BERUFSREIFEPRÜFUNG
Matura nachholen und Erstsprache perfektionieren
VANREDNA MATURA
Nadoknaditi maturu i usavršiti prvi jezik
.
MESLEKI OLGUNLAŞMA SINAVI
Üniversiteye hazırlanırken başarını
anadilde göster
Gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und aus Mitteln des Bundesministerium
für Unterricht, Kunst und Kultur
Neues und kostenloses Zusatzangebot:
•
Bosnisch, Kroatisch, Serbisch, Türkisch
auf Maturaniveau
•
Individuelle Lernbegleitung
•
Beratungen jetzt auch auf BKS & Türkisch
Aufstieg und freien Zugang zum Studium.
Die Berufsreifeprüfung ermöglicht beruflichen
npflichtig.
Das allgemeine Angebot der BRP bleibt koste
ich.
mögl
sch
Engli
z.B.
wie
chen
dspra
Weitere Frem
Nova i besplatna dodatn
a po
nuda:
•
•
•
Bosanski, hrvatski, srpski
, turski na nivou mature
Individualna podrška pri
učenju Savetovanje i na bosansko
m, hrvatskom, srpskom
& tursko
m
Vanredna matura omogućav
a stručni napredak i neogra
ničeni pristup studiranju. Op
ponuda vanredne mature se
šta
i dalje plaća. Mogući su i dru
gi strani jezici na primer eng
leski.
metlerimiz:
iz
Yeni bedelsiz ek h
l eğitimi rvatça ve Sırbça di
Hı
,
ça
ak
şn
Bo
,
çe
viyesinde Türk
• Üniversite se
renim programı
• Kişiye özel öğ
Sırbça
akça, Hırvatça ve
• Türkçe, Boşn nışmanlık
dillerinde de da
elebilirsiniz.
a yüks
ıp meslek hayatınızd
tenin kapılarını aralay
rsi
ive
rslar ücrete tabidir ve
Ün
ku
de
ki
sin
rda
ye
lla
sa
BRP
la birlikte diğer da
ak
olm
siz
ret
üc
en
nulmaktadır.
Türkçe eğitimi tamam
av yapma imkanı su
sın
de
de
ler
dil
er
diğ
a
İngilizcenin yanı sır
Kostenlose Beratung und Info:
NURCAN ÖZGENER
BARKA EMINI
YAVUZ CERI
Lichteneggerstraße 10
A- 4600 Wels
T +43 (0) 7242 / 2055 - 3233
[email protected]
www.bfi-ooe.at
Alfred-Dallinger-Platz 1
A-1034 Wien
T +43 (1) 81178 - 10128
[email protected]
www.bfi-wien.at
Alfred-Dallinger-Platz 1
A-1034 Wien
T +43 (1) 81178 - 10130
[email protected]
www.bfi-wien.at
Download

meslekı olgunlaşma sınavı berufsreıfeprüfung vanredna