http://www.cesim.com/
http://www.paargas.com/
Başarı faktörleri
Başarı, pazar payı, net kâr, sermaye
getirisi, özkaynak kârlılığı, hisse başına
kazanç, kapasite kullanım oranı ve
üretim hurda oranı da dahil olmak
üzere, operasyonel ve finansal temel
göstergeler ile ölçülür ve karşılaştırılır.
Nihai başarı göstergesi ise tüm
anahtar başarı faktörlerini birleştiren
ve her takımın performansını
karşılaştırmak için kullanılabilecek
ölçülebilir bir kriter olan hissedarlar
kazancı olacaktır.
Deneyim
alanlar



Cesim Global Challenge dinamik, rekabetçi bir ortamda küresel
iş operasyonlarının karmaşıklığını anlamak ve katılımcıların bu
konudaki bilgi ve deneyimlerini geliştirmek için tasarlanmıştır.
Katılımcılar, global bir mobil telekomünikasyon şirketini
yönetmekle görevlendirilmiş olup, ABD, Asya ve Avrupa'daki
şirket faaliyetleri için stratejiler geliştirecek ve yürüteceklerdir.
kazandıracağı
.
Teknoloji tabanlı ürün yol
haritaları.
Küresel pazar ve üretim
stratejileri.
Ekonomik, siyasi, mali
disiplinler, insan kaynakları,
muhasebe, tedarik, üretim,
lojistik, araştırma ve yenilik
http://paargas.com/nasil-detay/kuresel-is-yon-ve-str-sim
ile ilgili kavramlar.
Beklenen faydalar
Dinamik bir rekabet ortamında küresel iş
operasyonlarının karmaşıklığının daha iyi
anlaşılması. Hem bireysel hem de ekip
halinde, yönetim ile ilgili temel disiplinlerin,
çeşitli stratejik ve operasyonel kararlarla mali
sonuçlar arasındaki etkileşimin anlaşılması.
Takım çalışması ve problem çözme egzersizi.
Download

Detaylar