T.C.
SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ
TOPLANTI KARAR ÖZETİ
TOPLANTI TARİHİ
08/10/2014
SIRA NO : 1-
Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün 11/07/2014 tarih ve 26730 sayılı
“Riskli Yapı Raporu Teknik Eleman İnceleme Ücret Tarifesi.”
konulu teklifi üzerinde gerekli inceleme yapılmak üzere İmar ve
Planlama Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık
Komisyonlarına müştereken havalesine OYBİRLİĞİ ile karar
verildi.(K-79)
SIRA NO : 2
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 22/09/2014 tarih ve 35002-2
sayılı “Arsa Tahsisi.” konulu teklifi üzerinde gerekli inceleme
yapılmak üzere Hukuk Komisyonuna havalesine OYBİRLİĞİ ile
karar verildi. (K-80)
SIRA NO : 3
Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25/09/2014 tarih ve 36113 sayılı
“2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısı.” konulu teklifi üzerinde gerekli
inceleme yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine
OYBİRLİĞİ ile karar verildi. (K-81)
SIRA NO : 4
Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25/09/2014 tarih ve 35893-2
sayılı “Ödenek Aktarma.” konulu teklifi üzerinde gerekli inceleme
yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine OYBİRLİĞİ
ile karar verildi. (K-82)
SIRA NO : 5
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20/02/2014 tarih ve 252 sayılı
“K-3 Bölgesi Uygulama İmar Planı Askı İtirazı” konulu teklifi
üzerinde gerekli inceleme yapılmak üzere İmar ve Planlama
Komisyonuna havalesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. (K-83)
SIRA NO : 6
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/09/2014 tarih ve 36269
sayılı “K-2 Bölgesi Uygulama İmar Planı Askı İtirazı.” konulu
teklifi üzerinde gerekli inceleme yapılmak üzere İmar ve Planlama
Komisyonuna havalesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. (K-84)
SIRA NO : 7
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/09/2014 tarih ve 36243
sayılı “K-4 Bölgesi Uygulama İmar Planı Askı İtirazı.” konulu
teklifi üzerinde gerekli inceleme yapılmak üzere İmar ve Planlama
Komisyonuna havalesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. (K-85)
SIRA NO : 8
SIRA NO : 9
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/09/2014 tarih ve 36242
sayılı “G-2 Bölgesi Uygulama İmar Planı Askı İtirazı.” konulu
teklifi üzerinde gerekli inceleme yapılmak üzere İmar ve Planlama
Komisyonuna havalesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. (K-86)
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/09/2014 tarih ve 36234
sayılı “G-3 Bölgesi Uygulama İmar Planı Askı İtirazı.” konulu
teklifi üzerinde gerekli inceleme yapılmak üzere İmar ve Planlama
Komisyonuna havalesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. (K-87)
1/2
YİM.F.30 / 01092005 / / 00
A.Gazi Mah. Belediye Cad. No: 4 34920 Sultanbeyli/ İSTANBUL
Tel : 0.216.564 13 00 Faks : 0.216 498 61 48 İrtibat: B.EKŞİ Müdür.
E-posta: [email protected] ve [email protected] Elektronik ağ: http://www.sultanbeyli.bel.tr.
1/2
T.C.
SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ
TOPLANTI KARAR ÖZETİ
SIRA NO : 10
SIRA NO : 11
SIRA NO : 12
Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25/09/2014 tarih ve 36439-2
sayılı “Hisse Devri.” konulu teklifi üzerinde gerekli inceleme
yapılmak üzere Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına
müştereken havalesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. (K-88)
Özel Kalem Müdürlüğü’nün 30/09/2014 tarih ve 36746 sayılı
“Özel Kalem Müdürlüğü Yönetmeliği” konulu teklifi üzerinde
gerekli inceleme yapılmak üzere Hukuk Komisyonuna havalesine
OYBİRLİĞİ ile karar verildi. (K-89)
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29/09/2014 tarih ve 34052-2
sayılı “Taşınmaz Satışı.” konulu teklifi üzerinde gerekli inceleme
yapılmak üzere Hukuk Komisyonuna havalesine OYBİRLİĞİ ile karar
verildi. (K-90)
G ÖRÜLDÜ
Ercan TURAN
Bld.Mecl.2.Bşk.V.
Serpil GENÇSOY
Divan Kâtibi
Ali ALTAŞ
Divan Kâtibi
2/2
YİM.F.30 / 01092005 / / 00
A.Gazi Mah. Belediye Cad. No: 4 34920 Sultanbeyli/ İSTANBUL
Tel : 0.216.564 13 00 Faks : 0.216 498 61 48 İrtibat: B.EKŞİ Müdür.
E-posta: [email protected] ve [email protected] Elektronik ağ: http://www.sultanbeyli.bel.tr.
Download

tc sultanbeyli belediye meclisi toplantı karar özeti