T.C.
GÜDÜL KAYMAKAMLIĞI
Güdül Safiye Akdede Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 94500596-010.07.02Konu : Duyuru Yazıları
20/01/2015
ÖĞRETMEN ARKADAŞLARA
2014-2015 Eğitim –Öğretim yılı I. Dönem Dönem Sonu Öğretmenler Kurul Toplantısı
22/01/2015 perşembe günü saat 09.00’ da Okul Konferans Salonunda aşağıdaki gündem
maddelerini görüşmek üzere yapılacak olup öğretmenlerimiz belirtilen gün ve saatte görevlidirler.
Bütün öğretmenlerin mazeretsiz olarak katılımları zorunludur.
Özgür IŞIK
Okul Müdürü
GÜNDEM:
Açılış, yoklama
Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması
Gündem maddelerinin okunması ve varsa ilave edilecek yeni maddelerin eklenmesi
2014-2015 eğitim öğretim yılında yapılan son öğretmenler kurulunda alınan kararların gözden
geçirilmesi ve değerlendirilmesi
5) Okul hakkında bilgi verilmesi(neredeyiz nereye gidiyoruz)
6) 2014-2015 eğitim öğretim yılı I. Döneminin başarısı, devam-devamsızlık ve disiplin durumları
ile ilgili genel değerlendirme yapılması
a) I. Dönem sınıf ders başarı analizlerinin değerlendirmesi ve II. Dönem izlenecek yol, I.
Dönem sonu sınıfların genel başarı oranları hakkında öğretmen görüşleri(öğrenci seviyesine
inme)
b) Devam-devamsızlık durumları
c) Disiplin durumunun genel değerlendirilmesi, okul ödül ve disiplin kurulu başkanının kurula
bilgi vermesi;
–onur belgesi alan öğrenci sayıları
–takdir ve teşekkür belgesi alan öğrenci sayıları
–disiplin cezası alan öğrenci sayıları
d) Onur kurulu çalışmalarının değerlendirilmesi, Onur kurulu başkanı tarafından kurula bilgi
verilmesi
–Onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışların tespit edilerek, bu davranışların Okul
Öğrenci Ödül Ve Disiplin Kuruluna bildirilmesi(MEB OKY madde 159-160-161)
e) Yazılı sınav soruları, sınav analizleri ve yazılı kâğıtları, ölçme değerlendirmenin genel
esasları (MEB OKY madde 43-49)
f) Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar(MEB OKY madde 50)
g) Okullarda şiddeti önleme ve önleyici rehberlik çalışmaları
h) Davranış geliştirme projesi ve öğrenci davranışlarının olumlu yönde geliştirilmesi için
alınacak tedbirlerin kararlaştırılması
i) Mehmet GÜZBÜZ’ e destek sınıfı açılması ve BEP planları
j) Sportif faaliyetlerin değerlendirilmesi
k) Pansiyon yaşantısının ve hizmetlerin değerlendirilmesi
l) II. Dönem başarıyı artırıcı önlemler ve seviyeye göre anlatım, dönem başı seviye tespit
sınavı
1)
2)
3)
4)
7) 10. Ve 11. Sınıflara yetiştirme ve üniversiteye hazırlık kursları
8) Disiplin kurulu 2 asil, 3 yedek, onur kurulu 1 asil, 1 yedek
9) Dönem başında kurulan kurul ve komisyonların incelenmesi, gazete dergi pano inceleme kurulu
sosyal etkinlikler kurulu(1 müdür yardımcısı, 1 danışman öğretmen, kulüp temsilcileri arasından
3 öğrenci, okul aile birliği üyelerinden 2 veli
10) II. Dönem yapılması planlanan sosyal ve kültürel faaliyetler, kulüp çalışmaları, önemli gün ve
haftalar
a) 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü
b) Nevruz Programı ve yarışmalar
c) 19 Mayıs Gençlik Şöleni ve bahar şenliği
d) Bilgi yarışması, kitap okuma yarışması, münazara yarışması, mezuniyet töreni dergi
çalışması
e) Yılsonu gecesi(tiyatro-şiir )
f) İl dışı öğretmen gezisi, il dışı öğrenci gezisi
g) Ankara şiir şöleni,
h) Bilkent Nano Teknolojisi Teknik gezi
i) TUBİTAK 4006 Projesi
j) Bilim şenliği
11) 2014-2015 yılında okulumuzda uygulanan projelerin değerlendirilmesi
a) Ayın öğrencisi projesi
b) Rehberlik servisinin projesi
12) Avrupa Birliği Projesi
13) Eğitim ve öğretim etkinliklerinin işleyişi
a) Bayrak töreninin itina ile yapılması(Milli Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi
madde 5-6)
b) E-okul öğretmen bilgi girişleri hakkında öğretmenleri bilgilendirme
c) Derslere zamanında giriş çıkış yapılması, günlük ders çizelgelerine uyum, ders defterlerinin
usulüne uygun olarak yazılması, ders defterlerinin idareden alınışı, ayda bir defa zilsiz
uygulama)
d) Derslere geç kalan öğrenciler ile ilgili yapılacak işlemler(Ortaöğretim Kurumları sınıf geçme
ve sınav yönetmeliği madde 35)
e) Eğitim Koçluğu yapılarak aylık rapor hazırlanması
f) Okulun zaman çizelgesinin tespit edilmesi ve uygulaması(MEB OKY madde 9)
g) Kütüphanenin, fotokopinin, bilgisayar laboratuvarının ve atölyelerin kullanımı, temizliği
h) Konferans salonunun aktif olarak kullanılması ve kullanım hususlarının görüşülmesi
i) Spor malzemelerinin, tuvaletlerin ve ortak alanların kullanımı
j) Öğrenci takip formları
k) Öğrenci ilgi ve yetenekler anketi
l) 1 öğretmen 10 öğrenci,1 öğrenci 5öğrenci projesi
m) Yapılacak iş ve işlemlerle ilgili otokontrol formları
n) Öğretmen ve idareci karneleri çalışması
14) I. Dönem yapılan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Faaliyetleri, rehberlik servisinin I. Dönem
faaliyet raporunun okunması, II. Dönem yapılması planlanan rehberlik faaliyetleri
15) Öğretmen öğrenci ilişkileri
16) Sınıf rehber öğretmenlerinin I. Dönem faaliyetlerinin görüşülmesi
17) Eğitsel kulüpler tarafından I. Dönemde yapılan faaliyetler, II. Dönem yapılması planlanan
faaliyetler ve toplam hizmet çalışmaları
18) Okulumuz TKY ekiplerinin oluşturulması ve faaliyetlerinin planlanması(MEB OKY madde 110
MEB eğitim ve kalite yönetim sistemi yönergesi)
19) Yurtiçinde düzenlenecek bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler ile yarışmalara
katılım durumu
– Yardıma muhtaç öğrencilerin tespiti
20) Okulu tanıtım, istihdam mesleki rehberlik ve danışma hizmetlerinin görüşülmesi, tanıtım
yönlendirme ve alan yönlendirme çalışmaları
21) I. Dönem veli toplantısı ile ilgili değerlendirmeler ve II. Dönem veli toplantısı tarihinin
belirlenmesi
22) Ş.Ö.K. toplantı tarihlerinin belirlenmesi(Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği madde 35)
23) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu toplantı tarihinin
belirlenmesi(RPD HY madde 46)
24) Nöbet uygulamalarının görüşülmesi, nöbet hizmetlerinde görülen aksaklıklar ve
öneriler(öğrenci ve öğretmen)
a) Öğretmen okul nöbetleri(OKY madde 91, Mesleki Teknik Eğitim Yönetmeliği madde 265)
b) Belletmen öğretmen nöbetleri(MEB Okul Pansiyonları Yönetmeliği madde 10)
c) Öğrenci okul nöbetleri(Mesleki Teknik Eğitim Yönetmeliği madde 175)
d) Öğrenci pansiyon nöbetleri(Mesleki Teknik Eğitim Yönetmeliği madde146)
e) Nöbet defterinin usulüne uygun olarak zamanında doldurulması
25) Kılık kıyafet ile ilgili hususların görüşülmesi
a) Personel kılık kıyafet durumu (kamu kurum kuruluşlarda çalışan personelin kılık
kıyafetlerine dair yönetmelik)
b) Öğrenci kılık kıyafet(MEB Okul öğrencilerinin kılık kıyafetlerine dair yönetmelik
27/11/2012 Sayı:28480 Karar sayısı:2012/3959)
26) Pansiyonlu öğrencilerin okula devamsızlığı, öğrenci sevkleri
27) Zümre toplantıları görüşülmesi ve tutanaklarının teslim tarihlerinin belirlenmesi, zümre
başkanlar kurulu toplantı tarihinin belirlenmesi ve tutanaklarının teslim tarihlerinin belirlenmesi
(MEB OKY madde 110-111)
a) Ünitelendirilmiş yıllık planların yeniden düzenlenmesi ve değerlendirme kısımları
b) Tutanak öncesinde kişilerin kendi rehberliğini yapmaları
28) Öğretmenlerin rapor, sevk ve izin işlemleri
29) Üniversiteye hazırlık kurslarının takibi ve son sınıf öğrencilerine rehberlik,
30) Üniversite tanıtım gezilerinin planlanması, müze gezilerinin planlanması, kayak gezisi
31) 4207 sayılı kanunun gereği okulda, pansiyonlarda kapalı ve açık ortamda sigara
içilemeyeceğinin hatırlatılması ve yapılacak rehberlik çalışması
32) Kriz Yönetim ekibi çalışmaları mezun izleme çalışmaları
33) Sağlık, çevre kulübü tarafından uyarı levhalarının asılması, çevre temizliğinin, değerler
eğitiminin derslerde işlenmesi
34) Okul sosyal medya çalışmaları ve teknolojinin kullanması
a) Personel facebook grubu
b) Öğretmen facebook grubu
c) Öğrenci facebook grubu
d) Whatsapp grupları
35) MEB sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinin 41-56 maddelerinin okunması ve açıklanması, şubat
dönemi sorumluluk sınavı görevlerinin dağıtılması
36) Dilek ve temenniler
37) Kapanış
2014-2015 EĞİTİM–ÖĞRETİM YILI I.DÖNEM
DÖNEM SONU ÖĞRETMEN KURUL TOPLANTISINA KATILACAK
ÖĞRETMENLERİN İSİM LİSTESİ
S.N :
ADI SOYADI
:
İMZA
:
1) MEHMET KARATAŞ
…………………….……………………
2) TURGAY TETİK
…………………….……………………
3) MURAT TAŞKIN
…………………….……………………
4) ERCAN ASKER
…………………….……………………
5) LEVENT BATIR
…………………….……………………
6) SALİHA SANCAR
……………..RAPORLU………………
7) MUSTAFA GENCER KILIÇ
……………………………….…………
8) NİHAL ÇATAL
…………………….……………………
9) MURAT ERÖZLÜ
…………………….……………………
10) TUĞBA GÖKÇE
…………………………..…….………..
11) ADİL TEKİN
…………………………..…….………..
12) TEVFİK BÜTÜN
…………………………..…….………..
13) EMRE KARAKUŞ
…………………….……………………
14) UĞUR KOÇTEPE
…………………….……………………
15) AYŞEGÜL TÜRKOĞLU
…………………….……………………
16) BELGİN ÇORUH
…………GÖREVLENDİRME….……
17) AYŞENUR KILIÇER
…………GÖREVLENDİRME….……
18) HÜSEYİN ÇETİN
…………………………..…….………..
19) OKAN ÇAVUŞOĞLU
…………………………..…….………..
20) İLKNUR ASLAN
…………………………..………………
21) RESUL DEMİR
…………………………..………………
22) GİZEM YILDIZ
…………………………..………………
Özgür IŞIK
Okul Müdürü
Download

Öğretmenler Kurulu Toplantısı Gündem Maddeleri