2014-2015
AKADEMİK YILI
ÖĞRENCİ EL KİTABI
1
İÇİNDEKİLER
5Rektörümüzden
6 Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi
17 Yönetmelikler & Yönergeler
18 Akademik Takvim
19 Ders Kaydı
19 Derse Devam Zorunluluğu
19 Not Sistemi
21 Başarısızlık Durumu & Ders Tekrarı
21 Sınavlar
23 Kayıt Dondurma
24 Kayıt Yenileme
25 Derslerden Muafiyet
25 Çift Anadal & Yandal
26 Kurum İçi Yatay Geçiş
26 Stajlar
27 Öğrenci Bilgi Sistemi
27 Öğrenci Kimlik Kartı
2
28 Yüksek Onur ve Onur Öğrencileri
28 Akademik Danışmanlık
29 Öğrenci Değişim Programları
30 Kütüphane Hizmetleri
32 Sosyal Yaşam & Sosyal Etkinlikler
• SKS Direktörlüğü
• Öğrenci Konseyi & Kulüpler
• Öğrenci Dolapları
• Sağlık Hizmetleri
• Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri
• Kariyer Merkezi
• Kampüs İçi Çalışma Olanakları
• Yurtlar
36 Bilgi Teknolojileri
38 AR-GE Birimleri ve Laboratuvarlar
40 Burslar
44 Üsküdar Üniversitesi Yerleşkeleri
46 Ulaşım
3
44
Üsküdar Ailesine Hoşgeldiniz
Bundan sonraki hayatınıza Üsküdar Üniversitesi’nde devam
edecek olmanız sizin kadar bizleri de heyecanlandırıyor.
Uzun ve yorucu bir dönemi geride bırakıp, yeni bir hayata adım
atmak üzeresiniz.
2014-2015 öğretim yılı arifesinde sizlerle buluşacak olmanın
heyecanını yaşıyoruz.
Davranış Bilimleri ve Sağlık alanında Türkiye’nin ilk ve tek
tematik üniversitesi olarak farklı disiplinleri ortak çalışma
alanlarında buluşturmanın gerekliliği ile yola çıkarken bu
yolda geleceğin psikologlarını, felsefecilerini, sağlıkçılarını,
genetikçilerini, iletişimcilerini ve mühendislerini multi disipliner
bir yaklaşımla yetiştirmeyi hedefledik.
Bu hedefimizin şimdi sizler de ortaklarısınız.
Kurumumuzda yetişecek ve kuruma değer katacak
öğrencilerden olmanız, bize gerçekten gurur veriyor.
Ailemize hepiniz Hoşgeldiniz.
Öğrenim hakkı kazandığınız bölüm ve programlara göre üniversitemizin olanaklarından her
biriniz yararlanabileceksiniz.
Disiplinler arası çalışma hedefiyle, dünya standartlarının üstünde bilim üretme iddiasına ortak
olacaksınız.
Yüzlerce akademik ve klinik personelin içinde olduğu; psikiyatri, psikoloji ve nöroloji alanlarında
teorik ve klinik tecrübeyi de beraberinde getiren uzman ekip ile bilgi alışverişinde bulunacak,
teorik bilgiyi uygulama imkânı bulacaksanız.
Öğrenen örgüt anlayışıyla her geçen gün yeni şeyler öğreneceğiz.
Lisans/ön lisans öğreniminin sonunda Üsküdar Üniversitesi mezunu olarak akademik alanda
edindiğiniz bilgi birikiminizle, mesleğinizle ve en önemlisi başarılarınızla arkadaşlarınızdan bir
adım daha önde olacaksınız.
Genç Arkadaşlarım,
Akademik kadromuzun her daim desteği ile yanında bulunacağı, mutlu ve başarılı olacağına
inandığım yükseköğrenim yolculuğunda, hep birlikte keyifli bir öğrenim hayatı geçirmenizi
diliyorum.
Prof. Dr. Nevzat Tarhan
Rektör
55
YABANCI DİL
HAZIRLIK EĞİTİMİ
Üniversitemizin birçok bölümünde eğitim dili
tamamen veya kısmen İngilizcedir. Lisans
programlarında yer alan dersleri takip edebilecek,
notlar alarak derse aktif katılım sağlayacak
seviyede İngilizce bilgisini öğrencilerimize
vermek okulumuzun temel hedefidir. Hazırlık
sınıfında başarılı olabilmek için öğrencilerimizin
uluslararası geçerliği tanınan kriterler
çerçevesinde, akıcı, doğru bir şekilde konuşma
ve yazma, dinlediği ve okuduklarını iyi derecede
anlama becerilerini edinmeleri gerekmektedir.
Hazırlık İngilizce eğitimi bu amaca hizmet
edecek şekilde düzenlenmiştir.
İngilizce Hazırlık
Programı
Üsküdar Üniversitesi
alanında uzman
ve deneyimli
akademik kadrosuyla
öğrencilerimize en iyi
ve en kaliteli hazırlık
programlarından birini sunmaktadır. Mesleki,
akademik ve sosyal işlevleriyle kaliteli bir
eğitimin ayrılmaz bir parçası olan yabancı dil
eğitiminde amacımız, öğrencilerimizin kendi
lisans programlarını İngilizce olarak okumalarını
sağlamanın yanında ilgili literatürü İngilizce olarak
takip etmelerini ve bilgi çağının vazgeçilmezi
olarak alanlarındaki en son gelişmelere ilk elden
erişmelerini mümkün kılmaktır.
6
Hazırlık programında
hedefimiz farklı yabancı
dil seviyeleri ile okulumuza
katılan öğrencilerimizi mevcut
İngilizce altyapılarını da
değerlendirerek, kendilerine
en uygun İngilizce programıyla
eğitime başlatarak onları
en kısa zamanda yeterlik
sınavlarını başaracak ve
kendi lisans programlarına
katılabilecek düzeye
çıkarmaktır. Öğrencilerimizin
dört temel
dil becerisini
kazanmaları, hedef
dilin iletişimsel
işlevlerini başarıyla
yerine getirmeleri
ve iletişimsel
stratejileri ustalıkla
kullanabilmeleri
temel ilkemizdir.
Bu amaçla öğrenciler, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programına (The Common
European Framework of Reference for Languages) göre modüler (A1-A2-B1-B2) bir eğitim
programına tabi tutularak eğitimin başından sonuna kadar dil gelişimlerinin daha iyi
izlenmesi ve gelişimlerine göre değerlendirilmeleri sağlanır.
En üst modüle ulaşan öğrencilere, genel İngilizce derslerine ilave olarak, lisans
programlarına yönelik olarak alanlarıyla ilgili temel sözcüklere aşina olmaları, İngilizce
not tutma becerilerinin geliştirilmesi ve alanlarıyla alakalı İngilizce akademik sunular
yapabilmeleri maksadıyla özel amaçlı İngilizce programları uygulanır. Bu programla öğrencilerimize derslerini izleyecekleri, ödev, sınav ve tezlerinde
kullanacakları düzeyde İngilizce öğretmenin yanında, günümüzde birbirine yabancı dünya
insanlarının ortak iletişim dili haline gelmiş İngilizceyi bilen ve aktif olarak kullanan meslek elemanlarının da ülkemize kazandırılması amaçlanmaktadır.
Üsküdar Üniversitesi İngilizce hazırlık programı ALFSI ve uluslararası anlaşmaları ile
öğrencilerimiz çok sayıda avantaja sahip olabiliyor.
Hazırlık programını başarı ile B2 seviyesinde tamamlayan öğrencilerimiz ALFSI tarafından
yapılacak uluslararası Versant sınavına ücretsiz olarak girmeye hak kazanıyor.
Üsküdar Üniversitesi Hazırlık programı, ALFSI ile; İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri,
Kanada, Avustralya, İspanya, Almanya ve hatta Çin'de yer alan üniversite, enstitü ve
akademiler ile yapmış olduğu anlaşmalar ile öğrencilerine hazırlık eğitiminden, yüksek
lisansa kadar imkanlar sunuyor.
ALFSI Akademinin; University of California
Los Angeles Extension, London College of
Contemporary Arts, London School of Business
and Finance, St Patrick's College,Gisma
Business School - Berlin ve 360 GSP College ile
Navitas Amerika kampuslerinden University of
Massachusets Dartmouth, Kanada'dan Simon
Fraser University ile İngiltere kampüslerinden
Anglia Ruskin University ve University of
Hertfordshire ile anlaşmaları bulunmakta ve
böylece öğrencilerimiz ilgili üniversitelerin hazırlık
programlarına 2 sömestrde veya yaz boyunca
isteğe bağlı olarak katılabiliyor.
Hazırlık programı sonunda en başarılı 5
öğrencimiz İngiltere’de 4 hafta süreli olarak dil
eğitimi alma şansı kazanacak; öğrencilerimizin
ulaşım, eğitim ve konaklama giderleri Üsküdar
Üniversitesi tarafından karşılanacaktır. Ayrıca en
başarılı diğer 20 öğrencimiz de yaz döneminde
bitirdikleri kurun 8 haftalık bir üst seviye eğitimini
(C1) alabilme şansına sahip olacaktır.
7
MODÜL SİSTEMİ VE MODÜLLER
Hazırlık Okulu Modülleri:
II- Burslar
Okulumuzdaki İngilizce eğitimi modüler
bir anlayışla, Avrupa Birliği dil yeterlik
ölçütleri doğrultusunda A1, A2, B1 ve
B2 seviyelerinde verilmektedir. Hazırlık
Okulunda bir akademik yıl 8 er haftalık 4
modülden oluşmaktadır. Bu dört modül her
birinde iki modül okutulan 2 sömestr olarak
verilir. Seviye Tespit Sınavı neticelerine göre
öğrencilerimiz Foundation (A1), Level 1 (A2)
ve Level 2 (B1) seviyelerinden uygun olan seviyeye yerleştirilmektedir.
Neden Modüler Sistem?
Modüler Sistem değişikliklere hızla cevap veren, esnek bir yapıya sahiptir. Her modül
başlangıcı ve sonu olan, kendi içinde bütünlük gösteren ve bir sistematik çerçevesinde
düzenlenmiş öğretim süreçlerinden oluşmaktadır. Modül mantığı öğrencinin kendi
hızında ilerlemesine ve kaydettiği başarının kendisine anında bildirilmesine olanak
sağlamaktadır. Modüler Sistem’in amacı öğrencinin bulunduğu modülün sonunda bir üst
seviyeye geçebilmek için gerekli yeterliliği sağlayabilmesi ve o modül için belirlenmiş
hedeflere ulaşabilmesidir. Bu sistem, öğrenmenin gerçekleşmesi için zamana ihtiyacı
olan öğrencilere programı tekrar etme imkânı sağlamakta ve erken öğrenen öğrenciler
için hızlı ilerleme fırsatı vermektedir.
Modüler Sistemle amaçlanan, seviye gruplarına göre öğrencilerin devam edecekleri
modüller sonunda hedeflenen dil becerilerine ulaşmalarını sağlamak ve öğrencilerin
dil gelişimlerini daha kısa dönemlerde daha yakından takip ederek dil eğitim kalitemizin
artırılmasıdır.
8
MUAFİYET & YETERLİK SINAVLARI ŞARTLARI
Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavları
Kayıt olan ve Hazırlık programına katılacak bütün öğrencilerimiz Seviye Tespit Sınavına girmek zorundadır. Seviye Tespit Sınavı sonuçlarına gore öğrenciler dil seviyelerine göre
A1, A2 veya B1 seviyelerinden birine yerleştirilir. Hazırlık sınıfından muaf olmak amacıyla
Yeterlik Sınavına girmek isteğe bağlıdır. Girmek isteyen öğrenciler kayıt işlemleri esnasında
yeterlik sınavına girmek istediklerini belirtmelidirler. Yeterlik Sınavından 60 ve üzeri not
alanlar Hazırlık sınıfından muaf olurlar ve lisans programlarına devam ederler.
Sınav Eşdeğerlikleri
Muafiyet Şartları
İngilizce yeterliliğini aşağıda belirtilen kriterler dahilinde ulusal/uluslararası (resmî/asıl)
sınav sonuç belgeleri ile kanıtlayanlar İngilizce Hazırlık Programından muaf olurlar.
HAZIRLIK
SINIFI
İngilizce programlar
için
İngilizce
TOEFL
programlar için (IBT)
60
Pearson
PTE
Akademik
YDS
75
75
90
IELTS
Overall
FCE
5.5
C
nÜniversitemize yeni kayıt yaptıran ve İngilizce hazırlık sınıfından muaf olmak isteyen
öğrenciler, girdikleri dış sınav orijinal sonuç belgelerini yeni kayıt yaptırdıkları Güz
Yarıyılı başlamadan önce Yabancı Diller Koordinatörlüğü vasıtasıyla Öğrenci İşleri
Direktörlüğüne teslim edebilirler.
nGeçerlilik süresi hesabında, sınav sonuç belgesinde belirtilen sınav tarihi ile
üniversitemiz Güz Yarıyılı başlama tarihi arasındaki süre dikkate alınır.
nÜniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerden, daha önce bir üniversitede İngilizce
hazırlık programını başarıyla tamamlayan, bu programlardan muaf olan ya da öğretim
dili İngilizce olan bir üniversitede en az iki yarıyıl okuyarak gelen öğrencilerin, belgelerini
değerlendirilmek üzere Öğrenci İşleri Direktörlüğüne teslim etmeleri gerekir.
nEğitim dili Türkçe olan lisans/önlisans programlarında zorunlu İngilizce derslerinden
muaf olmak için gerekli eşdeğer notlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Zorunlu derslerin
muafiyet sınavı ayrıca yapılır.
Türkçe Lisans/
Üsk.Üni.
Ön Lisans Programları Muafiyet Sınavı
KPDS/
ÜDS/YDS
TOEFL
(IBT)
Pearson
PTE Akademik
IELTS
Overall
İngilizce 101
70
45
54
38
3
İngilizce 102
80
55
66
50
4
9
10
BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ
Başarı Değerlendirmesi:
Öğrenciler her kurda 7-8 haftalık bir öğrenim ve değerlendirme sürecine tabi tutulurlar.
Öğrencilerin bir modülden başarısı, öğrencinin sınıf içi ders faaliyetleri ve genel sınavlar
olarak iki bölüme ayırdığımız değerlendirme bölümlerinden yüz üzerinden 60 ve üzerinde
ortalamaya sahip olmasını gerektirir.
Bu değerlendirme sisteminde öğrencilerin standart sınavlarda olduğu kadar ders
içi kısa sınavlar, ödevler, ders katılımı vb. aktivitelerde de aktif ve başarılı olmaları
öngörülmektedir. Bu sistemden amaçlanan öğrencilerin üretici yeteneklerini de
değerlendirme sürecinde ön plana çıkarmaktır.
Her bir modül haftalık 25 saat ve 8 haftada 200 saatten oluşmaktadır.
İki modülden oluşan her bir dönem 16 haftadan ve
400 ders saatinden oluşur.
Sömestr I
Sömestr II
İngilizce’ye en
baştan başlayanlar
A1
A2
B1
B2 + Hazırlık
Final
Bir kur ileriden
başlayanlar
A2
B1
B2
C1 + Hazırlık Final
İki kur ileriden
başlayanlar
B1
B2 + Hazırlık
Final
Başarılı olanlar Bahar döneminde lisans
programlarına kayıt hakkı kazanırlar.
Tablo 1.
11
Öğrencilerin bir modülden başarısı dönem içi gelişim sınavları (progress tests) ve modül
sonu final sınavlarına ilave olarak öğrencilerin sınıf içi gayret ve performanslarını ölçen
kısa sınavlar, internet üzerinden ve elden verilen ödevler, portfolyo çalışmaları, sınıf
içi yazma, okuma ve sınıf içi ders katılımlarına verilen notların belirlenen yüzdeleriyle
hesaplanır. Bu süreç içerisinde öğrenciden istenilen tüm akademik çalışmaların kur
boyunca eksiksiz şekilde yerine getirilmesinin önemi büyüktür.
Bir öğrencinin Hazırlık Sınıfından başarılı olabilmesi için B2 düzeyini bitirerek Hazırlık
Final sınavına girmeye hak kazanması ve Final ve dönem içi ortalamalarının belirlenen
ağırlıklarıyla hesaplanan geçer nota (60/100) sahip olması gerekir.
Sömestr I
A1
A2
1. A1 ort+A2 ort ≥60/100
veya
2. A2 ort ≥60/100
İkinci sömestreye
başarıyla
geçebilmek için
Sömestr II
Soldaki iki
şarttan (1-2)
en az birini
yerine getirmek
gerekir.
B1
Hazırlığı
bitirebilmek için
B2 + Hazırlık
Final
A. Hazırlık Final sınavını
almaya hak kazanmak ve
Soldaki şartların
(A-B) ikisinide
yerine getirmek
gerekir.
B. (B1ort+B2ort)(0.50)+
(Final)(0.50) ≥60/100
Tablo 2.
Yukarıdaki tabloya göre bir sonraki sömestreye başarıyla geçebilmek için gerekli iki
şarttan birini yerine getiremeyen öğrenci bir sonraki sömestreye bir önceki sömestredeki
son kurdan itibaren başlayabilir.
Devamsızlık
Her öğrencinin derslerin en az %80’ine girme zorunluluğu vardır. İngilizce öğretiminden
beklediğimiz verimin gerekliliklerinden birisi olması açısından derslere devam üzerinde
hassasiyetle durulmaktadır. İngilizce öğretimi devamlılık gerektirdiğinden öğrencilerimizin
çok zorunlu haller dışında devamsızlık yapmaması gerekmektedir.
Hastalık nedeniyle alınan raporlar devamsızlıktan düşülmez. Bu raporlardan Üniversite
tarafından kabul görenler ise sadece belirli sınavların telafisi için geçerlidir. Devamsızlık
hesabı sekiz haftalık 2 modülden oluşan sömestr bazında yapılır. Devamsızlıktan kalan
öğrenciler sömestr sonunda yapılan seviye atlama sınavlarına katılamazlar ve başarısız
oldukları seviyeleri tekrar okumak zorunda kalırlar.
12
YABANCI DİLLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
HAZIRLIK OKULU AKADEMİK TAKVİMİ (2014-2015)
GÜZ DÖNEMİ
HAZIRLIK
Seviye Tespit Sınavı
18 Eylül 2014
10.00-12.00
İngilizce Yeterlik Sınavı (Dinleme-Okuma Yazma Bölümü)
İngilizce Yeterlik Sınavı (Konuşma Bölümü)
19 Eylül 2014
09.30-11.30
13.30
Yeterlik Sınavı Sonuçlarının ve Öğrencilerin Başlama
Seviyelerinin Duyurulması
19 Eylül 2014
Hazırlık Sınıfı (A1-A2-B1) Derslerin Başlaması
22 Eylül 2014
Zorunlu İngilizce I-II Dersi Muafiyet Sınavı
(Lisans-Önlisans programları için)
1 Ekim 2014
Hazırlık Sınıfı 1. Çeyrek A1-A2-B1 Düzey Final Sınavları
21 Kasım 2014
Hazırlık Sınıfı 2. Çeyrek Başlama Tarihi (A1-A2-B1-B2)
24 Kasım 2014
Hazırlık Sınıfı 2. Çeyrek A1-A2-B1-B2 Düzey Final Sınavları
16 Ocak 2015
Hazırlık Final Sınavı (B2 yi bitirenler için)
20 Ocak 2015
İngilizce Yeterlik Sınavı 21 Ocak 2015
Hazırlık Sınıfı Dönem Arası Tatili
BAHAR DÖNEMİ
17 Ocak-01 Şubat 2015
HAZIRLIK
Hazırlık Sınıfı 3. Çeyrek Başlama Tarihi (A2-B1-B2)
2 Şubat 2015
Hazırlık Sınıfı 3. Çeyrek A2-B1-B2 Düzey Final Sınavları
27 Mart 2015
Hazırlık Sınıfı 3-4 Çeyrek Arası Tatili
28 Mart-05 Nisan 2015
Hazırlık Sınıfı 4. Çeyrek Başlama Tarihi A2-B1-B2-C1
6 Nisan 2015
Hazırlık Sınıfı 4. Çeyrek A2-B1-B2-C1 Düzey Final Sınavı
29 Mayıs 2015
Hazırlık Final Sınavı (B2 yi bitirenler için)
2 Haziran 2015
İngilizce Yeterlik Sınavı 4 Haziran 2015
YAZ ÖĞRETİMİ Yaz Öğretimi Başvuru ve Kayıt Tarihleri
HAZIRLIK
08-12 Haziran 2015
Yaz Öğretimi Derslerinin Başlama Tarihi
15 Haziran 2015
Yaz Öğretimi Sonu
14 Ağustos 2015
Hazırlık Final Sınavı
14 Ağustos 2015
13
YAZ ÖĞRETİMİ
Hazırlık Sınıfı Yaz Okulu, İngilizce hazırlık programının
son modülünün seviyesinde B2 seviyesinde açılır.
Program 7-8 hafta sürelidir. Başarı değerlendirmesi
sene içinde olduğu gibi- Yaz Okulu boyunca yapılan
değerlendirmelerin belirlenmiş ortalamaları alınarak
yapılır. Yaz Okulu sonunda genel ortalaması 60 ve
üzeri olan öğrenciler Hazırlık Final sınavına girmeye
hak kazanırlar ve başarılı olmaları halinde Yaz
Okulu’nu ve hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış
olurlar. Yaz Okulunun açılma sebebi ve sadece en
üst kur düzeyinde düzenlenmesinin sebebi dördüncü
çeyrek sonunda en son modüle erişmiş veya en
son modülde başarısız olmuş öğrencilerimize yaz döneminde yeni bir eğitim ve başarma fırsatı
vermek, tek bir modül sebebiyle takip eden
yıla yeniden hazırlıkta başlamak yerine kayıt
oldukları lisans programlarına devam
edebilme şans ve imkanı hazırlamaktır.
14
SIKÇA SORULAN SORULAR
1. İngilizce Hazırlık Okulunun eğitim süresi ne kadardır?
İngilizce Hazırlık sınıfının süresi bir yıldır ve her biri peşpeşe iki modülden oluşan iki
sömestr halinde uygulanır. Ancak eğitim süresi her öğrencinin hangi modülden Hazırlık
Okulunda başladığına bağlı olarak değişebilmektedir. B2 modülünü bitiren öğrenciler
Hazırlık Final sınavını almaya hak kazanırlar ve 60/100 ortalamasına ulaşanlar başarılı
kabul edilir. B2 modülü Güz (Şubat), Bahar (Haziran) ve Eylül dönemlerinde bitirilebilir.
2. Hangi öğrenciler İngilizce Hazırlık Okulundan muaf tutulurlar?
Üsküdar Üniversitesi Yeterlik sınavından 60 puan ve üstü alanlar hazırlık okulundan
muaf tutulur ve lisans programlarına devam ederler. Buna ilave olarak yıllık olarak ilan
edilen sınav eşdeğerlikleri tablosunda verilen eşdeğer notlardan birini aldığını belgeleyen
öğrenciler, yeterlik sınavından muaf tutularak, kayıt oldukları programlarda eğitimöğretime başlarlar
3. Başka üniversiteden aldığım Hazırlık Başarı belgesi ile hazırlıktan muaf olabilir
miyim?
Alındığı tarihten itibaren bir sene geçmemesi koşuluyla (eğitim dili İngilizce olan bölüm
ve okullar için beş yıl) aslını ibra ettiğiniz belgeniz akademik kurulda değerlendirilir. Okul
yönetimi gerekli gördüğü takdirde öğrencinin tekrar muafiyet sınavına girmesi istenebilir.
4. Proficiency sınavına hazırlanmak amacıyla ne yapmamız önerilir?
Yeterlik sınavı ile İngilizcenin belirli alanlarının sınanmasından ziyade genel dil birikimi
ve bu birikimin kullanıma aktarılması ölçülecektir. Bu sebeple, kısa sureli çalışmalarda örnek sınavlardan sınav tipi ve içeriği hakkında bilgi edinmek ve o doğrultuda çalışma
yapmak daha faydalı olabilir.
5. Proficiency sınavına katılmak zorunlu mudur?
Zorunlu değildir. Katılmak isteyen öğrencilerimizin kayıt haftasında sınava katılmak üzere
listeye isimlerini yazdırmaları gerekmektedir. Ancak seviye tespit sınavına katılmak bütün
öğrenciler için zorunludur.
6. Hazırlık Okulundaki eğitim modülleri nelerdir?
Hazırlık okulunda A1-A2-B1-B2 modülleri olmak üzere dört modülde eğitim
verilmektedir. Seviye tespit sınavı sonucuna gore öğrencilerimiz eğitime
başlarken seviyelerine gore A1-A2-B1 modüllerinden biriyle hazırlık
eğitimlerine başlarlar.
7. Hazırlık Okulunda devam mecburiyeti var mı?
Her öğrencinin derslerin en az %80’ine girme zorunluluğu vardır. İngilizce öğretiminden
beklediğimiz verimin gerekliliklerinden birisi olması açısından derslere devam üzerinde
hassasiyetle durulmaktadır. İngilizce öğretimi devamlılık gerektirdiğinden öğrencilerimizin
çok zorunlu haller dışında devamsızlık yapmaması gerekmektedir.
Hastalık nedeniyle alınan raporlar devamsızlıktan düşülmez. Bu raporlardan Üniversite
tarafından kabul görenler ise sadece belirli sınavların telafisi için geçerlidir. Devamsızlık
hesabı sekiz haftalık modül bazında ve sömestr olarak yapılır. Devamsızlıktan kalan
öğrenciler modül sonunda yapılan sınavlara katılamazlar. Aynı modülü tekrar ederler.
15
16
8. Kitapları nasıl temin edebilirim?
Kitapları, seviye tespit sınavı sonuçlarının duyurulması ve başlangıç
kurlarının belli olmasını müteakip okulda ilgili yayınevlerinin açacağı
standlardan veya herhangi bir yerden satın alabilirsiniz.
9. İngilizce Hazırlık Okulunda uygulanan sınavlar nelerdir?
Her modülde 8 haftalık eğitim boyunca : Ara sınavlar (progress tests), kısa
sınavlar, portfolio, katılım (derse katılım, derse devam, öğrenme yaklaşımı)
ve modül sonu sınavı uygulanır.
10. Derslerle ilgili olarak dersler dışında destek alabileceğim birimler
nelerdir?
Telafi kursları (Extra help classes):
Derslerde öğretilen konularda zorlanan veya konuları pekiştirmeyi arzu
eden öğrencilerin ders saatleri dışında katılabileceği sınıflardır. Derslerinize
giren öğretmenleriniz sınıf performansınızla ve dil gelişiminizle ilgili olası
bir zaafiyeti henüz telafisi mümkün iken ve belki de sizler fark etmeden
tespit edecektir. Sınıf danışmanlarının belirleyeceği öğrenciler belirlenen
günlerde söz konusu eksiklerini tamamlamak üzere takviye derslerine
gelmek zorundadır. Telafi dersleri hafta içi iki gün olarak düzenlenmekle
birlikte, ihtiyaç durumunda hafta sonu kursları da programa dahil
edilmektedir.
Ofis Saatleri:
Her öğretim görevlisinin belirli gün ve saatlerde ofis saatleri vardır. Ofis
saatleri öğrencilerin öğretmenlerden akademik ve başarılarını yükseltmek
amacıyla danışma ve yardım alacağı saatlerdir. Öğrenciler bir öğretmen
nezaretinde çalışmak istedikleri zaman ilgili gün ve saati gösteren çizelgeye
isimlerini yazmak suretiyle o saatte birebir çalışma ve eksikliklerini
tamamlama imkanı bulurlar.
YÖNETMELİKLER VE YÖNERGELER
Üniversitemizdeki tüm işlemler ve faaliyetler ilgili yönetmelik ve yönerge hükümleri
doğrulutusunda yapılmaktadır. Üniversitemiz tarafından çıkarılan tüm yönetmelik ve
yönergelere web sayfamızda aşağıda yer alan link üzerinden ulaşılabilmektedir.
http://www.uskudar.edu.tr/kanun-ve-yonetmelikler.php
17
AKADEMİK TAKVİM (LİSANS-ÖNLİSANS)
Üniversitemizde yapılan işlemlerin takibi Üniversitemiz Senatosu
tarafından belirlenen akademik takvime göre yapılmaktadır.
Öğrencilerimizin bu takvimi dikkatle takip etmeleri ve tarihlere
uymaları önem arzetmektedir.
GÜZ DÖNEMİ
LİSANS-ÖNLİSANS
ÖSYM Kesin Kayıt Tarihleri
01-05 Eylül 2014
Ders Kayıt Tarihleri-Danışman Onayları
08-19 Eylül 2014
Çift Anadal/Yandal – Kurum İçi Yatay Geçiş Başvurularının son günü
12 Eylül 2014
Derslerinin Başlama Tarihi
22 Eylül 2014
Oryantasyon Haftası
Ders Ekleme / Bırakma Tarihleri
Zorunlu İngilizce I-II Dersi Muafiyet Sınavı (Lisans-Önlisans programları için)
Kurban Bayramı (03 Ekim 2014 Arife Günü ½)
Cumhuriyet Bayramı (28 Ekim 2014 ½)
Ara Sınav Tarihleri
22-26 Eylül 2014
29 Eylül-03 Ekim 2014
2 Ekim 2014
04-07 Ekim 2014
29 Ekim 2014
03-09 Kasım 2014
Yılbaşı
1 Ocak 2015
Derslerin son günü
2 Ocak 2015
Final sınav tarihleri
05-18 Ocak 2015
Bütünleme Tarihleri
BAHAR DÖNEMİ
26-30 Ocak 2015
LİSANS-ÖNLİSANS
Çift Anadal/Yandal Başvuruları
26-30 Ocak 2015
Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuruları
02-06 Şubat 2015
Ders Kayıt Tarihleri-Danışman Onayları
02-06 Şubat 2015
Derslerinin Başlama Tarihi
9 Şubat 2015
Ders Ekleme / Bırakma Tarihleri
16-20 Şubat 2015
Ara Sınav Tarihleri
23-29 Mart 2015
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan 2015
Emek ve Dayanışma Günü
1 Mayıs 2015
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
19 Mayıs 2015
Derslerin son günü
22 Mayıs 2015
Final sınav tarihleri
25 Mayıs-07 Haziran 2015
Bütünleme Tarihleri
15-19 Haziran 2015
YAZ DÖNEMİ
LİSANS-ÖNLİSANS
Yaz Öğretimi Başvuru – Kayıt Tarihleri
22-26 Haziran 2015
Yaz Öğretimi Derslerinin Başlama Tarihi
Ramazan Bayramı (16 Temmuz 2015 Arife Günü ½)
01 Temmuz 2015
17-19 Temmuz 2015
Yaz Öğretimi Derslerinin Son Günü
14 Ağustos 2015
Zafer Bayramı
30 Ağustos 2015
DERS KAYDI
nÖğrenciler derslere kaydolma işlemlerini, danışmanlarının desteği ve onayı ile her
yarıyıl başında ve ilan edilen tarihlerde öğrenci bilgi sistemi üzerinden yaparlar. (1. Sınıf
öğrencilerinin ders kayıt işlemleri otomatik olarak yapılacaktır. Öğrenciler ikinci sınıftan
itibaren ders kayıt işlemlerini danışmanları ile birlikte yapacaklardır.)
nÖğrenci öncelikle alt yarıyıllardan başarısız olduğu ve daha önce almadığı derslere
kaydolmak zorundadır. Bu derslere kayıt sırasında da alt yarıyıl sıralamasına uyulur.
Öğretim programından çıkartılan ve açılmayan derslerin yerine, belirlenen başka
dersler alınır.
nYarıyıl ders yükü normal ders yükünün birbuçuk katından fazla olamaz. (45 AKTS)
nSeçmeli bir dersin tekrarı halinde, onun yerine aynı seçmeli gruptan başka bir ders
alınabilir.
nAlt yarıyıllardaki bütün derslerini başarmış olmak kaydıyla GANO’su 3.00 ve üzerinde
olan öğrenci üçüncü yarıyıl başından itibaren danışmanın onayı ile bir üst yıldan bir,
GANO’su 3.50 ve üzerinde olan öğrenci iki ders alabilir.
nÖğretim programındaki bazı derslerden muaf olma, önşart dersini/derslerini
başaramamış olma, yarıyıl izni kullanmış olma, üniversitelerarası değişim
programlarına katılma gibi nedenlerle normal ders yükünü tamamlayamayan öğrenciye
ilgili yönetim kurulu kararı ile normal ders yükünü geçmemek koşuluyla, üst iki
yarıyıldan ders verilebilir.
nÖğrenci, danışmanının onayıyla her yarıyıl ilan edilen ders ekleme-bırakma süresinde
bir veya daha fazla dersi bırakabilir veya başka derslere kaydını yaptırabilir.
DERSE DEVAM ZORUNLULUĞU
Teorik derslerin en az % 70’ine, uygulamaların en az % 80’ine devam etmeyen öğrenci o
dersin yarıyıl sonu sınavına giremez. Yabancı dil hazırlık programında derslerin %80’ine
devam mecburiyeti bulunmaktadır. Devam şartı sağlanmış teorik derslerin tekrarında
devam şartı aranmaz. Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen
toplantı, spor, sanat ve benzeri faaliyetlere katılan öğrencinin bu faaliyet günlerindeki
devamsızlıkları dikkate alınmaz. Öğrenci, öğretim planında yapılan ders değişikliği
hâlinde programdan çıkarılan devam şartını yerine getirdiği derse eş değer olarak kabul
edilen ders için de devam zorunluluğunu sağlamış sayılır. Öğrenci, devam zorunluluğunu
yerine getirmiş olsa dahi başarısız olduğu dersi yeniden aldığı yarıyılda bu dersin proje,
laboratuvar, uygulama çalışmalarına devam etmek zorundadır.
19
NOT SİSTEMİ
Başarı notunun belirlenmesinde bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Bağıl
değerlendirme sistemi öğrencilerin yarıyıl içi çalışmaları (laboratuvar, kısa sınav, ödev vb.)
ile ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı katkı paylarına göre hesaplanan ağırlıklı ortalamasını,
sınıftaki o dersi alan diğer öğrencilerin puanlarını dikkate alarak başarı düzeyini belirleyen
bir sistemdir. Ancak öğrenci sayısı 8’in altında olan sınıflarda bağıl değerlendirme sistemi
yerine aşağıdaki tablo değerleri kullanılır. Aşağıdaki tabloda gösterilen harf notları, 100
puan üzerinden not karşılıkları ve not katsayıları dikkate alınarak belirlenir:
a)
Harf Notu
AA
BA
BB
CB
CC
DC
DD
FD
FF
Ağırlık Katsayısı
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00 1.50
1.00
0.50
0.00 100 üzerinden eşdeğer puanı
90-100
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
50-59
0-49
b) Bir dersten başarı notu olarak AA, BA, BB, CB ve CC alan öğrenciler o dersi başarmış
sayılır.
c) Bir dersten DC veya DD notu alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.
Bu harf notlarının dışında aşağıdaki semboller kullanılır:
a) M (Muaf): Senatoca belirlenen derslerden ilgili bölümce uygulanan muafiyet sınavı
sonucunda başarılı olan öğrenciye verilir.
b) G (Geçer): Yerel kredisi olmayan derslerin başarılması karşılığı verilir.
c) K (Kalır): Yerel kredisi olmayan derslerde başarısız olunması karşılığı verilir.
ç) S (Süren çalışma): Yarıyıl sonunda tamamlanamayarak uzatma süresi alan bitirme
tezi çalışmasına verilir. Uzatma süresi sonunda S notu, harfli başarı notuna
dönüştürülür. Bitirme tezine verilen uzatma süresi, en fazla bir sonraki akademik yılın
ders kayıt süresi başlangıcına kadar verilebilir. Uzatma süresi sonunda bitirme tezi
tamamlanamazsa, dersin öğretim elemanı mevcut çalışmayı değerlendirir ve harfli
başarı notunu verir.
Bitirme tezinde başarısız olan öğrenci devam eden akademik yılda proje çalışmasını
yeniden alır.
d) DZ: Derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getiremediği
için başarısız olan öğrenciye verilir. (DZ) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi
görür.
e) T (Transfer kredisi): Üniversiteye bağlı birimlere yatay veya dikey geçiş ile kayıt
yaptıran, daha önce bir yükseköğretim programında tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı
olan ve ÖSYM tarafından yapılan sınav ile kayıt yaptıran öğrencilerin almış oldukları
eşdeğer derslere verilir.
20
BAŞARISIZLIK DURUMU VE DERS TEKRARI
n (FD), (FF), (DZ), (K) notu alan öğrenciler başarısız olup o dersi tekrarlaması gerekir.
n GANO’su 2.00 ve daha yukarı olan ve öğretim programında başarısız dersi bulunmayan
öğrenci başarılı sayılır.
n GANO’su 1.80’in altında kalan öğrenci sınamalı statüye geçirilir. Dördüncü yarıyıl
sonunda sınamalı statüde olan bir öğrenci, sınamalı statüden çıkana kadar beşinci
ve daha sonraki yarıyıllara ait ders alamaz. Sınamalı statüden çıkmak için öncelikle
(CC)’nin altında not aldığı bazı dersleri tekrar eder.
n Öğrenciler daha önce alarak başarılı oldukları dersleri not yükseltmek amacıyla tekrar
alabilirler. Bu derslerde önceki başarı notu ne olursa olsun son başarı notu geçerlidir.
n Tekrar alınan derslerin başarı notu, kronolojik transkriptte ders aldığı yarıyıla işlenir ve
o yarıyılın dönem not ortalaması hesabında dikkate alınır.
SINAVLAR
Sınavlar; kısa sınavlar (quiz), ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı, tek ders sınavı, bütünleme
sınavları ve mazeret sınavından oluşur.
Ara Sınav
n Bir dersin ölçme ve değerlendirmesi için en az bir ara sınav yapılır.
n Öğrencinin ara sınav not ortalaması, ara sınavlardan almış olduğu notların toplamının
açılmış olan ara sınav sayısına bölünmesiyle bulunur. Bu suretle bulunacak buçuklu
sayı tam sayıya yükseltilir.
n Ara sınavına veya mazeret sınavına girilmeyen dersin, devam zorunluluğu sağlanmışsa
yarıyıl sonu sınavına girilebilir.
Yarıyıl Sonu Sınavı
n Yarıyıl sonu sınavı; her öğretim yarıyılında, o yarıyılın öğretim planında yer alan ve açılan
derslerden, yarıyıl dersleri tamamlandıktan sonra akademik takvimde belirlenen süre
içinde yapılan sınavdır.
n Yarıyıl sonu sınavına girebilmek için, teorik derslerin en az % 70’ine ve uygulamalı
derslerin en az % 80’ine devam etmek, uygulamalarda başarılı olmak ve varsa verilen
projeleri tamamlamış olmak zorunludur.
n Yarıyıl sonu sınavlarının mazereti yoktur.
Bütünleme Sınavı
n Dönem sonu sınavına girme hakkı elde edip de başarısız olan veya sınava girme
koşullarını sağladığı halde sınava girmeyen öğrenciler için akademik takvimde ilan
edilen tarihlerde bütünleme sınavı yapılır.
n Bütünleme sınavından alınan puan, dönem sonu sınavı puanı yerine başarı
değerlendirmesinde kullanılır.
n Bütünleme sınavı açılmış öğrencinin sınava katılmaması halinde dönem sonu sınav
puanı geçerli kalır.
21
Tek Ders Sınavı
n Mezun olabilmek için tek dersi kalan öğrenciler,
dersin devam koşulu sağlanmış ve yarıyıl içi
çalışmaları yapılmış olmak kaydıyla ilgili birimin
yönetim kurulu kararı ile bütünleme sınavlarının
bitimini izleyen onbeş gün içinde açılacak tek
ders sınavına girebilir. Tek ders sınavında başarılı
olamayan öğrenci dersi yeniden almak ve tüm
gereklerini yerine getirmek zorundadır.
n Tek ders sınavına girmek isteyen öğrenciler,
akademik takvimde belirtilen sürede yazılı olarak
müracaat eder. Öğrenciler ilan edilen tarihte, sınav
ücretini ödemek şartıyla tek ders sınavına girebilir.
n Tek ders sınav ücreti AKTS saati esasına
göre ödenir. AKTS saat ücreti akademik yıl
başlamadan önce Mütevelli Heyeti tarafından
belirlenir ve ilan edilir.
n Tek ders sınavından başarılı olunması için en
az CC notu alınması gerekir.
n Tek ders sınavı başarı notu başarı durum
belgesinde bağımsız olarak gösterilir
ve
GANO hesaplanmasında dikkate alınır.
Mazeret Sınavı
n Ara sınavlara
mazereti nedeniyle
katılamayan
öğrencilere, ilgili
yönetim kurulu
kararıyla mazeret sınavı
hakkı verilir.
n Ara sınava mazereti nedeniyle
giremeyen öğrenci, mazeretini
belirten belgeyi ara sınavların bittiği günü
takip eden üç iş günü içinde ilgili dekanlığa/
müdürlüğe dilekçe ekinde verir.
n İlgili yönetim kurulu, süresi içinde mazeretini
bildiren öğrencilerden, mazeretini haklı ve
geçerli gördüklerine ilgili ders için mazeret
sınav hakkı verebilir.
n Ara sınavların mazeret sınavı, yarıyıl içinde, ilgili
yönetim kurulunun belirleyeceği tarihte ve yarıyıl
sonu sınavlarından önce yapılır.
22
Sınavların
Yapılış Şekli
n Sınavlar yazılı,
sözlü veya hem
yazılı hem sözlü
olarak yapılabilir.
Sınavların nasıl
yapılacağı, dersi
veren öğretim
elemanı tarafından
yarıyıl başında
öğrencilere
duyurulur. Sınav
tarihleri akademik
takvimde düzenlenir
ve ilan edilir.
n İçinde bulunulan
akademik yıl için
geçerli öğrenci
kimlik kartı
olmayan öğrenciler
sınava alınmaz.
n Sınava girmeye
hakkı olmadığı
hâlde sınava giren
öğrencinin sınav
notu geçersiz sayılır
ve yönetim kurulu
kararı ile iptal
edilir.
Sınav Notlarına İtiraz ve Maddi Hata
n Öğrenciler, ilan edilen ara sınav ve yarıyıl sonu sınav notlarına, notların ilanını takip
eden üç iş günü içerisinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe yazılı olarak itiraz edebilir.
n Not itirazı, ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
n İlan edilen sınav sonuçlarında veya yarıyıl sonu başarı notlarında maddi hata olması
durumunda ilgili öğretim elemanı tarafından dekanlığa/müdürlüğe başvuru yapılır.
KAYIT DONDURMA
Öğrencinin, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen geçerli bir nedeni olması durumunda
kaydı dondurulabilir. Kayıt dondurmaya ilişkin esaslar şunlardır:
n Hastalık, tabii afetler, yurtdışı öğrenim, askerlik tecilinin kaldırılarak askere alınma gibi
önceden bilinmeyen nedenlerle ve öğrencinin isteği üzerine ilgili yönetim kurulu kararı
ile öğrenciye bir defada en çok iki yarıyıl izin verilebilir. Ancak, bu süre tüm öğretim
süresi için lisansta dört yarıyılı, ön lisansta iki yarıyılı aşamaz.
n Öğrenci kayıt dondurma isteğini yazılı olarak ilgili dekanlığa/müdürlüğe yapar.
n Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenci, dilekçesine kayıt dondurma nedenine
göre; sağlık raporu, askerlik belgesi, mülki amirden alınacak afet belgesi, yurtdışında
öğrenim göreceğine dair belgeleri ekler.
n İlgili yönetim kurulu kararında öğrencinin kesin kayıt dondurma süresi belirtilir.
n Kayıt donduran öğrenci, bu süre içinde öğrenim faaliyetlerine katılamaz, döneminin ara
sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremez.
n Kayıt dondurmayı gerekli kılan zorlayıcı bir sebebin yarıyıl içinde meydana gelmesi
halinde öğrenci, o yarıyılın başından itibaren kaydını dondurmuş sayılır.
n Kayıt dondurma isteğinde bulunan öğrenci mali yükümlülüklerini yerine getirmek
zorundadır. Mali yükümlülükler ile ilgili esaslar Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
n Kayıt dondurulan süre öğretim süresinden sayılmaz.
23
KAYIT YENİLEME
n Öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde
belirtilen süreler içerisinde öğrenim ücretini
ödeyerek kayıt yenileme işlemi yaptırmak
zorundadırlar.
n Normal eğitim-öğretim süresi ve azami eğitimöğretim süresini dolduran öğrenciler de her yarıyıl
başında akademik takvimde belirtilen süreler
içerisinde ders kredileri göz önünde bulundurularak
tespit edilen öğrenim ücretini ödedikten sonra
kaydını yeniletmek zorundadır.
n Her yıl mali kayıt yenileme işlemini akademik
takvimde belirtilen süreler içerisinde yaptırmayan
öğrenciler için Mütevelli Heyet tarafından
belirlenen gecikme faizi uygulanır.
n Belirlenen süre içerisinde haklı ve geçerli neden
olmadan kayıt yenilemeyen öğrenciler derslere
ve sınavlara giremez. Bu süre öğrenim
süresinden sayılır. Kayıt yenilemeyen
öğrencinin kimlik kartı ve indirimli seyahat
kartı onaylanmaz.
24
DERSLERDEN MUAFİYET
Üniversiteye bağlı birimlere yatay veya dikey geçiş ile kayıt yaptıran, daha önce bir
yükseköğretim programında tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olan ve ÖSYM tarafından
yapılan sınav ile kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce almış oldukları derslerden muafiyet
isteğinde bulunabilirler. Bunun için öğrencilerin, Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları tarihten
itibaren onbeş gün içinde, onaylı, imzalı, mühürlü transkriptleri, ders içerikleri ve bir
dilekçe ile ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvurmaları gerekir. Söz konusu derslerin YÖK
tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış olması gerekir. Muafiyet, ilgili
yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Ders muafiyeti bir defaya mahsus olmak
üzere yapılır ve otomasyon sistemine notsuz muaf olarak işlenir.
ÇİFT ANADAL-YANDAL
Çift Anadal Programı (ÇAP)
Lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları ikinci bir lisans
programında eş zamanlı olarak ders alarak lisans diploması almalarını sağlayan
programdır.
Yandal Programı
Lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları ikinci bir lisans
programında eş zamanlı olarak ders alarak sertifika almalarını sağlayan programdır.
Çift Anadal / Yandal işlemleri “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yürütülür.
Başvuru Koşulları (ÇAP)
n Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken
üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında başvurabilir.
n Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4 üzerinden
2,72 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari
ile en üst yüzde yirmisinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına
başvurabilirler.
n Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu
yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla
tamamlaması gerekir.
Başvuru Koşulları (Yandal)
n Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı
yarıyılın başında başvurabilir.
n Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az
4 üzerinden 2,50 olması gerekir.
n Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili
dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
Başvuru formu
Transkript
25
KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ
n Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma
programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
n Kurum içi yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu
dönemlere ait genel ağırlıklı not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.
n Burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında
burslarından feragat etmiş sayılırlar.
n Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile
öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi
için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için
geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma
programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük
taban puanından az olmaması şartı aranır.
n Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması
gerekir.
n Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
n Yatay geçişler “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yapılır.
n Eğitim dili İngilizce olan diploma programlarına yatay geçiş için, İngilizce hazırlık
sınıfını başarmış olmak (okuyarak başarmış veya muaf olmuş olmak); hazırlık sınıfı
okumayanların yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya
uluslararası geçerliliği olan sınavlarda Üniversitenin yeterli gördüğü puanı almış olması
ve başvuru sırasında belgelemesi şarttır.
n Aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime yatay geçiş yapılabilir.
Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti
öderler.
n İkinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde
onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına
kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
n Başvuru Formu
n Transkript
n Farklı merkezi yerleştirme puan türü ile başvuranlar için ÖSYS puan kartı
STAJLAR
Öğrencinin mezun olabilmesi için staj uygulamasını tamamlaması ve yapılan staj
çalışmasının fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu staj komisyonu tarafından kabul
edilmesi gerekir. Kayıtlı olduğu programın ders planında yer alan bütün dersleri başardığı
hâlde staj çalışmasını tamamlayamayan öğrenci, normal öğretim süresince her yarıyıl
başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde kaydını yenilemek zorundadır. Bu
durumdaki öğrenci, her yarıyıl için, staj çalışması karşılığı olarak, Mütevelli Heyetince
belirlenen AKTS saati ücretini öder.
26
ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ
Öğrencilerimiz eğitimlerinin başlaması ile birlikte ders kayıtlarını, notlarını otomasyon
sistemi üzerinden takip edeceklerdir. http://obs.uskudar.edu.tr adresinden giriş
yapıldığında kullanıcı adı öğrencilerimizin TC kimlik numaraları şifreleri ise ön kayıt
sonrasında kendilerine mail yolu ile gönderilen şifreleridir.
Şifrenizi unuttuysanız veya şifrenizi bilmiyorsanız öğrenci bilgi sistemi sayfasında “Şifremi
Unuttum” butonuna tıklayarak; istenilen kimlik bilgilerinizi doldurunuz.
Şifrenizi sıfırlayabilmeniz için size @stu.uskudar.edu.tr uzantılı mail adresinize bir bağlantı
gönderilecektir. Kurumsal öğrenci mailinizdeki bu bağlantıyı takip ederek şifrenizi tekrar
oluşturabilirsiniz.
ralsruB -II
ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI
Üniversitemize kayıt yaptıran tüm öğrencilerimize Üsküdar Üniversitesi tarafından
öğrenci kimlik kartları verilmektedir. Öğrencilerimiz yerleşkeye giriş-çıkışta ve yerleşke
içerisindeki alışverişlerinde bu kartlarını kullanacaklardır. Kimlik kartları kesin kayıt
tarihlerinden sonra hazırlanarak derslerin başladığı gün Öğrenci İşleri Direktörlüğü
tarafından öğrencilere dağıtılacaktır. Öğrencilerimiz kimlik kartlarını kaybettiklerinde veya
yenilemek istediklerinde öğrenci işlerine başvuruda bulunarak yenisini çıkarabilirler.
27
YÜKSEK ONUR VE ONUR
ÖĞRENCİLERİ
Her yarıyıl sonunda, o yarıyılın bütün
derslerini başarmış olup YANO’su
3.00-3.49 arasında olan öğrenciler
onur listesinde, 3.50-4.00 arasında
olan öğrenciler ise yüksek onur
listesinde yer alır. Lisans veya ön
lisans öğretiminin sonunda genel
ağırlıklı not ortalaması, onur veya
yüksek onur belgesi alabilecek
durumda olan öğrencilerin diploma
ekine onur veya yüksek onur öğrencisi
olduğu yazılır.
AKADEMİK
DANIŞMANLIK
Üniversiteye kesin
kayıt yaptıran her
öğrenci için ilgili bölüm
başkanlıklarının önerisi
ile ilgili yönetim kurulu
tarafından bölümün tam zamanlı
öğretim elemanları arasından bir
akademik danışman atanır. Akademik
danışman; öğretim süresi boyunca
öğrencinin akademik gelişimini izler,
öğrenciye yol gösterir, öğrenciye
yardımcı olur. Öğrenciler, akademik
danışmanın onayını alarak her yarıyıl
başında almaları gereken derslere kayıt
yaptırırlar.
28
ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI
Üsküdar Üniversitesi Avrupa Komisyonu tarafından 2013 yılında Erasmus
Beyannamesi(Erasmus Charter for Higher Education) ile ödüllendirilmiştir.
Erasmus yurtdışındaki üniversiteler ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimi,
ortak seminer ve konferans düzenlenmesi, ortak ders ve çok disiplinli
etkinliklerin düzenlenmesi gibi çeşitli aktiviteleri içermektedir. Bu kapsamda
üniversitemiz öğrencileri 2013-2014 akademik yılı yaz döneminde Öğrenci
Değişim Programları kapsamında yer alan Erasmus Staj Hareketliliği vasıtasıyla
yurt dışında staj imkanlarından yararlanmaya başlamışlardır. Ayrıca 20142015 akademik yılı itibarıyla farklı eğitim kademelerinden ve fakültelerden
öğrencilerimiz Erasmus öğrenim hareketliliği değişim programlarından
yararlanmaya başlayacaktır.
Öğrenci Değişim Programları’na katılmak isteyen öğrenciler genel not
ortalamaları, dil sınavı başarıları ve özgeçmişlerine göre değerlendirilerek
kendi tercih ettikleri üniversitelere yerleştirilmektedirler. Öğrenci Değişim
Programları kapsamında bir dönem yurt dışına eğitim almaya giden
öğrencilerimiz, gittikleri eğitim kurumunda anlaşmamız gereği hiçbir eğitim
ücreti ödememekle birlikte sadece Üsküdar Üniversitesi’nin eğitim ücretini
ödemekle yükümlüdürler.
Programlardan faydalanan öğrencilerimiz, eğitim almak için gittikleri ülke ve
kurumda yurt, seyahat masrafları, yaşam masrafları ve vize masraflarını kendi
bütçelerinden karşılamak zorundadırlar.
Erasmus Programı kapsamında Avrupa’daki anlaşmalı üniversitelere giden
öğrenciler eğitim gördükleri dönem için öğrenim hibesi almaktadırlar. Bu hibe
gittikleri ülkelerde öğrencilerin masraflarını önemli ölçüde karşılamaktadır. 29
KÜTÜPHANE HİZMETLERİ
Üsküdar Üniversitesi İbrahim Tarhan Kütüphanesi, Güney
Kampüsü Kütüphanesi ve Çarşı Kampüsü Kütüphanesi öğrencilerin
ve idari personelin, eğitim-öğretim, araştırma faaliyetlerinde
ihtiyaç duyacakları akademik, mesleki, genel kültür bilgileri için
her türlü kaynağı sağlamayı ve en iyi teknik olanaklarla hizmete
sunmayı amaçlar.
Açık raf düzeninde, “Library of Congress Sınıflama Sistemi”
ne göre tasnif düzenine sahip kütüphanede,
kitap, dergi, gazete, e*kitap, e-dergi, ses kaseti, CD-DVD
ve akademik internet kaynaklarından oluşan zengin
bir kolaksiyon bulunmaktadır.
Kablosuz internet erişim imkanının olduğu
kütüphane koleksiyonunda yaklaşık 25500 basılı
kaynak bulunmaktadır. Ayrıca 8 adet elektronik, 35
adet ücretsiz açık erişim kaynağı mevcuttur.
Bilgi kaynaklarına sahip olmanın yanında
bilgiye erişimi temel ilke olarak benimseyen
Üsküdar Üniversitesi Kütüphanesi’nin
çeşitli uluslararası veri tabanlarına üyeliği
bulunmaktadır.
Kütüphanemiz, internet
üzerinden de erişilebilen
“elektronik katalog
tarama sistemi”ne
(OPAC) sahiptir. Bu
sistemle kullanıcılar,
dilerlerse kütüphaneye
gitmeden kaynak taraması yaparak, istedikleri
kitapları veya diğer materyalleri bulabilmektedir.
Bir kitabın o sırada kütüphanede bulunması veya
bir kullanıcıya ödünç verilmiş olması gibi dolaşım
bilgilerine erişmek ya da kullanımda olan bir kitabı,
süresi dolunca alabilmek için ayırtmak, bu sistemle
mümkündür.
Üniversitemize yeni başlayan öğrencilere kütüphane
hizmetlerini ve bilgi kaynaklarını tanıtmak amacıyla
her akademik yılı başında, oryantasyon programı
düzenlemektedir.
30
Kullanıcılarımız kütüphane web sayfasından tüm hizmetlere ulaşabilir, kütüphane
personeliyle doğrudan iletişim kurarak her türlü bilgi isteğine erişimde yardım alabilirler.
Üsküdar Üniversitesinin öğrencileri Kütüphaneden üye olmaksızın yararlanabilirler.
Ancak;
n Ödünç verme hizmeti,
n Kütüphaneler arası ödünç yayın / belge sağlama hizmeti,
n Yerleşke dışı erişim hizmeti ve
n Yayın sipariş etme hizmetlerinden yararlanabilmesi için üye olunması gerekmektedir.
31
SOSYAL YAŞAM
& SOSYAL
ETKİNLİKLER
Sağlık Kültür ve
Spor Direktörlüğü
SKS Direktörlüğü,
üniversitemizin
akademik ve idari
yönetimleri ile öğrencilerimiz arasında sosyal
ve kültürel anlamda iletişimi ve koordinasyonu
sağlayan birimimizdir. Öğrencilerimizin
sağlıkla ilgili ihtiyaçlarında, sosyal ve kültürel
organizasyonlarında danışmanlık hizmetleri
vermektedir. Öğrenci Konseyi, fakülte ve bölüm
temsilcileri ve öğrenci kulüpleri ile birlikte,
öğrencilerimizin sadece akademik değil sosyal
ve kültürel yönden entellektüel gelişimleri için
çalışmalarını sürdürmektedir.
32
Öğrenci Konseyi & Kulüpler
Öğrencilerimiz seçimle kendi içlerinden hem bölüm temsilcilerini hem de fakülte
temsilcilerini seçmektedirler. Fakülte temsilcileri içinde yapılan oylama ile Öğrenci
Konseyi Başkanı belirlenmektedir. Konsey Başkanı ve fakülte temsilcileri öğrenci konseyini
oluşturmaktadır. Konsey tüm öğrencilerimizi hem üniversite yönetimine karşı hem de
kamu ya da özel diğer kurumlara karşı temsil etmektedir. SKS Direktörlüğümüz ile birlikte
öğrencilerimiz için genel proje ve organizasyonları koordine etmektedir.
Öğrenci Kulüplerimiz, bir nevi ülkemizdeki Sivil Toplum Kuruluşlarının Üniversite içindeki
yapılanma şeklidir. Öğrencilerimiz istedikleri alanda kulüpleri yönergelerimiz gereğince
kurabilmektedir. Tüm öğrencilerimiz kulüplerimizin doğal bir üyesidir.
Öğrencilerimiz kulüplerimiz ve aktiviteleri vasıtasıyla, liderlik-organizasyon-koordinasyonkonsantrasyon-özgüven-hitabet-proje yönetimi-sponsorluk-bütçe ve zaman yönetimisorumluluk vb. kişisel bir çok özelliklerini keşfedebilmekte ve geliştirebilmektedir.
2013-2014 yılı Kulüplerimizden örnekler;
n ADRENALİN KULÜBÜ
n BİYOMÜHENDİSLİK KULÜBÜ
n DANS KULÜBÜ
n FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ
n GÜZEL SANATLAR KULÜBÜ
n GİRİŞİMCİLİK VE AB KULÜBÜ
n HAYDİ GÜLÜMSET KULÜBÜ
n HALKOYUNLARI KULÜBÜ
n HER DEM EDEBİYAT KULÜBÜ
n MBG (Moleküler Biyoloji ve Genetik) Kulübü
n MÜZİK KULÜBÜ
n POZİTİF PSİKOLOJİ KULÜBÜ
n SPOR KULÜBÜ
n TARİHİN SESİ KULÜBÜ
n TİYATRO KULÜBÜ
n ENGELSİZ YAŞAM KULÜBÜ
n ETİK KULUBÜ
n PSİKOLOJİ KULÜBÜ
n ÇAĞIN VİCDANI
n PEMBE DÜNYALAR KULÜBÜ
n BENİMLE OYNARMISIN KULÜBÜ
n MEDYA KULÜBÜ
n SOSYAL DAYANIŞMA KULÜBÜ
n ARMONİ KULÜBÜ
n İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
n LATİN DANS KULÜBÜ
n SOSYAL HİZMET KULÜBÜ
n SONRADAN GURMELER KULÜBÜ
n SAVUNMA SANATLARI KULÜBÜ
n DİPLOMASİ VE FİKİR KULÜBÜ
n MENTÖRLÜK KULÜBÜ
33
Öğrenci Dolapları
Kampüsümüzde kişisel eşyalarınızı
bırakabileceğiniz öğrenci dolapları
bulunmaktadır. Dolapların ücretlendirilmesi
ve dağıtımını SKS Direktörlüğümüz yapar ve
toplanan gelir öğrencilerin yararına kullanılır. Dolaplar, güz dönemi başlangıcından yaz dönemi
sonuna kadar kullanılabilir. Dolap kullanmak
isteyen öğrencilerin SKS Direktörlüğümüze
başvurmaları gerekir.
Kampüs İçi Çalışma Olanakları
Üniversitemiz Çalışan Öğrenci Programı
kapsamında öğrencilerimizden gelen
talep doğrultusunda ders saatleri dışında
öğrencilerimize kampüs içinde çeşitli birimlerde
çalışma imkanı sağlamaktadır. Çalışan Öğrenci
Programına başvuru her akademik yılın ilk
döneminde açıklanan tarihte internet
üzerinden yapılmaktadır .
Sağlık Hizmetleri
Tüm Kampüslerimizde
öğrencilerimiz ile idari ve
akademik personelimiz,
genel sağlık hizmetleri ve âcil
durumlarda tıbbi müdahale ve
bakım hizmeti sağlanmakta,
gerekli durumlarda öğrenciler
ve personelimiz, tam teşekküllü
hastanelere yönlendirilmektir.
34
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi, öğrencilerin
bireysel, sosyal ve akademik gelişimlerini desteklemeyi,
bu amaçla öğrencilere üniversite hayatlarına uyumu
kolaylaştıracak becerileri kazandırmayı hedefler. Eğer,
kendinizi gergin, karamsar, yorgun, bitkin hissediyorsanız,
kendinizi ifade etmekte zorlanıyorsanız, sınav kaygınız
oldukça yüksekse, zamanınızı etkin kullanamıyorsanız,
insanlarla ilişkilerinizde sıkıntı yaşıyorsanız, topluluklara
girmekten kaçınıyorsanız, kız – erkek (duygusal)
ilişkilerinizde aşırı gururlu davranıyorsanız,
kendinize daha güvenen biri olmak istiyorsanız,
kente ve okula uyum sağlayamıyorsanız, günlük
hayatınızı zorlaştıran bir takım takıntılarınız varsa,
akademik hedeflerinizle ilgili belirsizlik ve sıkıntı
varsa birimimize başvurabilirsiniz.
Yurtlar ve Kız Öğrenci Konukevi
Üsküdar Üniversitesi Kız Öğrenci
Konukevi Altunizade Yerleşkesi’ne
200 mt. Yürüme mesafesinde olup
70 öğrenci kapasitelidir. Bunun
yanısıra üniversitemize kayıt yaptıran
öğrencilerimizden yurtlarda ikamet
etmek isteyenler için Üsküdar ve
Kadıköy bölgesinde bulunan yurtlara
yönlendirme yapılmaktadır.
Kariyer Merkezi
Kariyer Merkezimiz, öğrencilerimizi eğitimleri
süresince donanımlı bireyler olarak iş
hayatına hazırlayacak programları planlama
ve yürütmenin yanında, mezuniyet sonrasında
mutlu ve başarılı olabilecekleri işlere
yerleşmelerine de destek vermektedir. Kariyer
mekezimiz, NP Grup bünyesinde bulunan
hastane ve merkezlerimiz ile anlaşmalı
olduğumuz kurumlara staj işlemlerinde de
öğrencilerimize destek vermektedir.
35
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü tarafından öğrencilerimize
kablolu, kablosuz internet erişimi verilerek bilgiye kolay
ulaşabilecekleri bir alt yapı hizmeti sunulmaktadır.
E-Posta ve kurum içi haberleşme programlarımız
başarılı bir şekilde çalışmakta olup, öğrencilerimize ise
Microsoft alt yapısı ile mail hizmeti vermekteyiz. Ayrıca
öğrencilerimize E-kütüphanemizde İ-Mac ve Windows
işletim sistemli bilgisayarları bir arada kullanma
imkânı sunuyoruz.
Yerleşkemizde fiber internet teknolojilisi
kullanılarak her noktadan internet erişimi kablolu
ve kablosuz (Wi-Fi) aracılığı ile sağlanmaktadır.
Kütüphanemizde araştırma yaparken aynı
zamanda interneti kullanabilen öğrencilerimiz,
bilgiye daha hızlı erişebilmektedirler.
İnternet hızımız tüm yerleşkelerimizde
100 Megabit olarak çalışmaktadır. Ayrıca
ULAKNET omurgası da sistemlerimize
entegre edilmiştir.
Yerleşkemizde
sunucularımız sanal
serverlar üzerinden
hizmet vermekte olup,
telefon hatlarımız
fiber kablolar ve PRI
teknolojisi kullanılarak
Telekom santrallerine
ulaşmaktadır.
Öğrencilerimiz bina girişlerinde kimlik kartları
ile turnikeleri kullanarak okulumuza güvenli bir
şekilde giriş yapmaktadırlar. Tüm yerleşkelerimizin
her katında bulunan 42” ekranlarımız sayesinde
güncel duyuruları ve etkinliklerimizi yayınlayarak
öğrencilerimizi bilgilendirmekteyiz.
Kuzey Yerleşkemizde sınıflarımızın giriş kapılarında
10” ekranlar yer almaktadır. Bu ekranlarda o sınıfta
hangi dersin olduğu, ne kadar öğrencinin derste yer
aldığı otomatik olarak gösterilerek Türkiye’de ilk defa
kullanılan bu sistem hayata geçirilmiştir.
36
Öğrenci
Mail
Sistemi
İnternet Erişimi
Öğrencilerimiz internete bağlanabilmek için kullanıcı adı olarak T.C. kimlik
numaralarını, şifre olarak ise okul numaralarını kullanacaklardır. Öğrencilerimiz
kullanmış oldukları cihazların yapılarına göre yapmaları gereken ayarlar ile ilgili
resimli anlatımları içeren bilgi dokümanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirler.
http://bt.uskudar.edu.tr/dokumanlar.php
Üniversitemize kayıt yaptıran tüm öğrencilerimize Üsküdar Üniversitesi tarafından bir mail
adresi tanımlanmaktadır. Öğrencilerimiz eğitim hayatları boyunca Üniversitemizle iletişimde
bu mail adresini kullanacaklardır. Öğrencilerimiz mail adreslerini alabilmeleri için
http://bt.uskudar.edu.tr/mailadresim/ web sayfasına TC Kimlik ve Öğrenci numaraları
ile giriş yapmaları gerekmektedir. Bu işlemden sonra mail adresleri ve şifreleri
verilmektedir. Bu şifreler bir kez alındıktan sonra unutulması durumunda Bilgi Teknolojileri
Direktörlüğü’ne başvurulması gerekmektedir.
Öğrenci Mail adresinize: http://stu.uskudar.edu.tr adresinden veya web sayfamızda
bulunan kısayol ile giriş yapılabilmektedir.
37
AR-GE BİRİMLERİ ve
LABORATUVARLAR
Üsküdar Üniversitesi çağdaş bilimin
gerekliliklerini yerine getirmek ve yeni
teknolojilerin oluşturulmasına olanak sağlayacak
bir organizasyonla laboratuvarlarının oluşumunu
öz kaynakları ile gerçekleştirmiştir. Çağdaş,
son teknolojik ekipmanlar ile faaliyete geçen
laboratuvarlarımız ile dünyanın saydığı
önemli üniversite ve araştırma merkezlerinin
seviyesine gelmiştir. Bünyemizde bulunan
Nörogörüntüleme (fMRI, 4 Adet QEEG
Beyin Haritalaması), Nöropsikoloji (9 Adet),
Beyin Uyarım (4 Adet), İlaç Genetiği (Klinik
Farmakogenetik), Neurobiofeedback
Düşünce Teknolojisi (9 Adet), Nöroteknoloji
ve Biyoinformatik, Nöropsikofarmakoloji
Uygulama ve Araştırma Merkezi,
Temel Bilim, DNA ve
Hücre kültürü, 20142015 Akademik yılında
eğitim-öğretime
başlayacak Çarşı
Yerleşkemiz Sağlık
Bilimleri Laboratuvarları
ve Simülasyon Merkezi altında; Tıbbi
Aromatik-Doğa Bilimleri , Platin, Ön Lisans
Beceri, İlk Yardım, Opto Elektrik, Hemşirelik,
Optisyenlik Laboratuvarı ve Simülasyon Odası,
Odyometri Laboratuvarı ve Simülasyon Odası,
Anatomi Laboratuvarları ile gerekli her türlü
bilimsel çalışmanın alt yapıları mevcuttur.
38
Hücre kültürü, moleküler biyolojisi ve kök hücre Laboratuvarları gerekli her türlü
moleküler çalışmaların yapıldığı temel laboratuvardır. Kanser çalışmalarının
temelini oluşturan hücre kültürü çalışmaları ve kök hücre uygulamaları ile
güncel konuların çalışılması mümkün olabilmektedir. Aynı şekilde biyoteknolojik
çalışmalar da temel laboratuvarımızda yapılabilmektedir. Hücrelerin çoğaltılması,
klonlanması, görüntülenmesi, DNA/ RNA/ protein gibi moleküllerin her türlü analizleri
laboratuvarlarımızda yapılabilmektedir. Laboratuvarlarımızın alt yapısı ile aynı zamanda
bir çok ulusal ve uluslararası projelerde farklı üniversiteler ile ortak çalışmalar
yürütülmektedir. 39
BURSLAR
ÖSYM Bursları
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları
Kılavuzunda Üsküdar Üniversitesi’nin %100
Burslu, %75 Burslu, %50 Burslu ya da %25
Burslu olarak belirtilen programlarından birini
tercih ederek ÖSYM tarafından bu programa
yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen
öğrenim ücreti burslarıdır.
Tercih Bursu
ÖSYM tarafından Üsküdar Üniversitesi ücretli
lisans ve ön lisans programlarına kayıt yaptıran
öğrencilerden, Üniversitemiz bölümlerinden
birine ilk tercihinden yerleşenlere % 25,
İkinci tercihinden yerleşenlere % 15;
üçüncü, dördüncü ve beşinci tercihlerinden
yerleşenlere % 10 indirim uygulanır.
İlk 5 Tercih Bursu
ÖSYM tarafından
Üsküdar Üniversitesi
ücretli lisans ve ön
lisans programlarına
kayıt yaptıran
öğrencilerden, ilk 5 tercihinin tamamı Üsküdar
Üniversitesi olan ve bu tercihlerinden birine
yerleşenlere %25 indirim uygulanır.
Üniversite Giriş Bursu
Üsküdar Üniversitesi’nin lisans programlarına
ÖSYS sonuçlarına göre; İlk 1000 içerisinden kayıt
yaptıran öğrencilere; lisans eğitimi ve başarılarına
katkı olarak akademik yıl süresince aylık 500 TL
burs verilir.
40
Kardeş Bursu
Üsküdar Üniversitesi’nde
öğrenim görmekte olan
her bir kardeşe % 10
oranında eğitim-öğretim
ücretinden indirim verilir.
Kurum Bursu
Üsküdar Üniversitesi’nin
tüm ön lisans ve lisans
programlarına kesin
kayıt yaptıran; Türk
Silahlı Kuvvetleri,
Emniyet Teşkilatı, Sağlık
Bakanlığı Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı,
Üniversite ve Milli
Eğitim Mensuplarının
çocuklarına eğitimöğretim ücretinde % 10
oranında indirim verilir.
Özel Mahrumiyet Bursu
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yurtlarında yetişenler, İlköğretim döneminde annesiz ve
babasız büyüyenler ile Şehit ve Gazi çocuklarına % 50 indirim verilir.
Spor Bursu
Üsküdar Üniversitesi’nin programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden Milli sporcu belgesini
ibraz edenlere % 25, spor dallarından birinde profesyonel liglerde oynayan sporculara
% 20, Ulusal müsabakalarda ferdi spor dallarında son üç yıl içinde ilk üç dereceye giren
sporculara % 15 oranında eğitim- öğretim ücreti indirimi verilir .
Bu öğrenciler kendi alanları ile ilgili her türlü faaliyetlerinde Üsküdar Üniversitesi’ni temsil
ederler.
Bilim, Sanat, Din ve Kültür Bursu
Bilim, Sanat, Din ve Kültür alanlarında uluslararası platformda başarı kazanmış
öğrencilere eğitim-öğretim ücretinden % 20, ulusal alanda başarı kazanmış öğrencilere
eğitim-öğretim ücretinden % 10 indirim verilir. Bu öğrenciler kendi alanları ile ilgili her
türlü faaliyetlerinde Üsküdar Üniversitesi’ni temsil ederler.
Uluslararası Bakalorya Bursu
Üsküdar Üniversitesinin lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden Uluslararası
Bakalorya diploma notu 32 ve üzeri olanlara %25 oranında eğitim-öğretim ücretinden
indirim verilir.
Tübitak Bursu
TÜBİTAK’ça tespit edilen uluslararası yarışmalarda altın, gümüş ve bronz madalya alan
ve ödül aldıkları alandaki tam burslu bölüm ve programlarımıza kayıt yaptıran öğrencilere
eğitim-öğretim dönemlerinde aylık 300 TL burs verilir.
Akademik Başarı Bursu
Her akademik yıl sonunda, lisans ve ön lisans programlarında, en az
iki yarıyıl öğrenim görmüş ve genel not ortalaması 3,50 ve üzeri olan
öğrencilere izleyen yılın eğitim-öğretim ücretinden başarı derecesine
göre 3.90-4.00 % 50, 3.80-3,89 % 40, 3.70-3.79 % 30, 3.60-3.69 % 20,
3.50-3.59 % 10 indirim verilir.
41
Personel Bursu
Üniversitenin ve NP Grup çalışanlarının çocuklarına
eğitim-öğretim ücreti üzerinden %50 indirim verilir.
Mezun Bursu
Üsküdar Üniversitesi’nin (ön lisans veya lisans)
herhangi bir programından mezun olup (yeniden)
Üsküdar Üniversitesi programlarına yerleştirilen
öğrencilere öğretim ücretinden %20 oranında
indirim verilir.
Mütevelli Heyet Bursu
Mütevelli Heyeti gerekli gördüğü durumlarda,
yüksek öğretime teşvik amacıyla eğitim-öğretim
yılına ilişkin ücretin %75’ine kadar burslar
verebilir.
İhtiyaç Bursu
Üsküdar Üniversitesi’nde
öğrenimine devam etmekte iken önceden
öngörülmeyen nedenlerle ödeme güçlüğüne düşen
ve bu durumu belgelendiren öğrencilere burs
komisyonunu uygun görmesi halinde Mütevelli
Heyeti Kararıyla akademik yıl boyunca öğle
yemeği bursu ve yol ücreti bursu verilir. Takip
eden yıllarda bu burslardan yararlanmak isteyen
öğrencilerin istenen belgelerle tekrar başvuru
yapmaları gerekir.
42
Yabancı Uyruklu
Öğrenci Bursu
Üsküdar
Üniversitesine
yabancı uyruklu
öğrenci kontenjanı
kapsamında kesin
kayıt yaptıran
yabancı uyruklu
öğrencilerin her
birine eğitimöğretim ücreti
üzerinden her yıl
Mütevelli Heyeti
tarafından belirlenen
oranlarda eğitimöğretim ücreti
indirimi verilir.
Dikey Geçiş Bursu
2014-DGS ile öğrenci alınacak programlarımıza ÖSYM tarafından yerleşen öğrencilerden
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bölümlerine kayıt yaptıranlara %50 ,Sağlık
Bilimleri Fakültesi bölümlerine kayıt yaptıranlara %40 indirim uygulanacaktır. Sağlık
Bilimleri Fakültesine kayıt yaptıran öğrencilerden Üniversitemiz SHMYO mezunu olanlara
ilave %10 indirim uygulanacaktır.
#SOMA Bursu
Ayrıca bu yıl Manisa’da yaşanan maden faciasında babasını kaybeden 5(beş) Somalı öğrenci
de tam burslu olarak kabul edilecektir.
Filistin Bursu
YÖK tarafından belirlenen “Yurt Dışından Öğrenci Kabul kontenjanları” kapsamında 10
Filistinli öğrenci için tam burs kontenjanı verilecektir.
Engelli Bursu
Rapor oranına göre;
Engel durumu %40 : %25 burs
Engel durumu %50 : %30 burs
Engel durumu %60 : %35 burs
Engel durumu %70 : %40 burs
Engel durumu %80 : %45 burs
Engel durumu %90 ve üzeri : %50 burs
Bursun Kapsamı ve Kesilmesi
n Üsküdar Üniversitesi’nin Burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs
sadece eğitim-öğretim ücretini kapsamaktadır.
n Öğrenciler, üniversitemiz burslarından sadece birinden yararlanabilirler.
n Bu yönerge çerçevesinde birden fazla burs ve indirim almaya hak kazanan öğrenciler,
yalnızca tutar olarak en yüksek olandan yararlanabilirler.
n ÖSYM Bursları, başarı durumuna bakılmaksızın normal eğitim-öğretim süresince
kesilmez.
n Disiplin cezası alan öğrencinin ÖSYM bursu dışındaki burs ve indirimleri kesilir.
n Hazırlık eğitiminden 1. yıl başarısız olup 2. yıl devam edecek burslu öğrencilerin
Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından verilen bursları kesilir.
n Üniversitemizde öğrenim gören bir öğrenci, yeniden sınava girerek
aynı programa yerleşmesi durumunda ÖSYM bursları dışındaki
burslardan yararlanamaz.
43
ÜSKÜDAR
ÜNİVERSİTESİ
YERLEŞKELERİ
Çarşı Yerleşkesi
ALTUNİZADE KUZEY YERLEŞKESİ:
Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sok.
No:14 Üsküdar/İstanbul
0 216 400 22 22
ÇARŞI YERLEŞKESİ
Mimar Sinan Mah. Selman-ı Pak Cad.
Üsküdar/ İstanbul
0 216 400 22 22
KIZ ÖĞRENCİ KONUKEVİ
İcadiye Mah. Bağlarbaşı Cad. No:63
Üsküdar/İstanbul
44
Altunizade Kuzey Yerleşkesi (Ana Kampüs)
Kız Öğrenci
Konuk Evi
AKADEMİK BİRİMLERİN BULUNDUĞU YERLEŞKELER
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ALTUNİZADE KUZEY YERLEŞKESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ALTUNİZADE KUZEY YERLEŞKESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ÜSKÜDAR ÇARŞI YERLEŞKESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
ALTUNİZADE KUZEY YERLEŞKESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ÜSKÜDAR ÇARŞI YERLEŞKESİ
YABANCI DİL HAZIRLIK PROGRAMI
ÜSKÜDAR ÇARŞI YERLEŞKESİ
ULAŞIM
Üsküdar Üniversitesi yerleşkeleri Üsküdar bölgesinde
konumlanmış durumdadır. Asya yakasındayız ama
Avrupa yakasına o yakadaki bir lokasyondan çok daha
yakınız. Üsküdar Üniversitesi hem Anadolu hem Avrupa
yakasında yaşayanlar için merkezi bir noktada bulunuyor.
Metrobüs, otobüs ve denizle ulaşıma çok müsait. Ulaşım
alternatiflerimiz aşağıda detaylı bir şekilde yer alıyor.
Metrobüs ile ulaşım: Metrobüs ile ulaşımda Avrupa ve
Anadolu yakasından gelecek öğrecilerimize kolaylık
sağlamaktadır. Altunizade istasyonunda inerek
üst geçitler vasıtasıyla yolun karşısına geçtikten
sonra Kısıklı Cad. boyunca 5 dakika yürüyerek
İcadiye Bağlarbaşı Caddesine dönülür. 250m
ileride Üsküdar Üniversitesi - Altunizade
Yerleşkesi’ne varılır.
TOPLU TAŞIMA İLE ULAŞIM:
1A
1B
2
3ÜS
9ÜD
11C
11D
11L
13
14M
15F
110
120
125
127
129
320
500
500A
ALTUNİZADE - FISTIKAĞACI – ÜSKÜDAR
ALTUNİZADE - DOĞANCILAR – ÜSKÜDAR
ÜSKÜDAR – ALTBOSTANCI
ÜSKÜDAR - ACIBADEM – KADIKÖY
ÜSKÜDAR - ÜMRANİYE – DUDULLU
ÜSKÜDAR - EMNİYET MAHALLESİ
ÜSKÜDAR - İNKILAP MAHALLESİ
ÜSKÜDAR - BULGURLU MAHALLESİ
KADIKÖY - ÇAKMAK MAH. – ATAŞEHİR
KADIKÖY – KAVACIK
KADIKÖY – BEYKOZ
KADIKÖY – TAKSİM
KADIKÖY – MECİDİYEKÖY
KADIKÖY - BOĞAZİÇİ ÜNİV. - R. HİSARÜSTÜ
KADIKÖY - TOPKAPI – DAVUTPAŞA
ALTUNİZADE – MECİDİYEKÖY
ALTUNİZADE – FERHATPAŞA
CEVİZLİBAĞ – KADIKÖY
KADIKÖY – EDİRNEKAPI
Vapur ve motor ile ulaşım: Beşiktaş ve Eminönü iskelelerinden hareket ederek deniz
ulaşımıyla Üsküdar İskelesi’ne; Yenikapı, Kazlıçeşme ve Sirkeci’den Marmaray ile
Üsküdar’a gelinir. Üsküdar Meydanı’ndan Kadıköy otobüs-dolmuş ile Bağlarbaşı,
Altunizade’de inilir.
Özel Araç İle Geliş
D-100 - Edirne/Topkapı Yönünden Geliş
Boğaziçi Köprüsü’nü geçtikten (1.750 metre sonra) Üsküdar Sapağı’ndan (Boğaziçi
Köprüsü’nden sonra ikinci çıkış) girilir.
D-100 - Ankara Yönünden Geliş
Boğaziçi Köprüsü’nden gelmeden önce son çıkış Altunizade-Üsküdar- Ümraniye
sapağından girilir. Köprülü kavşaktan sola devam edilir.
TEM Otoyolu’ndan Geliş
Ümraniye-Üsküdar çıkışından girerek anayoldan ayrılmadan doğruca devam edilir.
Çamlıca Tüneli ve Altunizade Köprüsü’nü geçtikten sonra Kısıklı Caddesi boyunca yol takip
edilir, cadde sonuna gelindiğinde Beykoz yönünü takip ederek sağa dönülerek. İcadiye
Bağlarbaşı Cad. 250m ilerisinde varılır.
*** Altunizade ve çevresinde size yardımcı olabilecek yön levhalarımız elektrik
direklerinde asılıdır.
47
Altunizade Kuzey Yerleşkesi (Ana Kampüs)
Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sk. No:14,
34662 Üsküdar / İstanbul / Türkiye
Altunizade Güney Yerleşkesi
Altunizade Mah. Mahir İz Cad. No:23,
34674 Üsküdar / İstanbul / Türkiye
Çarşı Yerleşkesi
Mimar Sinan Mah. Selman-ı Pak Cad.
34664 Üsküdar / İstanbul / Türkiye
Tel: +90 216 400 22 22 Fax: +90 216 474 12 56
[email protected]
www.hayattercihtir.com www.uskudar.edu.tr
48
Download

öğrenci el kitabı - Üsküdar Üniversitesi