T.C.
MANİSA VALİLİĞİ
İl Yazı İşleri Müdürlüğü
Sayı : 71419324-903.07.01-3621
Konu : Görev Bölümü
02/04/2014
İlimiz Vali Yardımcıları ve İl Hukuk İşleri Müdürü görev bölümü aşağıdaki şekilde
yeniden düzenlenmiştir. A­ İsmail Hakkı ÇINARSOY (14416):
1­ Gümrük ve Ticaret Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) Gümrük Müdürlüğü
b) Ticaret İl Müdürlüğü
c) Tüketici sorunları hakem heyeti ile ilgili iş ve işlemler
2­ Milli Savunma Bakanlığı
a) Askerlik Şubesi Başkanlığı
3­ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü
b) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
c) İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu ile ilgili iş ve işlemler
4­ Mesleki Kuruluşlardan;
a) Manisa Ticaret ve Sanayi Odası
b) Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile ilişkiler
5­ Sendikalar ile ilgili iş ve işlemler
6­ Yukarıdaki birimler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı arasındaki
koordinasyonu sağlamak
7­ Valinin vereceği diğer görevler 8­ Akhisar, Kırkağaç ve Soma İlçeleri
B­ Vali Yardımcısı Mesut ESER (13887):
1­ 1­Başbakanlık ve Devlet Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) İl Müftülüğü
b) Manisa Diyanet Eğitim Merkezi
c) Vakıflar İrtibat Bürosu
2­ 2­Maliye Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) İl Defterdarlığı
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e­icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (gTYpXW-ti1i7N-H5+Rj+-RCBwqo-Imisojwg) kodunu yazınız.
1.Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Bulvarı No:1 45020/ Manisa Ayrıntılı bilgi için irtibat:O.YILMAZ
Telefon: (236)231 02 73 Faks: (236)232 96 19
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr
b) Vergi Dairesi Başkanlığı
3­Ekonomi Bakanlığına bağlı iş ve işlemlerden
a) Dış ticaret, teşvik uygulama ve destek programları ile ilgili iş ve işlemler
4­Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) Kadastro Müdürlüğü
b) Tapu Müdürlükleri ile ilgili iş ve işlemler
5­ Kamu Bankaları ve Özel Bankalarla ilgili iş ve işlemler
6­ Yukarıdaki birimler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı arasındaki
koordinasyonu sağlamak
7­Valinin vereceği diğer görevler 8­ Kula ve Selendi İlçeleri
C­ Vali Yardımcısı Necmettin YALINALP (14462) :
1­ İçişleri Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
b) İl Yazı İşleri Müdürlüğü
c) İl İdare Kurulu Müdürlüğü
d) İl Mahalli İdareler Müdürlüğü
e) Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
f) Valilik Seçim İş ve İşlemleri
g) Türk İdareciler Derneği / Vakıf İşlemleri
h) Bina ve Daire Müdürlüğüne ait işlemler ı) Hizmetiçi Eğitim İş ve İşlemleri
2­ Orman ve Su İşleri Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a)Orman ve Su İşleri 4.Bölge Müdürlüğü, İl Müdürlüğü
b)Orman İşletme Müdürlüğü
c)Doğa Koruma ve Milli Parklar ile ilgili iş ve işlemler
d)Gediz Havzası Eylem Planı Uygulaması ve Takibi İşleri
e) Muradiye Fidanlık Müdürlüğü
f) İl Hayvanları Koruma Kurulu Başkanlığı
3­ Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a)Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
4­ Celal Bayar Üniversitesi ile ilgili işler
5­ Yukarıdaki birimler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı arasındaki koordinasyonu sağlamak
6­ Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günü, Atatürk günleri ve diğer tarih günlere
ilişkin kutlama ve anma faaliyetleri ile bu törenlere ait protokol hizmetleri
7­ Valinin vereceği diğer görevler
8­ Şehzadeler, Yunusemre ve Turgutlu İlçeleri
D­ Vali Yardımcısı Sıdkı ZEHİN (18710) :
1­ Başbakan Yardımcısına (Sn. Bülent ARINÇ) bağlı Kurumlardan
a) Basın İlan Kurumu Manisa Şube Müdürlüğü ile ilgili iş ve işlemler
b) Anadolu Ajansı ve TRT ile ilgili iş ve işlemler
2­ İçişleri Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e­icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (gTYpXW-ti1i7N-H5+Rj+-RCBwqo-Imisojwg) kodunu yazınız.
1.Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Bulvarı No:1 45020/ Manisa Ayrıntılı bilgi için irtibat:O.YILMAZ
Telefon: (236)231 02 73 Faks: (236)232 96 19
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr
a) İl Jandarma Komutanlığı
b) İl Emniyet Müdürlüğü
c) Polis İl Disiplin Kurulu Başkanlığı
d) İl Spor Güvenlik Kurulu Başkanlığı
e) İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
f) Şehit ve Gazi İşlemleri Şube Müdürlüğü
g) İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü h) Bimer ile ilgili iş ve işlemler
ı) Göç İdaresi İl Müdürlüğü 3­ Dışişleri Bakanlığı
a)Başkonsolosluklar, Konsolosluklar ve Fahri Konsolosluklar ile ilgili iş ve işlemler
4­ Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
b) Organize Sanayi Bölgeleri İşlemleri c) Küçük Sanayi Siteleri İşlemleri
d) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile ilgili iş ve işlemler
e) Küçük ve Orta Ölç. İşl. Gel. ve Des.İda Bşk. (KOSGEB) ile ilgili iş ve işlemler
f) TSE İl Temsilciliği
5­ Avrupa Birliği Bakanlığına bağlı iş ve işlemlerden
a) Avrupa Birliği Projeleri ile AB ile ilgili İş ve İşlemler
6­ Garnizon Komutanlığı ve Askeri Makamlarla ilişkiler
7­ Yukarıdaki birimler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
arasındaki koordinasyonu sağlamak
8­ Valinin vereceği diğer görevler
9­ Köprübaşı ve Gölmarmara İlçeleri
E­ Vali Yardımcısı Mehmet YÜCE (16772):
1­ İçişleri Bakanlığına bağlı Kuruluşlardan
a)İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
2­ Kalkınma Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a)Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü
b) Zafer Kalkınma Ajansı ile ilgili iş ve işlemler
c) Manisa Destek Ofisi ile ilgili iş ve işlemler
3­ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) MİGEM, TEİAŞ, BOTAŞ, TKİ, TTK ile ilgili iş ve işlemler
b) İlgili Kuruluşlardan
EPDK, GEDAŞ ile ilgili iş ve işlemler
c) Aydınlatma Komisyonu Başkanlığı
d) Enerji verimliliği projesi ile ilgili iş ve işlemler
4­ Orman ve Su İşleri Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) İl Meteoroloji Müdürlüğü
b) DSİ 22. Şube Müdürlüğü
5­ Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
b) TMO Ajans Müdürlüğü
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e­icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (gTYpXW-ti1i7N-H5+Rj+-RCBwqo-Imisojwg) kodunu yazınız.
1.Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Bulvarı No:1 45020/ Manisa Ayrıntılı bilgi için irtibat:O.YILMAZ
Telefon: (236)231 02 73 Faks: (236)232 96 19
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr
c) Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
d) Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü
e) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü
6­ Kültür ve Turizm Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
b) Manisa Yazma Eserler Kütüphanesi İl Müdürlüğü
7­ Mesleki Kuruluşlardan;
a) Manisa Ticaret Borsası ile ilişkiler
8­ Yukarıdaki birimler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı arasındaki koordinasyonu sağlamak
9­Valinin vereceği diğer görevler 10­ Demirci ve Gördes İlçeleri
F­Vali Yardımcısı Turgay ERGİN (16790):
1­Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ile ilgili İşlemler
b) Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile İlgili İşlemler
c) Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile ilgili işlemler
d) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile İlgili İşlemler
e) Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile ilgili işlemler
f) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile ilgili iş ve işlemler
2­Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) İl Milli Eğitim Müdürlüğü
b) İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu Başkanlığı
3­Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a)Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt Müdürlüğü
4­Yukarıdaki birimler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
arasındaki koordinasyonu sağlamak
5­Valinin vereceği diğer görevler
6­ Ahmetli ve Saruhanlı İlçeleri
G­ Vali Yardımcısı Baha BAŞÇELİK (17904):
1­ Başbakanlığa Bağlı Kuruluşlardan;
a) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
b) İl Afet Yönetim Merkezi
c) Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile ilgili iş ve işlemler
2­ İçişleri Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ve ilgili iş ve işlemler
b) İl Dernekler Müdürlüğü
3­ Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 4­ Sağlık Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) İl Sağlık Müdürlüğü
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e­icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (gTYpXW-ti1i7N-H5+Rj+-RCBwqo-Imisojwg) kodunu yazınız.
1.Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Bulvarı No:1 45020/ Manisa Ayrıntılı bilgi için irtibat:O.YILMAZ
Telefon: (236)231 02 73 Faks: (236)232 96 19
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr
b) İl Halk Sağlığı Müdürlüğü
c) İl Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
d) 112 Acil Çağrı Merkezi Şube Müdürlüğü
e) İl Hıfzı Sıhha Kurulu Başkanlığı
5­ Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) Ulaştırma Bölge Müdürlüğü
b) TCDD Gar Müdürlüğü
c) Türk Telekom İl Müdürlüğü
d) PTT Başmüdürlüğü
e) Karayolları 23. Şube Şefliği
6­ Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) Salihli OSB ilgili iş ve işlemler
7­ Kızılay Manisa Şubesi ile ilişkiler
8­ Bu görev bölümünde ayrıca sayılmayan Sivil Toplum Kuruluşları ile ilişkiler
9­ Valinin vereceği diğer görevler
10­ Alaşehir, Salihli ve Sarıgöl İlçeleri
H­ Hukuk İşleri Müdürü İsmail TEZEL (12090):
1­ 1­Başbakanlığa Bağlı Kuruluşlardan;
a) İl İnsan Hakları Kurulu Başkanlığı
2­İçişleri Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
a) Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü
b) Mevzuat takibi ve geliştirilmesi
c) Adli ve İdari Yargı İş ve İşlemleri
d) Apostil Şerhi verilen evrakların onaylanması
3­Mevzuatla Hukuk İşleri Müdürüne verilen görevler
4­Yukarıdaki birimler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığıarasındaki koordinasyonu
sağlamak
5­ Valinin vereceği diğer görevler
1. Vali Yardımcıları, yetkili ve sorumlu olduğu Kurumlarda mevzuatla veya Valilik
onayı ile kurulan Kurul ve Komisyonların Başkanlığını da yürüteceklerdir.
2. Özel Kalem Müdürlüğüne ait görevlerle ilgili olarak Valinin uygun gördüğü iş ve
işlemler, Vali Yardımcısı Necmettin YALINALP tarafından yürütülecektir.
3. Vali Yardımcılarının izinli, raporlu veya herhangi bir nedenle görevde
bulunmamaları halinde, hizmetlerde kesintileri önlemek için aşağıda belirlendiği şekilde
birbirlerinin görevlerini yürüteceklerdir.
4. Aşağıda görev eşleştirmesi yapılan Vali Yardımcılarının her ikisinin de olmaması durumunda bir
sonra sıradaki Vali Yardımcıları vekalet edeceklerdir.
5. Hukuk İşleri Müdürü İsmail TEZEL’in izinli, raporlu veya herhangi bir nedenle görevde
bulunmaması halinde, yerine İsmail Hakkı ÇINARSOY, O’nun da bulunmaması halinde bir sonra
sıradaki Vali Yardımcıları vekalet edeceklerdir.
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e­icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (gTYpXW-ti1i7N-H5+Rj+-RCBwqo-Imisojwg) kodunu yazınız.
1.Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Bulvarı No:1 45020/ Manisa Ayrıntılı bilgi için irtibat:O.YILMAZ
Telefon: (236)231 02 73 Faks: (236)232 96 19
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr
Buna göre,
Necmettin YALINALP <===> Mesut ESER Mesut ESER <===> Turgay ERGİN
Baha BAŞÇELİK <===> Sıdkı ZEHİN
Mehmet YÜCE <===> İsmail Hakkı ÇINARSOY
7. 16/02/2012gün ve 1723 sayılı Vali Yardımcıları Görev Bölümü Talimatı yürürlükten
kaldırılmıştır.
8. Bu görev Bölümü’nün uygulamasına 02.04.2014 tarihinden itibaren başlanacaktır.
Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.
Abdurrahman SAVAŞ
Vali
DAĞITIM :
Gereği:
Vali Yardımcılarına İl Hukuk İşleri Müdürüne 17 İlçe Kaymakamlığına
Valilik Birimlerine
Bilgi:
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 1 inci, 2 nci ve 3 üncü Noterliğe 1.Piyade Eğitim Tugay Komutanlığına Cumhuriyet Başsavcılığına Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğüne Mahalli Basına İçişleri Bakanlığına (Personel Genel Müdürlüğü)
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e­icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (gTYpXW-ti1i7N-H5+Rj+-RCBwqo-Imisojwg) kodunu yazınız.
1.Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Bulvarı No:1 45020/ Manisa Ayrıntılı bilgi için irtibat:O.YILMAZ
Telefon: (236)231 02 73 Faks: (236)232 96 19
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr
Download

Vali Yardımcıları Görev Bölümü