
1980
yılında Ankara TKİ Genel
Müdürlüğü
İşletmeler
Daire
Başkanlığı
1980 yılında Ankara
TKİ Genel
Müdürlüğü
İşletgörevine
atandım.
Kısa
bir
zaman
sonra
meler Daire Başkanlığı görevine atandım. Kısa
emekliye ayrıldım.
bir zaman sonra emekliye ayrıldım.
Emekliliğimde; Merzifonda kapatılmış
olan
Yeni Çeltek
İşletmesi’nde
İşletme
Emekliliğimde;
Merzifonda
kapatılmış
olan
Müdürü
olarak
görev
başladım.
Ve
kısa
Yeni Çeltek İşletmesi’nde İşletme Müdürü olazamanda
geçip
rak göreveüretime
başladım.
Ve kısaçevrenin
zamandakömür
üretime
ihtiyacını karşıladık.
geçip çevrenin kömür ihtiyacını karşıladık.
1984 yılında; Amasya Valiliği’ne bağlı
Eski Çeltek İşletmesi’nde arzu ettiğim
şartlarla komşu işletmede göreve başladım.
Kısa bir zaman sonra daha iyi koşullarla
9
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
04 Aralık 2014
MESLEĞİMİZDE 50. YILINI DOLDURAN
MADEN MÜHENDİSLERİ
A.TARIK DEMİREL
DİNÇER BOYACIOĞLU
Oda Sicil No: 980
DİNÇER
BOYACIOĞLU
Oda Sicil
No: 962
A. TARIK DEMİREL
Oda Sicil No: 962
Oda Sicil No: 980
ÖZGEÇMİŞ:
Olay yerine süratle intikal edip i
İLETİŞİM
ÖZGEÇMİŞ
1944 yılının şubat ayında Sinop’ta doğdum. gördük ki gerçekten büyük b
2032 Sokakorada
No:5bitirdim.
D.15 Ailem Zonguldak’a karşıyayız. Hiç vakit kaybe
1939
doğdum. İlk
İlk ve
veorta
ortaöğ- İlkokulu
1939yılında
yılında İzmir’de
İzmir’de doğdum.
1944etmek
yılının
şubatkalınca
ayında
göç
zorunda
benSinop’ta
de orta doğdum.
tedbirleri alıpİl-göçük açma işlem
Karşıyaka-İzmir
öğrenimimi
orada
tamamladım.
1960
yılında
da olsa hiçgöç
olmazsa iki – üç kiş
renimini İzmir’de
tamamladım.
19641964
yılındaTel: kokulu
orada bitirdim. Ailem Zonguldak’a
öğrenimini
İzmir’de
tamamladım.
0232 3368615
o zaman ki üniversite sınavları usulünce kurtulabileceği umudumuz vardı
İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka TeknikGSM:
0535zorunda
416
6592
etmek
kalınca
ben girdim.
de ortaçalışmadan
öğrenimiZonguldak
Maden
Teknik
Okulu’na
sonra arındaki ile
yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka
sonra okulumuz
İTÜ sevindirici
Okulundan mezun oldum. Staj yükümlülü- 27
miMayıs
oradadevriminden
tamamladım.
1960 yılında
o zamanilk
ki haber geldi.
Maçka Teknik Okulu’na bağlandı. Bu okulu vaaaar” diyordu bacadaki usta.
Teknik
Okulundan
mezun
oldum.
Staj
ğümü tamamlayabilmek için kendi isteğimle 1964
üniversite
usulünce
Zonguldak
Maden
yılında sınavları
bitirdim. Aynı
yılın temmuz
İşte yer
altı maden kazası böyle
ayında
Türkiye’nin
en
genç
da
hızlandırarak
Almanya’da Gelsenkirchen
kentinde
yapyükümlülüğümü
tamamlayabilmek
için staj
kendi
Teknik Okulu’na biri
girdim.olarak
27 Mayıs
devriminden 21-22 saat sonra
mühendislerinden
EKİ sağ salim kavuştuk. Ondan son
tım. Aynı yıl içinde T.K.İ. Çorum/Dodurga tesis- Müessesesi’nde
Dilaver
ne Okulu’na
gerek var… Dünyaya yenide
sonra okulumuz
İTÜbölümü
Maçkakartiye
Teknik
isteğimle
Almanya’da
Gelsenkirchen
mühendisi oldum.
insan…..
lerinde çalışmaya başladım.
bağlandı. Bu okulu 1964 yılında bitirdim. Aynı
kentinde staj yaptım. Aynı yıl içinde T.K.İ.
EKİ Müessesinde
yer veenGöçükte
yılın temmuz
ayında çeşitli
Türkiye’nin
genç kalıp
mü-kurtarılanlar:
1965 – 1967 yılları arasında askerlik görevimi zamanlarda
değişik görevlerde (üretim,
1. İbrahim ALTAN
- Ba
Çorum/Dodurga
tesislerinde
çalışmaya
hendislerinden
olarak EKİ Müessesesi’nde
emniyet etüt)biri
bulundum.
2. İbrahim BAŞOĞLU -Ka
tamamladım. Askerlik görevimi tamamladık- hazırlık,
EKİbölümü
1980’li yıllarda
Kurumu oldum.
3. Ziya BIÇAKCI - "
Dilaver
kartiyeTTK
mühendisi
başladım.
1967Linyitleri
yılları İşletmesinin
arasında
tan sonra1965
T.K.İ. –Garp
ÖZGEÇMİŞ
ÖZGEÇMİŞ
Tunçbilekgörevimi
bölgesinde
göreve başladım.
askerlik
tamamladım.
Askerlik
1968 yılında
evlendim. Aynı
içindeGarp
bir oğgörevimi
tamamladıktan
sonrayılT.K.İ.
lum oldu.
1969 yılında
aynı bölgenin
Soma
Linyitleri
İşletmesinin
Tunçbilek
bölgesinde
bölgesine geçiş yaptım. 1978 yılında memurigöreve
başladım.istifa
1968
yılında
evlendim.
yet görevimden
ederek
serbest
çalışmaya
Aynı
yıl içinde
oğlumyıllarda
oldu. 1969
başladım.
Dahabirsonraki
çeşitliyılında
dekapaj
sahalarında
şefi olarak geçiş
görevyaptım.
yaptım.
aynı
bölgeninşantiye
Soma bölgesine
olunca Karadon’da Etüd Şube Müdürlüğü
4. Ali BAŞOĞLU görevinde bulundum. Bu görevde iken 1989
5. Ali ASKER
EKİ Müessesinde çeşitli yer ve zamanlarda
deyılında merkez müessese teknik danışmanı
6. Ahmet ÇAPÇI (kızak)
oldum. Bu görevde
de yaklaşık
10 yılemniyet etüt)
ğişik görevlerde
(üretim,
hazırlık,
bulunduktan (ve yorulduktan) sonra 1999
bulundum.
yılında
emekli oldum. ANI:
Halenyılında
evliyim.memuriyet
İzmirde ikamet
etmekteyim.
1978
görevimden
istifa Bir
oğlum ve 2 torunum vardır.
ederek serbest çalışmaya başladım. Daha
EKİ 1980’li
Kurumu olunca
1971
yılında yıllarda
Üzülmez TTK
–
Dilaver
Bölümünden
Karadon
Gelik
Bölümü’ne
Karadon’da Etüd Şube Müdürlüğü görevinde
atanmıştım.
1975
yılında Bu
bölüm
müh. iken
yardımcılığı
bulundum.
görevde
1989 yılında mergörevini yürütüyordum. Temmuz ayının 24.
kez müessese
teknik
oldum.
günü
büyük bir kaza
haberidanışmanı
ile sarsıldık. (kızak)
3
Ocak
Sağ Acılık
(-55/-150)
Bu görevde
deayakta
yaklaşık
10 yılüretim
bulunduktan (ve
vardiyasında bir göçük meydana gelmişti.
yorulduktan)
sonra
1999 ve
yılında
oldum.
Göçükte
1 başçavuş
5 kazmacı
yedek emekli
6
kişi mahsur kalmıştı.
sonraki yıllarda çeşitli dekapaj sahalarında
İLETİŞİM
şantiye
şefi olarak görev yaptım. Halen
ANI
Tel
: 0232 3368615
evliyim.
İzmirde
ikamet etmekteyim. Bir
Cep
: 0535 416 6592
oğlum ve 2 torunum vardır.
10
1971 yılında Üzülmez – Dilaver Bölümünden
Karadon Gelik Bölümü’ne atanmıştım.
"
"
"
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
04 Aralık 2014
1975 yılında bölüm müh. yardımcılığı görevini yürütüyordum. Temmuz ayının 24. günü
büyük bir kaza haberi ile sarsıldık. 3 Ocak Sağ
Acılık ayakta (-55/-150) üretim vardiyasında bir
göçük meydana gelmişti. Göçükte 1 başçavuş
5 kazmacı ve yedek 6 kişi mahsur kalmıştı.
Olay yerine süratle intikal edip inceleme sonunda gördük ki gerçekten büyük bir göçükle
karşı karşıyayız. Hiç vakit kaybetmeden gerekli
tedbirleri alıp göçük açma işlemini başlattık.
Az da olsa hiç olmazsa iki – üç kişinin (belki yaralı) kurtulabileceği umudumuz vardı. Altı-yedi
saatlik çalışmadan sonra arındaki ilerleme ustasından sevindirici ilk haber geldi. “ Taklama
sesi vaaaar” diyordu bacadaki usta.
İşte yer altı maden kazası böyle; çalışmaları
daha da hızlandırarak 21-22 saat sonra tüm işçilerimize sağ salim kavuştuk. Ondan sonrasını
anlatmaya ne gerek var… Dünyaya yeniden
gelen altı genç insan…..
Göçükte kalıp kurtarılanlar:
1. İbrahim ALTAN
- Başçavuş- Sağ
2. İbrahim BAŞOĞLU
-Kazmacı- (öldü)
3. Ziya BIÇAKCI - “
4. Ali BAŞOĞLU - “ ¬¬
- “
5. Ali ASKER
- “
- “
6. Ahmet ÇAPÇI - “
İLETİŞİM
Tel
Cep
: 0372 615 90 77
: 0535 320 10 10
- Sağ
- “
FUAT DEMİR
FUAT DEMİR
Oda Sicil No: 1005
Oda Sicil No: 1005
ÖZGEÇMİŞ
ÖZGEÇMİŞ
1942 yılında Kastamonu ili Cide azasında Kum1942 yılında Kastamonu ili Cide azasında
luca Köyü’nde doğdum. Aynı yerde ilkokulu
Kumluca
Köyü’nde doğdum. Aynı yerde
bitirdim. 1964 yılında Zonguldak Erkek Sanat
ilkokulu
bitirdim.
Okulu’ndan
(Maden Şubesi) mezun oldum.
1964 yılında Zonguldak Erkek Sanat
1964 yılında T.T.K. Karadon Bölgesi’nde sırası
Okulu’ndan
(Maden Şubesi) mezun oldum.
ile kartiye, ocak baş müh. olarak çalıştım. 1983
1964
yılında
T.T.K.
Karadon
yılında Bölge Müdür Yard.’cılığından; Elbistan
Bölgesi’nde sırası ile kartiye, ocak baş müh.
Müessese Müd. Yard:’cılığına atandım. T.K.İ.
olarak
çalıştım. 1983 yılında Bölge Müdür
A.P.K. Dai. Bşk. Yard.’cılığı Güney Ege Müessese
Yard.’cılığından;
Elbistan
Müessese
Müd. Yard.’cılığı ve kurucu
olarak Çan
MüesseseMüd.
Yard:’cılığına
atandım.
T.K.İ. yılları
A.P.K.
Müdürlüğü’ne atandım.
1992-2007
ara- Dai.
Bşk.
Yard.’cılığı
Güney
Ege
Müessese
sında fen tetkik kurulu üyeliği ve genel müdür-Müd.
Yard.’cılığı
kurucu olarak
Çan Müessese
lük müşavirliğive
görevlerinde
bulundum.
Müdürlüğü’ne atandım. 1992-2007 yılları
1.7.2007 yılında emekli oldum. Sevgi Demir’le
arasında
fen tetkik kurulu üyeliği ve genel
evli olup, iki kız ve iki kız torunum var. Yürüyüş
müdürlük
müşavirliği
görevlerinde
hobisi ile emekli hayatımı mutlu bir şekilde debulundum.
vam ettiriyorum.
1.7.2007 yılında emekli oldum. Sevgi
Demir’le evli olup, iki kız ve iki kız torunum
ANI
var.
Yürüyüş hobisi
ile emekli
hayatımı
mutlu
Afşin-Elbistan
müessesinde
çalışırken,
en bübir
devam
yükşekilde
sorunlardan
biri,ettiriyorum.
konveyör bandının tıkanmasıdır. Japonya’daki şirket merkezi ile yapılan
çalışmalarda ilave bir tambur ile yapılacağı anANI
laşıldı. 20 günlük bir tadilat ile problem çözüldü. Daha
sonra 10 binmüessesinde
ton/saat kapasite
ile test en
Afşin-Elbistan
çalışırken,
başarılı
olarak
gerçekleştirildi.
büyük sorunlardan biri, konveyır bandının
tıkanmasıdır.
Japonya’daki şirket merkezi ile yapılan
İLETİŞİM
çalışmalarda ilave bir tambur ile yapılacağı
Tel
: 0312
93 98 bir tadilat ile problem
anlaşıldı.
20 241
günlük
çözüldü. Daha sonra 10 bin ton/saat kapasite
ile test başarılı olarak gerçekleştirildi. 11
İLETİŞİM
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
04 Aralık 2014
AYDIN
SARALSARAL
AYDIN
Oda Sicil
1032
OdaNo:
Sicil
No: 1032
ÖZGEÇMİŞ
ÖZGEÇMİŞ
01.02.1939 Of Trabzon’da doğdum. İlk orta
ve liseyi Trabzon Lisesi’nde bitirdim. İTÜ MaOf Trabzon’da
doğdum.DSİ
İlk
den01.02.1939
Fakültesi’ni bitirdikten
sonra 1964-66
orta
ve
liseyi
Trabzon
Lisesi’nde
bitirdim.
1. Bölge Balıkesir’de barajlar rezervuar etütleİTÜ
bitirdikten
sonra
rindeMaden
çalıştım.Fakültesi’ni
1966-68’de Piyade
Okulu Kara1964-66
DSİ
1.
Bölge
Balıkesir’de
barajlar
harp Okulu’nda askerliğimi tamamladım.
rezervuar
etütlerinde
1968-94 yılları
arasındaçalıştım.
T.P.A.O’da 1966-68’de
çalıştım ve
Piyade
Okulu
Karaharp
Okulu’nda
1994’de kendi isteğimle emekliye ayrıldım.
Bu
askerliğimi
tamamladım.
yıllar arasında
Batman’da petrol üretim saha1968-94
yılları
arasında Adıyaman’da
T.P.A.O’da
larında
sorumlu
başmühendis,
çalıştım
1994’de
kendi
isteğimle
1972-77veyılları
arasında
petrol
arama,emekliye
sondaj
ayrıldım.
Bu
yıllar
arasında
Batman’da
petrol
ve üretim sahaları geliştirmeden sorumlu
işüretim
sahalarında
sorumlu
başmühendis,
letme müdürü olarak çalıştım. 1977-80 arası
Adıyaman’da
1972-77
yılları
arasında
petrol
Trakya’da işletme
müdürü
olarak
Hamitabat
arama,
vekazılması
üretim
gaz sahasısondaj
kuyularının
yüzey sahaları
tesislegeliştirmeden
sorumlu
işletme
müdürü
ri, doğal gazın arıtılması, üretimi arttırıcıolarak
hidçalıştım.
1977-80
arası
Trakya’da
rolik çatlatma
ve boru
hatları
ile mevcutişletme
cam,
müdürü
olaraksanayilerine
Hamitabat
gaz sahası
çimento tekstil
verilmelerini
sağkuyularının
kazılması
yüzey tesisleri,
doğal
ladım. 1980-90
yılları arasında
Ankara üretim
gazın
arıtılması,
üretimi
arttırıcı
grup başkan
yardımcısı
görevinde,
tümhidrolik
petrol
çatlatma
ve üretimi,
boru hatları
ile mevcut
cam,
sahalarının
yüzey tesisleri,
boru hatçimento
sanayilerine
verilmelerini
ları, tank tekstil
depolama
ve diğer tesisler,
proje ve
sağladım.
1980-90
yıllarıyeni
arasında
Ankara
inşaatlarının
yaptırılması,
açılan kuyulaüretim
grup alınması
başkan programı
yardımcısı
görevinde,
rın üretime
ve uygulaması
tüm
petrol sahalarının
yüzey
(WELLCOMPLETİON),
ikinci üretimi,
üretim arttırma
tesisleri,
boru hatları,
tank depolama ve diğer
projelerinden
sorumluydum.
tesisler,
ve inşaatlarının
Örneğin:proje
a) T.P.A.O’nun
en büyükyaptırılması,
ağır petrol
yeni
açılan
kuyuların
üretime üretimin
alınması
rezervi olan batı Raman sahasında
programı
ve CO2 içindekiuygulaması
arttırılması için Dodan
H2S 4000
(WELLCOMPLETİON),
üretim
ppm’den 25 ppm’e düşürücü ikinci
arıtma tesisi,
80
arttırma
projelerinden
km üç şehir
geçişli CO2sorumluydum.
boru hattı, Batı Raman
Örneğin:
a) T.P.A.O’nun
en büyük
ağır
sahasında
üretilen
ham petrol içindeki
CO2’in
petrol
rezervienjeksiyon
olan batıkuyularına
Raman basılması
sahasında
ayrıştırılarak
üretimin arttırılması için Dodan CO2
12
içindeki
H2S 4000 ppm’den 25 ppm’e
düşürücü arıtma tesisi, 80 km üç şehir
geçişli CO2 boru hattı, Batı Raman sahasında
ile üretim ilk üretime göre 10 katı arttırılmıştır.
(proje ve inşaatlardan sorumluydum.)
b- Adıyaman Kahta’da karakuş sahasının geliştirilmesi 7 ay gibi kısa sürede, 15 sondaj kulesi,
5 üretim kulesi, yüzey tesisleri (kuyular arası
boru hatları, manifoltlar, depolama tankları,
karakuş Dörtyol arası 12 inç 120 km üç şehir
geçişli boru hattı yapımı v.s. tamamlanarak
75.000 varil günlük üretim sağlanmıştır.
1990-91’de Batman Bölge Müdürü ve 1991-
94’de Makine Bakım Onarım Üretim Tesis İnşasorumluydum.)
atlarıbGrup
Başkanı olarak
çalıştım.
Adıyaman
Kahta’da
karakuş sahasının
geliştirilmesi
7
ay
gibi
kısa
sürede, 15
sondaj
1995-2010 yılları arasında Azerbaycan,
Gürciskulesi,
5 üretim çalıştım.
kulesi,1995’de
yüzeyB.M.B
tesisleri
tan ve Kazakistan’da
oil
(kuyular
arası
boru
hatları,
manifoltlar,
USA Company’de Azerbaycan’ın karadaki eski
depolama
tankları,
karakuş ve
Dörtyol
arası
petrol sahalarının
geliştirilmesi
yeniden
üre- 12
inç
120
km
üç
şehir
geçişli
boru
hattı
yapımı
time konulmasında çalıştım. Kendi isteğimle
v.s.
tamamlanarak
varil günlük
ayrıldım.
1996-2002 75.000
arası Caspian
Tranco üretim
İng.
İngiltere şirketinde Teknik Direktör ve Genel
sağlanmıştır.
Müdür
Muavini görevlerinde
Kazakistan,
Ten- ve
1990-91’de
Batman Bölge
Müdürü
giz, Kumkol v.s.
sahalarından
Türkmenistan,
1991-94’de
Makine
Bakım Onarım
Üretim
Azerbaycan
hamGrup
petrolünü
trenlerle,
Tesis
İnşaatları
Başkanıkara
olarak
çalıştım.
Hazar1995-2010
Denizi’ndenyılları
gemilerle
Bakü’ye
ve trenarasında
Azerbaycan,
le Batum’a ve
taşınması,
Batum’dan
da gemilerle
Gürcistan
Kazakistan’da
çalıştım.
1995’de
satışı
sağlandı.
Bunun
için
Bakü’de
liman gemi
B.M.B oil USA Company’de Azerbaycan’ın
boşaltma eski
köprüpetrol
ve tesisleri,
depolama
tankkaradaki
sahalarının
geliştirilmesi
ları
200
km
boru
hattı,
2000
ton
kapasiteli
2
ve yeniden üretime konulmasında çalıştım.
adet tren doldurma tesisleri yaptırdım. Ayrıca
Kendi isteğimle ayrıldım. 1996-2002 arası
Batum’da tank çiftlikleri tamirleri, tren boşaltCaspian Tranco İng. İngiltere şirketinde
ma tesisleri, limanda iskele ve deniz içinde
Teknik Direktör ve Genel Müdür Muavini
gemi doldurma tesisleri yaptırdım. Sonuçta 5
görevlerinde
Kazakistan, Tengiz, Kumkol
yıl içinde 12 milyon 7 farklı ham petrol taşıması
v.s.
sahalarından Türkmenistan, Azerbaycan
yapılmıştır.
ham petrolünü karad trenlerle, Hazar
2002-2010 arasıgemilerle
Azerbaycan
yıllarınınveasfaltDenizi’nden
Bakü’ye
trenle
lanması, yeni yollar yapılması için kurulan Azer
Batum’a
taşınması, Batum’dan da gemilerle
İnşaat Servis Şirketi’nin Teknik Direktörü ve
satışı sağlandı. Bunun için Bakü’de liman
Yönetim Kurulu Üyesi oldum. Bu süre içinde
gemi boşaltma köprü ve tesisleri, depolama
üç defa Çin’e giderek 200-250 ton/saat’lik astankları
200 km boru hattı, 2000 ton
falt plantleri, 7 adet Stone Crashers, (200 ton/
kapasiteli
2 adet
tren doldurma
tesisleri
saat taş kırıcıları)
iş makineleri
satın alarak
yer
yaptırdım.
Ayrıca
Batum’da
tank
çiftlikleri
seçimi ve montajları, çalıştırmalarını yaptırdım.
tamirleri,
tren
boşaltma
tesisleri,ısıtılması
limanda
7 adet 100’er
tonluk
asfalt depolama
iskele
ve deniz
içinde
gemiiçindoldurma
ve sevk edilme
tesisleri,
tren yolları
travers
tesisleri
yaptırdım.
Sonuçta
5 yıl
içinde
(concrete sleeper) planti kurdum.
Trafik
işaret 12
milyon
7 farklı
petrol taşıması
ve plaka imalat
tesisleri ham
yaptırdım.
yapılmıştır.
2002-2010 arası Azerbaycan yıllarının
asfaltlanması, yeni yollar yapılması için
kurulan Azer İnşaat Servis Şirketi’nin Teknik
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
Yaklaşık 100 iş makinesi ve damperlilerin periyodik bakım ve onarım sistemlerini organize
ettim. 2010’da kendi isteğimle ayrıldım.
Not: T.P.A.O.’da çalıştığım sürede USA Tulsa
London’da petrol üretim teknik seminerlerine
dünya petrol kongrelerine Almanya, Hollanda,
Fransa, Rusya, Japonya, Singapur, USA iş seyahatleri yaptım.
Evliyim, bir oğlum, bir kızım, bir torunum var.
Ankara’da oturuyorum.
İLETİŞİM
Cep
: 0531 9846176
GÜLHAN ÖZBAYOĞLU
Oda Sicil No:1061
GÜLHAN ÖZBAYOĞLU
Oda Sicil No: 1061
04 Aralık 2014
1977 yılında “ Zonguldak kömür damarlarının
flotasyon özelliklerinin belirlenmesi” konulu
doktora tezi çalışmamla O.D.T.Ü. Maden Mühendisliği Bölümü’nün verdiği ilk doktora ünvanına sahip olurken aynı zamanda Türkiye’deki Cevher Hazırlama Anabilim Dalı’nda doktora
derecesini alan ilk bayan öğretim üyesi oldum.
Doktora çalışmam sırasında 1973’te British Council bursu ile İngiltere’de National Coal Board
(NCB)Yorkshire Regional Laboratory’de kömür
petrografisi, London School of Mines -Imperial
College’de yüzey kimyası üzerinde çalışmalarda bulundum.
1982 yılında Cevher Hazırlama Anabilim
Dalı’nda “Kömürlerin fiziksel yöntemlerle kükürtlerinden arındırılması” konulu tez çalışmamla “Doçent”, 1988 yılında ise “Profesör”
ünvanlarını aldım ve Türkiye’de bu ünvanları
cevher hazırlama alanında alan ilk bayan öğretim üyesi oldum.
1982’de British Council ve NATO bursları ile
İngiltere’de Salford Üniversitesinde, 1984 yılında UNDP bursu ile A.B.D.’nde Colorado School
of Mines, Missouri -Rolla School of Mines ve
Ankara’da doğdum ve bütün tahsil
Hazırlama Anabilim Dalı'nda doktora
hayatımı (ilk, orta, lise, üniversite)
derecesini alan ilk bayan öğretim
üyesi
Pennstate’de
doktora sonrası araştırmalarda
bu
şehirde tamamladım. 1960 yılında
oldum. Doktora çalışmam sırasında
ÖZGEÇMİŞ
bulundum.
kurulan
O.D.T.Ü
Maden
1973'te British Council bursu ile
Mühendisliği Bölümü'nün ilk ve tek
İngiltere'de
National
Coal
Board
Ankara’da
doğdum
ve
bütün
tahsil hayatımı
kız öğrencisiydim. ODTÜ’den 1964
(NCB)Yorkshire Regional Laboratory'de
1988-1991 yılları arasında ODTÜ Maden Müyılında
Lisans, lise,
1965 üniversite)
yılında ise
kömür petrografisi,
London School of
(ilk, orta,
bu şehirde
tamamhendisliği
Bölüm Başkanı olarak görev yaptım;
Yüksek Lisans derecelerini alarak
Mines -Imperial College'de yüzey
kimyası
ladım.
1960 yılında kurulan üzerinde
O.D.T.Ü
Maden
mezun
oldum
çalışmalarda
bulundum.
aynı zamanda ODTÜ Mühendislik Fakültesi YöMühendisliğiyılları
Bölümü’nün
tek
kız Cevher
öğren1965-1968
arasındailk ve
1982
yılında
Hazırlama Anabilim
netim Kurulu Üyesi seçildim.
Dalı'nda " Kömürlerin fiziksel yöntemlerle
M.T.A.Enstitüsü , Teknoloji Şubesi
cisiydim. ODTÜ’den 1964 yılında
Lisans, 1965
kükürtlerinden arındırılması" konulu tez
Cevher Hazırlama Laboratuvarları'nda ve
çalışmamla "Doçent",
yılında ise kurulan Ulusal Bor Araştırma Enstitü1968-1969
arasında Kiremitçiler
yılında yılları
ise Yüksek
Lisans derecelerini
alarak1988 2003’te
"Profesör"
ünvanlarını
aldım
ve
Şirketi'ne ait Ödemiş Türkönü Civa
sü (BOREN)
Yönetim Kurulu’na Yüksek Öğremezun oldum
Türkiye'de bu ünvanları cevher hazırlama
işletmesi'nde
çalıştım. Ekim 1969'da
alanında alan ilk bayan öğretim
üyesi
O.D.T.Ü. Maden Mühendisliği Bölümü'ne
tim Kurumu
(Y.Ö.K.) temsilcisi olarak atandım
oldum.
1965-1968
arasında
M.T.A.Enstitüsü
asistan
olarak girdimyılları
ve 1971 'de
Öğretim
ve 2003-2006 yılları arasında Yönetim Kurulu
Görevlisi olarak cevher hazırlama dersleri
1982'de British
Council ve NATO bursları
Teknoloji
Şubesi
Cevher
Hazırlama
vermeye başladım.
Başkan Yardımcısı olarak, 2006-2009 yılları araile İngiltere’de Salford Üniversitesinde,
Laboratuvarları’nda
1968-1969
yılları
ara1984 yılında
UNDP
bursu ile A.B.D.'nde
1977
yılında " Zonguldakvekömür
sında da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev
School
of Mines, Missouri damarlarının
flotasyon Şirketi’ne
özelliklerinin aitColorado
sında Kiremitçiler
Ödemiş
TürköRolla School of Mines ve Pennstate'de
belirlenmesi"
konulu
doktora
tezi
yaptım.
nü CivaO.D.T.Ü.
İşletmesi’nde
çalıştım.
Ekim
1969’da
doktora
sonrası
araştırma larda bulundum.
çalışmamla
Maden Mühendisliği
Bölümü'nün verdiği ilk doktora ünvanına
2009
Ağustos ayında ODTÜ’den emekli oldum
yılları asisarasında ODTÜ
Maden
O.D.T.Ü. Maden Mühendisliği 1988-1991
Bölümü’ne
sahip olurken aynı zamanda Türkiye'deki
Mühendisliği Bölüm Başkanı görevini
Cevher
ve
Mühendislik
Fakültesi Dekanı olarak Atılım
tan olarak girdim ve 1971 ‘de Öğretim
Görevlisi
yüklendim ; aynı zamanda
ODTÜ
Mühendislik
Fakültesi
Yönetim
Kurulu
Üniversitesi’nde göreve başladım. Halen bu
olarak cevher hazırlama dersleri vermeye başÜyesi seçildim.
ladım.
görevimi sürdürmekteyim.
13
04 Aralık 2014
Balkan Academy of Science on Mineral Technologies ‘in kurucu üyesi ve Academy of Engineering Sciences of Serbia’nın seçilmiş yabancı
üyesiyim. 1998’den beri Uluslararası Kömür
Hazırlama Kongreleri ‘nin 12 üyeden oluşan Uluslararası Organizasyon Komitesi’nde
Türkiye’yi temsil etmekteyim. Ayrıca Balkan
Cevher Hazırlama Kongreleri ve Uluslararası
Cevher Hazırlama Sempozyumlarının Yürütme
Kurulu Üyesiyim.
İngilterede basılmakta olan Minerals Engineering Dergisinde 1998-2004 yılları arasında editörler kurulu üyeliği yaptım. 2000 yılından beri
Taylor and Francis tarafından basılan International Journal of Coal Preparation and Utilization dergisinin, 2004‘ten beri The European Journal of Mineral Processing and Environmental
Protection dergisinin ve 2005’ten beri Journal
of Polish Mineral Processing dergisinin editörler kurulu üyesiyim.
Ayrıca 2 adet uluslararası özel sayı dergi editörlüğü görevini yürüttüm.
53 uluslararası hakemli dergi makalem, 6 kitap
bölümüm ve çoğu yurt dışındaki kongrelerde
sunulmuş ve basılmış 150’nin üzerinde bildirim bulunmaktadır. Eserlerime diğer araştırmacılar tarafından 178 defa atıfta bulunulmuştur.
ODTÜ’de öğretim üyeliği görevim sırasında 8
adet doktora tezi, 32 adet Yüksek Lisans tezi
yönettim. Ayrıca yürütücü olarak 26, araştırmacı olarak ise 12 uygulamalı araştırma projesinde görev yaptım.
Antalya’da gerçekleştirilen 4., 8., ve 11. Uluslararası Cevher Hazırlama Sempozyumlarının
ve 18. Uluslararası Madencilik Kongresi ‘nin
başkanlığını yaptım. 2013 yılında Türkiye’de
ilk defa gerçekleştirilen ve 25 ülkeden 525
delegenin katıldığı 17. Uluslararası Kömür
Hazırlama Kongresini (17.ICPC) İstanbul’da
düzenledim ve başkanlık görevini yürüttüm.
Bu kongreler 12 üye ülkenin IOC temsilcilerinin başkanlığında yürütülmekte olup 16.ICPC
14
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
2010 yılında A.B.D.’nin Lexington kentinde yapılmıştı. 18.ICPC ise 2016 yılında Rusya’da St
Petersburg’da yapılacaktır.
ODTÜ’de 2000 yılından itibaren verilen Akademik Performans ödüllerini 2000-2007 yılları
arasında 5 defa; 2005 ve 2006 yıllarında da sırasıyla Parlar Vakfı’nın Yılın En iyi Master Tezi ve
En iyi Doktora Tezi Danışmanı ödüllerini aldım.
NATO Advanced Study Institute çerçevesinde 1984’te Bursa-Uludağ’da, 1996 yılında ise
Bulgaristan’in Varna kentinde gerçekleştirilen iki NATO yaz okulunda kömür flotasyonu
ve kömürlerin kükürtsüzleştirilmesi üzerine
dersler vermek üzere Türkiye’den davetli konuşmacı olarak çağrıldım ve makalelerim NATO-ASI kitaplarında basıldı. Ayrıca 2006 yılında
İstanbul’da yapılan XXIII. International Mineral
Processing Congress,’inde uluslararası 10 çağrılı konuşmacıdan birisi ve tek Türk bendim.
Birisi TOBB –ETÜ Üniversitesi’nin Bilgisayar
Bölümü’nde ve diğeri A.B.D.’de University of
Tulsa’nın Petrol Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olan iki oğlum bulunmaktadır.
ANI
1987-1989 yılları arasında TKİ’ye Tunçbilek
Kömür Yıkama Tesisinin iyileştirilmesi ve yeni
kurulacak Ömerler Kömür Hazırlama Tesisinin
fizibilite çalışmalarının yürütülmesi” konulu bir
projenin yürütücülüğünü yapmıştım. 1990’da
TKİ 600 ton/saat kapasiteli Ömerler Lavvarının
yapımını bir Amerikan şirketi olan CLI’ya ihaleyle vermiş ve çalışmaları başlatmıştı. TKİ elemanları inşaatın kontrollüğünü kendileri yapmak istiyordu. O zamanki T.K.İ. Genel Müdürü
Sayın Yusuf Çebi “TKİ iş veren kuruluş olarak
kontrollük görevini üstlenemez” diyerek tarafsız bir kuruluşa kontrollüğü yaptırmanın doğru olacağını söylemiş ve projenin fizibilitesini
yapan ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’ne
bu görevi proje olarak vermişti. 1991-1993 yıl-
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
ları arasında süren bu projenin inşaatı sırasında
ben proje yöneticisi olarak, ODTÜ’nün inşaat
vb işlerinden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof.
Dr.Bilgin Kaftanoğlu da proje koordinatörü
olarak görev yapmıştık. Tesisin devreye alma
ve performans çalışmaları sırasında bölümdeki
arkadaşlarım Prof.Dr. Ümit Atalay ve Prof.Dr.Ali
İhsan Arol da ekibe dahil olmuşlardı. TÜSTAŞ
isimli mühendislik – müşavirlik firması inşaat
sürerken yapılan işleri yerinde takip etmek için
bize yardımcı olmaktaydı.
Sertliğiyle tanınan Prof. Kaftanoğlu büyük bir
tizizlikle projeleri inceliyor, hataları affetmiyor
ve inşaata anında müdahale ediyordu. Biz her
onbeş gündebir inşaata geliyor ve gelişmeleri
takip ediyorduk.Hem TÜSTAŞ firması, hem de
CLI Bilgin Bey’den çok çekiniyorlardı.
Nihayet 18 aylık bir çalışma sonunda lavvarın
inşaat ve montaj işleri bitmiş ve sıra lavvarı
işletmeye alma ve performans çalışmalarına
gelmişti. ODTÜ’den arkadaşlarım Prof.Dr.Ümit
Atalay, Prof.Dr.Ali İhsan Arol Tavşanlı’ya geldiler ve birlikte lavvarı işletmeye almak için şartname gereğini uygulamaya başladık. TKİ’nin
hazırladığı şartname gereği lavvarın kesintisiz
15 gün çalıştırılması ve istenen nem, kül ve kalori değerlerini karşılayan ürünlerin üretilmesi
gerekmekteydi. Fakat Ömerler lavvarını bir
türlü sürekli çalıştırmak mümkün olmuyor, devamlı sorun çıkıyordu. Özellikle tikiner devresi
problem yaratıyordu. Zaman geçiyor, lavvar
2-3 saatten fazla kesintisiz çalışamıyordu. Ayrıca laboratuvar analizlerinden istenen kalitenin
tutturulamadığını da görüyorduk, analizlerde
herhangibir sorunun çıkmaması için laboratuvarı kontrol altına almıştık. CLI yetkililerine
şartnamedeki koşullar sağlanmadıkça lavvarın
kabulüne imza atmayacağımızı bildirdim. Üzerimizdeki baskı artmıştı. Hem TKİ ve CLI yetkililerinin, hem de bizim sinirlerimiz gerilmişti.
En küçük bir kıvılcımda herkes patlamaya hazır
hale gelmişti. Durumu devamlı TKİ Genel Müdürü Yusuf Çebi’ye rapor ediyor veya bizzat
04 Aralık 2014
anlatıyordum; onun bize tam destek vermesi
ve devamlı arkamızda olduğunu hissetmem
bana güçlüklere karşı direnme gücü veriyordu.
Tesisteki beslemelerde, ve ağır ortam devrelerinde yapılan ayarlamalar neticesinde kalitede
istenen şartları sağlayan ürünler üretilmeye
başlandı. Fakat tesisin o günkü koşullarda şartname gereği 15 gün devamlı çalışmasının zor
olduğu ve zaman alacağı belli olmuştu. Duruma TKİ yetkilileri müdahale etti ve tesisin
24 saat devamlı çalıştırılmasının kendileri için
yeterli olacağını bildirdiler. Lavvar bütün devreler sıkı bir şekilde kontrol altına alınarak çalıştırılmaya başlandı, fakat bu sefer de su sorunu
başgösterdi. Lavvarı sürekli besleyecek su yoktu. Çare olarak lavvarın 24 saat çalıştırılmasına
yetecek su Tavşanlı İtfaiyesi’nden temin edildi ve biz 24 saat lavvarın otomasyon kontrol
odasında nöbet tutarak lavvarın kesintisiz çalıştırılmasını izledik. Gerekli nümuneleri alarak
performans çalışmalarını yürüttük. Lavvarın
performansı hakikaten kitaplarda verilen ideal örnekler gibiydi. ODTÜ ekibi olarak lavvarın
kabulune imza attık. Herkesin yüzü gülüyordu.
O akşam çevredeki meşhur bir lokantada CLI
ve TKİ mühendisleri ile birlikte yemeğe gidildi.
Orada CLI’in patronu Mr.Chedy şu sözleri söyledi:
“Türkiye’de ihalesini aldığım bir projede bir kadının bana kök söktüreceğini söyleseler, inanmazdım”. Memleket menfaatlerini her zaman
ön planda tutan ve dürüstlükten taviz vermeyen tutumumdan dolayı bu sözleri işitmek
beni son derece mutlu etmiş ve gururlandırmıştı.
İLETİŞİM
Cep
: 0533 4975540
e-posta : [email protected]
15
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
04 Aralık 2014
ANI
KEMAL KOÇ
KEMAL
KOÇNo: 1129
Oda Sicil
Oda Sicil No: 1129
ANI
1974 yılında E.K.İ. Amasra Bölgesi Demirci Deresi Ocağı’nda tek ocak mühendisi olarak çalışmaktayken nefeslik +190 kotundan ocağa turne için girerek, ilerletimli olarak üretim yapılan
+100 kotu taşlı damar ayak başı taban klivaj
kertili kısmın tavanında terleme ve ısınma olduğunu fark ettim. Yangınla mücadele konusunda eleman çok azdı.
+100 taşlı taban kerti civarı spontane yangınının başlangıca
göre terleme
dumanın art1974 yılında
E.K.İ. Amasra
Bölgesi ve
Demirci
23.04.1941 tarihinde Zonguldak’ta doğolduğu
yöneticilere
haber veril23.04.1941 tarihinde Zonguldak’ta doğdum. Deresimakta
Ocağı’nda
teksezilince
ocak mühendisi
olarak
dum. İlkokul ve Erkek Sanat Enstitüsü Maden
di. Dışarıdaki
stok kömürde
yangın emaresi
İlkokul ve Erkek Sanat Enstitüsü Maden çalışmaktayken
nefeslik
+190 bir
kotundan
Bölümü’nübitirdikten
bitirdikten sonra
sonra Zonguldak
Bölümü’nü
Zonguldak Maocağa görülmediği
turne için girerek,
olarakbir müdbelirtildi.ilerletimli
Stok arttığında
den
Teknik
Okulu’nda
bir
yıl,
İ.T.Ü.
Maçka
TekMaden Teknik Okulu’nda bir yıl, İ.T.Ü. üretimdet
yapılan
kotu taşlı
damar
ayak
sonra+100
aynı şekilde
ısınma
yanma
oldu.
nik Okulu
okulunda başı
üç taban klivaj kertili kısmın tavanında
Maçka
TeknikMaden
OkuluMühendisliği
Maden Mühendisliği
yardım
okulunda
üç yıl
1964 haziran
terlemeKozlu
ve Bölgesi’nden
ısınma olduğunu
farkisteyelim
ettim. dedim.
yıl okuyarak
1964okuyarak
Haziran döneminde
mezun
Çünkü
kömür konusunda
damarlarına,
tabanları
döneminde
Yangınla
mücadele
eleman
çok sürmek
oldum. mezun oldum.
1964-1966 yılları arasında vatani görevimi azdı. için doğrudan kömür pasajlarından girilerek
1964-1966 yılları
arasındayılları
vatani arasında
görevimi tatamamladım.
1966-1970
+100 tabanlar
taşlı taban
kerti Ankrajmanlı
civarı spontane
sürülmüş.
yangın beklemamladım.
1966-1970
yılları
arasında
T.K.İ.
T.K.İ. Ereğli Kömür İşletmesi Üzülmez ve yangınının
başlangıca
göreşekilde
terleme
ve
me barajları
sızdırmaz
yapılmamış.
Bir
Arnavutçuk
Bölgeleri’nde
yer altıveocak
ve dumanın
artmakta
olduğu
sezilince
Ereğli Kömür
İşletmesi Üzülmez
Arnavutçuk
adet örnek norma uygun I. Rekup lağımına ana
katBölgeleri’nde
mühendisi olarak
yöneticilere haber verildi. Dışarıdaki stok
yer çalıştım.
altı ocak ve kat mühendisi
bekleme barajı daha önceden imkan dahilinde
1970-1973 yılları arasında Bolu Linyitleri kömürde bir yangın emaresi görülmediği
olarak çalıştım.
yapılmıştı.
İşletmeleri’nde fenni nezaretçi ve teknik belirtildi.
Stok arttığında bir müddet sonra
ÖZGEÇMİŞ
ÖZGEÇMİŞ
yetkili
olarak görev
aldım.
aynı şekilde
oldu.
1970-1973
yılları
arasında Bolu Linyitleri
Acilenısınma
üretimyanma
yapılan
ocaklara (T) şeklinde ta23.11.1973-19.09.2000
yılına kadar
T.T.K.
Kozlu banlar
Bölgesi’nden
yardımsızdırmaz
isteyelimşekilde
dedim.pantolon
İşletmeleri’nde fenni nezaretçi
ve teknik
yetkili
ve rekuplara
Amasra
Kömür
İşletme
Müessesesi’nde
Çünkü
kömür
damarlarına,
tabanları
sürmek
olarak görev aldım.
kemerleri yapılması gerekirdi.
üretime geçilmesinden itibaren sırasıyla ocak için doğrudan kömür pasajlarından girilerek
23.11.1973-19.09.2000
kadar T.T.K. B
AmasDurum
Zonguldak
merkeze bildirilince
E.K.İ.
mühendisi,
bölge istihsalyılına
başmühendisi,
tabanlar
sürülmüş.
Ankrajmanlı
yangın
Bölgesi
projeİşletme
müdürlüğü,
işgüvenliği,üretime
eğitim gebekleme
barajları
sızdırmaz
şekilde
Merkez
Baş Mühendisliği’nden
3(üç) eleman
ra Kömür
Müessesesi’nde
müdürlükleri
başuzmanlık
yapılmamış.
adet
örnek
norma
I. yolungelerekBir
+100
taşlı
damar
ayakuygun
baş taban
çilmesindenveitibaren
sırasıyla görevlerinde
ocak mühendisi,
çalışarak
emekli
oldum.
Rekup
lağımına
ana
bekleme
barajı
daha
da duman çıkmakta olduğunu gördüler. Netice
bölge istihsal başmühendisi, B Bölgesi proje
2000 yılından itibaren, T.T.K. uhdesindeki önceden imkan dahilinde yapılmıştı.
olarak bu az bir şey, yanar biter denildi.
müdürlüğü, işgüvenliği, eğitim müdürlükleri
rödovans karşılığı kiraya verilen, Kurucaşile, Acilen üretim yapılan ocaklara (T) şeklinde
ve başuzmanlık
görevlerinde
çalışarak
emekli
Azdavay,
Zonguldak
Merkez
civarı
tabanlar
ve rekuplara
sızdırmaz
şekilde
Yangın
protokolü
imzalamak
için konu açıldı.
oldum. fasılalı olarak teknik nezaretçilik pantolon
ocaklarda
kemerleri
yapılması
gerekirdi.
+40/+100 arası ilerletimli çalışan taşlı damar
görevlerini ifa ettim. Bir yılı aşkın Amasra Durumdip
Zonguldak
merkeze
bildirilince
ve baş taban
yollarına
baraj yapılsın yeter
2000 yılından itibaren, T.T.K. uhdesindeki rödoyeni lavuar montajında bulunup, 2013 yılına E.K.İ. denildi.
Merkez Katiyen
Baş Mühendisliği’nden
3(üç)
ben bu protokola
imza atmam
vans
karşılığı
kiraya
verilen,
Kurucaşile,
Azdakadar işletmesinde çalıştım. Almanca ve eleman gelerek +100 taşlı damar ayak baş
sızdırmazlık
olmaz.
Yangın
devan
eder. İnfilak
vay, Zonguldak
Merkez
civarı ocaklarda fasılalı
İngilizce
bilir iki çocuk
babasıyım.
taban yolunda duman çıkmakta olduğunu
olurNetice
diyerek
fikrimi
ettim.
olarak teknik nezaretçilik görevlerini ifa ettim.
gördüler.
olarak
bu beyan
az bir şey,
yanar
biter denildi.
Bir yılı aşkın Amasra yeni lavuar montajında
Bu arada +40 kota ayak dibine yakın hava gelibulunup, 2013 yılına kadar işletmesinde çalışşine 80(seksen) H.P. Elektrikle çalışan vantilatör
tım. Almanca ve İngilizce bilir iki çocuk babaayağa üfletmek üzere kurulduğunu öğrendim.
sıyım.
Yangının hızla artacağını belittim.
16
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
04 Aralık 2014
Nitekim kısa zamanda duman arttı +100 Taşlı
Damar ayakbaşı tabanda bağların dibinden
kor görüldü. Açık ateş başladığından; ayağa
dip ve baştan giriş çıkış yasaklandı cihazla çalışır duruma gelindi.
Ayrıca +40/+100 taşlı damar dip ve baş taban
yolları barajlara 30 (otuz)cm çaplı kapaklı contalı civatalarla sıktırabilen, borular şok barajlar
içine yerleştirilerek devamlı metan, CO karbonmonoksit ve diğer hava ölçüleri yaptırıldı.
Akkoru gören yetkili biz bu işi bilmiyoruz. Hemen beton kemer ekibi getirildi. Hızlı bir tempo ile anarekuplar ile irtibatlı taban yollarına
(T) şeklinde pantolon beton kemerleri ve şok
baraj inşaatı yapılarak (45) kırkbeş günde sızdırmazlık temin edilmiş oldu.
Barajlar tamamlandığında telefonlaşarak borular içine kum torbaları itilerek, sıkıştırıldı. Kapaklar aynı anda kapatılarak iyice civatalanıp,
çamur, çimento kapağın etrafına sıvandı. Baraj
yerlerinden ayrılarak 48 saat (iki tam gün) ocağa girilmeyerek tehlike giderildi.
Demirbağların tavlanması (akkor haline gelmesi) nedeniyle ahşap kama, fırça v.b. yanmaya başlayınca yeni işbaşı yapan meslektaşıma
yangından dolayı göçük ihtimaline karşı +100
taşlı damar ayakbaşı hava yolu kapanmaması
için 60 cm çaplı kalın saçlı hava boruları Karadon hurdalıkta olduğunu söyleyerek yangın
mahalline getirttik çift sıra 120 cm çap olarak
yanan kısım ve civarı, nefeslik istikametinde
yeterince döşettik.
80 HP vantilatörü stop ettirmek için söylendiğinde sakın stop etmeyin diye ikaz ettim.
Metan gazını %1 (yüzdebir)’in altında tutmak
zorundayız. Açık ateş var. İştial ve infilak olur
dedim. Döşenen çift sıra hava boruları ile havalandırma sıkıntısı giderilmiş oldu.
Diğer tehlike arzeden durum: +100 taşlı damar
tabandan nefeslik istikametinde, belirli aralıklarla fay hattına kadar, daha önceden kontrol
için sürülen üç adet başyukarılardı. Yangının,
metangazı dolu olan başyukarılara gelememesi için, 100 cm çaplı çelik borulara yarım parmak borular fırdolay kaynatılıp su perdesi yapıldı. Su olmadığından +173 kötü eski nefeslik başındaki su deposunun suyunu kullandık.
Basınçlı hava boru şebekesini su borusu şebekesine çevirerek su perdesi sayesinde yangının
tehlike arzeden metan gazı dolu baş yukarılara
intikali önlenmiş oldu. 1,5 (45 gün) aspiratörden su buharı çıktığı gözlendi.
İLETİŞİM
Cep
: 0543 6122030
S. DURDU SEZGİN
SADIK DURDU SEZGİN
Oda Sicil No: 1170
Oda Sicil No: 1170
ÖZGEÇMİŞ
22 Şubat
1940’da
Zonguldak’ta
doğdum.
22 Şubat
1940’da
Zonguldak’ta
doğdum.
İlkokul ve Enstitüyü Zonguldak’ta okudum.
İlkokul ve 1964’de
Enstitüyü Zonguldak’ta
Haziran
İ.T.Ü. Maçkaokudum.
TeknikHaziran 1964’de
İ.T.Ü.oldum.
Maçka Teknik Okulu’ndan
Okulu’ndan
mezun
mezun
oldum.
Ocak
mühendisliği, baş mühendislik ve
Üzülmez,
Kandilli,
Sivas
Kangal
Ocak mühendisliği, baş mühendislik ve ÜzülMüesseseleri’nde
10
seneye
yakın
mez, Kandilli,
Sivas Kangal
Müesseseleri’nde
müessesese
müdürlüğü
yaptım.
Son üç sene
10 seneye
müessesese
müdürlüğü
yapFen
Tetkikyakın
Kurulu
Başkanlığı
görevinde
tım. Son üçvesene
Fen senesinde
Tetkik Kurulu
bulundum
2005
65 Başkanlığı
yaştan
görevinde
bulundum
ve
2005
senesinde
65
emekli oldum.
yaştan emekli oldum.
İLETİŞİM
Tel:
0372 2530936
İLETİŞİM
Tel
: 0372 2530936
17
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
04 Aralık 2014
Evli ve bir çocuk babasıyım. Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneği üyesiyim.
ÜLKÜN TANSEL
Oda Sicil No: 1213 Ülkün TANSEL Oda Sicil No: 1213
İLETİŞİM
Tel
Cep
ÖZGEÇMİŞ
: 0312 466 53 32
: 0539 917 40 94
ERTUĞRUL DOĞUÇ
1941
yılında İstanbul’da doğdum. Orta Doğu
ERTUĞRUL
DOĞUÇ
Oda Sicil No: 1466
Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği
ÖZGEÇMİŞ 1964 yılında lisans, 1965 yılında
Oda Sicil No: 1466
Bölümü’nden
yüksek lisans diplomalarımı aldım.Maden Tet1941 yılında İstanbul’da doğdum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nden
kik ve Arama Enstitüsü’nde başlayan çalışma
1964 yılında lisans, 1965 yılında yüksek lisans diplomalarımı aldım.Maden Tetkik ve Arama
yaşamım, yerli ve yabancı şirketlerde mühenEnstitüsü'nde başlayan çalışma yaşamım, yerli ve yabancı şirketlerde mühendislikten genel müdürlüğe
dislikten genel müdürlüğe çeşitli düzeylerde
çeşitli düzeylerde 1999 yılına dek sürdü. Bu görevlerim sırasında Türkiye’nin dört bir yanında birçok
1999 yılına dek sürdü. Bu görevlerim sırasında
krom, bor, perlit ocağında çalışma ve incelemelerde bulundum.
ÖZGEÇMİŞ
Türkiye’nin dört bir yanında birçok krom, bor, ÖZGEÇMİŞ
perlit
ocağında
ve eseri
incelemelerde
1942
yılında
doğdum.
İlk ve Orta
tahsilimi
Çok sayıda
telifçalışma
ve çeviri
sahibiyim. buEserlerimden
Işık
Ülkesinde
adlı
romanıyla
1979
1942
yılında
doğdum.
İlkçocuk
ve Orta
tahsilimi
Aydın’da
yaptım.
ODTÜ’den
Maden
Yüksek
lundum.
Dünya Çocuk Yılında Kültür Bakanlığının başarı ödülünü
aldım.
Aydın’da yaptım. ODTÜ’den Maden Yüksek
Mühendisi olarak mezun oldum. Askerlikten
İstanbul Üniversitesi
İşletme İktisadı
Mühendisi
olarak mezun
oldum. Askerlikten
Çok sayıda telif ve çeviri eseri sahibiyim. Eser- sonra
İşletme
Master’ı bilimleri
yaptım. dalında, Türkiye
Çeviri eserlerimden TÜBİTAK yayını DepremlerEnstitüsü’nde
(Bruce
Bolt)
mühendislik
sonraOcakİstanbul
Üniversitesi İşletme İktisadı
lerimden Işık Ülkesinde adlı çocuk romanıyla Mermer
İşletmeciliği, Mermer İhracatı,
Bilimler Akademisi 2010 yılı Üniversite DersMermer
Kitapları
Telif
ve
Çeviri
Eser Ödülüne değer
Enstitüsü’nde
İşletme
Master’ı
makineları ithalatı yaptım.
Egeyaptım. Mermer
1979 Dünya Çocuk Yılında Kültür Bakanlığının
bulunmuştur. Yine TÜBİTAK yayınlarından Bölgesi
İnsan
Düşüncesinde
Yerküre
(David Mermer
Oldroyd),
Odası Yönetim
Kurulu
Ocak Sanayi
İşletmeciliği,
Mermer
İhracatı,
başarı ödülünü aldım.
üyeliği, Ege Maden İhracatçıları Birliği
mühendislik bilimleri dalında Türkiye Bilimler Yönetim
Akademisi
2010
yılıyaptım.
Kayda
Değer
Eser Ödülünü
makineları
Ege
Bölgesi
SanaKurulu ithalatı
Başkanlığı,
Karşıyaka,
Çeviri
eserlerimden TÜBİTAK yayını Deprem- Konak
almıştır.
BelediyeYönetim
Meclisi üyeliği
görevlerinde
yi Odası
Kurulu
üyeliği, Ege Maden
Halen
Ege
Üniversitesi
ler (Bruce Bolt) mühendislik bilimleri dalında, bulundum.
İhracatçıları
Birliği Yönetim
Kurulu Başkanlığı,
Mühendislik
Fakültesi,
Dokuz
Eylül
1999 yılından
yana Orta2010
DoğuyılıTeknik
Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünde
Mühendislik
Türkiye
Bilimlerbu
Akademisi
Üniversite
Üniversitesi
Mühendislik
Fakültesi’nde
Karşıyaka, Konak Belediye Meclisi üyeliği göAhlâkı
dersini
vermekteyim.
ODTÜ
Yayıncılık
yayınları
arasında
2013
yılında
çıkan
Mühendislikte
Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser Ödülüne de- Meslek Etiği dersleri vermekteyim.
revlerinde bulundum. Halen Ege Üniversitesi
Meslek
Ahlâkı kitabının
yazarıyım.
ğer
bulunmuştur.
Yine TÜBİTAK
yayınlarından İLETİŞİM
Mühendislik Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi
İnsan Düşüncesinde Yerküre (David Oldroyd),
Mühendislik
Fakültesi’nde Meslek Etiği dersleri
Evli ve bir çocuk babasıyım. Çağdaş Yaşamı Destekleme
Mah. Derneği
6500/1 Sok.üyesiyim.
No:81
mühendislik bilimleri dalında Türkiye Bilimler Yalı
İç vermekteyim.
Kapı No:15
Akademisi 2010 yılı Kayda Değer Eser Ödülünü Karşıyaka / İZMİR
Tel: 0232 2389185
almıştır.
GSM: 0533 6211229
İLETİŞİM:
İLETİŞİM
1999 yılından bu yana Orta Doğu Teknik Üni- e-posta: [email protected]
Atatürk Bulv. İlbank Sit. No:243 C Blok D:44 06680 Tel
: 0232 2389185
versitesi Maden Mühendisliği Bölümünde MüCep
: 0533 6211229
hendislik
Ahlâkı dersini vermekteyim. ODTÜ
KAVAKLIDERE ÇANKAYA / ANKARA e-posta : [email protected]
Yayıncılık yayınları arasında 2013 yılında çıkan
Mühendislikte
Meslek
Ev tel. 0 312 466
53 32Ahlâkı kitabının yazarıyım.
Cep tel. 0 539 917 40 94
18
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
04 Aralık 2014
MESLEĞİMİZDE 40. YILINI DOLDURAN
MADEN MÜHENDİSLERİ
ZİYA GÖKER
Oda Sicil No: 2054
ZİYA GÖKER
Oda Sicil No: 2054
bu G.E.L.İ. İşletmelerine teknik geziye göndermişti. İlk durağımız yer altı olarak çalışan Söke
Kömür İşletmesiydi. Ocağa bakan arkadaş elek
tesisini gezdirirken aramızdan bir arkadaşımız:
“Ne kadar kömür üretiyorsunuz?” diye sordu.
Ocağa bakan arkadaş da ; “2000-2500 ton” diye
cevap verdi. Soran arkadaş bana dönerek “ Ziya
Bey bir günde 2000-2500 ton üretmek çok
iyi” dedi.
yıllık olduğunu anlayınca
1949 yılında Denizli’nin Irlıganlı köyünde üretmek çok iyi” dedi.
ÜretiminÜretimin
yıllık
doğdum. İlkokulu köyümde, orta öğretimi olduğunu anlayınca biraz
azımsadı.
Soma’da
biraz azımsadı. Soma’da günlük açık ocaktan
ÖZGEÇMİŞ
Denizli Erkek Sanat Enstitüsü’nde okudum. günlük açık ocaktan 8-10 bin ton üretim
8-10 binkepçesi
ton üretim
vardı. Ben yeraltında eksİmtihanla Denizli Lisesine girdim ve mezun vardı. Ben yeraltında ekskavatör
ile
1949 yılında Denizli’nin Irlıganlı köyünde
oldum.
kazılmıyor, doğkazmanın ucuyla kazılıyor
kavatör kepçesi ile kazılmıyor, kazmanın ucuy1974
Martİlkokulu
ayında Etibank
Genel Müdürlüğü
demiştim.
İyi ki şimdikiler gibi çok üretim
dum.
köyümde,
orta öğretimi
Denizli
– Proje Tesis Daire Başkanlığı’nda çalışmaya yapılmıyordu !...
la kazılıyor demiştim. İyi ki şimdikiler gibi çok
Erkek Sanat
Enstitüsü’nde
okudum. İmtihanla
başladım.
Bir yıl sonra
kurum değiştirerek
üretim yapılmıyordu !...
T.K.İ.-Elbistan
Grup Başkanlığı’na
geçtim İLETİŞİM
Denizli Lisesine
girdim ve mezun
oldum.
ve Elbistan’a gittim. Kısa süre sonra G.L.İ. –
Soma Bölge Müdürlüğü yer altı vardiya Bahriye Üçok Mah. Berin Taşan Sok. No:73
1974 Mart ayında Etibank Genel Müdürlüğü –
mühendisi olarak nakledildim. İki yıl Kapı No:9
İLETİŞİM
çalıştıktan
sonra
özelBaşkanlığı’nda
sektöre geçtim. çalışmaya
Karşıyaka /İZMİR
Proje Tesis
Daire
başMadenlerin kamulaştırılması ile tekrar T.K.İ. Tel:0232 3648425
sonra kurum
değiştirerek
T.K.İ. -El– ladım.
ELİ açık Bir
ocakyıl
mühendisi
olarak çalışmaya
GSM: 05342
7449260 Tel
: 0232 3648425
başladım.
Ocak,
Bölüm
ve
Baş
Mühendis
bistan Grup Başkanlığı’na geçtim ve Elbistan’a
Cep
: 053427449260
olarak çalıştım. 1986 yılının ikinci yarısında
gittim.– Kısa
sonra
G.L.İ. – Soma Bölge
G.E.L.İ
Yatağansüre
Bölge
Müdürlüğü’ne
nakledildim.
Bölgeyer
Müdür
ve Bölge
Müdürlüğü
altı Yard.
vardiya
mühendisi olarak
Müd. Olarak görev yaptım. Önce uzman,
nakledildim.
İki çalışırken
yıl çalıştıktan
sonra
baş uzman olarak
Ekim 2002sonra özel sekyılında
Başuzman
olarak
emekli
oldum.
töre geçtim. Madenlerin kamulaştırılması ile
Evli ve iki çocuk babasıyım.
tekrar T.K.İ. – ELİ açık ocak mühendisi olarak çaANI
lışmaya başladım. Ocak, Bölüm ve Baş MühenE.L.İ-Soma
ocakta 1986
iyi bir yılının
çalışmaikinci yarısında
dis olarakaçık
çalıştım.
dönemi sonunda bulunduğum beş altı kişilik
Bölge Müdürlüğü’ne
nakledilbirG.E.L.İ
grubu– Yatağan
G.E.L.İ. İşletmelerine
teknik
geziye
İlk durağımız
altı Müd. Olarak
dim.göndermişti.
Bölge Müdür
Yard. veyerBölge
olarak çalışan Söke Kömür İşletmesiydi.
görevbakan
yaptım.
Önce uzman,
sonra baş uzman
Ocağa
arkadaş
elek tesisini
gezdirirken
aramızdan
bir
arkadaşımız:
olarak çalışırken Ekim 2002 yılında Başuzman
“ Ne kadar kömür üretiyorsunuz?” diye
olarak
emekli
oldum.
sordu.
Ocağa
bakan arkadaş
da ; “2000-2500
ton” diye cevap verdi. Soran arkadaş bana
Evli ve
iki çocuk
babasıyım.
dönerek
“ Ziya
Bey bir günde
2000-2500 ton
ANI
E.L.İ-Soma açık ocakta iyi bir çalışma dönemi
sonunda bulunduğum beş altı kişilik bir gru-
H. AYDIN BİLGİN
H. AYDIN BİLGİN
Oda Sicil No: 2095
Oda Sicil No: 2095
Günümüze değin
madeni projesi, 4
projesi hazırlayan
1951 yılında Aydın’da doğdum. 1974 yılında
1951
yılında
Aydın’da
doğdum.
1974
yılında
Patlatma konus
ODTÜ Maden Müh. Bölümünden Lisans diploODTÜ Maden Müh. Bölümünden Lisans araştırmalarım,
ması alarak maden mühendisi oldum. Mezudiploması alarak maden mühendisi oldum. araştırma ve rap
niyetimden sonra
kısa
birbir
süre
Mezuniyetimden
sonra
kısa
süreTürkiye
TürkiyeKömür
yerleşim yerleri
Kömür
Kurumu
Genel
metrosu,
Anka
İşletmeleriİşletmeleri
Kurumu Genel
Müdürlüğü
İşletmeMüdürlüğü İşletmeler Dairesinde çalıştım, Zonguldak Sol
19
daha sonra ODTÜ Maden Müh. Bölümüne Üzülmez,
Mitha
asistan olarak katıldım. Y.Lisans ve Doktora Botaş doğalgaz b
derecelerini de ODTÜ Maden Müh. Barajı gibi öneml
ÖZGEÇMİŞ
ÖZGEÇMİŞ
04 Aralık 2014
ler Dairesinde çalıştım, daha sonra ODTÜ Maden Müh. Bölümüne asistan olarak katıldım.
Y.Lisans ve Doktora derecelerini de ODTÜ Maden Müh. Bölümünde kaya mekaniği konusunda aldım. Halen aynı bölümde Doçent olarak
görev yapmaktayım.
Madencilik konusunda teorik çalışmalardan
daha çok uygulamalı araştırma çalışmaları yaptım. Kaya Mekaniği, Yeraltı Madenciliği, Kaya
Parçalama, Maden Tasarımı dersleri vermekteyim. Yüksek lisans öğrencilerine yönetimim
altında 25’den fazla Yüksek Lisans ve 2 adet
Doktora çalışması yaptırdım.
Asıl uzmanlık konum kaya mekaniği dışında
son 30 senedir Sivil Patlayıcı Maddeler ve Kontrollu Patlatma Uzmanlığı ile tanındım. Madenlerde İş Güvenliği konularında araştırmalar ve
maden kazalarında mahkemelerde bilirkişilik
yapmaktayım. Son yıllarda genelde grizu patlaması sonucunda birden çok kişinin ölümü ile
sonuçlanan Gediz, Bursa, Karadon yeraltı kömür madenleri davalarında bilirkişilik yaptım.
Yurtiçi ve Yurtdışında pek çok maden işletmesini gezdim ve incelemede bulundum. Maden
İşletmeciği benim için bir hobi değil, derin bir
aşk ve yaşam biçimidir. Üniversitede verdiğim
ders ve yürüttüğüm araştırmaların yanı sıra danışmanlık hizmeti de vermekteyim.
Günümüze değin 6 adet yerüstü kömür madeni projesi, 4 adet yeraltı metal madeni projesi
hazırlayan ekipte görev yaptım.
Patlatma konusunda model deneylerim araştırmalarım, yüzü aşkın uygulamalı araştırma
ve raporlama çalışması yaptım, yerleşim yerleri içinde Ankara Keçiören metrosu, Ankara
Hasköy karayolu, Zonguldak Sol Tünel-1 ve 2,
Sapça, Üzülmez, Mithatpaşa Tünelleri, Yozgat
Botaş doğalgaz boru hattı, Konya Antınapa
Barajı gibi önemli yapılar yakınında titreşim ve
gürültü kontrollu patlatmaları tasarladım ve
uygulattım.
20
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
ANI
1977-1978 yıllarında Prof. Dr. A. Günhan Paşamehmetoğlu yöneticiliğinde, aralarında benim de bulunduğum üç asistan arkadaş, TÜBİTAK destekli bir ARGE projesini Garp Linyitleri
İşletmesi 6 nolu yeraltı ocağında yürütmekte
idik. Proje konusu kazı, tahkimat, konveyör
öteleme, söküm, arka kömürü alınması gibi
uzunayak faaliyetleri sırasında, sürekli biçimde,
örneğin bir ayağın tekrar kazı vardiyasına sıra
gelinceye kadar her iki saatte bir; direklere gelen yükleri ve konverjansı ölçerek, en çok hangi
faaliyet esnasında yük artışı ve tavan alçalması
meydana geldiğinin araştırılması idi. Mezuniyetinden sonra kısa bir süre TKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesinde çalışmış ve ODTÜ
Maden Mühendisliği Bölümünde çalışmakta
olan henüz 3 yıllık genç bir maden mühendisi
idim.
Nöbetçi olduğum serseri (24:00-08:00) vardiyasında ocağa girdim. Üç farklı ayakta direkler
üzerine yerleştirdiğimiz yükölçerler ile tavana yerleştirdiğimiz ekstansometrelerde saat
01:00, 03:00, 05:00 ve 07:00’de ölçüm yapmakla görevli idim.
01:00 ölçümünü yaptım, normal olmayan herhangi bir durum yoktu. Ayaklardan birinde
saat 03:00 ölçümünü yaparken 11. ve 12. Sarmaların arasında, tavanda oluşmuş bir çatlaktan, zaman zaman, adeta tuzluktan yemeğe
çok az miktarda tuz serper gibi, çok ince ve toz
niteliğinde malzeme geldiğini fark ettim. Diğer
ayaklardaki ölçümleri çabucak bitirip yine aynı
ayağa geri geldim, tahkimatı sağlam bir yere
geçip olayı izlemeye başladım. Önceleri 5-6’şar
dakika aralıklarla meydana gelen tavandan ince-posta akması giderek daha kısa aralıklarla,
önce 3-4’er dakika, sonra 1-2’şer dakika aralıklarla meydana gelmeye başladı. Tuzluktan
serpilen çok az miktardaki tuz miktarı ile karşılaştırıldığında; akan posta miktarı önce el ile
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
bir tutam tuz serper gibi, daha sonra bir avuç
tuz serper gibi artmaya başlamıştı. Yaptığım
ara ölçümlerde, tavan alçalması ve konverjansın arttığını saptadım. O güne değin hiç göçük
görmemiştim. Ama üniversitede yeraltı madencilik yöntemleri, kaya mekaniği gibi dersler almıştım. Uzun ayak çevresindeki basınç
dağılımlarını biliyordum. Bu temel bilgilerim
ile gözlemlerimi birleştirdim ve bu olayın gelişmekte olan bir göçüğün ilk işaretleri olduğu
kanısına vardım. Diğer ayaklarda ve olayın başladığı ayakta saat 05:00 ölçümlerimi yaptım ve
ayaktan çıktım.
Geri dönümlü göçertmeli yöntemle çalıştırılan
ve kalın damar olduğu için arkadan kömür alınan ayakların ortak olan motor sabiti yolundan
giderken işçilerin kahvaltı molası almış, çıkınlarını açmış ve yemeklerini yemekte olduklarını
gördüm. Selamün aleyküm, afiyet olsun dedikten sonra ayağın çavuşunun kim olduğunu
sordum. Önce kahvaltıya davet ettiler, sonra
söylediler. Ayak çavuşunun yanına gittim, gözlemlerimi anlattım. 11-12. Sarmalar arasında büyük ihtimalle bir göçük oluşabileceğini
söyledim, dikkatli olmalarını ve ilave tahkimat
yapmalarını öğütleyip, koltuk anbarına gittim.
04 Aralık 2014
Göçükten aldığımız 11-12. Sarmaların ustası,
ayak çavuşunun oğlu imiş. Oğlu kurtulan ayak
çavuşunun yüz ifadesi ve halini görmeli idiniz.
Bu anımı hiç unutmam, genç meslektaşlarıma;
her zaman araştırıcı, sorgulayıcı, okuyan, hayat
boyu öğrenen ve kendilerini geliştiren kişiler
olmalarını öneririm.
İLETİŞİM
Tel
: 0312 2104817
Cep
: 0532 5087960
E-posta : [email protected]
KAYA KOÇAL
KAYA KOÇAL
Oda Sicil No: 2096
Oda Sicil No: 2096
ÖZGEÇMİŞ
1951 yılında Zonguldak’ta doğdum. İlk ve OrAllah rahmet eylesin, ambarcı Sarı Abdullah,
taokulu Samsun’da, Lise 1 ve 2’yi Zonguldak’ta
sofrayı hazırlamış beni kahvaltıya bekliyordu.
okuyarak liseyi ABD’de AFS bursu ile taNerede kaldın mühendis bey dedi, elimizi yımamladım. 1974 yılında ODTÜ maden Müh.
kayıp kahvaltıya başladık. Henüz üç beş lokma
Bölümü’nden mezun oldum ve aynı yıl TKİ Geyemiştik ki, bir işçi koşarak, nefes nefese geldi,
nel Müdürlüğü Etüd, Plan-Proje ve Tesis İşleri
vardiya mühendisini sordu. Abdullah az önce
Daire
başkanlığında
başladım.
Bu ara1951 yılında
Zonguldak’ta
doğdum. göreve
İlk ve Birleşik
Arap Emirliklerindeki
projelerin
tertip hazırlığı için ocak dışına çıktığını söyleOrtaokulu da
Samsun’da,
Lise
1
ve
2’yi
müdürlük
yaptım.
2010
yılı sonunda Dem
ODTÜ
de
Master
derslerine
devam
ettim
ve
di ve sordu “hayrola ne oldu?”. İşçi bir taraftan
Zonguldak’ta okuyarak liseyi ABD’de AFS Export şirketinden ayrıldım. Evli ve iki ç
tez çalışmaları
bursu ile tamamladım.
1974 yaptım.
yılında ODTÜ babasıyım.
telefonla vardiye mühendisini ararken, diğer
maden Müh. Bölümü’nden mezun oldum ve
taraftan benim sözünü ettiğim yerde göçük
ol-yıl TKİ
1977
deMüdürlüğü
aynı dairede
aynı
Genel
Etüd, Yeni
Plan- Projeler Başmühenİşleri Daire
başkanlığında ANI
duğunu, göçükte adam kaldığını söyledi.Proje
Ben ve Tesis
disi oldum.
TKİ bünyesindeki
pek çok projede
göreve başladım. Bu arada ODTÜ de Master
de kahvaltıyı bırakıp koşarak olay yerine gittim.
aldım.
Grup Açılan
başkanlığında
kuyuya bir gegrup yabancı ile bi
derslerine görev
devam ettim
ve Elbistan
tez çalışmaları
inmek üzere hazırlanıyorduk.
Ben giy
yaptım. çici görev yaparak, bu proje kapsamındaki
Bir taraftan ilave tahkimat yapılırken bir tarafkazı
1977 de aynı dairede Yeni Projeler yerine biraz geç gidince son kalan çizm
tan ellerimizle-postayı kaldırdık. Çok şükür,
ekipmanları , elektrik ve bant konveyör tesisleBaşmühendisi oldum. TKİ bünyesindeki pek ayağıma 2 numara büyük olduğunu gör
çizme bulamayınca mec
çok projede
görev aldım. Elbistan
Grupve ancak
usta arkadaşımızı sağ olarak göçükten aldık.
rininşartname
hazırlama
alım başka
sözleşmeleri
başkanlığında geçici görev yaparak, bu proje
kapsamındaki kazı ekipmanları , elektrik ve
bant konveyör tesislerininşartname hazırlama
ve alım sözleşmeleri görüşmelerine katıldım.
Bu proje ile ilgili olarak Almanya’da müşavir
giymek zorunda kaldım. Elbistan’daki k
formasyonunda bulun
21 “gitya” malz
ıslanıp ezildiğinde balçık gibi yapışkan b
alır. Kuyuya ilk adımımı attığımda git
yapışan çizmelerin ayağımdan çıktığını
04 Aralık 2014
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
görüşmelerine katıldım. Bu proje ile ilgili olarak Almanya’da müşavir firma nezdinde 4 ay
çalıştım. 1980 yılında İngiliz Hükümeti teknik
yardım programı çerçevesinde 4 ay İngiltere’de
kömür teknolojileri üzerinde çeşitli işletmelerde çalıştım.
1982 yılında TKİ’den ayrılarak, özel sektörde
maden ve inşaat makineleri temsilciliği yapan
TATKO T.A.Ş’nin Ankara Bölge Müdürlüğü görevini 1998 yılına kadar sürdürdüm. Kısa bir
süre Park Holding’de görev yaptım, daha sonra
1998-99 yıllarında ABD’li CMS Energy firmasının Türkiye ofisinde üretim müdürü olarak
çalıştım. 2000 yılında kendi temsilcilik –danışmanlık ortak şirketini kurdum. 2002 yılında
Demir Export şirketinde yeni proje geliştirme
danışmanı olarak göreve başladım. 2003-2010
yılları arasında Demir Export’un Kesene çalışmasını yapılması ve tecrübeli eleman çalıştırılmaması. Birleşik Arap Emirliklerindeki projelerinde müdürlük yaptım. 2010 yılı sonunda
Demir Export şirketinden ayrıldım. Evli ve iki
çoçuk babasıyım.
ANI
Açılan kuyuya bir grup yabancı ile birlikte inmek üzere hazırlanıyorduk. Ben giyinme yerine
biraz geç gidince son kalan çizmenin ayağıma
2 numara büyük olduğunu gördüm, ancak
başka çizme bulamayınca mecburen giymek
zorunda kaldım. Elbistan’daki kömür formasyonunda bulun “gitya” malzemesi ıslanıp ezildiğinde balçık gibi yapışkan bir hal alır. Kuyuya
ilk adımımı attığımda gitya’ya yapışan çizmelerin ayağımdan çıktığını gören diğer katılımcıların kahkahaları hala kulaklarımda çınlar.
İLETİŞİM
Tel
Cep
22
: 0532 4613788
: 0532 4613788
MESUT ANIL
MESUT ANIL
ODA SİCİL NO: 2100
Oda Sicil No: 2100
ÖZGEÇMİŞ
İşletme ABD’lına Profesör ola
17,5 yıl bölüm başkanı o
1 Haziran 1950’de Dörtyol’da doğdum. yaptıktan sonra halen aynı kad
Ortaokulu
Haydarpaşa
1 HaziranDörtyol’da,
1950’de liseyi
Dörtyol’da
doğdum.
Orta-görevime devam
üyesi olarak
Lisesi’nde bitirdim. 1969’da İTÜ Maden
görevini
yürüttüm. 1993 yılında
okulu Dörtyol’da,
liseyi Haydarpaşa
Lisesi’nde
Fakültesi’nde
yüksek öğrenimime
başladım.
1970
yılında
Ortaköy
Öğretmen
Okulunu
da
bitirdim. 1969’da İTÜ Maden Fakültesi’nde
yük- cevherleşmele
Pb-Zn-Cu
dışardan tamamlayarak Şişli’de 4 yıl kadrolu
yataklanmaları,
sek öğrenimime
başladım.
1970 yılında Orta- mermer ve pa
öğretmenlik
yaptım. Maden
Fakültesi’nden
konularında çalışmalar ya
1974’te
mezun oldum.
Aynı da
yıldışardan
MEB taşlar
köy Öğretmen
Okulunu
tamamlatarafından 1416 sayılı yasayla yurtdışında yakın bir süredir Maden Hukuk
duymaktayım. 1994
yarakveŞişli’de
yıl kadrolu
yaptım.
mastır
doktora 4yapmak
üzere öğretmenlik
Fransa’ya yakınlık
arasında
toplam
26
yı
gönderildim.
Maden Fakültesi’nden 1974’te mezun
oldum.
Yerbilimleri/Geosound
De
Aynı
yıl Ecole
MEB de
tarafından
yasaylasürdürdüm.
Editörlüğünü
1977’de
Géologie’de1416
Madensayılı
Jeolojisi
alanında
yüksek
lisansı;
12.10.
yurtdışında mastır ve doktora yapmak
üzere
Bu güne
kadar 46 mastır v
1979’da
ise
Yenice
kuzeyindeki
tezi
yönettim.
Maden Yatak
Fransa’ya gönderildim.
Arapuçandere
mevkiindeki
Pb-Zn-Cu
Arama
Yöntemleri
ve Merme
cevherleşmeleri üzerindeki doktora tezimi
işletmeciliği
1977’de Ecole
deÇukurova
Géologie’de
Maden
Jeolojisiile Maden ve
tamamladım.
1980’de
Üniversitesi
konularında uzun yıllardan
Yerbilimleri
Bölümünde
göreve12.10.
başladım.
alanında yüksek
lisansı;
1979’da
ise Ye1981
YÖK’ün
kurulmasından
sonra veriyorum aynı zamanda İSG E
sahibi
olup Hava Kalitesi
nice kuzeyindeki Arapuçandere
Mühendislik-Mimarlık
Fakültesinde mevkiindeki
İşletmelerinin
Çevre Sorunları
Yardımcı
Doçentcevherleşmeleri
ünvanını alarak 1981-1991
Pb-Zn-Cu
üzerindeki dokyılları arasında Jeoloji Mühendisliği interdisipliner birçok rapora imz
tora tezimi
Çukurova
Bölümünde
görevtamamladım.
yaptım. 1982-83 1980’de
öğretim
1980 yılında evlendim. İki oğ
yılında
Fransız
Hükümeti
bursu
ile
Nancy
Üniversitesi Yerbilimleri Bölümünde
geldi.göreve
Ancak 27 Temmuz 2004
Üniversitesinde Okyanus Kabuğu ve Ofiyolit tamamlayan küçük oğlumu
başladım.
1981
YÖK’ün
kurulmasından
sonra
(C3) Sertifika Programını takip ettim, 1989- ihmaliyle
kayıp ettim. Büyük
1990
öğretim yılında da TWASFakültesinde
bursuyla 10 Adana
Mühendislik-Mimarlık
Yardımcı
Barosuna kayıtlı ol
ay İtalya Padova Üniversitesinde misafir avukatlık yapmaktadır.
Doçent ünvanını alarak 1981-1991 yılları araöğretim üyesi olarak bulundum. 1991 yılında
sında bölüm
Jeolojibaşkanı
Mühendisliği
Bölümünde görev
kurucu
olarak Çukurova
Üniversitesi,
Maden
Mühendisliği
yaptım. 1982-83 öğretim yılında Fransız HüküBölümünde göreve başladım. 1994-2002
metiarasında
bursu ile
Nancy
Üniversitesinde
Okyanus
yılları
toplam
7,5 yıl
MühendislikMimarlık
Fakültesi
Dekan
Yardımcılığı
Kabuğu ve Ofiyolit (C3) Sertifika Programını ta-
ÖZGEÇMİŞ
kip ettim, 1989-1990 öğretim yılında da TWAS
bursuyla 10 ay İtalya Padova Üniversitesinde
misafir öğretim üyesi olarak bulundum. 1991
yılında kurucu bölüm başkanı olarak Çukurova
Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümünde
göreve başladım. 1994-2002 yılları arasında
toplam 7,5 yıl Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Dekan Yardımcılığı İşletme ABD’lına Profesör
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
olarak atandım. 17,5 yıl bölüm başkanı olarak
görev yaptıktan sonra halen aynı kadroda öğretim üyesi olarak görevime devam etmekteyim görevini yürüttüm. 1993 yılında Maden.
Pb-Zn-Cu cevherleşmeleri, kromit yataklanmaları, mermer ve parlatılan diğer taşlar konularında çalışmalar yaparak 35 yıla yakın bir
süredir Maden Hukuku konularına yakınlık
duymaktayım. 1994-2010 yılları arasında toplam 26 yıl boyunca Yerbilimleri/Geosound Dergisi Baş Editörlüğünü sürdürdüm.
Bu güne kadar 46 mastır ve 16 doktora tezi
yönettim. Maden Yatakları, Maden Arama Yöntemleri ve Mermer-Doğal Taş işletmeciliği ile
Maden ve İş Hukuku konularında uzun yıllardan beri ders veriyorum aynı zamanda İSG Eğitici Belgesi sahibi olup Hava Kalitesi ve Maden
İşletmelerinin Çevre Sorunları hususlarında interdisipliner birçok rapora imza attım.
1980 yılında evlendim. İki oğlum dünyaya
geldi. Ancak 27 Temmuz 2004’de 18 yaşını tamamlayan küçük oğlumu bir hastane ihmaliyle
kayıp ettim. Büyük oğlum halen Adana Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.
04 Aralık 2014
bir şey olmaz diye bizim arkamızdan köyüne
gitmiş ve 75 metrelik desandre ağzına kadar
su ile dolmuştu. Suyu 3 günde boşalttık ama
pompaların ve vincin motor sargıları yanmıştı
ve patron Alinin işine son verecekti. Araya girdim patrona rica ettim ve Ali çalışmaya devam
etti. 1977’de tekrar yaz çalışması için aynı yere
geldim 1/5000 lik jeoloji haritası çıkarıyordum,
dik bir şev üzerinde yürürken birden toprak
kaydı ve ne ileri ne geri gidebiliyordum. jeolog
çekicimi toprağa bastırıp üzerine tüm vücudumu yasladım. Saatlerce orada kaldım. Bacaklarım uyuştu. Bağırıyordum ama vadi tabanındaki köylüler dereden motorlarla su çekip tütün
suladıklarından benim sesimi duyamıyorlardı.
Bitkin haldeyken madenden köyüne giden
Ali’nin bir canbaz gibi dik şevden yanıma geldiğini gördüm ve beni elimden tutarak kurtarabileceğini söylüyordu. Ben ise tamamen
uyuşmuş ayaklarımı bile kıpırdatamıyordum.
Olmaz dedim uzunca bir örme ipi çam ağacına
bağlattım ve belime ipi geçirerek yavaş yavaş
uçurumdan kurtuldum. Bu benim meslek hayatımda aklımdan çıkmayan önemli bir kesittir.
İLETİŞİM
ANI
Uzun yıllar boyunca öğretim üyeliği yaptığım
için fazla mesleki anım olmadı.
Cep
Tel
Fax
: 0532 325 06 02
: 0322 338 67 11
: 0322 338 61 26
Doktora tezimi hazırladığım Çanakkale Yenice Arapuçandere Pb-Zn-Cu madeninde 1976
yılı yaz çalışmalarını yapmak üzere 2 aylığına
Fransa’dan gelmiştim. Yanılmıyorsam bir kurban bayramı tatiliydi, çalışanlar tatil edildi.
Koreyş köyünün yerlisi Ali isminde bir genci birikecek suyu tahliye etmesi için nöbetçi bırakarak bizler patronla birlikte İstanbula geldik. Bir
hafta sonra iş başı yapmak üzere madene döndüğümüzde Ali’yi desandre girişinde üzüntü
içinde bulduk. Sıkı sıkı tenbihimize rağmen Ali
23
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
04 Aralık 2014
NURİ KONAK
MESUT TORAMAN
MESUT
TORAMAN
NURİOda
KONAK
Sicil No: 2107
Oda Sicil No: 2101
Oda Sicil No: 2101
ÖZGEÇMİŞ
ÖZGEÇMİŞ
İTÜ Maden
Oda Sicil No: 2107
ÖZGEÇMİŞ
ÖZGEÇMİŞ
İLETİŞİM
Fakültesi’nden 1974 yılında mezun
İLETİŞİM
1949
yılında
Kayseri’de
doğdum.
İlk,ve
orta ve li1949
yılında
Kayseri’de
doğdum.
İlk, orta
liseyi
Erciyes
Dağı’na bakarak
bakarak bitirdim.
bitirdim. 1969’da
Ataköy 7-8 Kısım L-2
seyi
mezun oldum.
Telf : 0 224
239 99
01 Dağı’na
1974
yılında TKİ
TKİ GLİ
GLİ TUNÇBİLEK
TUNÇBİLEK Faks:
Bölge0 224
1969’da
İTÜ
Maden
Fakültesi’ne
başladım
Bakırköy
1974 yılında
239
99
02
İTÜ Maden Fakültesi’ne başladım ve 1974
Ha- – İSTANBU
Müdürlüğü’nde
Hazırlık
İşleri Mühendisi
ola-0532
Bölge
Müdürlüğü’nde
Hazırlık
İşleri GSM:
32
ve 138
197403Haziran
döneminde Maden İşletme Tel: 0212 5590306
ziran döneminde
İşletme
Mühendisi
olarakbaşladım.
göreve başladım.
e- posta: [email protected]
Bölümü’nden
mezunMaden
oldum.
AynıBölümü’nden
yıl GSM: 0532 4556036
rak göreve
G.L.İ. veG.L.İ.
M.L.İ.veMüessese
M.L.İ. Müessese Müdürlükleri’nde çeşitli
mezun
oldum.
Aynı
yıl
Temmuz
ayında
AnTemmuz
ayında
Ankara
merkezli
olarak
Müdürlükleri’nde
çeşitli sonra
görevlerde
bulundukgörevlerde
bulunduktan
Bursa
ve Arama
çeşitli
kara Tetkik
merkezli
olarakEnstitüsü’nün
Maden Tetkik
ve Arama
Büyükşehir
Belediyesi’nde
Yerel Gündem
21
tan sonra
Bursa Büyükşehir
Belediyesi’nde
Ye- Maden
kamplarında
kamp
şefi
yardımcısı
ve
kamp
Müdürü olarak Bursa Yerel Gündem 21’i,
Enstitüsü’nün çeşitli kamplarında kamp şefi
rel Gündem 21 Müdürü olarak Bursa Yerel Gün- şefi
olarak 1980 yılı ortalarına kadar çalıştım.
Bursa Kent Konseyi, Mahalle Hizmet
şefi olarak
1980 yılı ortaladem 21’i,Kalite
Bursa Kent
Konseyi, Mahalle
Odaları,
yönetim
Sistemi Hizmet Buyardımcısı
arada ve
da kamp
1975-1976
döneminde
kuruluşlarında
koordinatörlük
görevinde
rına kadarYedek
çalıştım.
Subay olarak İzmir ve
Odaları, Kalite
yönetim Sistemi
kuruluşlarında askerliğimi
bulunduktan sonra emekli oldum.
Doğubeyazıt’da tamamladım.
koordinatörlük
görevinde
bulunduktan
sonra
2007 de, İSGDEM İlk Yardım Eğitim
Bu arada
1975-1976 döneminde askerliğimi
1977
yılındada
evlendim.
emekli oldum.
Merkezini,
2010 da İSGDEM EĞİTİM
Yedek
Subay
olarak
İzmir
ve Doğubeyazıt’da
1980
yılında
serbest
mesleğe
atıldım.
KURUMU ve İSGDEM OSGB yi kurduktan
aralık – 2011 şubat tarihleri arasında
2007ANADOLU
de, İSGDEM AKADEMİ,
İlk Yardım Eğitim
Merkezini, 2005
sonra,
LİDER
tamamladım.
AKADEMİ,
İZMİR İSG,
DENİZLİ
2010 da İSGDEM
EĞİTİM
KURUMUİSG,
ve İSGDEM İstanbul ikitelli organize sanayi bölgesi
TORAMAN İSG Anonim Şirketlerinin
başkan
görevinde bulundum. Halen
1977 vekilliği
yılında evlendim.
OSGB
yi kurduktan
sonra,
kurucu
ortaklıklarını
yaptım
ve ANADOLU
bu süreler AKADE- İkitelli Organize Sanayi Bölgesi içindeki
Mİ, LİDER
AKADEMİ,
İZMİRveİSG,
DENİZLİ İSG, Biksan
içerisinde
iş güvenliği
uzmanlığı
eğiticilik
1980 İşletme
yılında serbest
mesleğe
atıldım.
Kooperatifi’nin
başkanlığını
görevlerinde
bulundum.
Şu anda
kurucusu kurucu
TORAMAN
İSG Anonim
Şirketlerinin
yürütmekteyim.
olduğum
OSGBMED
ve
İSGDEM
200537aralık
– 2011 bir
şubat
arasında İsyıllık evliyim
erkektarihleri
bir kız birde
ortaklıklarını
yaptım
ve bu süreler
içerisinde iş Halen
şirketlerinin
Genel
Müdürlüğü
görevini
tanbulvar.
ikitelli organize sanayi bölgesi başkan
sürdürmekteyim.
güvenliği uzmanlığı ve eğiticilik görevlerinde torunum
oldum.
İTÜ Maden
Fakültesi’nden 1974 yılında
Bursa,
Denizli,
İstanbul
İSG
bulundum.
Şu anda kurucusu
olduğum
OSGDernekleri’nin Kurucusuyum. Ulusal İSG
BMED ve
İSGDEM
şirketlerinin
Genel MüdürlüKonseyi
Üyesi
olarak
İSGHEDER’İN
Yönetim
Kurulu
Üyeliği görevini de
ğü görevini
sürdürmekteyim.
sürdürmekteyim.
Bursa, Denizli, İstanbul İSG Dernekleri’nin Kurucusuyum. Ulusal İSG Konseyi Üyesi olarak
İSGHEDER’İN Yönetim Kurulu Üyeliği görevini
de sürdürmekteyim.
vekilliği görevinde bulundum. Halen İkitelli Organize Sanayi Bölgesi içindeki Biksan İşletme
Kooperatifi’nin başkanlığını yürütmekteyim.
Halen 37 yıllık evliyim bir erkek bir kız birde torunum var.
İLETİŞİM
İLETİŞİM
Tel : 0224 239 99 01
Faks
: 0224 239 99 02
Cep
: 0532 138 03 32
e- posta: [email protected]
24
Tel
Cep
: 0212 5590306
: 0532 4556036
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
04 Aralık 2014
ANI
ÖMER LÜTFİ SÜL
ÖMER LÜTFİ SÜL
Oda Sicil No : 2108
Oda Sicil No: 2108
1948 yılında Zara’da doğdum. İlkokulu
ÖZGEÇMİŞ
Zara’da, ortaokul ve liseyi Sivas’ta bitirdim.
1948 yılında
Zara’da
Zara’da,
1974
yılında
İTÜdoğdum.
Maden İlkokulu
Fakültesinden
Maden
Yüksek
Mühendisi
olarak
ortaokul ve liseyi Sivas’ta bitirdim. 1974mezun
yılınoldum.
Fransa’daMaden
altı ayYüksek
stajda
da İTÜ 1974
Madenyılında
Fakültesinden
bulundum.
Mühendisi olarak mezun oldum. 1974 yılında
1974-1978
MTA Genel
Fransa’da altı yılları
ay stajdaarasında
bulundum.
Müdürlüğünde sondaj vardiya mühendisi ve
1974-1978 yılları arasında MTA Genel Müdürkamp
şefi olarak görev yaptım. 1979-1984
lüğündearasında
sondaj vardiya
ve kamp
yılları
Etibankmühendisi
Genel Müdürlüğü
şefi olarak görev
yaptım.
1979-1984
arabünyesindeki
Ödemiş
Civa
Yeraltı yılları
İşletmesi
sında
Etibank
Genel
Müdürlüğü
bünyesindeve Seydişehir Alüminyum Müessesesi
ki ÖdemişFabrikasında
Civa Yeraltı İşletmesi
Seydişehir
Alümina
çalıştım. ve
1985
yılında
Alüminyum Müessesesi
Alümina
Fabrikasında
Etibank’tan
istifa ederek
ayrıldım,
özel
çalıştım.
1985
yılında
Etibank’tan
istifa
ederek
sektör Demir Export A.Ş.’de 1991 yılına
ayrıldım,
özelmadeni
sektör Demir
Export A.Ş.
’de 1991
kadar
demir
işletmelerinde
çalıştım.
yılına
kadar
demir
madeni
işletmelerinde
çalışİzmir – Aydın otoyol tünel yapımında
ve
tım.
Divriği
Demir Madeni Yeraltı İşletmesinde
Yertaş
LTD. otoyol
ŞTİ.’de
şantiye
müdürü
olarak
İzmir – Aydın
tünel
yapımında
ve Divriği
görev
yaptım.
Demir Madeni Yeraltı İşletmesinde Yertaş LTD.
1993 yılında Cumhuriyet Üniversitesi
ŞTİ.’de şantiye müdürü olarak görev yaptım.
Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği
1993 yılında Cumhuriyet
Bölümünde
öğretim Üniversitesi
görevlisi Mühenolarak
dislik Fakültesi
Maden Mühendisliği
Bölümünçalışmaya
başladım.
Doktora öğrenimimi
de öğretim görevlisi
olarak çalışmaya
başlatamamlayarak
1997 yılında
Yrd.Doç. olarak
dım. Doktora
öğrenimimi
tamamlayarak
1997
atandım.
Halen
C.Ü. Maden
Mühendisliği
bölümünde
üyesi Halenolarak
yılında Yrd.Doç. öğretim
olarak atandım.
C.Ü.
çalışmaktayım
ayrıca
C.Ü.
Zara
Veysel
Maden Mühendisliği bölümünde öğretim üyeDursun
Bilimler
Yüksek
Okulu
si olarak Uygulamalı
çalışmaktayım
ayrıca C.Ü.
Zara Veysel
Müdürü
olarak
da
idari
görev
yapmaktayım.
Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu MüEvli
iki çocuk
babasıyım.
dürüve
olarak
da idari
görev yapmaktayım.
Evli ve iki çocuk babasıyım.
ANI
1992 yılında İzmir-Aydın Otoyol Tüneli
yapımında çalışmaya başlamıştım. Tünelin
900. metresinde tahkimat yaparak ilerlemeye
devam ediyorduk. Tünel aynasında ve
yanlarda çok fazla tahkimata baskı vardı. İki
1992 yılında İzmir-Aydın Otoyol Tüneli yapımında çalışmaya başlamıştım. Tünelin 900.
metresinde tahkimat yaparak ilerlemeye devam ediyorduk. Tünel aynasında ve yanlarda
çok fazla tahkimata baskı vardı. İki gün ilerleme yapamadık, bu sürede tahkimatı güçlendirmekle uğraştık. Gece saat 01’de vardiya sorumlusu bana “tünel aynasında çok fazla baskı var,
vardiya
sorumlusu
banadediğinde,
“tünel aynasında
çok
ne yapmamız
lazım?”
bir nöbetçi
fazla
baskı
var,
ne
yapmamız
lazım?”
koyarak vardiyada çalışanları tünel aynasından
dediğinde,
bir nöbetçi
vardiyada
uzaklaştırdım.
İki saatkoyarak
sonra beni
acele uyançalışanları
tünel
aynasından
uzaklaştırdım.
dırdılar. Tünelin 700 metresinin su ile dolduğuİki
saat sonra beni acele uyandırdılar.
nu bildirdiler. Büyük bir su baskınından insan
Tünelin 700 metresinin su ile dolduğunu
kaybı ve zararı olmadan kurtulduğumuzu hiç
bildirdiler. Büyük bir su baskınından insan
unutamam.
kaybı ve zararı olmadan kurtulduğumuzu hiç
unutamam.
İLETİŞİM
İLETİŞİM
Cep
: 0535
368İnönü
57 09Bulvarı No: 5 Tokuş
Örtülüpınar
Mah.
e-mail
Apt.
Kat 8: [email protected]
Daire 16 SİVAS
GSM:
[email protected]
368 57 09
e-mail: [email protected],
[email protected]
MEHMET ALİ UYSAL
MEHMET
ALİ UYSAL
Oda Sicil No:2109
Oda Sicil No: 2109
Eskişehir Kavak Krom Maden
işe başlamıştım. Şirketin
ÖZGEÇMİŞ
madencilik
faaliyetleri
1
1948 yılında Antalya’da doğdum. İlk ve Orta dayanıyor ve kurumsallaşm
1948 yılında Antalya’da doğdum. İlk ve Orta
tahsilimi Antalya’da tamamladım. 1967 İşletmenin başında tecrübeli v
tahsilimi
Antalya’da
yılında
Antalya
Lisesi’ndentamamladım.
mezun olduktan 1967
hakim yılınolan
Müdürümüz
sonra, 1967-1968 Eğitim Öğretim yılı AYDINER var.
da
Antalya
Lisesi’nden
mezun
olduktan
sonra,
döneminde
Antalya
Aksu’da
sınıf Onların yanında çalışmak ban
1967-1968yaptım.
Eğitim1974
Öğretim
döneminde
An- veriyor. İşe
öğretmenliği
yılındayılı
İstanbul
güven duygusu
Teknik Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık daha
ilk
günlerdeyim,
talya Aksu’da sınıf öğretmenliği yaptım. 1974
Fakültesi’nden mezun oldum. 1974-1976 tecrübesizim. Ama bir an
yılında
İstanbul
yılları
arasında
vataniTeknik
görevimiÜniversitesi
yedek subay Mühendisocağını tanıyıp hakim olmak
olarak
yaptım.
nedenle
yeraltına öğlenden
lik – Mimarlık Fakültesi’nden mezun
oldum.
1976-1979 yılları arasında Türk Maadin başçavuşu ile öğleden son
Şirketi’nde çalıştım. 1979 yılında Etibank iniyorum.
M.M. Antalya Elektrometalurji Sanayi Bir gün öğleden sonra ocağa
25 kontrol ettikte
İşletmesi
Müessesesi
Müdürlüğü’ne yapılan aynaları
Mühendis olarak tayin edildim.
yapılmayan bir galeriye g
Aynı kurumda sırasıyla; 1979-1984 yılları rayları sökülmemiş ve herha
arasında Mühendis, 1984-1995 yılları işlemi de yapılmamış. Galerid
ÖZGEÇMİŞ
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
04 Aralık 2014
1974-1976 yılları arasında vatani görevimi yedek subay olarak yaptım.
de yapılmamış. Galeride ilerliyorum. Karpit
lambası da çok iyi aydınlatmıyor. Sonunda bir
göçüğe vardım, galeri kapalı, göçüğü ilk görüyorum. İşte o anda korku ve heyecan beni sardı. Hemen yerüstüne çıkıp İşletme Müdürüne
bilgi verdim. Onlarda tedirgin oldular. Beraber
imalat haritalarını inceledik. Meğer orası ben
işe başlamadan önce madeni alınmış, henüz
dolgusu yapılmamış üretim aynasına giden
terk edilmiş bir galeriymiş.
1976-1979 yılları arasında Türk Maadin
Şirketi’nde çalıştım. 1979 yılında Etibank M.M.
Antalya Elektrometalurji Sanayi İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü’ne Mühendis olarak tayin
edildim.
Aynı kurumda sırasıyla; 1979-1984 yılları arasında Mühendis, 1984-1995 yılları arasında Şef
Mühendis, 1995-1997 yılları arası BaşmühenBu olayda benim yer altı işletmeciliğimin ilk
dis, 1998-2000 yılları arasında Eti Elektrometalurji A. Ş. Genel Müdürlüğü’ne bağlı Üçköprü
imalat haritalı dersi oldu.
Maden İşletmesi’nde İşletme Müdürlüğü yaptım. 2000 yılında Antalya Eti Elektrometalurji
İLETİŞİM
Genel Müdürlüğü’ne Genel Müdür Yardımcısı
ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandım. 2004
Tel
: 0242 2421002
yılında emekli oldum.
Cep
: 0532 6446144
2004-2007 yılları arasında Serbest Maden Mü- hendisi olarak çalıştım. 2007 yılından itibaren
nar ağırlıklı olmak üzere meyvecilik ve arıcılıkla
MEMDUH ÇELTEK meşgul olmaktayım. Evli ve 2 çocuk babasıyım.
Oda Sicil No: 2111 MEMDUH ÇELTEK
ANI
Oda Sicil No: 2111
1976 yılında Türk Maadin Şirketi’nin Eskişehir
Kavak Krom Madeni İşletmesi’nde işe başlamıştım. Şirketin bu yöredeki madencilik faaliyetleri 1935-1937’lere dayanıyor ve kurumsallaşmış bir şirket. İşletmenin başında tecrübeli
ve işe tümüyle hakim olan Müdürümüz Sela ÖZGEÇMİŞ
hattin AYDINER var.
Onların yanında çalışmak bana heyecan ve güven duygusu veriyor. İşe başladığımız daha ilk
günlerdeyim, İşletmecilikte tecrübesizim. Ama
bir an önce maden ocağını tanıyıp hakim olmak istiyorum. Bu nedenle yeraltına öğlenden
önce maden başçavuşu ile öğleden sonra da
yalnız iniyorum.
Bir gün öğleden sonra ocağa indim. Üretim
yapılan aynaları kontrol ettikten sonra üretim
yapılmayan bir galeriye girdim. Henüz rayları sökülmemiş ve herhangi bir dolgu işlemi
26
ÖZGEÇMİŞ
İLETİŞİM
1950 yılında Bolu Kıbrısçık Yazıca köyünde
doğdum.
İlkokulu
köyde
bitirdim.
Ortaokul
ve
1950 yılında
Bolu
Kıbrısçık
Yazıca
EKOGLOBAL
İŞ SAĞLI
köyünde
doğdum.
İlkokulu köyde
bitirdim.İTÜ
VEMaden
ÇEVRE HİZMETLER
liseyi Bolu
‘da okudum.
1968 yılında
Ortaokul
ve liseyi
Bolu ‘da 1974
okudum.
1968 mezun olFakültesini
kazandım.
yılında
Eski Havaalanı Cad. No:7
yılında
İTÜ
Maden
Fakültesini
kazandım.
dum. 1 sene Bolu linyitlerinde çalıştım. Asker1974 yılında mezun oldum. 1 sene Bolu Çiğili /İZMİR
den sonra Karabük Demir Çelik Fabrikasında
linyitlerinde çalıştım. Askerden sonra
Tel: 0232
1999 yılına
19991999
yılından
beri3865600 Faks:
Karabük
Demir kadar
Çelik çalıştım.
Fabrikasında
özelkadar
sektörde
Güvenliği
yaptım.
yılına
çalıştım.İş1999
yılındanUzmanlığı
beri özel GSM:
0553 3705049
2006 yılında
Çalışma
Bakanlığından
sektörde
İş Güvenliği
Uzmanlığı
yaptım. Uzmanlık
2006
yılındaaldım.
Çalışma
Bakanlığından
belgesini
Bu konuda
ç[email protected]
devam
Uzmanlık
belgesini
aldım.
Bu
konuda
www.ekoglobalsaglik.com
etmekteyim.
çalışmaya devam etmekteyim. MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
04 Aralık 2014
İLETİŞİM
Tel
Faks
Cep
e-mail
: 0232 3865600
: 0232 3769894
: 0553 3705049
: [email protected]
www.ekoglobalsaglik.com
İZZET BOZKUŞ
Oda Sicil No: 2123
İZZET B
Oda Sici
BURHAN ORAN
BURHAN
ORAN
Oda Sicil
No:2112
ÖZGEÇMİŞ
ÖZGEÇMİŞ
Oda Sicil No: 2112
1951
yılındaYunak
Emirdağ’da
doğdum.
İlkokulu
Konya’nın
ilçesinde
okudum
orta
Konya’nın
okulu
okulu ve Yunak
liseyi ilçesinde
Eskişehirokudum
Atatürkorta
Lisesi’nde
ve
liseyi Eskişehir
Atatürk Lisesi’nde
okudum.
okudum.
1974 yılında
İTÜ MMF
Maden
1974
yılında İTÜ
MMF Maden
Bölümü’nü
Bölümü’nü
bitirdim.
Aynı yıl
Etibank bitirGenel
dim.
Aynı yıl Etibank
Müdürlüğü’
nde kısa
Müdürlüğü’
nde Genel
kısa bir
süre çalıştıktan
bir
süreaskere
çalıştıktan
sonra
askere gittim.
Askerlisonra
gittim.
Askerliğimi
yedek
subay
ğimi
subay olarak
Hava Kuvvetleri’nde
olarakyedekHava
Kuvvetleri’nde
yaptım.
Askerlikten
sonrasonraBalıkesir
Bigadiç
yaptım.
Askerlikten
Balıkesir Bigadiç
ilçesindeki şayakcı
şayakcıBoraks
Boraksİşletmesi’nde
İşletmesi’nde6 6ayay
ilçesindeki
çalışıp ayrıldım.
ayrıldım.
Oradan
Yozgat
çalışıp
Oradan Yozgat
Akdağmadeni
Akdağmadeni
Çinko
Kurşun
İşletmesi’nde
Çinko Kurşun İşletmesi’nde 1,5 yıl çalıştıktan
1,5 yıl
çalıştıktan
Gönen
sonra
Balıkesir
Gönen sonra
DilmaçBalıkesir
Holding Kömür
Dilmaç
Holding
Kömür
İşletmesi’ne
göreve
İşletmesi’ne göreve başladım. Madenin 1979
başladım.
Madeninnedeniyle
19791981 yılında
yılında
Devletlesmesi
yılınDevletlesmesi
nedeniyle
1981 serbest
yılında
da ayrıldık. 1981-1985 yılları arasında
ayrıldık. Dilmaç
1981-1985
yılları
arasında
serbest
çalıştım.
Holding
Kömür
İşletmesi’nin
çalıştım.
Dilmaç
Holding
Kömür
iadesinden sonra 1985-1988 arasında işletme
İşletmesi’nin
sonra
1985-1988
müdürü
olarak iadesinden
çalışıp emekli
oldum.
1998arasında
işletme
müdürü
olarak
çalışıp
2012 yıllar arasında Ozan Madencilik A.Ş.
‘de
emekli oldum. 1998-2012 yıllar arasında
teknik müşavir olarak görev yaptım. Aktif müOzan Madencilik A.Ş. ‘de teknik müşavir
hendis olarak çalışmayı bıraktım. Didim’de yaolarak görev yaptım. Aktif mühendis olarak
şıyorum. Evli ve 3 çocuk babasıyım.
ÖZGEÇMİŞ
1950 yılında Mersin’de doğdum. İlkokul eği-
ÖZGEÇMİŞ
timimi Saadettin ilk okulunda, orta eğitimimi Mersin Tevfik Gür Lisesi’nde tamamladım.
1950Temmuz
yılında1974’de
Mersin’de
İlkokul
İstanbuldoğdum.
Teknik Üniversitesi
eğitimimi
Saadettin
ilk
okulunda,
ortayıl
Maden Fakültesi’nden mezun oldum. Aynı
eğitimimi
Mersin
Tevfik
Lisesi’nde
Devlet Yurt
Dışı Lisans
Üstü Gür
Sınavı’nı
kazanarak
1975 yılı başında
Etibank1974’de
bursuyla İngiltere’ye
tamamladım.
Temmuz
İstanbul
gittim.
Teknik
Üniversitesi Maden Fakültesi’nden
Yabancı
dil eğitimimi
takiben
1977’de
mezun
oldum.
Aynı yıl
Devlet
YurtBirmingDışı
ham
Üniversitesi’nde
cevher
zenginleştirme
Lisans Üstü Sınavı’nı kazanarak 1975 yılı
dalında
master
(M.Sc.) İngiltere’ye
eğitimimi tamamlayabaşında
Etibank
bursuyla
gittim.
rak
yurda
döndüm.
Etibank’ın
değişik
tesisleYabancı dil eğitimimi takiben 1977’de
rinde proses mühendisliği
ve baş mühendislik
Birmingham
Üniversitesi’nde
cevher
görevlerinde, Etibank Genel Müdürlüğü’nde
zenginleştirme dalında master (M.Sc.)
Birim Müdür Yardımcılığı, Birim Müdürlüğü,
eğitimimi tamamlayarak yurda döndüm.
Daire Başkanlığı görevlerinde bulundum.
Etibank’ın değişik tesislerinde proses
Ağustos 2008’de Etibank Genel Müdürlümühendisliği
ve
baş
mühendislik
ğü’nden Baş Uzman iken emekli oldum.
görevlerinde,
Etibank
Genel
Müdürlüğü’nde
2013’e kadar özel sektörde değişik firmalarında
Birim
Yardımcılığı,
Birim
prosesMüdür
uzmanı, İşletme
Müdürü, Tesis Müdürü,
Müdürlüğü,
Daire Başkanlığı
görevlerinde
Üretim Koordinatörü
olarak çalıştım.
bulundum.
Evli ve iki çocuk basasıyım.
Ağustos
2008’de
Etibank
Genel
Müdürlüğü’nden
Baş Uzman iken emekli
İLETİŞİM
oldum.
Cep
: 0535 6292820
2013’e kadar özel sektörde değişik
firmalarında proses uzmanı, İşletme Müdürü,
Tesis Müdürü, Üretim Koordinatörü olarak
çalıştım.
1951 yılında Emirdağ’da doğdum. İlkokulu kapatıp
patladı.
kazası
çalıştırıl
2. anım
A.Ş.’ye
yaşadığı
m desan
çalışmas
sürülen
mesafen
vermişti
artığını
Gelip g
ölçtüğüm
tespit
sağlandı
desandre
tahliyesi
ay içind
vermesin
olsun di
acısını ç
çalışmayı bıraktım. Didim’de yaşıyorum. Önerim,
Evli ve 3 çocuk babasıyım.
verilmek
ANILAR
haritalar
ANI
1
Anım:
can güve
1979 yılında Dilmaç Holding’e ait kömür islet1 Anım:
mesinde anayol ile nefesliğin birleştiği yerde
1979 yılında Dilmaç Holding’e ait kömür
üst katta eski imalatta çıkabilecek yangın için
isletmesinde anayol ile nefesliğin birleştiği
20
m. emniyet
topuğu
yerde
üst katta
eskibırakılması
imalatta gerekirken
çıkabilecek
5
m.
bırakıldığından
5
m.
’
lik
topuk
üst
kattaki
yangın için 20 m emniyet topuğu bırakılması
ağırlığı
taşıyamaması
gaz
sızıntısının
olmaması
gerekirken 5 m bırakıldığından çıkan yangın
İLETİŞİ
Altınkum
No:104
Didim /
Tel: 025
için yeterli olmayan topuktan kendiliğinden
27
GSM: 05
yanan kömür akıntısı ana yola inmişti. .
e-posta:
Yangının gerisinde 35 işçi mahsur kaldı.
04 Aralık 2014
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
v.s. gibi nedenlerden yeterli olmadığı için göçme olmuştur. Bu göçük esnasında üst katta
RECEP DANACIOĞLU
RECEP DANACIOĞLU
kendiliğinden yanan kömür akıntısı lav şeklinOda Sicil No: 2125
de ana yola inmiş; yangın gerisinde üretimde
Oda Sicil No: 2125
çalışan 35 işçi mahsur kalmıştı. Bana acilen
nefesliğin kapatılması talimatı verildi. Talimatı
uygulamayıp nefesliği açık tutarak yangının
indiği kesimi kalın saçlarla kapatıp vagonlarla
geride mahsur kalan işçileri kurtardık. (Soma
faciası benzeri). Kazanın sebebi: tecrübeli eleÖZGEÇMİŞ
man çalıştırılmayışı ile Ocağın kesene usulü ile ÖZGEÇMİŞ
çalıştırılmasıdır.
01 Nisan 1952’ de İstanbul’da doğdum. Or01 Nisan 1952’ de İstanbul’da
taokul
ve Lise öğrenimimi Kırklareli Lisesindoğdum. Ortaokul ve Lise öğrenimimi
2. anım 2008 yılında Ozan Madencilik A.Ş.’ye ait Kırklareli
de tamamladım.
1969 yılında
Lisesinde tamamladım.
1969 İTÜ Maden
yılında
İTÜ
Maden
Fakültesi’ne
kayıt
olup,
Çatak Kömür İşletmesi’nde yaşadığımız, eski
Fakültesi’ne kayıt olup, 1974 Haziran dönemin1974 Haziran döneminde Genel Maden
imalattan su patlaması. 250 m desandrenin ta- bölümünden
de Genelmezun
Maden
bölümünden mezun oldum.
oldum.
ban kotunda ayak hazırlık çalışması yaparken
Aynı yıl o zamanki adı ile Zonguldak
Aynı yıl o zamanki adı ile Zonguldak EKİ (TTK)
eski imalata doğru sürülen başyukarının gere- EKİ (TTK) Üzülmez bölgesinde ocak
Üzülmez
bölgesinde
ocak mühendisi olarak işe
mühendisi
olarak
işe başladım.
ken topuk mesafenin aşarak sürülmesi sebebiAskerliğimi
130.
Dönem
İstihkam
başladım.
yet vermiştir. Ocak şefi bana gelerek su geliri- yedek subay olarak yapıp; EKİ’ deki
görevime
devam130.
ettim.
Ocak İstihkam
mühendisi,yedek subay
Askerliğimi
Dönem
nin artığını ve 2. pompayı kurduğunu bildirdi. İstihsal
Baş Mühendisliği, İş Güvenliği Baş
olarak yapıp;
deki görevime
devam ettim.
Gelip görmemi istedi. Ocakta bas yukarıyı ölç- Mühendisliği,
İş EKİ’
Güvenliği
Den Şube
Müessese
Ocak mühendisi,
İstihsal Müdürlüğü
Baş Mühendisliği, İş
tüğümüz eski imalata sadece 7 m kaldığını tes- Müdürlüğü,
görevlerinde bulundum. Son görevime
Güvenliği
Baş Mühendisliği, İş Güvenliği Den
pit ettik. Derhal işçilerin tahliyesi sağlandıktan devam
etmekteyim.
Şube
Müdürlüğü,
Müessese
Müdürlüğü göKorkmadan, yılmadan
ve bıkmadan
sonra 6 saat içinde su patladı ve desandrenın
Maden
Mühendisliği
bayraktarlığını
revlerinde bulundum. Son görevime devam
200 m kadar doldu. Suyun tahliyesi ve hazır kurulduğu
günden bu yana sürdüren
etmekteyim.
galerine geri dönmemiz 3 ay içinde oldu. Al- örgütüme,
bana 40 yıllık Maden Mühendisi
verdiği için sonsuz teşekkürler.
lah bir daha böyle kazalar vermesin. Bu anımı rütbesini
Korkmadan, yılmadan ve bıkmadan Maden
genç arkadaşlarıma ders olsun diye anlattım. İLETİŞİM
Mühendisliği bayraktarlığını kurulduğu günSoma’daki elim kazanın acısını çekerken bir
den bu yana sürdüren örgütüme, bana 40 yıllık
0535 2992266
yeni Ermenek yaşandı. Önerim, imalat harita- GSM:
Maden Mühendisi rütbesini verdiği için sonsuz
ları sadece Migem’e verilmek ve yasaya uymak
teşekkürler.
değildir. İmalat haritaları her seyden önce orada çalışanların can güvenliği içindir.
İLETİŞİM
İLETİŞİM
Cep
: 0535 2992266
Tel
: 0256 8133550
e-posta : [email protected]
Cep
: 0505 9060975
28
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
AYHAN
AYHAN
AK AK
Oda Sicil No: 2126
Oda Sicil No: 2126
04 Aralık 2014
MTK Madencilik Ltd. Şti.’nde teknik nezaretçilik
yapmaktayım.
Meslek hayatım boyunca ülkemizin pek çok
yerinde madencilik yaparken İTÜ’lü olarak hep
itibar, saygı ve sevgi gördüm ve severek mesleğimi icra ettim.
İLETİŞİM
ÖZGEÇMİŞ
Cep
: 0532 2434366
ÖZGEÇMİŞ
e-posta : [email protected]
22.05.1952 de Kayseri’de doğdum. Aslen Afyonkarahisar’lıyım. İlkokula Kayseri’de baş22.05.1952 de Kayseri’de doğdum.
Halen krom ve manganez madenciliği
layıp, Afyon,
Bergama ve Antalya
da devam
Aslen
Afyonkarahisar’lıyım.
İlkokula
konularında iki ayrı şirkette danışmanlık
ettim. Ortaokul
ve Afyon,
liseyi Antalya
Fuat ATALAY
Kayseri’de
başlayıp,
BergamaLisesi’nde
ve yapmakta ve MTK MadencilikMehmet
Ltd. Şti.’nde
Antalya
da
devam
ettim.
Ortaokul
ve
liseyi
teknik
nezaretçilik
yapmaktayım.
bitirdim. 1969 yılında İTÜ Maden Fakültesi’ne
M. FUATpek
ATALAY
Antalya
Lisesi’nde
bitirdim.
1969 yılındagenel
Meslek hayatım boyunca ülkemizin
çok 2129
Oda Sicil NO:
başladım
ve Haziran
1974 döneminde
İTÜ Maden Fakültesi’ne başladım ve yerinde madencilik yaparken İTÜ’lü olarak
maden mühendisi olarak mezun oldum.
Oda Sicil
No: 2129
Haziran 1974 döneminde genel maden hep itibar, saygı ve sevgi gördüm
ve severek
mühendisi
olarak
mezun
oldum.
mesleğimi
icra
ettim.
Eylül 1974 de Sümerbank Bozüyük Seramik
Eylül 1974ocak
de işletme
Sümerbank
Bozüyükolarak
fabrikasında
mühendisi
Seramik fabrikasında ocak işletme mühendisi İLETİŞİM
mecburi hizmetime başladım. Mart 1975 –
olarak mecburi hizmetime başladım. Mart
Ağustos
1976 tarihleri
arasında
130. Dönem
is- 0532 2434366
1975
– Ağustos
1976 tarihleri
arasında
130. GSM:
tihkam
yedek
subayı
olarak
Malatya
ve
Konya
Dönem istihkam yedek subayı olarak e-posta: [email protected]
Malatya
ve yaptım.
Konya da görev yaptım.
ÖZGEÇMİŞ
da görev
Eylül 1976 da Sümerbank Bozüyük
Eylül 1976
da Sümerbank
Bozüyük
Seramik Sa10 Kasım 1952 tarihinde, Afyon’da doğdum.
Seramik
Sanayii
Müessesinde
görevime
nayii Müessesinde
döndüm.
Kasım 1976 görevime
da Havva döndüm.
Perihan AkKasım
İlk, orta ve Lise öğrenimimi Bilecik’ te tamamlaÖZGEÇMİŞ
ile1976
evlendim.
Şubat
1978 Ak
de ile
oğlum
TaylanŞubat
da Havva
Perihan
evlendim.
dım.
7670-13
numarası
ile girdiğim
10
Kasım
1952öğrenci
tarihinde,
Afyon’da
doğdum.İTÜyöntemiyle k
Ak,
Kasım
1984 de
kızımAk,
Deniz
Ak1984
dünyaya
1978
de oğlum
Taylan
Kasım
de kızım
Müh. Mim. Fak. Maden Bölümünden Temmuz
İlk, orta ve Lise öğrenimimi Bilecik’ te Pano hazırl
geldi.( Temmuz 1987 de kaybettik.)
Deniz Ak dünyaya geldi.( Temmuz 1987 de kay1974 tarihinde mezun oldum. Askerliğimi EtiEkim 1984 - Mart 1991 de Söğüt
tamamladım. 7670-13 öğrenci numarası ile başladığımız b
bettik.)
mesgut’ ta 130.ncu dönem tank Asteğmen ve
Seramik Sanayii A.Ş. ve Söğüt Madencilik
girdiğim
İTÜ yaptım.
Müh. Mim. Fak. Maden ve birkaç sır
A.Ş.’de,
Nisan
1991
–
Ocak
1993
tarihleri
Teğmen olarak
Ekim 1984 - Mart 1991 de Söğüt Seramik Sanaarasında Etiler madencilik Ltd. Şti.’de, 1993
Bölümünden Temmuz 1974 tarihinde mezun patlatma gale
A.Ş. veyıllarında
Söğüt Madencilik
A.Ş.’de, Nisan
Üniversitede okurken bursunu kazandığım
– yii2001
Eray Madencilik
Ltd.1991
oldum. Askerliğimi Etimesgut’ ta 130.ncu üretim dilim
– Ocak endüstriyel
1993 tarihleri
arasında Etiler
Şti.’nde
hammaddecilik
vemadencilik
linyit
ETİBANK’ da Maden Ar. D. Bşk. da 1974 yılında
dönem
tank Asteğmen
ve ETİBANK’
Teğmen olarak
Ltd. Şti.işletmeciliği,
’de, 1993 – 2001
Eray Madenkömürü
2002yıllarında
- 2007 yıllarında
göreve başlayarak
sırasıyla
ın diğer;Müdürü Sn.
Almin
Madencilik
A.Ş.’de
Boksit
cilik Ltd. Şti.’nde endüstriyel hammaddecilik ve
yaptım.
Milas Boksit, Uludağ Volfram, 100.cü Yıl Gümüş,sonucu kesm
madenciliği.
2008
–
2013
yıllarında
Şetat
linyit kömürü işletmeciliği, 2002 - 2007 yıllaÜniversitede
okurken
Ergani Bakır, Küre
Bakır.bursunu
Mazıdağıkazandığım
Fosfat gibi iş-ediyoruz. Pat
Madencilik A.Ş.’de krom madenciliği
rında
Almin
Madencilik
A.Ş.
’
de
Boksit
madenyerlerinde müh.-başmüh.-teknik
müd.
ve mü-boşluğu
ETİBANK’
da Maden Ar. D. Bşk.
da 1974
ke
konularında çalıştım.
ciliği. 2008 – 2013 yıllarında Şetat Madencilik
essese
müdürü
olarak,
1995
yılı
ve
devamında
yılında göreve başlayarak sırasıyla görebilmek i
A.Ş.’de krom madenciliği konularında çalıştım.
Bigadiç Kolemanit,
Menderes
Perlit, İzmir
Alımtutarken Meti
ETİBANK’
ın diğer;
Milas Boksit,
Uludağ
Satım
ve
Emet
Bor
işyerlerinde
başuzman
olaHalen krom ve manganez madenciliği konulaVolfram, 100.cü Yıl Gümüş, Ergani Bakır, tavanına bakı
rında iki ayrı şirkette danışmanlık yapmakta ve
rak çalıştım. Özelleştirme adı altında yok edilen
Küre Bakır. Mazıdağı Fosfat gibi işyerlerinde boşluk tavanın
müh.-başmüh.-teknik müd. ve müessese29yeni atım yap
müdürü olarak, 1995 yılı ve devamında henüz sonlanm
04 Aralık 2014
ETİBANK’ tan kalan, Eti Maden İşletmeleri adında bir kurumdan, genç yaşta 15.09.2006 yılında emekli oldum.
Halen Çanakkale’nin Küçükkuyu beldesinde
yaşayarak, Özel Sektörde iş buldukça mesleğime devam ediyorum. Evli ve iki erkek çocuk
babasıyım.
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
KAAN KAAN
UĞUR YÜCEKENT
UĞUR YÜCEKENT
Oda Sicil No: 2130
Oda Sicil No: 2130
ANI
ÖZGEÇMİŞ
Uludağ Volfram Madeni’ nde çalıştığım yıllardı,
Samsun / Çiftlik doğumluyum. ODTÜ, MadenANI:
Ara Katlı Kazı (Sub-Level Stoping) ÖZGEÇMİŞ
Akarsu Yatağ
Yüksek Mühendisi, TKİ Genel Müdürlüğü, proje
Madencilik a
yöntemiyle kütle madenciliği yapıyoruz. Pano
hazırlama, yerli ve World Bank, AET, KreditansSamsun
/
Çiftlik
doğumluyum.
ODTÜ,
Ocaklardaki t
hazırlığı bitmiş ve üretimine başladığımız bir
talt
für
wiederaufbau,
Japon
Eximbank,
AmeMaden Yüksek Mühendisi, TKİ Genel kabarmaları n
panonun; ön kesme boşluğu ve birkaç sıra alt
rican Eximbank
yabancıyerli
kaynaklı
kuruluş-tarama çalışm
Müdürlüğü,
proje gibi
hazırlama,
ve World
kesmesi atıldıktan, üst patlatma galerisinden
lardan
hibeKreditanstalt
ve kredilerinin
uluslararasıyüksek düzey
Bank,
AET,
fürtemini,
wiederaufbau,
de radyal delinmiş üretim dilimi atımından
ihaleler
koordinasyonu
ve
değerlendirmeleri,
Japon Eximbank, American Eximbank gibi kaldırılarak ek
sonra, Maden Müdürü Sn. Metin KÖSEOĞLU yabancı
İstanbul’da
Dünya kuruluşlardan
Bankasının DYB,hibe
TEK ve
kaynaklı
veBir-bulunuşu…
ile atım sonucu kesme yüzeyini ocakta kont- kredilerinin
leşmiş Milletlerle
düzenlediği
Avru-Uygulanışını
temini,ortaklaşa
uluslararası
ihaleler
rol ediyoruz. Patlatma galerisi sonunda üretim koordinasyonu
değerlendirmeleri,
pa, Orta Doğu ve ve
Kuzey Afrika
ülkeleriyle katı-1979, Yüksek
boşluğu kenarından atım yüzeyini görebilmek İstanbul’da
DünyaaitBankasının
DYB,
TEK ve
“Dodurg
lımlar, kendine
özel teşebbüs
çalışmalarında
için boşluğa doğru ben onu tutarken Metin Birleşmiş
Milletlerle
ortaklaşa
düzenlediği
hareketlerin
bulundum. Ankara’da YÜCEKENT Reklamcılık &
Bey kafasını uzatıp boşluk tavanına bakıyordu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika kıvrılmalar v
Tic Ltd Şirketi, Ankara Etimesgut Hava Lojistik
ki, kavlak sayılabilecek boşluk tavanından ani ülkeleriyle katılımlar, kendine ait özel fayların işlet
Komutanlığının Amerika’dan Türkiye’ye uçak
bir döküntü oldu. Tabi yeni atım yapılmıştı, bu teşebbüs
çalışmalarında bulundum. Alpagut çay
yedek parçalarının temini, Radyo Reklam Mütür küçük döküntüler henüz sonlanmamıştı. Ankara’da YÜCEKENT Reklamcılık & Tic faylardır. Bu
dürlüğü yaptım. Samsun Valiliği 80. Yıl kutlaBen dikkatle durumu takip ediyordum, Metin Ltd Şirketi, Ankara Etimesgut Hava Lojistik küçük çatlak
maları Komitesi üyesiyim, Samsun 19 Mayıs
beyi anında kolundan çektim, ama düşen par- Komutanlığının Amerika’dan Türkiye’ye yeraltına bu
Marşının bestecisiyim (Samsun Valiliği yapçalardan biri baretine isabet etti ve başındaki uçak yedek parçalarının temini, Radyo çalışmalarını
tırmış, TRT Repertuarına alınmıştır)… Ajans K
baret üretim boşluğuna düştü. Finlandiya hatı- Reklam Müdürlüğü yaptım. Samsun Valiliği Çünkü yeralt
Sanat Kişisel Gelişim Akademisi, 2011 Samsun
rası Mavi Bareti için Metin Bey çok üzülmüştü. 80. Yıl kutlamaları Komitesi üyesiyim, kildir ve su i
Sempozyumu Bildiri Rekortmeni ve SunumcuBense çok sevdiğim Metin Beyi “canın sağ ol- Samsun 19 Mayıs Marşının bestecisiyim yaratmazlar.
suyum. Çok
iyi derecede
İngilizce, orta
dere-özelliği nede
(Samsun
Valiliği
yaptırmış,
TRT
sun şef, sana bir şey olmadı” diye teselli etmeye
Repertuarına
alınmıştır)…
Ajans
K
Sanat
cede Almanca ve Fransızca bilmekteyim. İlgiölçüde kapa
çalışmıştım.
Kişisel
Gelişim
2011
Samsun
alanlarım
MüzikAkademisi,
(Gitarist, Söz
yazarı,
Besteci),kabarması ol
Sempozyumu
Bildiri
Rekortmeni
ve soruna bir
Spor (Yürüyüş, Bisiklet, Yüzme), Kişisel Gelişim
Sunumcusuyum.
Çok Okuma,
iyi derecede
İngilizce,
(Güçlü Hafıza, Hızlı
Özgüven,
GörselAlpagut çay
İLETİŞİM
orta
derecede
Almanca
ve
Fransızca
Algı), Lisan, Felsefe, Düzgün yazı yazma, Kent-üzerinden a
Tel
: 0537 321 0378
bilmekteyim.
İlgi alanlarım Müzik (Gitarist, çıkarılması
leşme, Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliğidir.
E-posta : [email protected]
Söz yazarı, Besteci), Spor (Yürüyüş, Bisiklet, bulunulmuştu
Arzusum ise Sosyoekonomik yapısı çok yüksek
Yüzme), Kişisel Gelişim (Güçlü Hafıza, yatağının,
ve yetkin bireylerden oluşan modern bir SamHızlı
Okuma, Özgüven, Görsel Algı), Lisan, başlayarak aç
sundur. Düzgün yazı yazma, Kentleşme, Kuzeyde Ki
Felsefe,
30
Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliğidir. böylece çay
Arzusum ise Sosyoekonomik yapısı çok konusunda
yüksek ve yetkin bireylerden oluşan modern bulunmaktadı
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
04 Aralık 2014
FEVZİ ÖZER ANI
Akarsu Yatağının Değiştirilmesi
Oda Sicil No : 2134 FEVZİ ÖZER
Madencilik açısından önemi:
Oda Sicil No: 2134
Ocaklardaki taban yollarında taban kabarmaları nedeniyle sürekli yapılan taban tarama çalışmaları nedeniyle oluşan çok yüksek düzeydeki
masrafların ortadan kaldırılarak ekonomimize
büyük katkıda bulunuşu…
Uygulanışının kısaca tanıtımı:
ÖZGEÇMİŞ
1979, Yüksek Lisans Tezi sayfa79, 80
10 Mayıs 1953’de
Sivas’ın Zara İlçesinde dün yaya geldim. 1970 yılında İTÜ MMF Maden
ÖZGEÇMİŞ Bölümü’ne kaydolup, 1974 yılında Maden Mühendisi olarak mezun oldum.
10 Mayıs 1953'de Sivas'ın Zara İlçesinde 25 Kasım 1974 günü Türkiye Kömür İşletmeleri
dünyaya geldim. 1970 yılında İTÜ MMF Maden Genel Müdürlüğü’ne bağlı Erzurum Aşkale’ de
Bölümü’ne kaydolup, 1974 yılında Maden bulunan Şark Linyitleri İşletmesi’nde göreve
Mühendisi olarak mezun oldum. başladım. Mart 1975’te 130. Dönem Yedek SuAdayı
olarak
İzmir’de
Okulu’na
25 bay
Kasım 1974 günü Türkiye Ulaştırma
Kömür İşletmeleri katıldım.
Kurada yine
İzmir’de
kalarak,
2 ay da
Genel Müdürlüğü’ne bağlı Erzurum Aşkale' de fazla askerlik yapıp, 1976 Ağustos’unda Teğbulunan Şark Linyitleri İşletmesi’nde göreve men olarak terhis oldum.
başladım. Mart 1975'te 130. Dönem Yedek Askerlik
dönüşüİzmir'de yine Ulaştırma Türkiye Okulu’na Kömür
Subay Adayı olarak İşletmeleri’nin
bu İzmir’de kez Ankara
katıldım. Kurada yine kalarak, Nallıhan
2 ay da Çayırhan’da
bulunan
Orta
Anadolu
Linyitleri
fazla askerlik yapıp, 1976 Ağustos’unda Teğmen İşletmesi’nde göreve başladım. Burada çalışırolarak terhis oldum. ken 1977 yılı 16 Temmuz günü hayat arkadaşım Sezgül
Hanım ile
evlendim.
1980 yılında
Askerlik dönüşü yine Türkiye Kömür Bursa
Linyitleri
İşletmesi’ne
tayin
oldum.
Keles,
İşletmeleri’nin bu kez Ankara Nallıhan Orhaneli vebulunan Bursa Merkez’de
Başmühendis,
Çayırhan’da Orta Anadolu Linyitleri İşletme
Müdürü
ve
Şube
Müdürlüğü
Görevleİşletmesi’nde göreve başladım. Burada çalışırken rinde
1981günü yılında
doğan
oğlum
1977 yılı bulundum.
16 Temmuz hayat arkadaşım Umut, ODTÜ Makine Mühendisliği’nden meSezgül Hanım ile evlendim. 1980 yılında Bursa zun oldu. 1983 yılında doğan kızım Duygu ise
Linyitleri İşletmesi’ne tayin oldum. Keles, Hacettepe Fizik Öğretmenliğini bitirdi. Oğlum
Orhaneli ve Bursa Merkez’de Başmühendis, 2014 yılı içerisinde Endüstri Mühendisi Gamze
İşletme Müdürü ve Şube Müdürlüğü ile evlenince ikinci kızımız da ailemize katılmış
Görevlerinde bulundum. 1981 yılında doğan oldu.
oğlum Umut, ODTÜ Makine Mühendisliği’nden 10 Kasım 1952 tarihinde, Afyon’da doğdum.
mezun oldu. 1983 yılında doğan kızım Duygu ise İlk, orta ve Lise öğrenimimi Bilecik’ te tamamHacettepe Fizik Öğretmenliğini bitirdi. Oğlum 31
2014 yılı içerisinde Endüstri Mühendisi Gamze ile “Dodurga kömür havzasında tektonik hareketlerin bir sonucu olarak birçok kıvrılmalar ve
faylar da bulunmaktadır. Bu fayların işletmecilik açısından en önemlisi Alpagut çayı boyunca
uzanmakta olan faylardır. Bu fay ve bölgedeki
diğer daha küçük çatlaklar, Alpagut çayının
suları yeraltına bu çatlaklardan sızarak, ocakiçi
çalışmalarını oldukça engellemektedir. Çünkü
yeraltındaki kömür damarının tabanı kildir ve
su ile hiç bir zaman iyi bir ortam yaratmazlar.
Sonuç olarak kilin higroskopik özelliği nedeniyle taban yollarının büyük ölçüde kapanmasına
neden olan taban kabarması olayları başlar. Bu
nedenle, bu soruna bir çözüm getirilmesi gereklidir. Alpagut çayı yatağının kömürlü saha
üzerinden alınarak bu sahanın dışına çıkarılması konusunda girişimlerde bulunulmuştur.
Ve şimdi ise ALPAGUT çayı yatağının, Alpagut
köyü batısından başlayarak açılacak olan bir
kanal içinden Kuzeyde Killi çayına birleştirilmesi ve böylece çay yatağının yerinin değiştirilmesi konusunda kesin bir karar verilmiş bulunmaktadır. “ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ”
ile gerekli anlaşmaya varılmıştır.
İLETİŞİM
Tel
: 0362 4354484
Cep
: 0533 3409290
e-posta : [email protected]
evlenince ikinci kızımız da ailemize katılmış oldu. Ha
bulunan b
Teknik Ne
hayatımı d
ANI İlk İşletmesin
olarak iş
işletmesin
adet eği
kömür ür
bir mühe
giriyor v
öğrendikle
artırmaya
üretim ya
anormallik
konuyu Oc
Muavinim
çalıştım. Panonun rökup sür
sonunda i
ve 6.Dama
bulunmuş
Aşkale’den
gururunu Bu
duayenler
04 Aralık 2014
ladım. 7670-13 öğrenci numarası ile girdiğim
İTÜ Müh. Mim. Fak. Maden Bölümünden Temmuz 1974 tarihinde mezun o Halen Ayvalık’ta
oturuyor ve civarda bulunan bir kaç maden
sahasında Danışmanlık ve Teknik Nezaretçilik
görevi yaparak meslek hayatımı devam ettiriyorum.
ANI
İlk görev yerim Şark Linyitleri Aşkale İşletmesinde 1974 Kasım ayında Ocak Mühendisi
olarak işe başladım. Grizulu olan yeraltı işletmesinde o zamana kadar tespit edilmiş 5 adet
eğimli ve ince damardan(0,80-1,00m) kömür
üretimi yapılıyordu. Okulu yeni bitirmiş bir mühendisin heyecanıyla her fırsatta ocağa giriyor
ve gördüklerimle ders kitaplarından öğrendiklerimi karşılaştırarak bilgi birikimimi artırmaya
çalışıyordum. O sıralarda 5. Damarda üretim
yaptığımız Uzun Ayak Panosunda bir anormallik olduğunu fark ettim. Uzun bir sure konuyu
Ocak Nezaretçileri, Topoğraflar ve Teknik Muavinimize anlatarak onları ikna etmeye çalıştım.
Bu pekte kolay olmadı. Sonunda Panonun alt
taban yolundan dik istikamette bir rökup sürmeye karar verildi. Çok kısa bir sure sonunda
iddia ettiğim gibi rökup kömürü kesmiş ve
6.Damarın varlığı tespit edilerek yeni rezervler
bulunmuştu. Üç ay sonra Vatani Görevim için
Aşkale’den ayrılırken görevimi layıkıyla yapmanın gururunu yaşıyordum.
Burada Ülkemiz Madencilik topluluğunun duayenlerinden şu an hayatta olmayan Maden
Yüksek Mühendisi Hilmi DOKUZOĞLU beyle
ilgili bir anımı da anlatmadan geçemeyeceğim.
Devletleştirmeden sonra 1979 yılında kurulan
Bursa Linyitleri Orhaneli İşletme Müdürlüğü
görevim sırasında Müessese Müdürümüz Sayın Hilmi Dokuzoğlu zaman-zaman İşletmeye
gelir ve işleri yerinde denetleyerek koordine
32
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
ederdi. Ancak dikkatimizi çeken bir şey vardı.
Sürekli hava şartlarının bozuk olduğu yağmurlu, karlı –kışlı günleri seçerdi. Bir gün kendisine”
– Efendim, sürekli havanın bozuk olduğu günlerde geliyorsunuz, size karşı mahcup oluyoruz” diye sorduğumda “ –Evet özellikle havanın
bozuk olduğu günleri seçiyorum. Kömür vatandaşa soğuk havalarda lazım. İşletmenin zor
koşullara hazır olup-olmadığı böyle zamanlarda belli olur” dediğinde ne kadar fedakar ve
örnek bir yönetici olduğunu hayranlıkla izlemiştim. Kendisini anıyor tüm meslektaşlarımın
Madenciler Gününü kutluyorum.
İLETİŞİM
Cep
: 0537 419 95 51
e-posta : [email protected]
SEBAHATTİN BİROL KIŞL
S. BİROL
OdaKIŞLAOĞLU
Sicil No:2137
Oda Sicil No: 2137
ÖZGEÇMİŞ
oldum.
1976 Yılında Zonguldak İli Türkiye Taşkömürleri
1976 Genel
Yılında
Zonguldak
İliMüessese
Türkiye
Kurumu
Müdürlüğü
Üzülmez
Taşkömürleri
Kurumu
Genel
Müdürlüğü
Müdürlüğü
Çaydamar
İşletme
Müdürlüğü’nde
Üzülmez
Müessese
Müdürlüğü
Çaydamar
ocak mühendisi olarak işe başladım.
Daha
İşletme
Müdürlüğü’nde
ocak
mühendisi
sonra aynı müessesenin farklı işletmelerinde
olarak ocak
işe mühendisliği,
başladım. Daha
sonra Müaynı
sırasıyla
İş güvenliği
müessesenin
farklı
işletmelerinde
sırasıyla
hendisliği ve İş Güvenliği Başmühendisliği göocak
mühendisliği,
İş
güvenliği
revlerinde bulundum.
İş güven
yurt içi
ILO (U
nın koo
katıldım
ÖZGEÇMİŞ
Çalışma
Eğitim
Mühendisliği
ve
İş
Güvenliği düzenle
kazanar
Daha
sonra
Üzülmez
Müessesi
Asma
Dilaver
Başmühendisliği görevlerinde bulundum.
sertifika
İşletme Müdürlüğü’ne atandım.
Daha sonra Üzülmez Müessesi Asma Türkiy
Dilaver İşletme Müdürlüğü’ne atandım.
nakli ya
İşletme Müdürü olarak yapmış olduğum bu İstanbul
görev sırasında gerek kömür üretiminin
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
04 Aralık 2014
İşletme Müdürü olarak yapmış olduğum bu
görev sırasında gerek kömür üretiminin sağlanması gerekse çalışanların iş sağlığı ve iş güvenliği konularında ki çalışmaların koordinasyonunu sağladım.
Mesleki yaşamımın devam eden yıllarında
atanmış olduğum Üzülmez Müessese Müdür
muavinliği görevlerinde çalışırken uhdemde
bulunan Asma Dilaver İşletme Müdürlüğünün,
İş Güvenliği ve Eğitim Şube Müdürlüğünün, Liman Hizmetleri Müdürlüğünün, Kömür Yıkama
Tesisleri Müdürlüğünün, İnşaat İşleri Müdürlüğünün, yapmış olduğu çalışmalarda alınması
gereken işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri ile
ilgili çalışmaları koordine ettim.
Bu iş yerlerinde çalışan personelin tamamına
İş Sağlığı ve Güvenliği konularında eğitimler
verdim.
İş kazaları ile ilgili riskleri belirleyip risk değerlendirmesi çalışmalarında bulundum. İş güvenliği Mevzuatı, iş sağlığı mevzuatı ve kalite
yönetimi konusunda geniş bilgi sahibi oldum.
İş güvenliği ve eğitim konuları ile ilgili gerek
yurt içinde gerekse yurt dışında İngiltere de
ILO (ULUSLARARASI İŞÇİ TEŞKİLATI)‘ nın koordine ettiği iş güvenliği seminerlerine katıldım.
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim
Merkezi tarafından 2006 yılında düzenlenen İş
Güvenliği Uzmanlığı sınavını kazanarak İş Güvenliği Uzmanlığı A sınıfı sertifikasını almaya
hak kazandım.
Türkiye Taş Kömürleri Kurumundan Kadro nakli yapılarak İstanbul’a geldim. İstanbul’daki çalışmalarım esnasında değişik inşaatların teknik
kontrolünde görev aldım. Ayrıca bu inşaatların
iş güvenlik konularını koordine ettim.
İLETİŞİM
Cep
: 0535 6292820
e-posta:[email protected]
ENVER KARAÇAM
ENVER KARAÇAM
Oda Sicil No: 2140
Oda Sicil No: 2140
Necmi, sınıf ark
Baraj yerleri beli
ÖZGEÇMİŞ
1952 Zonguldak doğumluyum. Zonguldak’ta;
İşletmesi mühend
Mithatpaşa İlkokulu’nu, Merkez Ortaokulu’nu
da orada.Yangın a
ve
Mehmet
Çelikel
Lisesi’ni
bitirdim.
1952
Zonguldak
doğumluyum. açık alevle yandığ
iyi biliyor ve gir
Zonguldak’ta;
İlkokulu’nu,mezun
1974 yılında İTÜMithatpaşa
Maden Fakültesi’nden
bulmuyor. Kavşak
Merkez
ve Mehmet
Çelikel
oldum. Ortaokulu’nu
1988 yılında ZKÜ’
de (şimdi
BEÜ) yüksızdırmazlık sa
Lisesi’ni
bitirdim.
sek lisans
eğitimimi tamamladım.
değişmesi gerekiyo
1974
yılındayılları
İTÜarasında
Maden Kayseri
Fakültesi’nden
1974-1978
ve Adana’da
kalabalık ve yang
mezun
oldum.1988
yılında
ZKÜ’ de (şimdi
bir kargaşa v
özel sektöre
ait krom
işletmelerinde
çalıştım.
BEÜ)
yüksek
lisans
eğitimimi
tamamladım.
arayıp,durumu
1978’ de EKİ’ de (şimdi TTK) ocak mühendisi
bildiğini yap’’ ded
olarak göreve
başladım.
Halen
TTK’ da ve
başmü1974-1978
yılları
arasında
Kayseri
hendisim. özel
Adana’da
sektöre ait krom Silo ve bağlantı yoll
işletmelerinde
çalıştım. 1978’
EKİ’demokrasi
de sıkıntısı yok. Yang
İTÜ’nün kazandırdığı
“emekde ve
(şimdi
TTK) ocak mühendisi olarak göreve kaynakla kesilmesi
mücadelesi” geleneğini Oda örgütlülüğü içintutuşmasıyla çıktığ
başladım.Halen TTK’ da başmühendisim.
ÖZGEÇMİŞ
de sürdürmeye çalışıyorum. Bu bağlamda;
yapılarak zaman
İTÜ’nün
“emek ve demokrasi
TMMOB kazandırdığı
Maden Mühendisleri
Odası Zongulgiden havayı bir an
mücadelesi”
geleneğini
dak Şubesi’nde
ve çeşitliOda
sivil örgütlülüğü
toplum örgütleiçinde
sürdürmeye
Bu yerini değiştirip,g
rinde uzun
yıllar görev çalışıyorum.
aldım.
bağlamda; TMMOB Maden Mühendisleri konturlarına giden g
Evliyim. Aynı zamanda meslektaşım olan eşimOdası Zonguldak Şubesi’nde ve çeşitli sivil perde
le bir kızımız ve bir oğlumuz var.
toplum örgütlerinde uzun yıllar görev aldım. sönümlendirebileceğ
Evliyim. Aynı zamanda meslektaşım olan yere daha baraj yapı
hazırlıkları başlattım
eşimle bir kızımız ve bir oğlumuz var.
ANI
ANI
Ancak;silo dibi ha
Yıl 1989 Yer; TTK Üzülmez Müessesesi Asma
rağmen duman g
Yıl
1989.Yer;
TTKBaşmühendisliğinin
Üzülmez Müessesesisorumİşletmesi.
Nakliyat
Birol,
Asma
İşletmesi.
Nakliyat
luluk alanındaki
(-156) silo dibinde
yangın güçleştiriyor.
var.
yolda
bırakılmış
Başmühendisliğinin
sorumluluk
alanındaki
(Asma’da, benim bildiğim, ilk ocak yangını....
156) silo dibinde yangın var. Asma’da, engelleyebileceğini
Cevat Şahin; müessese müdürü, H. Cahit Ülker;
benim bildiğim, ilk ocak yangını....
kişiyle bakıp gelm
İş Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığında
Cevat Şahin; müessese müdürü, H.Cahit dumanın içinde k
iş güvenliği müdürü, Necmi Aksakal; nakliyat
Ülker;
İş Güvenliği ve Eğitim Dairesi topu 15-20 dakika b
başmühendisi,
ben; Çaydamar
Başkanlığında iş güvenliği
müdürü, İşletmesinde
Necmi bilirim.Biraz son
Aksakal;
nakliyat
başmühendisi,ben; geldiler.Birol’a
33
sarıl
Çaydamar
İşletmesinde
üretim
başmühendisiyim.
Çaydamar
yangın
04 Aralık 2014
üretim başmühendisiyim. Çaydamar yangın
konusunda daha deneyimli..
Necmi, sınıf arkadaşım. Çağırınca gittim. Baraj
yerleri belirlenmiş. Kardeşim, Asma İşletmesi
mühendislerinden, Birol Karaçam da orada.
Yangın alanını görmüş. Silo dibinin açık alevle yandığını söylüyor. O mıntıkayı iyi biliyor ve
giriş barajının yerini doğru bulmuyor. Kavşakta
ve kırıklı bir zonda, sızdırmazlık sağlamak zor
.Baraj yerinin değişmesi gerekiyor. Ayrıca olay
yeri oldukça kalabalık ve yangına müdahaleyi
geciktiren bir kargaşa var. Müessese Müdürünü arayıp, durumu anlattım. ’’Yetki sende bildiğini yap’’ dedi.
Silo ve bağlantı yolları taş içinde sürülmüş. Metan sıkıntısı yok. Yangının eski bağ demirlerinin
kaynakla kesilmesi sonrasında ağaç malzemenin tutuşmasıyla çıktığı biliniyor. Beton baraj
yapılarak zaman yitirmeden, yangın alanına
giden havayı bir an önce kesmek gerekiyor. Baraj yerini değiştirip, geri çektim. Silo dibi konturlarına giden galerinin ağzına yapılacak bir
perde barajın yangını sönümlendirebileceğini,
olmazsa silo başında iki yere daha baraj yapılması gerekeceğini öngörerek hazırlıkları başlattım.
Ancak; silo dibi hava gidiş yönünde olmasına
rağmen duman geri tepiyor ve çalışmayı güçleştiriyor. Birol, ileride kesitin daraldığını ve
yolda bırakılmış vagonların hava akışını engelleyebileceğini söyleyince güvendiği iki kişiyle
bakıp gelmelerini istedim. Biraz sonra dumanın içinde kayboldular. Gitti, gelmez. Topu
topu 15-20 dakika belki ama nasıl geçtiğini
ben bilirim. Biraz sonra vagonları ittirerek geldiler. Birol’a sarılamadım tabii...
Duman kısmen silo dibine doğru çekildi. Perdeyi yapmaya başladık. Cihazsız çalışıyoruz.
Birden hava akımı azaldı. Ölçüm yaptırdım. CO
yükselmeye başladı. Fenalaşanlar oldu. Ekibi
temiz havaya çektim. Zorunlu olarak tahlisi-
34
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
ye cihazlarını kuşanarak perdeyi tamamladık.
(Daha sonra bir işgüzarın yangın yerinden geçen hava miktarını azaltmak için bize haber
vermeden hava kapılarıyla oynadığını, CO ‘nun
yükseldiğini duyunca eski haline getirdiğini
öğrendim.)
Birkaç saat sonra, ocakta; Cevat Şahin ve
H.Cahit Ülker ile sohbet ediyoruz. Konu yangının gelişimi... Ben; yaptığımız perde barajında
iyi bir sızdırmazlık sağlanırsa yangının sönümlenebileceğini, silo başındaki galerilere ertesi
gün girilebileceğini söyledim. Cevat Şahin;
“öyle olursa sana en büyüğünden bir tane kaliteli viski... “ dedi.
Birkaç gün sonra... Yer; Çaydamar İşletmesi...
Saat 17.00’ye yaklaşıyor. Mühendis arkadaşlarla akşam tertibi sonrası sohbete dalmışız.
“Müessese Müdürü geliyor...” dediler. Biz çıkamadan Cevat Şahin odaya girdi.Masamın üzerine galonu bırakırken, şöyle dedi: ”İçi senin
dışı benim, boş şişeyi geri isterim..”
Gerçekten içimi iyiydi, o akşam hakkını verdik...
Estetik bir şişeydi, boşunu iade ettik...
Eskiden yangınlar da mı güzeldi..? Şimdi;
Cahit’siz, Necmi’siz viskinin tadı olmaz ki...
İLETİŞİM
Tel
: 0372 2594053
Cep
: 0533 4145946
e-posta : [email protected]
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
04 Aralık 2014
CEVDET SUBAŞI
CEVDET SUBAŞI
Oda Sicil No: 2141
Oda Sicil No: 2141
ÖZGEÇMİŞ
H. BİRGÜL YILDIRIM
Oda Sicil No: 2142
ÖZGEÇMİŞ
1952 İstanbul doğumluyum. 1969’da Nişantaşı Kız Lisesi’ni bitirdim. Aynı yıl girdiğim İ.T.Ü.
Maden Fakültesi’nden 1974’de mezun oldum.
1975 Ocak’ta M.T.A.’da Plan Proje Şubesi’nde
işe başladım. Daha sonra Plan ve Koordinasyon
Kasım
1950
yılındabaşla-Bitlis
İlinin
196919
yılında
İ.T.Ü. Maden
Fakültesi’ne
Dairesi ve Fizibilite Etüdleri Dairesi’nde çalışma
dım. 1974
Ekim döneminde
mezun
Tatvan
İlçesinde
doğdum.
İlkoldum.
ve Orta
Okulu
hayatıma
devam ettim. 1996 yılında emekli olMart 1975-Ağustos 1976
■ft, Tarihleri arasında asEvli ve biri erkek diğeri kız iki çocuk anneTatvan’ da tamamladım. Liseyi dum.
İstanbul
kerlik görevimi tamamladım.
siyim. Yakında torun sahibi olacağım.
Haydarpaşa Lisesi’nde bitirdim.
01.10.1976-15.05.1977 Tarihleri arasında Kroyılında
İ.T.Ü. Maden
mit 1969
Madencilik,
17.05.1977-25.10.1977
tarih-Fakültesi’ne
başladım.
1974
Ekim
mezun
İLETİŞİM
leri arasında M.T.A
Enstitüsü
Sondajdöneminde
Dairesinde
çalıştım. Mart 1975-Ağustos 1976 Tarihleri
oldum.
Tel
: 0312 286 58 35
25.10.1977 askerlik
Tarihinde Sümerbank
Bozüyük
SeCep:
arasında
görevimi
tamamladım.
ramik San. Müessesine geçtim. Sırası ile Ham01.10.1976-15.05.1977
Tarihleri
madde Müh, Hammadde şefi ve Hammadde
arasında
Madencilik, 17.05.1977Müdürlüğü Kromit
görevlerinde bulundum.
19 Kasım 1950 yılında Bitlis İlinin Tatvan İlçesinde doğdum. İlk ve Orta Okulu Tatvan’
ÖZGEÇMİŞ
da tamamladım. Liseyi İstanbul Haydarpaşa
Lisesi’nde bitirdim.
25.10.1977
tarihleri özelleşmesinarasında
M.T.A
Bozüyük Seramik fabrikasının
Enstitüsü
Sondaj
Dairesinde
çalıştım.
den sonra 1998
Şubat ayında
D.S.İ. III. Böle
Müdürlüğü
14.
Sondaj
Şb.
Müd.
Tayin
oldum.
1998
25.10.1977
Tarihinde
Sümerbank
yılı Mayıs ayında buradan istifa ederek ayrıldım
Bozüyük
Seramik San. Müessesine geçtim.
ve tekrar
Sırası
ile Hammadde Müh, Hammadde şefi
Bozüyük Seramik’ de Hammadde Müdürü olave
Hammadde
Müdürlüğü
görevlerinde
rak göreve
başladım. 2000
yılında emekli oldum. Halen aynı kuruluşta çalışmaktayım.
bulundum.
Evli ve
1 çocuk babasıyım.Seramik
Bozüyük
fabrikasının
özelleşmesinden sonra 1998 Şubat ayında
İLETİŞİMIII. Böle Müdürlüğü 14. Sondaj Şb.
D.S.İ.
Cep
: 0535 8572477
Müd.
Tayin oldum. 1998 yılı Mayıs ayında
e-posta : [email protected]
buradan istifa ederek ayrıldım ve tekrar
Bozüyük Seramik’ de Hammadde
Müdürü olarak göreve başladım. 2000
35
04 Aralık 2014
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
EROL SAĞINLAR
EROL SAĞINLAR
ERSIN ERÜNSAL
Oda Sicil No: 2143
Oda Sicil No: 2143
Oda Sicil No: 2148
Ersin ERÜNSA
Oda Sicil No: 2
ÖZGEÇMİŞ
ÖZGEÇMİŞ
29.12.1949 yılında Erzurum’da doğdum. İlk,
29.12.1949
yılında
Erzurum’da
doğdum.
orta ve liseyi
Erzurum’da
bitirdikten
sonraİlk,
aileorta
ve liseyi göçtük.
Erzurum’da bitirdikten sonra
ce İstanbul’a
ailece İstanbul’a göçtük.
İstanbul Teknik
Üniversitesi
Maden Fakültesi’ni
İstanbul
Teknik
Üniversitesi
Maden
1974
yılında
bitirdim.
1976
yılında
yedek
Fakültesi’ni 1974 yılında bitirdim. 1976
subay
olarak
askerliğimi
yaptıktan
sonra
yılında yedek subay olarak askerliğimi
aynı yıl sonra
T.K.İ.’yeaynı
bağlı
G.L.İ. Tunçbilek
Kömür
yaptıktan
yıl T.K.İ.’ye
bağlı G.L.İ.
Tunçbilek
Kömür
İşletmeleri’nde
açık
İşletmeleri’nde açık ocaklarda işe başladım.
Seocaklarda
işeocaklar
başladım.
Sekizproje
yıl açık
ocaklar
kiz yıl açık
ve etüd
servislerinde
veçalıştım.
etüd proje
servislerinde
çalıştım.
1984
1984 yılında
özel sektöre
geçtim.
Özel
yılında
özel
sektöre
geçtim.
Özel
sektörde
sektörde kömür, mermer, krom ocaklarında çekömür, mermer, krom ocaklarında çeşitli
şitli birimlerde çalıştım.
birimlerde çalıştım.
Şu
Türkiye’ninherher
yerinde
krom,
Şu anda
anda Türkiye’nin
yerinde
krom,
manmangan
ve
mermer
sahaları
olan
Marmara
gan ve mermer sahaları olan Marmara Metal
Metal
Mamülleri
A. maden
Ş. ‘de maden
işleri
Mamülleri
Tic. A.Tic.
Ş. ‘de
işleri görevini
görevini
yürütmekteyim.
Evliyim
ve
2
oğlum
yürütmekteyim. Evliyim ve 2 oğlum ve 3 torun
ve 3 torun sahibiyim.
sahibiyim.
İLETİŞİM
İLETİŞİM
Cavit
Sok. 3757211
Yangın Apt. B Blok No:7
Tel Paşa: 0216
Pendik
/İSTANBUL
Cep
: 0537 77162
Tel:0216
e-posta 3757211
: [email protected]
GSM: 0537 77162
e-posta: [email protected]
ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ
analiz, laborat
cevherdir. Bu 1949 Yılında İstanbul’da doğdum. İlk, orta ve lise 1949 Yılında İstanbul’da doğdum. İlk, orta veTürkiye de ( M
tahsilini yine İstanbul’da yaptım. 1974 yılında İTÜ lise tahsilini yine İstanbul’da yaptım. 1974 yılın-) ve dünyada b
MMF Maden Mühendisliği bölümünden mezun da İTÜ
MMF Maden
Mühendisliği
bölümünden
Laboratuvarla
oldum. Askerlik öncesi Zonguldak Merkez Kömür mezun oldum. Askerlik öncesi Zonguldak Mer-Rusya, Çin, AB
Yıkama Tesisinde İşletme Mühendisi olarak kez Kömür Yıkama Tesisinde İşletme Mühendi-analiz ve pilot
çalıştım. Askerlik sonrası ERDEMİR’de 1976 -­‐
si olarak çalıştım. Askerlik sonrası ERDEMİR’de
1978 yıllarında Yüksek Fırınlarda, 1978 -­‐2003 Bilhassa 2008
1976 -1978 yıllarında Yüksek Fırınlarda, 1978
yıllarında Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğünde Çin ve ABD )
-2003 yıllarında Araştırma ve Geliştirme Mü-Yüksek Mühendis ve Baş Mühendis olarak çalıştım. 2006 F
dürlüğünde
Mühendis
Baş Mühendis
olarakkullanılabilece
-­‐2012 yılları arasında ise ve
Divriği Pelet Tesisinde çalıştım.
2006ve -2012
yılları arasında
isegörev Divriği65 ve TiO2 < %
Kalite Kontrol Laboratuvar şefi olarak Pelet Tesisinde
Kalite
Kontrol
ve Demir Laboratuvar
yaptım, 2012 yılında emekli oldum. çelik Aynı zamanda
şefi olarak görev yaptım, 2012 yılında emekli
sektöründe hammaddeler, refrakterler, artıkların fizibilite çalışm
değerlendirilmesi ve sektöründe
sıcak metal üretimi oldum. Demir çelik
hammaddeler,
işletileceğini konularında araştırma ve yayınlarım refrakterler, çeşitli artıkların
değerlendirilmesi
ve sıkoymuştur. T
bulunmaktadır. Evli ve 2 çocuk sahibiyim. cak metal üretimi konularında çeşitli araştırmaithal pelet fiy
ve yayınlarım bulunmaktadır. Evli ve 2 çocuk2,5 – 4 sene
ANI sahibiyim.
yurt içinde ka
İş hayatımda üzerinde çalıştığım araştırma 650.000.000 A
konularından birisi de Hasançelebi Demir cevheri yatağının değerlendirilmesi ve bu cevherden Hasançelebi ANI
üretilen peletlerin Yüksek Fırınlarda kapasitesi 3.00
İş hayatımda üzerinde
çalıştığım araştırılması araştırma ko-en az 48 yıl ça
kullanılabilme imkânlarının nularından
birisi de%19,5 Hasançelebi
Demir cevheri
olmuştur. Ortalama Fe3O4 tenörlü olan yatağının
ve bu
cevherdenHasançelebi cevher 1936 değerlendirilmesi
Yılında bulunmuştur. Hasançelebi bulunmasında
üretilencevheri peletlerin
Yüksek Fırınlarda
kullanıDemir yatağından alınan cevher kadar çalışılm
numuneleri herhalde dünyada üzerinde en çok labilme imkânlarının araştırılması olmuştur.
peletlerin herh
Ortalama %19,5 Fe3O4 tenörlü olan cevher
bulunmamasına rağmen hala gerekli adımların 1936 Yılında bulunmuştur. Hasançelebi Demir Madencilik ve Metalürji sektörleri tarafından cevheri yatağından alınan cevher numuneleri
atılarak pelet üretiminin değerlendirmeye herhalde dünyada üzerinde en çok bulunmaalınamaması bende bir anı olarak kalmıştır. masına rağmen hala gerekli adımların Madencilik ve Metalürji sektörleri tarafından atılarak
36
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
pelet üretiminin değerlendirmeye alınamaması bende bir anı olarak kalmıştır
analiz, laboratuvar ve pilot ölçekte test yapılan
cevherdir. Bu yataktan alınan numuneleri Türkiye de ( MTA, İTÜ ve diğer birçok üniversite
) ve dünyada birçok firma ve Araştırma Laboratuvarları ( İsveç, Almanya, Finlandiya, Rusya,
Çin, ABD ) çeşitli zamanlarda, çok çeşitli analiz
ve pilot testleri yaparak incelemiştir.
04 Aralık 2014
RASİM ÖZER
RASİM ÖZER
OdaNo:
Sicil
No: 2150
Oda Sicil
2150
ÖZGEÇMİŞ
Bilhassa 2008 yılından sonra yapılan çalışmalar
ANI
( Çin ve ABD ) bu cevherden üretilen peletlerin
24 Haziran 1951 yılında Kayseri’ de doğdum.
Yüksek Fırınlarda sorunsuz olarak kullanılabile- ÖZGEÇMİŞ
İlk okul, orta okul ve lise eğitimimi Kayseri’ de
Yıl 1985-86 yı
ceğini göstermiştir ( Pelet de Fe > % 65 ve TiO2
tamamladım. 1969 yılında Kayseri Lisesi’ nden
24
Haziran
1951
yılında
Kayseri’
de
başlamıştım.
< % 0,5).
mezun oldum. 1970 yılında İTÜ Mühendislik
doğdum. İlk okul, orta okul ve lise eğitimimi planlanmış E
Aynı zamanda gerçek fiyatlar kullanılarak yapıMimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği bölüKayseri’ de tamamladım. 1969 yılında HAZIRLAMA
lan fizibilite çalışmaları bu yatağın ekonomik
müne kayıt oldum. 1974 yılında güz döneminKayseri Lisesi’ nden mezun oldum. 1970 Mühendisi il
olarak işletileceğini ve pelet üreteceğini ortaya
de bu bölümden mezun oldum. 1975 yılında
yılında İTÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi deneme çalışm
koymuştur. Toplam yatırımın geri dönüş süresi
TKİ Garp Linyitleri Müessese Müdürlüğü’nde
Mühendisliği bölümüne kayıt oldum. pompaları du
ithal pelet fiyatındaki değişikliklere bağlı olarak Maden
çalışmaya başladım. Sırası ile vardiya mühenyılında güz döneminde bu bölümden Tesisdeki elek
2,5 – 4 sene arasında değişebilmekte ve yılda 1974
disliği, kontrol mühendisliği ve baş mühenmezun
oldum. 1975 yılında TKİ Garp kondaktörler
yurt içinde kalacak parasal değer 450.000.000dislik görevlerinde bulundum. Bu kurumda
Linyitleri
Müessese
Müdürlüğü’nde geçirildi.Herha
650.000.000 ABD Ş olmaktadır.
10 yıl çalıştıktan sonra özel sektöre geçtim.
çalışmaya başladım. Sırası ile vardiya görülmedi.Alm
Özel sektörde Endüstriyel hammadeler üzeHasançelebi yatağının işletilebilir rezervi, kamühendisliği, kontrol mühendisliği ve baş bir şekilde
rinde çalıştım. Fabrika Müdürlüğü ve Genel
pasitesi 3.000.000 ton/yıl olan bir pelet tesisini
mühendislik
görevlerinde bulundum. Bu gideremiyordu
en az 48 yıl çalıştıracak miktardadır.
Müdürlük görevlerinde bulundum. 7. Beş
kurumda 10 yıl çalıştıktan sonra özel sektöre pompalarının
Yıllık Kalkınma Planı Madencilik Özel İhtisas
Hasançelebi demir cevheri yatağının bulun- geçtim.
Özel
sektörde
Endüstriyel geldi.Pompa g
Komisyonu Endüstriyel Hammadeler Alt Komasından 78 yıl geçmesine, üzerinde bu kadar hammadeler
üzerinde çalıştım. Fabrika mal verme po
misyonunda Döküm Kumu Raportörü olarak
çalışılmasına ve bu cevherden üretilen peletle- Müdürlüğü
ve Genel Müdürlük görevlerinde elektrik moto
görev yaptım. Özel sektörde 30 yıl çalıştıktan
rin herhangi bir teknolojik sorunu.
bulundum.
7. Beş Yıllık Kalkınma Planı tespit ettim.M
sonra sağlık sorunlarım dolayısı ile emekli olMadencilik Özel İhtisas Komisyonu Kw.idi Bu d
dum.
Endüstriyel
Hammadeler Alt Komisyonunda işverenle payla
İLETİŞİM
Evliyim,
1983
doğumlu
kızım var.
Mimar
Döküm
Kumu
Raportörübir olarak
görev
Kw.la değiştir
Cep
: 0536 6007706
ve Peysaj
Mimarı olarak
Yeditepe Üniversiyaptım.
Özel sektörde
30 yıl çalıştıktan
sonra durdu ve
sağlık
dolayısı
emekli
oldum.
başladı.Tesisd
tesi’ sorunlarım
nden mezun
oldu.ileŞu
an İTÜ
Mimarlık
bittikten sonra
Fakültesi’nde Doktora yapmaktadır.
Evliyim,
1983 doğumlu bir kızım var. Mimar
Toplam 40 yıl boyunca mesleğimi bilfiil icra
veetmek
Peysaj
Mimarı olarak Yeditepe İLETİŞİM
nasip oldu. Mesleğimle gurur duyÜniversitesi’
nden mezun oldu. Şu an İTÜ
dum.
Mimarlık
Fakültesi’nde
Doktora Ethem Efendi
yapmaktadır.
İbrahim Bey A
Toplam 40 yıl boyunca mesleğimi bilfiil Erenköy
K
37
icra etmek nasip oldu. Mesleğimle gurur Tel: 0216 386
duydum.
Cep: 0532 472
E-mail: rasim_
04 Aralık 2014
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
ANI
Yıl 1985-86 yıllarıydı. Özel sektörde yeni işe
başlamıştım. Alman teknolojisine göre planlanmış ENTEGRE DÖKUM KUMU HAZIRLAMA
TESİSİ’ni Alman İşletme Mühendisi ile devreye
alacaktık.Tesisin deneme çalışmaları yapılıyordu. Mal verme pompaları durmadan termik
attırıyordu. Tesisdeki elektrik Panoları ve içerisindeki kondaktörler tek tek gözden geçirildi.
Herhangi bir teknik yönden eksiklik görülmedi.
Alman İşletme Mühendisi tedirgin bir şekilde
Tesisde dolaşıyor sorunu gideremiyordu.Aklıma mal verme pompalarının teknik kataloglarını incelemek geldi.Pompa güçlerini tetkik
ettiğim sırada mal verme pompalarına enaz
22.5 kilovat elektrik motorunun bağlanması
gerektiğini tespit ettim.Mevcut Elektrik motorları 15 Kw.idi Bu durumu alman mühendis ve
işverenle paylaştım ve elektrik motorlarını 30
Kw.la değiştirdik.Tesisdeki termik atmaları durdu ve tesis sorunsuz çalışmaya başladı.Tesisde
diğer teknik incelemeler bittikten sonra Tesisi
teslim aldık.
İLETİŞİM
Tel
: 0216 386 96 21
Cep
: 0532 472 70 80
E-mail : [email protected]
A. ŞÜKRÜ ÜSTÜNDAĞ
A. ŞÜKRÜ ÜSTÜNDAĞ
Oda Sicil No: 2154
Oda Sicil No: 2154
ÖZGEÇMİŞ
1951 yılında Şebinkarahisar’da doğdum. İlk,
orta ve lise eğitimimi İstanbul’da tamamladım.
ÖZGEÇMİŞ
Kabataş Erkek Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi’nden
1951 yılında Şebinkarahisar’da doğdum. İlk, orta
1974 yılında mezun oldum.
tamamladım. Kabataş Erkek Lisesini bitirdikten sonra İsta
Üniversitede
okurken
İşletmeFakültesi’nden
1974Türkiye
yılında Kömür
mezun oldum.
Üniversitede
okurken
Türkiyenedeniyle
Kömür İşletmeleri K
leri Kurumu’ndan
burs
almış olmam
nedeniyle
Maden
Fakültesinden
mezun
olduktan sonra
Maden Fakültesinden mezun olduktan sonra
olarak
T.K.İ
Kurumuna
bağlı
Garp
Linyitleri
İşletmes
zorunlu hizmet kapsamında ilk olarak T.K.İ Kuatandım
askerlik
görevime
gidinceye
rumuna
bağlıveGarp
Linyitleri
İşletmesinin
Somadeğin Açık O
çalıştım. Askerlik dönüşü o zamanki ismiyle Ereğli Kö
Bölge Müdürlüğüne atandım ve askerlik göreTürkiye Taşkömürü Kurumu’nda göreve başladım ve sıra
vime
değin Açık Ocak
Mü- İşletmeler
yılgidinceye
Ocak Mühendisi,
GenelVardiya
Müdürlük
hendisi
olarak çalıştım.
Askerlik
dönüşü
za-İşletmeler Da
Başmühendis,
3 yıl Şube
Müdürü
ve 13oyıl
manki
ismiyle
Ereğli
Kömür
İşletmeleri
olan
buolarak çalışma
Halen TTK Genel Müdürlüğü’nde Müşavir
günkü Türkiye
Kurumu’ndaEşim
göreve
Evli ve Taşkömürü
iki çocuk babasıyım.
özel bir banka
Edebiyatı
mezunu, Üzülmez
evli ve ikiMüessesesinde
çocuklu, oğlum İnşaat Mühe
başladım
ve sırasıyla
9 yıl Ocak Mühendisi, Genel Müdürlük İşletmeler Daire Başkanlığı’nda 13 yıl Başmühendis,
İLETİŞİM:
3 yıl Şube
Müdürü ve 13 yıl İşletmeler Daire
YAYLA MAH. İHSAN SOYAK SK.
Başkanı olarak görev yaptım. Halen TTK Genel
NO: 20 İÇ KAPI NO: 6
Müdürlüğü’nde Müşavir olarak çalışmaktadır.
Merkez / ZONGULDAK
05333670753 Eşim özel bir banEvli ve GSM:
iki çocuk
babasıyım.
kadan emekli, kızım Rus Dili ve Edebiyatı mezunu, evli ve iki çocuklu, oğlum İnşaat Mühendisidir.
İLETİŞİM
Tel
Cep
38
: 0372 253 01 47
: 0533 3670753
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
Yakup AKAYILDIZ
Oda Sicil
No: 2155
YAKUP
AKAYILDIZ
Oda Sicil No: 2155
04 Aralık 2014
bine geldiğimizde kuyu dibi çamcısına çıkmak
istiyoruz dediğimizde buyurun beyim dedi ve
kuyu içersine doğru ve yukarıya “varda” diye
bağırdı, “ne yapıyorsun” dediğimizde bizde
niye sinyal vermiyorsun diye sorduk. Aldığımız
cevap “sinyal yok ki” dedi, bizde hak getirene
yukarıya çıktık.
İLETİŞİM
Tel
: 0216 3098797
ÖZGEÇMİŞ
ÖZGEÇMİŞ
Cep
: 0532 2501127
e-mail
: [email protected]
10 Eylül 1950’de Denizli Çal ilçesinde doğdum.
10 Eylül 1950'de Denizli Çal ilçesinde doğdum. Babamın görevi nedeniyle Afyon'un Dinar
Babamın görevi nedeniyle Afyon’un Dinar ilçeilçesinde okudum. Ortaokulu Afyon'da, lise birinci sınıfı Isparta Yalvaç ilçesinde, lise iki ve
sinde sınıfları
okudum.
Ortaokulu
birinci
üçünçü
ise Çorum
Lisesi'ndeAfyon’da,
okudum ve lise
1968'de
mezun oldum.1969 yılında girdiğim
sınıfı
Isparta
Yalvaç
ilçesinde,
lise
iki
ve
üçünsınavda İTÜ MMF Maden Bölümü'ne girdim ve 1974
yılında mezun olduktan sonra eski
MEHMET YILDIRIM
çü sınıfları
ise Çorum
adıyla
EKİ'ye Armutçuk
BölgeLisesi’nde
Müdürlüğü'neokudum
girdim ve ve
kısa bir dönem çalıştıktan sonra
MEHMET YILDIRIM
1968’de
mezun
oldum.1969 yılında girdiğim
askere
gitmek
üzere ayrıldım.
Oda Sicil No: 2158
sınavda İTÜ MMF Maden Bölümü’ne girdim ve
Oda
Sicil
No: 2158
Şubat
eşimle
evlendim.
1976 Temmuz'unda
oğlum,
1981 Şubat'ta kızım dünyaya
19741975'te
yılında
mezun
olduktan
sonra eski
adıyla
geldi.
EKİ’ye Armutçuk Bölge Müdürlüğü’ne girdim
ve kısa bir dönem çalıştıktan sonra askere gitAsker sonrası 1976'da tekrar EKİ Üzülmez Asma Bölümü'nde işe başladım. 1976-80 arası
mek üzere ayrıldım.
Ocak Mühendisliği, 1980-86 arası Emniyet Mühendisliği, 1986-89 arası İstihsal
Başmühendisliği,
1989-1997
İşletme Müdürlüğü,
Şubat 1975’te
eşimlearası
evlendim.
1976 1997-2000
Tem- arası Üzülmez İş Güv. İşçi
Sağlığı
Şube oğlum,
Müdürlüğü1981
görevlerinde
bulundum.
2000-2007 arası TTK Fen Tetkik ve
muz’unda
Şubat’ta
kızım dünyaANI
Verimlilik
sonra 2007 Temmuz da
ya geldi.Daire Başkanlığı'nda Baş Uzman olarak görev aldıktanÖZGEÇMİŞ
ÖZGEÇMİŞ
Kasım 1977’de E
emekli oldum.
yılında
Mersin’de
doğdum.
İlk
ve
orta
Asker sonrası 1976’da tekrar EKİ Üzülmez Asma 1950
1950 yılında Mersin’de doğdum. İlk ve Bakırlı
orta Pirit İşletme
okulu
Erdemli’de
tamamladıktan
sonra
olarak
göreve ba
Bölümü’nde işe başladım. 1976-80 arası Ocak
okulu Tevfik
Erdemli’de
tamamladıktan
sonra MerMersin
Sırrı
Gür
Lisesini
bitirdim.
Fakültesi,
aynı dön
ANI
Mühendisliği, 1980-86 arası Emniyet Mühensin Tevfik
Gür Lisesini1969
bitirdim.
İTÜ 15
MaİTÜ
MadenSırrıFakültesi’ne
yılında
günde bir gece
disliği, 1986-89 arası İstihsal Başmühendisliği,
denölümüyle
Fakültesi’ne
yılında
ve vardiya müh
kaydoldum
ve
19741969
yılında
mezunkaydoldum
oldum. üzere
1983
yılında EKİarası
Armutçuk
Bölgesi'nde
meydana gelen
103 kişinin
sonuçlanan
1989-1997
İşletme
Müdürlüğü,
1997Uzun
dönem
yedek
subay
askerlik
görevi
getiriyorduk.
Ben
1974
yılında
mezun
oldum.
Uzun
dönem
yekaza
bilirkişi heyeti
oluşturuldu.
HeyetleŞube
beraber olay yerine gitmek üzere
2000sonrası
arasıbirÜzülmez
İş Güv.
İşçi Sağlığı
bitiminde,
Kasım
1976’da
Etibank
başlayacağım
bir
askerlik
kuyudan -330 katına indik , oradan -450 katına indik. -400 katındandek
-200 subay
katına çıkmak
için görevi bitiminde, Kasım
Müdürlüğü görevlerinde bulundum. 2000- Küre/Kastamonu Bakırlı Pirit İşletmesi’nde Etibank misafirhan
kuyu dibine geldiğimizde kuyu dibi çamcısına çıkmak istiyoruz dediğimizde
buyurun
beyim
1976’da
Etibank
Küre/Kastamonu Bakırlı Pirit
mühendisi olarak göreve başladım. açık işletmesine
2007
TTK Fen
ve Verimlilik
Daire “nevardiya
dedi
ve arası
kuyu içersine
doğruTetkik
ve yukarıya
“varda” diye bağırdı,
yapıyorsun”
dediğimizde
İşletmesi’nde
vardiya
mühendisi
olarak bekliyordum.
göBu
esnada kurumlar
hesabına
yurt dışında
Vard
Başkanlığı’nda
Baş Uzman
olarakAldığımız
görev cevap
aldık-“sinyal
bizde
niye sinyal vermiyorsun
diye sorduk.
yok ki”
dedi, bizde
hak
reve
başladım.
esnada
kurumlar
Master
eğitimi
içinBu
açılan
sınava
katıldım hesabına
ve Siren çalmadan oc
tan sonra
2007
Temmuz da emekli oldum.
getirene
yukarıya
çıktık.
burslu
olarak MTA
Genel
Müdürlüğü
adına sınava
Yaklaşık 10 dakika
yurt dışında
Master
eğitimi
için açılan
Cevher
Hazırlama
Proses
Dizaynı
konusunda
ulaştım. Yıldırım
katıldım ve burslu olarak MTA Genel MüdürMaster eğitimi yapmak üzere Aralık 1977’de kabloları bağlanm
lüğü adına Cevher Hazırlama Proses Dizaynı
ANI
İLETİŞİM
İngiltere’ye gittim. Yaklaşık bir yıl İngilizce siren çalmaya kal
konusunda Master eğitimi yapmak üzere AraHürriyet Mah. Spor Cad. Lider Sok. Lider Apt. No:9/5 Kartal / İSTANBUL
1983 yılında EKİ Armutçuk Bölgesi’nde mey- kursuna devam ettikten sonra Temmuz uzaklaşamadığı içi
Tel: 0216 3098797
lık 1977’de
İngiltere’ye
gittim. Yaklaşık
yıl
1981’de
Birmingham
Üniversitesi,
Minerals bir
patlatma
ekibini ta
dana0532
gelen
103 kişinin ölümüyle sonuçlanan Engineering bölümünde Master eğitimimi ekibi ben bir gü
GSM:
2501127
İngilizce kursuna devam ettikten sonra Temkaza sonrası
bir bilirkişi heyeti oluşturuldu. He- tamamladım. 1981-1995 yılları arasında gevşetmek ve ka
e-mail:
[email protected]
muz 1981’de Birmingham Üniversitesi, Mineyetle beraber olay yerine gitmek üzere kuyu- MTA Genel Müdürlüğü, MAT Dairesi, hazırlamak üzere y
rals Engineering
bölümünde
Masterproje
eğitimimi
Zenginleştirme
Servisinde
bir hafta hiç konu
dan -330 katına indik, oradan -450 katına indik. Cevher
tamamladım.
1981-1995
yılları
arasında
MTA
mühendisi
olarak
çalıştım.
1990-1995
yılları
başçavuşuna
neden
-400 katından -200 katına çıkmak için kuyu diarasında ODTÜ, Maden Mühendisliği
Bölümünde Doktora çalışması yaptım. Eylül
1995’den itibaren Çukurova Üniversitesi,
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Maden
Mühendisliği Bölümünde, Cevher Hazırlama
çok deneyimli, işini
için
39 benim yönl
söylemişti. Öyle
yetişmiş işçilerin k
ve unutamıyorum.
04 Aralık 2014
Genel Müdürlüğü, MAT Dairesi, Cevher Zenginleştirme Servisinde proje mühendisi olarak
çalıştım. 1990-1995 yılları arasında ODTÜ, Maden Mühendisliği Bölümünde Doktora çalışması yaptım. Eylül 1995’den itibaren Çukurova
Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,
Maden Mühendisliği Bölümünde, Cevher Hazırlama derslerini vermekteyim. Halen profesör unvanı ile Cevher Hazırlama Anabilim Dalı
Başkanlığı görevini sürdürmekteyim.
ANI
Kasım 1977’de Etibank Küre/Kastamonu Bakırlı Pirit İşletmesi’nde vardiya mühendisi olarak
göreve başlamıştım. İTÜ Maden Fakültesi, aynı
dönem mezun bir arkadaş ile 15 günde bir
gece/gündüz değişimli olmak üzere vardiya
mühendisliği görevini yerine getiriyorduk. Benim gece vardiyasına başlayacağım bir günde,
Kürenin içindeki Etibank misafirhanesinden
servis ile Aşıköy açık işletmesine gitmek üzere
servis bekliyordum. Vardiya henüz başlamamıştı. Siren çalmadan ocaktan patlama sesi
geldi. Yaklaşık 10 dakika sonra servis ile işletmeye ulaştım. Yıldırım düşmüştü, sıkılanmış,
kabloları bağlanmış deliklerdeki patlayıcı siren
çalmaya kalmadan patlamıştı. İşçiler uzaklaşamadığı için, o vardiyadaki delme-patlatma
ekibini tamamen kaybetmiştik. O ekibi ben bir
gün, basamaktaki örtüyü gevşetmek ve kazı
için diğer vardiyaya hazırlamak üzere yönlendirmiştim. Benimle bir hafta hiç konuşmadılar.
Ben de vardiya başçavuşuna nedenini sorduğumda, o ekibin çok deneyimli, işini iyi yapan
bir ekip olduğu için benim yönlendirmemden
alındığını söylemişti. Öyle deneyimli, sorumlu,
iyi yetişmiş işçilerin kaybına hala üzülüyorum
ve unutamıyorum.
İLETİŞİM
Tel
: +90 532 798 7818
e-mail : [email protected]
40
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
HİLMİ DİNÇER
HİLMİ DİNÇER
Oda Sicil No: 2161
Oda Sicil No: 2161
ÖZGEÇMİŞ
ÖZGEÇMİŞ
ANI
1950 yılında Sivas’ta doğdum. İlk, orta ve Lise
1950 yılında Sivas’ta doğdum. İlk, orta
Samsun Bak
öğrenimimi 4 Eylül Kongre Lisesi’nde tamamve Lise öğrenimimi 4 Eylül Kongre işletme müdürü o
layarak 1970
yılında İTÜ1970
Mühendislik
Mimarlık
Lisesi’nde
tamamlayarak
yılında İTÜ
blisterbakır üretim
Fakültesi Maden
Bölümü’ne
girdim
ve 1974
Mühendislik
Mimarlık
Fakültesi
Maden
diye incelemeler
Bölümü’ne
girdimolarak
ve 1974
mezun G.L.İ
tesislerinde bulun
yılında mezun
aynı yılında
yıl iş hayatıma
olarak
aynı
yıl
iş
hayatıma
G.L.İ
Tunçbilek
yeter
Tunçbilek İşletmesi’nde başladım. Askerlik kapasitesi
neİşletmesi’nde
başladım.
Askerlik
nedeniyle
konvertör
vardı.
deniyle buradan ayrıldıktan sonra askerlik sonburadan ayrıldıktan sonra askerlik sonrası bunun biri bakı
rası 1976 yılında K. B. İ. Murgul İşletmesi’nde
1976 yılında K. B. İ. Murgul İşletmesi’nde bulunmaktaydı. B
başladım,
burada
4 yıl
kaldım
1980faal
yı- olarak elde
işeişe
başladım,
burada
4 yıl
kaldım
ve ve
1980
lındaK.B.İ.
K.B.İ. Genel
yılında
Genel Müdürlüğü’nde
Müdürlüğü’nde üretim
üretim grup
matın işlenmesi
grup
başkanı
olarak
görevegetirildim.
getirildim.1990
1990yılında
müzakere etmekte
başkanı
olarak
göreve
yılında
Planlama
İkmal
Satış
Dairesi
Başkanı
kapasitesinin bu
Planlama İkmal Satış Dairesi Başkanı oldum.
oldum. Daha sonra Murgul İşletmesi’ne tek konvertörün
Daha sonra Murgul İşletmesi’ne işletme müişletme müdürü olarak tayin edildim. 1992 ifade ediyorlardı.
dürükadar
olarakbu
tayin
edildim.
1992 yılına1992
kadarNikel
bu
yılına
görevi
sürdürdüm.
Havzası
göreviSamsun
sürdürdüm.
yılında Samsun
yılında
Bakır 1992
İşletmesi’ne
işletme Bakır
seyahatim oldu.
müdürü
olarak atandım.
yılına
kadaratandım.
bu Tenslerinde) bir
İşletmesi’ne
işletme 2003
müdürü
olarak
görevde
bulundum
işletmenin
aynı anda çalış
2003 yılına kadar bu görevde bulundum işletözelleştirilmesi
ile
birlikte
K.B.İ.’den
bu
menin özelleştirilmesi ile birlikte K.B.İ.’denincelemelerde
ayayrıldım ve MTA Genel Müdürlüğü’ne Genel Müdürüm
rıldım ve MTA Genel Müdürlüğü’ne geçtim.
geçtim.
konuyu müzakere
Evli
çocukbabasıyım.
babasıyım.
değişikliklere gi
Evli
veve
üçüç
çocuk
devreye alınmas
yaklaşık 4.000
kapasitesi sağlam
ANI
husus önemli bir
Samsun Bakır İşletme Müdürlüğü’nde işletme
İLETİŞİM
müdürü olarak göreve başladığımda blisterbakır üretim kapasitesini nasıl artırırım diye
GSM: 0532 2776
incelemeler yapıyordum. Özellikle izabe tesise-posta: hilmidinc
lerinde bulunan flash fırın mat üretim kapasitesi yeterli idi. Mat işleyen iki konvertör vardı.
Ama proje değerlerine göre bunun biri bakımda diğeri ise faaliyette bulunmaktaydı. Ben ise
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
iki konvertörün de faal olarak elde tutulmasını
ve daha fazla matın işlenmesi gerektiğini yetkili personele müzakere etmekteydim. Onlarda kurulu proje kapasitesinin bu şekilde tespit
edildiğini ve tek konvertörün elde tutulması
gerektiğini ifade ediyorlardı. O sırada Kanada
Bakır – Nikel Havzası (sudburry) teknik bir seyahatim oldu. Burada (cooper Clif İzabe Tenslerinde) bir flash fırın ve 3 konvertör aynı anda
çalıştığını gördüm. Bir hafta incelemelerde bulundum. Döndükten sonra Genel Müdürümüz
Sayın Rifat KONT’la konuyu müzakere ederek
ve bir takım teknik değişikliklere giderek iki
konvertöründe devreye alınmasını sağladım.
Bu şekilde yaklaşık 4.000 ton ilave blisterbakır
kapasitesi sağlamış olduk. Benim için bu husus
önemli bir anıdır.
İLETİŞİM
Cep
: 0532 2776925
e-posta : [email protected]
İSMAİL MOĞOL
İSMAİL MOĞOL
Oda Sicil No: 2163
Oda Sicil No: 2163
04 Aralık 2014
Burslu olarak Etibank’ın aşağıdaki birimlerinde
1- Etibank Proje Tesis Dairesi’nde proje mühendisi,
2- Etibank Kırka Bor İşletmesi’nde vardiya mühendisi,
3- Etibank Keçiborlu Kükürtleri İşletmesi’nde
ocak mühendisi,
4- Etibank Şark Kromları İşletmesi’nde teknik
müdür yardımcısı ve işletme müdürü,
5- Etibank Milas Boksit İşletmesi’nde işletme
müdürü,
6- Etibank Antalya Elektro metalurji İşletmesinde Birim Müdürü,
7- Etibank Emet Bor İşletmesi’nde işletme müdürü,
8- Etibank Fen Teknik Kurulu’nda uzman görev
yaptıktan sonra 2004 yılında kendi isteğimle emekli oldum.
1974 ve 1975 yıllarında, İzmir Narlıdere İstihkam Okulu’nda ve 12. piyade tümeni istihkam
taburunda istihkam asteğmeni olarak vatani
görevimi yaptım.
Emekli olduktan sonra Erişmak şirketinde teknik nezaretçilik ve Antalya bölge müdürü olarak görev yaptım.
2005 yılında Çalışma Bakanlığı’nın yaptığı sınavı kazanarak A sınıfı İş Güvenliği uzmanı oldum.
ÖZGEÇMİŞ
2006 yılından
beriyılından
A sınıfıberi
İş AGüvenliği
2006
sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
28 ÖZGEÇMİŞ
Şubat 1953 tarihinde Niğde’de doğdum. Uzmanı ve İş yeri Hekimi eğiticisi olarak
ve İş yeri Hekimi eğiticisi olarak çalışmaktayım.
İlkokul, ortaokul ve liseyi Adana’da çalışmaktayım.
okuduktan
babamın Niğde’de
memuriyeti
ANI İl28 Şubat sonra
1953 tarihinde
doğdum.
nedeniyle
Isparta Şaik
Lisesi’nden
mezun
Etibank Keçiborlu Kükürtleri İşletmesi
kokul, ortaokul
ve liseyi
Adana’da
okuduktan
oldum. 1970 yılında İTÜ Maden Fakültesi’ne DeğirmendereANI
Ocağında, Ocak mühendisi
sonra babamın
memuriyeti
nedeniyle
Isparta
başladım.
1974 yılı Ekim
döneminde
Maden olarak
çalıştığım yıllarda bir gün olağan ocak
Mühendisi
olarak mezun
oldum.oldum. 1970 turnesini
üzereKeçiborlu
üzerimi giyindikten
Şaik Lisesi’nden
mezun
yılında yapmak
Etibank
Kükürtleri İşletmesi DeğirBurslu
olarak
Etibank’ın
aşağıdaki
sonra
Nefeslik
Kuyusundan
Ocağa
indim.
İTÜ Maden Fakültesi’ne başladım. 1974 yılı
mendere Ocağında, Ocak
mühendisi olarak çabirimlerinde
Nefeslik kuyusu yerüstünden + 950 katına
Ekim
döneminde
Maden
Mühendisi
olarak
lıştığım
yıllarda
bir
gün
olağan
ocak turnesini
1- Etibank Proje Tesis Dairesi’nde proje inmekte idi. Kuyu dibine indikten sonra kuyu
mühendisi,
kafesinin kayıttan
çıktığına
bilgi giyindikten
aldım.
yapmak
üzeredair
üzerimi
sonra Nefesmezun
oldum.
2- Etibank Kırka Bor İşletmesi’nde Ahşaptan olan kuyu kayıtlarının (gidajların)
41
vardiya mühendisi,
onarılarak kafesine çalışır duruma getirilmesi
3- Etibank
Keçiborlu
Kükürtleri için ekip tertip ettim.
Kuyu dibinden
İşletmesi’nde ocak mühendisi,
ayrılarak + 950 katından +931 Katındaki
4- Etibank Şark Kromları İşletmesi’nde Üretim bölgesine iç kuyu kafesini kullanarak
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
04 Aralık 2014
lik Kuyusundan Ocağa indim. Nefeslik kuyusu
yerüstünden + 950 katına inmekte idi. Kuyu dibine indikten sonra kuyu kafesinin kayıttan çıktığına dair bilgi aldım. Ahşaptan olan kuyu kayıtlarının (gidajların) onarılarak kafesine çalışır
duruma getirilmesi için ekip tertip ettim. Kuyu
dibinden ayrılarak + 950 katından +931 Katındaki Üretim bölgesine iç kuyu kafesini kullanarak indim. Ben indikten sonra iç Kuyu kafesini
taşıyan halatın koptuğu bilgisi geldi. Eğitim
Emniyet baş mühendisliği tarafından normal
olarak kontrol edilen halatın kopması pek olağan bir olay değildi. Halatın yenilerek üretimin
devam etmesi için bir ekip oluşturdum. Benim
her hareketimden sonra böyle bir olayın olması beni işkillendirdi. Azrailin ardımda dolaştığı
hissine kapıldım. Fakat başka bir olaya karışmadan günlük turnemi tamamlıyarak yerüstüne Ana ihraç Kuyusundan çıktım. Bundan sonraki yıllarda Kuyu kayıtlarını ve halatları daha
sık kontrol ederek böyle istenmeyen olayların
olmaması için üstün gayret gösterdim.
edip; 1969 yılında Muğla Turgut Reis Lise’sinden mezun oldum.
Kısa süreli vekil öğretmenliğimi takiben ; 1970
yılında girmiş olduğum İTÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü’ünden 1974 yılında mezun oldum ve Etibank Genel Müdürlüğü Proje - Tesis Dairesi’nde
meslek hayatıma başladım.
1976 yılındaki yedek subay askerlik hizmetimin
hitamında yeniden görev aldığım Etibank ‘da;
Sırasıyla Şark Kromları İşletmesi Müessesesi, Bigadiç Kolemanit İşletmesi ve Ergani Bakır İşletmesi Müesseseleri’nde çeşitli hizmetlerde bulundum ve 1986 yılında kendi isteğimle bu kamu
kuruluşundan ayrılarak özel sektöre geçtim.
Bugüne kadar yoğunluğu krom olmak üzere, metal madenciliğinde iştigal ettim, halen serbest mühendislik yapmaktayım.
Evliyim, iki oğlum var.
Ekonomi ve hukuka ilgi duyar, günceli izlemeye çalışırım.
İLETİŞİM
Cep
: 0535 8688908
e-posta : [email protected]
İLETİŞİM
Tel
: 0 536 516 68 48
e- posta: [email protected]
S. SALİH SİNAN KÖKSALAN SİNAN KÖKSALAN
CEMİL SANDIRAZ
Oda Sicil No: 2166 CEMİL SANDIRAZ
Oda Sicil No: 2166
Oda Sicil No: 2164
Oda Sicil No: 2164
ÖZGEÇMİŞ
ÖZGEÇMİŞ
çalışma dönemi sonu
1 Şubat 1952 İNEBOLU (Kastamonu) doğumBoksit İşletmesine Te
1 luyum.
Şubat İlkokulu
1952 İNEBOLU
(Kastamonu)
memleketim
olan
İnebolu
da Bilahare Et
1951 Gökçeovacık - Fethiye doğumluyum, ilko- doğumluyum. İlkokulu memleketim olan atandım.
ÖZGEÇMİŞ
ve
Kü
Atatürk İlkokulunda, ortaokulu İneboluMadenleri
Ortaokulu köyde tamamladım. ÖğrenimimeİLETİŞİM
Fethiye İnebolu
da Atatürk İlkokulunda, ortaokulu
İşletmelerinde
Müesses
1951
Gökçeovacık
Fethiye
kulunda tamamladıktan sonra, İnebolu da yeni
Orta Okulu ile iki senesini 1966 yılında, ilk öğdoğumluyum, ilkokulu köyde tamamladım. GSM : 0535İnebolu
8688908Ortaokulunda tamamladıktan sonra, (Teknik) ve Müdür o
rencileri
olduğumuz
Fethiye
Lise’sine
devam
açılandaİnebolu
lisesin
de lisesin
ilk öğrencileri
olarak
İnebolu
yeni açılan
İnebolu
de ilk
Öğrenimime Fethiye Orta Okulu ile iki e-posta : [email protected]
ÖZGEÇMİŞ
senesini 1966 yılında, ilk öğrencileri
42
olduğumuz Fethiye Lise’sine devam edip;
1969 yılında Muğla Turgut Reis Lise’sinden
mezun oldum.
Daha sonra Etibakır A
öğrencileri olarak lise öğrenimime başladım. Yardımcılığı görevin
Lisenin yeni açılması sebebiyle fen şubesi görevim Nisan 2004 Yıl
olmaması ve benim fen derslerine olan ilgim özelleştirilmesine
ka
sebebiyle daha iyi bir eğitim almak için, o
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
lise öğrenimime başladım. Lisenin yeni açılması sebebiyle fen şubesi olmaması ve benim
fen derslerine olan ilgim sebebiyle daha iyi bir
eğitim almak için, o tarihte Söke (Aydın) da
devlet memuru olan Amcamın yanın da tahsilime devam üzere Söke Lisesi’ne nakil oldum.
Ben yeni okuluma tam alıştım derken, Amcamın tayini Sinop’ a çıktı. Lise son sınıfı da Sinop
Lisesinde tamamladım. Böylelikle 3 yıllık lise
tahsilimi, 3 farklı yerde tamamlamak zorunda
kaldım. 1969 Yılında İ.T.Ü. Maden Fakültesi’ne
başladım. Ve 1974 yılında mezun olarak meslek
hayatım başladı.
Yedek subay askerlik hizmetinden sonra, 1978
Nisan ayında Etibank Genel Müdürlüğü Emet
Kolemanit İşletmesi Müessesesi’nde mühendis olarak meslek yaşamım fiilen başladı. Aynı
müessese de mühendis olarak çalışırken 1978
-1979 yıllarında Bor, Demir ve Kömür madenlerinin kamulaştırılmasında Enerji Bakanlığı
emrinde Gözetim Mühendisi olarak görevlendirildim. Bu görev sona erdikten sonra Etibank
Emet Kolemanit
ANI
1994 Yılın da Bigadiç Bor Madenleri İşletmesinde Teknik Müdür olarak çalışıyorken, üretim
ağırlığımızı Acep ocağına kaydırmak istiyorduk. Tülü Ocağında ki kolemanit üretimini;
cevher kalitesi, Simav çayının alt kotlarına inilmesi ve yüzey suları sebebiyle üretimin zorlaşması ve düzgün bir yataklanma olmaması gibi
nedenlerle diğer ocaklara kaydırmayı planlıyorduk. Ancak Acep Ocağında lastik tekerlekli
loderlerle üretim yapılıyor ve makine parkımızda yeterli loder bulunmuyordu. Tülü ocağında
ağırlıklı olarak 2 adet EKG 5 metre küp lük Rus
ekskavatörleri çalıştırıyorduk. Tülü ocağında
üretim miktarını düşürünce bu ekskavatörler
boşa çıkmıştı. Bunlardan birini Tülü den Acep
ocağına götürmeyi kararlaştırdık. Yanlış hatır-
04 Aralık 2014
lamıyorsam iki ocak arasındaki mesafe yaklaşık
3 km civarında idi. İşletmede benim dışında
herkes bu nakliye işinin büyük nakliye firmaları
ile yapılmasını öneriyordu. Ben bu işi yapacak
kapasitede bir çekici nakliye aracı olmadığını
iddia ediyordum. Fakat başta işletmenin ticaret müdürü olmak üzere herkes bana muhalifti. Benim önerim ise ekskavatörü yürüterek
Acep ocağına götürmek şeklinde idi. Başta
müessese müdürü olmak üzere herkes benim
fikrime yanaşmıyordu. Sonunda Türkiye de ne
kadar tanınmış Transport firması varsa hepsi ile
temasa geçildi ve bazı firmalar Bigadiç’e çağrılarak iş yerinde incelendi. Gelen firmalar nakledilecek ekskavatörü ve güzergahı görünce,
hiçbiri söz konusu ekskavatörü tek parça halinde taşıyamayacaklarını, ancak parçalanması
halinde mümkün olacağını söylediler. Fakat bizim de böyle bir operasyona zaman açısından
imkanımız yoktu.
Çalışma dönemi sonunda, Etibank Milas Boksit
İşletmesine Teknik Müdür olarak atandım. Bilahare Etibank Bigadiç Bor Madenleri ve Küre
Bakırlı Pirit İşletmelerinde Müessese Müdür
Yardımcısı (Teknik) ve Müdür olarak görev yaptım. Daha sonra Etibakır A.Ş de Genel Müdür
Yardımcılığı görevin de bulundum. Bu görevim
Nisan 2004 Yılında Etibakır A.Ş nin özelleştirilmesine kadar devam etti. Özelleştirme sonrası,
M.T.A Genel Müdürlüğü’ nde araştırmacı olarak
atandım. Ve 2009 yılın da devlet memurluğuna
son noktayı koyarak emekli oldum.
Evliyim, halen Ankara’ da yaşıyorum. Eşim Resim Öğretmeni olarak benimle birlikte madenci çocuklarına yaklaşık 30 yıl yurdun değişik kasaba okullarında ders vererek bir şekilde fahri
madenci oldu. 1984 doğumlu bir oğlum var. O
da babasıyla birlikte tayinlerden nasiplenerek
İlkokulun 5 sınıfını 4 ayrı ilçede tamamlayarak
(sıkı !) bir eğitim aldı ve babasının yolundan giderek mühendislik tahsili yaptı, ama farklı bir
43
04 Aralık 2014
branş seçti. ODTÜ İnşaat Mühendisliği Lisans
ve Yüksek Lisans eğitiminin ardından, gene
aynı üniversite de halen Doktora öğrencisi.
Aynı zamanda özel bir firma da Proje Mühendisi olarak çalışıyor.
Netice de benim ileri sürdüğüm fikir den başka alternetif kalmadı. Tabi ki bu arada benim le
takım elbisesine iddiaya girenlerde olmuştu.
İddiayı benim kazanmam için uygulamayı da
gerçekleştirmek gerekiyordu. Emet te uzun
bir süre birlikte çalıştığımız elektrik mühendisi
Mehmet Simavlı o sırada Ankara da çalışıyordu. Hemen onunla temasa geçtim. Birlikte T.E.K
Balıkesir Bölge Müdürlüğü ve diğer ilgili birimleri ziyaret ederek gerekli izinleri aldık. Zira ekskavatörü köy yollarından ve T.E.K enerji nakil
hatlarını kullanarak ve de zaman zaman enerji
yi kesip açarak işlemi yapmamız gerekiyordu.
En önemlisi söz konusu ekskavatör 3300 volt
ile beslenmesi gerektiği için 33000 den 3300
volta indiren trafoyu taşıyan kamyonu ekskavatörle arada kuyruk kablosu olacak mesafede birbirine yakın yürütmemiz gerekiyordu.
Çok fazla ayrıntıya girdim. Ama uygulamanın
anlaşılması için gerekli idi. Sonuçta benim
yöntemimle işi sonuçlandırdık ve iddiayı ben
kazandım. Şimdi bu işin çok önemli başka bir
boyutunu, daha doğrusu esas can alıcı tarafını
kısaca anlatmam lazım. O da şu:
Bu operasyondan sonra benim tayinim çıktı.
Tayinimi tebellü ettim. Evimi toparlıyorum.
Bir ihtiyaç gidermek üzere Bigadiç çarşısına
çıkmıştım. Bizim Etibank ekskavatör operatörlerinden ismini şu an hatırlayamadığım bir
tanesi çarşıda yanıma yaklaşarak bana ‘’tayininiz hayırlı olsun Müdürüm, gidişinize çok üzüldük.’’ Dedikten sonra, “Müdürüm allah sizden
razı olsun, bizi büyük bir sıkıntıdan kurtardınız’’
deyince, doğrusu ne söylemek istediğini anlayamadım ve “neden, ne oldu ki ?” diye sorduğumda; o ekskavatör operatörünün cevabına
44
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
hem şaşırdım ve hem de kendi adıma ve de o
işçi arkadaşlarım adına çok mutlu oldum.
Cevap kısaca şu idi : “Tülü ocağında ekskavatörler boş yatıyordu. Gelen amirler her gelişlerinde bizleri niye boş oturuyorsunuz diye fırçalıyorlardı. Bizler de iş yok deyince yağlama yap,
temizlik yap diye bağırıp çağırıyorlardı. Şimdi
sizin sayenizde azarlanmaktan kurtulduk, kendimize saygımız geldi. Sanki biz öyle yan gelip
yatmayı istiyormuşuz gibi herkes bizi hedef
alıyordu. Bu yüzden bütün arkadaşlar size çok
teşekkür ediyoruz.’’ Dedi.
Bigadiç’ten sürgün gibi tayinimi unutturan bu
olayı daima anıyorum.
İLETİŞİM
Cep
: 032 660 84 45
e-posta:[email protected]
AHMET SELÇUK ÜNYELİ
A. SELÇUK ÜNYELİ
Oda Sicil No: 2182
Oda Sicil No: 2182
ÖZGEÇMİŞ
ÖZGEÇMİŞ
1950’de İstanbul’da doğdum. 1969 yılında İs- İşletme lisan
sektörlerde görev
tanbul Alman Lisesi’nden mezun olduktan
1950’de İstanbul’da doğdum. 1969 olsam da İTÜ mü
sonra İstanbul
başladığım
İTÜ Lisesi’nden
Maden Fakültesi’ndeki
yılında
Alman
mezun temelini meslek
öğrenimimi
yılında Maden
Mühendisi
olduktan
sonra1974
başladığım
İTÜ Maden
hissettim.
Fakültesi’ndeki
öğrenimimi
1974
yılında
olarak tamamladım. Aynı yıl Boğaziçi Üniversi- 22 yıl önce
Maden
Mühendisi
tamamladım.
Aynı ÜNYELİ hayatım
tesi İdari
Bilimlerolarak
Fakültesi
İşletme Bölümü’ne
yıl Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler büyük desteği ver
girdim ve lisansüstü derecemi 1976 yılında alFakültesi İşletme Bölümü’ne girdim ve
40. yılımızda
dım.
lisansüstü
derecemi 1976 yılında aldım.
için aramızda bul
Lisansüstüöğrenimim
öğrenimim sırasında
sırasında kısa
Yüce Allah’tan
Lisansüstü
kısa bir
bir süre
süre Türk Telekomünikasyon Endüstrisi A. birlikte idrak
Telekomünikasyon
Endüstrisi
A. Ş. firmaŞ.Türk
firmasında
çalıştıktan sonra
1976 Kasım
sağlıklı ve mutlu
ayında başladığım 144. Dönem Yedek Subay
eğitimimi Balıkesir İdari ve Lojistik İLETİŞİM
Hizmetler Okulu’nda tamlayarak Ord. Atğm.
Olarak
1978
Ocak
sonuna
kadar GSM : 0542 4154
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
sında çalıştıktan sonra 1976 Kasım ayında başladığım 144. Dönem Yedek Subay eğitimimi
Balıkesir İdari ve Lojistik Hizmetler Okulu’nda
tamlayarak Ord. Atğm. Olarak 1978 Ocak sonuna kadar Genelkurmay Başkanlığı Lojistik Plan
Dairesi’nde görev yaptım.
04 Aralık 2014
MESUT ÇANKAYA
Oda SicilÇANKAYA
No: 2189
MESUT
Oda Sicil No: 2189
Askerlik hizmetimi tamamladıktan sonra Mart
1978’de Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları T.A.Ş. firmasında 17 yıl süre ile Bütçe
Planlama Grup Md. olarak çalıştım. 1995 yılınÖZGEÇMİŞ
da ailemdeki sağlık sorunları nedeniyle emekli
Hayatımda ilk k
1949 yılında İstanbul’da doğdum. İlkokulu
ÖZGEÇMİŞ
üretim yerini görmüştüm
olarak Aksu’dan ayrıldım.
kalınlığının 60-80cm
İstanbul Beykoz Kılıçlı köyünde, ortaveokulu
1996 Kasım – 1998 Aralık döneminde Çinkur
1949
yılında
İstanbul’da
doğdum.
yatarak
Beykoz’da, lise öğrenimimi Haydarpaşa Lise-kazı ve tahkima
Çinko – Kurşun Metal Sanayi A. Ş.’de önce Gn. İlkokulu İstanbul Beykoz Kılıçlı köyünde, yatarak ve sürünerek
sinde,
Üniversite
eğitimini
ise İstanbulgerektiriyordu.
Teknik
orta
okulu
Beykoz’da,
lise öğrenimimi
Kapak
Md. Danışmanı, bilahare 21 ay süre ile Yönetim Haydarpaşa Lisesinde, Üniversite eğitimini kopan parçalardan bazı
Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünde
Kurulu Üyesi olarak görev aldım.
ise İstanbul Teknik Üniversitesi Maden kazılan kömürün hızlı
tamamladım.
Mühendisliği bölümünde tamamladım.
akması, yangın olayla
2000 yılında başladığım Optimal Enerji DanışMeslek
hayatıma
TKİ
Şark
Linyitleri
mühendis olarak ben
Meslek hayatıma TKİ Şark Linyitleri İşletmesinmanlık Temsilcilik ve Tic. Ltd. Şti. şirket müdürü İşletmesinde başladım. Vatani görevimi etmişti.
de başladım. sonra,
Vatani görevimi
tamamladıktanTanıdıklarıma
tamamladıktan
Etibank Uludağ
görevimi halen sürdürmekteyim.
Volfram
görevimeVolfram
devam ettim.
Marmara Bölgesi dışına
sonra, İşletmesinde
Etibank Uludağ
İşletmesinde
iş yerindeki
görevimden
1978
yılında
İşletme lisansüstü eğitimi ile farklı sektörlerde Bugörevime
devam ettim. Bu iş yerindekiyeraltı
göre-kömür ocakları
ayrılarak,
Gönen
Sebepli
Dilmaç
Kömür
ifade
ediyordum. Ask
görev yapma olanağına kavuşmuş olsam da
vimden 1978
yılındabaşladım.
ayrılarak,1980
Gönen
İşletmesinde
çalışmaya
- Sebepli
dönem Uludağ’da m
İTÜ mühendislik eğitiminin sağlam temelini 1995
yıllarıKömür
arasında
Yeni Çeltekçalışmaya
Kömür görev
almamın dışınd
Dilmaç
İşletmesinde
başlaİşletmesi A. Ş.’nin Sorgun Linyit devamında ne Marmar
meslek hayatımın her anındı hissettim.
dım. 1980 - 1995 yılları arasında Yeni Çeltek
İşletmesinde;
Mühendis
ve
İşletme kömür madencilği dışı
Kömür İşletmesi
A. Ş.’nin
Sorgun
Linyit
İşlet-hayatımda Aşk
22 yıl önce evlendiğim eşim Hatice ÜNYELİ ha- Müdürülüğü,
1995-1999
yılları
arasında
Meslek
Madencilik
hariç, kömür madenciliğ
yatımın bu döneminde bana en büyük desteği Sorgun
mesinde;Doğan
Mühendis
ve İşletmeKömür
Müdürülüğü,
İşletmesinde
İşletme
Müdürlüğü ve büyük bir şevk ile ya
veren kişidir.
1995-1999 yılları arasında Sorgun Doğan Magörevlerinde bulundum. Daha sonra Yeni Kısacası “Büyük l
dencilik
Kömür
İşletmesinde
İşletme
Kömür
İşletmesi
A. Ş.’nin
GenelMüdürlükonuşma” sözü benim
40. yılımızda ebediyete intikal ettikleri için Çeltek
Müdürlük
görevine atandım.
2005 Daha
yılı sonu
hayata
geçmiş oldu.
ğü
görevlerinde
bulundum.
sonra
Yeni
aramızda bulunamayan arkadaşlarımıza Yüce itibariyle bu görevden ayrıldlm.
Çeltek
Kömür
İşletmesiitibaren
A. Ş.’nin çeşitli
Genel MüdürAllah’tan rahmet dilerken bu günü birlikte id2006
yılından
İLETİŞİM
lük görevine
atandım.
2005 yılı
sonu itibariyle
Maden
Danışmanlığı
görevini
rak ettiğimiz arkadaşlarımıza sağlıklı ve mutlu şirketlerde,
sürdürmekteyim.
Evli ve iki çocuk Birlik Mah. 408. Sokak
bu görevden ayrıldlm.
nice yıllar temenni ederim.
İLETİŞİM
Cep
: 0542 4154695
e-posta : [email protected]
babasıyım.
Çankaya/Ankara
Üniversiteden
mezun
olduktan
sonra;
Cep:Ma0532 111 64 60
2006 yılından itibaren çeşitli şirketlerde,
TKİ’nin Aşkale Linyit İşletmesinde emniyet
den Danışmanlığı görevini sürdürmekteyim.
mühendisi olarak göreve başladım. Ocakta
iki çocuk
babasıyım.45° eğimli
60Evli
veve80
cm kalınlıklarda,
damarlarda altlı-üstlü ayak oluşturulup
Üniversiteden
mezun olduktan sonra; TKİ’nin
üretim
yapılmaktaydı.
Aşkale Linyit İşletmesinde emniyet mühendisi
olarak göreve başladım. Ocakta 60 ve 80 cm
kalınlıklarda, 45° eğimli damarlarda altlı-üstlü
ayak oluşturulup üretim yapılmaktaydı.
45
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
04 Aralık 2014
Hayatımda ilk kez ayak tabir edilen üretim yerini görmüştüm. Damarların eğimli ve kalınlığının 60-80 cm olması, çalışanların yatarak
kazı ve tahkimat yapması, bizlerinde yatarak
ve sürünerek görev yapmamızı gerektiriyordu.
Kapak tutulmasına rağmen kopan parçalardan
bazılarının bize çarpması, kazılan kömürün hızlı bir şekilde aşağıya akması, yangın olayları yaşamamız, genç mühendis olarak beni oldukça
tedirgin etmişti.
M.
FİKRET ÖZBİLGİN
M. Fikret ÖZBİLGİN Oda Sicil No: 2190 Oda
Sicil No: 2190
1949 yılında Malatya’da doğdu. ÖZGEÇMİŞ
İlk ve orta öğretimini Malatya’da, Tanıdıklarıma askerlikten sonra Marmara Böl1949 yılında Malatya’da doğdu.
gesi dışına çıkmayacağımı, asla yeraltı kömür Cumhuriyet ve Mustafa Necati ilkokulları ile İlk ve orta öğretimini Malatya’da, Cumhuriocaklarında çalışmayacağımı ifade ediyordum. Sümer Ortaokulu’nda tamamladı. Lise yet ve Mustafa Necati ilkokulları ile Sümer
Askerden sonra kısa bir dönem Uludağ’da me- eğitimine sınavını kazanarak Malatya Turan Ortaokulu’nda tamamladı. Lise eğitimine
tal madenciliğinde görev almamın dışında,
Emeksiz sınavını Lisesi’nde kazanarak devam Malatya etti. Turan 1967-­‐68 Emeksiz
meslek hayatımın devamında ne Marmara BölLisesi’nde
devam
etti.
1967-68
döneminde
gesinde, ne de kömür madencilği dışında gö- döneminde mezun oldu. mezun oldu.
rev almadım. Meslek hayatımda Aşkalede’ki ilk 1968-69 döneminde döneminde ODTÜ ODTÜ İdari İdari İlimler İlimler
görevim hariç, kömür madenciliğini severek, 1968-­‐69 Fakültesi’nde
başladığı
üniversite
eğitimini
isteyerek ve büyük bir şevk ile yaptım.
Fakültesi’nde başladığı üniversite eğitimini bir yıllık Hazırlık Okulu sonrası, 1969-70 döyıllık Hazırlık Okulu sonrası, 1969-­‐70 Kısacası “Büyük lokma ye, büyük konuşma” bir neminde
Galatasaray
Makina
Mühendisliği
sözü benim için bir anı olarak hayata geçmiş döneminde Bölümü’nde sürdürdü.
Tekrar Mühendislik sınava gireGalatasaray oldu.
rek
İstanbul
Teknik
Üniversitesi
MühendisFakültesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde lik - Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği
sürdürdü. Tekrar sınava girerek İstanbul Bölümü’nü tercih etti. 1970 yılında başladığı
Teknik Üniversitesi -­‐ Mimarlık İLETİŞİM
Maden
MühendisliğiMühendislik eğitimini 1975
yılı Şubat
Cep
: 0532 111 64 60
ayında
tamamladı.
Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü’nü tercih etti. 1970 yılında gerçekleştirilen
başladığı Maden Lise yıllarında
Malatya’da
Türkiye İşçi Partisi
(TİP) 2. Büyük
Mühendisliği eğitimini 1975 Kongresi’nde
yılı Şubat (20-24
Kasım
1966)
görev
yapan
gençler
içeriayında tamamladı. sinde, üniversiteye başladığı yıldan itibaren de
Devrimci Gençlik (DEV-GENÇ) örgütlenmesinde
Lise yıllarında Malatya’da gerçekleştirilen boykot
komiteleri
ve eylemliliklerde
yer aldı.
Türkiye İşçi Partisi 2. Malatya
Büyük Yine üniversite
yıllarında (TİP) İstanbul’da
Kongresi’nde (20-­‐24 Kasım 1966) görev Yüksek Öğrenim
Derneği
ve İTÜ
Mühendislik- Mimarlık
Fakültesi
Öğrenci Derneği
yöneyapan gençler içerisinde, üniversiteye tim kurullarında 12 Mart 1971 Askeri Faşist
başladığı yıldan itibaren de Devrimci Gençlik Muhtırası’na kadar görev yaptı.
(DEV-­‐GENÇ) örgütlenmesinde boykot Mesleki yaşamına 1975 yılı 1 Nisan’ında
komiteleri ve eylemliliklerde yer aldı. Zonguldak’ta, o zamanki adıyla Ereğli Kömür 46
Yine üniversite yıllarında İstanbul’da Malatya Yüksek Öğrenim Derneği ve İTÜ Mühendislik-­‐ Mimarlık Fakültesi Öğrenci Meslek
Zonguld
Kömürl
Taşköm
İncirhar
mühen
süre ça
Hüküm
yanı sır
birlikte verildi. yılı Nis
Genel Dairesi’
Darbes
gözaltın
bırakıld
Koordin
Şubat a
Meslek
ünivers
duyduğ
Odası ç
katılara
Oda ve
çalışma
kurullar
kurullar
editörlü
düzenle
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
04 Aralık 2014
leri İşletmesi (EKİ - Şimdi Türkiye Taşkömürü
Kurumu) Kozlu Bölgesi İncirharmanı Bölümü’nde kartiye (ocak) mühendisi olarak başladı. 7 ay gibi kısa bir süre çalıştıktan sonra 1. Milliyetçi Cephe Hükümeti döneminde yaşanan
sürgünlerin yanı sıra sınıf ve ev arkadaşı Zeki
Doğan ile birlikte siyasi nedenlerle görevlerine son verildi. Askere gitti ve askerlik sonrası
1977 yılı Nisan ayında, Maden Tetkik ve Arama
Genel Müdürlüğü Fizibilite Etütleri Dairesi’nde
göreve başladı. 12 Eylül Faşist Darbesi sonrası 1981’de kısa bir süre (2 ay) gözaltına alındı
ve ilk duruşmada serbest bırakıldı. Daha sonra MTA Plan Koordinasyon Dairesi’ne geçti ve
2000 yılı Şubat ayında emekli oldu.
1988-90 Oda Yönetim Kurulu Başkanlığı
Mesleki görevlerini MTA’da yürütürken üniversitede yıllarında tanıdığı ve ilgi duyduğu
TMMOB Maden Mühendisleri Odası çalışmalarına komisyon faaliyetlerine katılarak başladı.
Mesleki yaşamı boyunca Oda ve TMMOB’de
pek çok komisyon ve çalışma grubunda, dergi, bülten yayın kurulları, kongre, sempozyum
yürütme kurullarında çalıştı, kimi Oda yayınlarında editörlük görevi yaptı. TMMOB’nin
düzenlediği ya da içerisinde yer aldığı miting
tertip komitelerinde, Emek Platformu sürecinde teknik komitenin yanı sıra alternatif Emek
Platformu Programı’nın hazırlanmasında sorumluluklar üstlendi.
2008-10 Oda Onur Kurulu Üyeliği
Gerek Oda yönetimlerinde, gerekse TMMOB’
deki görevleri şöyledir;
1978-79 Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyeliği
1979-80Oda Yönetim Kurulu Yazman Üyeliği ve TMMOB Yönetim Kurulu Yedek
Üyeliği
1980-81Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyeliği ve TMMOB Yönetim Kurulu Yedek
Üyeliği
1981-82 Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyeliği
1986-88 Oda Yönetim Kurulu Başkanlığı
1990-92 Oda Yönetim Kurulu Başkanlığı
1992-94 TMMOB Yönetim Kurulu Üyeliği
1994-96 TMMOB Yönetim Kurulu Sayman Üyeliği
1996-98 TMMOB Yönetim Kurulu Üyeliği
2000-02 Oda Onur Kurulu Üyeliği
2001-02 TMMOB Genel Sekreterliği
2002-04TMMOB Genel Sekreterliği ve Oda
Onur Kurulu Üyeliği
2004-1 Kasım 2004 TMMOB Genel Sekreterliği
2004-06Oda Onur Kurulu Üyeliği
2010-12 Oda Onur Kurulu Üyeliği
2012-14 Oda Onur Kurulu Üyeliği
2014- Oda Onur Kurulu Üyeliği
Ayrıca, Haziran 2009’dan 2014 yılı Haziran sonuna dek (5 yıl) Çankaya Belediyesi Çankaya
Belde AŞ’de Denetleme Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.
Üyesi olduğu ve görev yaptığı diğer kuruluşlar;
İstanbul Teknik Üniversiteliler Birliği Derneği
Üyeliği
İstanbul Teknik Üniversiteliler Birliği Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği
Türkiye Madenciler Derneği Üyeliği
Halkevleri Danışma Kurulu Üyeliği
1980 yılı Temmuz ayında Şermin Özbilgin ile
evlendi. Hukuk Fakültesi mezunu Deniz ve Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu Çağlar isminde
iki erkek çocuğu vardır.
İLETİŞİM
Cep
: 0532 3833018
e-posta : [email protected]
47
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
04 Aralık 2014
FAHRETTİN BORAN
HAYRULLAH KAŞIKÇI
FAHRETTİN BORAN
HAYRULLAH KAŞIKÇI
Oda Sicil No: 2204
Oda Sicil No: 2215
Oda Sicil No: 2204
ÖZGEÇMİŞ
1940 yılında İstanbul’da doğdum. İlkokulu, orÖZGEÇMİŞ
taokul ve liseyi İstanbul’da bitirdim. 1968 -1969
yılında İ.T.Ü. Maden Mühendisliği Bölümü’nü
1940
yılında İstanbul’da
doğdum.
kazandım.
1974 yılında
mezun İlkokulu,
oldum. Önce
ortaokul ve liseyi İstanbul’da bitirdim. 1968 Uludağ Wolfram İşletmesi’nde daha sonra
1969 yılında İ.T.Ü. Maden Mühendisliği
Küre Bakırlı
Pirit İşletmesi
Müessesesesinde
Bölümü’nü
kazandım.
1974 yılında
mezun
sonraÖnce
KırkaUludağ
BoraksWolfram
İşletmesi’nde,
daha sonra
oldum.
İşletmesi’nde
Etibank
İşletmeler
daha
sonraGenel
Küre Müdürlüğü
Bakırlı Pirit
İşletmesiDairesi
Müessesesesinde
KırkaGenel
Boraks
Başkanlığı’ndan, sonra
yine Etibank
Müdürlüİşletmesi’nde,
daha
sonra
Etibank
Genel
ğü Proje Tesis Dairesi Başkanlığı’nda,
2000 yıMüdürlüğü
İşletmeler
Dairesi
lında Küre Bakırlı Pirit İşletmesi Genel Müdür
Başkanlığı’ndan, yine Etibank Genel
Yardımcılığına atandım. 2003 yılında kendi isMüdürlüğü
Proje
Tesis
Dairesi
teğim ile emekli
oldum.
Başkanlığı’nda,
2000
yılında Küre Bakırlı
Pirit İşletmesi Genel Müdür Yardımcılığına
atandım. 2003 yılında kendi isteğim ile
ANI oldum.
emekli
2000 yılında atandığım Küre Bakırlı Pirit
ANI
İşletmesi’nin yaklaşık bir sene sonra kara geçmesi
özelleştirme
2000
yılında
atandığımrüzgarlarının
Küre Bakırlıestiği
Pirit 2001
yılında Özelleştirme
İdaresi
İşletmesi’nin
yaklaşık bir
seneBaşkanlığı’nca
sonra kara uygun
bulunmayıp
fırça
yememize
geçmesi özelleştirme rüzgarlarının neden
estiği oluşu
unutmadığım
biridir. İdaresi
2001
yılında anılardan
Özelleştirme
Başkanlığı’nca uygun bulunmayıp
fırça
yememize neden oluşu unutmadığım
anılardan
biridir.
İLETİŞİM
Cep
: 0535 3067911
İLETİŞİM
GSM : 0535 3067911
48
Oda Sicil No: 2215
25.04.1951
tarihinde
Rize’nin
Çayeli 2010 yılında Termal Sera
ÖZGEÇMİŞ
ilçesinde doğdum. Rize Lisesi’ni bitirdikten şahsıma ait ruhsatını aldığım
sonra 1969 yılında İstanbul Teknik
Üniversitesi Maden Fakültesi’ne girdim.
BEN
KAŞIKÇI
1975 HAYRULLAH
yılı temmuzunda
mezun oldum.
Askerliğimi topçu asteğmen olarak Polatlı ve
Elli
bir doğumluyum
Gelibolu’da
yaptım. 01.08.1977 yılında
Genç
dinamik
Çanakkale
Seramikbiriyim
Fabrikası’na girdim. 5 yıl
Çam’da kaldıktan
Karadeniz
çocuğusonra 1982 tarihinde
Bilecik
Söğüt’te hammadde bölge şefi olarak
Rize
Çayeliliyim
görev yaptım.
1989 yılı sonunda serbest çalışma hayatına
Özünde
atıldım. 6 heyecanlı
yıl aradan sonra Söğüt’te yeni
Sempatik
sıcak kanlı
kurulan Termal
Seramik Fabrikası’nda
Kolay
diyalog
kuran
hammadde
müdürü
olarak 15 yıl çalıştım.
Görevim
sırasında
14
Esmer bir delikanlı Ekim 1998 tarihinde
Termal Seramik Fabrikası’nın açılış törenine
gelen Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman
Ben İstanbul Teknikten
Demirel’e yazdığım şiirimi canlı TV
Yetmiş
mezunuyum
yayınında,beşhuzurlarında
okudum. Kendisi
Maden
Mühendisiyim
çok memnun
oldu ve Lonjin marka saatle
beni ödüllendirdi.
Bundan
da gururluyum
Yine görevdeyken 2004 yılında iki şiir kitabı
çıkardım. Kuruluş
ve kurtuluşun beşiği Söğüt
Mühendislik
mesleğim
ve vatan, bayrak, Mehmetçik diye
Sevgi
dolu yüreğim
şiirlerimden
Kahraman Mehmetçik ve
Milletim
mutlu olsun
Askerin Annesine
Mektubu şiirlerim Söğüt
Budur
benim dileğim ve Bilecik alay
Tabur Komutanlığı’nda
komutanlığı’nda 5-6 yıl okundu. Bizzat
Bilecik’te
Çok
hassastarafımdan
bir insanımokunarak Alay
Komutanı
tarafından
plaketle
Duygu ile yoğrulan
ödüllendirildim. Görevim sırasında Termal
Ne
yapmalıyım
diyeadres şiirini yazdım.
Seramik
Fabrikası’nın
Kendini
sorgulayan
Çok beğenildi.
İlk giriş yeri benim
Maden Tetkik Arama
Tam yedi ay çalıştım
Çan ilçesi sondajda
işletmeciliğine başladım. Ş
oturup madencilik faa
etmekteyim.
İki kız bir erkek çocuğum
üniversitedir.
İLETİŞİM
Osmanlı Dubleks Evleri
E-5 Blok No:57/2/2
GSM: 0537 2580693
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
04 Aralık 2014
Sonra gittim askere
İlk dört ay Polatlı’da
Geri kalan on üç ay
Bitti Gelibolu’da
İki bin on yılında
Termalden de ayrıldım
Kendi işimi kurdum
Madenciliğe soyundum
Çanakkale Seramik
Askerden sonra ilk iş
Beş yılım Çan’da geçti
Sonra Söğüt’e geliş
İki kız bir erkek
Üç çocuk babasıyım
Üçünü de okuttum
Hepsinin arkasındayım
Hammadde bölge şefi
Olarak görev yaptım
Doksan yılı Ocak’ta
Serbest işe el attım
Söğüt oturduğum yer
Otuz üç yılım geçti
Ülkem cennetten köşe
Gönlüm burayı seçti
Çalıştığım serbest iş
Altı yıl kadar oldu
Termal kurulunca da
Yeni iş yerim oldu
İLETİŞİM
Cep
: 0537 2580693
METİN BALIBEY
İnşaat halindeyken
Gece gündüz çalıştım
Üretime geçince
Mesleğimle barıştım
Termal’in açılışı
Doksan sekiz’de oldu
Cumhur başkanı geldi
Tören muhteşem oldu
Cumhur başkanımıza
Yakışır şiir yazdım
Beğenip saat verdi
Sevindim onurlandım
Termalde çalışırken
Şiirlerimi topladım
İki kitap halinde
Severek yayınladım
Yazdığım bir şiirim
Garnizonda okundu
Yemin törenlerinde
Gönüllere dokundu
METİN BALIBEY
Oda Sicil No: 2216
Oda Sicil No: 2216
ÖZGEÇMİŞ
ÖZGEÇMİŞ
Federasyonu Y
İLETİŞİM
Ağustos
1951
yılında
2 2Ağustos
1951 yılında
Afyonkarahisar’da
Afyonkarahisar’da doğdum. İlk-Orta ve Lise Uphill Tower
doğdum. Afyonkarahisar’da,
İlk-Orta ve Lise Lisans
eğitimimiBatışehir/İSTA
eğitimimi
Afyonkarahisar’da,
Lisans
eğitimimi
İstanbulTel: 0216 688
eğitimimi İstanbul Teknik Üniversitesi
Maden
Fakültesinde
tamamladım.
Teknik Üniversitesi Maden Fakültesinde ta-Faks: 0216 68
Mezuniyetimden
itibaren
Doğaltaş GSM:0533 48
mamladım. Mezuniyetimden itibaren Doğalsektöründe sırasıyla mühendis, yönetici ve iş
taş sektöründe
mühendis,
yönetici ve
sahibi
unvanlarıylasırasıyla
aktif olarak
çalıştım.
9
Eylül
Üniversitesi,
Kocatepe
iş sahibi unvanlarıyla aktif olarak çalıştım.
Üniversitesi Mermer Teknolojileri bölümleri
ile 9Mimar
Sinan Güzel
SanatlarÜniversitesi
Üniversitesi
Eylül Üniversitesi,
Kocatepe
MerMimari Restorasyon ve İç Mimarlık
mer
Teknolojileri
bölümleri
ile
Mimar
Sinan
Bölümlerinde
ve
İstanbul
Teknik
Güzel Sanatlar
Üniversitesi
Mimari
RestorasÜniversitesi
Maden
Fakültesi‘nde
verdiğim
derslerle
ve
aynı
zamanda
katıldığım
yon ve İç Mimarlık Bölümlerinde ve İstanbul
konferanslar vasıtasıyla halihazırda Doğal
Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi‘nde verTaş sektöründeki eğitmenlik vasfımı da
diğim derslerle ve aynı zamanda katıldığım
sürdürmekteyim.
1983 – 1992 yılları arasında 17. ve 18.
dönemlerde
Anavatan
Partisi’nden 49
Afyonkarahisar milletvekili olarak TBMM
de görev yaptım. Anavatan Partisi Genel
Başkan Yardımcılığı görevini de yürüterek
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
04 Aralık 2014
konferanslar vasıtasıyla halihazırda Doğal Taş
sektöründeki eğitmenlik vasfımı da sürdürmekteyim.
1983 – 1992 yılları arasında 17. ve 18. dönemlerde Anavatan Partisi’nden Afyonkarahisar
milletvekili olarak TBMM de görev yaptım.
Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevini de yürüterek görevde olduğum süre içerisinde 3213 sayılı maden kanununun hazırlanması da dahil olmak üzere ait olduğum sektöre
yönelik birçok konuda çalışma yürüttüm.
İstanbul Maden Ve Metaller İhracatçı Birlikleri
(İMMİB) , Türkiye Madenciler Derneği ve Türkiye Jeotermal Derneği Yönetim Kurulu Üyeliklerinde ve TÜMMER Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevlerinde bulundum. Halen, İZFAŞ Danışma Kurulu, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı
Mütevelli Heyeti, Türkiye İzcilik
Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesiyim.
İLETİŞİM
Tel
Faks
Cep
: 0216 6887575
: 0216 688 7576
: 0533 4881066
ENGİN ERDOĞAN
ENGİN ERDOĞAN
Oda Sicil No: 2231
Oda Sicil No: 2231
ÖZGEÇMİŞ
ÖZGEÇMİŞ
1975 yılı mezuniyetim sonrası aynı iş yerinde
göreve başladım. 1976 yılı mart ayında 138.
dönem yedek subay olarak vatani görevimi Balıkesir Burhaniye’de yaparak üst teğmen olarak
terhis oldum.
Askerlik öncesi çalıştığım iş yerinin Kop Krom
İşletmesi yerüstü ve yer altı ocaklarında işe
başladım. Ders kitaplarında adı geçen B Kafası
Ezan Ocakları ile dünyada nadir mineral olan
Kemererit ve Uvarovit’in olduğu Sıçankale, Coşan ocaklarını çalıştırdım.
1978 yılı mart ayında evliliğim nedeniyle özel
sektördeki çalışma yaşamımı sona erdirip
Etibank’ın bağlı kuruluşu olan Karedeniz Bakır İşletmeleri Murgul İşletme Müdürlüğü’nde
göreve başladım. Mühendis olarak başladığım
aynı iş yerinde Baş Mühendis ve Gurup Başkanı
olarak 1989 yılı ortalarına kadar çalıştıktan sonra, Kutlular İşletmesine tayin oldum ve 1994
yılı haziran ortalarında 27 yıl SSK’lılığım sonrası
emekli oldum.
1995 yılı şubat ayında Maden Mühendisleri
Odası Başkanı olan sınıf arkadaşım Sayın Asım
KUTLUATA’nın teklifi ile Genel Sekreter Yardımcısı kadrosunda Oda’da çalışmaya başladım.
2005 yılı sonunda kısa bir dönem özel sektörde
çalıştıktan sonra, tekrar aynı kadro ile Maden
Mühendisleri Odası’nda çalışmaya başladım ve
devam etmekteyim.
özel sektörde
vehaziran
gerekse bağlı kuruluş
İşletmesineGerek
tayin oldum
ve 1994 yılı
ortalarındaolan
27 yılKaradeniz
SSK’lılığımBakır
sonrasıİşletmeleri’nden
emekli
günüoldum.
1947
Hopa
doğumluyum.
ve ortaokulu
1947yılıyılı
Hopa
doğumluyum.İlkİlk
ve
Hopa’daHopa’da
öğretmen
okulu ve
liseyi
son
ortaokulu
öğretmen
okulu
ve Artvin’de
liseyi
Artvin’de
son sınıfı
Rize’de
okuyarak
sınıfı Rize’de
okuyarak
1969
yılında1969
orta öğreyılında orta öğretimi bitirdim. Aynı yıl
timi bitirdim. Aynı yıl Erzurum Atatürk ÜniErzurum
Atatürk
Üniversitesi
Ziraat
Fakültesi Fototekni Bölümü’ne kayıt oldum.
4550 gün
sonra
İstanbul
Teknik
Üniversiteleri’nin
gece
bölümleri
açıldığından Maden Fakültesi Maden İşletme
Bölümüne kayıt oldum. Gece bölümüne
versitesi Ziraat Fakültesi Fototekni Bölümü’ne
kayıt oldum. 45 gün sonra İstanbul Teknik
Üniversiteleri’nin gece bölümleri açıldığından
Maden Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümüne kayıt oldum. Gece bölümünde eğitim görmem nedeniyle son sınıfta maden sektörünün
merkezinde işe başladım.
müze kadar işçi emektaşlarım ve meslektaşlarım ile camianın odak noktasında oluşum
nedeniyle genç yaşlı meslektaşlarım ile sıcak
ilişkim devam etmektedir.
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
04 Aralık 2014
Maden Mühendisleri Odası’ndaki çalıştığım
zaman süreci içinde 4 oda başkanı ile çalışma
şansına sahip oldum.
sı için yeterli olduğunu düşündüm. Jelatinit
dinamit ve kullanılan teknik amonyum nitratın
patlatma testini önceden yapmıştık).
Bu zaman süresinde 48 yönetim kurulu üyesi,
şube başkanları ile yönetim kurulu üyeleri ve
çalışanlarımız ile uyumlu çalışmayı sürdürmekteyim.
Bu atım gurubu daha sonra güvendiğim dozer
operatörünün niperi ile söküm yapılarak üretim devam edildi.
1978 yılında Jale ile evlendim. Gıda mühendisi
ve eşi doktor olan kızım ile dünyalar tatlısı erkek torunum ve yüksek okul mezunu kreş öğretmenliği yapan kızım vardır.
İLETİŞİM
Cep
: 0538 3495139
e-posta : [email protected]
Dünya Madenciler günü bayramında buluştuğumuz bu günde yaşamını yitiren meslektaşlarımız ve emektaşlarımızı saygıyla anıyorum.
METİN ÇİFTÇİOĞLU
METİN ÇİFTÇİOĞLU
Oda Sicil No:
2249
Oda
Sicil No: 2249
ANI
Murgul İşletmesi Çakmakkaya açık işletmesinde 1140-1152 basamak girişinde büyük atım
grubu için delinen 6,5 inççapındaki delikler,
formasyon yapısına uygun olarak 60 adet delinmişti. Kullanılacak olan patlayıcı madde
MKE’nin üretimi olan jelatinit dinamit, milisaniyeli elektrikli kapsül ile tarafımızdan imal edilen teknik amonyum nitrat kullanılarak delikler
şarj edildi.
Bağlantı sonrası patmatma işlemi ilgili başmühendis nezaretinde gerçekleştirildi. Patlatma
sonrası 17 deliğin patladığı, diğerlerinin patlamadığı tarafıma iletildi. Kalan delikler kontrol
edilip tekrar bağlanıp atıma hazır hale getirilerek patlatma işlemi gerçekleştirildi. Ancak
bu işlemde 5 deliğin patladığı görüldü. Sonra
delikler tek tek bağlanarak denendi, fakat işlev
görmedi. Sahadan sorumlu meslektaşıma deliklere 2 gün boyunca su verilmesinin talimatını verdim. (Kullanılan patlayıcı şarj edildikten
2 saatden sonra infilak gücü artan bir ivme ile
azaldığından patlama riskinin ortadan kalkma-
ÖZGEÇMİŞ
1952 yılı Adapazarı doğumluyum.
ÖZGEÇMİŞ
Dobruca İlkokulu, Rami Ortaokulu ve Plevne
Lisesi mezunu olduktan sonra 1969 yılında
1952gece
yılıbölümlerinin
Adapazarı doğumluyum.
İTÜ’nün
açılmasıyla Maden
Fakültesi
Maden
Mühendisliği
Bölümü’
nden
Dobruca İlkokulu, Rami
Ortaokulu
mezun oldum.
ve
Plevne Lisesi mezunu olduktan sonra 1969
1975-1977 yılları arasında MTA Sondaj Daireyılında
İTÜ’nün gece bölümlerinin açılmasıyla
sinde Kamp Şefi olarak çalıştım.
Maden
Fakültesi Maden Mühendisliği
1977- 1978 yıllarında Muş’ta Asteğmen olarak
Bölümü’
.
askerliğiminden
yaptım.mezun oldum.
1975-1977
yılları arasında
MTA Sondaj
19782008 yılları arasında
TKİ - GLİ Müessesesi
Müdürlüğü’ndeKamp
değişik görevlerde
çalıştım.çalıştım.
Dairesinde
Şefi olarak
19771978
yıllarında
Muş'ta
Asteğmen
Seher’in
eşi, Selen
ve Sezen’
in emekli
babası-olarak
yım.
askerliğimi
yaptım.
1978- 2008 yılları arasında TKİ - GLİ
İLETİŞİM Müdürlüğü’nde değişik görevlerde
Müessesesi
çalıştım.
Cep
: 0555 5668727
e-posta
: [email protected]
Seher'in
eşi, Selen ve Sezen' in emekli
babasıyım.
51
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
04 Aralık 2014
HÜSEYİN ÇAVA Vali “neden çatışmadınız?” diye işçilere kızıp
ocağı kapattı. Ocakların çevresi hep dağlık.
HÜSEYİN
ÇAVA
Oda Sicil No: 2256 Heryerden herkes girebilir. Ocaklara giden tek
bir köy yolu var ve yol girişinde devletin bir janOda Sicil No: 2256
darma karakolu var. Ocaklara ÖZGEÇMİŞ
girişte ve çıkışta arama ve kimlik kontrolü
yapmakla görevli 6 işçinin kaçırılması sonucu
kapatılan ocaklar özel güvenlik görevlileri bulundurma koşuluyla yeniden açıldı. Güvenlik
görevlilerini çevreyi görecek şekilde yerleştirdik. Ama gel gör ki ertesi gün PKK’lının biri
gece bizim güvenlik görevlisinin birinin mevzigirişte
ve çıkışta
arama
ve öldürüp
kimlik silahıkontrolü
sinde beklemiş,
sabah
görevliyi
yapmakla
görevli
6
işçinin
kaçırılması
nı alıp kaçmış. Bizde böyle stresli günlerin aksonucu
kapatılan ocaklar özel güvenlik
şamlarında aklımıza gelen tek şey olan rakıyla
görevlileri bulundurma koşuluyla yeniden
teselli bulurduk.
açıldı. Güvenlik görevlilerini çevreyi görecek
şekilde
yerleştirdik.
Ama var
gelaslında.
gör ki ertesi
40 yılda anlatılacak
çok anılar
gün PKK’lının biri gece bizim güvenlik
görevlisinin birinin mevzisinde beklemiş,
İLETİŞİM
sabah
görevliyi öldürüp silahını alıp kaçmış.
Bizde
böyle
stresli günlerin akşamlarında
Tel
: 0342 3216560
aklımıza
gelen
tek şey olan rakıyla teselli
Cep
: 0532 4230204
bulurduk.
40 yılda anlatılacak çok anılar var aslında.
1948 yılında Gaziantep’te doğdum. İlk, orta
ve liseyi Gaziantep’te bitirdim. İTÜ Maden
ÖZGEÇMİŞ
Fakültesi’nden
mezun oldum.
1948
yılında Gaziantep’te
doğdum. İlk, orta
ve liseyi Gaziantep’te bitirdim. İTÜ Maden
T.K.İ. (OAL) işletmesinde 1. MC hükümeti zamaFakültesi’nden mezun oldum.
nında işe başladım. Dokuz ay sonra “yetersizlik”
T.K.İ. (OAL) işletmesinde 1. MC hükümeti
gerekçesiyle
’den “ilk atılan
maden
zamanında
işeT.K.İ.
başladım.
Dokuz
ay mühensonra “
disi” unvanımı
aldım. AskerlikT.K.İ.’den
görevimden sonyetersizlik”
gerekçesiyle
“ilk
ra TDÇİ
Divriğimühendisi”
Madenleri’nde
çalıştım. 12aldım.
Eylül
atılan
maden
unvanımı
darbesine
kadar Gaziantep
çaAskerlik
görevimden
sonraBelediyesi’nde
TDÇİ Divriği
lışırken görülen
lüzum üzerine
“işten darbesine
atıldım.”
Madenleri’nde
çalıştım.
12 Eylül
kadar Gaziantep Belediyesi’nde çalışırken
12 Eylül sonrası T.K.İ.’nin dekapaj yüklenicilegörülen lüzum üzerine “işten atıldım.”
Ilgın, Seyitömer,
Silopi,
12 rinde
Eylül
sonrası Tunçbilek,
T.K.İ.’ninKeles,dekapaj
Şirnak
kömür
ocaklarında
şantiye
şefliği
görevyüklenicilerinde Ilgın, Seyitömer, Tunçbilek,
lerinde
bulundum.
Keles,
Silopi,
Şirnak kömür ocaklarında İLETİŞİM
MEHMET AYKUT URAS
MEHMET
AYKUT URAS
şantiye
şefliği
görevlerinde
bulundum.
Halen teknik nezaretçilik yapmakta olup evli ve
Oda Sicil Cad.
No: 2277
Halen
teknik
nezaretçilik
yapmakta
olup
evli
Sarıgüllük
Mah.
Ömer
Arpacıoğlu
üç çocuk babasıyım.
Sicil
No: 2277
ve üç çocuk babasıyım.
61025 Sok. FurkanOda
Apt.
No:6/7
ANI
Şehitkamil/Gaziantep
1995
yılında
Şirnak’ta
T.K.İ.’nin Tel: 0342 3216560
ANI
makinalarının yakılıp, ocakları belediyeye GSM: 0532 4230204
1995 yıldı.
yılında Terkedilmiş
Şirnak’ta T.K.İ.bir
’nin ocak
makinalarının
verdiği
dekapaj
topraklarıyla
Çocuklar
yakılıp, ocaklarıdoldurulmuştu.
belediyeye verdiği yıldı.
Tertoprağın
içinden
kömür
artıklarını
toplarken
kedilmiş bir ocak dekapaj topraklarıyla dolduÖZGEÇMİŞ
toprağın
oturması
rulmuştu.
Çocuklarsonucu
toprağın“çökük”
içinden altında
kömür ÖZGEÇMİŞ
kalmışlar,
kurtarmak
üçsonucu
kömür 1950 Mersin doğumluyum. 1968 yılında Merartıklarınıonları
toplarken
toprağınisteyen
oturması
işçisi
de
2.
bir
çökükte
toprağa
gömüldüğü
sin1950
TevfikMersin
Sırrı Gür
Lisesi’nden mezun
oldum.
doğumluyum.
1968 yılında
“çökük” altında kalmışlar, onları kurtarmak istegünlerde göreve başladım.
Tevfik İTÜ’nün
Sırrı Gür
Lisesi’nden
mezun ile
yen üç kömür işçisi de 2. bir çökükte toprağa Mersin
1969 yılında
gece
bölümü açılması
Gün geçmezdi ki bir çatışma olmasın. Bir oldum.
günlerde mayına
göreve başladım.
İşletme Bölümü’ne kayıt oldum.
güngömüldüğü
kömür kamyonu
basar, bir gün Maden
1969 yılında İTÜ’nün gece bölümü
şantiye
basılır, ki birgün
PKK
6 Birişçimi
Gün geçmezdi
bir çatışma
olmasın.
gün
kaçırmıştı.
kömür kamyonu mayına basar, bir gün şantiye
Vali
“ neden
çatışmadınız?”
diye işçilere
basılır,
birgün PKK
6 işçimi kaçırmıştı.
kızıp ocağı kapattı. Ocakların çevresi hep
52 Heryerden herkes girebilir. Ocaklara
dağlık.
giden tek bir köy yolu var ve yol girişinde
devletin bir jandarma karakolu var. Ocaklara
açılması
ile Maden
İşletme
Bölümü’ne
kayıtbaşMezuniyetim
sonrası
MTA’da
çalışmaya
oldum.
ladım. 1976 yılı ortalarında MTA’dan ayrılarak
Mezuniyetim sonrası MTA’da çalışmaya
komando1976
asteğmen
olarak askere
gittim. Asbaşladım.
yılı ortalarında
MTA’dan
ayrılarak komando asteğmen olarak askere
gittim. Askerlik sonrası 1999 yılı başlarına
kadar ticaretle uğraştım. Ancak ticarette
başarılı olamadım. İlk çalıştığım kuruma geri
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
kerlik sonrası 1999 yılı başlarına kadar ticaretle
uğraştım. Ancak ticarette başarılı olamadım. İlk
çalıştığım kuruma geri döndüm. Halen bu kurumda çalışmaya devam ediyorum.
Evliyim, iki kız bir erkek çocuk sahibiyim.
İLETİŞİM
Cep
: 0534 7777005
e-posta : [email protected]
04 Aralık 2014
arasında Maden Mühendisleri Odası’nda; yönetim kurulu üyeliği, genel sekreterlik, 2. başkanlık ve yönetim kurulu başkanlığı yaptım.
Ayrıca bir çok seminer, sempozyum, çalıştay,
komisyonda görev aldım ve 21. Uluslararası
Türkiye Madencilik Kongresi ve Sergisi Yürütme Kurulu Başkanlığı görevinde bulundum.
1982 yılında Oda Yönetim kuruluna önerildim
ve meslek odamda aktif yöneticiliğim başlamış
oldu.
12 Eylül 1980 darbesi, başta meslek örgütleri,
sendikalar ve derneklerin faaliyetlerini kısıtlaASIM KUTLUATA
mış, kadrolar üzerinde ciddi baskılar oluşturASIMOda
KUTLUATA
Sicil No: 2314
muştu. Bu yıllarda, mevcut Oda aktivitelerinin devamını sağlamaya çalışırken “kamunun
Oda Sicil No: 2314
menfaatlerini savunma” anlayışı kapsamında
Oda görüşlerimizin dile getirildiği “1982 Anayasa Tasarısı ve Doğal Kaynaklarımız“ Panelini
gerçekleştirdik. Dar kadrolarla, üye/oda, sektör,
maden bölümleri, meslek odaları ve demokraÖZGEÇMİŞ
1982 yılında
Yönetimilekuruluna
tik kitleOda
örgütleri
ilişkilerimizi geliştirerek
ÖZGEÇMİŞ
önerildim
ve
meslek
odamda
aktif
sektörün
ülkenin sorunlarına yönelik tespit
1950 Yılında Rize’nin Fındıklı ilçesi yöneticiliğim
başlamış ve
oldu.
1950 Yılında
Rize’nin
Fındıklı
Yaylacılar
ve önerilerimizi dile getirmeye çalıştık.
Yaylacılar
Köyü’nde
doğdum.
İlk ilçesi
Okulu
Köyümde,
Orta
Okulu Fındıklı’da,
de
12 Eylül 1980 darbesi, başta meslek
Köyü’nde
doğdum.
İlk OkuluLiseyi
Köyümde,
Orta
yılı Odamızın
Genel Kurulunda meslekRize’de
okudum.
İstanbul
Teknik örgütleri, 1992
sendikalar
ve
derneklerin
Okulu Fındıklı’da,
Liseyi
de Rize’de
okudum.
Üniversitesi Maden Fakültesinden mezun faaliyetlerinitaşlarımın
kısıtlamış,desteği
kadrolar
ile üzerinde
Oda Yönetimine ve Oda
İstanbulsonra
Teknik
Fakül-baskılar oluşturmuştu. Bu yıllarda,
olduktan
1977Üniversitesi
Ocak ayına Maden
kadar ciddi
Başkanlığına seçildim.
Kromit
Madencilik
Şirketinde
çalıştım.
tesinden
mezun
olduktan
sonra1977
1977mevcut
Ocak Oda aktivitelerinin devamını
Ocak
Sondaj
Dairesinde
sağlamaya Yönetim
çalışırken
“kamunun danışma kurullaKurulu ve Odamızın
ayınaayında
kadar MTA
Kromit
Madencilik
Şirketinde
çalışmaya başladım ve Ağustos ayında menfaatlerini savunma” anlayışı kapsamında
rının tespit
ve getirildiği
önerileri doğrultusunda;
Oda örçalıştım.
1977
ayında
Sondaj
Daiaskere
gittim.
1979Ocak
– 1999
yıllarıMTA
arasında
Oda
görüşlerimizin
dile
“1982
gütlülüğünün
sırasıyla
Fizibilite
Etütleri Dairesinde
ve Doğal geliştirilmesi,
Kaynaklarımız“üyeye ulaşılması,
resindeMTA
çalışmaya
başladım
ve AğustosAnayasa
ayın- Tasarısı
veda
Sondaj
Dairesi’nde
Panelini gerçekleştirdik.
Dar hukuki
kadrolarla,
mesleki faaliyetler,
sorunlar, madencilik
askere
gittim. çalıştım.
1979 – 1999
1999yılında
yılları arasınMadencilik Fonu Genel Sekreterliğine üye/oda, sektör, maden bölümleri, meslek
politikaları,
dünyada
ve
ülkemizdeki
bilimsel
da sırasıyla
MTAyılına
Fizibilite
Dairesinde
atandım
ve 2004
kadarEtütleri
bu görevi
odaları ve demokratik kitle örgütleri
ile
teknik gelişmelerin
tartışılması, değerlenyürüttüm.
MTA
Fizibilite Etütleri
ilişkilerimizivegeliştirerek
sektörün ve ülkenin
ve Sondaj
Dairesi’nde
çalıştım.Dairesi
1999 yılında
Ruhsat
Hakları
Koordinatörlüğü’nde
2009
sorunlarına
yönelik
tespit
ve
önerilerimizi
dirilmesi
ve
sonuçların
kitap/ dergi / broşür
Madencilik Fonu Genel Sekreterliğine atanMayıs ayına kadar çalıştım ve Emekliye dile getirmeye çalıştık.
haline getirilmesi amacıyla sektör ve üniverdım ve 2004 yılına kadar bu görevi yürüttüm.
ayrıldım.
sitelerle
birlikte,
Türkiye
Madencilik ve Kömür
1992 yılı
Odamızın
Genel
Kurulunda
MTA Fizibilite Etütleri Dairesi Ruhsat Hakları
Üniversite
yıllarımda,
sınıf
temsilciliği
meslektaşlarımın
desteği
ile
Oda
Yönetimine
Kogreleri’nin ve devam eden etkinliklerin yanı
Koordinatörlüğü’nde 2009 Mayıs ayına kadar
ve mezun olduktan sonra Pozantı’da krom ve Oda Başkanlığına seçildim.
sıra, madencilik üretiminin, gelişen teknoloçalıştım
ve
Emekliye
ayrıldım.
üretimi, Maden Tetkik ve Arama Genel
jilere
ve mühendislik
uygun, işçi
Müdürlüğünde sondaj, galeri/yarma ve
Yönetim
Kurulu
ve Odamızın hesaplarına
danışma
Üniversite yıllarımda, sınıf temsilciliği ve mehafriyat, fizibilite raporlarının hazırlanması kurullarının sağlığı
tespit veve
önerileri
doğrultusunda;
iş güvenliği
konularını önemseyen
zun olduktan
sonra çalışmalarımın
Pozantı’da krom
çalışmaları
gibi mesleki
yanı üretimi,
Oda örgütlülüğünün geliştirilmesi, üyeye
aktiviteler düzenleme kararlarını alarak uygusıra,
1982
- 2000
Maden ulaşılması, mesleki faaliyetler, hukuki
Maden
Tetkik
ve yılları
Aramaarasında
Genel Müdürlüğünde
lamaya başladık.
Mühendisleri Odası’nda; yönetim kurulu sorunlar, madencilik
politikaları, dünyada ve
sondaj, galeri/yarma ve hafriyat, fizibilite raüyeliği, genel sekreterlik, 2. başkanlık ve ülkemizdeki bilimsel ve teknik gelişmelerin
İstanbul
ve İzmir Şubelerimiz
porlarının
hazırlanması
çalışmaları
gibitartışılması,
mesyönetim
kurulu
başkanlığı yaptım.
Ayrıca bir
değerlendirilmesi
ve sonuçların ile bir çok il ve işçok
seminer,
sempozyum,
çalıştay,
broşür haline getirilmesi
leki çalışmalarımın
yanı sıra, 1982
- 2000kitap/
yılları dergiyeri/ temsilciliklerimizin
kuruluşlarını gerçekleşkomisyonda görev aldım ve 21. Uluslararası amacıyla sektör ve üniversitelerle birlikte,
Türkiye Madencilik Kongresi ve Sergisi Türkiye Madencilik ve Kömür Kogreleri’nin
Yürütme Kurulu Başkanlığı görevinde ve devam eden etkinliklerin yanı sıra,
bulundum.
madencilik üretiminin, gelişen teknolojilere
ve mühendislik hesaplarına
uygun, işçi
53
04 Aralık 2014
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
tirdik. Bu şubelerimizin hangi sempozyum ve
aktiviteleri gerçekleştirecekleri kararını şube
yönetimleri ile birlikte verdik. Günümüzde de
bu sempozyum ve aktiviteler, yenileri eklenerek ve gelişerek devam etmektedir.
ve de yüzlerce insanımızı kaybettik. Kaybettiğimiz işçi kardeşlerimiz ve değerli meslektaşlarımdan, meslek örgütü başkanlığını yapmış
biri olarak üzerime düşen sorumluluk bilinci
ile özür dilerim.
2000 yılında yönetimden ayrıldıktan sonra da
elimden geldiği oranda mesleğime, meslektaşlarımın madencilikte etkin olmalarını savunmak amacıyla bana verilen görevleri yerine
getirmeye çalıştım.
Bu yıl meydana gelen Soma ve Ermenek facialarında çok ciddi dersler çıkarılması gerektiğine inanıyorum. Projelendirme, idari yapı,
teknolojinin kullanılması, çalışanların eğitimi
ve hukuki alanda köklü değişiklikler yapılması
zamanının çoktan geçtiğini düşünüyorum. Ancak gelişmelere baktığımızda ve reform niteliğinde olduğu iddia edilen yasal düzenlemelerin palyatif yaklaşımlar olduğunu ve bu ve
benzeri faciaları önleyemeyeceğini belirtmek
isterim.
Madenciliğin ülke ekonomisinde yeri ve önemini her platformda dile getirmeye çalıştık.
Sanayi devrimini çeşitli nedenlerle “ıskalamış”
olan Osmanlı imparatorluğunun yerine kurulan Türkiye Cumhuriyetinin sanayileşme
politikaları ve girişimlerinden 1940’lardan
sonra uzaklaşılması sonucu, hedeflenen sanayileşme gerçekleştirilememiş ve genel olarak
madenlerimiz ya hammadde ya da ara ürün
eldesi boyutunda kalmıştır. Oda olarak; hammadde ihracatı yerine, mamul madde üretimi
gerçekleştirecek teknolojileri hayata geçirerek
madenlerimizin ülke sanayinde tüketilmesini
savunduk ve hala da savunmaya devam ediyoruz. Ancak mesleki faaliyetler, mühendisin
maden üretimindeki etkinliği, oda-üye ilişkilerinde önemli gelişmeler sağlamamıza rağmen,
madencilik üretiminin, gelişen teknolojilere ve
mühendislik hesaplarına uygun işçi sağlığı ve
iş güvenliği konularını önemseyen, azaltan –
ortadan kaldıran düzeye getirilmesinde istenilen etkiyi oluşturamadık!!
Sektörümüzde, günümüzde ve geçmişte; modern teknik ve teknolojilerin uygulanmaması,
gerekli kontrol ve denetimlerin ve projelerin
yapılmaması ya da madenciliğin değişik konularında da, sempozyum, çalıştay ve seminer
gibi yapılan projelerin gereği gibi uygulamaya
konulmaması ile çalışanlarımızı yeterli düzeyde eğitmememizin sonucu, kazalar / facialar
kaçınılmaz olmuştur. Bir çok platformda görüş,
düşence ve yapılması gerekenleri dile getirmemize rağmen istenilen düzeyde etkili olamadık
54
Çalışanlarını daha güvenli işletmelerde istihdam eden bir madencilik sektörü hayaliyle 40
yılımızı tamamladık. Gelecek yıllarda sorunları
çözülmüş bir madencilik sektörü umudu ve dileği ile…
1988 yılından sonraki çalışmalarımda bana destek veren, anlayışla karşılayan eşim Asuman’a
teşekkür ederken, meslektaşım (oğlum) Onur
Berk ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’ne bu yıl giren kızım
Yeşim’e de başarılar dilerim.
Maden Fakültesine beraber başladığımız değerli sınıf arkadaşlarım; Öztürk Meral, Mehmet
Yapalak, Nejat Tanki ve Necmi Aksakal’ın da
aramızda olmalarını çok isterdim. Onları, özlem
ve sevgi ile anıyorum.
İLETİŞİM
Cep : 0533 2691761
e-posta : [email protected]
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
İLYAS BEYDİLİ
Oda Sicil No: 2333
04 Aralık 2014
minyum, Sançim Çimento, Uşak; Hitit Seramik,
Umpaş,
Uşak Seramik, Murat Bey Süt Ürünleri,
İLYAS
BEYDİLİ
Sesli Tekstil, Balta Orient, Tüprak Anadolu İnOda Sicil
2333Pomza A.Ş. gibi yerlerde çalıştım
şaat,No:
Salihli;
ve halen Çalışma Bakanlığının İSG Katip uygulaması çerçevesinde İ.S.G. Uzmanı ve İşyeri
Hekimliği-İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici olarak
çalışmaya devam etmekteyim.
Hedeflediğim 40. yıl’da bu sektör ve meslekte
07 Mayıs 1951’de Bursa’da doğdum. meslekte
olmanın,
tüm çalışanlara
(işçi- vermiş
olmanın,
tüm çalışanlara
(işçi-işveren)
ÖZGEÇMİŞ
İlkokul,
ortaokul ve liseyi Bursa’da işveren)
vermiş
ve
vermekte
olduğum
ve vermekte olduğum hizmetten duyduğum
tamamladıktan
sonra,
1969-1970
hizmetten
duyduğum
kıvanç
ve
07 Mayıs 1951’de
Bursa’da
doğdum.öğretim
İlkokul, orkıvanç ve mutluluğumu; Öncelikle ailem, iş
yılında
M.M.F.
Maden
Bölümü’nde,
mutluluğumu;
Öncelikle
ailem,
iş
taokulİ.T.Ü.
ve liseyi
Bursa’da
tamamladıktan
sonra,
arkadaşlarım
ve Maden
Mühendisleri
Odası caüniversite
hayatım
başladı.
Güzel,
heyecanlı
arkadaşlarım
ve
Maden
Mühendisleri
Odası
1969-1970 öğretim yılında İ.T.Ü. M.M.F. Maden
miası
paylaşırken; Madenciler
ve unutulmayacak anılarla 1974 yılında camiası
ileilepaylaşırken;
Madenciler günü
günüvesilesi
Bölümü’nde, üniversite hayatım başladı. Güzel,
ile ile
ve ve
birbir
daha
yaşanmaması
için
tüm
kesimlemezun oldum.
vesilesi
daha
yaşanmaması
için
tüm
heyecanlı
ve
unutulmayacak
anılarla
1974
yıMeslek hayatıma, Bursa/ Mustafa Kemalpaşa kesimlerin
kanun
ve yönetmenlikler
rin ilgiliilgili
kanun
ve yönetmenlikler
çerçevesinde
lında mezun
oldum.
Kestelek
köyündeki
Y.Altı Bor Madeni’nde çerçevesinde
çalışmalarını
içten
diler,
derin bildiçalışmalarını
içten diler,
derin
üzüntümü
başladım.
Askerlik
nedeni
ile
ayrılmak
üzüntümü
bildiririm.
ririm.
Meslek hayatıma, Bursa/ Mustafa Kemalpaşa
zorunda kaldım. Ve 130. dönemde teğmen
Kestelek köyündeki Y.Altı Bor Madeni’nde başolarak askerlik hizmetimi tamamladım.
ANI
ladım.
Askerlik
nedeni
ile
ayrılmak
zorunda
kal1977 yılında T.K.İ.-G.L.İ. Tunçbilek Yer altı
ANI
dım. Ve 130.
dönemde
teğmen
olarak
askerlik
Ocağı’nda
vardiya
mühendisi
olarak
göreve
Odamızın, K.K.T.C. Lefkoşa’da düzenlediği
hizmetimi
tamamladım.
başladım.
Nakliyat,
ocak, hazırlık, bölüm, 1. TaşOdamızın,
Ocakları Sempozyumu’nda
sunacağım
K.K.T.C. Lefkoşa’da
düzenlediği 1.
baş1977mühendis,
yerüstü
istihsal,
etüt
“İş
Sağlığı
ve
Güvenliği
ile
ilgili
mevzuatta
Taş Ocakları Sempozyumu’nda sunacağım “İş
yılında T.K.İ.-G.L.İ. Tunçbilek Yer altı
şubelerinde görev yaptıktan sonra, 1997 ki son
ileile iş
Sağlığıgelişmeler
ve Güvenliği
ilgili kazalarının
mevzuatta ki son
Ocağı’nda vardiya mühendisi olarak göreve
yılında atandığım Eğitim, işçi sağlığı iş azaltılmasının
verimliliğe
etkisi”
konulu
ilk
gelişmeler ile iş kazalarının azaltılmasının
vebaşladım.
Nakliyat,
ocak, hazırlık,
bölüm,
güvenliği
şube
müdürlüğüm
sırasında
2005 baş
sunumumda
yeterli
tecrübeye
sahip
rimliliğe etkisi” konulu ilk sunumumda yeterli
mühendis,
istihsal,vermiş
etüt olduğu
şubelerinyılında
Çalışmayerüstü
Bakanlığı’nın
olmadığımdan; toplum önündeki heyecanımı
tecrübeye
sahipmümkün
olmadığımdan;
de görev
yaptıktan
1997
yılında atanimkan
ile sınava
girereksonra,
A sınıfı
iş güvenliği
ve telaşımı
unutmam
olmadı.toplum önünheyecanımı
ve telaşımı
unutmam
uzmanı
Bu sağlığı
dönemlerde;
işletmeşube
AncakdekiOdamızın
verdiği
bu imkan
ve mümdığım oldum.
Eğitim, işçi
iş güvenliği
kün
olmadı.
iktisadı
genel yöneticilik
İngilizce
tecrübenin bu günlere gelmeme büyük
müdürlüğüm
sırasındaprogramı,
2005 yılında
Çalışma
öğretmenliği,
Yurt
Madenciliğin
düzenlediği
katkısı için teşekkürlerimi bir borç bilirim.
Bakanlığı’nın vermiş olduğu imkan ile sınava
Ancak Odamızın verdiği bu imkan ve tecrübeher türlü eğitim ve seminerlere katıldım.
girerek A sınıfı iş güvenliği uzmanı oldum. Bu
nin bu günlere gelmeme büyük katkısı için te2006 yılında emekli oldum ve özel sektörde İLETİŞİM
dönemlerde;
işletme
iktisadı
genel
yöneticilik
şekkürlerimi bir borç bilirim.
çalışma hayatıma devam ettim. G.L.İ.
programı,
İngilizce
öğretmenliği,
Yurt
MadenTunçbilek’teki
mühendislik
görevim Patlangıç Mah. 346/1 Sok. Beysu Apt.
ciliğin düzenlediği
türlü eğitim İşyeri
ve semiesnasında
2. dönemherT.K.İ.-G.L.İ
No:13/3 Fethiye /MUĞLA
nerlere katıldım.
2006
yılında emekli oldum ve
Temsilciliği
görevini
de yürüttüm.
GSM:İLETİŞİM
0536 4241827
Kütahya;
Emet
Bor,
Eti
Gümüş,
Orcia,
Seyit
e-mail:
[email protected]
özel sektörde çalışma hayatıma devam ettim.
Cep
: 0536 4241827
Ömer
Ünsa mühendislik
A.Ş. Bilecik;görevim
Arslan esG.L.İ.dekapaj,
Tunçbilek’teki
e-mail : [email protected]
Alüminyum,
Sançim T.K.İ.-G.L.İ
Çimento, İşyeri
Uşak;Temsilciliği
Hitit
nasında 2. dönem
Seramik, Umpaş, Uşak Seramik, Murat Bey
görevini de yürüttüm.
Süt Ürünleri, Sesli Tekstil, Balta Orient,
Tüprak
Anadolu
Salihli;
Pomza
A.Ş.Seyit
Kütahya;
Emetİnşaat,
Bor, Eti
Gümüş,
Orcia,
gibi
yerlerde
çalıştım
ve Bilecik;
halen Çalışma
Ömer
dekapaj,
Ünsa A.Ş.
Arslan AlüBakanlığının
İSG
Katip
uygulaması
çerçevesinde İ.S.G. Uzmanı ve İşyeri
55
Hekimliği-İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici
olarak çalışmaya devam etmekteyim.
Hedeflediğim 40. yıl’da bu sektör ve
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
04 Aralık 2014
SIRRI ERGUN
SIRRI ERGUN
Oda Sicil No: 2350
Oda Sicil No: 2350
FARUK YILMAZ
Oda Sicil No: 2431
FARUK YILMAZ
Oda Sicil No: 2431
ÖZGEÇMİŞ
ÖZGEÇMİŞ
ÖZGEÇMİŞ
ÖZGEÇMİŞ
1989’dan ber
İstanbul’da
1950’de
doğdum.
Çocukluğum
ve
İstanbul’da 1950’de doğdum. Çocukluğum
16 temmuz 1951 Bursa - Orhangazi-Yeniköy
Harmancık’ta bir
gençliğim
mühendisi
babamın
ve
gençliğim maden
maden mühendisi
olanolan
babamın
doğumluyum.
İlkokul
sınıfı köy Muhafaza
oku16 temmuz 1951
Bursabirinci
- OrhangaziMemur
mesleği
mesleği gereği
gereği Değirmisaz
Değirmisaz Tunçbilek
Tunçbilek ve
ve TavYeniköy
doğumluyum.
İlkokul
birinci
sınıfı
Bey,
bende
bir em
lunda
okudum
“pekiyi”
ile
okuma
yazmayı
Tavşanlı
linyit yatakları
maden
şanlı gibi gibi
linyit yatakları
maden bölgelerinde
köy
okulunda
okudum
“pekiyi”
ile
okuma
”Hayırdır?”
derken
öğrenmeden ikinci sınıfa geçtim. Hatay da
bölgelerinde geçti. Ortaokul ve liseyi yatılı
geçti. Ortaokul ve liseyi yatılı olarak Talas veyazmayı öğrenmeden ikinci sınıfa geçtim. “Hemen geliyorum
olarak
Talas
ve
Tarsus
Amerikan
öğretmen olan ablamın peşine takılarak İlk ve
Tarsus Amerikan
Kolejlerinde
tamamladım.
Hatay
öğretmen Antakya’
olan ablamın
ve nefes nefese ge
Kolejlerinde
tamamladım.
1970 yılında
İTÜ
Ortadaöğrenimimi
da, lisepeşine
öğrenimimi
1970 yılında
MMF Maden
MMF
Maden İTÜ
Bölümü’ne
girdimBölümü’ne
ve 1975 gir-takılarak İlk ve Orta öğrenimimi Antakya’ uzattı. “ Köye (Tr
İstanbul’da Kabataş Erkek Lisesi’nde tamamlaŞubat
döneminde
eğitimimi
tamamladım.
dim ve
1975 Şubat
döneminde
eğitimimi ta-da, lise öğrenimimi İstanbul’da Kabataş köyü) izine gitmi
dım.
1977 yılında evlendim ve Garp Linyitleri
Erkek Lisesi’nde tamamladım.
konuşurken senin
mamladım.
Müessesesi’nde işe başladım.
1968 yılında Tıp Fakültesini kazanamayınca
BENİM MÜHEN
1979
de master
eğitimimi
1977 yılında
yılında İTÜ
evlendim
ve Garp
Linyitleri
1969
yılında
İ.T.Ü
Maden
Fakültesine
kayıt
yap1968
yılında
Tıp
Fakültesini
havalara
zıpladı, s
tamamladım.
Müessesesi’nde işe başladım.
kazanamayınca
1969
yılında
İ.T.Ü
Maden
küçük
bir
paket uza
tırdım. Bir rivayete göre 1976; diğerine göre
1980 senesinde Kuleli Askeri Lisesi’nde
yaptırdım.
İngilizce
olarak
Yedek
1977 dekayıt
mezun
oldum.Bir rivayete göre
1979 yılındaÖğretmeni
İTÜ de master
eğitimimi
tamam-Fakültesine
1976;
diğerine
göre
1977
de mezun oldum.
Paketi aldım,
Subaylığımı
tamamladım.
1981
yılında
Bursa
ladım.
Bu hiç tanımadığım meslek zaman içersinde
Linyitleri İşletme Müdürlüğü’nde göreve
İçinden gözlerimde
bana
kendini
sevdirdi, sanırım
de onuiki
sev-avuç fındık,
başladım.
1995 yılında
ayrılarak
işimi İn1980 senesinde
Kuleli
Askerikendi
Lisesi’nde
Bu hiç
tanımadığım
meslekben
zaman
kurdum.
2001
yılında
devletten
emekli
dim. bana kendini sevdirdi, sanırım ben Vakfıkebir peyniri
gilizce Öğretmeni olarak Yedek Subaylığımıiçersinde
oldum.
tamamladım. 1981 yılında Bursa Linyitleri İş-de onu
sevdim.
adamın
İnsan
zihninin doğal yapısı gereği bende
de adı ” Nuri B
2012 yılında kendi işimi de sonlandırarak
letme
Müdürlüğü’nde
göreve
başladım.
1995
tamamen emekli oldum.
kötü anılar törpülendi, yok oldu. Sadece iyi ve
İnsan zihninin doğal yapısı gereği bende
yılındaİstanbul’da
ayrılarak oturmakta
kendi işimiolup,
kurdum.
2001 yıHalen
bir erkek
gülümsetenler kaldı (H.Cahit ÜLKER kahkahası,
de
kötü
anılar törpülendi, yok oldu. Sadece
Bir küçük şant
bir
kız
çocuk
sahibiyim.
lında devletten emekli oldum.
F.Nejat TANKİ gülümseyişi).
iyi ve gülümsetenler kaldı (H.Cahit ÜLKER
Tan yeri ağarm
2012 yılında kendi işimi de sonlandırarak ta-kahkahası,
İLETİŞİM
F.Nejatmesleğimi
TANKİ gülümseyişi).
1978 yılında
yapmaya karar vererekYeni bir gün ba
mamen emekli oldum.
birçok sınıf arkadaşımın olduğu E.K.İ’de işbaşıSanki çok mutl
GSM: 0532 2627261
yılında
mesleğimi
yapmaya
karar mut-Ayni şeyleri ya
yaptım.
Yaşanılırken
farkına
varılmayan
Halen İstanbul’da
oturmakta olup, bir erkek bir 1978
e-posta:
[email protected]
vererek
birçok
sınıf
arkadaşımın
olduğu
lu dört sene geçirdim, daha sonra özel sektör
kız çocuk sahibiyim.
E.K.İ’de
yaptım.
Yaşanılırken
farkına
sonraişbaşı
yine E.K.İ
(T.T.K),
sonra yine
özel sektör;
varılmayan mutlu dört sene geçirdim, daha İLETİŞİM
birde bakmışsın son perdeyi oynuyorsun.
sonra özel sektör sonra yine E.K.İ (T.T.K), GSM: 0532 625918
İLETİŞİM
beri
çalıştığım
–Harmancık’ta
sonra1989’dan
yine özel
sektör;
birde BURSA
bakmışsın
son e-posta: farukyilma
Cep
: 0532 2627261
perdeyi
oynuyorsun.
bir gün
kaldırımda Orman Muhafaza Memuru
e-posta : [email protected]
56
önümü kesti, ”Faruk Bey, bende bir emanetiniz
var” dedi. Ben ”Hayırdır?” derken;
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
“Hemen geliyorum” deyip koşarak uzaklaştı
ve nefes nefese geri döndü, küçük bir paket
uzattı. “ Köye (Trabzon –Vakfıkebir’in bir köyü)
izine gitmiştim, dayımla buralardan konuşurken senin adın geçti -“UYY! O BENİM MÜHENDİSİMDİR “--- diye havalara zıpladı, sana bunu
gönderdi.”diye küçük bir paket uzattı.
Paketi aldım, eve gittim ve açtım. İçinden gözlerimden yaşları da sürükleyerek iki avuç fındık,
bir parça kaşar peyniri Vakfıkebir peyniri çıktı.
Beni ağlatan bu adamın adı ” Nuri BAKİ” idi.
Bir küçük şantiye şiiri ile bitireyim.
Tan yeri ağarmakta yavaştan,
Yeni bir gün başlıyor.
Sanki çok mutlu olmuşuz gibi dün
Ayni şeyleri yaşayacağız sil baştan
F. YILMAZ
İLETİŞİM
Cep
: 0532 6259186
e-posta : [email protected]
04 Aralık 2014
da askerlik görevimi tamamladım. 1983 yılında
Tübitak bursiyeri olarak yine Londra Üniversitesi, Imperial College’de doktora çalışmamı tamamlayarak Ph.D derecesi aldım.
1983 yılında TTK Zonguldak Merkez Lavvarı’nda
İşletme Mühendisi olarak göreve başladım.
1990-2007 yılları arasında Başer Maden San.
Ve Tic. A.Ş.’nin barit zenginleştirme ve öğütme
tesislerinin kuruluşunda görev aldım ve aynı
zamanda şirketin ihracat müdürlüğü görevini
yürüttüm.
2007-2012 yılları arasında Şetat Madencilik
A.Ş.’nin Bursa Orhaneli Krom 2 zenginleştirme
tesisinin işletme müdürlüğü görevinde bulundum. Şu anda aynı firmanın Ar-Ge çalışmalarına danışman olarak katılmaktayım.
Halen 30 yıllık evli olup, bir kız evlat sahibiyim.
İLETİŞİM
Tel
: 0312 2401974
Cep
: 533 4248672
Mehmet Emin LEKİLİ
MEHMET EMİN
LEKİLİ
Oda Sicil
No: 2440
Oda
SicilSicil
No: 2492
Oda
No:
Oda Sicil No: 2440
ÖZGEÇMİŞ:
ÖZGEÇMİŞ
NAİL
DELİGÖZ
NAİL
DELİGÖZ
2492
İLETİŞİM:
ÖZGEÇMİŞ
ÖZGEÇMİŞ
1950 yılında
Kızılcabölük / Denizli’de doğdum.
1953 yılı
doğumlu
olup, ilkolup,
ve ortailk
öğre1953
yılıAnkara
Ankara
doğumlu
ve orta
Koru Mah.. Kavamyı Sok. Mimoza Apt. İlk,
orta
ve
lise
tahsilimi
Denizli’de bitirdim.
nimimi Mimar
KemalKemal
İlk ve Ortaokulu’nda,
lise 1950 yılında
öğrenimimi
Mimar
İlk ve Ortaokulu’nda,
Kızılcabölük
/ İstanDenizli’de
bul Teknik
Üniversitesi’nden
mezun
olduktan
öğrenimimi Ankara Atatürk Lisesi’nde tamam SİTESİ A BLOK NO: 19 İÇ KAPI NO: 26 lise öğrenimimi Ankara Atatürk Lisesi’nde
doğdum.
İlk, orta ve lise tahsilimi Denizli’de
sonra vatani görevimi Erzurum’da yedek subay
ladım. 1974 yılında İTÜ Maden Fakültesi’nden
tamamladım.
1974 yılında
yılında
bitirdim.
İstanbulEtibank
Teknik
Üniversitesi’nden
olarak Yenimahalle/ ANKARA tamamladım.
Keçiborlu
Kükürt
mezun oldum. 1976
LondraİTÜ
Üniver-Maden
mezun
olduktan
sonra vevatani
görevimi
Fakültesi’nden
mezun Mineral
oldum.Technology
1976 yılında
İşletmesi’nde
15 sene mühendis
baş mühensitesi, Imperial College,
dis olarak görev
yaptıktan
sonra,
1993 yılından
departmanından
Cevher
Hazırlama
Dalı’nda
Erzurum’da
subay
olarak
tamamladım.
Londra
Üniversitesi,
Imperial
College,
Mineral
Tel yedek
: 0312 2401974 Yüksek
Lisans
(M.Sc)
derecesi
aldım.
1979
yılınitibaren
Bursa
Kestelek
Bor
İşletmesi’nde
müdür
Etibank Keçiborlu Kükürt İşletmesi’nde
15
Technology departmanından Cevher Hazırlama
sene mühendis
ve baş mühendis olarak
Dalı’nda Yüksek Lisans (M.Sc) derecesi aldım.
GSM : 533 4248672
57 görev
yaptıktan sonra, 1993 yılından itibaren Bursa
1979 yılında askerlik görevimi tamamladım.
Bor İşletmesi’nde müdür yardımcısı
1983 yılında Tübitak bursiyeri olarak Kestelek
yine
İ
G
K
G
e
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
04 Aralık 2014
yardımcısı olarak 4 yıl, daha sonra tayin olduğum İzmir Perlit İşletmesi’nde müdür yardımcısı
ve müdür olarak 7 yıl görev yaptım. 2004 yılında
son görev yerim olan Emet Bor İşletmesi’nden
emekli oldum.
Evli, iki çocuk ve iki torunum vardır.
ANI
İzmir Perlit İşletmesi’nde çalışırken, Aliağa
/ İzmir’de bir firmanın sıvılaştırılmış doğal
gaz terminali yatırımında yapımı üstlenen
Amerika’lı firma izolasyon malzemesi olarak
özellikle Yunan Perlit’i kullanmakta ısrar etmektedir. 9 Eylül Üniversitesi ve işletmede yapılan
çalışmalar ve denemeler sonunda firmanın
istediği özellikte genleşmiş perliti kendilerine
verebileceğimize ikna ederek Etibank perlitini
kabul ettirdik ve terminal inşaatı tamamlandı.
Sonrasında yapımcı firma kanalıyla da dünyanın değişik ülkelerinde yapılan bu tür yapılar
için yıllarca Etibank perlitinin ihracatını gerçekleştirdik. Uzun yıllar çalıştığım madencilik faaliyetlerinin zorlu ve bazen acı hatıraları içinde
bu anının ayrı bir yer tutmaktadır.
1964 yılı sonbaharında bir Alman taşkömürü
şirketinin talebi üzerine Almanya’nın Ruhr havzasına gittim. Sanat ve meslek yüksek okullarını kömür madeninde işçi olarak çalışırken
okudum. Daha sonra Almanya’nın Buchum
kentinde maden mühendisliği okulunu bitirdim. 2 yıl Buhr Kömür İşletmeleri’nde mühendis olarak çalıştıktan sonra 1976 yılında askerlik
görevi için yurda döndüm. Yedek subay olarak
askerliğimi 1978 yılında tamamladım. Aynı yıl
Türkiye Taş Kömürü Kurumu Zonguldak’ta işe
başladım. Çeşitli kademelerde mühendis, başmühendis ve müdür olarak çalıştıktan sonra
aynı kurumdan 2009 yılında emekli oldum.
Halen emekli olarak hayatımı sürdürmekteyim.
İLETİŞİM
Cep
: 0506 5352530
SAİT SİRET AKBIYIK
SAİT SİRET AKBIYIK
Oda Sicil No: 2587
Oda Sicil No: 2587
İLETİŞİM
Cep
: 0533 653 06 63
e-posta : [email protected]
NEVZAT GÜNAY
NEVZAT
GÜNAY
Oda Sicil No:
2514
Oda Sicil No: 2514
ÖZGEÇMİŞ
ÖZGEÇMİŞ
1948 yılında Zonguldak – Devrek’te
1948
yılında Zonguldak – Devrek’te doğdum.
doğdum. İlk ve ortaokulu Zonguldakİlk
ve
Zonguldak-Kozlu’da
bitirdim.
Kozlu’daortaokulu
bitirdim. 1964
yılı sonbaharında bir
Alman taşkömürü şirketinin talebi üzerine
58
Almanya’nın
Ruhr havzasına gittim. Sanat ve
meslek yüksek okullarını kömür madeninde
işçi olarak çalışırken okudum. Daha sonra
Almanya’nın Buchum kentinde maden
ÖZGEÇMİŞ
ÖZGEÇMİŞ
ANI
09.11.1952 tarihinde
tarihinde İstanbul’da
İstanbul’da doğdu.
doğdu. 1975
İlko- yılında İ.
09.11.1952
kulu
ve
ortaokulu
İstanbul’daki
değişik
okulİlkokulu ve ortaokulu İstanbul’daki değişik M.M.L.S. öğrencis
larda tamamlayarak,
yılında Prof.
Pen- Dr. Cemal B
okullarda
tamamlayarak, liseyi
liseyi 1969
1969 yılında
Pendik
Lisesi’nde
bitirdim.
Aynı
yıl
İ.T.Ü.
öğretim
üyeleri v
dik Lisesi’nde bitirdim. Aynı yıl İ.T.Ü. Maden
Maden
Fakültesi’ne
girdim.
1974
yılında
yaptığımız
teknik g
Fakültesi’ne girdim. 1974 yılında “genel ma“genel maden” bölümünden mezun olduktan her zaman belleğ
den” bölümünden mezun olduktan sonra, aynı
sonra, aynı fakültede M.M.L.S. öğrenimime Fakültesi 30. y
fakültede1977
M.M.L.S.
başladım. 1977
başladım.
yılındaöğrenimime
“maden işletmeciliği”
katıldığımda,
yılında “maden
işletmeciliği”
bölümünden
mabölümünden
maden
yüksek mühendisi
olarak gösterisinde
yapm
mezun
oldum.mühendisi olarak mezun oldum.
geziden pek çok
den yüksek
1977 yılında askerlik görevime başlayarak, olması, beni tekrar
1977
görevimehizmetimi
başlayarak,çok
on duygulandırdı
on
altıyılında
aylık askerlik
yedek subaylık
altı
aylık
yedek
subaylık
hizmetimi
takiben
tertakiben terhis oldum. Daha sonra, 1980 diğerlerinden farklı
yılında kesintisiz yirmi altı yıl işletme yer alacaktır.
müdürlüğünü yaptığım İstanbul Mermer San.
A.Ş. ‘de göreve başladım. Ayrıca, Pek çok
mermercilik şirketinde fenni nezaretçi olarak
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
04 Aralık 2014
his oldum. Daha sonra, 1980 yılında kesintisiz
yirmi altı yıl işletme müdürlüğünü yaptığım İstanbul Mermer San. A.Ş. ‘de göreve başladım.
Ayrıca, Pek çok mermercilik şirketinde fenni
nezaretçi olarak görev yaptım. 2002 yılında
emekli oldum. 2006 yılında, çalıştım Marmara
Adası mermer sahasının bir başka firmaya devir edilmesi sonucu faal iş hayatım sona ermiş
oldu.
İSMAİL KESKİN
İSMAİL KESKİN
Oda Sicil No: 2928
Oda Sicil No: 2928
2006 yılından itibaren madencilik mühendislik,
müşavirlik ve teknik nezaret hizmetleri vermek
ÖZGEÇMİŞ
üzere serbest çalışmaya başladım. Halen, özel
1950 Yılında Kıbrıs’ın Baf-Aydoğan köyünde
sektöre ait mermercilik şirketlerinde teknik nedoğdum. İlkokulu Aydoğan Köyü’nde, OrtaÖZGEÇMİŞ
zaretçilik görevimi sürdürmekteyim.
okulu Baf Kasabası’nda ve lise eğitimimi de
1982 yılında evlendim. Çocuksuz olup halen
Limasol şehrinde
asker1950
Yılında tamamladım.
Kıbrıs’ınUzun Baf-Aydoğan
İstanbul’da ikamet etmekteyim. Bilimsel ve
lik
(mücahitlik)
döneminden
sonra
üniversite
köyünde
doğdum.
İlkokulu
Aydoğan
teknik metinleri okuyup anlayabilecek düzeyeğitimi
için
Türkiye’ye
geldim.
1974
yılında
Köyü’nde, Ortaokulu Baf Kasabası’nda ve
de İngilizce bilmekteyim.
İstanbuleğitimimi
Teknik Üniversitesi’nden
mezun ol-şehrinde
lise
de
Limasol
dum. Kıbrıs’ta savaş sonrası atıl durumdaki
tamamladım. Uzun askerlik (mücahitlik)
fabrikaların kazanılmasında aktif görev aldım
döneminden
sonra üniversite eğitimi için
ANI
ve Toprak Sanayi ile ilgili 5 Fabrikayı devreye
Türkiye’ye geldim. 1974 yılında İstanbul
aldım. Bu işletmelerde fabrika sorumluluğu,
1975 yılında İ.T.Ü. Maden Fakültesi M.M.L.S. öğTeknik Üniversitesi’nden mezun oldum.
Teknik Müdür, Toprak Sanayi Müdürlüğü görencisi iken rahmetli hocamız Prof. Dr. Cemal
Kıbrıs’ta
savaş sonrası atıl durumdaki
revlerinde bulundum. 1977 yılında Kıbrıs’tan
Birön başkanlığında diğer öğretim üyeleri ve
fabrikaların
kazanılmasında
aktif
görev aldım
ayrılıp İstanbul’a
yerleştim ve 26 yıl
Refrakter
sınıf arkadaşlarımızla yaptığımız teknik gezi
ToprakHammadde,
Sanayi İşletme
ile ilgili
5 Fabrikayı
Sektöründe
ve Yönetim
değerli bir anı olarak her zaman belleğimdedir. ve
devreye
aldım.
Bu
işletmelerde
Müdürlüğü yaptım. Bu dönem içinde 15 yıl İs- fabrika
İ.T.Ü. Maden Fakültesi 30. yıl mezuniyet töreniTeknik Fenni
Müdür,
Toprak
tanbul Kömür Ocaklarında
Nezaretçi
ola- Sanayi
ne katıldığımda, sahnede sinevizyon gösteri- sorumluluğu,
Müdürlüğü
görevlerinde
bulundum.
1977
rak görev yaptım. Halen refrakter sektöründe
sinde yapmış olduğumuz teknik geziden pek
Kıbrıs’tan
İstanbul’a
yerleştim
hammadde
temini içinayrılıp
dış ticaret
temsilcilik ve
çok enstantanenin yansıtılmış olması, beni tek- yılında
ve
26
yıl
Refrakter
Sektöründe
Hammadde,
tedarikçilik yapan şirketinde faal durumdayım.
rar o günlere döndürdü ve çok duygulandırdı.
Bu anım, her zaman diğerlerinden farklı olarak İşletme ve Yönetim Müdürlüğü yaptım. Bu
dönem içinde 15 yıl İstanbul Kömür
anılarım arasında yer alacaktır.
İLETİŞİM
Ocaklarında
Fenni Nezaretçi olarak görev
İLETİŞİM
Tel
Cep
: 0216 3712419
: 0532 6661002
yaptım.
Halen refrakter sektöründe
Cep
: 0532 4352265
hammadde temini için dış ticaret temsilcilik
ve tedarikçilik yapan şirketinde faal
durumdayım.
İLETİŞİM
Ataşehir Bulvarı Ata Plaza B2-3 Blok No:59
Ataşehir/İSTANBUL
GSM: 0532 4352265
59
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
04 Aralık 2014
ARAMIZA YENİ KATILAN MADEN MÜHENDİSLERİ
SİCİLNO
ADI
16286KENAN
16287OZAN
16288CİHAN
16289
MEHMET BAHADIR
16290HAMİT
16291ELİF
16292
GÖKTÜRK METE ALP
16293
LEVENT ZEKİ
16294EMRE
16295
CAN TURAN
16296
MUSLAHATTİN YUNUS
16297SELAHATTİN
16298SAİT
16299BERNA
16300
AHMET TULGA
16301
CİHAN ÇAĞLAR
16302
MEHMET GÜNTAN
16303HATİCE
16304TANER
16305GÖZDE
16306MEHMET
16307MURAT
16308ONUR
16309KAYHAN
16310GARP
16311CENGİZ
16312ALİCAN
16313ZEKİ
16314VOLKAN
16315
SABRİ CAN
16316ABDURRAHMAN
16317
MEHMET AKİF
16318KORAY
16319OKAN
16320
AHMET GÖKALP
16321DAVUT
16322MEVLÜT
60
SOYADI
TURAN
TURAN
AKMAN
AKTAŞ
GAYRETLİ
ALKAN
ARSLAN
YENİÇERİ
TOPAL
KARACAN
YARAMIŞLI
YILMAZ
MULBAY
ÇEPNİ
KABOĞLU
ŞANLI
ERKAN
KAPUKAYA
TUNCER
DALAK
ÖZCAN
ATMACA
ÖNAL
GÜL
KAVUNCU
AKTAŞ
CÖCEN
ÖĞDEM
KALKAN
ÇALIŞIR
ÜNSAL
AYDOĞDU
KIRTIZ
KORKMAZ
KOCAŞABAN
KAYA
AKMAN
SİCİLNO
ADI
16323MUSTAFA
16324TAMER
16325
MUSTAFA KIVANÇ
16326İMGE
16327ÖMER
16328HÜSEYİN
16329ORHAN
16330
ÖMER KAAN
16331ERTUĞRUL
16332CEM
16333OLCAY
16334HİCRAN
16335MEHMETCAN
16336AHMET
16337SERCAN
16338BAŞAK
16339DENİZ
16340SERKAN
16341ZÜBEYDE
16342BURAK
16343SERTAÇ
16344MUAZ
16345UĞUR
16346YASİN
16347ORHAN
16348DENİZ
16349HÜLYA
16350ENGİN
16351ÇAĞTAY
16352
DERYA SELCAN
16353OSMAN
16354KERİM
16355EKİNCAN
16356ÖMER
16357ÖZGÜR
16358ALPER
16359GAYE
SOYADI
UZUNOĞLU
SERTKAN
AKKAN
TÜMÜKLÜ
SOYU
YAĞCI
DURUK
DÖRTLEMEZ
TORUN
GÜVEN
GÜLEN
YAMAN
ULAŞ
ÖZIŞIK
BAŞ
ALKAN
DEMİRCİOĞLU
ŞAHİNÖZ
ŞERO
TANTA
ÇETİN
YILMAZKEÇECİ
AKSOY
YILDIZ
ATALAY
ÖZKARACADAĞ
BÖLÜKBAŞ
FIRAT
TEZBAŞARAN
KARAKUŞ
ARTAŞ
TÜRKDOĞAN
TOPKAYA
YILMAZ
ÖNCÜL
ÖZTEKİN
ALTUNDAŞ
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
SİCİLNO
ADI
16360MACİT
16361
İSMAİL HAKKI LEVENT
16362ABDURRAHİM
16363ERAY
16364HAŞİM
16365
ARIN ERDİNÇ
16366ONUR
16367
ULAŞ MAHİR
16368KENAN
16369MEHMET
16370MELTEM
16371ABDURRAHMAN
16372İSA
16373SERHAT
16374ORKUN
16375GÖKHAN
16376ALİ
16377ZEHRA
16378BURAK
16379MUSTAFA
16380OZAN
16381
OZAN ÖZGÜR
16382SEVİM
16383İSMAİL
16384
HASAN TAYFUN
16385AHMET
16386ZÜLKÜF
16387
MEHMET AKİF
16388TEVFİK
16389
FATİH ŞÜKRÜ
16390KAYIHAN
16391
MAHMUT FEYZİ
16392NURULLAH
16393İSMAİL
16394CİHAN
16395
MUHAMMET KUBİLAY
16396MURAT
16397
MÜNİP HAKAN
16398
CAN DENİZ
SOYADI
ÖZÖNDER
SERNİKLİ
ELKAN
BOLAT
DURU
AVŞAR
ATAŞ
COŞKUN
UZUNÇAM
ÇELİKDEMİR
EKİZ
ALTINTAŞ
TRUE
EKİNCİ
LEYLEK
EKMEKÇİOĞLU
DOĞRUER
VURSAVUŞ
TORER
ERSARI
ÖZTAŞ
AKIN
ÖZER
BAŞARAN
KABALOĞLU
ŞAD
KAYA
ERSAY
YAVUZ
MOLLAOĞLU
ALEMDAR
ÖZSOY
TAŞDEMİR
KONYA
YENİGİL
DEMİR
ERGÜL
ÖZYEŞİL
TAŞ
04 Aralık 2014
SİCİLNO
ADI
16399TUĞÇE
16400TEKİN
16401ZİYA
16402MUSTAFA
16403SERVET
16404YASİN
16405AYHAN
16406
SAFA EMRAH
16407HALİL
16408HALİT
16409ONUR
16410NERİMAN
16411DEVRAN
16412NUMAN
16413SERDAR
16414BERKCAN
16415EBRU
16416UĞUR
16417ALKAN
16418İSMAİL
16419FATİH
16420M.AFŞİN
16421
EFE MERT
16422ÖMER
16423
ÇEKİN EMRE
16424ONUR
16425AYDIN
16426GÖKHAN
16427
MUSTAFA ENDER
16428
ÖMER AFŞİN
16429BÜŞRA
16430ÖZKAN
16431
HÜSEYİN SERCANHAN
16432HAKAN
16433TALİP
16434MEHMET
16435ABDULBAKİ
16436EMİNE
16437HAMDULLAH
SOYADI
BEŞİR
ARAP
BAŞATAN
YILMAZ
YILDIZ
SİNANEZER
AY
ŞİMŞEK
ŞENSOY
DEMİR
SAĞLAM
ZENGİN
DOĞAN
KARADEMİR
KÖSE
ÖZTÜRK
KARAKULAK
SAĞLAM
DEMİREL
YAĞLICI
KÜÇÜK
ERSOY
ÖZERKAN
KESER
ATILGAN
DİKİCİ
TOPALOĞLU
TÜMKAYA
GÖKYER
ERGENEKON
ÜNAL
DURSUN
KARA
BOZKURT
PEKER
KARAGÖZ
ÖZKAYA
DEMİREL
YILDIZ
61
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
04 Aralık 2014
SİCİLNO
ADI
16438HASAN
16439EMRE
16440MEHMET
16441GÖKHAN
16442MEHMET
16443BERKAY
16444
AHMET BURAK
16445ÖZER
16446HALİL
16447ALİCAN
16448AHMET
16449AYBERK
16450HÜSEYİN
16451TUĞBA
16452EMRE
16453BATUHAN
16454
ÇETİN BERKAY
16455BÜNYAMİN
16456SAMET
16457
ÖMER SEFA
16458
AHMET YASİN
16459ÇAĞRI
16460
MEHMET ERDEM
16461ÖMER
16462BAYKAN
16463
SÜLEYMAN ULVİ
16464MUHAMMET
16465ŞEYDA
16466MUTLU
16467KÜRŞAT
16468DENİZ
16469MÜCAHİT
16470HİKMET
16471
ZEYNEP KÜBRA
16472CİHAN
16473
HASAN SALAH
16474ÜRÜN
16475UFUK
16476EMRAH
62
SOYADI
KÜLHAN
SAĞSÖZ
BAYRAM
YAPICI
ÇETİNEL
TEMİZ
UĞUR
KAÇAR
ALP
ALİŞAN
GÜNEY
DEMİR
AYRANCI
GÜNEŞ
EKİNCİ
DOĞAN
AKYOL
ZORLUBAŞ
ERDOĞAN
ÖZTOPRAK
AYDIN
BOZHAN
DAYI
DÖNMEZ
BAYRAKTAR
TİRE
AŞIKOĞLU
YEVLAL
ÇAKAL
TAŞTI
TÜMKAYA
ERGİN
YEŞİLYURT
BÜYÜKŞEKERCİ
İZGİ
ÇİÇEK
İNCE
ATAÇ
ÖGÜT
SİCİLNO
ADI
16477BURAK
16478ÇAĞLAR
16479YASİN
16480İNANÇ
16481MUSTAFA
16482SÜLEYMAN
16483PELİN
16484
MEHMET ÖZER
16485RAMAZAN
16486ONUR
16487
GONCA EVRİM
16488ÖZDEMİR
16489EMRE
16490
MEHMET ALİ
16491EMRAH
16492AYŞEGÜL
16493
MEHMET DOĞUŞ
16494İBRAHİM
16495TUNCAY
16496ERDEM
16497KUTLU
16498LEVENT
16499ÖZLEM
16500
SUPHİ ATILIM
16501ÖZGÜR
16502AYKUT
16503
MEHMET EMİN
16504NİHAT
16505ALİCAN
16506
ZİYA ERCE
16507ÇİMEN
16508TUĞAY
16509İLKER
16510ŞENER
16511HAKAN
16512SERCAN
16513
ŞERİFE SILA
16514BERRİN
16515UĞUR
SOYADI
AMUCA
TEMEL
BAKTARHAN
KUTLUER
TAYFUR
CAN
ÖZ
KÜNDÜN
ALKAN
ŞİMŞEK
KANDAŞ
ÇAKIR
TOPRAK
KUNDAK
ALACAOĞLU
ALDEMİR
GÖKÇE
NAZLI
GÜNER
KAZANCI
SEZEN
AVDAN
ALKAÇ
ÇELİKÖZ
ODABAŞI
ÖZGÜL
DUMAN
SEZER
HAYTA
ESMER
PARLAKKALAY
TEMELKOR
ÇİFTÇİ
ŞENOL
KIRAN
ÇALTU
KARA
BÜRLÜKKARA
GIRÇA
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
SİCİLNO
ADI
16516CİHAN
16517
AHMET TURAP
16518YUNUS
16519
ALİ İHSAN
16520
İBRAHİM EMRE
16521KADİR
16522TARIK
16523ALPER
16524İSMAİL
16525HALİL
16526SİNEM
16527ERHAN
16528EMRAH
16529ZAFER
16530HÜSEYİN
16531KAAN
16532BURCU
16533BURAK
16534ONUR
16535ASIM
16536
EMRAH DENİZ
16537EMRE
16538EMRAH
16539BURÇ
16540
YUNUS EMRE
16541ÇAĞDAŞ
16542CUMHUR
16543UĞUR
16544
MEHMET SAVAŞ
16545AYHAN
16546ÇAĞLAR
16547SEYFETTİN
16548FATMA
16549
ALİ İHSAN
16550TOLGA
16551SERKAN
16552GÜRKAN
16553GÖKMEN
16554KENAN
SOYADI
ŞAHİN
OKUR
ŞİMŞEK
ÖZKIZILCIK
AYDIN
ÇATALKAYA
ÖZTÜRK
AYAZ
ALTINTAŞ
KARAKUŞ
YILMAZ
GEZE
YILDIRIM
ATAK
BÖLÜKBAŞ
ERKİN
ÖZÇAKMAK
GÜRKAN
KALAYCI
YURTVERMEZ
ÇOLAK
ÖZDEMİR
DAVULCU
AZER
AKAN
DEMİREL
ÇELİK
BOZCU
BAKKALBAŞI
ESEN
SUSUZLU
YILMAZ
ÇİÇEK
YILDIRIM
BAYRAK
SARIKAYA
TRUE
ALABUÇAK
TUNÇ
04 Aralık 2014
SİCİLNO
ADI
16555ERKAN
16556
ÇAĞLAR TUNA
16557MESUT
16558UĞUR
16559MUAMMER
16560DİLAN
16561
OKTAY OZAN
16562EMRE
16563ZÜBEYDE
16564HAKAN
16565MERT
16566
DİLEK DİDEM
16567SELAHADDİN
16568RAMAZAN
16569NEVAL
16570BİLGE
16571ENGİN
16572
ABDULLAH DİNÇER
16573
ÖZGÜN GÖRKEM
16574SELİM
16575
FATİH ŞUAYİP
16576EMRAH
16577
ÖMER MERT
16578ERCAN
16579ESRA
16580MİKAİL
16581ÖMER
16582EYMEN
16583SİBEL
16584MERVE
16585SERKAN
16586RAMAZAN
16587FARUK
16588RECEP
16589
MEHMET İHSAN
16590HASAN
16591GÜLŞEN
16592SALİHA
16593EMRE
SOYADI
TEKİN
ÖZEN
KELEŞ
ÇINAR
KÖSE
AĞIRTMIŞ
GÜNER
USTAŞAHİN
AKBOĞA
MEYDANALDI
EVYAPAN
CANPOLAT
USLU
GELEN
BUDAKOĞLU
ARAYICI
DEMİR
KAYA
İLİK
ÖZTÜRK
KAYA
ÇELİK
TEKECİ
ÖZCAN
KOCAYİĞİT
SİNER
BARK
DALGEÇ
GÜLER
DURDU
AYDIN
ÇET
KALYONCU
DURAN
GÜZEŞ
İĞCİ
ÖZBEK
SARIKAYA
ÖZDAMAR
63
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
04 Aralık 2014
SİCİLNO
ADI
16594EMRE
16595FATİH
16596BÜŞRA
16597
MAHMUT ESAT
16598KAAN
16599
MUSTAFA KUTKAN
16600ONUR
16601KEREM
16602
FARUK BUĞRA
16603EVREN
16604MUSTAFA
16605CUMHUR
16606EBRU
16607YILMAZ
16608LÜTFİ
16609ŞÜKRÜ
16610RECEP
16611ALİ
16612
MEHMET NURULLAH
16613MUSA
16614ALİM
16615ONUR
16616MESUT
16617ULAŞ
16618
DOĞUŞ KEMAL
16619ABİDİN
16620HAKAN
16621HÜSEYİN
16622FERDİ
16623
YUNUS EMRE
16624ABDURRAHMAN
16625MÜNEVVER
16626TUĞÇE
16627TAHA
16628MURAT
16629ABDURRAHMAN
16630MUSTAFA
16631
METE HAN
16632MAZLUM
64
SOYADI
MUTLU
AKGÜN
ORMAN
ÖZCAN
ÖZTÜRK
KARAOĞLAN
KASIM
SEZGİN
CANŞE
EROL
YARDIM
KORKMAZ
PEKACAR
ÖLMEZ
KONAT
ECER
ÖTÜN
ACER
AKGÖL
GÖRÜCÜ
YEŞİLYURT
YAVUZ
YAZICI
SÖNMEZ
ALTUNTAŞ
GÖRÜCÜ
KANKAYA
İLASLAN
BALCI
ÇEVİK
SİDAR
TEL
AY
BOYRAZ
MUTLU
İLKEL
GÜRSOY
GÜL
IŞIK
SİCİLNO
ADI
16633ABUZER
16634MERVE
16635RECEP
16636
CUMA SEDAT
16637
AHMET SABRİ
16638ALPAY
16639MERVE
16640
MUHAMMET SİNAN
16641GÜLŞAH
16642OĞUZ
16643DENİZ
16644ZÜBEYT
16645NURULLAH
16646KADİR
16647CİHAN
16648CİHAN
16649CEYDA
16650ENİS
16651ONUR
16652ZEKİ
16653SUAT
16654HÜSEYİN
16655İBRAHİM
16656İLKER
16657SERCAN
16658
RAMAZAN HAKAN
16659HÜLYA
16660ALPER
16661MİRAÇ
16662
YAĞIZ ALP
16663İDRİS
16664GÖKHAN
16665MURAT
16666GÖKHAN
16667FEYZA
16668
MEHMET RESUL
16669DAVUT
16670CELAL
16671EDA
SOYADI
YOLUN
ŞAHİN
KARA
ÇAPAR
ABANOZ
ÜLKER
DOĞRUYOL
AYDEMİR
KINAY
EREN
İNCE
TURKAK
ÇELİK
YAPA
ARCAGÖK
KAPLAN
YILDIZ
İPEK
AKDUMAN
TARHAN
GÖKGÜL
GENÇ
ERGÜN
YAVUZ
AKÇA
ÖZATA
TUTAR
ÇULFA
ŞİŞMAN
TAŞTEKİN
ZEBİL
HİÇYILMAZ
TUNCER
GÖKSEL
ERGENÇ
CEBE
YAŞAR
ÇAKMAK
KÖSEDAĞ
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
SİCİLNO
ADI
16672İSA
16673VELAT
16674HAKAN
16675İSMET
16676ALP
16677SERHAT
16678
GÖKHAN GÜVEN
16679CANER
16680AHMET
16681ALİ
16682İSMAİL
16683BÜLENT
16684BELÇİM
16685GÜRCAN
16686
KADRİ ARDA
16687AYKUT
16688ÖZKAN
16689ABDURRAHMAN
16690SİNAN
16691
MEHMET BİROL
16692
SÜLEYMAN SIRRI
16693CELAL
16694
ARİF UMUT
16695BERK
16696MEHMET
16697IŞIN
16698
HALİL İBRAHİM
16699İSMAİL
16700COŞKU
16701FEVZİ
16702NİHAT
16703MURAT
16704FÜRKAN
16705
HABİBE PELİN
16706KUTLAY
16707ZÜLKÜF
16708
SÜLEYMAN TUĞRUL
16709DİNÇER
16710ELBRUZ
SOYADI
OKŞAK
KARADUMAN
ÖZDEMİR
ÇETİNKAYA
DEMİRBAĞ
BAYGÜNEŞ
AKTAŞ
ÇİFTÇİ
KAÇAR
YAPAR
ÖKSÜZ
YILDIZ
KIZILAY
KAYHAN
ÖZTÜRK
AKKOR
ÇAKIRCA
YILMAZ
CELİLOĞLU
DAĞDELEN
ÖZTÜRK
TATAR
TEKİN
KAYGUSUZ
KARA
NOYAN
ELAGÖZ
SAYIN
SEVİNÇHAN
ÇALIM
DURANOĞLU
ŞEN
ÖZTÜRK
MUTLU ŞEVİK
SEYHAN
İŞKİL
TEKKANAT
KAYA
ÜRESİN
04 Aralık 2014
SİCİLNO
ADI
16711
İREM ZEREN
16712
AYŞE NUR
16713CELALETTİN
16714GÖKHAN
16715FERHAT
16716ÖMER
16717SEMİH
16718BAHADIR
16719ÖZKAN
16720MEHMET
16721GÜLAY
16722MUSTAFA
16723REHBER
16724ERDİ
16725AYTAÇ
16726OZAN
16727BAYER
16728ŞUAYP
16729
OĞUZ CAN
16730
EMİN BERKAN
16731BURAK
16732SİNAN
16733MEHMET
16734CENAP
16735AKIN
16736MELİKE
16737ERSAN
16738
HİKMET TALHA
16739MUSTAFA
16740
MUHAMMED EMİN
16741İBRAHİM
16742RIDVAN
16743
SERDAR CAN
16744
ÖMER MAHMUT
16745
MEHMET ŞİRİN
16746YILMAZ
16747BİLGE
16748GÜLŞEN
16749NURİ
SOYADI
ŞAHBAZ
ÖZER
COŞKUN
SAĞLAM
TÜRKER
TÜRKMEN
KARAEL
ATEŞ
AYDIN
CAN
ALTIN
ÇETİNER
ÖZER
ÇAĞLAYAN
AYTEKİN
OSMANLI
AZİZOĞLU
DEMİREL
KESKİN
AKGÜN
MALKOÇ
TAŞ
AĞIREL
GEDİK
YILDIRIM
COŞKUN
MUTLU
ÜNAL
KELEŞ
SÖKMEN
MENEKŞE
YALAZI
BAKİ
BİRİNCİ
KIZIL
ÇELİK
ÇELİK
PEKTAŞ
ALPASLAN
65
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
04 Aralık 2014
SİCİLNO
ADI
16750ERCAN
16751
BERNA ŞEVİN
16752ABDULKADİR
16753ÖZGÜR
16754MUZAFFER
16755MEHMETŞÜKRÜ
16756FEVZETTİN
16757
YUNUS EMRE
16758İBRAHİM
16759MUSA
16760HÜSEYİN
16761HARUN
16762AHMET
16763AYŞEGÜL
16764İRFAN
16765FATİH
16766
ONUR CAN
16767
SAİD NURİ
16768
MUSTAFA NEJAT
16769ÜMİT
16770PINAR
16771MERVE
16772
EVREN GÜNEY
16773HAKAN
16774ONUR
16775VEDAT
16776İBRAHİM
16777
TARIK YASİN
16778METİN
16779ERKAN
16780ERKAN
16781
CEVAT OZAN
16782OĞUZ
16783CEYHUN
16784ALİ
16785
ABDİ KEMAL
16786NUMAN
16787MUHİTTİN
16788BULUT
66
SOYADI
ÖZEKİNCİ
ALTINTAŞ
ÇİÇEK
SIDAR
DURMUŞ
YAZICI
BAYRAMOĞLU
YİGİT
KILIÇ
KARAKOÇ
GÜNER
TIZLAK
HATİPOĞLU
ERDÖN
SARIYAR
GÜLEÇ
AKYILDIZ
TOKÖZ
OLGUN
ÖZSOY
GİRİŞ
ÇAĞLAYAN
ERDEMİR
BAKİ
YILDIRIM
ÇELİK
CEBE
BATAKLI
YAVUZ
ULUTAŞ
GÖRGÖZ
ACAR
TOKAY
ERATİK
ATALAY
YÜCE
AKÇADAĞ
AVCI
YUMUŞAK
SİCİLNO
ADI
16789UĞUR
16790CUMA
16791ABDULHAKİM
16792GÜRKAN
16793UĞUR
16794TAYFUN
16795OKAN
16796
GÖZDE GÜL
16797MUHAMMET
16798GÖKHAN
16799SERHAT
16800ADEM
16801CİHAT
16802HALİT
16803EREN
16804SELEN
16805SERKAN
16806ERDİNÇ
16807TAYFUN
16808EMRAH
16809ERDAL
16810ZEKİ
16811ABDULLAH
16812KAMİL
16813CÜNEYT
16814
ÖMER BURAK
16815RIDVAN
16816ALİ
16817MELİH
16818METİN
16819SÜLEYMAN
16820KEMAL
16821ÖZLEM
16822SEVDA
16823SEFA
16824MUSTAFA
16825AKİF
16826ZEYNEP
16827GÖKHAN
SOYADI
ÇİL
YANAR
CİTEKÇİ
TOPBAŞ
KAYADELEN
CEREN
FİDAN
AĞLAGÜL UZUN
KUŞ
ÇINARLIDERE
ÖZDEMİR
İNCE
GÜNGÖR
AKSOY
BOZOĞLU
ŞENTÜRK
SARAÇ
PARLAK
PEKRU
ÇAĞLAR
EKİCİ
KABAK
ÖZDEMİR
YEMENİCİ
ALTINSÖZ
KANDİLLİ
GÜNGÖR
İNCE
ASLAN
ERGÜL
AKBIYIK
DİLLİ
ŞEKER
ÖLMEZ
ÇOBAN
SERT
GÖKTAŞ
KAYA
KAYA
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
SİCİLNO
ADI
16828MUSA
16829ŞABAN
16830BAYRAM
16831BARIŞ
16832NURAY
16833SELAHATTİN
16834
NİYAZİ EMRE
16835İLHAN
16836UMUT
16837
İNANÇ HAKAN
16838
MUHAMMED ZAHİD
16839ABDULLAH
16840
BİLGEHAN VELİ
16841ERDEM
16842İZZET
16843NİHAT
16844SEÇKİN
16845ESRA
16846YASİN
16847TÜLİN
16848EMRE
16849ŞERİF
16850CANER
16851MUSTAFA
16852AYKUT
16853
İBRAHİM HALİL
16854SADETTİN
16855OSMAN
16856
OZAN CEM
16857MEHMET
16858ARZU
16859MURAT
16860
EKİN ANIL
16861EMRE
16862EREN
16863SELÇUK
16864ŞERİF
16865
MUHAMMED TAHA
16866ENGİN
SOYADI
DURAN
ÖZÜTÜRKER
MUZAÇ
EMET
YETİŞ
HONDI
MISIRLIOĞLU
DEMİR
ZOBU
AVCI
SOLMA
UYSAL
CAN
KAZAN
ŞAHİN
BAYRAMOĞLU
ÖZDEMİR
ERTAN
AZAKLI
YILMAZ
ŞENTÜRK
ŞAHİN
ALTIKULAÇ
GEÇKİN
KORKUT
DURAK
SAYGILI
KOCAMAN
AYHAN
MERT
KAYNAR
TARHAN
ŞAHİN
TURAN
EKMEN
ÇETİNER
AKSU
ERİŞGİN
PAMUK
04 Aralık 2014
SİCİLNO
ADI
16867HASAN
16868GÜLHAN
16869KEMAL
16870SİNAN
16871FEVZİ
16872YUSUF
16873ONUR
16874
ÖNCÜ ONUR
16875
MAHMUT TAHA
16876
EMRE CAN
16877YUSUF
16878SALİHA
16879FATMA
16880DUYGU
16881SERPİL
16882SEDEF
16883AYBÜKE
16884TUBA
16885
MUHAMMED EMİN
16886
AHMET SELİM
16887ŞENOL
16888MUSTAFA
16889UYSAL
16890ŞAHİN
16891NURDAN
16892BELMA
16893HASAN
16894MERVE
16895ASUMAN
16896BURCU
16897REMZİ
16898MELİS
16899
HÜSEYİN AVNİ
16900MUSTAFA
16901ALPARSLAN
16902GÜVEN
16903
ALKIM TAYLAN
16904
MEHMET MESUT
16905RAHİME
SOYADI
AYNALI
SAVRAN
KILIÇ
ERAT
KAYIRAN
GÜNAYDIN
EKE
AKSAKAL
İZMİRLİ
DÜNDAR
KAYNAK
ŞENYURT
ÇİFCİ
SEÇKİN
TAŞTAN
BAKIR
EVCİ
EKELİK
DAL
ERBAŞ
KILIÇ
ŞEN
ORAL
TOYKAR
TORAMAN
TORAMAN
ŞALGALI
AYDIN
UYANIK
KALAFATOĞLU
SÖMEK
BULUT
AKYOL
SAMIR
AYTEN
ŞEN
LAÇİNOK
YAŞAR
DAĞ
67
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
04 Aralık 2014
SİCİLNO
ADI
16906REMZİ
16907UFUK
16908BURAK
16909CÜNEYT
16910MESUT
16911CİHANGİR
16912SELÇUK
16913RAMAZAN
16914
OĞUZ BURAK
16915UĞURCAN
16916RAMAZAN
16917BERKAY
16918İLKNUR
16919BİLAL
16920TÜRKER
16921TANIN
16922SERKAN
16923ÜMİT
16924
TİMUR KÜRŞAT
16925BERNA
16926MUHLİS
16927
MUSTAFA FURKAN
16928
BAHAR DİDEM
16929MECİT
16930ESİN
16931DOĞAN
16932TAYFUN
16933
MUHAMMED ALİ
16934KÜRŞAT
16935MURAT
16936GÖKHAN
16937
AKİF ÇAĞATAY
16938MEHMET
16939
SEFER ONUR
16940
FAZLI KERİM
16941SADIK
16942ERSİN
16943MESUT
16944ONUR
68
SOYADI
GİDER
ÇENGEL
TOPDEMİR
ŞAHİN
ÖZEN
SOYER
DOĞAN
ÇOLAK
URAL
OKUR
KARATAY
ALAN
TAŞKIN
ÖZKAN
METİN
ÜNVER
YAZICI
HANAS
AKYAZI
ÇAKIR
ERTUĞRUL
AKSOY
GEZİCİ
ASLAN
ÇETİN
DEMİROK
SEZER
ÇALIŞKAN
BALTA
CİNGİTAŞ
GÖNÜL
GÖKEŞME
YILMAZ
TUNCER
SALİHOĞLU
TUNÇAY
ATEŞ
ÜNGÜR
DENGİZ
SİCİLNO
ADI
16945OĞUR
16946BAYRAM
16947BAHADIR
16948FATİH
16949
ERGİN NİYAZİ
16950
ZİYA CAN
16951
MEHMET GÖRKEM
16952ÖZGÜR
16953
MUSTAFA ERÇİN
16954MUSTAFA
16955SEMİH
16956
MEHMET AKİF
16957NECMETTİN
16958ASAF
16959FUNDA
16960BAHTİYAR
16961CENGİZ
16962HAKAN
16963AHMET
16964
YUSUF İSMAİL
16965EVREN
16966HASAN
16967YELDA
16968BAHAR
16969
TARIK BUĞRA
16970YÜKSEL
16971AHMET
16972BÜLENT
16973
GÖKHAN ÖMER
16974İSMAİL
16975MURAT
16976FATİH
16977İBRAHİM
16978ADEM
16979ERKAN
16980MUHAMMET
16981MERİH
16982SITKI
16983YASİN
SOYADI
AKSOY
SÜER
ÇETİNER
ÖZMEN
GÜNEŞ
ÜLKER
ÇORAK
GÖKCE
SOĞUR
SÖZEN
ADAM
DEĞİRMENCİOĞLU
SOBUTAY
GÜNDÜZ
MESCİOĞLU
AYGÜNOĞLU
DİLER
KARADUMAN
ATEŞ
KÖROĞLU
ERİTMEN
AYBEK
ESEN
ÇALIK
TUNCER
GÖNEZER
YILMAZ
BALKAN
METİN
GÖYA
MARAL
AĞDERE
GÜRSEL
DEMİR
USLU
KONAKCI
YILDIZ
EMİNOĞLU
HALİFEOĞLU
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
SİCİLNO
ADI
16984FATİH
16985SEMİH
16986AHMET
16987ÖNER
16988EKİN
16989ÖMER
16990
YUSUF RAMAZAN
16991SELÇUK
16992ERKAN
16993UĞUR
16994TAYLAN
16995NURİ
16996TUĞBA
16997ÇAĞATAY
16998
MEHMET ALİ
16999ENGİN
17000ÜMİT
17001MEHMET
17002MELİKE
17003ENGİN
17004SUZAN
17005ALİ
17006
MUSTAFA SERDAR
17007VOLKAN
17008TOLGA
17009UFUK
17010ERDEM
17011IŞIL
17012OLCAY
17013MERYEM
17014CİHAN
17015HASAN
17016EMRE
17017ABBAS
17018ERBİL
17019FURKAN
17020HAMZA
17021EMRAH
17022MÜCAHİT
SOYADI
AKICI
YALVARMAZ
KURNAZ
KIRIŞ
ÜZELÜN
DEMİREZEN
BAYATLI
ÇOBANBAY
SERHOŞOĞLU
ARSLAN
ÖZKAN
DÜZENLİ
İÇÖZ
ÖZ
ÇELİK
AKSOY
ARSLAN
ULUDAĞ
KILIÇ
KARAKOBAK
AVCI
KARAGÖZ
TOPRAKTAN
BOZARSLAN
ARDIÇ
GÖZEN
EĞİLMEZGİL
BABACAN
YILMAZ
YAZICI
YAŞAR
DAĞ
DANIŞ
KAYA
ERKEK
BÜYÜKBAYRAK
DAL
KARA
EMEKTAR
04 Aralık 2014
SİCİLNO
ADI
17023
AZİZ NECMİ
17024UFUK
17025ÖMER
17026AHMET
17027ÖZLEM
17028ALİCAN
17029ÖZGÜR
17030MUSTAFA
17031
GAMZE CEREN
17032EMRAH
17033CANER
17034ERDİNÇ
17035
MÜSLÜM OZAN
17036ÜMİT
17037TUĞBA
17038AHMET
17039MURAT
17040FATİH
17041SEMRA
17042MERT
17043
FARUK ENES
17044
MEHMET MUSTAFA
17045RAİF
17046
ALİ DOĞUŞ
17047ÖMER
17048ŞEHRİBAN
17049ZEKİ
17050HALİL
17051
CEMAL AZMİ
17052AHMET
17053HAKAN
17054ENES
17055MURATCAN
17056
HATİCE HÜLYA
17057NEVZAT
17058ESNA
17059ŞENOL
17060ZEYNEP
17061FİGEN
SOYADI
ÇELİK
FİDAN
GÜLEÇ
EJDER
GÜVEN
YAZICI
KAMALI
USLU
ÖZER
KUŞ
CANTÜRK
ELTUTAN
KESEN
MAZLUM
BAYRAM
ODABAŞ
DEMİR
AKBAŞ
GÜNEŞ
AKYILDIZ
ÖRÜÇ
KIZILASLAN
BOZDEMİR
GÜL
HORUZ
TONKA
DEMİR
KARAL
REİS
DEMİRLİ
ŞORA
KARADÜZ
DAĞ
CERİTOĞLU
GÜN
USLU
DEMİR
CUMERT
TOPLU
69
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
04 Aralık 2014
SİCİLNO
ADI
17062
UĞUR AHMET
17063SERKAN
17064GAMZE
17065MERVE
17066GÖKHAN
17067UMUT
17068HANDE
17069RABİA
17070GÖKHAN
17071ÖZLEM
17072ERDİ
17073MESUT
17074KÜBRA
17075
UTKU MERİÇ
17076
MEHMET URAN
17077UTKAN
17078ÖMER
17079NUMAN
17080SERAP
17081
MURAT KEMAL
17082ÇAĞATAY
17083MURAT
17084VOLKAN
17085SALİH
17086FEHMİ
17087BAYRAM
17088TUBA
17089
DEVİN DOĞAN
17090EMİNE
17091AYDIN
17092MUHAMMED
17093HAKAN
17094DURSUN
17095HÜSEYİN
17096MEHTAP
17097MERVE
17098ŞEMSETTİN
17099TUNA
17100LEVENT
70
SOYADI
KAÇMAZ
BAYRAKDAR
TAŞDEMİR
İŞBİLEN
ULU
YORULMAZ
KARAHAN
ASLAN
DERELİ
GÜNCÜ
YAMAN
DÜŞÜN
AKDOĞAN
AYKAL
UNUTMAZ
GÜNGÖR
HAYVA
ÇORAPLI
YILDIRIM
EFENDİOĞLU
ATEŞ
ŞAHİN
KARA
EREN
HACIOSMANOĞLU
KAYAR
KAÇMAZ
DEĞER
UNAT
ÜSTÜNTAŞ
ÇAKMAK
YILMAZKAYA
ORAL
AKTAŞ
İLKYAZ
DURMUŞ
ULUTAŞ
KARAHAN
YILMAZ
SİCİLNO
ADI
17101SEZGİN
17102MÜMİN
17103SAFA
17104ŞABAN
17105
SONER SEMİ
17106RIFAT
17107İMGE
17108AHMET
17109ABDULCELİL
17110BETÜL
17111KEMAL
17112AKIN
17113OĞULHAN
17114CANER
17115
MAHİR TAYLAN
17116FİKRET
17117YASİN
17118SAMET
17119ERAY
17120RİFAT
17121GENCAY
17122ZÜLKÜF
17123EVREN
17124KÜBRA
17125FATİH
17126ONUR
17127CÜNEYT
17128
ABDURRAHMAN ORUÇ
17129OĞUZHAN
17130HASAN
17131MUSTAFA
17132ÜNAL
17133CELİL
17134YUSUF
17135MUHARREM
17136HASAN
17137MESUT
17138
ALİ OSMAN
17139TALHA
SOYADI
KOZLUK
KADI
ATMACA
POLAT
KASABALI
ALÇIN
BAY
CANBAY
AKBAŞ
AŞKIN
HELVALI
ONBAŞI
GEDİKOĞLU
SARAN
KÖYLÜOĞLU
ORÇIN
KARA
BOSTANCI
YANMIŞ
DERMAN
SARIIŞIK
SADE
VATANLAR
ERANIL
GÜMÜŞ
ZENGİN
TAYLAN
ERDAL
ÖZ
AKKURT
ÇELİK
MİNTEMUR
KOCABAŞ
COŞKUN
MÜJDE
SUBAŞI
BAYRAK
ADSIZ
SAĞLAM
MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ
SİCİLNO
ADI
17140HÜSNA
17141HAKAN
17142
YİĞİT EMİR
17143SİNAN
17144SERHAT
17145VELAT
17146RAMAZAN
17147ŞÜKRÜ
17148UĞUR
17149
İSMAİL BAKİ
17150SERKAN
17151KÜRŞAT
17152ERDAL
17153
FATİH NAZIM
17154İLHAN
17155REFİK
17156SELİM
17157
MUHAMMED MARUF
17158BURAK
17159SELAHATTİN
17160MUHAMMET
17161RESUL
17162
MURAT ERSİN
17163AYLİN
17164
SALİH MERT
17165ÜMRAN
17166İMRE
17167OSMAN
17168
OĞUZ KORAY
17169NEZİR
17170MUSTAFA
17171CANAN
17172HAZEL
17173
KAAN VOLKAN
SOYADI
ÇELİKÖRS
AKGÜL
KONAKLI
TAZE
ÇINAR
TÜRK
AYDOĞMUŞ
ÖZKAN
GÜREL
AY
BACAKSIZ
ALTINTAŞ
TAŞ
KARABIÇAK
SERT
KÖSE
BÜYÜKDOĞAN
MERT
MERT
HÜSEYİNOĞULLARI
YURTDAŞ
GÜVEN
TATAR
METİN
ÇANDAR
TEKİN
UYSAL
ÇOLAK
KESKİN
KAYA
KILIÇ
KAYA
ÇEVİKOĞLU
ÖZDEMİR
04 Aralık 2014
SİCİLNO
ADI
17174ESRA
17175CEREN
17176SEMİH
17177DOĞANAY
17178ÖZKAN
17179SAMET
17180HÜLYA
17181ŞERAFETTİN
17182GARİP
17183VEYSELHAN
17184CANER
17185TANJU
17186BÜŞRA
17187HASAN
17188EREN
17189ENVER
17190
NEJAT ASAF
17191
EZGİ ŞEBNEM
17192
MUSTAFA YİĞİT
17193AHMET
17194ERCAN
17195BURAK
17196
BİLAL HAMDİ
17197FERDİ
17198
REŞİT MERT
17199
TÜBA NİSA
17200HALİL
17201CİHAT
17202AYHAN
17203MEHMET
17204KEMAL
17205ÖZGÜR
17206TANSU
17207SÜLEYMAN
SOYADI
OĞUL
BURSA
IŞIK
AŞAR
MADAN
İNAM
TAŞPINAR
DELİCE
BİRSİN
CANSABUNCU
KARABACAK
YILDIZ
DEMİR
YAZICI
BİLGİN
KEMER
ÇERMİKLİ
ARABACI
GÖKKAYA
KONU
GÜNER
ÇİFTÇİ
YENİGÜN
YEŞİLBUDAK
GÜLER
DİNÇER
ÜSTÜNDAĞ
KARABİBER
IŞIK
KAYAR
YILDIRIM
ODABAŞ
ERDOĞAN
ÜNVER
71
TMMOB
MADEN MÜHENDİSLERİ
ODASI
Merkez TeI
Cep
Faks
Web
e-Posta
: Selanik Cad. Yeşim Apt. No:19/3-4
06650 Kızılay – Çankaya / ANKARA
: 0312 425 10 80 / 418 36 57 / 418 77 59 / 418 77 95
: 0546 425 10 80 / 0533 747 29 04
: 0312 417 52 90
: www.maden.org.tr
: [email protected]
Sürekli Eğitim Merkezi (SEM)
Tel
: 0312 425 10 80/121-122 - 126
Faks
: 0312 419 76 80
e-Posta
: [email protected]
Zonguldak Şube Tel
Faks
Cep
e-Posta
: Liman Cad. No: 25 Merkez / ZONGULDAK
: 0372 251 13 55
: 0372 253 10 80
: 0546 425 10 85
: [email protected]
İstanbul Şube
Tel
Faks
Cep
e-Posta
: Büyükdere Cad. Çınar Apt. No: 95 Kat: 8
Daire: 31 Mecidiyeköy / İSTANBUL
: 0212 356 74 10
: 0212 356 74 12
: 0546 425 10 79
: [email protected]
İzmir Şube Tel
Faks
Cep
e-Posta
:154 Sok. Ufuk Apt. No: 6 Daire: 1
Bornova / İZMİR
: 0232 388 05 20
: 0232 339 40 64
: 0546 425 10 82
: [email protected]
Adana Şube Tel
Faks
Cep
e-Posta
: Çınarlı Mah. 16. Sok. Ademoğlu Apt. No: 3 Kat: 2
Daire: 5 Seyhan / ADANA
: 0322 459 97 60
: 0322 459 97 61
: 0546 425 10 76
: [email protected]
Diyarbakır Şube Tel / Faks
Cep
e-Posta
: Ekinciler Cad. Kışla Sok. Kısmet 2 Apt. No: 12 Kat: 2
Daire: 5 Ofis - Yenişehir / DİYARBAKIR
: 0412 228 81 64
: 546 425 10 77
: [email protected]
uz...
zıyor
a
k
ı
ğ
ı
l
Karan
,
n
i
ç
i
gelecek
r
i
b
k
ı
l
Aydın
Download

DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ - Maden Mühendisleri Odası