ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
1
KKALE
O
NA
A
UN
IVERSIT
E
1 99 2
SI
N
KIZ MAR
T
SE
C
DÜNYANIN EN GÜZEL
ÜNİVERSİTESİNE HOŞ GELDİNİZ
T.C.
Çanakkale
Onsekiz Mart
Üniversitesi
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
2
Tarihin İzinde,
Bilginin Işığında
Parlayan Yıldız,
Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi’ne
Hoşgeldiniz…
Ç
OMÜ, uygulamaya dayalı eğitime büyük önem veren, düzenlediği etkinliklerle adını
uluslararası arenada duyuran, bu vesileyle öğrencilerini yurtdışına açılmaya cesaretlendiren,
öğrencilerine üniversite içinde ve dışında staj yapma, kısmi zamanlı çalışma olanakları
sunan, kampüsünde 7/24 hizmet veren ve İstanbul ili haricinde Marmara Bölgesi’nin en
büyük kütüphanesini barındıran, halkı Türkiye’nin en hoşgörülü insanlarından oluşan, Avustralya’dan
Avrupa’ya dünyanın dört bir tarafının ilgi duyduğu tarihi, coğrafi ve doğal özelliklerle bezeli, içinden
deniz geçen Çanakkale ilinde bulunan, bilim, kültür ve sanatın merkezi bir üniversitedir.
Üniversitemizin kurulu bulunduğu Çanakkale ise Truva, Assos, Pegasus, Gökçeada, Bozcaada, Kaz
Dağları ve Çanakkale Savaşları Milli Parkı ile hem ulusal hem de uluslararası ilginin odağında bir
yerdir. Üniversitenin bir avantajı da ülkenin en iyi tıp fakültelerinden ve araştırma hastanelerinden
birine sahip olmasıdır. Tıp Fakültesi’nde neredeyse 2 öğrenciye 1 öğretim üyesi düşmektedir ve bu
oran Türkiye’nin en iyisidir. Üniversite Hastanesi bölgesinin en iyi hastanesidir.
Üniversite, uygulama olanaklarına özel bir önem vermektedir. Ziraat Fakültesi, Deniz Bilimleri
Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi ve İletişim Fakültesi gibi tüm okullarımızda uygulama
esastır. Bu bağlamda İletişim Fakültesi’ne bağlı olarak 24 saat yayın yapan ÇOMÜ Kampüs FM
Radyosu da bir diğer avantajımızdır. Tarih ve arkeoloji bölümlerimizin ise Truva ve Gelibolu gibi
doğal uygulama alanları bulunmaktadır.
Çanakkale, büyük şehirlerin olanakları ve küçük yerlerin avantajlarıyla bezenmiş ideal bir
yükseköğrenim merkezidir. Türkiye’nin en büyük teleskopuna, ülkenin en iyi kütüphanelerinden
birine, çok geniş uygulama olanaklarına sahip bir üniversite olarak her alandan Türkiye’nin en
iyilerini çekmek Üniversitemizin en doğal beklentisidir.
Sayıları 78 bini aşan mezunlarımızın başarıları ÇOMÜ’yü tercih edecekler için en iyi davetiyedir.
Tarihteki önemli uygarlıklara ev sahipliği yapan topraklar üzerine kurulu yerleşkelerinde kaliteli
bilim ve eğitim anlayışı ile 1992 yılından itibaren hizmet vermeye başlayan Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi’nde 46 bin öğrenci, 1.563 akademik personel ve 812 idari personel bulunmaktadır.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
3
Son Dönemin Parlayan Üniversitesi
“Dünyanın En Güzel Üniversitesi” ve “İyi bilim, iyi eğitim” ilkeleriyle hizmet veren Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra öğrencilere sunduğu burs, yabancı
dil, kütüphane, laboratuvar, öğrenci kulüpleri, AB Değişim olanakları ile son dönemin parlayan
üniversitelerindendir. Değerli Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrenci adayları, sizleri aramızda
görmek bizleri fazlasıyla mutlu eder. Türkiye’nin, belki de dünyanın en güzel üniversitesinde,
ülkemizin en özgürlükçü üniversitelerinden birinde geleceği inşa edecek kadroyu kurarken bizlerle
olmanızı canı gönülden dileriz.
Sevgi ve saygılarımla.
Prof. Dr. Sedat Laçiner
Rektör
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
4
YENİ KAYIT İŞLEMLERİ
1- ÖN KAYIT İŞLEMLERİ
Ön kayıt formu 22 Ağustos 2014 tarihinden itibaren http://obs.comu.edu.tr:90/preregistration/
checkstudent web adresinden girilerek doldurulacak ve çıktısı alınıp diğer evraklarla birlikte kayda
gelinecektir.
2- KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet
belgesi.
2. 2014 ÖSYS Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı).
3. Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya
mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge
(METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen
merkezin adı yazılmaktadır.)
4. 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.
5. Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (01-05 Eylül 2014 tarihleri arasında herhangi
bir Ziraat Bankası ATM’si veya internet şubesi aracılığıyla yatırılabilir. Katkı payı/öğretim ücreti
öğrenci numarasıyla yatırılacak olup, numaranızı ön kayıt formundan öğrenebilirsiniz).
2014-2015 Öğretim Yılı Katkı Payı/Öğretim ücretleri henüz belirlenmemiştir.
2013-2014 Öğretim Yılı Katkı Payı/Öğretim ücretlerini aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.
http://ogrenciisleri.comu.edu.tr/ksayfalar/sayfa/13/54/katki-payları
6. Kimlik fotokopisi. 7. 1991 ve öncesi doğan erkek adayların Üniversiteye kaydında sakınca bulunmadığına dair belge
(askerlik şubelerinden alınacak) veya terhis belgesi.
8. Ön Kayıt Formu çıktısı.
9. Tıp Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu (Hemşirelik ve Ebelik Bölümleri) , Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu ile Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun Balıkçılık Teknolojisi Programına
kayıt yaptıracak öğrenciler ile Özel Yetenek Sınavı sonucu Müzik Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ile Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine kayıt yaptıracak öğrencilerin,
bu bölümlerdeki derslere devam etmesine engel olacak bir durumu olmadığına dair Sağlık Kurulu
Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastaneleri ile Tıp Fakültesi Hastanelerinden alınacaktır).
10.Üniversitemize dikey geçiş sınavıyla (DGS) yerleşen öğrenciler (aşağıda belirtilen kayıt
tarihlerinde) yukarıdaki belgeler ile birlikte lise diplomasının aslı ve önlisans diploması veya
geçici mezuniyet belgesinin aslı, önlisans programında gördükleri derslerin onaylı içeriklerini
ve transkript (not durum belgesi) de getirmek zorundadırlar.
Kayıt için yukarıda belirtilen belgeleri hazırlayarak kazandığınız Fakültenin/Yüksekokulun Öğrenci
İşleri Bürosuna kayıt takviminde belirtilen günlerde eksiksiz olarak teslim ediniz. Belgeleriniz birim
5
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
Kayıtla İlgili Önemli Notlar
(ÖSYS kılavuzundan alınmıştır)
*Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. *Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.Ancak aslının getirilmesi
suretiyle Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. *Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
*Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. *Yükseköğretim Kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.
*Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal
işlemleri yapmaya yetkilidir. 2014 - ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu
adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik
tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil
sürelerinin sona ermesi halinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların
kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir.
2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS VE ÖNLİSANS
PROGRAMLARINA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARIN KAYIT TAKVİMİ
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL
KAYIT
KAYITLARIN YAPILACAĞI
TARİHLERİ
ADRES ve TELEFON
ADRES İLİ
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
01-05 Eylül
Anafartalar Kampüsü
2014
Çanakkale
Tel: 0286 2171303
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
01-05 Eylül
Terzioğlu Kampüsü
2014
Çanakkale
Tel: 0286 2180532
Biga İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Prof.
Biga İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
01-05 Eylül
2014
Dr. Ramazan AYDIN
Yerleşkesi
Tel: 0286 3358738
Biga/Çanakkale
6
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
yetkililerince kontrol edilip onaylanarak işlem tamamlanır. Onay verilmeyen kayıtlar geçersizdir.
Belirtilen tarihler arasında kayıt için gerekli belgeleri ilgili birime ulaştırmayan öğrencilerin kayıt
işlemleri tamamlanmamış olduğundan geçersiz sayılacaktır.
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
01-05 Eylül
2014
Terzioğlu Kampüsü
Çanakkale
Tel: 0286 2183737
İlahiyat Fakültesi
01-05 Eylül
2014
İlahiyat Fakültesi
Şekerpınar Yerleşkesi Çanakkale
Tel: 0286 2180537
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
01-05 Eylül
Terzioğlu Kampüsü
2014
Çanakkale
Tel: 0286 2180540
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
01-05 Eylül
2014
Güzel Sanatlar Fakültesi
Terzioğlu Kampüsü Çanakkale
Tel: 0286 2180018/3081
Deniz Bilimleri ve
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi
Fakültesi
01-05 Eylül
2014
Teknolojisi Fakültesi
Terzioğlu Kampüsü
Çanakkale
Tel: 0286 2180542
Güzel Sanatlar Fakültesi
İletişim Fakültesi
01-05 Eylül
Terzioğlu Kampüsü
2014
Çanakkale
Tel: 0286 2180018/3111
Ziraat Fakültesi
Ziraat Fakültesi
01-05 Eylül
2014
Terzioğlu Kampüsü
Çanakkale
Tel: 0286 2180544
Turizm Fakültesi
Turizm Fakültesi
01-05 Eylül
2014
Terzioğlu Kampüsü
Çanakkale
Tel: 0286 2180546
İktisadi ve İdari Bilimler
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
01-05 Eylül
2014
Fakültesi
Terzioğlu Kampüsü
Tel: 0286 2180018
Çanakkale
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
7
Çanakkale Sağlık
Çanakkale Sağlık Yüksekokulu
01-05 Eylül
2014
Yüksekokulu
Çanakkale
Terzioğlu Kampüsü
Tel: 0286 2181397
Gökçeada Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu
01-05 Eylül
2014
Gökçeada Uygulamalı
Bilimler Yüksekokulu
Gökçeada/Çanakkale
Tel: 0286 8872302
Beden Eğitimi ve Spor
Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu
01-05 Eylül
2014
Yüksekokulu
Çanakkale
Terzioğlu Kampüsü Tel: 0286 2182297
Biga İktisadi ve İdari
Biga Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu
01-05 Eylül
2014
Bilimler Fakültesi B Blok
Prof. Dr. Ramazan AYDIN
Biga/Çanakkale
Yerleşkesi
Tel: 0286 3358738
Çanakkale Teknik
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu
01-05 Eylül
2014
Bilimler MYO
Çanakkale
Şekerpınar Yerleşkesi
Tel: 0286 218 0548
Çanakkale Sosyal
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu
01-05 Eylül
2014
Bilimler MYO Terzioğlu
Kampüsü
Çanakkale
Tel: 0286 2180570
Çanakkale Sağlık
Çanakkale Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu
01-05 Eylül
2014
Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Çanakkale
Terzioğlu Kampüsü
Ayvacık Meslek
Ayvacık Meslek Yüksekokulu
01-05 Eylül
Yüksekokulu
2014
Ayvacık/Çanakkale
Tel: 0286 7123205
Bayramiç Meslek
Bayramiç Meslek Yüksekokulu
01-05 Eylül
Yüksekokulu
2014
Tel: 0286 7732512
Bayramiç/Çanakkale
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
8
Şirintepe Mh.Kıbrıs
Biga Meslek Yüksekokulu
01-05 Eylül
2014
Şehitleri Cd.No:37
Biga Meslek Yüksekokulu
Biga/Çanakkale
Tel: 0286 3162878
Çan Meslek Yüksekokulu
01-05 Eylül
2014
Çan Meslek Yüksekokulu
Tel: 0286 4167705
Çan/Çanakkale
Gelibolu Piri Reis Meslek
Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksek
01-05 Eylül
Okulu
Yüksekokulu
2014
Gelibolu/Çanakkale
Tel: 0286 5663922
Ezine Meslek
Ezine Meslek Yüksekokulu
01-05 Eylül
Yüksekokulu
2014
Ezine/Çanakkale
Tel: 0286 6184208
Gökçeada Meslek
01-05 Eylül
Gökçeada Meslek Yüksekokulu
Yüksekokulu
2014
Gökçeada/Çanakkale
Tel: 0286 8874410
Lapseki Meslek
Lapseki Meslek Yüksekokulu
01-05 Eylül
Yüksekokulu
2014
Lapseki/Çanakkale
Tel: 0286 5226104
Yenice Meslek
01-05 Eylül
Yenice Meslek Yüksekokulu
Yüksekokulu
2014
Yenice/Çanakkale
Tel: 0286 4742868
Üniversitemiz Akademik Takvimi http://www.comu.edu.tr adresinde yer almaktadır.
NOT : - Kayıtla ilgili her türlü sorunuz için (0286) 2180018 Dahili: 1073-2983-1182-1185-22752795 numaralı telefonlarımıza başvurabilirsiniz.
Öğrenci İşleri E-posta : [email protected]
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
9
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
10
Sevgili gençler,
SEVGİLİ GENÇLER,
ÇOMÜ'de öğrenci olmayı tercih ettiğiniz için sizleri kutlarız. Bu bilgi notu kayıt esnası ve sonrasında Zorunlu
ÇOMÜ'de öğrenci olmayı tercih ettiğiniz için sizleri kutlarız. Bu bilgi notu kayıt esnası ve sonrasında
İngilizce dersi ve Yabancı Dil Hazırlık Programları ile ilgili yapılması gerekenler ile ilgili bilgi vermeyi
amaçlamaktadır.
Zorunlu İngilizce dersi ve Yabancı Dil Hazırlık Programları ile ilgili yapılması gerekenler ile ilgili bilgi
Zorunlu vermeyi
İngilizce amaçlamaktadır.
Dersi (Tüm birinci sınıf öğrencileri)
Üniversitemizdeki tüm bölümlerde (yabancı dil zorunlu hazırlık eğitimi olan bölümler hariç) birinci sınıf ders
öğrenim planlarında
alan bu ders
başlangıç
Genel
İngilizce eğitimi olarak tanımlanabilir. Bu
Zorunluyer
İngilizce
Dersi
(Tüm seviyesinde
birinci sınıf
öğrencileri)
eğitimi daha önce almış, yeterli yabancı dil bilgisine sahip öğrenciler Üniversiteye ön/ilk kayıt esnasında
belirtmek kaydıyla Zorunlu Yabancı Dil dersi Muafiyet sınavına girerek dersten muaf olabilirler. Zorunlu
bölümlerde
(yabancı
hazırlık
eğitimiBuolan bölümler hariç) birinci
Yabancı DilÜniversitemizdeki
dersi Muafiyet Sınavı ikitüm
aşamalı
(Güz ve Bahar
dönemleridil
için)zorunlu
çoktan seçmeli
bir sınavdır.
sınavın hersınıf
bir aşamasından
100 üzerinden
en az 60
ve alan
üzeri puan
alan öğrenciler
ilgiliseviyesinde
yarıyıl için dersten
ders öğrenim
planlarında
yer
bu ders
başlangıç
Genel İngilizce eğitimi olarak
muaf tutulur. Sınav sonucunda alınan puan harf notu olarak öğrenci not döküm belgesine işlenir ve genel not
tanımlanabilir.
Bu eğitimi daha önce almış, yeterli yabancı dil bilgisine sahip öğrenciler Üniversiteye
ortalamasına
yansıtılır.
ön/ilk kayıt esnasında belirtmek kaydıyla Zorunlu Yabancı Dil dersi Muafiyet sınavına girerek dersten
Zorunlu Yabancı Dil Dersi Muafiyet Sınavı
muaf olabilirler.Tarih:
Zorunlu
Yabancı
17 Eylül
2013 Dil
Salıdersi Muafiyet
Saat:Sınavı
10.00 iki aşamalı (Güz ve Bahar dönemleri için)
Yer:
Kayıtlı
olunan
Fakülte/Yüksekokul/Meslek
Yüksekokulu
çoktan seçmeli bir sınavdır. Bu sınavın her bir aşamasından
100 üzerinden en az 60 ve üzeri puan alan
2013-2014 öğrenciler
Akademik Yılında
tüm yarıyıl
bölümlerimizde
YÖK tarafından
zorunlu
olarak okutulan
Türk Dili alınan
Yazılı
ilgili
için dersten
muaf
tutulur.
Sınav İngilizce,
sonucunda
puan harf notu olarak
ve Sözlü Anlatım, İnkılap Tarihi ve Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı derslerinde okutulacak ders kitaplarının
öğrenci
not
döküm
belgesine
işlenirProje
ve genel
not ortalamasına
yansıtılır.
tedarik ve dağıtımı,
S.S.
Çanakkale
Onsekiz
Mart Araştırma
Eğitim Kooperatifi
tarafından yapılacaktır.
2013 yılında üniversitemizi kazanarak birinci sınıfa kayıt yaptıracak ve geçen yıl hazırlık okuyup bu yıl birinci sınıfa
devam edecek olan tüm öğrencilerimizin, dört farklı dersin kitaplarını içeren bu setin ücretini (117 TL) aşağıda
detayları verilen hesaba önceden yatırıp dekontlarını kayıt esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir. Öğrencilerimiz
para yatırırken dekontun “açıklama” kısmına “Zorunlu YÖK Dersleri Kitap Ücreti” ibaresini ve kayıt yaptıracakları
bölüm adını yazdırmalıdırlar. Kitaplar, eğitim-öğretimin başladığı hafta Fakülte/Yüksekokul kayıt bürosu
görevlilerince dekont karşılığında öğrencilere teslim edilecektir.
Zorunlu Yabancı Dil Dersi Muafiyet Sınavı
Tarih: 17 Eylül 2014 Salı
Saat: 10.00
Yer: Kayıtlı olunan Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksek Okulu
2014-2015 Akademik Yılında tüm bölümlerimizde YÖK tarafından zorunlu olarak okutulan İngilizce,
Hesap adı:Türk
S.S. Çanakkale
Onsekiz
Mart Araştırma
Proje
Eğitim Kooperatifi
Dili Yazılı
ve Sözlü
Anlatım,
İnkılap
Tarihi ve Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı derslerinde
Şube adı: T.C. Ziraat Bankası Çanakkale Kordon Şubesi
ders kitaplarının tedarik ve dağıtımı, S.S. Çanakkale Onsekiz Mart Araştırma Proje Eğitim
Hesap No:okutulacak
813 59210401-5001
IBAN No: TR95
0001
0008
1359 2104 0150
01
Kooperatifi tarafından
yapılacaktır.
ÖNEMLİ:
• “Zorunlu YÖK Dersleri Kitap Ücreti” olduğu belirtilmeli, ad-soyad ve bölüm
bilgileri verilmelidir
• Bizzat şubeye1.ya da
internet bankacılığı ile yapılan ödemeler kabul edilir.
Hesap
adı: S.S.
Çanakkale
Onsekiz
Mart öğrenciler
Araştırma Proje
Eğitim
NOT: Yabancı Hesap
Dil Hazırlık
programına
devam
edecek
bu seti
satınKooperatifi
almayacaklardır.
Yabancı
Dil
hazırlık
programında
kullanılacak
setlere
dair
Şube adı : T.C. Ziraat Bankası Çanakkale Kordon Şubesi bilgi,
bu kılavuz içerisindeki Yabancı Diller Yüksekokulu bölümünde detaylı olarak
Hesap No: 813 59210401-5001
verilmiştir.
IBAN No : TR95 0001 0008 1359 2104 0150 01
2. Hesap
Hesap adı: S.S. Çanakkale Onsekiz Mart Araştırma Proje Eğitim Kooperatifi
Şube adı : T.C. Ziraat 1Bankası Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Şubesi
Hesap No: 2294 - 59210401-5003
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------IBAN No : TR55 0001 0022 9459 2104 0150 03
•
•
ÖNEMLİ:
“Hazırlık Eğitim Öğretim Paketi” ücreti olduğu belirtilmeli, ad-soyad ve
bölüm bilgileri verilmelidir
Bizzat şubeye ya da internet bankacılığı ile yapılan ödemeler kabul edilir.
NOT: Yabancı Dil Hazırlık programına devam edecek öğrenciler bu seti satın almayacaklardır.
Yabancı Dil hazırlık programında kullanılacak setlere dair bilgi, bu kılavuz içerisindeki Yabancı Diller
Yüksek Okulu bölümünde detaylı olarak verilmiştir.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
11
Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı (The Common European Framework of Reference for
Languages) ve Avrupa Dil Portfolyosu (European Language Portfolio) çerçevesinde A1 – A2 ve B1
seviyelerini kapsayan yoğun bir dil programıdır. Temel İngilizce ve Beceri dersleri olmak üzere iki
temel ders adı altında planlanmıştır. Temel İngilizce dersi dil bilgisini beceri odaklı geliştirmeyi
hedeflerken, okuma, yazma, dinleme ve konuşma dersleri öğrencilerimizin etkin bir dil kullanıcısı
olabilmesine yönelik planlanmıştır. İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan başarılı olamayan öğrenciler sınıflara
yerleştirilmek üzere okulun açıldığı ilk gün İngilizce Seviye Tespit Sınavı’na tabi tutulur.
Öğrenciler bu sınavın sonuçlarına göre A1 ya da A2 kurlarından eğitime başlarlar. A1 kurundan
başlayan öğrenciler tüm yıl boyunca haftada 26 saatlik, A2 kurundan başlayan öğrenciler haftada 22
saatlik bir program dâhilinde yabancı dil eğitimi alırlar. Aşağıdaki tablolarda İngilizce yeterlik sınavına,
hazırlık programının zorunlu ve isteğe bağlı olduğu bölümlerin listesiyle birlikte eğitim öğretim
materyalleri paketi (kitap seti) ücretlerine yer verilmiştir.
İngilizce Hazırlık Programı Yeterlik
Sınavı
İngilizce Hazırlık Programı
Seviye Tespit Sınavı
Tarih: 10-11 Eylül 2014 ÇarşambaPerşembe
Yer: Terzioğlu Yerleşkesi, Yabancı Diller
Yüksekokulu
Not: Sınavla ilgili detaylar
http://www.comu.edu.tr/ ve
http://ydyo.comu.edu.tr/ adreslerinde
ilan edilecektir
Tarih: 15 Eylül 2015 Pazartesi
Yer: Terzioğlu Yerleşkesi, Yabancı Diller
Yüksekokulu
Not: Sınavla ilgili detaylar
http://www.comu.edu.tr/ ve
http://ydyo.comu.edu.tr/ adreslerinde
ilan edilecektir
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
12
İngilizce Hazırlık Programı (Genel İngilizce)
Tablo 1: ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI OLAN BÖLÜMLER
Programlar
Fen ve
Edebiyat
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
Bölümler
Tarih: 10-11 Eylül
2014 ÇarşambaPerşembe
Yer: Terzioğlu
Yerleşkesi, Yabancı
Diller Yüksekokulu
Fizik (N.Ö)
Biyoloji/İngilizce (N.Ö)
Moleküler Biyoloji ve
Genetik/ İngilizce (N.Ö)
Not: Sınavla ilgili
Çevre
detaylar
Mühendisliği/İngilizce
http://www.comu.
(N.Ö)
edu.tr/ ve
http://ydyo.comu.
Turizm
Fakültesi
Eğitim
Öğretim
Paketi
Ücreti
edu.tr/
adreslerinde ilan
edilecektir
575 TL
Konaklama İşletmeciliği
(N.Ö/İ.Ö)
Seyahat İşletmeciliği ve
Turizm Rehberliği(N.Ö)
450TL
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
13
Tablo 2: İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI OLAN BÖLÜMLER
Programlar
Fen Edebiyat
Fakültesi
Gelibolu Piri
Reis MYO
Bölümler
Tarih: 10-11 Eylül
2014 ÇarşambaPerşembe
Yer: Terzioğlu
Yerleşkesi, Yabancı
Diller Yüksekokulu
Gökçeada
MYO
Mühendislik
Fakültesi
İletişim
Fakültesi
Biga İktisadi
ve İdari
Bilimler
Fakültesi
Not: Sınavla ilgili
detaylar
http://www.comu.
edu.tr/ ve
http://ydyo.comu.e
du.tr/ adreslerinde
ilan edilecektir
Arkeoloji
Tarih (N.Ö / İ.Ö)
Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları
Turizm ve Otel
İşletmeciliği
Deniz ve Liman
İşletmeciliği
Halkla İlişkiler ve Tanıtım,
İşletme Yönetimi
Turizm ve Otel
İşletmeciliği
Dış Ticaret
Bilgisayar Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Radyo, Televizyon ve
Sinema (N.Ö)
Uluslararası İlişkiler (N.Ö /
Eğitim
Öğretim
Paketi
Ücreti
450TL
İ.Ö)
Kamu Yönetimi (N.Ö / İ.Ö)
ÇEKO (N.Ö / İ.Ö)
Tablo 2’de yer alan bölümlerdeki öğrenciler, kayıt esnasında İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı
ön kayıt formunu doldurmak ve “Hazırlık Programı Eğitim Öğretim Paketi”ni aldığını gösteren
dekontunu kayıtlandığı birime vermek suretiyle hazırlık programına devam etmek istediğini belirtir.
Yabancı diller Yüksek Okulu bu başvuruları kontenjan dâhilinde değerlendirerek hazırlık programına
kayıtlarını tamamlar. İsteğe Bağlı Hazırlık Programına devam edecek öğrenciler Seviye Tespit sınavına
girerek ilgili şubelere atanırlar. Sınava girmeyen öğrenciler hazırlık sınıfına A1 seviyesinden (başlangıç)
başlarlar.
Hazırlık Programı Eğitim Öğretim Paketi:
Yabancı Diller Yüksek Okulu, her yıl dil öğretimi alanında geliştirilen materyalleri değerlendirerek,
öğrencilerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek akademik ve teknolojik yeterliğe sahip Hazırlık
Programında kullanılacak ders materyal setini oluşturur. Sınıflarımızda multimedya yoğun bir şekilde
kullanılmakta, sınıf içi derslere ek olarak laboratuvar çalışmaları ve sınıf dışında yürütülen online
kaynaklar da öğrencilerimizin dil öğrenme sürecine katkı sağlamaktadır.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
14
2014-2015 akademik yılı Hazırlık Programı Eğitim Öğretim Paketi 12 adet ders kitabı, 1 adet sözlük ve
ders materyalinin online içerikli kullanılmasına olanak sağlayan kişiye özel web sitesi şifrelerinden
oluşmaktadır.
İngilizce Öğretmenliği, Japonca Öğretmenliği ve İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Hazırlık Programı:
Program, lisans eğitimi boyunca akademik çalışmaları yürütebilmek için gereken becerileri
öğrencilerimize kazandırmanın yanı sıra, iş hayatı ve sosyal çevrelerinde yabancı dili etkin bir şekilde
kullanabilmeleri için gereksinim duyabilecekleri bilgi, beceri ve özgüveni kazandırmayı amaçlar.
Akademik amaçlı yoğun bir dil programıdır.
Tablo 3’te belirtilen programlara kayıt yaptıran öğrenciler belirtilen tarihlerdeki Yabancı Dil Yeterlik
Sınavı’na girmek zorundadırlar. Bu çok aşamalı sınavdan başarılı olabilmeleri için öğrencilerin 100
üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir. Sınava girmeyen öğrenciler başarısız sayılır ve
yabancı dil hazırlık programına devam etmekle yükümlüdür.
Tablo 3’de verilen programlara kayıtlı öğrencilerin, kayıt öncesinde veya en geç kayıt esnasında
Hazırlık Eğitim Öğretim Paketi başlığı altında verilen bilgilere uyarak yatırmaları gerekmektedir.
Japonca hazırlık programı için öğretim materyalleri ile ilgili bilgilendirme ve ücret istemi derslerin
başladığı ilk hafta yapılacaktır.
Tablo 3: EĞİTİM DİLİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) OLAN BÖLÜMLER
Programlar
Bölümler
Eğitim
Fakültesi
İngiliz Dili
Eğitimi
FenEdebiyat
Fakültesi
İngiliz Dili
ve
Edebiyatı
Sınav Tarihi ve Yeri
(Sınavlar 2 gün sürecek)
Tarih: 10-11 Eylül 2014 Saat:
10.00
Yer: Terzioğlu Yerleşkesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Tarih: 10-11 Eylül 2013 Saat:
10.00
Yer: Terzioğlu Yerleşkesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Eğitim Öğretim
Paketi Ücreti
450TL
450 TL
NOT: Yabancı Dil Yeterlik sınavında başarılı olarak kendi bölümlerinde öğretime başlamaya hak
kazanan Zorunlu Hazırlık sınıfı öğrencilerinin Öğretim Paketi ücretleri Kooperatif tarafından iade
edilecektir.
Yabancı Dil Hazırlık Programına devam edecek öğrenciler, kayıt öncesinde veya en geç kayıt
esnasında Hazırlık Eğitim Öğretim Paketi (ders kitapları ve materyalleri) ücretini aşağıda detayları
verilen hesaba yatırarak derslerin başladığı ilk hafta kitaplarını dekont karşılığı okulumuzdan
alabilirler.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
15
KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLER İÇİN ZORUNLU DERS KİTAPLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU
•
•
•
2014-2015 öğrenim yılında Üniversitemizde okumaya hak kazanan sevgili öğrencilerimiz, bu
öğrenim yılında göreceğiniz bazı derslerin kitaplarının satışı, Üniversitemizin kooperatifi
tarafından, kayıtlar sırasında yapılacaktır.
Ders kitapları, ilgili dersin bölüm başkalıkları ve derse giren öğretim üyeleri-görevlileri
tarafından, öğrencilerimize derslerinde yardımcı olmaları ve başarılarını artırmaya yönelik
hazırlanmıştır. Satışı yapılacak kitap setleri ve fiyatları aşağıda verilmiştir.
Kayıt yaptıracak öğrencilerimizin, kitap seti bedelini, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Araştırma Proje Eğitim Kooperatifi’nin;
1. Hesap
Hesap adı: S.S. Çanakkale Onsekiz Mart Araştırma Proje Eğitim Kooperatifi
Şube adı : T.C. Ziraat Bankası Çanakkale Kordon Şubesi
Hesap No: 813 59210401-5001
IBAN No : TR95 0001 0008 1359 2104 0150 01
2. Hesap
Hesap adı: S.S. Çanakkale Onsekiz Mart Araştırma Proje Eğitim Kooperatifi
Şube adı : T.C. Ziraat Bankası Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Şubesi
Hesap No: 2294 - 59210401-5003
IBAN No : TR55 0001 0022 9459 2104 0150 03
•
•
ÖNEMLİ:
“Hazırlık Eğitim Öğretim Paketi” ücreti olduğu belirtilmeli, ad-soyad ve
bölüm bilgileri verilmelidir
Bizzat şubeye ya da internet bankacılığı ile yapılan ödemeler kabul edilir.
yukarıda belirtilen hesaplarına yatırmaları gerekmektedir.
Kitaplar kayıtlar sırasında kayıt merkezlerinde öğrencilere teslim edilecektir.
Üniversitemizin Fakülte ve dört yıllık Yüksekokul bölümleri için olan setin içerisindeki kitaplar ve satış
fiyatı:
Global Traveller
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Türk Dili, Yazılı ve Sözlü Anlatım
Temel Bilgi Teknolojileri
120 TL
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
16
Global Traveller
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Türk Dili, Yazılı ve Sözlü Anlatım
Temel Bilgi Teknolojileri
Temel Matematik
140 TL
Üniversitemizin iki yıllık MYO Sosyal Bilimler bölümleri için olan setin içerisindeki kitaplar ve satış
fiyatı:
Global Traveller
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Türk Dili, Yazılı ve Sözlü Anlatım
Temel Bilgi Teknolojileri
Temel Matematik
Temel İşletmecilik
150 TL
Önemli Not: Ödeme yapılırken “zorunlu ders kitapları ücreti” ad, soyad ve bölüm bilgileri
verilmelidir. Bizzat şubeye ve internet bankacılığı ile yapılan ödemeler kabul edilir.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
17
Üniversitemizin iki yıllık MYO Teknik Bilimler, bölümleri için olan setin içerisindeki kitaplar ve satış
fiyatı:
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
18
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi; 4 enstitü, 13 fakülte, 6 yüksekokul, 1 konservatuar ve 13 meslek
yüksekokulundan oluşan Türkiye Cumhuriyeti’nin Çağdaş Bir Üniversitesidir. 1992 yılında kurulan
genç üniversite 1563 akademisyen 812 idari personeli ile ülkemiz gençliğinin; girişimci, yaratıcı,
ilerici, düşünen, sorgulayan, Atatürkçü, bilimi rehber edinmiş bireyler olmasını hedeflemektedir.
Enstitüleri; Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Eğitim Bilimleri Enstitüleridir.
Fakülteleri; Biga İktisadi ve İdari Bilimler, Çanakkale İktisadi ve İdari Bilimler, Deniz Bilimleri ve
Teknolojisi, Eğitim, Fen Edebiyat, Güzel Sanatlar, İlahiyat, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım, Tıp,
Turizm, Ziraat ve İletişim Fakültesidir.
Yüksekokulları; Sağlık YO, Yabancı Diller YO, Beden Eğitimi ve Spor YO, Gökçeada, Biga ve Çan
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu.
Meslek Yüksekokulları; Ayvacık, Bayramiç, Biga, Çan, Çanakkale Teknik Bilimler, Çanakkale Sosyal
Bilimler, Ezine, Gelibolu Piri Reis, Gökçeada, Lapseki, Yenice, Sağlık Hizmetleri ve Deniz Teknolojileri
Meslek Yüksekokuludur.
26 Araştırma ve Uygulama Merkezi, 1 Araştırma ve Uygulama Hastanesi bulunmaktadır. Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi bilimi merkeze alan yaklaşımı, uluslararası standarttaki araştırma
olanakları, çağdaş ölçütlerdeki fiziksel ortamları, öğretim elamanlarındaki nicel ve nitel artışları ile
tarih ve doğanın buluştuğu kentte 46 bin öğrencisine “en iyiyi” sunmanın çabasını göstermektedir.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi; ülkemizin, Atatürk’ün öngördüğü “çağdaş uygarlık düzeyine
ulaşmak, hatta onu aşmak” anlayışına, üniversitemizin ise 21. yüzyılın en ileri üniversitelerine erişmek
yaklaşımına, “öğrenci merkezli” faaliyetleri ile ulaşacağına inanmaktadır.
19
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
YERLEŞİM-KAMPÜS OLANAKLARI
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale merkezinde; Terzioğlu, Dardanos ve Anafartalar
Yerleşkeleri, Biga’da Prof. Dr. Ramazan Aydın Yerleşkesi başta olmak üzere, Ayvacık, Bayramiç, Biga,
Bozcaada, Çan, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Gökçeada, Lapseki ve Yenice ilçelerinde eğitim ve öğretimini
sürdürmektedir.
Çanakkale İzmir yolu üzerinde, kent merkezi çıkışında bulunmakta olan Hüseyin Akif Terzioğlu
Yerleşkesi’nde; Rektörlük, İdari Birimler, Enstitüler, Fen Edebiyat, Ziraat, İlahiyat, Deniz Bilimleri ve
Teknolojisi, Turizm, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım, İletişim, İktisadi ve İdari Bilimler, Merkezi
Derslik Binası, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Tıp Fakültesi Dekanlık Binası, Çocuklar
Evi Kreş ve Anaokulu, ile Sağlık Yüksekokulu, Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Çanakkale
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri MYO, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Hasan
Mevsuf Kapalı Spor Salonu, ÇOMÜ Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Açık Basketbol
Sahası, Meslek Yüksekokulları Yemekhanesi, Açık Basketbol ve Voleybol Sahası, Terzioğlu Konferans
Salonu, Öğrenci Sosyal Etkinlik Merkezi (Personel ve Öğrenci Yemekhane Salonları, Öğrenci Topluluk
Odaları, Kantin, Kafeteryalar, Market, Kırtasiye, Kampüs FM, ÇOMÜ TV, Seyahat Acentaları, Bilgisayar
Laboratuvarları), Troia Kültür Merkezi, Ziraat Fakültesi Konferans Salonu, Amfi Tiyatro, 7/24 açık
ÇOMÜ Kütüphanesi, Yamaç Kafe yer almaktadır.
Terzioğlu Yerleşkesi belki de Türkiye’nin en güzel doğal güzelliklerine sahiptir. Çanakkale Boğazı’na
nazır bu yerleşke büyük bir ormanın içindedir. Yerleşkeye bu yıl yapılmakta olan yatırımlar sayesinde
24 saat yaşayan küçük bir bilim kenti oluşturulmaktadır. Hedef buraya giren bilim insanlarının ve
öğrencilerimizin çıkmak istemeyeceği bir ortam oluşturabilmektir. Yerleşkeden şehir merkezine
belediye otobüsleri düzenli olarak servis düzenlemektedir. Ayrıca yerleşke içinde ücretsiz Üniversite
servisleri hizmet vermektedir.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
20
Çanakkale merkezde bulunan ve üniversitemizin ilk yerleşkesi olan Anafartalar Yerleşkesi’nde ise
Eğitim Fakültesi, Süleyman Demirel Konferans Salonu, Kapalı Spor Salonu, Açık Alan Basketbol Sahası,
Açık Alan Tenis Kortu ve Öğrenci Kantinleri yer almaktadır.
Çanakkale merkezde bulunan bir diğer kampüsümüz ise Türkiye’nin en büyük İlahiyat Fakültesi alanını
barındıran Şekerpınar Yerleşkesidir. Bu yerleşkede aynı zamanda Çanakkale’nin en büyük konferans
salonu olma özelliğine sahip İÇDAŞ Kongre Merkezi bulunmaktadır.
Dardanos Yerleşkesi’nde, Çanakkale İzmir yolu üzerinde Dardanos mevkiinde, Çanakkale Boğazı
kıyısında bulunup, doğayla iç içe, olan uygulama, dinlenme ve aktivite merkezidir. Bünyesinde Kapalı
Spor Salonu, Açık Alan Tenis ve Basketbol Sahası, Bisiklet Parkurları, Kapalı Yüzme Havuzu, Konaklama
Tesisleri, Restoran ve Kafeteryalar bulunmaktadır.
Biga’da, Prof. Dr. Ramazan Aydın Yerleşkesi bünyesinde Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Entelektüel Etkinlik Merkezi, Açık Alan Basketbol Sahası ve Kapalı Spor Salonu yer almaktadır. Bu
yerleşkelerin dışında Çanakkale merkez ve ilçelerdeki yüksekokul ve meslek yüksekokullarımız kendi
yerleşimleri içinde eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmalarını sürdürmektedirler.
21
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Kütüphaneden geceleri 3 ayrı ücretsiz servis de bulunmaktadır. Türkiye’nin en hızlı büyüyen
kütüphanesi olan ÇOMÜ Kütüphanesi, Çanakkale Savaşlarının 100. Yılında şehitliklerin karşısında
en az 1 milyon kitap bulunan bir üniversite kütüphanesi olabilmeyi hedeflemektedir. Halen ÇOMÜ
Kütüphanesi 400 bin kitaplık koleksiyonu ile Türkiye’nin sayılı üniversite kütüphanelerinden biridir.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından öğrencilere S.S. Çanakkale Onsekiz Mart Araştırma
Proje Eğitim Kooperatifi tarafından çeşitli burslar verilmektedir. Ekonomik sıkıntısı bulunan
öğrencilerin yanı sıra yerleştirme puanlarına göre yüksek puanla üniversitemizi tercih edenler de bu
hizmetlerden yararlanabilmektedirler. Ayrıca ilimizde bulunan bir takım kamu kurum ve kuruluşları
ile sivil toplum kuruluşları tarafından da öğrencilerimize burs hizmetleri sunulmaktadır. Üniversitenin
organizasyonunda, ihtiyacı olan öğrencilere barınma ve yemek bursu imkânı sağlanmasının yanı sıra
üniversitede ve şehirde kısmi zamanlı çalışma olanakları da bulunmaktadır. Öte yandan belirlenen
kriterlere uygun olan öğrencilerde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından verilen hizmet
karşılığı burs olanaklarından da yararlanabilmektedirler. Eğitim Kooperatifi ayrıca dönem içerisinde
ihtiyacı olan öğrencilerimize bir defalık maddi yardım yapmaktadır.
22
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
BURS OLANAKLARI
Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimizin önemli bir kısmı yerleşkemizde ve yakınında bulunan
Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurt binalarında kalmaktadır. Terzioğlu Yerleşkesi’ndeki 750
kişi kapasiteli özel erkek ve kız öğrenci yurdunun ve 520 kişilik kapasiteli Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı
erkek ve kız öğrenci yurdunun barınma kapasiteleriyle birlikte Çanakkale merkez ilçe genelindeki
toplam rakam 2356’dir. Kredi Yurtlar Kurumu’na ek olarak neredeyse tüm şehir öğrencilere yer temin
edebilmek için örgütlenmiş durumdadır.
Merkezde bulunan kurum yurtlarının çoğu eşsiz manzaralar, sunduğu hizmetler ve yerleşkelere
ulaşım imkânlarıyla öğrencilerimizin ihtiyacına cevap vermektedir. Çanakkale’nin yanı sıra, Biga,
Gökçeada ve Gelibolu ilçelerinde de yurtlar bulunmaktadır.
Kredi ve Yurtlar Kurumundan faydalanamayan öğrencilerimiz ise Milli Eğitim Bakanlığı gözetiminde ve
çoğunluğu Çanakkale Özel Öğrenci Yurtları Derneği’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren toplamda
4000 kişi kapasiteli çok sayıda özel öğrenci yurdunda barınma imkânına sahiptir. Bununla birlikte
üniversitemizin tesisleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhaneleri de bir
süreliğine barınma imkânı sunmaktadır.
23
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
YURT - KONUT POTANSİYELİ
ERASMUS, FARABİ, AB GENÇLİK, MEVLANA PROGRAMLARI
ÇOMÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, bünyesinde bulundurduğu AB Gençlik Birimi, Erasmus, Farabi ve
Mevlana Değişim Programları ile öğrencilere ve öğretim üyelerine hizmet vermektedir.
Üniversitemiz Erasmus Programı kapsamında aralarında Almanya, Belçika, Bulgaristan, Çek
Cumhuriyeti, Finlandiya, Hollanda, İngiltere, İspanya, İtalya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Norveç,
Polonya, Slovakya ve Yunanistan olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden toplam 155 üniversite ile ikili
Erasmus anlaşması bulunmaktadır.
Öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz Erasmus Değişim Programından faydalanarak
yurtdışındaki anlaşmalı üniversitelere gidebildiği gibi her yıl onlarca yabancı öğrenci ve öğretim
elemanı da üniversitemizde misafir edilmektedir.
Üniversitemizde 2009 yılından itibaren uygulanmaya başlanan Farabi Programı kapsamında
Türkiye’de bulunan 88 üniversite ile protokol anlaşması imzalanmış olup 1 veya 2 yarıyıl süresince
akademik personeline ve öğrencilerine yurt içi üniversitelerinde değişim olanağı sunmaktadır.
AB Gençlik Birimi, öğrencilerinin ve mezunlarının 2 ile 12 ay arasında bir AB ülkesine gönüllü çalışma
aktivitelerinde yer almalarını sağlayarak araştıran, üreten bireyler olmasında destek olmaktadır.
Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim
veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir
programdır. Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için;
öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında
ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de
öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
24
Fen-Edebiyat, Mühendislik ve Ziraat Fakültesi’nin tüm bölümlerinde çift anadal ve yan dal uygulaması
bulunmaktadır. Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde ise yan dal uygulaması yer almaktadır.
ÇOMÜ KÜTÜPHANESİ
Türkiye’nin 7/24 açık sayılı Üniversite Kütüphanelerinden biri olan ÇOMÜ Kütüphanesi; 5000m2’lik
Merkez Kütüphane Binasına ek olarak hizmete açılan 3300m2’lik Ek Hizmet Binası ile toplam 8300m2’lik
kapalı alanı, 1000 kişilik oturma kapasitesi ve günlük 5.000 ziyaretçisi ve barındırdığı zengin kitap
koleksiyonu ile Batı ve Güney Marmara’nın en büyük kütüphanesidir. ÇOMÜ Kütüphanesine tüm şube
kütüphaneleri ve kitaplıklarında bulunan rafların uzunluğu 15 kilometreye ulaşmıştır. Kütüphanede
yaklaşık 600.000 basılı yayın bulunmaktadır. Ayrıca Kütüphane abone olduğu 50’den fazla veri
tabanı, 28.323 elektronik dergisi, 3.139.156 elektronik kitabı ve diğer multimedya koleksiyonu ile de
Türkiye’nin sayılı araştırma kütüphaneleri arasında yer almaktadır. Çanakkale-Tübingen Troia Vakfı
M. Osman Kütüphanesi ile Üniversitemiz kütüphanesi arasında yapılan işbirliği anlaşmasıyla 20.000
cildin üzerindeki özel arkeoloji koleksiyonu üniversitemiz kullanıcılarının hizmetine sunulmuştur.
Terzioğlu Yerleşkesi’nde konuşlu Merkez Kütüphane ile birlikte ÇOMÜ kütüphaneleri
15 ayrı kütüphane ve kitaplıktan oluşmaktadır:
• Merkez Kütüphanesi (Terzioğlu Yerleşkesi)
• ÇOMÜ Biga Kütüphanesi (Ağaköy Yerleşkesi)
• ÇOMÜ Eğitim Kütüphanesi (Anafartalar Yerleşkesi)
• ÇOMÜ İlahiyat Kütüphanesi (Şekerpınar Yerleşkesi)
• Tıp Fakültesi Kütüphanesi (Geçici olarak Merkezi Kütüphane’de)
• İlçe MYO kütüphaneleri (Ayvacık , Bayramiç, Biga, Bozcada, Çan, Ezine, Gökçeada, Lapseki, Gelibolu,
Yenice,)
ÇOMÜ Kütüphanesi basılı yayın sayısı 2011 - 2014 Nisan döneminde yaklaşık % 600 oranında artışla
rekor kırarak 600 bine ulaşmıştır.
25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
ÇİFT ANADAL – YAN DAL
2015’te ÇOMÜ Kütüphanesi Türkiye’nin en iyi ilk 3 üniversite kütüphanesinden biri olacaktır.
Kütüphanede Verilen Hizmetler
• Başvuru ve Enformasyon Hizmeti
• Elektronik Yayınlar (Veritabanları, e-Dergiler, e-Kitaplar)
• Kütüphane Otomasyonu
• Kataloglama
• Basılı Süreli Yayınlar
• e-Yayınlar Tarama Salonu ve Diğer Web Hizmetleri
• Multimedya Salonu
• Ödünç Verme ve Koleksiyon
• Kütüphanelerarası İşbirliği
• Seminer Salonu ve Grup Çalışma Odaları
• Akıllı Sınıf
• Tezler
• Fotokopi Hizmeti
• Kafeterya
ÇOMÜ Kütüphanesi açık raf sistemi ve Dewey Decimal Classifi cation konusal sınıflama sistemi
ile kullanıcılarına hizmet vererek araştırmacılarının kolaylıkla aradıkları yayınlara ulaşabilmesini
amaçlamaktadır. Ayrıca koleksiyonundaki tüm yayınların künye bilgilerine, kütüphane web sitesinde
yer alan online katalog tarama sorgulamasından erişilebilir. Kütüphanemiz tüm kullanıcılarının
faydalanabileceği bilgisayar laboratuvarına sahip olup, kullanıcıların kendi şahsi bilgisayar ve cep
telefonlarında kullanabileceği ücretsiz kablosuz internet ağı imkanı da sağlamaktadır.
Kütüphanemiz, aynı zamanda ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) ve TÜBİTAK
EKUAL (TUBİTAK Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisans) ve Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Birliği
(BLU) üyesidir.
26
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
2015 hedefi 750 bin basılı kitaptır.
Üniversitemizin merkez ve ilçelerdeki yerleşkelerinde öğrenci yemekhaneler mevcuttur.
Yemekhanelerimizden günde ortalama 4500-5000 öğrenci yararlanabilmektedir. Ayrıca yerleşke
ve yurtlarda özel teşebbüsün işlettiği kantinler bulunmaktadır. Yemekhanelerimizin yemek listeleri
öğrencilerimizin enerji ve besin gereksinimleri dikkate alınarak aylık olarak hazırlanmakta ve web
sayfamızdan periyodik olarak ilan edilmektedir. Öğünler, öğrencilerimizin günlük kalori ihtiyaçlarına
göre 4 çeşit yemekten oluşan mönüler halinde beslenme uzmanları gözetiminde hazırlanmaktadır.
Terzioğlu, Anafartalar ve Biga Prof. Dr. Ramazan Aydın Yerleşkelerinde öğle ve akşam olmak üzere
iki öğün yemek servisi yapılmaktadır. Ayrıca ilçelerimizde bulunan tüm MYO yemekhanelerinde
de öğle yemeği hizmeti verilmektedir. Ekonomik sıkıntısı bulunan öğrencilerimiz, Sağlık Kültür ve
Spor Daire Başkanlığı’na başvurmaları ve uygun görülmeleri halinde yemekhanelerden ücretsiz
yararlanabilmektedirler.
SPOR
Spor kültürünün öğrencilerimizde yaygınlaşmasına
büyük önem veren üniversitemizde, fakülte ve
yüksekokullar arasında rekabeti dostlukla pekiştirmek
ve öğrencilerimizin boş zamanlarını spor yaparak
geçirmelerini sağlamak amacıyla çeşitli branşlarda
spor müsabakaları ve spor şenlikleri düzenlenmektedir.
Sporun çeşitli branşlarında Türkiye birincilikleri ve hatta
rekorları elde eden üniversitemizin fiziki olanakları da son
derece geniştir. Sporun hemen hemen tüm branşlarında
üniversitemizin öğrencilerimize sunduğu ve sunmayı
planladığı fiziki olanaklar.
• 1100 kişi kapasiteli, olimpik ölçülerde ve içerisinde
fitness salonu, derslikler ve idari ofislerin de bulunduğu,
çeşitli branşlarda spor faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine
uygun özelliklere sahip 1 adet spor salonumuz, (Terzioğlu
yerleşkesi)
• 2 adet açık basketbol sahası, (Terzioğlu yerleşkesi)
• 1 adet tenis kortu, (Terzioğlu yerleşkesi)
• 400 kişi kapasiteli 1 adet spor salonu, (Anafartalar Yerleşkesi)
• Antrenmanlar için 1 adet spor salonu, (Dardanos Tesisleri)
27
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
BESLENME
• 1 adet tenis kortu, (Dardanos Tesisleri)
• 165 -1005 m. ebatlarında suni çim futbol sahası ve etrafında koşu pisti ve bisiklet yolunun da
olduğu spor alanlarımız, (Dardanos Tesisleri)
• 1 adet yarı olimpik ölçülerde yüzme havuzu, (Dardanos Tesisleri)
• Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 730 kişi kapasiteli, olimpik ölçülerde ve içerisinde 3
adet jimnastik ve kondisyon amaçlı salonların da bulunduğu çeşitli branşlarda spor faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesine uygun özelliklere sahip 1 adet spor salonu bulunmaktadır. Tüm bunların yanı
sıra üniversitemizin ilçelerde bulunan meslek yüksekokullarında basketbol, futbol başta olmak üzere
çeşitli branşlarda spor yapabilme imkânı mevcuttur. Üniversitemizde fakülte ve yüksekokullar arasında
düzenlenen spor müsabakaları, yaz spor şenlikleri, Türkiye Üniversitelerarası spor müsabakaları gibi
çeşitli spor faaliyetleri sürdürülmektedir.
SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMETLER ARACILIĞIYLA SOSYAL ÖĞRENME ORTAMI
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencilerinin girişimci, değişiklikleri özümsemiş, sürekli
öğrenmeyi öğrenmiş, ekip çalışması yapabilen, sorumluluk alabilen, sorunları çözümleyebilen,
başarının sabır ve devamlı çalışmaktan geçtiğini bilen, toplumun sorunlarına duyarlı, başkalarının
hakkına saygılı olan, dürüstlükten sapmayan, sevginin ve dostluğun egemenliğine inanan bireyler
olmasını ister. Bundan dolayı sadece eğitim ve öğretime değil, sosyal ve kültürel faaliyetlere de büyük
önem verir.
Üniversitemizde belirli gün ve haftalarda sempozyum, panel, konferans, tiyatro, sergi, konser, sinema
gösterimleri ve spor müsabakaları düzenlenmekte, çeşitli amaçlarla geziler organize edilmekte,
öğrencilerimize ve Çanakkale halkına faydalı olacağı düşünülen mesleğinde isim yapmış konuklar
davet edilmektedir.
Öğrencilerimizin, üniversitede ders dışında geçirdikleri süreyi verimli ve en iyi şekilde
değerlendirmelerini sağlamak üniversitemizin ana hedeflerinden birisidir. Bu amaçla kurulan
topluluklarımız öğrencilerimizin; izleyici olmaktan çok katılımcı, sanatla ve kültürle harmanlanan,
sosyal olarak aktif olmalarını sağlamaktadır. Bu nedenledir ki, üniversitemizde düzenlenen
etkinliklerde öğrenci topluluklarımızın önemli bir katkısı bulunmaktadır. Sizler de ilgi alanlarınıza
yönelik 145 topluluktan birinde yer alabilir, akademik danışmanlar gözetiminde ilgi alanlarınıza
yönelik etkinlikler yapabilirsiniz.
Üniversitemiz çeşitli fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına bağlı birimlerde yıl içinde çok
sayıda etkinlik gerçekleştirmektedirler. Üniversitemizle birlikte pek çok kamu kurum ve kuruluşlarının
yararlandığı Troia Kültür Merkezi, Süleyman Demirel Konferans Salonu, İÇDAŞ Kongre Merkezi ve
Dardanos Yerleşkesi etkinliklerin yoğunlukla yapıldığı yerlerdir.
28
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
• 1 adet açık basketbol sahası, (Dardanos Tesisleri)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Engelliler Koordinasyon Birimi (EKB), üniversite yerleşkesinin
merkezinde engelli bireyler ile tüm idari ve akademik personelin de erişebileceği bir noktada olup
üniversitenin toplu ve aktif yaşamına bireylerin entegre olmasını sağlamayı hedefleyen bir birimdir.
Bu birimde; üniversitemizin bütün bölümlerindeki öğrencilerimizin öğrenim süresince
karşılaşabilecekleri sorunlara çözümler üretilmektedir. Amacımız üniversitemizde engelli öğrencilerin
öğrenimlerini sürdürdükleri sırada ihtiyaçlarına yönelik araç-gereç temini, özel ders materyallerinin
hazırlanması konusunda olanak sağlayarak, engelli öğrencilerin akademik başarı ve eğitimleri
önündeki kısıtlamaları kaldırmak, birey olarak kendilerini özgürce geliştirmelerine destek vermek
engelli öğrencilerin yaşam kalitesini arttırmak ve sosyalleşmelerine yardımcı olmaktır.
Bu amaç çerçevesinde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Engelliler Koordinasyon Birimi, engelli
öğrenciler ve üniversitemizde görev yapan idari ve akademik personeli engellilik konusunda
bilgilendirmek, bu konuda farkındalığı ve duyarlılığı oluşturabilmek için çalışmalar yürütmektedir. Bu
kapsamda, birim tarafından ulusal ve uluslararası projeler sürdürülmektedir.
29
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
ENGELLİLER KOORDİNASYON BİRİMİ
ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI
Üniversitemiz Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı 145 öğrenci topluluğu
bulunmaktadır. Bu öğrenci topluluklarıyla üniversitemiz sadece bölgesinde değil, Türkiye’de sesini
duyurmuştur. ÇOMÜ öğrenci kulüpleri sayısı itibariyle Türkiye’de birinci sıradadır. ÇOMÜ’de yönetim
nezdinde öğrenci çok kıymetlidir ve Üniversite ile ilgili kararlarda öğrencilerin duygu ve düşüncelerine
çok önem verilir.
Öğrenci toplulukları her yıl pek çok şehir içi ve dışı kültür ve inceleme gezileri düzenler. Bunlara
ek olarak öğrencilerimizin sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında öğrenci kulüplerinin büyük katkısı
olmaktadır. En dikkat çekici özellik ise bu kulüplerin sadece Üniversite ile sınırlı kalmayıp, Çanakkale ve
çevresindeki yardımlaşma faaliyetlerine de yoğun bir şekilde katılmalarıdır. Örneğin pek çok öğrenci
topluluğumuz Çanakkale çevresini güzelleştirmeye katkı vermekte, muhtaç öğrencilere yardım
edilmesi, engelliler için sosyal faaliyetler düzenlenmesi gibi gönüllü çalışmalar yapmaktadırlar.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
30
Kanserle Savaş Topluluğu
Kavramsal Sanat Topluluğu
Kitap Dostları Topluluğu
Kültür ve Edebiyat Topluluğu
Müzikle İletişim Topluluğu
Ortak Akıl-Tarihi ve Kültürel Değerleri Araştırma
Tanıtma Topluluğu
Özel Eğitim Topluluğu
Pedal Topluluğu
Peyzaj Topluluğu
Polifonik Korolar Topluluğu
Psikolojik Dnışmanlık ve Rehberlik Topluluğu
Radyo Topluluğu
Robotik Sistemler Topluluğu
Rüzgar Sörfü Topluluğu
Sağlık Hizmetleri Topluluğu
Sağlık İçin Spor
Sağlıkta Bilimsel Araştırmalar Topluluğu
Sanat ve Sinema Topluluğu
Satranç Topluluğu
Seramik Topluluğu
Simurg Düşünce Topluluğu
Sinema ve Medya Topluluğu
Sosyal ve Düşünsel Araştırmalar Topluluğu
Sosyoloji Topluluğu
Spor Bilimleri Topluluğu
Spor ve İzcilik Topluluğu
Sportif Balıkçılık Topluluğu
Sualtı Topluluğu
Tarih Topluluğu
Tasavvuf Topluluğu
Terapi Topluluğu
Tiyatro Topluluğu
Toplum Gönüllüleri Topluluğu
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Turizm Topluluğu
Turkmsıc Topluluğu
Türk – Japon Dostluk Topluluğu
Türk El Sanatları Topluluğu
Türk Halk Müziği Topluluğu
Türk Kültürü Topluluğu
Ufuk Ötesi Topluluğu
Vatanseverler Korumalı Futbol Topluluğu
Vizyon Topluluğu
Yabancı Diller Topluluğu
Yelken Topluluğu
Yerel Yönetimler ve Üniversite Etkileşim Topluluğu
57.Alay Topluluğu
2023 Yüzüncü Yıl Topluluğu
31
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
AEGEE Topluluğu
Afet Eğitim Topluluğu
Aktif Gençlik Topluluğu
Aktif Sporcular Topluluğu
Anadolu Uygarlıklarını Tanıtma Topluluğu
Amerikan Kültürel Değişimi Topluluğu
Arama Kurtarma Toplululuğu
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Topluluğu
Atatürkçü Düşünce Topluluğu
Bilim Kurgu ve Fantezi Topluluğu
Biyoloji Topluluğu
Boks Topluluğu
Biyoteknoloji Gen Bilimleri Topluluğu
Capoeira Topluluğu
Caz Topluluğu
Çağdaş Yaşam Topluluğu
Çanakkale Savaşları Araştırma ve Tanıtma Topluluğu
Çanakkale ve Çevresi Halkbilim Topluluğu
Çevre Topluluğu
Çevre Teknolojileri ve Araştırma Topluluğu
Dağcılık Topluluğu
Digital Sanatlar Topluluğu
Doğu Batı Topluluğu
Eğitimci Gençler Topluluğu
Elektronik Sporlar Topluluğu
Erasmus Topluluğu
Erken Çocukluk Eğitimi Topluluğu
Etik Topluluğu
Evrensel Kültür Topluluğu
Fizik ve Astronomi Topluluğu
Fotoğrafçılık Topluluğu
Futbolda Aktif Taraftarlar Topluluğu
Genç Girişimciler Topluluğu
Geomatik Topluluğu
Genç Kızılay Topluluğu
Genç Sinerji Topluluğu
Genç Tema Topluluğu
Genç Vizyon Kültür Edebiyat Topluluğu
Gıda Topluluğu
Go Topluluğu
Halk Oyunları ve Gösteri Topluluğu
Halkla İlişkiler Topluluğu
Havacılık Topluluğu
Hayat Rehberi Topluluğu
HAYKO Yaşam Hakkına saygı Topluluğu
Hisar -Fikir ve Sanat Araştırmaları Topluluğu
İletişim Topluluğu
İlk Nefes Topluluğu
Kale Medya ve Etkinlik Topluluğıu
ALEGRO Müzik Topluluğu
An Tutulması Topluluğu
Araştırma ve Geliştirme Topluluğu
Akademik Araştırmalar Topluluğu
Birleşmiş Milletler Öğrenci Simülasyonu Topluluğu
Beyaz Perde Topluluğu
Biga Değerleri Topluluğu
Ekonomi Psikolojisi Araştırma Topluluğu
Entelektüel Gelişim ve Kariyer Topluluğu
Biga Halk Bilim Topluluğu
İktisadi Düşünce ve İnovasyon Topluluğu
Kamusal İlişkiler ve Stratejik Planlama Topluluğu
Kafkas Halk Dansları Topluluğu
Kişisel Gelişim Topluluğu
Maliye Topluluğu
Perde Arkası Tiyatro Topluluğu
Proje Geliştirme ve Girişim Topluluğu
Siyasal İlişkiler Topluluğu
Sosyal Sorumluluk Topluluğu
Sosyal Dayanışma ve Ekonomik Araştırmalar Top.
Spor ve Sosyal Etkinlik Topluluğu
Uluslararası İlişkiler Topluluğu
Umut Işığı Topluluğu
Yedinci Sanat Topluluğu
Yetkinliğe Dayalı İnsan Kaynakları Topluluğu
Yönetici Topluluğu
Kültürel Değerleri Tanıtma ve Yaşatma Topluluğu
Katılımcı İdeal Gençlik Topluluğu
Ekonometri Topluluğu
İlçe Toplulukları
Bayramiç Kültür ve Sanat Topluluğu
Assos Kültür Topluluğu
Bozcaada Öğrenci Topluluğu
Çan Enerji Topluluğu
Çan Lojistik Topluluğu
Çan M.Y.O Öğrenci Topluluğu
Çan MYO Pazarlama ve Sosyo Ekonomik Topluluğu
Çan M.Y.O Mekatronik Topluluğu
Çan M.Y.O. Sanat Kültür Bilim Topluluğu
Çan M.Y.O YeraltıTopluluğu
Ezine Kişisel Gelişim Topluluğu
Gelibolu Kültür Sanat Topluluğu
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Öğrenci Topluluğu
Gökçeada Gastronomi Topluluğu
Gökçeada Öğrenci Topluluğu
Yenice Kültür ve Sanat Topluluğu
Ayvacık Mutfak Sanatları ve Turizm Topluluğu
32
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga Toplulukları
Üniversitemizin siz değerli öğrencilerine sunduğu
diğer olanaklar ile ilgili detaylı bilgilere
www.comu.edu.tr
adresinden ulaşabilirsiniz.
Yayına Hazırlayanlar
ÇOMÜ Basın Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü
ve
ÇOMÜ Matbaası
Tel: (0286) 218 00 18
Faks: (0286) 218 05 28
E-Posta: [email protected]
İnternet Sitesi: www.comu.edu.tr
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
Tel: (0286) 218 00 18
Faks: (0286) 218 05 15
E-Posta: [email protected]
İnternet Sitesi: http://ogrenciisleri.comu.edu.tr
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü
Terzioğlu Yerleşkesi 17100 – ÇANAKKALE
AĞUSTOS 2014
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
33
Download

ÇANAKKALE ONSEKİZ MAR T ÜNİVERSİTESİ