ERYAMAN
AMERİKAN KÜLTÜR
KOLEJLERİ
ORTAOKUL VELİ BİLGİLENDİRME
KATALOĞU
Gelenek-Bağımsızlık-Onur
Gözlerimizi kapayıp tek
başımıza yaşadığımızı
düşünemeyiz.
Memleketimizi bir çember
içine alıp dünya ile olan
bağlarımızı kopartamayız.
Aksine yükselmiş, ilerlemiş,
ça
şğdbir
a millet olarak
medeniyet düzeyinin de
üzerinde yaşayacağız.
Bu hayat ancak ilim ve fen
ile olur. İlim ve fen nerede
ise oradan alacağız ve her
ulus ferdinin kafasına
koyacağız. İlim ve fen için
kayıt ve şart yoktur.
Okulumuza Hoş Geldiniz
100 yılı aşkın süredir ülkemizde eğitim hizmetleri vermekte olan Amerikan Kültür Kuruluşları 2002
yılından beri Türkiye Markalar Birliği tarafından yönetilmektedir. Kuruluş amacı Türkiye Cumhuriyeti ile
Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkileri geliştirmek olan Amerikan Kültür bu sebeple ülkemizin
100'ü aşkın noktasında dil okulu, 50'yi aşkın noktasında anaokulu ve 30 ayrı noktada da kolej işletmenliği
yapmaktadır.
Yönetim kurulunun tüm üyeleri Türklerden oluşan kuruluşumuzun herhangi bir dini cemaatle veya önyargılı
herhangi bir ideoloji ile hiçbir bağlantısı yoktur. Amacımız bulunduğu her ülkenin yaşadığı toplumun
değerlerine saygı duyan ve kendi kültürünü uluslararası alanda en üst düzeyde temsil edebilen öğrenciler
yetiştirmektedir.
Tarihsel amacımız eskiden de olduğu gibi bugünde önce yaşadığımız ülkeyi ve kültürü yüceltmek, değer
kazandırmak olan kuruluşumuz öncelikli olarak dünya çapında dünyada sınırları kalkmış bir ekonomik
pazarda var olabilen kaliteli ve nitelikli öğrenci yetiştirmeye odaklanmıştır.
Amerikan Kültür Kolejleri;
• Ezberlemeyi değil, araştırmayı seven,
• Kişisel hak ve özgürlüklerini koruyabilen,
• Kendi ayakları üstünde durabilen,
• Güçlükler karşısında yılmadan savaşabilen,
• Çalışkan ve sorumluluk sahibi,
• En az bir yabancı dili mükemmel düzeyde konuşan,
• Teknolojiye hakim,
• Bilimsel düşünüşe sahip,
• Sorgulamadan hiçbir düşünceyi kabul etmeyen, başkalarının hakları olmazsa kendi haklarının da
olmayacağını bilen,
• Dünyanın her ülkesinde yaşamını sürdürebilecek kadar entelektüel,
• Yaşadığı toplumun geleneklerine, değerlerine ve inanışlarına saygılı,
• Kendi değerlerine ve geleneklerine sahip çıkan,
• Kendisini ve hiç kimseyi küçük görmeyen yöneticiler, iş adamları ve donanımı yüksek, onurlu bireyler
yetiştirmeyi hedeflemektedir.
İletişim bilgilerimiz;
Adres
Web sitesi
Telefon
e-posta
:
:
:
:
Altay mh.2668.cd 1.etap Eryaman/ Ankara
http://www.eryamanamerikankulturkoleji.com
(312)554 6 111 – 0532 471 39 86
[email protected]
Öğrencilerimiz ortaokulumuzda; öğrenci merkezli öğretim yöntemleriyle, problem çözme, deney, tartışma
ve sorgulamaya dayalı öğrenim görürler. İki dilli ortamda bilgi ile donanmış, özgüvenli, üretken, ulusal ve
uluslararası sınavlara hazır, yaşam boyu öğrenen bireyler olarak yetişirler.
Eğitim modelimiz
Amerikan Kültür Koleji'nin
kurumsal yeterlilikleri İngiltere'nin
saygın kuruluşlarından British
Education Affairs (BEDAF)
tarafından sertifikalandırılmıştır.
Amerikan Kültür Kolejleri,
uluslararası akreditasyon
kuruluşlarından İngilizce eğitimi
konusunda eğitim yeterliliği
sertifikası alabilecek seviyeye
gelmiştir ve akreditasyon
sertifikasını almıştır. Bu sertifika ve
akreditasyonla okulumuz
öğrencileri uluslararası normlarda
bir dil eğitim sistemine geçmiştir.
Amerikan Kültür Kolejlerinde
her öğretmen (TESOL)
uluslararası İngilizce
öğretmenidir.
Amerikan Kültür Kolejinde
bilingual eğitim modeli uygulanır.
Bilingual Eğitim kısaca iki dilli
eğitim olarak ifade edilebilir.
Günümüzde dünyanın birçok
yerinde çok sayıda çocuk iki dili
birden kullanarak büyüyor. Günlük
hayatlarında iki dili birden kullanan
kişilere “iki dilli” bilingual adını veriyoruz. Amerikan Kültür Kolejleri’nde çocuklarımıza “Şimdi size
İngilizce öğreteceğiz.” diyerek ders vermek yerine İngilizce doğal yaşam akışında bir paylaşma süreci olarak
sunulur. İngilizce öğretmeni sınıfın hem yabancı dil öğretmeni hem de sınıfın eğitim koçudur.İkinci
yabancı dil ilkokul birinci sınıftan itibaren kulüp çalışmaları ile başlar, oyun, şarkı ve etkinliklerle
öğrencilerin yaşayarak öğrenmesi sağlanır
Amerikan Kültür Kolejlerinde ilkokulda her sınıfta biri İngilizce diğeri sınıf öğretmeni olan 2 öğretmen
bulunur. Bilingual eğitim uygulayan okullarımızda ilkokulun sonuna kadar öğrencilerimiz İngilizceyi
anadilleri gibi konuşurlar.
En Üst Düzeyde İngilizce Öğretiyoruz
Öğrencilerimiz okuldaki İngilizce eğitimi dışında uluslararası sertifikalı
yabancı ve Türk öğretmenlerden İngilizce konuşma pratiği alırlar. Bu pratik
sırasında çevre gezileri, aktiviteler, drama, oyunlar ve her türlü ek materyal
kullanılır. Bu programda öğretmen ve öğrencilerin hiçbir sebeple Türkçe
konuşması mümkün değildir. Amerikan Kültür Kolejleri ülkemizde en yoğun
İngilizce dil programını veren eğitim kuruluşlardan birisidir.
Amerikan Kültür Koleji Avrupa Birliğine 12/R006 ve 12/R004 numaralı portfolyolarla
akredite olmuştur. Bu sayede öğrencilerimizin okulu bitirirken elde ettikleri İngilizce Dil
Yeterlilik Belgeleri tüm Avrupa’da devlet kademelerinde geçerli hale gelmiş ve birçok
üniversite de yabancı dil denkliği olarak kabul edilmiştir. Ülkemizde ilkokul, ortaokul, lise ve
yüksek öğretim düzeyinde İngilizce yabancı dil programlarında Avrupa Dil Portfolyosu’nu
Avrupa Birliğine onaylatabilmiş çok az üniversite ve kolej vardır.
Her öğrencimize;
Avrupa Dil Portfolyosu
veriyoruz.
Amerikan Kültür Kolejleri orta okul ve lise programlarında Dual Çifte Diploma verebilen ilk ulusal
kolej zinciri olmayı başarmıştır. Bu sayede mezunlarımız tüm İngiliz üniversite ve liselerine ayrıca
İngiltere Edexcel diplomasının geçerli olduğu 200'ün üzerinde Amerikan üniversitesine sınavsız
başvuru hakkı kazanmışlardır.
Okulumuzda İşleyiş
Eğitim-öğretim yılının süresi 180 iş gününden az olmamak üzere Milli Eğitim Bakanlığının yıllık olarak
hazırlanan çalışma takvimiyle belirlenir. Okullarımızın onaylı çalışma takvimi internet sitemizden sizlerle
paylaşılır.
Değerler eğitimi
İlkokulumuzda erken yaşlarda kazandırılmaya başlanan değerler eğitimi, öğrencinin yaşam boyu sahip
olacağı tutum ve becerilerin temelini oluşturur. Her yaş gurubunun yıl boyunca planlayıp sürdürdüğü sosyal
sorumluluk projeleri, öğrencilerde çevreye ve canlılara karşı duyarlılık, empati, değer bilme gibi tutumların
pekişmesini ve nitelikli bireylerin yetiştirilmesini hedefler.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Okulumuzda öğrencilerimizin eğitim ortamından en iyi şekilde yararlanabilmesi, kendilerini tanıması,
geliştirmesi, karar vermesi, problem çözme becerilerini kazanabilmesi; zihinsel, bedensel, sosyal ve
duygusal yönden bir bütün olarak sağlıklı gelişim gösterebilmesi amacıyla, veli, öğretmen ve öğrenci
birlikte çalışır. Sosyal, kişisel, önleyici ve geliştirici rehberlik çalışmaları sistemli olarak yürütülür.
Öğrenciler, her eğitim öğretim yılı başında sınıflar düzeyinde, Okul Temel Anlaşmalarını öğretmenlerinin
rehberliğinde kendileri belirler ve uyulması konusunda ortamı paylaşanlar ile yürütürler. Bu amaçla
öğrencilerde içselleşmiş sorumluluk duygusu geliştirilir, iç denetim sağlanır.
Ölçme ve Değerlendirme
Okulumuzda ölçme ve değerlendirme, öğretim programlarının ayrılmaz bir parçası olup öğrencilerde
ulaşılması hedeflenen bilgi, beceri ve davranışların gelişiminin süreç içinde izlenmesi ve bu gelişimin
sonuçlarının çeşitli araçlar ve yöntemlerle ölçülmesi hedeflenir.
Bu amaçla okulumuzda uygulanan ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerine; öz değerlendirme formu,
çeşitli öğrenme ve beceri geliştirmeyi hedefleyen özgün çalışmalar, sınavlar, görsel araçlar ve portfolyoları
örnek verebiliriz.
Ortaokulda sınavlar, öğrencinin yorum yapma, bağlantı kurma, analiz ve sentez yapma becerilerini
geliştirici, merkezi sınavlara hazır ve donanımlı olmasını sağlayıcı nitelikte hazırlanır. Düzenli olarak tüm
sınıflarda uygulanan ortak sınavlar ve bu sınavların sonuçlarının geçerli ve güvenilir ölçütlerle
değerlendirilmesi öğrencilerimizin merkezi sınav başarısını olumlu yönde etkiler.
Gelişim Raporları
Ortaokulda her dönemde verilen Gelişim Raporu, öğretmenlerin öğrencilerimizin bireysel gelişimleri ile
ilgili görüşlerini paylaştıkları bir değerlendirme aracıdır. Öğretmenler, öğrenci gelişimi ile ilgili
gözlemlerini, verilerini ve düşüncelerini yazılı bir metinle veya derecelendirme ölçeğiyle gelişim raporu
üzerinde belirtir.
Portfolyo Dosyaları
Öğrencilerin dönem boyu yaptıkları çalışmalarından seçtikleri örneklerden oluşan Portfolyo Dosyaları yılda
iki kez sunum yapılarak veli ile paylaşılır. Sunumun amacı öğrencinin öz değerlendirme, bilgilerini analiz
etme ve sunum becerilerini geliştirmesidir.
Veli Öğretmen Paylaşim Günleri
Öğretmenlerimizin haftada bir saati, randevulu görüşmeye gelen velilerimize ayrılmıştır. Bu görüşmelerle
öğrenci gelişiminin düzenli ve sürekli takip edilmesi hedeflenir. Bireysel görüşmeler, gurup etkinlikleri ve
sınıf içi çalışmalar seviyelere göre planlanarak yürütülür.
Veli Öğretmen İletişimi
Veliler, eğitim öğretim sürecinin vazgeçilmez bir öğesidir. Okul ve ailenin ortak dil kullanmaları, ortak
tutum içinde olmaları eğitimin verimini arttırır. Bu amaçla velilerimizin okulda yapılan etkinlikleri, gezileri
ve duyuruları takip edebilmeleri amacıyla hazırlanan bültenler ve duyurular e-posta aracılığı ile her hafta
Cuma günü kendilerine ulaştırılır.
Öğretmenler ile gün içinde iletişim kurmak isteyen velilerimiz okul yönetimine not bırakabilirler.
Etüt Çalışmaları
Uygulanan haftalık ders saatlerinin dışında okul sonrası etüt çalışmaları ihtiyaçlara göre planlanır ve
öğrencinin katılımı sağlanır.
Bilişim teknolojileri
Bilgisayar eğitimi öğrencilerin, derslerle bağlantılı olarak internet aracılığı ile proje çalışmaları yapmaları ve
bilişim teknolojilerini kullanarak edindikleri bilgileri geliştirmeleri amacıyla uygulanır. Öğrencilerimiz
kendilerine verilecek olan domain adresi ile kendi web sayfalarını oluşturacak ve projelerini bu sayfada
paylaşma imkanı bulacaklardır.
Sosyal ve kültürel etkinlikler, kulüpler
Belli ilkeleri, plan ve programları, koşulları, süreleri olan ve ders programları dışında, öğrencilerin özgürce
seçtikleri bir alanda, ilgili öğretmen rehberliğinde yaptıkları çalışmalardır.Okullarımızda bilimsel, sosyal,
kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda, öğrencilerimizin bireysel gelişimi için önemli olan kulüpler bulunur
ve bu kulüpler katılımcılık, planlılık, süreklilik, üretkenlik, gönüllülük ve işbirliğinin geliştirilmesi amaçlı
çeşitli etkinlikler düzenler. Kulüplerimizden bazıları şunlardır; Basketbol, Voleybol, El sanatları, Piyano,
Gitar, Satranç, Drama, akıl oyunları, jimnastik ve diğerleri…
Ünitelere bağlı şehir içi ve şehir dışı geziler düzenlenir,’Sağlıklı Yaşam ve Çevre ‘ temasına bağlı olarak
okul içinde ve dışında topluma hizmet anlayışı içerisinde çeşitli sosyal sorumluluk programları yürütülür,
özel günler ve haftalar, ulusal ve uluslararası bayram kutlamaları düzenlenir.
Aile İletişimi
Eğitim-öğretimin paydaşları okulumuzda bir bütün olarak görülür. Eğitimde var olan istendik davranış
değiştirme sürecinde tutarlılık önemlidir. Bu yüzden öğrencilerle uygulanan eğitim modeli ailelere tanıtılır,
ailenin de benzer konularda tutarlılık sergileyerek ortak dil oluşumuna katkıda bulunmaları istenir. Tutarlı
yaklaşımın ve ortak dilin öğrencilerimizin gelişimine önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bundan
dolayı Amerikan Kültür Koleji’nde aile-öğretmen ve okul yönetimi işbirliğini önemseyerek çalışıyoruz.
Çocuklarınız hakkında her türlü bilgiyi okul yönetiminden alabilirsiniz. Okulumuzda çalışan diğer hiçbir
personelimiz öğrencilerimiz hakkında bilgi paylaşımı yapmaya yetkili değildir. Karşılıklı iletişimimizi
sürdürmemiz için kullanacağımız yollardan bazıları aşağıdadır:
- Velilerin sınıf faaliyetleri ve diğer aktivitelere katılımı
- Veli Toplantıları
- Veli-Öğretmen görüşme saatleri
- Projelerin, temaların, aktivitelerin içerdiği okul gazetesi
- Web sitesi
- Cep telefonlarına sms (kısa mesaj) yollanması
- İmza karşılığı duyurular
Sınav ve Bilgilendirme Sistemi
Öğrencilerin akademik başarıları sınavlar, projeler ve performans görevleri ile değerlendirilir. Sınav ve
öğrencinin performansına yönelik çalışmalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme
sonuçları beşlik sisteme göre nota çevrilerek karneye işlenir. Öğrenciler iki resmi karne, iki de ara karne
olmak üzere bir eğitim-öğretim yılında dört karne alırlar. Ara karnenin amacı öğrenciyi ve veliyi düzenli
olarak bilgilendirmektir.
Kurallar ve Disiplin
Amerikan Kültür Koleji’nde kurallar öğrencilerin özgürlüğünü kısıtlamak için değil, öğrencilerin uyum içinde bir
arada yaşayabilmeleri için vardır. Toplumsal yaşamın gereği olan kurallara uyma, okul yaşamının önemli bir parçası
olarak önemsenir ve okul dışı sosyal yaşamda da öğrencilerin rahat etmesine olanak sağlanır. Okul kuralları ve disiplin
konusunda Amerikan Kültür Koleji’nde okuyan her öğrenci söz sahibidir. Ortak bir kurulla belirlenen kurallar ve
disiplin yönetmeliği öğrenci görüşlerine açıktır; sorgulanabilir, gerekli görüldüğünde değiştirilebilir. Tüm kurallar
öğrenci mutluluğu ve güvenliği süzgecinde değerlendirilir. Amerikan Kültür Koleji öğrencilerinde beklenen
davranışlar; saygılı olmak, hoş görülü olmak, kibar olmak, iş birliğine açık olmak, paylaşımcı olmak, çevreci olmak,
barışçıl olmaktır. Bu davranışları içselleştiren öğrencilerimizin yaklaşımları pekiştirilir. Saygısızlık yapmak, özensiz iş
yapmak, kaba olmak, işbirliğine açık olmamak, arkadaşının ya da öğretmeninin sözünü kesmek istenmedik
davranışlardır. Öğrencilerimizde asla kabul edilemeyecek davranışlar; akran istismarı (alay etmek, taciz etmek, üstten
bakmak), fiziksel ya da sözlü şiddet göstermektir. Bu davranışları gösteren öğrenciler aylık sosyal etkinliklere
katılamayacakları gibi aynı zamanda da aileleri bilgilendirilerek öğrenci davranışlarını değerlendirme kuruluna
çıkarılır. MEB mevzuatına göre disiplin uygulaması başlatılır. Davranış Sözleşmesi Formunda davranışların
yaptırımları ile ilgili ayrıntılı açıklamalar bulunmaktadır.
Öğrencinin Dersten Alımı
Okul saatleri içinde veliler farklı nedenlerle okuldan öğrencilerini almak durumunda kaldıklarında, bölüm
sekreterliğine başvurarak beklemelidirler. Okuldan, öğrencileri ancak yasal velileri ya da velinin belirttiği
kişiler, kimlik ibrazı ile bölüm sekreterliğinden “çıkabilir” yazısıyla alabilirler.
Öğrenci Kıyafeti
Öğrencilerin belirlenen ve logolu okul kıyafetleri ile okula gelmeleri gerekmektedir. Özel bir gün ya da
kutlama yoksa öğrencilerin farklı bir giysi ile okula gelmeleri kabul edilemez. Öğrenci kıyafetleri
kaybolmalara karşı aileler tarafından öğrenci isimleri ile işlenmelidir. Okulda yedek kıyafet bulundurulması
uygundur. Öğrenci, okul kıyafetinin temizliğinden sorumludur. Öğrenci, spor dersinin olduğu günlerde okul
kıyafeti yerine okul spor kıyafeti ile okula gelebilir. Her Çarşamba ve Cumartesi okulumuzda serbest kıyafet
uygulaması vardır.
ERYAMAN
AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ
2014 – 2015
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
ZAMAN ÇİZELGESİ
Dersler
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
1.Ders
09.00 - 09.40
09.00 - 09.40
09.00 - 09.40
09.00 - 09.40
09.00 - 09.40
Teneffüs
09.40 - 09.50
09.40 - 09.50
09.40 - 09.50
09.40 - 09.50
09.40 - 09.50
2.Ders
09.50 – 10.30
09.50 – 10.30
09.50 – 10.30
09.50 – 10.30
09.50 – 10.30
Teneffüs
10.30 – 10.40
10.30 – 10.40
10.30 – 10.40
10.30 – 10.40
10.30 – 10.40
3.Ders
10.40 – 11.20
10.40 – 11.20
10.40 – 11.20
10.40 – 11.20
10.40 – 11.20
Teneffüs
11.20 – 11.30
11.20 – 11.30
11.20 – 11.30
11.20 – 11.30
11.20 – 11.30
4.Ders
11.30 - 12.10
11.30 - 12.10
11.30 - 12.10
11.30 - 12.10
11.30 - 12.10
Öğle yemeği
12.10 - 13.00
12.10 - 13.00
12.10 - 13.00
12.10 - 13.00
12.10 - 13.00
5.Ders
13.00 - 13.40
13.00 - 13.40
13.00 - 13.40
13.00 - 13.40
13.00 - 13.40
Teneffüs
13.40 – 13.50
13.40 – 13.50
13.40 – 13.50
13.40 – 13.50
13.40 – 13.50
6.Ders
13.50 – 14.30
13.50 – 14.30
13.50 – 14.30
13.50 – 14.30
13.50 – 14.30
Teneffüs
14.30 – 14.40
14.30 – 14.40
14.30 – 14.40
14.30 – 14.40
14.30 – 14.40
7.Ders
14.40 - 15.20
14.40 - 15.20
14.40 - 15.20
14.40 - 15.20
14.40 - 15.20
Teneffüs
15.20 - 15.30
15.20 - 15.30
15.20 - 15.30
15.20 - 15.30
15.20 - 15.30
8.Ders
15.30 - 16.10
15.30 - 16.10
15.30 - 16.10
15.30 - 16.10
15.30 - 16.10
Teneffüs
16.10 - 16.30
16.10 - 16.30
16.10 - 16.30
16.10 - 16.30
16.10 - 16.30
Serbest
etkinlik/kitap
okuma
Teneffüs
16.30 - 17.10
16.30 - 17.10
16.30 - 17.10
16.30 - 17.10
16.30 - 17.10
17.10 - 17.20
17.10 - 17.20
17.10 - 17.20
17.10 - 17.20
17.10 - 17.20
Ödev saati
17.20 – 18.00
17.20 – 18.00
17.20 – 18.00
17.20 – 18.00
17.20 – 18.00
Download

ortaokul veli bilgilendirme kataloğu için tıklayınız