T.C.
TARSUS BELEDİYE MECLİSİ
KARARI
Karar No
: 2014/11-1 (110)
Karar Tarihi : 04/11/2014
Belediye Meclisi 04/11/2014 Salı günü saat 14.00’de Belediye Başkanı Şevket CAN
Başkanlığında, 2014 Yılı Onbirinci Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye
Meclis Üyesi; Mahmut GÜCENMEZ’in haricinde, Meclis Üyelerinin katılımlarıyla Belediye
Meclis Salonunda toplandı.
Gündem maddesi gereğince; Özel Kalem Müdürlüğü’nün 31/10/2014 tarih ve 30165
sayılı yazısının incelenmesi sonucunda;
Birleşmiş Kentler ve yerel Yönetimler Teşkilatı’nın (UCLG) 23-29 Kasım 2014 tarihleri
arasında Çin’in Haikou Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan “Yönetim Kurulu ve
Dünya Konseyi Toplantısı”na ve ayrıca 25 Kasım 2014 tarihinde yine Haikou Belediyesi’nin ev
sahipliğinde düzenlenecek olan Asya Belediye Başkanları Forumu’nun (AMF) “4. Genel Kurul
Toplantısı”na, Belediye Başkanı Şevket CAN’ın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 60.
maddesinin (k) ve (n) fıkrası uyarınca katılması için yapılan işaretle oylama neticesinde celsede
mevcut üyelerin oybirliği ile kabulüne karar verildi.
Şevket CAN
Belediye Başkanı
Mehmet Yunus SEVEN
Katip Üye
Esin ERKOÇ
Katip Üye
T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Tozkoparan Zahit Mh. Kasım Gülek Bulvarı
Belediye Tesisi Tarsus/MERSİN
Tel.(0324) 6162512-1165/1166 Faks:(0324) 6163334
Web: www.tarsus.bel.tr e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için irtibat: G. TEKİN
T.C.
TARSUS BELEDİYE MECLİSİ
KARARI
Karar No
: 2014/11-1 (111)
Karar Tarihi : 04/11/2014
Belediye Meclisi 04/11/2014 Salı günü saat 14.00’de Belediye Başkanı Şevket CAN
Başkanlığında, 2014 Yılı Onbirinci Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye
Meclis Üyesi; Mahmut GÜCENMEZ’in haricinde, Meclis Üyelerinin katılımlarıyla Belediye
Meclis Salonunda toplandı.
Gündem maddesi gereğince; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 27/10/2014 tarih
ve 29547 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda;
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi (a) bendinde belirtilen belediyenin görev
ve sorumlulukları arasında; imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent
bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma
ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut;
kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve
beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır
denilmektedir.
Tarsus Belediyesi, Türkiye Kızılay Derneği Tarsus Şubesi ile Tarsus Kaymakamlığı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliği ile hazırlanan “Sosyal Market” Projesi; sosyal
ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan birey ve ailelere maddi ve manevi anlamda destek olmak
amacıyla oluşturulmuş bir projedir. Bu projenin ilçe genelinde uygulanmasıyla birlikte
yoksulluğun azaltılmasına, toplumsal dayanışmaya, israfın önlenmesine, toplumsal barış ve
hoşgörünün artmasına, sosyal adalet ve ülke kaynaklarının verimli kullanımına önemli katkılar
sağlayacağı düşünülmektedir. Bu proje ile ihtiyaç fazlası ev eşyalarının ve her türlü ayni yardımın
ihtiyaç sahibi kimse ve ailelere karşılıksız olarak ulaştırılması hedeflenmektedir.
Sosyal Market Projesi’nin hayata geçirilebilmesi için Tarsus Belediyesi, Tarsus
Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Türkiye Kızılay Derneği Tarsus
Şubesi arasında protokol yapmak ve projeye ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere Tarsus
Belediye Başkanı Şevket CAN’a yetki verilmesi için yapılan işaretle oylama neticesinde celsede
mevcut üyelerin oybirliği ile kabulüne karar verildi.
Şevket CAN
Belediye Başkanı
Mehmet Yunus SEVEN
Katip Üye
Esin ERKOÇ
Katip Üye
T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Tozkoparan Zahit Mh. Kasım Gülek Bulvarı
Belediye Tesisi Tarsus/MERSİN
Tel.(0324) 6162512-1165/1166 Faks:(0324) 6163334
Web: www.tarsus.bel.tr e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için irtibat: G. TEKİN
T.C.
TARSUS BELEDİYE MECLİSİ
KARARI
Karar No
: 2014/11-1 (112)
Karar Tarihi : 04/11/2014
Belediye Meclisi 04/11/2014 Salı günü saat 14.00’de Belediye Başkanı Şevket CAN
Başkanlığında, 2014 Yılı Onbirinci Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye
Meclis Üyesi; Mahmut GÜCENMEZ’in haricinde, Meclis Üyelerinin katılımlarıyla Belediye
Meclis Salonunda toplandı.
Gündem maddesi gereğince; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 31/10/2014 tarih
ve 30098 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda;
Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun 30/10/2014 tarih ve 2014/176 sayılı
Belediye Başkanlığı’na vermiş oldukları dilekçeye istinaden;
Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 30/102014 tarihli dilekçeleri ile;
Gençliğin alkol, madde bağımlılığı ve diğer kötü alışkanlıklardan uzak durması, sağlıklı
nesillerin yetiştirilmesi ancak sportif aktivitelerle mümkündür. Spor eğitiminin temeli olan futbol
branşında faaliyet gösteren ve imkansızlıklar içerisinde gençlerimize spor yaptırmaya çalışan,
Tarsus ilçemizde futbol branşında faal olarak faaliyet gösteren spor kulüplerimizden; Tarsus
Belediye Spor Kulübü, Tarsus Kanal Spor Kulübü, Tarsusgücü Spor Kulübü, Tarsus İdman Yurdu
Spor Kulübü, Berdan Spor Kulübü, Yıldırım Spor Kulübü, Kavaklı Spor Kulübü, Reşadiye Spor
Kulübü, Tarsus Gençlerbirliği Spor Kulübü, Yeşilkuyu Spor Kulübü, Yenice Spor Kulübü ve
Tarsus Spor Kulübü’ne kulüp başı 3.000,00 TL nakdi yardım yapılmasını talep etmişlerdir.
06/12/2012 tarihli ve 28489 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13 İlde Büyükşehir
Belediyesi ve 26 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun’un 7. maddesinin 1. bendinde; 5216 sayılı Kanunun 7. maddesinin
başlığı “Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları” şeklinde değiştirilmiş, aynı
fıkranın (m) bendinde yer alan “amatör spor kulüplerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “nakdî
yardım yapmak,” ibaresi ile derece alan sporculara ibaresinden sonra gelmek üzere ‘teknik
yönetici, antrenör ve öğrencilere’ ibaresi aynı kanunun 17. maddesinin 3. bendinde ‘gerektiğinde
sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör kulüplere ayni ve nakdi
yardım yapar ve gerekli desteği sağlar’ denilmektedir.
Bu nedenlerle, yukarıda adı geçen amatör spor kulüplerine kulüp başı 3.000,00 TL nakdi
yardım yapılması için yapılan işaretle oylama neticesinde celsede mevcut üyelerin oybirliği ile
kabulüne karar verildi.
Şevket CAN
Belediye Başkanı
Mehmet Yunus SEVEN
Katip Üye
Esin ERKOÇ
Katip Üye
T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Tozkoparan Zahit Mh. Kasım Gülek Bulvarı
Belediye Tesisi Tarsus/MERSİN
Tel.(0324) 6162512-1165/1166 Faks:(0324) 6163334
Web: www.tarsus.bel.tr e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için irtibat: G. TEKİN
T.C.
TARSUS BELEDİYE MECLİSİ
KARARI
Karar No
: 2014/11-1 (113)
Karar Tarihi : 04/11/2014
Belediye Meclisi 04/11/2014 Salı günü saat 14.00’de Belediye Başkanı Şevket CAN
Başkanlığında, 2014 Yılı Onbirinci Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye
Meclis Üyesi; Mahmut GÜCENMEZ’in haricinde, Meclis Üyelerinin katılımlarıyla Belediye
Meclis Salonunda toplandı.
Gündem maddesi gereğince; Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Yöneticiliği’nin
30/10/2014 tarih ve 29815 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda;
Tarsus Belediyesinin 06/05/2014 tarih ve 2014/6-1(57) sayılı Meclis Kararında belirtilen,
“Taksitle yapı Kullanma İzni alan vatandaşlarımıza kalan taksitler içinde aynı oran (% 0,5)
uygulanır” ibaresi 6360 Sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten öncesini de kapsıyor gibi
anlaşıldığından, bu hususa açıklık getirilmek üzere: 6360 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmiş olduğu
30 Mart 2014 tarihinden sonra işlem yapmış olup, 1. taksitini yatıran vatandaşlarımıza kalan
taksitler içinde, aynı oran (%0,5) uygulanır ibaresi konularak 30 Mart 2014 tarihi öncesi işlem
yaptıranların, devam eden taksitlerinin tahakkuk eden tutarlar üzerinden ödemeye devam edeceği
ibaresinin eklenmesi için yapılan işaretle oylama neticesinde celsede mevcut üyelerin oybirliği ile
kabulüne karar verildi.
Şevket CAN
Belediye Başkanı
Mehmet Yunus SEVEN
Katip Üye
Esin ERKOÇ
Katip Üye
T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Tozkoparan Zahit Mh. Kasım Gülek Bulvarı
Belediye Tesisi Tarsus/MERSİN
Tel.(0324) 6162512-1165/1166 Faks:(0324) 6163334
Web: www.tarsus.bel.tr e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için irtibat: G. TEKİN
T.C.
TARSUS BELEDİYE MECLİSİ
KARARI
Karar No
: 2014/11-1 (114)
Karar Tarihi : 04/11/2014
Belediye Meclisi 04/11/2014 Salı günü saat 14.00’de Belediye Başkanı Şevket CAN
Başkanlığında, 2014 Yılı Onbirinci Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye
Meclis Üyesi; Mahmut GÜCENMEZ’in haricinde, Meclis Üyelerinin katılımlarıyla Belediye
Meclis Salonunda toplandı.
Gündem maddesi gereğince; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30/10/2014 tarih ve
29866 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda;
Mülkiyeti Tarsus Belediyesine ait olan Yeşil Mahalle 3067 ada 119 nolu parsel onaylı imar
planında Belediye Hizmet Alanına (Mezbahane, Canlı Hayvan Pazarı, Lpg Depoları ) isabet
etmektedir.
Tarsus Belediyesine ait olan Yeşil Mahalle 3067 ada 119 nolu parselde kat irtifakı
kurulmuştur.
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendinde “Taşınmaz mal alımına,
satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu
hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve
süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek Belediye
meclisinin görev ve yetkileri arasındadır” denilmektedir.
Mülkiyeti Tarsus Belediyesine ait Yeşil Mahalle 3067 ada 119 nolu parsel üzerinde
bulunan:
SIRA NO
MAHALLE
ADA
PARSEL
BLOK NO
KAT NO
BAĞ.BÖL.NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
YEŞİL MAHALLE
YEŞİL MAHALLE
YEŞİL MAHALLE
YEŞİL MAHALLE
YEŞİL MAHALLE
YEŞİL MAHALLE
YEŞİL MAHALLE
YEŞİL MAHALLE
YEŞİL MAHALLE
YEŞİL MAHALLE
YEŞİL MAHALLE
YEŞİL MAHALLE
YEŞİL MAHALLE
YEŞİL MAHALLE
YEŞİL MAHALLE
YEŞİL MAHALLE
3067
3067
3067
3067
3067
3067
3067
3067
3067
3067
3067
3067
3067
3067
3067
3067
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
ZEMİN KAT
ZEMİN KAT
ZEMİN KAT
ZEMİN KAT
ZEMİN KAT
ZEMİN KAT
ZEMİN KAT
ZEMİN KAT
ZEMİN KAT
ZEMİN KAT
ZEMİN KAT
ZEMİN KAT
ZEMİN KAT
ZEMİN KAT
ZEMİN KAT
ZEMİN KAT
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
./..
Şevket CAN
Belediye Başkanı
Mehmet Yunus SEVEN
Katip Üye
Esin ERKOÇ
Katip Üye
T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Tozkoparan Zahit Mh. Kasım Gülek Bulvarı
Belediye Tesisi Tarsus/MERSİN
Tel.(0324) 6162512-1165/1166 Faks:(0324) 6163334
Web: www.tarsus.bel.tr e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için irtibat: G. TEKİN
T.C.
TARSUS BELEDİYE MECLİSİ
KARARI
Karar No
: 2014/11-1 (114)
Karar Tarihi : 04/11/2014
16 adet bağımsız bölümün 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendine göre, satış,
kira tahsis, takas işlemleri için Belediye Encümenine, bu işlemlerle ilgili yapılacak olan
sözleşme ve protokolleri imzalamak için Belediye Başkanı Şevket CAN’a yetki verilmesi için
yapılan işaretle oylama neticesinde Meclis Üyeleri; Derya ÖZİNÇ, Kurtuluş AVŞAR GÜLER, Ali
UYAN, Ali ŞANLI, İrfan KARAKOYAK, Sercan YAMAN, Ferudun ERGÜL, Raci AYDIN,
Tahsin KIZILTOPRAK, Ulaş GÜVENÇ ve Çetin UZABACI’nın red oy kullanması haricinde
celsede mevcut üyelerin oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.
Şevket CAN
Belediye Başkanı
Mehmet Yunus SEVEN
Katip Üye
Esin ERKOÇ
Katip Üye
T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Tozkoparan Zahit Mh. Kasım Gülek Bulvarı
Belediye Tesisi Tarsus/MERSİN
Tel.(0324) 6162512-1165/1166 Faks:(0324) 6163334
Web: www.tarsus.bel.tr e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için irtibat: G. TEKİN
T.C.
TARSUS BELEDİYE MECLİSİ
KARARI
Karar No
: 2014/11-1 (115)
Karar Tarihi : 04/11/2014
Belediye Meclisi 04/11/2014 Salı günü saat 14.00’de Belediye Başkanı Şevket CAN
Başkanlığında, 2014 Yılı Onbirinci Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye
Meclis Üyesi; Mahmut GÜCENMEZ’in haricinde, Meclis Üyelerinin katılımlarıyla Belediye
Meclis Salonunda toplandı.
Gündem maddesi gereğince; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30/10/2014 tarih ve
29857 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda;
Tarsus Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde 14.10.2014 Salı günü saat 08.30’da
toplanan İmar Komisyonunca incelenip oy birliğiyle uygun olmadığı karara bağlanan,
Şeref AYDOĞAN tarafından Belediye Başkanlığımıza verilen 17.09.2014 tarih ve 27117
sayılı dilekçede; mülkiyetleri olan Mersin İli, Tarsus İlçesi, Hürriyet Mahallesi 4594 ada 1 nolu
parsel için imar plan değişikliği talep etmektedirler.
Mersin İli, Tarsus İlçesi, Hürriyet Mahallesi 4594 ada 1 nolu parsel; imar planlarında 20
metrelik yollardan çekme mesafesi 15 m, 7 metrelik yoldan çekme mesafesi 5 metre olan E=0.50
Hmax= 7.00 “Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu” alanına isabet etmektedir. Parsel sahipleri
tarafından hazırlatılan plan değişikliğine göre; söz konusu parseldeki Akaryakıt ve LPG İkmal
İstasyonunun 20 metrelik yollardan çekme mesafesi 15 metre iken çekme mesafesini 10 metre
olarak düzenleyen imar planı değişikliği yapılması; plan bütünlüğünü bozacağından, 3194 sayılı
İmar Kanununun 8(b) maddesine göre yapılan işaretle oylama neticesinde celsede mevcut üyelerin
oybirliği ile İmar Komisyonunun uygun olmadığı kararının kabulüne karar verildi.
Şevket CAN
Belediye Başkanı
Mehmet Yunus SEVEN
Katip Üye
Esin ERKOÇ
Katip Üye
T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Tozkoparan Zahit Mh. Kasım Gülek Bulvarı
Belediye Tesisi Tarsus/MERSİN
Tel.(0324) 6162512-1165/1166 Faks:(0324) 6163334
Web: www.tarsus.bel.tr e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için irtibat: G. TEKİN
T.C.
TARSUS BELEDİYE MECLİSİ
KARARI
Karar No
: 2014/11-1 (116)
Karar Tarihi : 04/11/2014
Belediye Meclisi 04/11/2014 Salı günü saat 14.00’de Belediye Başkanı Şevket CAN
Başkanlığında, 2014 Yılı Onbirinci Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye
Meclis Üyesi; Mahmut GÜCENMEZ’in haricinde, Meclis Üyelerinin katılımlarıyla Belediye
Meclis Salonunda toplandı.
Gündem maddesi gereğince; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30/10/2014 tarih ve
29860 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda;
Tarsus Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde 17.09.2014 Çarşamba günü saat
14.30’da toplanan İmar Komisyonunca incelenip oyçokluğu ile uygun olmadığı karara bağlanan
konu, Tarsus Belediye Meclisi’nin 02.10.2014 tarih ve 2014/10-1(98) nolu kararı ile İmar
Komisyona iade edilmiştir.
Tarsus Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde 14.10.2014 Salı günü saat 08.30’da
toplanan İmar Komisyonumuzca incelenip oybirliği ile, 17.09.2014 Çarşamba günü saat 14.30’da
toplanıp alınan İmar Komisyon kararı, aynen kabul edilerek karara bağlanan,
Mersin İli, Tarsus İlçesi, Yeni Mahalle 2356 ve 2357 adalar imar planında TAKS: 0,30
KAKS: 1,70 Ayrık Nizam 5 Katlı Konut Alanı’na isabet etmektedir. Parsel sahipleri tarafından
hazırlatılan plan değişikliğine göre; söz konusu adaların yapılaşma koşullarında herhangi bir
değişiklik yapılmaksızın adalar arasından geçen 8 metrelik yolun mevcutta kullanılan yola
kaydırılması için imar planı değişikliği yapılması: planlama ilke ve prensipleri açısından uygun
olmadığından ve plan bütünlüğünü bozacağından İmar Komisyonu tarafından red kararı
verilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesine göre yapılan işaretle oylama neticesinde
Meclis Üyeleri; Derya ÖZİNÇ, Kurtuluş AVŞAR GÜLER, Ali UYAN, Ali ŞANLI, İrfan
KARAKOYAK, Sercan YAMAN, Ferudun ERGÜL, Raci AYDIN, Tahsin KIZILTOPRAK, Ulaş
GÜVENÇ ve Çetin UZABACI’nın İmar Komisyon kararına red oy kullanması haricinde celsede
mevcut üyelerin oyçokluğu ile, İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne karar verildi.
Şevket CAN
Belediye Başkanı
Mehmet Yunus SEVEN
Katip Üye
Esin ERKOÇ
Katip Üye
T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Tozkoparan Zahit Mh. Kasım Gülek Bulvarı
Belediye Tesisi Tarsus/MERSİN
Tel.(0324) 6162512-1165/1166 Faks:(0324) 6163334
Web: www.tarsus.bel.tr e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için irtibat: G. TEKİN
Download

Kasım Ayı Meclis Kararları