Yetkinlikler
Proaktif
Davranış
Farklılaştırılmış
Öğretim
Yaşam Koçluğu
Öğretimsel
Koçluk
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
BÖLÜM 3: PROAKTİF DAVRANIŞ
Ayşe BULDUK
Anıl AKMAN
Kemal AYBATAN
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı
Stephen R. COVEY
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
Karakter Etiği
• Başarının temeli olan dürüstlük, alçakgönüllülük,
bağlılık, ölçülü olmak, cesaret, adalet, sabır,
çalışkanlık, yalınlık, herkese iyilik ettir.
• Karakter etiği, etkili yaşamın temel ilkeleri olduğunu
ve insanların, ancak bu temel ilkeleri öğrenip kendi
temel kişilikleriyle bütünleştirdikleri taktirde gerçek
başarıyla, yakalayabileceklerini öğretti.
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
İlkeler
•
•
•
•
•
•
Hakkaniyet
Tutarlılık
Dürüstlük
İnsan onuruna saygı
Hizmet etme
Üstün kalite
•
•
•
•
•
Gelişime önem verme
Koşulsuz sevgi
Sabır
Yardım etme
Destek olma
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
Kişilik Etiği
• Başarı daha çok, kişiliğin, toplumdaki imajın, tavır ve
davranışların, insanlar arası etkileşim süreçlerini
kolaylaştıran beceri ve tekniklerin sonucunda elde
edileceğini ifade eder.
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
Birincil ve İkincil Büyüklük
• Kişilik etiği ikincildir. İkincil özelliklerin uzun süreli
ilişkilerde tek başlarına kalıcı bir değeri yoktur.Köklü
bir dürüstlük ve temelde güçlü bir karakter yoksa,
uzun süreli ilişkilerde başarısızlık ortaya çıkar.
Karakter etiğinin temelinde etkili olmayı yöneten
ilkeler vardır.
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
Paradigma
“algılamak, anlamak, yorumlamak”
“Düşündüklerimiz yada
inandıklarımız nesneleri
görüşümüzü etkiler”
J. Berger
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
Paradigma
“algılamak, anlamak, yorumlamak”
“Hepimiz cisimleri oldukları gibi gördüğümüzü,
nesnel olduğumuzu düşünürüz. Oysa bu doğru
değildir. Biz dünyayı olduğu gibi değil olduğumuz
gibi görürüz”
“metro”
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
İçten Dışa
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
“Sürekli yaptığımız şey neyse, biz oyuz.
O halde mükemmellik bir eylem değil, bir
alışkanlıktır.”
Aristo
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
Alışkanlık
• Bilgi (Kurumsal paradigmadır. Ne
yapmalı, Neden yapmalıyız),
BİLGİ
• Beceri (Nasıl yapmalı),
• Arzu (Yapma isteğimizin bir
dürtüsüdür.)
Kesişmesi olarak
tanımlanmaktadır.
BECERİ
ARZU
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
Ü: İstenilen sonuçların üretilmesi
ÜY: Üretme Yeteneği
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
“PROAKTİF DAVRANIŞ”
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
Özbilinç
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
Sosyal Ayna
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
3 Sosyal Harita
Genetik Determinizm
Psişik Determinizm
Çevresel Determinizm
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
Etki
Tepki
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
Etki
Tepki
Öz
Bilinç
Seçme
Özgürlüğü
Hayal
Gücü
Bağımsız
İrade
Vicdan
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
PROAKTİVİTE
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
3 Merkezi Değer
Deneyimsel
Bizim var ettiklerimiz
Tutumsal
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
İnisiyatif
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
Etkin-Edilgen
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
Dilimizi Dinlemek
Almanca
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
Reaktif / Proaktif olmak…
• Reaktif Olmak
• Proaktif Olmak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Yapabileceğim hiçbir şey yok.
İşte ben böyleyim.
Beni öyle kızdırıyor ki.
Buna izin vermezler.
Bunu yapmam gerekiyor.
Yapamam.
Yapmalıyım.
Keşke.
Seçeneklerimize bir bakalım.
Farklı bir yaklaşımı seçebilirim.
Duygularımı kontrol edebilirim.
Ben etkili bir sunuş yapabilirim.
Uygun bir tepkiyi seçeceğim.
Seçerim.
Yeğliyorum.
Yapacağım.
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
Reaktif İnsanların Öğrenememe
Hastalığı
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Aslında sorun yok! “Sorunu kabul etmeme”
Biz sorunu çözdük “Sorunu görüp de görmeme”
Her şey aklımda “Bilgiyi paylaşmama”
Gördüğüm bana yeter “İlişkilendirmeme”
Ders almam, ders veririm “Ders almama”
Ben bilirim sendromu “Bilgi üretilmesini engelleme”
Suçlu kim “Sorunlarla kişileri karıştırma”
Çözüm şu, hayır bu “Yapıyı ve sistemi anlamama”
Biz başarılıyız “Geçmişin başarılarına sığınma”
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
İlgisizlik
İlgi Alanı
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
İlgi Alanı
Etki Alanı
İlgimizin hangi dairenin içinde olduğunu anlamanın en kolay yolu
“Olsaydı”lar ve “Olabilirim”leri birbirinden ayırabilmektir. İlgi alanı
“Olsaydı”larla doludur.
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
Karşılaştığımız Sorunlar
Dolaylı Denetim
Dolaysız Denetim
Denetim Dışı
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
İlgi
İlgi
Etki Alanı
Etki Alanı
Alanı
Alanı
PROAKTİF ODAK
(Pozitif Enerji etki Alanını genişletir)
REAKTİF ODAK
(Negatif Enerji Etki Alanını
daraltır)
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
“Olsaydı”lar ve “Olabilirim”ler
“Evimin borçları bitmiş olsaydı çok mutlu olurdum.”
“Despot olmayan bir patronum olsaydı…”
“Saha sabırlı bir eşim olsaydı…”
“Daha itaatli çocuklarım olsaydı…”
“Diplomam olsaydı…”
“Kendime ayırabileceğim daha fazla zamanım
olsaydı…”
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
Değneğin Diğer Ucu
Sonuçlar-Hatalar
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
Download

proaktif davranış