ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
(İKİNCİ ÖĞRETİM)
D.Kodu
ATA 101
TUD101
YAD101
YAD101
TRH1001
TRH1003
TRH1005
TRH1009
TRH1011
TRH1011
TRH2001
TRH2007
TRH2009
TRH2015
TRH2055
TRH2065
TRH2063
TRH2069
TRH2073
TRH3009
TRH3011
TRH3005
TRH3013
TRH3057
TRH3071
TRH3063
TRH3067
TRH3073
TRH4001
TRH4015
TRH4013
TRH4013
TRH4089
TRH4059
TRH4071
TRH4069
TRH4069
TRH4069
TRH4069
TRH4069
TRH4091
TRH4063
TRH0503
TRH0509
TRH0511
TRH0507
TRH0501
TRH0505
Dersin Adı
I. YARIYIL
Atatürk Ġlkeleri ve Devrim Tarihi I
Türk Dili I
Ġngilizce I (A)
Ġngilizce I (B)
Orta Asya Tarihi (Eskiçağ-Ortaçağ)
Kültür Tarihi (Toplum,Siyaset,Hukuk)
Eskiçağ Tarihi (Mezopotamya, Mısır,
Anadolu)
Tarih Metodolojisi
Osmanlı Türkçesi (A)
Osmanlı Türkçesi (B)
III. YARIYIL
Selçuklu ve Anadolu Selçuklu Tarihi
Ġslam Devletleri Tarihi (1258'e kadar)
Bizans Tarihi
Osmanlı Tarihi Metinler II
Ortaçağ Avrupa Tarihi
Anadolu Uygarlıkları
Eskiçağ Akdeniz Dünyası
Türk Kültür Tarihi
Bursa Kent Tarihi
V. YARIYIL
Osmanlı Siyasal Tarihi (1451-1789)
Osmanlı Sosyal ve Ġktisat Tarihi (14511789)
Balkan Tarihi
Yeniçağ Avrupa Tarihi
Atatürkcü DüĢüncenin Değerlendirilmesi
Osmanlı TaĢrasında Sosya-Ekonomik
DeğiĢim
Aydınlanma Tarihi
Osmanlı Diplomatikası
Ortadoğu'da Dinler Tarihi
VII. YARIYIL
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (Siyaset-DıĢ
Politika)
ÇağdaĢ Dünya Tarihi
Cumhuriyet Tarihi AraĢtırmaları (A)
Cumhuriyet Tarihi AraĢtırmaları (B)
Osmanlı Devleti'nde Azınlıklar
Yerel Tarih
Yakınçağ ArĢiv Metinleri
Tarih Biliminde AraĢtırma Projeleri
(Uyg.) (A)
Tarih Biliminde AraĢtırma Projeleri
(Uyg.) (B)
Tarih Biliminde AraĢtırma Projeleri
(Uyg.) (E)
Tarih Biliminde AraĢtırma Projeleri
(Uyg.) (H)
Tarih Biliminde AraĢtırma Projeleri
(Uyg.) (J)
Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politkaları
ÇağdaĢ Tarih Ġncelemeleri
GENEL SEÇĠMLĠK DERSLER
Türk Tasavvuf Kültürü
Latince (Gramer)
ÇağdaĢ Yunanca (Gramer)
Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları
Kültür Tarihi
OrtadoğuTarihi
Prof.Dr.Saime YÜCEER
BÖLÜM BAŞKANI
Öğretim Üyesi
HDS
Derslik
Yrd.Doç.Dr. Seher BOYKOY
Okt. Hayriye Mahru SAKARYA
Okt. Evrim YALINALP
Okt. Evrim YALINALP
Yrd.Doç.Dr. Sezai SEVĠM
Prof.Dr. Behçet Kemal YEġĠLBURSA
Yrd.Doç.Dr. Kamil DOĞANCI
2
2
2
2
3
3
3
E-001
E-028
E-001
E-004
E-001
E-001
E-001
Prof.Dr. Cafer ÇĠFTÇĠ
Yrd.Doç.Dr. Doğan YAVAġ
Yrd.Doç.Dr. Doğan YAVAġ
3
3
3
E-001
E-028
E-001
Yrd.Doç.Dr. ġahin KILIÇ
Doç.Dr. Hasan Basri ÖCALAN
Yrd.Doç.Dr. ġahin KILIÇ
Doç.Dr. Hasan Basri ÖCALAN
Yrd.Doç.Dr. ġahin KILIÇ
Yrd.Doç.Dr. Kamil DOĞANCI
Yrd.Doç.Dr. Kamil DOĞANCI
Yrd.Doç.Dr. Sezai SEVĠM
Prof.Dr. Cafer ÇĠFTÇĠ
3
2
2
2
3
3
3
3
3
E-001
E-004
E-004
E-004
E-013
E-019
E-014
E-013
E-013
Prof.Dr. Cafer ÇĠFTÇĠ
Prof.Dr. Nurcan ABACI
2
2
E-004
E-028
Yrd.Doç.Dr. ġahin KILIÇ
Prof.Dr. Nurcan ABACI
Prof.Dr. Saime YÜCEER
Doç.Dr. Zeynep DÖRTOK ABACI
3
2
3
3
E-025
E-001
E-004
E-013
Doç.Dr. Zeynep DÖRTOK ABACI
Yrd.Doç.Dr. Sezai SEVĠM
Doç.Dr. Hasan Basri ÖCALAN
3
3
3
E-014
E-018
E-025
Prof.Dr. Saime YÜCEER
Pazartesi
Salı
ÇarĢamba
PerĢembe
Cuma
17:00-18:35
17:00-18:35
19:30-21:05
19:30-21:05
18:40-21:05
17:00-19:25
17:00-19:25
19:30-21:55
18:40-21:05
17:00-19:25
18:40-21:05
17:00-18:35
17:00-18:35
17:00-18:35
17:00-19:25
18:40-21:05
19:30-21:55
19:30-21:55
17:00-19:25
19:30-21:05
19:30-21:05
19:30-21:55
19:30-21:05
17:00-19:25
19:30-21:55
17:00-19:25
17:00-19:25
19:30-21:55
3
E-025
Doç.Dr. Zeynep DÖRTOK ABACI
Prof.Dr. Saime YÜCEER
Yrd.Doç.Dr. Seher BOYKOY
Prof.Dr. Cafer ÇĠFTÇĠ
Prof.Dr. Nurcan ABACI
Doç.Dr. Zeynep DÖRTOK ABACI
Prof.Dr. Saime YÜCEER
2
3
3
2
3
2
2(1+2)
E-001
E-004
E-018
E-025
E-014
E-019
E-012
Prof.Dr. Nurcan ABACI
2(1+2)
E-037
21:10-22:45
Yrd.Doç.Dr. Sezai SEVĠM
2(1+2)
E-002
21:10-22:45
Yrd.Doç.Dr. Kamil DOĞANCI
17:00-19:25
17:00-18:35
19:30-21:55
19:30-21:55
17:00-18:35
18:40-21:05
17:00-18:35
19:30-21:05
2(1+2)
E-036
Prof.Dr. Behçet Kemal YEġĠLBURSA 2(1+2)
E-040
19:30-21:05
Yrd.Doç.Dr. Seher BOYKOY
Prof.Dr. Nurcan ABACI
3
2
E-028
E-014
17:00-19:25
Doç.Dr. Hasan Basri ÖCALAN
Yrd.Doç.Dr. Kamil DOĞANCI
Yrd.Doç.Dr. ġahin KILIÇ
Yrd.Doç.Dr. Seher BOYKOY
Prof.Dr. Behçet Kemal YEġĠLBURSA
Prof.Dr. Behçet Kemal YEġĠLBURSA
2
3
3
2
2
2
E-019
E-014
E-013
E-013
E-118
E-101
21:10-22:45
17:00-18:35
18:40-20:15
19:30-21:55
18:40-21:05
17:00-18:35
17:00-18:35
18:40-20:15
Doç.Dr.İlker KÜÇÜK
DEKAN YARDIMCISI
Download

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi İkinci