SAYI 16 / EYLÜL 2014
www.uroturk.org.tr
23.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ
ANTALYA’DA GERÇEKLEŞİYOR.
Değerli Meslektaşlarımız,
Türk Üroloji Derneği tarafından düzenlenen “23.
Ulusal Üroloji Kongresi”, 16 - 19 Ekim 2014
tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecektir. Bu yılda
ülkemizde faaliyet gösteren tüm meslektaşlarımız ve
tıpta uzmanlık öğrencilerinin katılımıyla güncel
bilginin paylaşılması ve ürolojide yeniden bir buluşma ortamının hazırlanması amaçlanmıştır. Toplantıda
üretilen bilginin sunulması için oral-poster video
bildiri oturumları da yer alacaktır.
Bu kongrenin hazırlanma aşamasında profesyonel bir
şekilde organize olmuş ve 46 kişiden oluşan Bilimsel
Komite çalışmalarını tamamlamış ve alanlarında çok
seçkin uluslararası katılımcılar belirlenmiştir.
Türk Üroloji Derneği eğitim ve bilim politikası
doğrultusunda 23. Ulusal Üroloji Kongresi’nde
Antalya’da görüşmek dileğiyle saygılarımızı sunarız.
Türk Üroloji Derneği Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Bülent Semerci
Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu
Prof. Dr. Cankon Germiyanoğlu
Prof. Dr. Önder Yaman
Prof. Dr. Eyyüp Gümüş
Prof. Dr. Recep Büyükalpelli
Prof. Dr. Faruk Yağcı
Prof. Dr. M. Derya Balbay
Prof. Dr. Hakan Kılıçarslan
Prof. Dr. Yılmaz Aksoy
Prof. Dr. Çetin Dinçel
TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ
İÇANADOLU ŞUBESİ
TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ
GÜNEYDOĞU ŞUBESİ
Bilindiği
gibi
ülkemizde
Eğitim
ve
Araştırma
Hastaneleri hem
hizmet hem de
akademik
faaliyetler
açısından
önemli görevler yüklenmiştir. Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biri olan Ankara Numune Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'nde Üroloji A Kliniği olarak geçtiğimiz haftalar
içerisinde birkaç akademik faaliyette bulunduk.
Detaylar Sayfa 3’te
Türk
Üroloji
Derneği Güneydoğu Şubesi’nin
2013-2014
akademik
yılı
Ocak ayı toplantısı 24 Ocak 2014
tarihinde Gaziantep Tilmen Otel’de
gerçekleştirilmiştir.
‘’Çocukluk
Çağı Taş Hastalıklarına Yaklaşım’’ konulu toplantı Gaziantep
Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Haluk ŞEN’in sunumu; Gaziantep’ten ve çevre
illerden toplantıya katılan çok sayıda Üroloji Uzmanının soru ve
katkılarıyla oldukça verimli geçmiş ve neticelenmiştir.
Detaylar Sayfa 4’te
Türkiye ESRU
Yeni bir dönem...
31 Ekim 2013 günü Antalya'da 1. Büyük Üroloji
Buluşması'nda yapılan seçimler ile yeni yönetim olarak
bayrağı devraldık. Yönetim Türkiye'nin asistan yoğunluğuna
göre her bölgeden bir kişinin olmasına özen gösterildi.
İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Balıkesir, Erzurum ve Kahramanmaraş'tan arkadaşlarımız temsilci yönetimde yerini aldı.
Detaylar Sayfa 3’te
Sevgili Arkadaşlar, Değerli Meslektaşlarım,
Türkiye ESRU bayrağını devraldığımız Kasım 2013'den itibaren
çok aktif ve başarılı bir dönemi geride bıraktık. Başta Ankara ve
Istanbul olmak üzere tüm bölgelerde gerçekleştirdiğimiz faaliyetler, meslektaşlarımızın aktif katılımları ile daha anlamlı ve yararlı
hale geldi. Türk Üroloji Derneği'nin de yardım ve destekleri ile
planladığımız faaliyetler önümüzdeki dönemde de artarak devam
edecektir. Aralık 2013 tarihinde yeni yönetim kurulu olarak
Ankara'da Türk Üroloji Derneği Bilimsel faaliyetleri kapsamında
Türkiye ESRU tanıtımını gerçekleştirdik. Takiben Şubat ayında İç
Anadolu şubesi ile ortak gerçekleştirdiğimiz İstatistik kursu ve
sertifikasyon programına genç meslektaşlarımızın da katılımını
sağladık. Bununla birlikte 7-8 Şubat 2014'te İstanbul'da gerçekleştirilen III. Pediatrik Ürololitiazis Kursu'na, Endoüroloji Derneği
tarafından Türkiye ESRU'ya ayrılan kontenjan doğrultusunda,
asistan arkadaşlarımızın da aktif katılımı ve yararlanmaları sağlandı. Ayrıca ilkini Ocak ayında İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz ve
ikincisini Mart 2014'te, Ankara'da planladığımız, Türkiye ESRU
Kurulu toplantıları ile klinik asistan temsilcisi arkadaşlarımızın
fikir ve önerilerinden yararlanarak önümüzdeki dönem faaliyetlerimizi planladık. Önümüzdeki dönemde de, Mart ayında Ankara ve
İstanbul'da planladığımız Akademik yazımın incelikleri kursları,
Mart, Nisan ve Mayıs aylarında Ankara ve Kayseri'de planladığımız canlı ameliyat kursları, bölgelerde Türk Üroloji Derneği
şubeleri ile ortak düzenlediğimiz bilimsel programlar ile faaliyetlerimize kesintisiz devam etmeyi planlıyoruz. Ayrıca Nisan ayında
Stockholm'de gerçekleştirilecek EAU 2014 Kongresi kapsamında
planlanan ESRU yönetim kurulu seçimlerinde Türk Üroloji Derneği'nin de desteği ile aday olarak, Türkiye'yi Avrupa'da en iyi
şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz. Tüm bu hedefler ve planlanan
aktiviteler doğrultusunda, başta asistan arkadaşlarımız olmak
üzere tüm meslektaş ve hocalarımızın bizlere desteği ve aktif
katılımları önem arzetmektedir. Bugüne kadar olan aktivitelerimize
aktif katılımlarınız ve desteğiniz için teşekkür eder, önümüzdeki
dönemde de sizleri aramızda görmeyi temenni ederim.
Saygılarımla..
Dr. Selçuk Sarıkaya
Türkiye ESRU II. Başkanı
Detaylar Sayfa 3’te
SAYI 16 / EYLÜL 2014
www.uroturk.org.tr
SAYI 15 / OCAK 2010
İMT‹YAZ SAH‹B‹
Dr. Ateş KADIO⁄LU
EDİTÖR KÖŞESİ
GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Dr. Can BAYD‹NÇ
YAZI ‹ŞLER‹ MÜDÜRLER‹
Dr. Murat D‹NÇER
Dr. Kenan KORKMAZ
YÖNET‹M YER‹ ADRES‹
TÜRK ÜROLOJ‹ DERNE⁄‹
Prof. Nurettin Öktem Sokak
Lale Palas Apt. 18/2 34382
Şişli / ‹stanbul
TELEFON
0212 232 46 89
0212 241 76 62
FAKS
0212 233 98 04
ELEKTRON‹K POSTA
[email protected]
TASARIM
Pasifik Reklam
YAYIN TÜRÜ
TÜRK ÜROLOJ‹ DERNE⁄‹N‹N
2 AYDA B‹R YAYINLANAN
BEDELS‹Z SÜREL‹ YAYINIDIR.
HER HAKKI SAKLIDIR.
YAZILI ‹Z‹N OLMAKSIZIN
ÇO⁄ALTILMASI YASAKTIR.
‹NDEX
SAYFA 2
Editör Köşesi
SAYFA 3
TÜD İçanadolu Şubesi
Türkiye ESRU
SAYFA 4
TÜD Güneydoğu Şubesi
SAYFA 5
Komite Listesi
SAYFA 6
Kanıta Dayalı Dergi Kulübü (KDDK)
SAYFA 7
TÜD Kuzey Marmara Şubesi Yönetim Kurulu
SAYFA 8
Kültür & Sanat
Sayfa2
Sayın Meslekdaşlarım
Uzunca bir aradan sonra bir kez daha
‘e-Ürotürk’ aracılığıyla sizlerle buluşmanın
heyecan
ve
mutluluğu
içindeyiz.
Bildiğiniz gibi haziran 2007 yılında yayınlanan ilk sayı ile yayın hayatına
başlamıştır ve ocak 2010 tarihine kadar
kesintisiz süren yayın hayatı basılı olarak
tüm üyelere ulaştırılmıştır. Aslında bu
süreç iki aşamada gerçekleşmiş ve
2008 yılında oluşturulan yeni yönetim
kurulu sonrası
içerik ve dağıtım ağı
genişleyerek, gelişmiştir. Bu süreçte yayın
kurulu da bu dönemde iki kez
değişmiştir.Bu vesileyle bugüne kadar
katkıda bulunan tüm yayın kurulu üyelerine teşekkür ederiz. Geçmiş dönemden
edinilen tecrübeler ışığında ve yeniden
oluşturulan yayın kurulunun heyecanı ile
çok daha zengin bir içerik ve güncel bilgiler
ile
e-ürotürk olarak karşınızda
olacağız. Ulusal kongrelerimiz sırasında
basılı olarak yayınladığımız ‘Kongre
Ürotürk’ bugüne kadar olduğu gibi
kongrelerimiz esnasında sizlere ulaşmaya devam edecektir. Türk Üroloji Derneği
üyeleri arasında , haber,bilgi ve iletişimin
sağlanmasında önemli rolü olduğuna
inandığımız gazetemizin hepinizin destek
ve güvenine ihtiyacı var. ülkemizde ve
mesleğimizde bir süredir devam eden
mediyokrasi egemenliğindeki bu süreçte
sorunlarımızı paylaşacağımız bir platform
oluşturma çabalarınada desteklerinizi
bekliyoruz . Bu sayıda sizlere Türk Üroloji
Derneği
şube
yönetimlerinin
gerçekleştirdiği aktivitelerden haberler ve
yeni çalışma gruplarının bilgilerini sunuyoruz . Bu yıl 23. Kez gerçekleştireceğimiz
oldukça zengin bilimsel ve sosyal aktviteler içeren Ulusal kongremizin duyurusunu
sayfalarımızda bulacaksınız. Gelecek ay
‘Kongre Ürotürk’ de buluşmak dileğiyle
saygılarımı sunarım.
Dr. Murat Dinçer
www.uroturk.org.tr
SAYI 16 / EYLÜL 2014
TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ
İÇANADOLU ŞUBESİ
Dr. Özer Güzel
Bilindiği gibi ülkemizde Eğitim
ve Araştırma Hastaneleri hem
hizmet hem de akademik
faaliyetler açısından önemli
görevler yüklenmiştir. Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından
biri olan Ankara Numune Eğitim
ve Araştırma Hastanesi'nde
Üroloji A Kliniği olarak
geçtiğimiz haftalar içerisinde
birkaç akademik faaliyette bulunduk. Bunlardan ilki Türk Üroloji
Derneği İç Anadolu Şubesi ve Ankara Numune Eğitim ve Araştırma
Hastanesi ortak koordinasyonu ile hastanemiz konferans salonunda
düzenlenen Biyoistatistik Kursudur. 15 Şubat 2014 tarihinde yaklaşık
100 katılımcı ile gerçekleştirilen kursta Hacettepe Üniversitesi Tıp
Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem
Karabulut tarafından oldukça bilimsel ve samimi bir ortamda temel
istatistik bilgileri verilmiştir. Gerek kurs sırasında gerekse sonrasında
oldukça olumlu tepkiler aldığımız katılımcılara kurs sonrası sertifikaları
verilmiştir. Ayrıca Endoüroloji Derneği öncülüğünde 20 Şubat 2014
tarihinde hastanemizde 1e1 Laparoskopi Kursu düzenlenmiştir. Canlı
ameliyatlar eşliğinde (Laparoskopik adrenalektomi, Laparoskopik kist
dekortikasyonu) hem teorik hem de pratik uygulamalar ile 3 kursiyere
temel laparoskopi eğitimi verilmiştir. Önümüzdeki günlerde (6 Mart
2014 tarihinde) yine Endoüroloji Derneği faaliyetleri kapsamında
hastanemizde 1e1 Retrograd İntrarenal Cerrahi kursu yapılacaktır.
Yapılacak kursun hazırlığı ve heyecanı içerisindeyiz.
Türkiye ESRU
Sevgili Arkadaşlar, Değerli Meslektaşlarım,
Türkiye ESRU bayrağını devraldığımız Kasım 2013'den
itibaren çok aktif ve başarılı bir dönemi geride bıraktık. Başta
Ankara ve Istanbul olmak üzere tüm bölgelerde
gerçekleştirdiğimiz faaliyetler, meslektaşlarımızın aktif
katılımları ile daha anlamlı ve yararlı hale geldi. Türk Üroloji
Derneği'nin de yardım ve destekleri ile planladığımız
faaliyetler önümüzdeki dönemde de artarak devam edecektir.
Aralık 2013 tarihinde yeni yönetim kurulu olarak Ankara'da
Türk Üroloji Derneği Bilimsel faaliyetleri kapsamında Türkiye ESRU tanıtımını gerçekleştirdik. Takiben Şubat ayında İç
Anadolu şubesi ile ortak gerçekleştirdiğimiz İstatistik kursu
ve sertifikasyon programına genç meslektaşlarımızın da
katılımını sağladık. Bununla birlikte 7-8 Şubat 2014'te
İstanbul'da gerçekleştirilen III. Pediatrik Ürololitiazis
Kursu'na, Endoüroloji Derneği tarafından Türkiye ESRU'ya
ayrılan kontenjan doğrultusunda, asistan arkadaşlarımızın da
aktif katılımı ve yararlanmaları sağlandı. Ayrıca ilkini Ocak
ayında İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz ve ikincisini Mart
2014'te, Ankara'da planladığımız, Türkiye ESRU Kurulu
toplantıları ile klinik asistan temsilcisi arkadaşlarımızın fikir
ve önerilerinden yararlanarak önümüzdeki dönem faaliyetlerimizi planladık. Önümüzdeki dönemde de, Mart ayında
Ankara ve İstanbul'da planladığımız Akademik yazımın
incelikleri kursları, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında Ankara ve
Kayseri'de planladığımız canlı ameliyat kursları, bölgelerde
Türk Üroloji Derneği şubeleri ile ortak düzenlediğimiz bilimsel programlar ile faaliyetlerimize kesintisiz devam etmeyi
planlıyoruz. Ayrıca Nisan ayında Stockholm'de gerçekleştirilecek EAU 2014 Kongresi kapsamında planlanan ESRU
yönetim kurulu seçimlerinde Türk Üroloji Derneği'nin de
desteği ile aday olarak, Türkiye'yi Avrupa'da en iyi şekilde
temsil etmeyi hedefliyoruz. Tüm bu hedefler ve planlanan
aktiviteler doğrultusunda, başta asistan arkadaşlarımız
olmak üzere tüm meslektaş ve hocalarımızın bizlere desteği
ve aktif katılımları önem arzetmektedir. Bugüne kadar olan
aktivitelerimize aktif katılımlarınız ve desteğiniz için teşekkür
eder, önümüzdeki dönemde de sizleri aramızda görmeyi
temenni ederim.
Yeni bir dönem...
olarak neler planladığımızı, hedeflerimizin neler olduğunu
paylaştık. Sonrasında 2. oturumda Türk Üroloji Derneğini
temsilen Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu hocamızla hedefler, projeler
ve finansal destek konusunda toplantı yaptık ve bu toplantıda
birçok projemiz kabul görerek sponsor bağlantıları sağlandı.
Son olarak da Türkiye ESRU yönetim kurulu toplantısı
yapılarak hem durum değerlendirmesi hem de hedefler
yeniden masaya yatırıldı. 2. ESRU kurulu toplantısı ise Mart
ayında Ankara'da yapılacak. Bu toplantıda ise İç Anadolu
temsilcileri ve Türk Üroloji Derneği'ni temsilen ise Prof. Dr.
Önder Yaman ile buluşmayı planlıyoruz.
31 Ekim 2013 günü Antalya'da 1. Büyük Üroloji
Buluşması'nda yapılan seçimler ile yeni yönetim olarak
bayrağı devraldık. Yönetim Türkiye'nin asistan yoğunluğuna
göre her bölgeden bir kişinin olmasına özen gösterildi.
İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Balıkesir, Erzurum ve Kahramanmaraş'tan arkadaşlarımız temsilci yönetimde yerini aldı.
Hedefler belirlendi...
Dr. Özer Güzel
ANEAH Üroloji A Kliniği
2008 yılında kurulduğu günden beri asistanların ve yeni
uzmanların sorunları ve istekleri ile ilgilenmeyi hedefleyen
Türkiye ESRU bu görevi yerine getirmekte bir takım sebepler
nedeniyle zorlandı. Ancak yeni yönetim olarak ilk hedef
olarak, standardize olmayan asistan eğitimi nedeniyle gittiği
mecburi hizmetten başlayarak, tüm meslek hayatı boyunca
peşini bırakmayan sorunlarla boğuşan meslektaşlarımızın
sesini bünyesinde bulunduğumuz Üroloji derneğine duyurmak olarak belirlendi. Bu vesile ile her arkadaşımıza her an
ulaşabilmek ve onları dinleyebilmek adına veri tabanı
güncellemeleri hızla yapıldı.
Biyoistatistik
Kurs fotoğrafı 1
Biyoistatistik
Kurs fotoğrafı 2
Gençlik ve Dinamizm...
Genç bir yönetimdik, hepimiz asistandık... Hedefleri büyük
tuttuk. Bilgi çağının hızına yetişemeyen hantal yapılardan
hoşlanmıyorduk ve bir an önce artık her an yanı başımızda
olan akıllı telefonlardan ulaşılacak, her üroloji doktorunun
ihtiyacı olan bilgilere ulaşabileceği uygulamalar yapmaktı en
önemli hedef -ki 2014 ortalarında buna ulaşacağız gibibuydu. Bir diğeri 1-2 yıl geriden takip ettiğimiz kılavuzları bir
an önce çevirip meslektaşlarımıza kazandırmaktı.
Ses getirmeliydik...
Herkes tarafından ilgi ile dinlendi bu tarz hedeflerimiz. Bu
hedefler için Türk Üroloji Derneği her türlü desteği
vereceğini beyan etti. Aldığımız bu cesaretle herkesin aklının
bir yerlerinde olan ESRU'nun eski imajını yeniden kazanması
için kolları sıvadık.
Herkesle tanışalım...
Laparoskopi
Kurs fotoğrafı
İlkini Ocak ayı sonunda İstanbul'da yaptığımız ESRU kurulu
toplantılarına başladık. Bu toplantılarda Bölge Klinik Asistan
Temsilcileri ile küçük bir tanışma faslı sonrası, yeni yönetim
Saygılarımla..
Dr. Selçuk Sarıkaya
Türkiye ESRU II. Başkanı
Sosyal medya ve Web sayfası...
www.turkiyeesru.org adresimiz yeni yönetim devraldığı an
itibariyle yenilenmeye başladı. Kongre takvimi, ilgili
derneklere ve kılavuzlara tek linkle ulaşım imkanı sunuldu.
Birçok yeni bölüm eklendi. Aylık olarak güncellenecek Olgu
Sunumu, Güncel Makale Özeti ve Şimdi Asistan Olsam
köşeleri yerleştirildi. Ulusal kongrede sonuçları sunulacak
olan yeni anket çalışmaları siteye yerleştirilecek.
Hem yönetim kurulu, hem de Marmara ve İç Anadolu bölgeleri klinik asistan temsilcileri arasında Whatsapp ağı
kuruldu. Her an iletişime imkan veren bu araçlar hızlı haberleşmeyi, her an ve kolay iletişimi beraberinde getirdi. Yönetim olarak iki haftada bir Yönetim olarak toplantılar yapmaya
devam ediyoruz.
Daha önce kurulmuş olan Facebook hesabımıza, Twitter ve
LinkedIn adresleri eklendi.
Gençlik ve Dinamizmi temsil eden bir Türkiye ESRU ile;
tecrübe ve gücü temsil eden Türk Üroloji Derneği birlikte
daha güçlü ve yenilenebilir bir hal alacak.
Tüm asistan ve genç uzman arkadaşları, özellikle de
yarınların ürolojisinde söz sahibi olmak isteyenleri Türkiye
ESRU'yu takip etmelerini ve aktif olarak bu oluşumda yer
almalarını öneririm.
Sevgiler...
Dr. Zülfü SERTKAYA
Türkiye ESRU Başkanı
Sayfa 3
www.uroturk.org.tr
SAYI 16 / EYLÜL 2014
TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ GÜNEYDOĞU ŞUBESİ
23
ULUSAL
ÜROLOJİ
.KONGRESİ
Türk Üroloji Derneği Güneydoğu Şubesi’nin 2013-2014
akademik yılı Ocak ayı toplantısı 24 Ocak 2014 tarihinde
Gaziantep Tilmen Otel’de gerçekleştirilmiştir. ‘’Çocukluk Çağı
Taş Hastalıklarına Yaklaşım’’ konulu toplantı Gaziantep
Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Haluk ŞEN’in sunumu; Gaziantep’ten ve
çevre illerden toplantıya katılan çok sayıda Üroloji Uzmanının
soru ve katkılarıyla oldukça verimli geçmiş ve neticelenmiştir.
1’E 1 YERİNDE CANLI LAPAROSKOPİ KURSU
16 Ocak 2014 tarihinde Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üroloji Anabilim Dalı’nda Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakülte-
16-19 Ekim 2014 - Gloria Golf Resort Hotel, ANTALYA
Türk Üroloji Derneği;
18 Ekim 2014
Cumartesi günü
saat 14:00 - 15:00 arası
düzenlenen
“PE Tedavisinde
neden dapoxetin?
Etkinlik ve
güvenilirliğin
karșılaștırması”
konulu
uydu sempozyumda
yapılacak olan çekiliște
kazanan 2 kișiye
EAU 2015 Kongresi’ne
katılım sponsorluğu
sağlayacaktır.
Sayfa 4
Türk Üroloji Derneği Güneydoğu Şubesi’nin 2013-2014
akademik yılı Şubat ayı toplantısı 21.02.14 . tarihinde
Gaziantep Divan Otel’de Pfizzer firmasının sponsorluğunda
gerçekleştirilmiştir. BPH’de güncel tedavi konulu toplantı
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik
Şefi Prof. Dr. M. İhsan KARAMAN’ın sunumuyla ve 50’ye
yakın üroloji uzmanının katılımıyla tamamlanmıştır.
si Öğretim Üyeleri Prof.Dr. İlker Seçkiner’in ve Doç. Dr. Sakıp
Erturhan’ın eğitim koordinatörlüğünde Endoüroloji
Derneğinin “1’e 1 Yerinde Canlı Laparoskopik Cerrahi Kursu”
8 kursiyerin katılımı ile düzenlenmiş ve
canlı olarak laparoskopi ameliyaları gerçekleştirilmiştir.
Oldukça verimli geçen bu eğitim sürecinin ardından kursa
katılan hekimlere Üroloji ABD öğretim üyeleri tarafından
sertifikaları verilmiştir. Benzer eğitim programlarının yinelenmesini temennisi ile kursa katkı sunan değerli öğretim
üyelerimize ve katılan tüm kursiyerlerimize teşekkür ederiz
www.uroturk.org.tr
SAYI 16 / EYLÜL 2014
Komite Listesi
TÜRK ÜROLOJİ AKADEMİSİ
ANDROLOJİ ÇALIŞMA GRUBU
Dr. Burak Turna
Dr. Tayfun Oktar
Dr. Ateş Kadıoğlu
Dr. Eyüp Veli Küçük
ONUR, BİLİM VE HİZMET ÖDÜL
KOMİSYONU
(BRANŞ SEKRETERİ)
(BRANŞ SEKRETERİ)
Dr. Muammer Kendirci
Dr. Murat Dinçer
Dr. Yılmaz Aksoy
Dr. Murat Binbay
Dr. Eyüp Gümüş
Dr. Cankon Germiyanoğlu
Dr. Abdullah Armağan
Dr. Necati Gürbüz
Dr. Mustafa Faruk Usta
Dr. Erdem Canda
Dr. Ahmet Müslümanoğlu
Dr. Yılmaz Aksoy
Dr. Hakan Koyuncu
Dr. Bülent Erol
Dr. Asıf Yıldırım
Dr. Tolga Akman
Dr. Erdal Apaydın
Dr. M. İhsan Karaman
Dr. Metin İshak Öztürk
Dr. Engin Kandıralı
Dr. Zafer Gökhan Gürbüz
Dr. Yaşar Özgök
Dr. Y. Tarkan Soygür
Dr. Fatih Akbulut
Dr. Memduh Aydın
Dr. Turhan Çaşkurlu
Dr. Selçuk Yücel
Dr. Ege Can Şerefoğlu
Dr. Emin Özbek
Dr. Tibet Erdoğru
Dr. Orhan Ziylan
Dr. Erkan Erkan
Dr. Ahmet Tefekli
Dr. Deniz Demirci
Dr. Fatih Atuğ
Dr. Kaya Horasanlı
Dr. Volkan Tuğcu
Dr. Asıf Yıldırım
Dr. Ali Ünsal
(BRANŞ SEKRETERİ)
TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ
İNKONTİNANS ALT ÇALIŞMA GRUBU
Dr. Ali İ.Taşçı
Dr. M. Derya Balbay
Dr. Kadir Önem
Dr. Cenk Gürbüz
Dr. Murat Binbay
Dr. Bülent Akduman
Dr. Ömer Gülpınar
Dr. Murat Dinçer
Dr. Murat Arslan
Dr. Çetin Dinçel
Dr. Rahmi Onur
Dr. Abdullah Demirtaş
Dr. Berkan Reşorlu
Dr. Recep Büyükalpelli
Dr. Ömer Bayrak
Dr. Cemal Taşdemir
Dr. Apdülkadir Tepeler
Dr. Kadir Türkölmez
Dr. Burhan Coşkun
Dr. İzzet Koçak
Dr. Fatih Fordolaş
Dr. Özdal Dillioğlugil
Dr. Yiğit Akın
Dr. Öztuğ Adsan
Dr. Namık kemal Hatipoğlu
Dr. Öner Şanlı
ETİK KURUL
Dr. Gökhan Koç
Dr. Emre Huri
Dr. Ramazan Aşcı
Dr. Hayri Murat Tunç
Dr. Emrah Yürük
Dr. Asıf Yıldırım
Dr. Mut Şafak
Dr. Metin İshak Öztürk
Dr. Özgür Çakmak
Dr. Rahmi Onur
Dr. Atilla Gör
Dr. Tolga Karakan
Dr. Selahittin Çayan
Dr. Ateş Kadıoğlu
Dr. İzzet Koçak
Dr. Bülent Semerci
Dr. İlker Seçkiner
Dr. Önder Yaman
Dr. Fatih Önol
Dr. Ramazan Aşcı
Dr. Cenk Gürbüz
Dr. Melih Çulha
Dr. Erdem Canda
Dr. Muammer Kendirci
Dr. Necmettin Penbegül
Dr. Barış Altay
Dr. Ege Can Şerefoğlu
Dr. Ali Atan
Dr. Ali Fuat Atmaca
Dr. Abdurrahim İmamoğlu
Dr. Cankon Germiyanoğlu
Dr. Çetin Dinçel
Dr. Öner Odabaş
Dr. Aydın Özgül
Dr. Derya Balbay
ULUSLARARASI AKADEMİK İDARİ
ve SOSYAL İLİŞKİLER KOMİSYONU
Dr. Selçuk Sılay
Dr. M.İhsan Karaman
Dr. Erdem Canda
Dr. Önder Cangüven
Dr. Fatih Atuğ
Dr. Remzi Sağlam
Dr. Yaşar Özgök
Dr. Cemal Taşdemir
Dr. İsmet Yavaşcaoğlu
Dr. Hakan Kılıçarslan
Taner Koçak
Dr. Ali Atan
Dr. Ali Ünsal
(BRANŞ SEKRETERİ)
(BRANŞ SEKRETERİ)
Dr. Mustafa Faruk Usta
SGK İLE İLİŞKİLER KOMİSYONU
ENFEKSİYON KOMİTESİ
Dr. Mete Çek
Dr. Fikret Erdemir
Dr. Arslan Ardıçoğlu
Dr. Barış Nuhoğlu
VEFAT İLANI
Dr. Ercüment Ulusoy
Dr. Temuçin Şenkul
Değerli Meslektaşlarımız,
GENÇ ÜROLOGLAR KOMİTESİ
Dr. Kadir Önem
Dr. Berkan Reşorlu
Dr. Zafer Tandoğru
Dr. Fatih Fırdolaş
Dr. Selami Albayrak
Dr. Cevat Tevfik
Dr. Ömer Acar
Dr. Gökhan Gürbüz
Dr. Orçun Çelik
Dr. Emrah Sonbahar
Dr. Osman Ergün
Dr. Selçuk Sılaa
(BRANŞ SEKRETERİ)
Dr. Tevfik Aktoz
İlk kadın ürologlarımızdan Etlik Zübeyde
Hanim Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi üroloji uzmanı Dr. Aslı Öcal’ın
oğlunun vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı ve sabır dileriz.
Türk Üroloji Derneği
Yönetim Kurulu
Dr. Ömer Bayrak
Sayfa 5
www.uroturk.org.tr
SAYI 16 / EYLÜL 2014
KANITA DAYALI DERGİ KULÜBÜ (KDDK)
Başkan
Doç. Dr. Abdullah Armağan
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı
Tel: 0532 576 0501
E-Mail: [email protected]
Üyeler
TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ KANITA DAYALI DERGİ KULÜBÜ
UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ ve KAPSAM
Doç. Dr. Fatih Önol
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Tel: 05335141099
E-Mail:[email protected]
Doç. Dr. Tolga Akman
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı
Tel:0532 7989206
E-Mail: [email protected]
Doç. Dr. Haluk Söylemez
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı
Tel: 0 507 606 9660
E Mail: [email protected]
Doç. Dr. Koray Ağras
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Tel: 0533 610 46 41
E-Mail: [email protected]
Yard. Doç. Dr. Şenol Adanur
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı
Tel: 0505 251 53 87
Email: [email protected]
KDDK Sekreteri
Uz. Dr. Senad Kalkan
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı
Tel:0505 684 1904
E-Mail: [email protected]
Kanıta Dayalı Dergi Kulübü (KDDK) , Türk Üroloji Derneği
tarafından yürütülen internet tabanlı bir bilimsel programdır.
KDDK, bir üroloji kliniğinde eğitim alan tıpta uzmanlık öğrencilerine ilaveten bir yılını doldurmamış üroloji uzmanlarına
yönelik, kanıta dayalı tıp adına önemli ürolojik bilgi ve becerileri öğretmek ve geliştirmek amacıyla kurulmuştur.
Derneğimiz bünyesinde uzaktan eğitim yöntemiyle facebook
internet ağı kullanılarak, her akademik dönemde ( Eylül –
Mayıs) impakt faktörü 3 ve üzerinde olan bilimsel dergilerden
seçilmiş 9 önemli çalışma, bir online dergi formatında katılımcılar ile 15 gün boyunca facebook üzerinden paylaşılacak ve
tartışma platformu oluşturulacaktır.
Katılımcılardan en son klinik araştırma çalışmalarını
yapılandırılmış bir formatta eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmeleri istenecektir.
Her bir toplantı spesifik bir klinik soru doğuran bir klinik
senaryo ile başlayacaktır. “Örneğin alt üriner sistem semptomlarının medikal tedavisinde PDE-5 inhibitörlerinin kanıta
dayalı kullanılabilirliği “. Toplantı şu üç anahtar soru
çerçevesinde tartışılacaktır.
• Çalışmanın sonuçlarının geçerlilik değeri var mıdır?
• Çalışmanın sonuçları nelerdir?
• Sonuçlar klinik senaryoda yer alan hastanın tedavisinde
uygulanabilir mi?
Seçilen konular Genel Üroloji, Üro-onkoloji, Taş hastalığı,
androloji, Nöro-üroloji, Kadın ürolojisi, ve Pediatrik üroloji
alanlarında olacaktır
Makaleler öncelikle önemli metodolojik konulara uygunluğuna
göre seçilecektir. Üroloji literatürünü anlamak için önemli olan
tedavi, prognoz, tanı, etioloji, komplikasyon, risk, maliyet,
kaynak kullanımı vb. ... konu alanları önceliklendirilecektir.
Katılımcıların yaptığı değerlendirmeler facebook üzerinden
ilgili uzmana iletilecek ve ilgili uzman bu konuda bir sonuç
değerlendirmesi paylaşacaktır. Ayın 25’inde bir sınav
düzenleyecek ve sonucunda başarılı olan katılımcılar, kongre
katılımı ile ödüllendiriliceklerdir.
Sayfa 6
Madde 1
Amaç: Kanıta Dayalı Dergi Kulübü (KDDK) , Türk Üroloji Derneği
tarafından yürütülen internet tabanlı bir bilimsel programdır. Bir
üroloji kliniğinde eğitim alan tıpta uzmanlık öğrencilerine ilaveten
bir yılını doldurmamış üroloji uzmanlarına yönelik, kanıta dayalı tıp
adına önemli ürolojik bilgi ve becerileri öğretmek ve geliştirmek
amacıyla kurulmuştur.
Kapsam: Derneğimiz bünyesinde uzaktan eğitim yöntemiyle, her
akademik dönemde ( Eylül – Mayıs) impakt faktörü 3 ve üzerinde
olan bilimsel dergilerden seçilmiş 9 önemli çalışma, bir online
dergi formatında katılımcılar ile paylaşılacak ve tartışma platformu
oluşturulacaktır.
TANIMLAR
Madde 2
Bu yönergede yer alan:
Dernek: Türk Üroloji Derneği
Başkan: Türk Üroloji Derneği Başkanı
KDDK Komitesi: TÜD yönetim kurulu tarafından belirlenmiş
uzmanlar
Konusunda Yetkin Üroloji uzmanı: KDDK komitesi tarafından
belirlenen uzman
Katılımcılar: Üroloji alanında tıpta uzmanlık öğrencileri, bir yılını
doldurmamış üroloji uzmanları
İKİNCİ BÖLÜM
KDDK Komitesi
MADDE 3- Dergi kulübü Komitesi
a) KDDK programı Türk Üroloji Derneği tarafından geliştirilmiştir.
Kulüp, kanıta dayalı tıp ve klinik çalışmalar konusunda tecrübeli
üroloji uzmanlarından oluşan bir komite tarafından yönetilecektir
b) Türk Üroloji Derneği Yönetim Kurulu, KDDK komitesi atamasını
yapar.
MADDE 4-KDDK Komitesinin görevleri
a) Web tabanlı eğitim faaliyetleriyle ilgili akademik konuları
programlamak ve onaylamak
b) Eğitim takvimlerini hazırlamak ve uygulamasını gerçekleştirmek,
c) Web tabanlı eğitimin teknik hizmetlerini planlamak, değerlendirmek ve onaylamak,
d) Web tabanlı eğitimde görevli konusunda yetkin öğretim üyesinin
eğitimle ilgili tekliflerini değerlendirmek ve karara bağlamak
e) Web tabanlı eğitimde görev alacak akademisyen, yönetici ve
personelin seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için ilgili üst
makamın onayına sunmak
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Katılımcılar
MADDE 5-Katılımcılar
KDDK’ya bir üniversite ya da eğitim araştırma hastanesi üroloji
kliniğinde eğitim alan tıpta uzmanlık öğrencileri ve bir yılını doldurmamış yeni üroloji uzmanları ücretsiz olarak katılır.
MADDE 6- Web tabanlı eğitimin formatı, programı ve
kapsamı
Web tabanlı eğitimin formatı
a) Her bir akademik yılda (Eylül-Mayıs ) her ay bir klinik senaryo
belirlenecek ve buna göre impakt faktörü yüksek dergilerden (3 ve
üzeri) seçilmiş önemli bir çalışma online dergi formatında katılımcılar ile 15 gün boyunca paylaşılacak ve tartışma platformu
oluşturulacaktır.
b) Makalelere yönelik konusunda KDDK tarafından seçilen Uzman
üroloğun yorumları yer alacaktır.
c) Katılımcılardan en son klinik araştırma çalışmalarını
yapılandırılmış bir formatta eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmeleri istenecektir.
d) Her bir toplantı spesifik bir klinik soru doğuran bir klinik senaryo
ile başlayacaktır. Örneğin alt üriner sistem semptomlarının medikal
tedavisinde PDE-5 inhibitörlerinin kanıta dayalı kullanılabilirliği
Toplantı şu üç anahtar soru çerçevesinde tartışılacaktır
1. Çalışmanın sonuçlarının geçerlilik değeri var mıdır?
2. Çalışmanın sonuçları nelerdir?
3. Sonuçlar klinik senaryoda yer alan hastanın tedavisinde
uygulanabilir mi?
Katılımcıların uyması gereken kurallar
(Her bir akademik yılda (Eylül-Mayıs) 9 oturum gerçekleştirilir ve
TTB ile derecelendirilir)
a) Aylık olarak belirlenen makaleyi, ek olarak verilen derlemeler
rehberliğinde okunur
b) Tartışma platformuna katılır
c) Klinik ve metodolojik derlemeleri okur
d) Aylık değerlendirme ve test uygulamalarını % 80 doğruluk oranı
ile yanıtlamalı ve krediye hak kazanmalıdırlar
Web tabanlı eğitimin Kapsamı
a) Seçilen konular Genel Üroloji, Onkoloji, Taş hastalığı, androloji,
Nöro-üroloji, Kadın ürolojisi, ve Pediatrik üroloji alanlarında
olacaktır
b) Makaleler öncelikle önemli metodolojik konulara uygunluğuna
göre seçilecektir
c) Üroloji literatürünü anlamak için önemli olan tedavi, prognoz,
tanı, etiyoloji, komplikasyon risk, maliyet, kaynak kullanımı vb..
konu alanları önceliklendirilecektir
d) Seçilen çalışmalar ürolojinin güncel klinik uygulamaları ile
bağlantılı ve konu hakkında en yeni ve en doğru bilgiyi sağlayan
çalışmalar olacaktır
e) Her interaktif grup tartışmasından sonra ele alınan konu hakkında
daha önce yazılmış makalelerin değerlendirmeleri uzmanlar
tarafından paylaşılacaktır.
Yürürlük
MADDE 8: Bu Yönerge,
(a)Bu yönerge, TÜD 01/08/2013 tarihli 2013/08 kararı ile aynı gün
yürürlüğe girer.
(b) KDDK Komitesi tarafından uygulanır ve yürütülür.
Geçerlilik
MADDE 9: Bu yönergede yer almayan konular için, ilgili yasa ve
yönetmeliklerdeki hükümler geçerlidir.
www.uroturk.org.tr
SAYI 16 / EYLÜL 2014
TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ
KUZEY MARMARA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU
Prof. Dr. İsmet Nane
Kuzey Marmara Şube Başkanı
İstanbul Tıp Fakültesi mezunu olup,
11.12.1982 tarihinde Fakültemiz Üroloji
Anabilim Dalında Üroloji Uzmanı
unvanını almış, 06.11.1989 tarihinde
doçent, 16.02.1996 tarihinde profesör
olmuştur. Yurt içi ve yurt dışında üyesi
olduğu dernekler olup, 1993-1996 yılları arasında Fakülte Kurulu
Doçent Üyeliği yapmıştır. Halen Üroloji Anabilim Dalında öğretim
üyesi olarak görev yapmaktadır.
Doç. Dr. Metin ishak Öztürk
Genel Sekreter
Tıp eğitimini 1989 yılında Üniversitesi
T.F. de tamamladı. Üroloji uzmanlığını
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma
Hastanesinde 1995 yılında tamamladı.
1995 yılından bu yana Haydarpaşa
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Üroloji Kliniğinde görev yapmaktadır.
Prof.Dr. Barış Nuholu
Kuzey Marmara Şube II. Başkanı
Trabzonda 1965 yılında doğdu. 1982
yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1988 yılında mezun oldu. 1992
yılında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Üroloji ihtisasına başladı ve 1997
yılında Üroloji uzmanı oldu. 2006 yılında
Doçentlik ünvanına sahip olan doktorumuz, 2009 yılından beri
İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevine devam
etmektedir.
Dr. Murat Dinçer
Sayman
Erciyes Üniv. T.F. den 1991 yılında mezun
oldu. Üroloji uzmanlığını 1997 yılında
Ankara Numune hastanesinde tamamladı.
İstanbul Üniv. İstanbul T.F. Androloji
Ünitesinde 6 ay fellow olarak görev
almıştır.Halen S.B. Bağcılar Eğitim ve
Araştırma Hastanesinde görev yapmaktadır.
Doç. Dr. Volkan Tuğcu
Üye
05 Nisan 1971 yılında doğdu. 1991-1997 yılları
arasında Bursa Uludağ Tıp Fakültesinde eğitim
aldı.1999-2003 yılları arasında Bezm-i Alem
Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Üroloji Kliniğinde Üroloji asistanı
olarak görev yaptı.2004ten bu yana Bakırköy Dr.
Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniğinde çalışmaktadır.
2010 yılında doçent, 2014 yılında klinik eğitim ve idari sorumlusu olmuştur.
Doç. Dr. Levend Özkan
Üye
İstanbul üniversitesi İstanbul T.F. den 1999
da mezun oldu.Kocaeli Üniversitesinde
2004 üroloji alanında uzmanlığını aldı.Halen Kocaeli Üniv.T.F. Üroloji Anabilim
Dalında Doçent olarak görev yapmaktadır.
Doç. Dr. Tevfik Aktoz
Üye
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1997
yılında bitirdi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği'nde uzmanlık eğitimi
alarak 2004 yılında üroloji uzmanı oldu.
2009 yılında Endoüroloji Derneği bursunu
alarak 3 ay süre ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalıştı. Almanya Heilbronn Kliniği'nde 3 ay süre ile
Laparoskopik ve Robotik üroloji eğitimini tamamladı.
Sayfa 7
www.uroturk.org.tr
K Ü LTÜ R & SAN AT
Sayfa 6
SAYI 16 / EYLÜL 2014
Türk Üroloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi
Prof. Dr. Recep Büyükalpelli’nin karakalem resim sergisi
Yer : 23. Ulusal Üroloji Kongresi
Antalya Gloria Resort Hotel
Tarih : 16-19 Ekim 2014
Calvary, 2014, IFB yapımı bir film.
Ancak kötü şeylerin iyi insanları bulması talihsizliğiyle
Genel olarak birkaç sekansa iliştirilmiş gerilim öğeleri,
karşılaşmasıyla hayatı alt üst olur. Kendisini ziyaret
müzik ve doğa unsurlarının dozunda kullanıldığı bir
eden ve yüzünü göremediği bir adam bir hafta içerisin-
filmin, eğer İrlanda’da geçiyorsa bana göre klişelerden
de kendisini öldüreceğini itiraf etmiştir. Şimdi Rahip
kurtulması pek mümkün değildir ama Calvary diyalog-
James'in bir an önce diğer rahip arkadaşlarını ikna
larıyla bu uçuruma düşmekten kendini bir adımla kurta-
etmek, gelecek katilinin kimliğini teşhis etmek ve bir
rıyor.
anda çıkıp gelen sorunlu kızıyla baş etmek zorundadır.
Bir diğer uğraşı ise bunların hiçbirini becerememesi
Filmin müziklerini Patrick Cassidy yapmış. Neden beni
durumunda yüzleşmek zorunda kalacağı ölümü ve
daha giriş sahnesinde olduğum yere çaktığını, hakkında
hazırlıklarıdır.
araştırma yapınca anladım; Kill the irishman, The front
line, Ashes and snow, CSI , Hannibal serisi gibi film ve
Özellikle Peder James, kızı Fiona ( sinema tarihindeki
dizilerin kompozörlüğünü de yapan Cassidy ayakta
Fiona karakterlerini şöyle bir incelerseniz bu ismin
alkışlanılası bir dahi.Dinginlikle zihin açıklığını aynı
neden bu karakterde özellikle tam oturduğunu anlarsı-
anda veren filmi salt bu yüzden, ayıraçlar koyar gibi geri
nız) ve Dr.Harte arasında geçen diyalogların , esasen
sararak yeniden , yeniden izletiyor.
tüm filmde geçen konuşmaların uyarıcı doğası ve
entelektüel derinliği, öte yandan inanç, sex ve cinayetin
Son olarak; sonuca bağlanan bir film olduğunu söyle-
toplumsal yozlaşmada açtığı alanlar ve bu alanlarda bir
mek gerekir, havada kalan hiçbir unsur olmayacağını
şekilde yer tutmuş insanların yaşadığı yabancılaşma
bilerek izleyin. Filmden alıntı yapmak gerekirse; filmin
duygusu çok iyi bir kurgu ile verilmiş.
tamamını son sahneye bağlayan ve baba- kız arasındaki
Yönetmen:
bir telefon konuşmasında geçen o cümle bence sistem
John Michael McDonagh
Duygusal olarak bakınca Peder James hemen fark
içinde sıkışıp kalan bireylerin yaşadığı kişisel azalmala-
Oyuncular:
edilen naif düşünce yapısı, kötü niyetten uzak tavırları
rı ve bu azalmanın neden dış dünya ile tamamlanamadı-
Brendan Gleeson, ChrisO'Dowd, Kelly Reilly, Aidan
ve oto kontrollü kişiliği ile son derece sempatik ve öne
ğını açıklayabilir.
Gillen, Dylan Moran,Isaach de Bankolé, M. Emmet
çıkan bir karater. Brendan Gleeson güçlü bir oyuncu
-“Çünkü affedebilmenin küçümsendiğini düşünüyo-
Wals, Marie-Josée Croze, Domhnall Gleeson, David
olarak rolün hakkını tamamıyla vermiş.
rum!”
Father James
Wilmot, Pat Shortt, Gary Lydon, Killian Scott, Orla
O'Rourke, Owen Sharpe, Michael Og Lane, Mark O'Hal-
Öte yandan Dr. Harte hakkında da birkaç kelam etmek
loran, Declan Conlon, Anabel Sweeney
gerek. “Harte” yazılışı ve okunuşu ile kalp ve nefret gibi
İyi seyirler,
iki ayrı duygu durumunu çağrıştırıyor diyebiliriz. Bir
TÜD Ofis Müdiresi
Son zamanlarda gördüğüm iyi filmlerden biri Calvary.
doktorun, üstelik nefret zehri ile bulanmış kelimelerini
Belkıs ÖZTÜRK
Konusuna gelirsek; İrlanda'nın küçük bir kasabasında
film boyunca diğer tüm karakterlere bir ok gibi batıran
yaşayan Peder James Lavelle dünyayı daha iyi bir yer
bir doktorun soyadı olması bence iyi düşünülmüş bir
haline getirmenin hayallerini kuran iyi kalpli bir rahiptir.
ayrıntı.
Download

SAYI 16 - Türk Üroloji Derneği