KAYIT
BİLGİLERİ
2014
KAYIT BİLGİLERİ
2014
İÇİNDEKİLER...
KAYIT VE ULAŞIM BİLGİLERİ
SY: 6
SELÇUK YAŞAR KAMPÜSÜ
SY: 8
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
SY: 10
2014-2015 AKADEMİK YILI TAKVİMİ
SY: 12
2014-2015 AKADEMİK YILI
ÖĞRENİM ÜCRETLERİ ve ÖDEMELERİ
SY: 2
SY: 14
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 2014
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ALTIN YUNUS
ÖĞRENCİ YURDU ve ÖDEME BİLGİLERİ
KAYIT İÇIN GEREKLI BELGELER
1.Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın
KAYIT VE ULAŞIM BİLGİLERİ
KAYIT TARIHLERI
Mühendislik Fakültesi:
Mimarlık Fakültesi:
Fen-Edebiyat Fakültesi:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi:
Hukuk Fakültesi:
İletişim Fakültesi:
Sanat ve Tasarım Fakültesi:
Meslek Yüksekokulu:
Mazeretli kayıtlar:
1 Eylül 2014
1 Eylül 2014
2 Eylül 2014
2 Eylül 2014
3 Eylül 2014
3 Eylül 2014
4 Eylül 2014
4 Eylül 2014
5 Eylül 2014
• Adayların kayıt için şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Posta ile kayıt yapılamaz. (Adayın kayıt işlemlerinin
bir yakını tarafından yapılabilmesi için NOTER’den
vekaletname ile gelinmelidir.)
• Belgeler eksik ise kayıt yapılamaz.
• Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday
herhangi bir hak iddia edemez.
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 2014
aslı ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı adayın yanında olmak
koşulu ile)
3. Askerlik çağına gelmiş, 1993 ve daha önceki yıllarda
doğmuş erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden
alınacak Askerlik Durum Belgesi
4. 6 adet 4,5 cm × 6 cm boyutunda fotoğraf
5. ÖSYM Sonuç Belgesi
DIKEY GEÇIŞ SINAVI ILE YERLEŞEN ÖĞRENCILER IÇIN
KAYIT BELGELERI:
1.Lise diploması ve ön lisans diplomasının aslı ya da
geçici mezuniyet belgesinin aslı (henüz alınmadıysa yeni
tarihli mezuniyet belgesi)
2. Ön lisans programının müfredatı ve ders içerikleri
3. Ön lisans programının not dökümü
4. Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı adayın yanında olmak
koşulu ile)
5. Askerlik çağına gelmiş, 1993 ve daha önceki yıllarda
doğmuş erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden
alınacak Askerlik Durum Belgesi
6. 6 adet 4,5 cm × 6 cm boyutunda fotoğraf
* Kayıt saatleri: 09.30-12.00 / 13.30-17.00 arasındadır.
Hafta sonu kayıt yapılmamaktadır.
3
Selçuk Yaşar Kampüsü’ne Ulaşım
1. KARAYOLU ULAŞIMI
Otogar’dan Selçuk Yaşar Kampüsü’ne:
Şehir içi otobüsü:
• 505 no’lu Otogar – Bornova Metro
(Bornova Metro’dan, Bölge Metro Durağı’na geçiş)
Dolmuş:
• Yeşilyurt – Bornova
• Pınarbaşı – Bornova
2. HAVAYOLU ULAŞIMI
Adnan Menderes Havalimanı’ndan
Selçuk Yaşar Kampüsü’ne:
Şehir içi otobüsü:
1. adım: 200 no’lu havalimanı servisine bininiz.
2. adım: Swiss Hotel (Efes Hotel) Durağı’nda ininiz.
3. adım: Şehit Fethi Bey Durağı’na yürüyünüz.
4. adım: Şehit Fethi Bey Durağı’ndan 114 no’lu şehir içi
otobüsüne bininiz.
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 2014
5. adım: Selçuk Yaşar Kampüsü’nde ininiz.
Havaş (özel) servisi:
1. yol 1. adım: Havaş servisine bininiz.
2. adım: Swiss Hotel (Efes Hotel) Durağı’nda ininiz.
3. adım: Şehit Fethi Bey Durağı’na yürüyünüz.
4. adım: Şehit Fethi Bey Durağı’ndan 114 veya 165
no’lu şehir içi otobüsüne bininiz.
5. adım: Selçuk Yaşar Kampüsü’nde ininiz.
2. yol 1. adım : Havaş servisine bininiz.
2. adım: Çankaya Durağı’nda ininiz.
3. adım: Çankaya Metro Durağı’ndan, metroya bininiz.
4. adım: Metro Bölge Durağı’nda ininiz.
3. DEMIRYOLU ULAŞIMI:
Ulukent ve Gaziemir İstasyonlarından
Selçuk Yaşar Kampüsü’ne:
TCDD servisi: (Ücretsiz)
6. adım: TCDD servisine bininiz.
7. adım: Basmane Gar’da ininiz.
8. adım: Basmane’den metroya bininiz.
9. adım: Metro “Bölge” Durağı’nda ininiz.
4. METRO İLE ULAŞIM:
Adnan Menderes Havalimanı’ndan metroya binilerek
Halkapınar veya Hilal İstasyonları’ndan aktarma
yapılarak metro ile Bölge İstasyonu’nda bulunan Selçuk
Yaşar Kampüsü’ne ulaşılabilir.
5. ŞEHİR İÇİ ULAŞIM
Üniversite kampüsümüze İzmir içinden ulaşım sağlamak
isteyen değerli veli ve öğrencilerimiz
http://www.yasar.edu.tr/iletisim.php adresine girerek
ulaşım haritasını görebilirler.
5
Bu ulaşım kolaylıklarına karşın kendi araçları ile kampüse
ulaşan öğrenciler tahsis edilen otopark alanını kullanabilirler.
SELÇUK YAŞAR KAMPÜSÜ
DUMANSIZ KAMPÜSTÜR!
Kampüs açık ve kapalı alanlarında kesinlikle sigara ve
tütün ürünleri tüketilmemektedir. Kampüs bu özelliği
ile de Türkiye’de ilktir; bu duyarlılığı ile uluslararası
standartları uygarlığın gereği olarak uygulayan bir
akademik mekan özelliği taşır.
KENTIÇI VE ŞEHIRLERARASI ULAŞIMI EN KOLAY
KAMPÜSTÜR!
Kampüs, çevre yoluna doğrudan bağlantı sağlayan
düzenleme ve trafik yönlendirme levhaları izlendiğinde,
kolayca ulaşılabilecek bir noktadadır.
Şehiriçi ve şehirlerarası karayolu ulaşım kolaylığı,
üniversitenin öğrenci ve velisine sunduğu bir ayrıcalıktır.
Kampüse, kent içi ulaşımda metro hattı tercih edilerek,
kolay ve güvenli şekilde ulaşılabilir. Metronun “Bölge”
durağında inildiğinde Kampüs üst geçit ile ulaşılabilecek
kadar yakındadır.
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 2014
TEKNOLOJININ ZIRVESINI KULLANAN KAMPÜSTÜR!
Öğrenci kimlik kartı yerine de kullanılan “Akıllı Kart”
kişiye özel bilgi ve belgelerin kart sahibince izlenmesine
olanak tanır. Kart aynı zamanda “Kampüs Para Kartı”
olarak da kullanılmakta; Kampüs’ün belirli noktalarından
yüklenecek kontör ile öğrencinin nakit güvenliğine ek bir
katkı sağlanmış ve Kampüs içinde nakit kullanımı ortadan
kaldırılmış olmaktadır.
Kablosuz internet ağı, internet erişimini Kampüs’ün
her noktasından yüksek kapasite ile sağlar. Kampüs
içinde belge dolaşımı, resmi belgeler de dahil olmak
üzere online gerçekleşir. Selçuk Yaşar Kampüsü’nde
gerekmedikçe kağıt kullanılmamaktadır.
Selçuk Yaşar Kampüsü, yüksek teknoloji donanımlı
derslikler yanında, bölümlere özel stüdyo, laboratuvar,
atölyeleri olan bir kampüstür. Yabancı Diller Yüksekokulu
dil öğretiminde geliştirilmiş en yüksek teknolojiyi kullanır.
ULUSLARARASI
STANDARTLARI
ZORLAYAN
KAMPÜSTÜR!
Selçuk Yaşar
Kampüsü, öğrenci
başına düşen
doğal çevre ve
fizik mekan
ölçütleri açısından
belirlenmiş
uluslararası standartların uygulandığı bir akademik
mekandır.
Fiziksel (bedensel)
engelli öğrencilerin
dolaşım güçlüğü
yaşamamaları için
standartlara uygun
rampa ve asansör
düzenekleri
kullanılmıştır.
7
a
a
B
,
irlik
Bilim
cı
a b a n ce
e si Y
iz
ersit ulu İngil on
iv
n
k
n
rÜ
Yaşa Yüksek O ommissio m
r
a
Dille k Sınıfı C ge Progr
lı
a
Hazır h Langu rafından
s
ta
Engli ditation tir.
iş
e
Accr ite edilm
d
akr e
YABANCI DİLLER
YÜKSEKOKULU
Akademik anlamda olduğu
kadar “günlük yaşam” içinde
kullanılan pratik yapıların da
uygulandığı Yabancı Diller
Yüksekokulu...
Yabancı Diller Yüksekokulu seçkin öğretim kadrosu ve
çağdaş programları ile Yaşar Üniversitesi öğrencilerine üç
ana dalda eğitim vermektedir;
İngilizce Hazırlık Sınıfı’nın görevi, anadili İngilizce olmayan
öğrencilerine nitelikli İngilizce dil eğitimi sunmaktır.
İngilizce Hazırlık Sınıfı, sunduğu yoğun İngilizce programı
ile öğrencilerine bölümlerinde ve/veya programlarında
eğitimlerini sürdürebilmeleri ve bunun yanında gelecekteki sosyal ve mesleki hayatlarında etkin iletişim
kurabilmeleri için gerekli dil becerilerini kazandırmayı
hedeflemektedir.
İngilizce Hazırlık Sınıfı’nın paralel bir görevi de üniversite
eğitiminin ilk adımı olması bilinciyle öğrencilerini “Yaşar
Üniversitesi Öğrencisi” olmanın getirdiği haklar ve
sorumluluklar hakkında bilgi sahibi yapmaktır.
Akademik İngilizce Programı sunduğu seçmeli ve zorunlu
dil dersleri ile fakülte ve yüksekokullarda eğitim görmekte
olan öğrencilerin akademik dil beceri ve yetkinliklerini
geliştirmeyi amaçlar. Bu dersler sayesinde öğrenciler
edindikleri becerileri eşzamanlı olarak bölüm ve/veya
program derslerinde uygulama fırsatı bulabilmektedir.
Modern Diller Programı’nın amacı bölüm ve program
öğrencilerine İngilizce dışında ikinci bir yabancı dilde
temel iletişim becerilerini kazandımaktır.
Bu program dahilinde öğrenciler Japonca, İtalyanca,
İspanyolca, Portekizce, Rusça, Almanca ve Fransızca
dillerinden diledikleri herhangi birinde 1 yarıyıldan 8
yarıyıla kadar öğrenim görebilmektedirler.
Yabancı Diller Yüksekokulu’nda tüm programlar ve süreçler uluslararası kalite standartları gözetilerek hazırlanır ve
uygulanır. Yönetim ve öğretim kadrosu dünya vatandaşı
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 2014
yetiştirmenin yüklediği sorumlulukla çağdaş ve sağlıklı
öğrenme ortamları yaratır ve geliştirir.
HAZIRLIK SINIFI MUAFIYET
Yaşar Üniversitesi’ne kayıt olan her öğrenci Yabancı
Diller Yüksekokulu tarafından akademik yılın başında
uygulanan Yabancı Dil Başarı Sınavı’na (FLAT) tabi
tutulur. Bu sınavdan gerekli olan minimum notları alan
öğrenciler Hazırlık Sınıfı’ndan muaf tutulur ve eğitimlerine
bölümlerinde devam ederler.
Belirtilen kriterleri karşılamayan öğrenciler ise Hazırlık
Sınıfı’na dahil olurlar. Akademik yıl başında yeterlilik
sınavına girmeyen veya sınavdan gerekli puanı alamayan
öğrenciler, yeterlilik sınavından sonra yapılacak olan
düzey belirleme sınavına girmek zorundadır. Öğrencilerin
Hazırlık Sınıfı’nda hangi düzeyde eğitime başlayacakları
bu sınavla belirlenir. Bu sınava giremeyen öğrenciler en alt
düzeyde eğitime başlarlar.
FLAT
FLAT, Hazırlık Sınıfı tarafından hazırlanan ve uygulanan
Yabancı Dil Başarı Sınavıdır.
FLAT, birbirini takiben gerçekleşen yazılı ve sözlü
sınavlardan oluşmaktadır. Yazılı sınav 180 dakika
sürmektedir ve Listening (dinleme), Use of English
and vocabulary (İngilizce kullanımı ve kelime bilgisi),
Reading (Okuma) ve Writing (Yazılı Anlatım) olmak
üzere dört bölümden oluşmaktadır.
Her bölümün ortalamaya katkısı aşağıdaki gibidir:
BÖLÜM
YÜZDE
Listening
%10
Use of English
%50
Reading
%20
Writing
%15
Speaking
%5
FLAT sınavına dair daha detaylı bilgiye ve örnek
sınavlara erişmek için aşağıda belirtilen web sitesini
ziyaret edebilirsiniz:
http://ydy.yasar.edu.tr/ornek-sayfa/muafiyet-sinavi-flat/
9
2014 - 2015 AKADEMİK YILI TAKVİMİ
GÜZ YARIYILI
• 1 Eylül 2014 Pazartesi - 5 Eylül 2014 Cuma
ÖSYM Tarafından Yerleştirilen Adayların Kayıtları
• 9 Eylül 2014 Salı
İngilizce Hazırlık Sınıfı Yabancı Dil Başarı Sınavı (FLAT)
• 18 Eylül 2014 Perşembe
İngilizce Hazırlık Sınıfı İçin Yerleştirme Sınavı
• 15 Eylül 2014 Pazartesi - 19 Eylül 2014 Cuma
Ders Kayıtları (Lisans, Önlisans)
• 22 Eylül 2014 Pazartesi
Derslerinin Başlaması (Hazırlık, Lisans, Önlisans)
• 22 Eylül 2014 Pazartesi - 30 Eylül 2014 Salı
Ders Alma-Bırakma (Lisans, Önlisans)
• 17 Kasım 2014 Pazartesi - 21 Kasım 2014 Cuma
Ara Sınavlar (Lisans, Önlisans)
• 5 Aralık 2014 Cuma
Dersten Çekilme Son Gün(W) (Önlisans Sadece 2. Sınıf, Lisans
Sadece 2, 3 ve 4. Sınıflar)
• 9 Ocak 2015 Cuma
Derslerin Sona Ermesi (Lisans, Önlisans)
• 30 Ocak 2015 Cuma
İngilizce Hazırlık Sınıfı Derslerinin Sona Ermesi
• 3 Şubat 2015 Salı
İngilizce Hazırlık Sınıfı Yabancı Dil Başarı Sınavı (FLAT)
• 12 Ocak 2015 Pazartesi - 23 Ocak 2015 Cuma
Dönem Sonu Sınavları (Lisans, Önlisans)
• 2 Şubat 2015 Pazartesi - 6 Şubat 2015 Cuma
Bütünleme Sınavları (Lisans, Önlisans)
• 10 Şubat 2015 Salı
Tek Ders Sınavı Başvuruları Son Gün (Lisans, Önlisans Son
Dönem Öğrencileri)
• 13 Şubat 2015 Cuma
Tek Ders Sınavları (Lisans, Önlisans Son Dönem Öğrencileri)
BAHAR YARIYILI
• 9 Şubat 2015 Pazartesi - 13 Şubat 2015 Cuma
Hazırlık Ders Kayıtları
• 16 Şubat 2015 Pazartesi - 20 Şubat 2015 Cuma
Ders Kayıtları (Lisans, Önlisans)
• 16 Şubat 2015 Pazartesi
Derslerin Başlaması (Hazırlık)
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 2014
• 23 Şubat 2015 Pazartesi
Derslerin Başlaması (Lisans, Önlisans)
• 23 Şubat 2015 Pazartesi - 27 Şubat 2015 Cuma
Ders Alma-Bırakma (Lisans, Önlisans)
• 13 Nisan 2015 Pazartesi - 17 Nisan 2015 Cuma
Ara Sınavlar (Lisans, Önlisans)
• 30 Nisan 2015 Perşembe
Dersten Çekilme Son Gün(W) (Önlisans Sadece 2. Sınıf, Lisans
Sadece 2, 3 ve 4. Sınıflar)
• 5 Haziran 2015 Cuma
Derslerin Sona Ermesi (Lisans, Önlisans)
• 8 Haziran 2015 Pazartesi - 19 Haziran 2015 Cuma
Dönem Sonu Sınavları (Lisans, Önlisans)
• 19 Haziran 2015 Cuma
Derslerin Sona Ermesi (Hazırlık)
• 23 Haziran 2015 Salı
İngilizce Hazırlık Sınıfı Yabancı Dil Başarı Sınavı (FLAT)
• 30 Haziran 2015 Salı
Bütünleme Sınavları (Hazırlık)
• 29 Haziran 2015 Pazartesi - 3 Temmuz 2015 Cuma
Bütünleme Sınavları (Lisans, Önlisans)
• 7 Temmuz 2015 Salı
Tek Ders Sınavı Başvuruları Son Gün
(Lisans, Önlisans Son Dönem Öğrencileri)
• 10 Temmuz 2015 Cuma
Tek Ders Sınavları (Lisans, Önlisans Son Dönem Öğrencileri)
YAZ OKULU
• 8 Temmuz 2015 Çarşamba - 10 Temmuz 2015 Cuma
Yaz Okulu Kayıtları (Lisans, Önlisans)
• 6 Temmuz 2015 Pazartesi - 10 Temmuz 2015 Cuma
Yaz Okulu Kayıtları Ders Kayıtları (Hazırlık)
• 13 Temmuz 2015 Pazartesi
Derslerinin Başlaması (Hazırlık)
• 13 Temmuz 2015 Pazartesi
Derslerinin Başlaması (Lisans, Önlisans)
• 27 Ağustos 2015 Perşembe
Derslerin Sona Ermesi (Hazırlık)
• 2 Eylül 2015 Çarşamba
Derslerin Sona Ermesi ((Lisans, Önlisans)
• 28 Ağustos 2015 Cuma
İngilizce Hazırlık Sınıfı Yabancı Dil Başarı Sınavı (FLAT)
11
2014-2015 Akademik Yılı
Öğrenim Ücretleri ve Ödemeleri
Kredi kartı limit artırımı vb. konular için kartınızın
bağlı olduğu bankanın ilgili şubesi ile kayıt öncesi
görüşmenizi önermekteyiz.
Hazırlık sınıfı öğrenim ücreti
: 20.000-TL (*)
Lisans öğrenim ücreti
: 21.500-TL
Meslek Y.O öğrenim ücreti
: 11.500-TL
NAKIT/BANKA HAVALESIYLE ÖDEME
Öğrencilerimiz, Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nün vereceği
11 haneli öğrenci numarasını aldıktan sonra aşağıdaki
yöntemlerden herhangi birini seçerek masrafsız ödeme
yapabilirler.
Kayıt ücreti: 300-TL
Ücretlere KDV dahildir.
(*) Hazırlık sınıfı ücretinde Lisans ve Önlisans öğrencileri
arasında fark yoktur. Hazırlık sınıfı FLAT sınavından
başarılı olunması ya da muaf olunması halinde bölüm
ücreti (Lisans ücreti) ile hazırlık sınıfı ücreti arasındaki
fark alınır.
Yukarıdaki öğrenim ücretleri güz ve bahar dönemini
kapsamaktadır. Yarısı güz dönemi kayıtlarında, diğer
yarısı bahar dönemi kayıtlarında alınır.
• Üniversitemizde 2014-2015 Akademik Yılı’nda,
iki kardeşin aynı anda öğrenci olması durumunda
öğrenim ücretlerinden bir öğrenci için geçerli olmak
üzere %15 kardeş indirimi uygulanır.
• Garanti Bankası’nın tüm şubelerinden 168 kurum
kodu ile,
• Garanti Bankası bireysel internet şubesi ödemeler
menüsü içindeki üniversite ödemeleri bölümünden,
Yaşar Üniversitesi seçilerek,
• Garanti Bankası kartlarıyla Garanti Bankası
ATM’lerinden ödemeler menüsünden, üniversite
ödemeleri bölümünden,
• Garanti Bankası’nın, üniversitemizdeki geçici
şubesinden nakit ödeme yapabilirler.
• Ödemelerde kredi kartı ile peşin veya taksitle ödeme
kolaylığı sağlanır.
Ayrıca; Bonus ve World kredi kartlarına vade farksız 5
taksit yapılır.
ÖNEMLI NOT:
Kredi kartıyla yapılacak taksitli ödemelerde kullanılacak
kredi kartının yeterli limiti olmalıdır.
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 2014
13
Ba a
,
k
i
l
r
i
B
Bilim,
ersitesi
Yaşar Üniv
s
u
n
u
Y
ın
lt
A
urdu;
Öğrenci Y
sü’ne
ar Kampu
Selçuk Yaş
e,
d
in
esafes
yürüyüş m
uzaklıkta
re
et
m
0
0
3
dır.
ta
ak
m
bulun
Yaşar Üniversitesi Altın Yunus
Öğrenci Yurdu
YATAKHANE DEĞİL; YAŞAM BİÇİMİ VADEDİYORUZ...
2010-2011 öğretim yılında faaliyete geçmiş olan
Yaşar Üniversitesi Altın Yunus Öğrenci Yurdu, 8’er
katlı 2 bloktan oluşup yaklaşık 400 öğrenciye hizmet
vermektedir.
Deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilmiş olan
öğrenci yurdu, banyo hariç 17m2 çift kişilik ve 21m2
üç kişilik oda alternatifleri ile üniversitemizi tercih eden
öğrencilere, eğitimleri süresince, güvenli, huzurlu,
yenilikçi, eğlenceli ve rahat bir ortam sunmaktadır.
Tüm odalarda banyo ve tuvaletin oda içerisinde
olmasının yanı sıra, standart olarak yatak ve çalışma
ünitesi, kitaplık, elbise dolabı, ayakkabılık gibi temel
mobilyalar ile mini buzdolabı, yurt içinde her yerden
internet erişimi sağlanmaktadır.
Öğrenci yurdumuzun güvenliği 24 saat boyunca;
blok girişlerinde, dış alan ve ortak mekanlarda
bulunan kamera sistemleri ve güvenlik görevlilerince
sağlanmaktadır.
Öğrenci yurdunda elektrik-elektronik, sıhhi tesisat ile
ilgili konularda her türlü müdahaleyi yapabilecek teknik
servisimiz ve temizlik işlerinden sorumlu tecrübeli
kadromuz bulunmaktadır.
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 2014
SUNULAN IMKANLAR
Merkezi ısıtma-soğutma, her odada duş-tuvalet, her
öğrenci için odasında çalışma masası ve ünitesi, mini
buzdolabı, dolap ve ayakkabılık, her odada dıştan
aramalı telefon, yemekhane, kafe, market, kablosuz
internet, çamaşırhane, bankamatik, revir, etüt odaları,
TV salonu, masa tenisi, bilardo, koşu bantları gibi bölümler yer almaktadır. 24 saat kesintisiz sıcak su mevcuttur.
Odaların temizlik hizmeti ise tecrübeli personelimiz
tarafından, ortak alanlar her gün, odaların genel
temizliği haftada bir gün, sağlık ve hijyen kurallarına
uygun olarak yapılmaktadır.
KONUM
Öğrenci Yurdu, Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar
Kampüsü’ne yürüyüş mesafesinde yaklaşık 300m.,
Ege Üniversitesi Hastanesi’ne 500m., Şifa Üniversitesi
Hastanesi’ne 300m., İzmir’in en fazla metrekaresine
sahip olan Forum Bornova ve İkea Alışveriş Merkezi ve
içerisinde bulunan sinemalara 500m., ilçe merkezine
2km. mesafelik konumuyla öğrencilerimize ulaşım
kolaylığı sağlamaktadır.
ENGELLİ DOSTU ÖĞRENCİ YURDU
Bedensel engellilerin yatay ve düşey ulaşımına yönelik
her türlü mimari çözümlerin sağlandığı binamızda
engelli tuvaleti ve duş gibi yaşamı kolaylaştırıcı
düzenlemeler bulunmaktadır.
15
KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN
GETİRMESİ GEREKEN BELGELER
Yurda kabul edilen öğrencilerin Yurt Müdürlüğü ‘ne
teslim etmesi gereken belgeler şunlardır :
• Öğrenci belgesi
• 2 adet vesikalık fotoğraf
• Adrese dayalı bilgi formu (Nüfus Müdürlüğü’nden)
• Nüfus cüzdanı fotokopisi
• Sağlık raporu
• Mikrofilm (Akciğer Filmi)
• Adli sicil kaydı
• Öğrenci velisi izin dilekçesi (Öğrencilerin hafta
tatillerini yurdun dışında geçirebilmeleri için velileri
tarafından doldurularak imzalanan dilekçe.)
• Depozito ve ücretin yatırıldığını gösterir banka dekontu
* Yabancı uyruklu öğrencilerin yukarıda istenen
belgeler ile birlikte pasaport fotokopisi getirmesi
gerekmektedir.
ÖNEMLİ NOT: Eksik belge getiren öğrencilerin
yerleştirme işlemi yapılamayacaktır.
2014-2015 ÖĞRETIM YILI YURT KONAKLAMA ÜCRETLERI:
İki kişilik odada tek kişi: 7.920 TL.
Üç kişilik odada tek kişi: 7.000 TL.
Depozito: 300 TL.
(Konaklama ve kahvaltı ücretidir.)
* Fiyatlarımız dokuz aylık konaklama için geçerlidir.
* Fiyatlarımız, ısınma, soğutma, elektrik-su kullanımı,
24 saat sıcak su, haftada 1 gün oda temizliği,
çarşaf, yastık kılıfı, nevresim verilmesi ve değişmesi
hizmetlerini, konaklamayı ve kahvaltıyı kapsar.
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 2014
Fiyatlarımıza KDV dahildir. Öğle ve akşam yemekleri
fiyata dahil değildir.
* Yurt ücreti tek seferde alınır.
KREDI KARTI ILE ÖDEME:
Yurt ücretinin ödenmesinde, kredi kartı ödemesi kabul
edilmektedir.
NAKIT/BANKA HAVALESIYLE ÖDEME
Öğrencilerimiz, Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nün vereceği
11 haneli öğrenci numarasını aldıktan sonra aşağıdaki
yöntemlerden herhangi birini seçerek masrafsız ödeme
yapabilirler.
• Garanti Bankası’nın tüm şubelerinden 168 kurum
kodu ile,
• Garanti Bankası bireysel internet şubesi ödemeler
menüsü içindeki üniversite ödemeleri bölümünden,
Yaşar Üniversitesi seçilerek,
• Garanti Bankası kartlarıyla Garanti Bankası
ATM’lerinden ödemeler menüsünden, üniversite
ödemeleri bölümünden,
• Garanti Bankası’nın, üniversitemizdeki geçici
şubesinden nakit olarak yapabilirler.
KAYIT TARIHLERI:
Yurdumuzun web sayfasında da bulunan Yurt Başvuru
Formu’nu doldurarak [email protected] adresine
göndermeniz gerekmektedir. (Başvurularda yoğun talep
olduğunu düşünerek geç kalmamanız tavsiye edilir.)
Öğrencilerimiz kesin kayıt için bütün evraklarını tamamlayarak 01 Eylül 2014 itibariyle Yurt
Müdürlüğü’ne başvurabilirler.
17
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 2014
BALÇOVA
Çeşme Otoyolu
Bostanlı
İnö
Cd.
nü
Üçkuyular
Göztepe
Çanakkale Yolu
Cd.
.
Cd
HATAY
şa
atpa
Mith
ı
Yal
Üçyol
KARŞIYAKA
Alsancak
KONAK
d
Yeşil
d.
ere C
Çankaya Basmane
Fuar
Pasaport
Ank
Yol
u
Cd.
Bölge
N
Bornava
Ankara Yolu
İstanbul Yolu
Karayolu
Metro
Denizyolu
Çevreyolu
SELÇUK YAŞAR KAMPÜSÜ
ara
BORNOVA
Çev
re
BUCA
Halkapınar
Cd.
yol
Altın
Altın Yunus
Öğrenci Yurdu
Planı
Selçuk Yaşar
Kampüsü’ne
Ulaşım Planı
Aydın
olu
Otoy
19
21
Selçuk Yaşar Kampüsü
Üniversite Cad. No: 35-37
35100 Bornova, İZMİR
Tel: +90 232 411 50 00
Faks: +90 232 374 54 74
Altın Yunus Öğrenci Yurdu
367 / 2 Sokak No: 9 / 2 Kazım Dirik
Mah. Bornova, İZMİR
Tel: +90 232 411 53 73
[email protected]
[email protected]
www.yasar.edu.tr
Download

2014-2015 Akademik Yılı Öğrenim Ücretleri ve