T.C.
ŞIRNAK VALİLİĞİ
İl Yazı İşleri Müdürlüğü
Sayı : 25769937-010.06.99-5625
Konu : Kaçak Maden Ocakları
02/07/2014
GENELGE 2014/2
İlimiz Merkez İlçesi sınırları dahilinde TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan SİCİL: 16399 Sayılı 4.grup maden işletme ruhsat sahasında kaçak
işletilen maden ocağında 02/09/2013 tarihinde 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan iş kazasından sonra TKİ Genel Müdürlüğü teknik elemanlarınca söz konusu ruhsat
mahallinde tetkiki neticesinde, sahada yapılan tüm açık ocak ve yeraltı ocak üretimi
faaliyetlerinin can ve mal emniyetini tehlikeye atacak şekilde yapıldığı tespit edildiğinden
SİCİL: 16399 sayılı ruhsat sahasında 3213 sayılı Maden Kanunu' nun 29. maddesi gereğince
projesine uygun olarak işletmedeki can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli durumlar
karşısında gerekli güvenlik önlemleri ile ilgili eksiklikler tamamlanıncaya kadar, yer altı
üretimi yapılan ocaklardaki üretim faaliyetlerinin tamamının durdurulması, açık işletme
yöntemiyle faaliyette bulunan ocaklarda can ve mal önlemlerin sağlanmasına yönelik
basamak oluşturma faaliyetleri dışındaki üretim faaliyetlerine izin verilmemesi gerektiği,
31.12.2013 tarih ve 69461 sayılı yazı ile Valiliğimize bildirilmiştir. Ayrıca işyeri açma ve
çalışma ruhsatı alınmadan üretime yönelik faaliyetlere ve sevkiyatlara izin verilmemesi
gerektiği belirtilmektedir.
sahasının Bunun üzerine sahanın üretime kapatılması için işletmeci firma yazılı olarak uyarılmıştır.Kaçak maden ocağı işletenler, kaçak üretime yönelik defalarca
uyarılmasına rağmen hiç önlem almamaları ve ocaklarının kapatmamaları üzerine İl Özel İdaresi tarafından; kaçak üretimin önlenmesi için, sahanın kapalı olduğunu
gösteren duyurular sahaya giden tüm yollara konulmuş, sahaya giden yollar iş makineleriyle kapatılmış, belediye ve çeşitli yollarla duyurular yapılmış, Şırnak­Cizre,
Şırnak­Hakkari ve Şırnak­Siirt Karayolları üzerinde kaçak üretime yönelik kontrol noktaları oluşturulmuş, kaçak üretim yapanlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulmuş, idari para cezaları verilmiş ve yine idaremiz personeli tarafından sahadaki kaçak olarak çalışanlara sahanın kapalı olduğunu sahanın hemen terk
edilmesini yazılı tebliği almadıkları için sözlü olarak bildirilmiştir. Ancak tüm bu engellemelere rağmen bazı şahıslarca kendi nam ve hesabına kaçak üretim faaliyetleri
devam etmiştir. Bu süreçte kaçak çalışmalar sonucu 03.06.2014 tarihinde 1 işçi , 11.06.2014 tarihinde 3 işçi ve 18.06.2014 tarihin de 1 işçi olmak üzere toplam 5 kişi
göçük ve zehirlenme sonucu vefat etmiştir. Bunun üzerine 20 Haziran 2014 tarihinde Şırnak Valiliğinin talimatıyla ek önlemler alınmış ve DEDAŞ tarafından verilen
elektrik kesilmiştir. Bu kapsamda SİCİL:16399 Sayılı 4.grup maden işletme ruhsat sahasındaki tüm üretim faaliyetleri ve sevkiyatları TKİ tarafından yasaklandığı için tüm yetkili ve
görevlilerin bu konuda duyarlı olmalarını ve gerekli önlemleri almalarını, aksi takdirde görevini gereği gibi yapmayanlar hakkında yasal işlem yapılabileceğini bilinmesini
önemle rica ederim.
Hasan İPEK
Vali
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e­icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (9wPONY-baTbbb-axhBfH-iGWrAi-DH8psAPn) kodunu yazınız.
Şırnak Valiliği \ İl Yazı İşleri Müdürlüğü Ayrıntılı bilgi için irtibat:M.YILDIRIM KARASU
Telefon: (486)216 12 16 Faks: (486)216 11 88
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr
T.C.
ŞIRNAK VALİLİĞİ
İl Yazı İşleri Müdürlüğü
Sayı : 25769937-010.06.99-5625
Konu : Kaçak Maden Ocakları
02/07/2014
GENELGE 2014/2
İlimiz Merkez İlçesi sınırları dahilinde TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan SİCİL: 16399 Sayılı 4.grup maden işletme ruhsat sahasında kaçak
işletilen maden ocağında 02/09/2013 tarihinde 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan iş kazasından sonra TKİ Genel Müdürlüğü teknik elemanlarınca söz konusu ruhsat
mahallinde tetkiki neticesinde, sahada yapılan tüm açık ocak ve yeraltı ocak üretimi
faaliyetlerinin can ve mal emniyetini tehlikeye atacak şekilde yapıldığı tespit edildiğinden
SİCİL: 16399 sayılı ruhsat sahasında 3213 sayılı Maden Kanunu' nun 29. maddesi gereğince
projesine uygun olarak işletmedeki can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli durumlar
karşısında gerekli güvenlik önlemleri ile ilgili eksiklikler tamamlanıncaya kadar, yer altı
üretimi yapılan ocaklardaki üretim faaliyetlerinin tamamının durdurulması, açık işletme
yöntemiyle faaliyette bulunan ocaklarda can ve mal önlemlerin sağlanmasına yönelik
basamak oluşturma faaliyetleri dışındaki üretim faaliyetlerine izin verilmemesi gerektiği,
31.12.2013 tarih ve 69461 sayılı yazı ile Valiliğimize bildirilmiştir. Ayrıca işyeri açma ve
çalışma ruhsatı alınmadan üretime yönelik faaliyetlere ve sevkiyatlara izin verilmemesi
gerektiği belirtilmektedir.
sahasının Bunun üzerine sahanın üretime kapatılması için işletmeci firma yazılı olarak uyarılmıştır.Kaçak maden ocağı işletenler, kaçak üretime yönelik defalarca
uyarılmasına rağmen hiç önlem almamaları ve ocaklarının kapatmamaları üzerine İl Özel İdaresi tarafından; kaçak üretimin önlenmesi için, sahanın kapalı olduğunu
gösteren duyurular sahaya giden tüm yollara konulmuş, sahaya giden yollar iş makineleriyle kapatılmış, belediye ve çeşitli yollarla duyurular yapılmış, Şırnak­Cizre,
Şırnak­Hakkari ve Şırnak­Siirt Karayolları üzerinde kaçak üretime yönelik kontrol noktaları oluşturulmuş, kaçak üretim yapanlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulmuş, idari para cezaları verilmiş ve yine idaremiz personeli tarafından sahadaki kaçak olarak çalışanlara sahanın kapalı olduğunu sahanın hemen terk
edilmesini yazılı tebliği almadıkları için sözlü olarak bildirilmiştir. Ancak tüm bu engellemelere rağmen bazı şahıslarca kendi nam ve hesabına kaçak üretim faaliyetleri
devam etmiştir. Bu süreçte kaçak çalışmalar sonucu 03.06.2014 tarihinde 1 işçi , 11.06.2014 tarihinde 3 işçi ve 18.06.2014 tarihin de 1 işçi olmak üzere toplam 5 kişi
göçük ve zehirlenme sonucu vefat etmiştir. Bunun üzerine 20 Haziran 2014 tarihinde Şırnak Valiliğinin talimatıyla ek önlemler alınmış ve DEDAŞ tarafından verilen
elektrik kesilmiştir. Bu kapsamda SİCİL:16399 Sayılı 4.grup maden işletme ruhsat sahasındaki tüm üretim faaliyetleri ve sevkiyatları TKİ tarafından yasaklandığı için tüm yetkili ve
görevlilerin bu konuda duyarlı olmalarını ve gerekli önlemleri almalarını, aksi takdirde görevini gereği gibi yapmayanlar hakkında yasal işlem yapılabileceğini bilinmesini
önemle rica ederim.
Hasan İPEK
Vali
02/07/2014 V.H.K.İ : M. YILDIRIM KARASU
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e­icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (9wPONY-baTbbb-axhBfH-iGWrAi-DH8psAPn) kodunu yazınız.
Şırnak Valiliği \ İl Yazı İşleri Müdürlüğü Ayrıntılı bilgi için irtibat:M.YILDIRIM KARASU
Telefon: (486)216 12 16 Faks: (486)216 11 88
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr
02/07/2014 İl Yazı İşleri Müdür V. : M. ARSLAN
02/07/2014 Vali Yardımcısı : M. AKGÜL
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e­icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (9wPONY-baTbbb-axhBfH-iGWrAi-DH8psAPn) kodunu yazınız.
Şırnak Valiliği \ İl Yazı İşleri Müdürlüğü Ayrıntılı bilgi için irtibat:M.YILDIRIM KARASU
Telefon: (486)216 12 16 Faks: (486)216 11 88
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr
Download

GENELGE 2014/2 sahasının mahallinde tetkiki