21 yıllık tecrübesiyle
SiNCAN’da
geleceğin mimarı nesiller
artık bizim ellerimizde, güvenle...
Keşke Hep Çocuk Kalsak!
Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil
midir? Saf ve temiz duygular, en küçük şeylerden mutluluk duymak ama
büyüyoruz işte. Bizim dünya görüşümüzde büyüyen nesilleri küresel evrende
geleneklerine ve milli manevi duygularına bağlı fen ve ilimle donatılmış birer
birey yetiştimek.
İşte bu anlayışla ABC Eğitim Kurumlarında 1993’ten beri geleceğin mimarlarını
yetiştiriyoruz ve yetiştirmeye de devam edeceğiz. Yıllardır öğrencilerimize mimar
gözüyle bakmışızdır. Hepsi birer hukuk mimarı, tıp mimarı yapı mimarı, teknoloji
mimarı… Bizim hayal ve hedeflerimiz daima büyük oldu. Gençlerimizi bu noktada
bir yarış atı gibi değil de sevdikleri uğrunda vazgeçemedikleri hayalleri uğruna
fedakarlık yapmaları noktasında motive ettik. Kurumlarımızda hep Türkiye dereceleri çıkardık.
Şimdi de modern eğitim ortamlarımızla Sincan’da geleceğin mimarlarını
yetiştirmeye geldik. Biz şuna inanıyoruz ki samimi ve gönülden verilen bir eğitim
ve öğretimin modernizmle birleşmesiyle gelecekte yaşayacağımız toplum ve
dünya düzenini inşa eden bireylerin temelleri sağlam yapılar üzerine
kurulacaktır.
Okulumuzda yabancı dil eğitimi İngilizce olup bu eğitim anaokuldan başlayıp
öğrenci okuldan mezun olana kadar devam etmektedir. Teknolojinin hayatımızın
her alanına hakim olduğu bu çağda teknolojiyi de eğitim hayatımızda en etkin
biçimde kullanan ve uygulayan bir eğitim kadrosuyla Sincan’da eğitim
anlayışının değiştiğini en kısa zamanda fark edeceksiniz.
Harun Güleç
ABC Grup Yönetim Kurulu Başkanı
ilkok
u
l
ku
ao
o rt
an
l
u
k
o
a
l
şefkatle verilen
bir anaokul
eğitimi ile
başladım bu
yolculuğa
biz sizden hiç vezgeçmedik...
şefkat
kucağından
sevgi ocağına,
ilkokula
gençliğin ilk yılları
ilk elemleri lisede
gençlik çağının
ilk yıllarından
ortaokula
artık
hayata açılan
yeni bir kapı
üniversite
ABC ANAOKULU
bizde
her çocuk
özeldir
Anaokulumuzda
Eğitim Öğretim Yaklaşımımız
Bilim adamlarının insanların zihinsel
gelişimleri üzerine yapmış oldukları
araştırmalar göre 17 yaşına kadar
olan gelişmenin %50’sinin 4 yaşına,
%30’unun ise 8 yaşına kadar
oluştuğu, 18 yaşına kadar gösterilen okul başarılarının %33’ünün
0-6 yaşına kadar aldıkları eğitime
bağlı olduğu görülmüştür.
Bizlerde çocukların bu önemli zihinsel
gelişim
dönemini
destekleyecek öğrenci merkezli
ve aktif öğrenmeye dayalı bir
eğitim sistemini uygulamaktayız.
Yapılan eğitim öğretim etkinliklerinde, çocuklarımızın hayal gücü
ve yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak
geliştirecek, farklı bakış ve düşünce
güçlerini kullanmalarını sağlayacak
çalışmalara yer verilmektedir. Her
çocuk bizler için bir bireydir. Onlar
kendilerinin ilgi istek ve yeteneklerinin farkına varmaları için
uyguladığımız eğitim programlarıyla
kendilerini keşfetmelerinin keyfini
çıkarıyorlar.
Kurumumuz
Milli
Eğitim
Bakanlığının müfredatı dışında İngilizce, müzik proje tabanlı eğitim,
satranç, yaratıcı düşünme ve problem çözme çalışmaları gibi eğitim
uygulamaları
verilmektedir.
Uyguladığımız tüm etkinliklerde
amacımız kendine güvenen,
yeteneklerinin bilincinde, sosyal,
paylaşımcı, insana duyarlı, meraklı
,pratik çözüm üreten, yaratıcı,
yaşadığı dünyayı seven, milli
manevi duyguları önemseyen,
doğaya ve çevreye duyarlı bireyler
yetiştirmektir.
Anaokulumuzda İngilizce ile ilk kez
tanışan öğrenciler, yeni bir dil
öğrendiklerini fark etmeden, ana dil
etkinliklerine paralel eğlenceli, iletişime
dayalı oyun, şarkı ve diğer pek çok aktiviteyle eğitilirler. Sınıflar ilerledikçe
öğrenciler, kültürü yansıtan en iyi aracın
edebiyat olduğu düşüncesiyle ana dili
İngilizce olan yaşıtlarının okudukları
kitapları ve farklı kültürlere ait yazarlar
tarafından yazılmış ödüllü romanları
okuyarak dil becerilerini geliştirirler.
Düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak akıcı
ve doğru bir şekilde ifade edebilirler.
Öğrendikleri dilde sorgulamaya,
araştırmaya ve bilgiye ulaşmak için dili
etkin ve doğru bir şekilde kullanmaya
yönelik çalışmalar yaparlar.
ANAOKULUMUZDA iNGiLiZCE
bizde
her ders
zevklidir
Her çocuk ayrı bir dünyadır
ABC İlkokulunda öğrenmeyi öğreten,
öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya çıkaran,
bireysel farklılıkları geliştiren, öğrenmeyi
zor olmaktan çıkarıp kolaylaştıran ve
zevkli hale getiren, proje tabanlı modern
öğretim yöntemleri benimsenmiştir. Eğitim
ve öğretim programı öğrencilerin
akademik, sosyal, kültürel, fiziksel
gelişimleri ve bireysel farklılıkları göz
önünde bulundurularak yapılandırılır.
fen dersleri
hiç bu kadar
eğlenceli olmadı
Öğrenciler, çağdaş ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda
düzenlenen laboratuvarlar, sanat ve müzik atolyeleri,
açık raf sistemli kütüphane ve bilgisayar destekli
araştırma odaları, spor ve kültür kompleksi, açık hava
spor alanları ile bilgi ve sosyal gereksinimlerini hızlı
ve doğru bir şekilde karşılayabilecekleri geniş, ferah
bir ortamda öğrenimlerini sürdürürler.
Bilgisayar sınıflarında öğrenciler veritabanlı eğitim sistemini
yakından tanıyıp eğitimde teknolojiyi doğru ve etkili bir şekilde
öğrenmeyi amaç edinirler. ABC öğrencileri; araştıran, sorgulayan,
eleştirel düşünen, risk alan, bilgili, prensipli, duyarlı, açık fikirli,
öz güveni gelişmiş, iletişim becerileri yüksek bireyler olarak
yetişirler. Abc ilkokulunda Milli Eğitim Bakanlığı Müfredat
Programı esas alınarak uygulanır. Öğrenciler portfolyo sunumları
ile o yıl öğrendikleri yeni bilgi ve becerilerini aileleriyle paylaşırlar.
teknolojide
doğru ve etkili
kullanım teknikleri
ABC ORTAOKULU
eğitimde
doğru hamlenizi yapın
Bilgisayar sınıflarında öğrenciler veritabanlı eğitim sistemini
yakından tanıyıp eğitimde teknolojiyi doğru ve etkili bir şekilde
öğrenmeyi amaç edinirler. ABC öğrencileri; araştıran, sorgulayan,
eleştirel düşünen, risk alan, bilgili, prensipli, duyarlı, açık fikirli,
öz güveni gelişmiş, iletişim becerileri yüksek bireyler olarak
yetişirler. Abc ilkokulunda Milli Eğitim Bakanlığı Müfredat
Programı esas alınarak uygulanır. Öğrenciler portfolyo sunumları
ile o yıl öğrendikleri yeni bilgi ve becerilerini aileleriyle paylaşırlar.
bire bir
ders imkanı
ABC Ortaokulunda birebir ders imkanı ile öğrencinin kendini daha
kolay ifade edebilmesine olanak sağlanmaktadır. Ayrıca Ortaokuldan
itibaren “dersin dersliği” uygulaması başlar. Bu uygulama ile her
öğretmen, kendisine ayrılmış ve derslere uygun donanıma sahip
dersliklerde eğitim verir. Böylece öğrencinin sürekli aktif olduğu bir
öğretim ortamı yaratılarak etkin bir öğrenme sağlanır.
uygulayarak
öğrenme
Okulumuzda fen laboratuarlarında öğrencilerimiz deney ve gözlem
yoluyla öğrendiklerini uygulama imkanı bulmaktadır. Teknolojiyi
kullanmayı kendine hedef edinen ABC Kolejimiz her derste etkin
öğrenme yöntemleriyle dikkat ve algıyı en üst düzeye çıkarmaktadır.
aydınlık nesil
aydınlık gelecek
Kütüphanemizde Türk ve dünya
klasiklerinden ve güncel eserler
olup
öğrencinin
isteği
doğrultusunda da kitap temin
edilmektedir. Ayrıca kütüphanemizde öğrenciler arta kalan
zamanlarda ders çalışma
imkanına da sahiptirler.
Dinamik
Sınıf ortamı
ile öğrenciler
kendilerini
daha iyi ifade
edebilme
imkanına
sahiptir.
Sağlıklı
nesiller için
Kantin ve yemekhanemizde çocuk gelişimine
olumsuz etki yapacak zararlı yiyecekler
asla bulunmamaktadır. Yemeklerimiz uzman
diyetisyenlerimizin doğrultusunda günlük
kalori ihtiyacına göre düzenlenmektedir.
Spor
salonumuz
Uzman eğitmenler
eşliğinde her türlü
etkinliğin yapıldığı ferah salonlarımızdan
biri
Adres : Osmanlı Mahallesi Vatan Caddesi Pırıl Sokak No:24 Sincan/ANKARA
Telefon : 0.312 263 04 05 - 263 04 06 - 263 04 07 0.506 479 57 53
Download

Tanıtım Kataloğu - Sincan ABC Koleji