T.C.
ORDU VALİLİĞİ
İl Yazı İşleri Müdürlüğü
DAĞITIMLI
11/03/2015
Sayı : 86129220-010.06.99-2785
Konu : Genelge (2015/1)
GENELGE
2015/1
7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin
Anayasanın 79. maddesinde öngörülen "Seçimlerin başlamasından bitimine kadar,
s e ç i m i n d ü z e n i ç i n d e y ö n e t i m i v e d ü r ü s t l ü ğ ü " i l k e s i n e u y g u n b i r ş e k i l d e
gerçekleştirilebilmesi amacıyla il ve ilçe seçim kurullarının çalışmalarına, bütün kamu kurum
ve kuruluşlarınca her türlü işgücü, araç ve diğer malzeme desteği verilmesi önem arz
etmektedir.
Seçimin her aşamasında görev alması muhtemel kamu personelinin yıllık izinlerinin
planlanmasında seçim tarihinin dikkate alınması gerekmektedir. Bu hususta il ve ilçe seçim
kurulları ile koordinasyon içerisinde, kamu personelini de mağdur etmeyecek şekilde
gereken tedbirler alınacaktır.
Bu itibarla, İlimizde 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin başarıyla
gerçekleştirilerek, millet iradesinin sandığa sağlıklı olarak yansıması amacıyla, seçim kurulu
başkanlıklarının personel ve yer tahsisine ilişkin talepleri ivedilikle karşılanacak, ihtiyaç
duyulacak her türlü taşıt, bilgisayar, yazıcı, modem, kesintisiz güç kaynağı, jeneratör gibi
araç gereç ve bunları kullanabilecek nitelikli işgücü desteği sağlanacaktır.
Bu kapsamda, başta mülki amirleri olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşları ve
güvenlik güçlerinin amirleri tarafından gereken tüm önlemler alınacak, herhangi bir aksaklığa
meydan verilmemesi için azami gayret ve duyarlılık gösterilecektir.
Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.
İrfan BALKANLIOĞLU
Vali
DAĞITIM :
Vali Yardımcıları
Kaymakamlıklar
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e­icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (jAr6dz-GIL22H-8mzzDy-S5HJV5-NgCfLg4N) kodunu yazınız.
Saray Mah.Hükümet Caddesi 52100 Ayrıntılı bilgi için irtibat:G.KIRAN
Telefon: (452)223 14 44 Dahili: 1062 Faks: (452)223 14 40
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: http://ordu.gov.tr/
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e­icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (jAr6dz-GIL22H-8mzzDy-S5HJV5-NgCfLg4N) kodunu yazınız.
Saray Mah.Hükümet Caddesi 52100 Ayrıntılı bilgi için irtibat:G.KIRAN
Telefon: (452)223 14 44 Dahili: 1062 Faks: (452)223 14 40
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: http://ordu.gov.tr/
Download

GENELGE 2015/1 7 Haziran 2015 Pazar günü