EĞİTİM
Yenilikçi ve çağdaş eğitimin adresi
Ataşehir Amerikan Kültür Koleji
FİGEN SABIRCAN
Uluslararası bakış açısına sahip, sanatsal ve
sportif faaliyetlere eğitim kadar değer veren, özel tasarlanmış akıllı sınıfları, uzman
kadrosu ve iki dilli eğitim modeli ile dünya
vatandaşı öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen Ataşehir Amerikan Kültür Koleji, 20142015 eğitim öğretim yılında eğitime başladı.
Amerikan Kültür Eğitim Kurumları’nın Türkiye’deki geçmişi, 1911 yılından beri ülkemizde faaliyet gösteren Amerikan Kültür
Derneği’ne dayanmakta. Bugün kurum, 140
yabancı dil kursu ve 60 adet kolej ile ülkemiz
eğitimine hizmet vermekte. Kadıköy Life
ekibi olarak Anadolu Yakası’nda ilk şubesini
açan koleji tanımak için okul müdürü Meral
Bilgin’in misafiri olduk.
40 YILLIK EĞİTİMCİ
Meral Bilgin’in eğitim serüveni, 1975 yılında başlar. İngilizce öğretmeni olarak Diyarbakır ve Kadıköy Anadolu Liseleri’nde çalışır. 1986 yılında devletten ayrılır. Özel okula
geçip bölüm başkanlığı ve yöneticilik yapar.
“Son okulumdan ayrıldıktan sonra açıkçası
çalışmayı düşünmüyordum. Bir arkadaşımın
önerisi, okulumuzun 3 kurucusu ile 2 saatlik
bir konuşmanın sonunda müdürlüğü kabul
ettim. Türkiye’nin çeşitli illerinde başarı ile
hizmet veren Amerikan Kültür Kolejleri’nin
yapısı, kurucularımızın eğitim anlayışı bana
çok uydu. Eğitim hayatımın son zamanların66 : KadikoyLife.com Kasım&Aralık 2014
da sıfırdan başlayan, harcında emeğim olan
bir okulda bulunmaktan çok mutluyum.”
Yeni bir okul oluşturma sürecinde tecrübesini ortaya koyan Meral Hanım, Ataşehir
Amerikan Kültür Koleji’nin yapısını, verilen
eğitimin özelliklerini anlatırken, mesleğe
yeni başlayan bir öğretmen kadar heyecanlı. Bu, yıllarını eğitime vermiş deneyimli bir
yöneticinin; idealist kurucular ve mükemmeli arayan, yeniliklere, gelişime açık bir
okulla buluşmasının heyecanı.
ÖZEL TASARLANAN BİNA VE AKILLI
SINIFLARDA EĞİTİM VERİLİYOR
Ataşehir’de Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu ile eğitime başlayan Amerikan Kültür
Koleji’nin binası özel olarak projelendirilmiş.
Okul tercihinde eğitim sistemi kadar okul binasının da önemli bir etken olduğuna değinen Bilgin, “18 adet derslik, 1 laboratuvar, 6
adet sanatsal aktivite dersliği, 1 konferans ve
1 spor salonu bulunan eğitim kampüsümüzde, tüm derslikler 16 öğrenci kapasiteli olup
öğrencilerimizin yaş gruplarına ve hareketlerine uygun ergonomik tek kişilik sandalye
ve masalarla akıllı sınıf olarak düzenlendi.
Renk kullanımı, mobilyaların seçimi titizlikle
yapıldı. Teneffüs alanlarında ve koridorlarda
eğlenceli ve eğitici oyun köşeleri yaratıldı.
Ülkemizdeki ilk ‘Akıllı Defter’ uygulaması bizde. Kayıt yaptıran öğrencimize içinde konu
anlatımları, örnek sorular ve ödevler bulunan kitap-defterler standart olarak veriliyor.
Bunlar sınıfta kullandığımız akıllı TV ve eğitim programı ile birebir uyumlu olduğundan
kitap defter almaya gerek kalmıyor. Okulumuz bilgi çağının gereklerini, teknolojinin
tüm üstünlüklerini kullanarak, öğrencilerini
yarının teknoloji dünyasına hazırlıyor. Kampüsümüze gelen son teknolojik yenilik ise,
kurucularımızın eğitim fuarında görüp satın
aldığı 3 boyutlu öğrenme modülü… Hintliler
ve Amerikalılar tarafından gerçekleştirilen
ve özel gözlüklerle seyredilen, derslerin anlatıldığı modüle tüm öğrencilerimiz bayıldı.”
2 ÖĞRETMEN 2 DİL
Türkiye, yabancı dil öğrenmede dünyanın
başarısız ülkelerinden. Ne yazık ki bu durum
uluslararası araştırmalarla da tescillenmiş durumda. Okullardaki İngilizce dersleri gramer
ve ezber kalıbına sıkıştırıldığı için pek çok kişi
‘anlıyorum ama konuşamıyorum’ demekte.
Halbuki Amerikan Kültür Kolejleri’nde İngilizce bir ders olarak değil, hayatın olağan akışı
içinde öğretiliyor. Meral Bilgin, bunun nasıl
olduğu sorusunu şu şekilde cevaplıyor: “Bilingual (İki Dilli) eğitim veriyoruz. Anaokulundan ortaöğretime kadar her sınıfta iki öğretmenimiz var: Akademik başarıdan sorumlu
sınıf öğretmeni ve İngilizce konuşan, çocukların özbakım becerilerinin gelişmesini sağlayan, ödev ve projelerini destekleyen İngilizce
öğretmeni. Bu öğretmenler yalnızca derste
değil, teneffüs ve öğle aralarında da öğrencilerle birlikte olup onları sürekli gözlemleyen
EĞİTİM
birer eğitim koçudur. Zamanlarının tamamını
öğrencilerle geçirdikleri için eğitim koçları,
aynı zamanda sınıfının rehber öğretmenidir diyebiliriz. Yabancı dil eğitiminden farklı
olan Bilingual eğitim modelinde, öğrenciler
ebeveynlerinden biri yabancı biri Türk olan
bir çocuk gibi öğrenir dili. İngilizce günlük
yaşantılarının bir parçası, iletişim aracıdır
onlar için. Öğrencilerimize İngilizce’nin yanı
sıra ikinci dil olarak İspanyolca eğitimlerini eş
zamanlı olarak veriyoruz. Böylece dünya üzerinde en çok konuşulan iki dili çocuklarımıza
öğreterek, dünya ile iletişim kurma olanaklarını en üst seviyeye ulaştırıyoruz.”
AVRUPA DİL PORTFOLYOSU
Avrupa Dil Portfolyosu, Avrupa dilleri ortak
çerçeve programına dayalı bir değerlendirme sistemi ve Amerikan Kültür Koleji de ülkemizde bu sisteme geçen az sayıdaki okuldan biri. Bunun çok önemli olduğunun altını
çizen Meral Hanım, “Avrupa Konseyi’ne,
2012/R006 ve 2012/R004 numaralı portfolyolarla akredite olunmuş. Bu sayede öğrencilerimizin okulu bitirirken aldıkları İngilizce
Dil Yeterlilik Belgesi tüm Avrupa’da devlet
kademelerinde geçerli hale gelmiş ve birçok üniversitede yabancı dil denkliği kabul
edilmiştir.”
ÇİFT DİPLOMA PROGRAMI
Çocuğunuz için Ataşehir Amerikan Kültür
Koleji’ni tercih ederseniz, 8. ve 12. sınıfların
sonunda uluslararası geçerliliği olan bir diploma almasını da sağlayabilirsiniz. Bilgin, bu
süreci kısaca şöyle özetliyor: “City of London
Academy ve Amerikan Kültür Koleji arasında
yapılan anlaşma ile mezun olurken 2. diploma alabilirler. Çift diploma almak isteyen öğrencilerimiz, her eğitim-öğretim yılı sonunda
2 hafta sürecek bir eğitim kampına katılırlar.
Kampta, öğrencilerimize Matematik, Fen
ve Tarih dersleri verilir. Seçmeli olarak da
Kariyer Planlama, Bilgi Teknolojileri, İngiliz
Dili ve Edebiyatı gibi seçmeli dersler alırlar.
Eğitim sonunda yapılacak gelişim testini tamamlayan öğrenciler ‘Dual Skills Diploma in
English’ diploması almaya hak kazanırlar. Bu
diploma ile İngiltere’de fark dersleri, hazırlık
sınıfı ve giriş sınavı gibi prosedürlere takılmadan eğitim hayatlarına devam edebilirler.
Ayrıca kamplar sayesinde ülkenin kültürüne
ve yaşam şartlarına rahatlıkla uyum sağlayabilecek duruma gelirler.”
SPOR VE SANAT KULÜPLERİ
Ataşehir Amerikan Kültür Koleji’nde akademik başarı kadar spor ve sanata da çok önem
veriliyor. Öğrenciler, kulüp çalışmalarını okulun yanında ayrı bir binada konumlanmış
(Ön sıra soldan sağa) Kurum Müdür Yardımcısı Levent Erberksoy, İcra Kurulu Üyesi
Ercüment Özayan, Okul Müdürü Meral Bilgin, Eğitim Temsilcisi Füsun Bayar, İcra
Kurulu Başkanı Tayfun Bayar, Kurucu Temsilci ve İcra Kurulu Üyesi Aşkın Gündoğdu…
olan Gelişim Akademisi’nde yapıyorlar. İlk
kat müzik, ikinci kat görsel sanatlara ayrılmış.
En üst katta ise jimnastik ve lego çalışmaları yapılıyor. Meral Hanım, konuyla ilgili şu
açıklamalarda bulunuyor: “Eğitim ve öğretimi çeşitli etkinliklerle güçlendiriyoruz. Her
öğrencimiz ilgi ve yeteneğine göre bir kulüp
seçiyor. Kulüp çalışmalarında kendini ifade
eden öğrencilerin, akademik başarılarının da
en üst seviyeye çıktığını düşünüyoruz. Her
hafta farklı bir günde kitap okuma saati yapıyoruz. Tüm okul ben de dahil okuyoruz. Böylece çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırıyoruz. Ünitelere bağlı şehir içi ve şehir
dışı gezilerimiz var. Sosyal sorumluluk projesi
kapsamında doğuda bir okulu, kardeş okul
olarak seçtik. Öğrencilerimiz buradaki kardeşlerine yardım ederek, topluma değer katacak
yöntemler geliştirmeyi öğreniyorlar. Ayrıca
Darıca Hayvanat Bahçesi’ndeki bir hayvanı
evlat edinip, bir yıllık beslenme ve barınma
giderlerini karşılamak projelerimiz arasında.”
ZİLSİZ VE KANTİNSİZ BİR KOLEJ
Yeni neslin hayal dünyalarını, keşfetme
duygularını geliştiren, öğrenmeyi etkinliklerle zevkli hale getiren yenilikçi bir eğitim
anlayışla hizmet eden Ataşehir Amerikan
Kültür Koleji, zilsiz ve kantinsiz bir okul.
Okulun kurucuları ve kurum müdürü Meral
Hanım, konuya şöyle yaklaşıyor: “Zil sesi ile
derse giriş çıkışın yapılmadığı ortamlarda
öğrencilerde oluşacak sorumluluk ve güven
duygusu, özgüvenlerinin gelişmesine yardımcı oluyor. Öğrenciler, zamanla okulda ve
günlük yaşamda daha dikkatli ve kontrollü
davranacak, otokontrolleri ve zaman yönetme özellikleri gelişecek. Okulun tüm güvenlik, temizlik ve yemek hizmetleri Acıbadem
Group tarafından yapılıyor. Öğrencilerimize
sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve etüd öncesi ikindi kahvaltısı veriyoruz. Kantinlerde
sağlıksız yiyecekler satıldığını düşündüğümüz için bir kantinimiz yok ama ihtiyaç duyan öğrencimiz için mutfağımız hep açık.”
ÜCRETSİZ ÖZEL DERS VE ETÜT
Amerikan Kültür Koleji öğrencilerinin dışarıdan özel ders alması ve etüt merkezlerine
gitmesi yasak… Öğrencilere verilen 08.30 15.30 arası normal eğitim sonrası bir saat
zorunlu etüt uygulaması var. Meral Bilgin;
“Okul sonrası 15.30 – 16.20 arası verilen
etüde tüm öğrencilerimizin katılması zorunlu. Öğrencilerimizin bu zaman diliminde
ödevlerini yapması ve eksik konuları pekiştirmesini istiyoruz. Eve ödev göndermeyerek, velilerimizin rahatlamasını ve çocukları
ile daha fazla zaman geçirmesini hedefliyoruz. Ayrıca her gün 16.30 – 17.30 arası eksik gördüğümüz konularda, ihtiyacı sınıf ve
branş öğretmenleri tarafından belirlenen
öğrencilerimize, birebir özel dersler yapıyoruz. Amacımız, düşük mevcutlu ve çift öğretmenli sınıflarda, çocuğun konuyu sınıfta
anlaması ve öğretmenin bunun kontrolünü
sınıfta tespit etmesidir. Anlaşılamayan ya da
eksik olan konuyu ise etütler ve özel derslerle tamamlıyoruz. Böylece öğrencinin dersi anlayamama ve öğrenememe ihtimalini
ortadan kaldırıyoruz.”
HER ÖĞRENCİ ÖZELDİR
Uyguladığı ulusal ve uluslararası programlarla akademik başarıyı hedefleyen Amerikan Kültür Koleji, her öğrencinin en verimli bir şekilde gelişmesi, kendini anlaması
ve problemlerini çözmesi doğrultusunda
profesyonel desteği vazgeçilmez gören bir
prensip ve sorumlulukla hareket ediyor.
Bilgin, son olarak şöyle konuşuyor: “İlk ve
ortaokulumuzda 106, anaokulumuzda ise
72 öğrencimiz var. Bizim için öğrencilerimizin kendini tanıması, ne istediğini bilmesi
çok önemli. Bu yüzden araştırmaya, sorgulamaya ve yaratıcı düşünceye çok önem
veriyoruz. Amacımız kendi kararlarını alabilen, başkalarına saygılı, edindiği bilgileri
kullanan ve paylaşan, çağdaş değerleri benimseyen, en az iki dilde iletişim kurabilen,
özgüvenli ve mutlu bireyler yetiştirmek.”
Kasım&Aralık 2014 KadikoyLife.com : 67
Download

Ataşehir Amerikan Kültür Koleji