DL_obalka.indd 1
04.03.14 15:52
zastity.indd 14
PROGRAM
04.03.14 13:48
SOUTĚŽ NOVÁ EVROPA / 57-65
NEW EUROPE COMPETITION
PANORAMA SVĚTOVÉHO FILMU / 67-78
WORLD CINEMA PANORAMA
MADE IN USA / 79-84
MADE IN USA
ASIJSKÉ PANORAMA / 85-92
ASIAN PANORAMA
LATINSKOAMERICKÉ PANORAMA / 93-98
LATIN AMERICAN PANORAMA
RYTMY BALKÁNU / 99-102
THE RHYTHMS OF BALKAN
RYTMY BALKÁNU: SRDAN GOLUBOVIČ / 103-106
THE RHYTHMS OF BALKAN: SRDAN GOLUBOVIĆ
SVĚTLA SEVERU / 107-114
NORTHERN LIGHTS
PROTI PROUDU / 115-120
UPSTREAM
JINÝ BŘEH / 121-128
ANOTHER SHORE
POCTA: GIANNI AMELIO / 129-132
TRIBUTE TO GIANNI AMELIO
POCTA: ISAACH DE BANKOLÉ / 133-136
TRIBUTE TO ISAACH DE BANKOLÉ
POCTA: BARBORA BOBUL´OVÁ / 137-140
TRIBUTE TO BARBORA BOBUL´OVÁ
POCTA: SYLVAIN CHOMET / 141-146
TRIBUTE TO SYLVAIN CHOMET
POCTA: KATI OUTINEN / 147-150
TRIBUTE TO KATI OUTINEN
ZVLÁŠTNÍ UVEDENÍ / 151-154
SPECIAL SCREENINGS
SOUTĚŽ MOBILNÍCH TELEFONŮ / 155-160
FILMS FROM CELLPHONES
DL_kataog_MUSICFEST.indd 180
FEBIOFEST JUNIOR / 161-164
FEBIOFEST JUNIOR
4.3.2014 17:25:35
Dětská láska
Puppy Love
Domov
Home
Egyptská princezna
Princess of Egypt
Heroin
Heroin
Jsem tvá
I Am Yours
Rock the Casbah
Rock the Casbah
Roxanne
Roxanne
Stroj
The Machine
Vlčí děti
Wolf Children
Zoran, můj synovec idiot
Zoran, My Nephew the Idiot
Život je úžasný
Life Feels Good
SOUTĚŽ NOVÁ EVROPA | NEW EUROPE COMPETITION
2 podzimy, 3 zimy
2 Autumns, 3 Winters
SOUTĚŽ NOVÁ EVROPA
Již posedmé se v hlavní soutěži utkají o Grand Prix Febiofestu (a také
o 5000 eur pro vítězného tvůrce a dalších 5000 pro potenciálního
českého distributora) ambiciózní první a druhé snímky nastupujících
talentů ze zemí Evropy.
Nechybí zde generační výpovědi: portrét mladé ženy z muslimské
rodiny, která chce žít nezávislý život (norský Jsem tvá), zpráva
o objevování sexu v dospívání (belgická Dětská láska), traumatická
vzpomínka na službu v armádě (izraelský Rock the Casbah) nebo
na bratra, jenž se stal obětí drog (holandský Heroin).
Pro začínajícího filmaře je typický také pohled na svět očima dítěte
(německé Vlčí děti se vrací do období konce 2. světové války). Někdo
si chce rovnou vyzkoušet žánrové kino, jak je tomu v případě party
nadšenců z waleského Cardiffu (sci-fi Stroj dokazuje, že dobré nápady
jsou někdy víc než hora peněz).
Jsou zde ale také filmaři, kteří se zamýšlejí nad různými aspekty
života v mnohem širších souvislostech, třeba nad důsledky falešných
předsudků, které si společnost lehce osvojí (finská Egyptská princezna),
nad morálním dopadem udavačství za komunismu (rumunská Roxanne)
nebo nad prokletím života v zajetí vlastního tělesného postižení (polský
Život je úžasný). A najdou se i tvůrci, kteří vědí, že humor není jen kořením
života, ale také dobrého filmu, ať už se jedná o humor laskavý a plný
porozumění k lidské slabosti (švédský Domov), parodii na vlastní kulturní
stereotypy (francouzský 2 podzimy, 3 zimy) nebo o řízný černý humor
(italsko-slovinský Zoran, můj synovec idiot).
Ať už zvítězí kdokoliv, věřme, že naše 33členná divácká porota rozhodne
správně.
For the seventh time, ambitious first and second films by new talents
from European countries will compete in the festival‘s main competition,
the Grand Prix of Febiofest (and also for 5,000 euros for the winning
filmmaker and another 5,000 euros for a potential Czech distributor).
We will offer the testimony of a generation: a portrait of a young woman
from a Muslim family who wants to lead an independent life (Norwegian
I Am Yours), a report on teenage discovery of sex (Belgian Puppy Love),
a traumatizing memory of military service (Israeli Rock the Casbah)
or of a brother who succumbed to drugs (Heroin).
Starting filmmakers also typically depict the world through a child‘s eyes,
as is the case of German Wolfschildren which returns to the end of World
War II. Others want to dive directly into genre cinema, as is the case of a
group of enthusiasts from Cardiff, Wales (sci-fi The Machine proves that
good ideas are sometimes more than a load of money).
There are also filmmakers who explore various aspects of life from
a much wider perspective, for example the consequences of false
prejudices which the society easily adopts (Finnish Princess of Egypt),
the moral impact of informants‘ activities during communism (Romanian
Roxanne), or the curse of a life imprisoned within one’s own physical
handicap (Polish Life Feels Good). We can also find filmmakers who know
that humor is not only the spice of life, but also of a good film – either
a humorous understanding of human weakness (Swedish Home), or
parodying their own cultural stereotypes (French 2 Autumns, 3 Winters),
or sharp black humor (Italian-Slovenian Zoran, My Nephew the Idiot).
Whoever wins, we believe that our 33-member audience jury will decide
well.
SOUTĚŽ NOVÁ EVROPA | NEW EUROPE COMPETITION
NEW EUROPE COMPETITION
2 podzimy, 3 zimy
2 Autumns, 3 Winters
Francie / France
Tři bývalí studenti umění již odrostli pseudointelektuálním ambicím
a v současné Paříži se perou s životem i milostnými vztahy. Romantická
tragikomedie hravě segmentovaná do drobných kapitol postupně skládá
civilní filmovou mozaiku.
Three former art students have outgrown their pseudo-intellectual
ambitions and struggle with life and romance in contemporary Paris.
The romantic tragicomedy is playfully divided into short chapters, gradually compiling an unpretentious film mosaic.
Režie/Director Sébastien Betbeder
Hrají/Cast Vincent Macaigne, Maud Wyler, Bastien Bouillon
2013, 93 min. | francouzsky/French | angl. tit./ Eng. sub.
26. 3. 16.30 (s9) | 27. 3. 21.30 (s9) | 28. 3. 14.00 (s9)
Dětská láska
Puppy Love
Belgie, Švýcarsko / Belgium, Switzerland
Intimní portrét mladé dívky Diane, která objevuje sexualitu a různé podoby
touhy. Jejím průvodcem na cestě za ztrátou nevinnosti se stane nová
dívka v sousedství, „lolitka“ symbolizující vše, o čem Diane pouze sní.
An intimate portrait of young Diane who is discovering sexuality and different forms of desire. A new girl in the neighborhood, “Lolita”, who symbolizes all that Diane just dreams about, becomes her guide on the journey
to losing innocence.
Režie/Director Delphine Lehericey
Hrají/Cast Solène Rigot, Audrey Bastien, Vincent Perez
2013, 85 min. | francouzsky/French | angl. tit./Eng. sub.
25. 3. 19.00 (s9) | 27. 3. 16.30 (s9) | 28. 3. 21.30 (s9)
Home
Švédsko, Island / Sweden, Iceland
Sociální fobií trpící Lou se poprvé setkává se svou zapřenou babičkou.
Měsíc v jejím domě na venkově jí zcela změní život. Debutující Maximilian
Hult natočil lidskou romantickou komedii okořeněnou špetkou severského
smyslu pro tragédii.
Socially phobic Lou meets her grandmother, who she has never met, for
the very first time. A month in her house in the country completely changes
Lou‘s life. Maximilian Hult’s debut is a romantic comedy spiced with a dash
of Scandinavian sense of tragedy.
Režie/Director Maxmilian Hult
Hrají/Cast Moa Gammel, Anita Wall, Simon J. Berger
2014, 90 min. | švédsky/Swedish | angl. tit./Eng. sub.
23. 3. 19.00 (s9) | 24. 3. 16.30 (s9) | 25. 3. 21.30 (s9)
Egyptská princezna
Princess of Egypt
Finsko / Finland
Psychologické drama režiséra a scenáristy Jana Forsströma je tíživou
sondou do nitra mladé matky samoživitelky. Když se objeví Juliin dávno
zapomenutý otec, začíná matka propadat strachu ze ztráty dcery a ve své
paranoii si pořizuje zbraň.
The psychological drama by director and scriptwriter, Jan Forsström
provides a daunting insight into a young single mother. When the long-forgotten father appears, the mother succumbs to the fear of losing her
daughter, and, driven by paranoia, purchases a gun.
Režie/Director Jan Forsström
Hrají/Cast Emmi Parviainen, Luna Leinonen Botero
2013, 89 min. | finsky/Finnish | angl. tit./Eng. sub.
23. 3. 16.00 (s11) | 24. 3. 18.30 (s11) | 25. 3. 21.00 (s11)
60-61
SOUTĚŽ NOVÁ EVROPA | NEW EUROPE COMPETITION
Domov
Heroin
Heroin
Nizozemí / Netherlands
Komorní snímek Heroin (2013) nezávislé nizozemské společnosti Shaftkip
films sleduje jeden den v životě feťáka Jose. Ten se opětovně pokouší
skoncovat s drogami a získat zpět svou slečnu. Jeho snaha se však míjí
účinkem.
An intimate film from the independent Dutch company, Shaftkip, Heroin
(2013) captures one day in the life of junkie, Jos. He repeatedly tries to quit
drugs and get his girlfriend back. Nevertheless, his attempts are in vain.
Režie/Director René Houwen
Hrají/Cast Mads Wittermans, Eva Puschendorf, Saro Paradiso
2013, 87 min. | holandsky, německy/Dutch,
German | angl. tit./Eng. sub.
22.3. 21:30 (s8) | 23.3. 19:00 (s8) | 24.3. 16:30 (s8)
Jsem tvá
I Am Yours
Norsko / Norway
Herečka Mina prožila řadu špatných vztahů, než jednou potkala švédského
režiséra Jespera. Zdá se, že on bude ten pravý. Je však možné lásku
dávat, když jste ji dosud nikdy nedostali? Celovečerní debut herečky,
zpěvačky a režisérky Iram Haq.
Mina is an actress who has lived through many bad relationships, until she
meets Swedish director, Jesper. It seems that he might be the one. Is it
possible to give love even though you have never received it? The feature
debut of actress, singer and director Iram Haq.
Režie/Director Iram Haq
Hrají/Cast Amrita Acharia, Ola Rapace, Prince Singh
2013, 90 min. | norsky, švédsky, urdsky/Norwegian,
Swedish, Urdu | angl. tit./Eng. sub.
22. 3. 16.00 (s11) | 24. 3. 21.00 (s11) | 25. 3. 18.30 (s11)
Rock the Casbah
Izrael, Francie / Israel, France
Izraelští vojáci jsou povoláni do služby v okupované oblasti Gazy. Smrt
v oddíle promění misi v honbu za pomstou, během které vojáci ztratí zbytky
nevinnosti. Snímek reflektuje psychologický dopad na účastníky stále
probíhajícího konfliktu.
Israeli soldiers are sent to the occupied territory of Gaza. A death in the
ranks transforms the mission into a search for vengeance, robbing the
soldiers of their remaining innocence. The film reflects the psychological
impact on the participants of the conflict.
Režie/Director Yariv Horowitz
Hrají/Cast Yon Tumarkin, Yotam Ishay, Angel Bonanni
2012, 95 min. | hebrejsky/Hebrew | angl. tit./Eng. sub.
23. 3. 21.30 (s9) | 24. 3. 19.00 (s9) | 25. 3. 16.30 (s9)
Roxanne
Roxanne
Rumunsko, Maďarsko / Romania, Hungary
Tavi Ionescu se skrze osobní spis, který o něm před lety vedla rumunská
tajná policie, dozvídá, že je možná otcem nyní dvacetiletého chlapce.
Protagonista celovečerního debutu režiséra Valentina Hotey se vydává
odhalit zamlčenou pravdu.
Tavi Ionescu finds out, through a personal file compiled by Romanian secret police many years ago, that he might be the father of a 20-year-old
young man. He sets out on a journey to find the concealed truth in Valentin
Hotea‘s feature debut.
Režie/Director Valentin Hotea
Hrají/Cast Şerban Pavlu, Diana Dumbrava, Mihai Călin
2013, 98 min. | rumunsky/Romanian | angl. tit./Eng. sub.
21. 3. 19.00 (s9) | 22. 3. 21.30 (s9) | 23. 3. 14.15 (s9)
62-63
SOUTĚŽ NOVÁ EVROPA | NEW EUROPE COMPETITION
Rock the Casbah
Stroj
The Machine
Velká Británie / United Kingdom
Blízká budoucnost, Británie ve studené válce s Čínou, ministerstvo obrany
vyvíjí robotického vojáka. Stane se z něj stroj na zabíjení, nebo nový druh
bytosti? Znepokojivý sci-fi thriller stojí na atmosféře a originálně mísí
romantiku s politikou.
In the near future, Britain and China are in a cold war. The Ministry of
Defense is developing a robotic soldier. Will it become a killing machine, or
a new type of being? The disconcerting sci-fi thriller is built through its
atmosphere, originally mixing romance with politics.
Režie/Director Caradog W. James
Hrají/Cast Caity Lotz, Toby Stephens, Sam Hazeldine
2014, 90 min. | anglicky/English
21. 3. 21.30 (s9) | 22. 3. 14.00 (s9) | 23. 3. 16.30 (s9)
Vlčí děti
Wolf Children
Litva, Německo / Lithuania, Germany
V dramatu odehrávajícím se v roce 1946 prchají dva němečtí bratři ve
věku dvanáct a devět let před Sověty z bývalého Východního Pruska do
Litvy, kde je možná nechají na živu. Film stojí na výjimečných dětských
výkonech a živočišně pojatém vizuálu.
The drama, set in 1946, follows two German brothers, aged 12 and
9, as they try to escape former East Prussia to Latvia, where they have
a chance to stay alive. The film relies on the remarkable acting of the children and animalistic visual style.
Režie/Director Rick Ostermann
Hrají/Cast Levin Liam, Helena Phil, Vivien Ciskowska
2013, 96 min. | německy/German | angl. tit./Eng. sub.
21. 3. 14.00 (s9) | 22. 3. 16.30 (s9) | 26. 3. 19.00 (s9)
Zoran, My Nephew the Idiot
Itálie / Italy
Cynická komedie o tom, kterak outsider Zoran naruší zaběhnuté pořádky
v jednom malém italském regionu. Excentrický strýček Paolo, který synovce
doslova zdědí, se pokusí využít Zoranova výjimečného šipkařského nadání,
aby získal uznání i svoji exmanželku.
Zoran is the outsider who disturbs the routine in a small Italian region.
An eccentric uncle, Paolo, who literally inherits his nephew, tries to exploit
Zoran‘s exceptional skill at darts to get approval, as well as his ex-wife
back.
Režie/Director Matteo Oleotto
Hrají/Cast Giuseppe Battiston, Teco Celio, Rok Prašnikar
2013, 106 min. | italsky, slovinsky/Italian,
Slovenian | angl. tit./Eng. sub.
26. 3. 21.30 (s9) | 27. 3. 19.00 (s9) | 28. 3. 16.30 (s9)
Život je úžasný
Life Feels Good
Polsko / Poland
Mateuszovi byla v dětství diagnostikována mozková obrna. Pro boží
zázraky, mezi které patří minimálně hvězdy a ženská ňadra, však stojí za
to žít. Vítězný film montrealského festivalu se stal zároveň nejoblíbenějším
filmem tamních diváků.
Mateusz, suffering from Cerebral Palsy, was diagnosed as mentally
retarded while a child and locked away. Yet it is worth living at least for such
miracles as stars and female breasts. The winning film of the Montreal Film
Festival also became the most popular film of the festival‘s viewers.
Režie/Director Maciej Pieprzyca
Hrají/Cast David Ogrodnik, Kamil Tkacz, Dorota Kolak
2013, 107 min. | polsky/Polish | angl. tit./Eng. sub.
21. 3. 16.30 (s9) | 22. 3. 19.00 (s9) | 23. 3. 12.00 (s9)
64-65
SOUTĚŽ NOVÁ EVROPA | NEW EUROPE COMPETITION
Zoran, můj synovec idiot
Borgman
Braserie Romantika
Brasserie Romantique
Dom Hemingway
Dom Hemingway
Ida
Ida
Mandela: Dlouhá cesta ke svobodě
Mandela: Long Walk to Freedom
Marina
Marina
Nepřítel
Enemy
Neznámý od jezera
Stranger by the Lake
Pamplona - běh s býky 3D
Bull Running in Pamplona 3D
Ranhojič
The Physician
Sibiřská škola
Siberian Education
Stalingrad (3D)
Stalingrad (3D)
Střechy
The Rooftops
Vášeň mezi řádky
Invisible Woman
Venuše v kožichu
Venus in Furs
Walesa: Člověk naděje
Walesa. Man of Hope.
Yves Saint Laurent
Yves Saint Laurent
Zlato
Gold
Život je snadný, když zavřete oči
Living Is Easy with Eyes Closed
PANORAMA SVĚTOVÉHO FILMU | WORLD PANORAMA
Borgman
PANORAMA SVĚTOVÉHO FILMU
Je příjemné sledovat, jak se k nám vracejí známá jména, která si už
vydobyla pevné místo v programu i v srdcích diváků. Letos je to například
Roman Polanski, Andrzej Wajda, Paweł Pawlikowski nebo Merzak
Allouache. Jsou zde ale i další tvůrci: David Trueba, Ralph Fiennes se
svým dalším režijním počinem Neviditelná žena nebo Fedor Bondarčuk
s výpravným 3D dramatem o obléhání Stalingradu. Kanadský tvůrce
Denis Villeneuve vkročil nedávno úspěšně do Hollywoodu, ve stejné době
natočil ale i nezávislý snímek Nepřítel s Jakem Gyllenhalem v hlavní roli.
V roce 2010 věnoval Febiofest jednu ze svých poct také holandskému
režisérovi Alexu van Warmerdamovi. Možná že i díky tomu se konečně
dostal nejnovější film tohoto osobitého tvůrce, Borgman, do české
distribuce. A právě o tom by festivaly měly být.
WORLD PANORAMA
It is pleasant to watch the return of acclaimed personalities that
have established themselves, both in the program and in the viewers‘
hearts. This year, this includes Roman Polanski, Andrzej Wajda,
Paweł Pawlikowski and Merzak Allouache. Yet there are even more
filmmakers: David Trueba, Ralph Fiennes’ second film as a director,
The Invisible Woman, and Fedor Bondarchuk with his epic 3D drama
about the battle of Stalingrad. Canadian Denis Villeneuve has recently
conquered Hollywood, but he made an independent film, Enemy starring
Jake Gyllenhaal, around the same time. In 2010, Febiofest dedicated
one of its tributes to Alex Van Warmerdam from the Netherlands. This
may be the reason why this director‘s latest film, Borgman, was finally
accepted for Czech distribution. This is what festivals should be about.
Borgman
Nizozemí / Netherlands
Charismatický bezdomovec zaklepe na dveře luxusního sídla s prosbou
o sprchu a za pár dní si „ochočí“ celou rodinu. Metaforická kritika života
vyšší třídy i napínavý thriller s motivem invaze do soukromí nešetří násilím
ani černým humorem.
A charismatic homeless man knocks on the door of a luxurious mansion,
begging for a shower, and soon charms the whole family. A metaphorical
criticism of the upper-class lifestyle as well as a dramatic thriller about
invaded privacy, full of violence and black humor.
Režie/Director Alex van Warmerdam
Hrají/Cast Jan Bijvoet, Hadewych Minis, Jeroen Perceval
2013, 113 min. | holandsky, anglicky/Dutch, English
23.3. 11:15 (s6) | 26.3. 19:30 (s6) | 28.3. 22:00 (s6)
Braserie Romantika
Brasserie Romantique
Belgie / Belgium
Čtyřicátnice Pascaline vede malou rodinnou restauraci. Valentinskou
večeři si nenechají ujít stálí zákazníci, jimž se v rámci několika chodů
promění život. A navíc Pascaline překvapí dávná láska z mládí. Romantické
drama s příchutí gurmánství.
Middle-aged Pascaline runs a family restaurant. Her regular customers
won‘t miss the Valentine‘s dinner which will change their lives in a matter
of several courses. Pascaline will also be surprised by the love of her youth.
A romantic drama with a dash of gourmandise.
Režie/Director Joel Vanhoebrouck
Hrají/Cast Sara de Roo, Axel Daeseleire, Koen De Bouw
2012, 97 min. | holandsky/Dutch | angl. tit./Eng. sub.
26.3. 16:30 (s8) | 27.3. 19:00 (s8) | 28.3. 21:45 (s8)
68-69
PANORAMA SVĚTOVÉHO FILMU | WORLD PANORAMA
Borgman
Dom Hemingway
Dom Hemingway
Velká Británie / United Kingdom
Jude Law jak ho neznáte. Po dvanácti letech na svobodě, naštvaný, se
sklonem k násilí, odhodlaný vyrovnat staré účty a srovnat dospělou dceru.
Britské komediální drama o cestě za vykoupením jednoho excentrického
gangstera.
Jude Law as you’ve never seen him, plays Don Hemingway, a man
released after a 12-year sentence; angry, aggressive, and determined to
settle old debts and put his adult daughter in line. A British comedy drama
about an eccentric gangster‘s journey to atonement.
Režie/Director Richard Shepard
Hrají/Cast Jude Law, Richard E. Grant, Demián Bichir
2013, 93 min. | anglicky/English
24.3. 21:45 (s10) | 25.3. 19:30 (s10) | 26.3. 17:00 (s10)
Ida
Ida
Polsko / Poland
Polsko 60. let. Novicka Anna se před složením řádového slibu setkává
s jedinou žijící příbuznou, životem protřelou prokurátorkou Wandou.
Ta jí odhalí nejen její pravé jméno Ida… Herecky virtuózní film získal cenu
FIPRESCI na IFF v Torontu.
In Poland in the 1960’s, a young novitiate, Anna meets her only living
relative, Wanda, a hardened prosecutor. Wanda reveals the girl‘s real
name, Ida, and much more. The film won awards for its acting performances at IFF Toronto.
Režie/Director Paweł Pawlikowski
Hrají/Cast Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska
2013, 80 min. | polsky/Polish | angl. tit./Eng. sub.
26.3. 22:00 (s6) | 27.3. 19:30 | (s6) 28.3. 17:15 (s6)
Mandela: Long Walk to Freedom
Velká Británie, Jižní Afrika / United Kingdom, S. Africa
Životopisný snímek vycházející z Mandelovy autobiografie přibližuje životní
příběh bojovníka za svobodu od dětství až po historický moment, kdy byl
zvolen prezidentem Jihoafrické republiky. Za roli Mandely získal Idris Elba
nominaci na Zlatý glóbus.
The biographical film, based on Mandela‘s autobiography, presents the
life of the freedom fighter from his childhood to the historical moment
when he was elected the president of South Africa. Idris Elba was nominated for a Golden Globe for the role of Mandela.
Režie/Director Justin Chadwick
Hrají/Cast Idris Elba, Naomie Harris, Robert Hobbs
2013, 141 min. | afrikánsky, anglicky, xhosky/Afrikaans,
English, Xhosa
25.3. 16:45 (s10) | 26.3. 14:15 (s10) | 27.3. 21:45 (s10)
Marina
Marina
Belgie, Itálie / Belgium, Italy
Rocco Granata je celosvětově známým akordeonistou, který na sklonku
50. let 20. století prorazil s hitem „Marina“. Působivý životopisný snímek
vychází z Granatových vzpomínek na dospívání v belgických Flandrech.
Rocco Granata is a world reknown accordionist, who broke through with
a hit song called “Marina” at the end of 1950s. The enthralling biographical picture is based on Granata‘s memories of growing up in Flanders,
Belgium.
Režie/Director Stijn Coninx
Hrají/Cast Matteo Simoni, Cristiaan Campagna
2013, 118 min. | vlámsky, italsky/Flemish,
Italian | angl. tit./Eng. sub.
23.3. 13:45 (s1) | 27.3. 18:45 (s3) | 28.3. 21:15 (s3)
70-71
PANORAMA SVĚTOVÉHO FILMU | WORLD PANORAMA
Mandela: Dlouhá cesta ke svobodě
Nepřítel
Enemy
Velká Británie / United Kingdom
Adam, univerzitní profesor historie, se na doporučení podívá na film,
v němž uvidí svého dvojníka. Touha kontaktovat herce je stále silnější,
až přeroste v posedlost. Skutečnost je ale mnohem složitější.
Adam, a university history professor, watches a recommended film where
he sees his doppelganger. The desire to contact the actor increases and
grows into an obsession. However, reality is more complicated.
Režie/Director Denis Villeneuve
Hrají/Cast Jake Gyllenhaal, Mélanie Laurent, Sarah Gadon
2013, 95 min. | anglicky/English
22.3. 12:00 (s9) | 24.3. 21:30 (s9) | 28.3. 19:00 (s9)
Neznámý od jezera
Stranger by the Lake
Francie / France
Malebná jezerní oblast zaměřená na gaye. Franck ví, že onen cizinec, jenž
ho tak přitahuje, je smrtelně nebezpečný, ale chce naplnit svou touhu za
každou cenu. Tento sexuálně explicitní thriller vyhrál v Cannes cenu Un
Certain Regard za nejlepší režii.
A picturesque lakeside cruising spot for gay men. Franck knows that the
stranger he’s attracted to is lethally dangerous, but wants to live out his
desire at any cost. The sexually explicit thriller won the Un Certain Regard
for best direction at Cannes ’13.
Režie/Director Alain Guiraudie
Hrají/Cast Pierre Deladonchamps, Christophe Paou
2013, 97 min. | francouzsky/French | angl. tit./Eng. sub.
27.3. 17:00 (s12) | 28.3. 22:30 (s12)
Bull Running in Pamplona 3D
Španělsko / Spain
Běh s býky v zádech je součástí tradičních oslav svatého Fermína v ulicích
španělského města Pamplona. Dokument zachycuje kořeny této tradice,
které kombinuje s rozhovory veteránů běhu o život.
The run with bulls breathing at your back is a part of traditional celebration of Saint Fermin in the Spanish town of Pamplona. The documentary
captures the custom‘s roots, combining it with the veterans of the run for
one‘s life.
Režie/Director Olivier van der Zee
Hrají/Cast Miguel Ángel Eguíluz, Miguel Reta, Joe Distler
2012, 80 min. | anglicky, španělsky/English,
Spanish | angl. tit./Eng. sub.
22.3. 21:45 (s10) | 23.3. 19:15 (s10) | 24.3. 14:15 (s10)
Ranhojič
The Physician
Německo / Germany
Rob Cole má velmi zvláštní schopnost. Je schopen vycítit to, že někdo
zemře. Roba tato schopnost postupně dovede k tomu, že se rozhodne
stát se lékařem. V 11. století je to ovšem trochu složitější úkol, než by se
mohlo na první pohled zdát.
Rob Cole has a very special ability. He has an awareness of impending
death. This power leads Rob to the decision to become a physician. That
is, however, a bit more difficult in the 11th century than it might appear at
first sight.
Režie/Director Philipp Stölzl
Hrají/Cast Tom Payne, Ben Kingsley, Stellan Skarsgård
2013, 150 min. | anglicky/English
28.3. 19:30 (s12) | 28.3. 21:45 (s10)
72-73
PANORAMA SVĚTOVÉHO FILMU | WORLD PANORAMA
Pamplona - běh s býky 3D
Sibiřská škola
Siberian Education
Itálie / Italy
Stalin vysídlil nechtěné kriminálníky do oblasti Podněstří, kde si vyděděnci
vytvořili stát ve státě ovládaný klanovými pravidly. Dvěma chlapcům se
tu dostalo efektivní a kruté výchovy, v syrovém dramatu však nakonec
stanou proti sobě.
Stalin evicted unwanted criminals to Transnistria, where the outcasts
established a state within a state, dictated by the rules of clans. Two boys
are brought up effectively and cruelly, but the raw drama eventually sets
them against each other.
Režie/Director Gabriele Salvatores
Hrají/Cast Arnas Federavicius, Vilius Tumalavicius, John Malkovich
2013, 103 min. | anglicky/English
25.3. 14:15 (s10) | 26.3. 21:45 (s10) | 27.3. 16:45 (s10)
Stalingrad (3D)
Stalingrad (3D)
Rusko / Russia
Milostný příběh na pozadí jedné z nejkrvavějších bitev druhé světové války.
Bitva o Stalingrad je tentokrát natočena kompletně v trojrozměrném
formátu, ve kterém vyniká výrazná vizuální stylizace a dynamika bojových
scén.
Stalingrad is a love story set against the background of one of the bloodiest battles of World War II. The battle of Stalingrad is shot completely
in the 3D format, which emphasizes the expressive visual stylization and
dynamic battle scenes.
Režie/Director Fyodor Bondarchuk
Hrají/Cast August Diehl, Thomas Kretschmann
2013, 131 min. | rusky, německy/Russian, German
23.3. 21:45 (s10) 24.3. 16:45 (s10) 27.3. 14:15 (s10)
Alžírsko, Francie / Algeria, France
Na alžírských střechách se odehraje několik příběhů, které metaforicky
přibližují současnou situaci v zemi. Významný alžírský režisér Merzak
Allouache natočil koláž lidských osudů časově ohraničenou pěti denními
muslimskými modlitbami.
Several stories unfold on the Algerian rooftops, metaphorically describing
the current situation in the country. Noteworthy Algerian director, Merzak
Allouache, has created a mosaic of human fates temporally confined to
the period of five Muslim prayers of the day.
Režie/Director Merzak Allouache
Hrají/Cast Adila Bendimerad, Ahcene Benzerari, Aïssa Chouat
2013, 91 min. | arabsky/Arabic | angl. tit./Eng. sub.
21.3. 15:00 (s6) | 22.3. 22:00 (s6) | 23.3. 17:00 (s6)
Vášeň mezi řádky
The Invisible Woman
Velká Británie / United Kingdom
Nelly, stárnoucí viktoriánská dáma, si nese ve vzpomínkách příběh
nenaplnitelné, ale fatální lásky. S jedním z nejslavnějších mužů své
doby, spisovatelem Charlesem Dickensem… Životopisné drama Ralpha
Fiennese, který ztvárnil i hlavní roli.
Nelly, an ageing Victorian lady, hides a story of unfulfilled yet fatal love
amongst her memories. A dalliance with one of the most famous men of
that time, writer Charles Dickens. Ralph Fiennes both directs, and plays
Dickens, in this biographical drama.
Režie/Director Ralph Fiennes
Hrají/Cast Ralph Fiennes, Michelle Fairley, Felicity Jones
2013, 111 min. | anglicky/English
21.3. 19:15 (s10) | 22.3. 14:15 (s10) | 25.3. 21:45 (s10)
74-75
PANORAMA SVĚTOVÉHO FILMU | WORLD PANORAMA
Střechy
The Rooftops
Venuše v kožichu
Venus in Fur
Francie, Polsko / France, Poland
V zapadlém pařížském divadle se během konkurzu na hlavní roli ve hře
Venuše v kožichu režisér Thomas setká s Vandou, herečkou, která je pro
roli schopná všeho. Hra dominance a submise v režii Romana Polanského
měla premiéru na MFF v Cannes.
While casting the main role for a play called Venus in Furs in a remote
Parisian theatre, director Thomas meets Vanda, an actress willing to do
anything for the role. The game of dominance and submission was directed by Roman Polanski and premiered at IFF Cannes.
Režie/Director Roman Polanski
Hrají/Cast Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric
2013, 96 min. | francouzsky/French | angl. tit./Eng. sub.
21.3. 14:15 | (s10) 22.3. 19:15 (s10) | 23.3. 16:45 (s10)
Walesa: Člověk naděje
Walesa. Man of Hope
Polsko / Poland
Legendární Andrzej Wajda natočil strhující životní příběh prvního polského
demokratického prezidenta Lecha Walesy, symbolu pádu komunismu
v Polsku. Tématem precizně natočeného a skvěle obsazeného snímku
je však boj za pravdu a budoucnost.
Legendary Andrzej Wajda has shot a mesmerising life story of Polish first
democratic president, Lech Walesa, the symbol of the fall of communism
in Poland. Shot with precision and with a star cast, the film dramatizes the
fight for truth and for future.
Režie/Director Andrzej Wajda
Hrají/Cast Robert Więckiewicz, Agnieszka Grochowska
2013, 127 min. | polsky, italsky/Polish, Italian
21.3. 17:00 (s12) | 22.3. 14:15 (s12)
Yves Saint Laurent
Francie / France
Yves Saint Laurent, ikona francouzské haute couture, nepřehlédnutelný
umělec stejně jako sklíčený muž sužovaný maniodepresí. Nechte se unést
životním příběhem jednoho z největších módních návrhářů 20. století
v podání skvělého Pierra Nineyho.
Yves Saint Laurent, the icon of French haute couture, an artist that cannot
go unnoticed as well as a dejected man troubled by manic depression.
Let the life story of one of the greatest fashion designers of the 20th century, portrayed by Pierre Niney, carry you away.
Režie/Director Jalil Lespert
Hrají/Cast Pierre Niney, Guillaume Gallienne, Charlotte Le Bon
2014, 100 min. | francouzsky/French
21.3. 16:45 (s10) | 23.3. 14:15 (s10) | 24.3. 18:30 (s1)
Zlato
Gold
Německo / Germany
V létě 1898 se skupina sedmi německých krajanů vydává do Britské
Kolumbie hledat zlato. Na cestě se dostávají do obtíží a ani krajina
není hostinná. V německo-kanadském westernu září Nina Hossová,
která překvapí širokou škálou hereckých poloh.
In the summer of 1898, seven Germans set off for British Columbia
to search for gold. They get into trouble along the way, in the hostile
Canadian landscape. The German-Canadian western features the wonderful Nina Hoss.
Režie/Director Thomas Arslan
Hrají/Cast Nina Hoss, Marko Mandic, Lars Rudolph, Uwe Bohm
2013, 101 min. | anglicky, německy/English,
German | angl. tit./Eng. sub.
24.3. 19:00 (s5) | 25.3. 16:30 (s5) | 27.3. 21:30 (s5)
76-77
PANORAMA SVĚTOVÉHO FILMU | WORLD PANORAMA
Yves Saint Laurent
Život je snadný, když zavřete oči
Living Is Easy with Eyes Closed
Španělsko / Spain
Španělsko 1966. Učitel angličtiny Antonio miluje Beatles, a když se dozví,
že Lennon ve Španělsku natáčí film, bez váhání se vydává na cestu
za svým idolem. Dostat se k takové hvězdě ale není snadné. Komedie
Davida Trueby byla oceněna řadou cen Goya.
Spain, 1966. Antonio is an English teacher who loves The Beatles, and when
he finds out that John Lennon is making a film in Spain, he embarks, without
hesitation, on a journey to meet his idol. To reach such a star, however, is not
easy. David Trueba‘s comedy received several Goya Awards.
Režie/Director David Trueba
Hrají/Cast Eduardo Antuña, Celia Bermejo, Francesc Colomer
2013, 104 min. | španělsky/Spanish | angl. tit./Eng. sub.
21.3. 21:45 (s10) | 22.3. 16:45 (s10) | 24.3. 19:15 (s10)
Armstrongova lež
The Armstrong Lie
Big Sur
Big Sur
Na cestě
On the Road
Nebraska
Nebraska
Noe
Noah
Ona
Her
Přežijí jen milenci
Only Lovers Left Alive
Zbav se svých miláčků
Kill Your Darlings
MADE IN USA | MADE IN USA
A dost!
Enough Said
MADE IN USA
Sekce nabízí hned několik atraktivních vrcholů – Her Spikea Jonzeho
získalo Oscara za nejlepší původní scénář, zatímco Nebraska Alexandera
Paynea šest oscarových nominací. Událostí b ude předpremiéra snímku
Přežijí jen milenci, nejnovějšího opusu gurua amerického nezávislého filmu
Jima Jarmusche, nebo rovněž předpremiérové uvedení spektakulární
podívané Noe Darrena Aronofského, natočené v 3D. Zvláštní pozornost
si ale zaslouží i malá podsekce věnovaná literárním hrdinům americké
beat generation. Nejenže se v ní vedle Ginsberga, Burroughse nebo
Ferlinghettiho setkáte rovnou třikrát s Jackem Kerouackem v podání
Jacka Houstona (Zbav se svých miláčků), Jean-Marc Barra (Big Sur)
a Sama Rileyho (Na cestě), zároveň je důkazem, že i v zemi, kde je filmová
výroba orientována hlavně na zisk, stále zůstává místo také pro kulturní
ikony.
MADE IN USA
The section offers several attractive pinnacles including Oscar winner
for Best Screenplay Her by Spike Jonze and Oscar nominee - Alexander
Payne´s Nebraska. A significant event will be the pre-premiere of Only
Lovers Left Alive, the latest opus by the guru of independent American
cinema, Jim Jarmusch, and another pre-premiere screening of a striking
spectacle, Darren Aronofsky‘s Noah, made in 3D. A small sub-section
deserves special attention for its focus on literary heroes of the American
Beat Generation. Apart from Ginsberg, Burroughs or Ferlinghetti, you can
also meet Jack Kerouac, not only once, but three times – played by Jack
Houston (Kill Your Darlings), Jean-Marc Barr (Big Sur) and Sam Riley
(On the Road).
Spojené státy americké / USA
Albert a Eva, rozvedení, plní pochyb ohledně svých povah i zevnějšku.
Romanci nestojí v cestě jen nejistoty, ale i fakt, že Evinou klientkou se stane
Albertova bývalá. Romantická komedie s citem pro detail i společenské
nuance života v L.A.
Albert (J. Gandolfini in one of his final roles) and Eva, both divorced and
filled with self-doubt. It’s not just insecurities that stand in romance‘s way,
but also the fact that Albert‘s ex becomes Eva‘s client. A romantic comedy
that pays attention to detail as well as to the nuances of social life in LA.
Režie/Director Nicole Holofcener
Hrají/Cast James Gandolfini, Julia Louis-Dreyfus, Toni Collette
2013, 93 min. | anglicky/English
23.3. 22:00 (s12) | 24.3. 17:00 (s12) | 25.3. 14:30 (s12)
Armstrongova lež
The Armstrong Lie
Spojené státy americké / USA
Držitel Oscara, dokumentarista Alex Gibney, začal v roce 2009 zaznamenávat návrat amerického sportovního hrdiny. Snímek měl původně
končit Armstrongovým triumfem, po cyklistově přiznání k dopingu se však
změnil v dokument rozplétající síť lží.
Alex Gibney, an Oscar winning documentarian, started out to chronicle
the return of an American sports hero in 2009. The film‘s finale was
supposed to show Armstrong‘s triumph. After the cyclist‘s confession of
doping, it became a documentary untangling a web of lies.
Režie/Director Alex Gibney
Účinkují/Cast Lance Armstrong, Reed Albergotti, Betsy Andreu
2013, 124 min. | anglicky/English
21.3. 16:30 (s8) | 23.3. 11:45 (s8) | 26.3. 19:00 (s8)
Big Sur
Big Sur
Spojené státy americké / USA
Adaptace slavného Kerouacova románu ukazuje, jak se přední hlas
beatnické generace vyrovnává se slávou i alkoholismem. Cesty za
básníkem Ferlinghettim jsou především výpravy do vlastního nitra. Drama
plné svižného vyprávění, deprese i poezie.
An adaptation of Kerouac‘s famous novel shows the leading voice of the
Beat Generation dealing with fame and alcoholism. The journey to meet
the poet, Ferlinghetti, are primarily journeys into one’s own heart. A drama
full of swift narration, depression and poetry.
Režie/Director Michael Polish
Hrají/Cast Jean-Marc Barr, Kate Bosworth, Josh Lucas
2013, 81 min. | anglicky/English
22.3. 15:00 (s8) | 26.3. 21:30 (s8) | 28.3. 17:00 (s8)
80-81
MADE IN USA | MADE IN USA
A dost!
Enough Said
Na cestě
On the Road
Spojené státy, Francie, Brazílie / USA, France, Brazil
Nespoutaná cesta napříč Spojenými státy je pro skupinu mladých lidí
prostředkem pro odmítnutí zavedených společenských konvencí. Film je
adaptací stejnojmenného románu jednoho z nejznámějších představitelů
beat generation Jacka Kerouaca.
A wild journey across the USA represents the means to reject established
social conventions for a group of young people. The film is an adaptation
of the eponymous novel by Jack Kerouac, one of the most famous figures
of the Beat Generation.
Režie/Director Walter Salles
Hrají/Cast Sam Riley, Garrett Hedlund, Kristen Stewart
2012, 137 min. | anglicky, francouzsky/English,
French | angl. tit./Eng. sub.
23.3. 14:15 (s8) | 27.3. 21:30 (s8) | 28.3. 19:00 (s8)
Nebraska
Nebraska
Spojené státy americké / USA
Starý muž žijící v Montaně pravidelně utíká z domu směr Nebraska, aby
si tam vyzvedl svoji údajnou výhru v loterii. V šesti kategoriích na Oscara
nominovaná road movie vypráví o cestě za porozuměním a dávnými
vzpomínkami.
An aging, alcohol-loving father, living in Montana makes the trip to
Nebraska to claim a supposed Sweepstakes prize in Nebraska. This
father/son road movie, with its 6 Oscar nominations, tells the story of a
journey to understanding and memories of a distant past.
Režie/Director Alexander Payne
Hrají/Cast Bruce Dern, Will Forte, June Squibb, Bob Odenkirk
2013, 115 min. | anglicky, španělsky/English, Spanish
23.3. 17:00 (s12) | 24.3. 22:00 (s12) | 28.3. 14:30 (s12)
Spojené státy americké / USA
Biblický Noemův příběh podle komiksu a v rukou vizionářského režiséra.
Divoké barbarské časy, ekologická interpretace bible, spirituální obrazy
i úchvatné trikové scény plné fantastických zvířat. Darren Aronofsky a jeho
nejvelkolepější film.
A visionary director‘s version of the biblical story of Noah based on a comic book. Barbaric times, an ecological interpretation of the Bible, spiritual
images as well as fantastic animals made with fascinating special effects.
Darren Aronofsky presents his most epic film.
Režie/Director Darren Aronofsky
Hrají/Cast Russell Crowe, Jennifer Connelly, Logan Lerman
2014, 137 min. | anglicky/English
25.3. 22:00 (s12) | 26.3. 19:30 (s12) | 27.3. 14:15 (s12)
Ona
Her
Spojené státy americké / USA
Osamělý Theodore si pořídí nový operační systém Samantha, který je
obdařen vlastní inteligencí. Mezi Theodorem a Samanthou se začne
rozvíjet přátelství a postupně i láska. Her získalo Oscara a Zlatý globus za
Nejlepší scénář.
Lonely Theodore has purchased a new operation system called Samantha,
which has its own intelligence. Friendship starts to develop between Theodore and Samantha, and maybe even love. Her received Golden Globe for
the Best Screenplay as well as Oscar for the Best Original Screenplay.
Režie/Director Spike Jonze
Hrají/Cast Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Amy Adams
2013, 126 min. | anglicky/English
21.3. 14:30 (s12) | 22.3. 22:00 (s12) | 23.3. 19:30 (s12)
82-83
MADE IN USA | MADE IN USA
Noe
Noah
Přežijí jen milenci
Only Lovers Left Alive
USA, Velká Británie, Německo / USA, United Kingdom, Germany
Adam a Eva žijí na opačných koncích světa, přesto jejich láska trvá po
staletí. Retro romance o tom, že upíři jsou taky jenom lidi. Hravá, pozorná,
výstřední, cynická i milá zároveň. Směs charakteristik, které umí podat jen
Jim Jarmusch.
Adam and Eve are vampires who have been in love for centuries. This
romance shows that even vampires have human weaknesses. Jim Jarmusch directs a film that is playful, attentive, eccentric, cynical and pleasant all at the same time.
Režie/Director Jim Jarmusch
Hrají/Cast Tom Hiddleston, Tilda Swinton, Mia Wasikowska
2013, 123 min. | anglicky, arabsky, francouzsky/English,
Arabic, French
21.3. 22:00 (s12) | 22.3. 19:30 (s12) | 24.3. 14:30 (s12)
Zbav se svých miláčků
Kill Your Darlings
Spojené státy americké / USA
Mladý Allen Ginsberg přichází do New Yorku a potkává ty, kteří brzy
budou ikonami 60. let, přičemž jeden z nich se stane vrahem… Životopisné
drama s hvězdným hereckým obsazením (Daniel Radcliffe – Harry Potter,
Michael C. Hall – Dexter).
Young Allen Ginsberg comes to New York and meets those who are soon
to become the icons of the 1960s – and one of them will become a murderer. Daniel Radcliffe (Harry Potter) and Michael C. Hall (Dexter) lead the
all-star cast in this biographical drama.
Režie/Director John Krokidas
Hrají/Cast Daniel Radcliffe, Michael C. Hall, Jack Huston
2013, 104 min. | anglicky/English
26.3. 14:30 | (s12) 27.3. 19:30 (s12) | 28.3. 17:00 (s12)
Duše
Soul
Chladné květy sakury
Cold Bloom
Ilo Ilo
Ilo Ilo
Lhářova kostka
Liar‘s Dice
Má hořkosladká zem
My Sweet Pepper Land
Moebius
Moebius
Proti pravidlům
Bending the Rules
Přestřelka v monzunu
Monsoon Shootout
Siddharth
Siddharth
Šípy hromového draka
Arrows of the Thunder Dragon
ASIJSKÉ PANORAMA | ASIAN PANORAMA
Dotek hříchu
A Touch of Sin
ASIJSKÉ PANORAMA
Asijskou kinematografii reprezentují letos snímky nejen z tradičně silných
zemí, ale i těch exotičtějších. Z čínské produkce je to nejnovější opus
Jia Zhang-keho Dotek hříchu, ostrá obžaloba poměrů v zemi, která
skloubila to nejhorší z komunismu i kapitalismu. Koreu zastupuje hvězda
artového filmu, režisér Kim Ki-duk, svým nejnovějším snímkem Moebius.
A z Japonska se na Febiofest vrací Atsushi Funahashi se svým posledním
opusem Chladné květy sakury. Zlatá kamera za Nejlepší debut na
festivalu v Cannes putovala do Singapuru, za rodinné drama Ilo Ilo ji
získal režisér Anthony Chen. Íránský snímek Proti pravidlům je důkazem,
že místní filmaři neztrácejí odvahu a stále otevřeněji se vyjadřují o životě
v nesvobodné zemi. Současný indický film vznikající mimo Bollywood se
stále více prosazuje ve světě. Důkazem jsou hned tři snímky v našem
výběru, reprezentující různé aspekty tamější tvorby.
ASIAN PANORAMA
This year‘s Asian section is represented not only by films from the
traditionally strong countries, but also from those more exotic. The latest
opus of Jia Zhang-ke from China, A Touch of Sin, is a scathing criticism of
the conditions in a country that has combined the worst of both capitalism
and communism. Korea is represented by a star of art cinema, director Kim
Ki-duk, with his latest film, Moebius. Atsushi Funahashi from Japan returns
to Febiofest with his latest opus, Cold Bloom. The Caméra d‘Or, for the best
debut at the Cannes festival, was awarded to Singaporean Anthony Chen
for his family drama, Ilo Ilo. The Iranian Bending the Rules is proof that local
filmmakers aren‘t losing their courage and keep commenting on life in the
repressive country with increasing boldness. Contemporary Indian cinema
made outside Bollywood is establishing its place in the world. Three films in
our selection prove that, representing several aspects of Indian production.
A Touch of Sin
Čína / China
Čtyři nejenom brutálním násilím volně propojené příběhy ze současné
měnící se Číny sledují několik jedinců potýkajících se s tíživou životní situací.
Snímek byl oceněn cenou za scénář na MFF v Cannes.
Four stories dealing with situations of brutal violence, follow several
individuals struggling with difficult life situations in contemporary,
ever-changing China. The film won an award for its script at Cannes.
Režie/Director Jia Zhang-ke
Hrají/Cast Jiang Wu, Wang Baoqiang, Zhao Tao, Luo Lanshan
2013, 129 min. | anglicky, kantonsky, mandarínsky/English,
Cantonese, Mandarin | angl. tit./Eng. sub.
21. 3. 21.15 (s7) | 22. 3. 18.45 (s7) | 23. 3. 14.00 (s7)
Duše
Soul
Tchaj-wan / Taiwan
Jakého charakteru je děsivě pokroucený a silně znepokojující vztah mezi
otcem a synem? Duchovní thriller, k jehož dvojznačnému vyznění vede
řada scén extrémního násilí a hojného krveprolití, nabízí kousavý humor
i filozofické hlavolamy.
What is the character of a terribly deformed and highly unsettling relationship between a father and a son? The scenes of extreme violence
and bloodbaths contribute to the ambiguity of this spiritual thriller which
doesn‘t lack biting humor and philosophical riddles.
Režie/Director Chun Mong-hong
Hrají/Cast Jimmy Wong, Joseph Chang, Leon Dai
2013, 112 min. | mandarínsky/Mandarin | angl. tit./Eng. sub.
21.3. 16:15 (s7) | 22.3. 14:15 (s7) | 23.3. 21:15 (s7)
86-87
ASIJSKÉ PANORAMA | ASIAN PANORAMA
Dotek hříchu
Chladné květy sakury
Cold Bloom
Japonsko / Japan
Shiori se musí vyrovnat se smrtí manžela i s tím, že její nová známost
je za neštěstí odpovědná. Moderně natočené psychologické drama čerpá
z tradice japonského filmu 50. a 60. let, ale odráží i ryze současnou depresi
místa stiženého tsunami.
Shiori deals not only with her husband‘s death, but also with her new
acquaintance‘s responsibility for the tragedy. The modern psychological
drama draws from the tradition of Japanese cinema of 1950s and 1960s
while reflecting a purely contemporary trauma of a place hit by a tsunami.
Režie/Director Atsushi Funahashi
Hrají/Cast Asami Usuda, Takahiro Miura, Yo Takahashi
2013, 119 min. | japonsky/Japanese | angl. tit./Eng. sub.
25.3. 21:15 (s7) | 26.3. 18:45 (s7) | 27.3. 16:15 (s7)
Ilo Ilo
Ilo Ilo
Singapur / Singapore
Zlobivý chlapec, zahraniční služka a rodiče, s kterými to také není
jednoduché. Toto intimní rodinné drama je úsporně vyprávěné, podmanivě
nasnímané a komplexně mapuje psychologii svých postav i společenskou
situaci v Singapuru zmítaném krizí.
A naughty boy, a foreign maid and parents who are also rather difficult.
This intimate family drama is narrated succinctly, with captivating camera, and provides a complex map of the characters‘ psychology as well as
social situation in Singapore harrowed by crisis.
Režie/Director Anthony Chen
Hrají/Cast Yeo Yann Yann, Chen Tianwen, Angeli Bayani
2013, 95 min. | anglicky, mandarínsky/English,
Mandarin | angl. tit./Eng. sub.
23. 3. 16.30 (s7) | 25. 3. 18.45 (s7) | 28. 3. 21.14 (s7)
Liar‘s Dice
Indie / India
Mladá matka žijící v horách na tibetsko-indické hranici se vydává až do
vzdáleného Dillí, kde pracuje její muž, o němž nemá již několik měsíců
zprávy. Nezaměnitelnou atmosféru tiché roadmovie buduje dechberoucí
různorodost Indie.
A young mother living at the Tibet-Indian border in the mountains travels
all the way to Delhi where her husband works, since she hasn‘t heard from
him for several months. The unique atmosphere of the quiet road movie is
built through the breathtaking diversity of India.
Režie/Director Geethu Mohandas
Hrají/Cast Nawazuddin Siddiqui, Geetanjali Thapa
2013, 103 min. | hindsky, hlmachalsky/Hindi,
Hlmachali | angl. tit./Eng. sub.
26.3. 16:15 (s7) | 27.3. 21:15 (s7) | 28.3. 14:15 (s7)
Má hořkosladká zem
My Sweet Pepper Land
Írák, Francie, Německo / Iraque, France, Germany
Kurdský šerif Baran je vyslán do zapomenuté osady v blízkosti tureckoiráckých hranic za účelem obnovit pašeráctvím pošpiněný řád.
Absurdně pojatý příběh o cti a spravedlnosti je zároveň důmyslnou hrou
s westernovým žánrem.
A Kurdish sheriff is sent on a mission to a forgotten settlement near the
Turkish-Iraqi border to renew the order disrupted by drug trafficking. The
story‘s absurd presentation of honour and justice ingeniously plays with
the genre of westerns.
Režie/Director Hiner Saleem
Hrají/Cast Golshifteh Farahani, Korkmaz Arslan, Suat Usta
2013, 95 min. | kurdsky/Kurdish | angl. tit./Eng. sub.
23. 3. 11.30 (s7) | 24. 3. 21.15 (s7) | 28. 3. 16.30 (s7)
88-89
ASIJSKÉ PANORAMA | ASIAN PANORAMA
Lhářova kostka
Moebius
Moebius
Jižní Korea / South Korea
Podvedená žena, nevěrný manžel, nůž, hrůzný akt pomsty na nevinné
oběti. A po prvních děsivých minutách pokračuje mistrný korejský vypravěč
Kim Ki-duk v podobném krutém duchu. Drama antických rozměrů, beze
slov, plné temného humoru i násilí.
A deceived woman, a cheating husband, a knife, and a ghastly act of
revenge on an innocent victim. After the first terrifying minutes, Korean
master storyteller Kim Ki-duk continues in a similarly cruel spirit. A drama
of antique proportions, without words, full of dark humor and violence.
Režie/Director Kim Ki-duk
Hrají/Cast Cho Jae-hyun, Seo Young-ju, Lee Eun-woo
2013, 91 min. | korejsky/Korean | angl. tit./Eng. sub.
21.3. 18:45 (s7) | 22.3. 21:30 (s7) | 24.3. 16:15 (s7)
Proti pravidlům
Bending the Rules
Írán / Iran
V Íránu svázaném staletými pravidly může i tak nevinná věc jako zkoušení
divadelního představení vést k napínavým událostem. Drama plné
napjatých rodinných vztahů, natočené trpělivě a nenápadně, přesto silné
jako ranní káva.
In a country bound by centuries-old rules, such an innocent action as
travelling to a festival abroad may trigger a series of dramatic events.
A drama full of tense family relationships, shot discreetly and patiently, yet
as strong as morning coffee.
Režie/Director Behnam Behzadi
Hrají/Cast Amir Jafari, Ashkan Khatibi, Mehrdad Sedighian
2013, 94 min. | persky/Persian | angl. tit./Eng. sub.
22. 3. 16.45 (s7) | 23. 3. 18.45 (s7)
Monsoon Shootout
Velká Británie, Indie / United Kingdom, India
Adi právě nastoupil k jednotce bombajské policie. U jedné z prvních akcí
však dojde k přestřelce a mladík je postaven před zásadní rozhodnutí.
Vystřelit, či nevystřelit po pronásledovaném muži?
Adi has just started work in a Mumbai police unit. A shootout occurs
during one of his first operations and the youth must make a crucial decision. Does he shoot or not at the pursued man?
Režie/Director Amit Kumar
Hrají/Cast Vijay Verma, Nawazuddin Siddiqui, Neeraj Kabi
2013, 88 min. | hindsky/Hindi | angl. tit./Eng. sub.
26.3. 21:15 (s7) | 28.3. 18:45 (s7)
Siddharth
Siddharth
Kanada, Indie / Canada, India
Mahendra pošle svého dvanáctiletého syna pryč z města za prací. Když
se však syn nevrátí, pojme otec podezření, že byl malý Siddharth unesen,
a začne podnikat kroky na jeho nalezení. Drama dotýkající se dětské práce
bylo inspirováno skutečnou událostí.
Mahendra sends his twelve-year-old son from the city to work. When the
boy doesn‘t return, the father gets suspicious that little Siddharth has
been kidnapped, and takes steps to find him. The drama, which also addresses child labour, is based on real events.
Režie/Director Richie Mehta
Hrají/Cast Shobha Sharma Jassi, Geeta Agrawal Sharma
2013, 96 min. | hindsky/Hindi | angl. tit./Eng. sub.
25.3. 16:15 (s7) | 27.3. 18:45 (s7)
90-91
ASIJSKÉ PANORAMA | ASIAN PANORAMA
Přestřelka v monzunu
Šípy hromového draka
Arrows of the Thunder Dragon
Bhútán, Austrálie / Bhutan, Australia
Kuenphen odjíždí z rodné vsi a vymaňuje se ze zajetí místních tradic.
Uplatní v moderním světě umění lukostřelby? A jak si doma vede jeho
sestra, které zvyklosti místo luku dávají do ruky tkalcovský stav? Exotické
drama z úpatí himálajských hor.
Kuenphen leaves his village and the burden of local traditions behind.
Is there any use for archery in the modern world, and what about his
sister, who is dictated by tradition to handle a loom instead of a bow? An
exotic drama set in the Himalayan mountain area of Bhutan.
Režie/Director Greg Sneddon
Hrají/Cast Kandu, Tshering Zam
2014, 91 min. | dzongkhsky, anglicky/Dzongkha,
English | angl. tit./Eng. sub.
21.3. 14:15 (s7) | 22.3. 11:30 (s7) | 24.3. 18:45 (s7)
Dělníci
Workers
Heli
Heli
Melasa
Melaza
Sandwich klub
Club Sandwich
Špatný účes
Bad Hair
Úžasná rybička
The Amazing Catfish
Vše o peří
All About the Feathers
Žirafy
Giraffes
LATINSKOAMERICKÉ PANORAMA | LATIN AMERICAN PANORAMA
Budoucnost
The Future
LATINSKOAMERICKÉ PANORAMA
Ve filmu Dělníci mexického tvůrce Josého Luise Valleho je šestiminutová
scéna, na začátku které hlavní hrdina vejde do místního nevěstince.
Kamera zůstává venku a sleduje dům, ve kterém zmizel. Žádný střih, jen
jeden jediný dlouhý záběr. V něm ale před námi defiluje esence celého
Mexika. Pasáci a dealeři se baví s prostitutkami… Přijedou policisté, zase
ale odjedou… Pak si jdou všichni nabrousit své nože… Postupně zapadá
slunce a my tušíme, že zítra to bude stejné jako dnes… Na první pohled
by se mohlo zdát, že se jedná o něco ryze formálního. Ano, tato scéna je
po formální stránce hodně odvážná. Nepostrádá ale obsah. A přesně
takové je kino současné Latinské Ameriky: inovativní, moderní, formálně
odvážné, ale zároveň přinášející svědectví o lidech a o době, ve které na
tomto kontinentu žijí.
LATIN AMERICAN PANORAMA
The film Workers by José Luis Valle from Mexico starts with a sixminute scene where the main protagonist enters a local brothel. The
camera remains outside and observes the house where into which
he‘s disappeared with no cuts, only a single long shot. Yet the essence
of Mexico marches in front of us. Pimps and dealers talk with the
prostitutes. Policemen come, but disappear again. Then everybody
leaves to sharpen their knives, and gradually, the sun is setting and we
feel that tomorrow will be the same as today. At first glance, it might
seem that it is something purely formalist. Yes, this scene is formally very
bold, yet it is not lacking content. And this truly describes the cinema
of contemporary Latin America: innovative, modern, formally bold, but
offering a testimony about the people and the times they are living in on
this continent.
The Future
Chile, Německo, Itálie, Španělsko / Chile, Germany, Italy, Spain
Sourozenci Bianca a Tomas se o sebe po smrti rodičů musí starat sami.
Tomas a jeho přátelé z posilovny vymyslí plán, na němž chtějí zbohatnout.
Bianca se má sblížit se stárnoucím kulturistou, který své peníze ukrývá
ve své chátrající vile.
Siblings Bianca and Tomas must take care of themselves after their
parents‘ death. Tomas and his friends from the gym create a plan to get
rich. Bianca is supposed to befriend an aging bodybuilder who hides his
money in his ramshackle villa.
Režie/Director Alicia Scherson
Hrají/Cast Luigi Ciardo, Manuela Martelli, Rutger Hauer
2013, 95 min. | anglicky, italsky/English,
Italian | angl. tit./Eng. sub.
24.3. 16:15 (s3) | 25.3. 19:15 (s2) | 28.3. 21:45 (s2)
Dělníci
Workers
Německo, Mexiko / Germany, Mexico
Rafael a Lidia celý život pracovali jako nekvalifikovaná pomocná síla.
Kromě toho je spojuje dávná tragédie. Oba jsou na stará kolena vystaveni
nespravedlnostem, které je možné chápat jako metaforu nerovnosti
v současné mexické společnosti.
Rafael and Lidia have worked as unqualified labourers their whole lives.
They are also connected by a past tragedy. Being elderly, they must face
injustice that can be perceived as a metaphor of inequality in contemporary Mexican society.
Režie/Director José Luis Valle
Hrají/Cast Jesus Padilla, Susana Salazar, Barbara P. Rivemar
2013, 121 min. | španělsky/Spanish | angl. tit./Eng. sub.
21.3. 18:45 (s3) | 22.3. 21:14 (s3) | 23.3. 16:15 (s3)
94-95
LATINSKOAMERICKÉ PANORAMA | LATIN AMERICAN PANORAMA
Budoucnost
Heli
Heli
Mexiko, Francie, Německo / Mexico, France, Germany
Mladý dělník Heli se nechtěně zaplate s drogovými kartely a pokouší se
zachránit holý život. Provokativní držitel ceny za režii z festivalu v Cannes
vyniká až procedurálním odstupem, kdy zachycuje pro mexické obyvatele
běžnou podobu násilí.
Heli, a young worker, accidentally gets in trouble with drug cartels and
tries to save his bare life. The provocative winner of the Best Director
Award from Cannes excels at almost procedural detachment while
capturing violence common of the Mexicans.
Režie/Director Amat Escalante
Hrají/Cast Armando Espitia, Andrea Vergara, Linda González
2013, 105 min. | španělsky/Spanish | angl. tit./Eng. sub.
22.3. 16:15 (s3) | 23.3. 21:15 (s3) | 24.3. 18:45 (s3)
Melasa
Melaza
Kuba, Francie, Panama / Cuba, France, Panama
V ospalé vesnici Melasa žijí v malém domku s babičkou a dcerou Mónica
a Aldo. Absurdní životní prostředí je nutí přivydělávat si nelegálním
způsobem, což se jednoho dne nevyplatí. Celovečerní debut spojuje
absurditu kubánského života s komediálním náhledem.
Mónica and Aldo live together with their daughter and grandmother in
a small house in a sleepy village. The absurd living conditions force them to
make money illegally, which backfires one day. Carlos Lechuga‘s feature
debut feature debut combines the absurdity of Cuban life with comedy.
Režie/Director Carlos Lechuga
Hrají/Cast Yuliet Cruz, Armando Miguel Gomez, Lucho Gotti
2012, 80 min. | španělsky/Spanish | angl. tit./Eng. sub.
21.3. 21:15 (s3) | 22.3. 18:45 (s3) | 23.3. 14:15 (s3)
Club Sandwich
Mexiko / Mexico
Paloma a její patnáctiletý syn Hector tráví veškerý čas jejich dovolené
v hotelu společně. Od opalování až po večerní sledování televize. Vše však
změní příjezd vrstevnice Jazmin, která probudí Hectorovo dospívání.
Paloma and her fifteen-year-old son, Hector, are spending their whole
vacation together in a hotel, from sunbathing to watching TV in the
evening. Everything changes with the arrival of Jazmin, Hector‘s peer, who
awakens his puberty.
Režie/Director Fernando Eimbcke
Hrají/Cast María Renée Prudencio, Lucio Giménez Cacho
2013, 82 min. | španělsky/Spanish | angl. tit./Eng. sub.
21.3. 14:15 (s3) | 22.3. 10:30 (s3) | 24.3. 21:15 (s3)
Špatný účes
Bad Hair
Venezuela, Peru, Argentina, Německo / Venezuela, Peru, Argentina, Germany
Dětský pohled na svět obrovského sídliště na okraji Caracasu se setkává
s dospělou realitou. Okouzlující i drsný portrét jedné rodiny, který strhne
především hereckým výkonem Juniora, bojujícího nejen se svými
kudrnatými vlasy.
A child‘s view of a huge housing estate at the edge of Caracas meets
adult reality. Both charming and rough, audiences will find this portrait
of one family amazing, especially for the acting of Junior who struggles
not only with his curly hair.
Režie/Director Mariana Rondón
Hrají/Cast Beto Benites, Samuel Lange, Samantha Castillo
2013, 93 min. | španělsky/Spanish | angl. tit./Eng. sub.
21. 3. 16.15 (s3) | 22. 3. 14.15 (s3) | 23. 3. 10.30 (s3)
Úžasná rybička
The Amazing Catfish
Mexiko / Mexico
Claudia je jednoho dne hospitalizována s podezřením na zánět slepého
střeva. V nemocnici potkává Marthu, vážně nemocnou matku čtyř dětí.
Obě ženy se postupem času sblíží a Claudia se kromě ošetřovatelky
Marthy stává také součástí rodiny.
Claudia is hospitalized one day with suspected appendicitis. In the hospital, she meets Martha, a seriously ill mother of four. Both women
graduallygetclosertoeachotherandClaudia,apartfrombecomingMartha‘s
nurse, also becomes a part of the family.
Režie/Director Claudia Sainte-Luce
Hrají/Cast Ximena Ayala, Lisa Owen, Sonia Franco
2013, 95 min. | španělsky/Spanish | angl. tit./Eng. sub.
25.3. 18:45 (s3) | 27.3. 21:15 (s3) | 28.3. 16:15 (s3)
96-97
LATINSKOAMERICKÉ PANORAMA | LATIN AMERICAN PANORAMA
Sandwich klub
Vše o peří
All About the Feathers
Kostarika / Costa Rica
Debut kostarického režiséra nabízí netradiční pohled na přátelství –
sleduje vývoj vztahu člověka a kohouta. Neobvyklé přátelství je spojené
i s patřičnými nesnázemi. Dlouhé záběry překonávají komičnost námětu
a filmu dodávají vážnější vyznění.
The director‘s debut offers a non-traditional view of friendship, following
the development of a relationship between a man and a rooster and its
substantial difficulties. The long sequences undermine the humour of the
topic, emphasising the film‘s serious note.
Režie/Director Neto Villalobos
Hrají/Cast Marvin Acosta, Allan Cascante, Sylvia Sossa
2013, 85 min. | španělsky/Spanish | angl. tit./Eng. sub.
21.3. 16:30 (s5) | 22.3. 11:00 (s5) | 23.3. 21:30 (s5)
Žirafy
Giraffes
Kuba / Cuba
Tři mladí spolubydlící hledají své místo v současné kubánské společnosti.
Společný prostor stísněného bytu, ve kterém se oddávají vášni pro intimní
erotické hrátky, je zároveň jejich úkrytem před každodenním životem.
Three young roommates are looking for their place within the Cuban
society of today. The common space of their cramped apartment, where
they indulge in their passion for intimate erotic games, is also their refuge
from everyday life.
Režie/Director Kiki Álvarez
Hrají/Cast Claudia Muñiz, Yasmani Guerrero, Olivia Manrufo
2012, 94 min. | španělsky/Spanish | angl. tit./Eng. sub.
25.3. 21:15 (s3) | 26.3. 16:15 (s3) | 28.3. 14:15 (s3)
Jîn
Jîn
Knězovy děti
The Priest‘s Children
Padělatel
Falsifikator
Pro ty, kteří už nemůžou vyprávět
For Those Who Can Tell No Tales
Vnitřní nepřítel
The Enemy Within
RYTMY BALKÁNU | THE RHYTHMS OF BALKANS
Japonský pes
Japanese Dog
RYTMY BALKÁNU
Vrcholem sekce bude pocta věnovaná srbskému filmaři Srdanu
Golubičovi, jenž se věnuje morální krizi, do které se jeho země propadla
po bratrovražedné válce. Tvorbu v Srbsku, která je důkazem, že finanční
problémy nejsou překážkou inspiraci, doplňuje nejnovější opus Padělatel
oblíbeného Gorana Markoviče. Typicky balkánský humor najdeme také
v chorvatském snímku Knězovy děti, naopak temno stále přítomného
traumatu minulosti na nás dýchne z filmu Pro ty, kteří už nemůžou
vyprávět Jasmily Žbaničové. Obraz kinematografie tohoto regionu
by nebyl kompletní bez zástupce rumunské nové vlny a ukázky současné
řecké tvorby. Na poctu Semihu Kaplanogluovi a tureckou retrospektivu
navážeme dílem dalšího mistra tamější kinematografie, snímkem Jîn
režiséra Rehy Erdema.
THE RHYTHMS OF BALKANS
The section‘s pinnacle will be a tribute to Serbian filmmaker, Srdan
Golubovic, who focuses on the moral crisis to which his country succumbed
after a war of a brother against brother. Serbian cinema, which is living
proof that financial problems are not a real obstacle, is completed by
the latest opus of popular Goran Markovic, Falsifier. A Croatian film,
The Priest‘s Children, is full of typical Balkan humor, yet the darkness of
the still present trauma of the past radiates from For Those Who Can Tell
No Tales by Jasmina Zbanic. The collection of this region‘s cinema would
not be complete without a representative of the Romanian New Wave
and an example of contemporary Greek production. In continuation of
a tribute to Semih Kaplanoğlu and Turkish retrospective, we will include
the work of another master of this country, Reha Erdem‘s Jîn.
Rumunsko / Romania
Melancholicky laděný, místy úsměvný rumunský debut vypráví o utrpení
starého muže, který pod následky tíživé katastrofy přehodnocuje svůj
dosavadní život. Znovu obnovený vztah se synem a jeho rodinou se ukáže
být nadějí uprostřed tragédie.
The melancholic yet sometimes amusing Romanian debut describes the
suffering of an old man who re-evaluates his life in the aftermath of a dark
catastrophe. The renewal of the relationship with his son and his family
proves to be a hope amidst tragedy.
Režie/Director Tudor Cristian Jurgiu
Hrají/Cast Victor Rebengiuc, Serban Pavlu, Laurentiu Lazar
2013, 85 min. | rumunsky/Romanian | angl. tit./Eng. sub.
26. 3. 17.00 (s6) | 27. 3. 22.00 (s6) | 28. 3. 19.30 (s6)
Jîn
Jîn
Turecko, Německo / Turkey, Germany
Jîn je trochu Karkulka a trochu divoženka. Její cesta z oblasti zmítané
válkou mezi vládou a Kurdy je víc než pohádkou dobrodružstvím, plným
opojných obrazů přírody a záběrů zvířat. Snímek v nejlepší tradici tureckého
lyrického minimalismu.
Jîn is like a wilder Red Riding Hood. Her escape from the war between
the Turkish government and the Kurds is more of an adventure than
a fairy-tale, full of intoxicating images of nature and animals. The film
shows the best of the Turkish tradition of lyrical minimalism.
Režie/Director Reha Erdem
Hrají/Cast Deniz Hasgüler, Onur Ünsal, Sabahattin Yakut
2012, 122 min. | kurdsky, turecky/Kurdish,
Turkish | angl. tit./Eng. sub.
22.3. 11:15 (s6) | 24.3. 19:30 (s6) | 25.3. 17:00 (s6)
Knězovy děti
The Priest‘s Children
Chorvatsko, Srbsko / Croatia, Serbia
Mladý kněz se na chorvatském ostrůvku rozhodne bojovat s nízkou
porodností neortodoxním způsobem – začne sabotovat antikoncepční
snahy místních obyvatel. Balkánská tragikomedie přináší kritiku katolické
církve i úzkoprsosti vesničanů.
A young priest decides to battle the low birthrate on a small Croatian
island in an unorthodox way – he sabotages the contraceptives of local
inhabitants. The Balkan tragicomedy criticizes both the Catholic Church
and the villagers‘ narrow-mindedness.
Režie/Director Vinko Brešan
Hrají/Cast Krešimir Mikić, Nikša Butijer, Dražen Kühn
2013, 93 min. | chorvatsky/Croatian | angl. tit./Eng. sub.
23.3. 15:00 (s6) | 24.3. 17:00 (s6) | 25.3. 22:00 (s6)
100-101
RYTMY BALKÁNU | THE RHYTHMS OF BALKANS
Japonský pes
The Japanese Dog
Padělatel
Falsifier
Srbsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina / Serbia, Croatia, Bosnia and Herzegovina
Ne každému se naskytne příležitost studovat, lidumilný ředitel školy
Andjelko však nabízí nezištnou pomoc – dokáže vysvědčení a diplomy
falzifikovat. Hořká komedie poodkrývá společenské poměry titovské
Jugoslávie konce 60. let.
Not everybody has the opportunity to study, but a philantropic school
director, Andjelko offers help – he can falsify certificates and diplomas. The
bitter comedy reveals the social conditions of Tito‘s Yugoslavia in 1960s.
Režie/Director Goran Marković
Hrají/Cast Tihomir Stanić, Branka Katić, Dušan Plavšić
2013, 90 min. | srbsky/Serbian | angl. tit./Eng. sub.
22.3. 15:00 (s6) | 24.3. 22:00 (s6) | 25.3. 19:30 (s6)
Pro ty, kteří už nemůžou vyprávět
For Those Who Can Tell No Tales
Bosna a Hercegovina / Bosnia and Herzegovina
Australská turistka jede na vlastní pěst prozkoumat životní styl a kulturu
v Bosně a Hercegovině. Bezstarostnost letní dovolené však po bližším
seznámení s okolím a jeho tajemnou minulostí začne nabírat nečekaný
směr.
An Australian tourist sets off to explore the lifestyle and culture of Bosnia
and Herzegovina on her own. However, the carefree summer vacation
turns in an unexpected direction when she gets acquainted with the
surroundings and its mysterious past.
Režie/Director Jasmila Žbanić
Hrají/Cast Kym Vercoe, Boris Isaković, Simon McBurney
2013, 75 min. | bosensky, anglicky/Bosnian,
English | angl. tit./Eng. sub.
21.3. 19:00 (s8) | 22.3. 16:30 (s8) | 24.3. 21:30 (s8)
Vnitřní nepřítel
The Enemy Within
Řecko / Greece
Poklidný život rodiny zahradníka Kostase se během chvilky změní v noční
můru, když do jejich domu vtrhnou dva zloději. Mimo krádeže znásilní
i dospívající dceru, kterou Kostas nade všechno miluje. A takový čin nemůže
zůstat bez trestu.
The quiet life of gardener Kostas‘s family suddenly turns into a nightmare
when two robbers break into their house. Apart from the burglary, they
also rape the teenage daughter whom Kostas loves most, and such
an act cannot go unpunished.
Režie/Director Yorgos Tsemberopoulos
Hrají/Cast Manolis Mavromatakis, Maria Zorba
2013, 107 min. | řecky/Greek | angl. tit./Eng. sub.
27.3. 17:00 (s6) | 28.3. 15:00 (s6)
Kruhy
Circles
Past
The Trap
RYTMY BALKÁNU : SRDAN GOLUBOVIČ | THE RHYTHMS OF BALKANS : SRDAN GOLUBOVIĆ
Absolutní sto
Absolute Hundred
RYTMY BALKÁNU:
SRDAN GOLUBOVIČ
Charismatický Srdan Golubovič patří v současnosti k nejzajímavějším
a mezinárodně nejúspěšnějším srbským režisérům. Všechny jeho
celovečerní filmy (Absolutní sto, Past, Kruhy) byly oceněny na prestižních
filmových festivalech a velmi pozitivně přijaty filmovou kritikou. Golubovič
se ve svých dramatech často vrací k událostem a následkům války
v Jugoslávii a k dramatům jedinců v extrémních situacích (Past), které
zpracovává se strhující přesvědčivostí a citem pro lidskou psychologii.
Srdan Golubovič se mimo vlastní filmové tvorby věnuje produkci
v srbské produkční společnosti Baš celik, která mimo celovečerních
filmů produkuje hudební videa, reklamy a marketingové kampaně.
Jako zkušený profesionál působí i na vysoké filmové škole v Bělehradě,
na katedře filmové režie.
THE RHYTHMS OF BALKANS :
SRDAN GOLUBOVIĆ
The charismatic Srdan Golubovic is currently one of the most interesting
and internationally most successful Serbian directors. All his feature films
(Absolute Hundred, The Trap, Circles) have won awards at prestigious
film festivals and have received very positive reviews by film critics.
Golubovic‘s dramas often return to the events and consequences of
the Yugoslavian war and to dramas of individuals in extreme situations
(The Trap), approaching them with mesmerizing authenticity and
sensitivity to the human psyche. Apart from his own films, Golubovic also
focuses on production in the Serbian production company, Bas Celik,
which not only produces feature films, but also music videos, commercials
and marketing campaigns. Being an experienced professional, he also
teaches at the Belgrade University of Arts in the department of Film
Directing.
Jugoslávie / Yugoslavia
Talentovaný sportovní střelec Saša touží pomstít svého milovaného
staršího bratra, který se vrátil z války jako lidská troska závislá na heroinu
a pronásledovaná dluhy. Aby jej zachránil před místní mafií, neváhá Saša
vyměnit střelnici za živé terče.
A talented sports marksman, Sasha, wants to revenge his beloved older
brother who returned from war completely wrecked, addicted to heroin
and in debt. In order to protect him from the local mafia, Sasha doesn‘t
hesitate to exchange a shooting-range for living targets.
Režie/Director Srdan Golubović
Hrají/Cast Vuk Kostić, Srdjan Todorović, Paulina Manov
2001, 96 min. | srbsky/Serbian | angl. tit./Eng. sub.
21.3. 17:00 (s6) | 23.3. 19:30 (s6)
Kruhy
Circles
Srbsko, Slovinsko, Chorvatsko / Serbia, Slovenia, Croatia
Občanská válka v Jugoslávii. Marko se zastává nevinného civilisty. Snaha
pomoci ho stojí život. Markův hrdinský skutek rezonuje i po dvanácti
letech. Film oceněný na festivalu v Sundance je inspirovaný skutečnými
událostmi.
Civil war in Yugoslavia. Marko sticks up for an innocent civilian. The effort
to help costs him his life. The heroic act resonates in the people who
knew him twelve years later. Awarded at Sundance festival, the film was
inspired by true events.
Režie/Director Srdan Golubović
Hrají/Cast Aleksandar Bercek, Leon Lucev, Nebojsa Glogovac
2012, 112 min. | chorvatsky, srbsky/Croatian,
Serbian | angl. tit./Eng. sub.
21.3. 19:30 (s6) | 22.3. 17:00 (s6) | 23.3. 22:00 (s6)
104-105
RYTMY BALKÁNU : SRDAN GOLUBOVIČ | THE RHYTHMS OF BALKANS : SRDAN GOLUBOVIĆ
Absolutní sto
Absolute Hundred
Past
The Trap
Srbsko, Německo, Maďarsko / Serbia, Germany, Hungary
Co byste dělali v situaci, kdy byste si museli vybrat mezi smrtí vlastního
dítěte a vraždou naprostého cizince? Dokázali byste zabít? Strhující
psychologický thriller Srdana Goluboviče vypráví příběh obyčejného muže,
který se musí rozhodnout.
What would you do if you had to choose between your own child‘s death
and the murder of a complete stranger? Could you kill? Srdan Golubovic‘s
striking psychological thriller is the story of a man who has to make
a terrible decision.
Režie/Director Srdan Golubović
Hrají/Cast Nebojša Glogovac, Nataša Ninković, Anica Dobra
2007, 106 min. | srbsky/Serbian | angl. tit./Eng. sub.
21.3. 22:00 (s6) | 22.3. 19:30 (s6)
Dohonit vítr
Chasing the Wind
Eventyrland
It´s Only Make Believe
Hlava plná metalu
Metalhead
Hodina rysa
The Hour of the Lynx
Hotel
Hotel
Hráč
The Gambler
Kertu
Love Is Blind
Lví srdce
Heart of a Lion
Noc v betonu
Concrete Night
Sex, drogy a daně
Sex, Drugs & Taxation
Stoletý stařík, co vylezl z okna a zmizel
The 100-Year-Old Man Who Climbed
Out the Window and Disappeared
SVĚTLA SEVERU | NORTHERN LIGHTS
8-Ball
8-Ball
SVĚTLA SEVERU
Během posledních šesti let Febiofestu jsme postupně přiblížili současné
kinematografie Norska, Dánska, Švédska a Finska. Filmy ze severských
zemí zkrátka k Febiofestu nerozlučně patří a mají u nás hodně příznivců.
Proto jsme se rozhodli založit novou sekci Světla severu, která bude
věnovaná tomu nejlepšímu nejen ze zemí Skandinávie, ale také Finska
a pobaltských států: Litvy, Lotyšska a Estonska. Letošní Febiofest bude
tedy ve znamení filmů ze severu Evropy. Nesmíme totiž zapomenout ani
na dva snímky, zařazené do programu jako zvláštní uvedení: norskočeskou koprodukci Detektiv Down a finsko-českou koprodukci Láska,
soudruhu. V té hraje hlavní roli Kaurismäkiho dvorní herečka Kati Outinen,
které jsme letos věnovali samostatnou poctu. A tři filmy ze severu
samozřejmě nechybí ani v letošní hlavní soutěži.
NORTHERN LIGHTS
The last six editions of Febiofest have introduced the contemporary cinema of
Norway, Denmark, Sweden and Finland. The films of the Northern countries
simply constitute an inseparable part of Febiofest and have a substantial
fan base here. This is why we‘ve decided to establish a new section, Northern
Lights, which will be dedicated to the best of not only Scandinavia, but also
of Finland and the Baltic states: Latvia, Lithuania and Estonia. This year‘s
Febiofest will thus feature the cinema of North Europe. Furthermore, three
films from the North are included in this year‘s Main Competition as well.
There will be two more films included in the program as special
introductions: Detective Down, a Norwegian-Czech coproduction; as well as
a Czech-Finnish coproduction, August Fools. August Fools stars Kati Outinen,
the first lady of Kaurismäki‘s pictures, and we pay tribute to her this year by
dedicating an entire program section to her.
8-Ball
Finsko / Finland
Je možné začít znova? Mladá svobodná matka hledá po návratu z vězení
cestu, kterou jí kříží bývalý přítel, aby ji strhl zpátky do víru drog a zločinu.
Na druhé straně stojí policista-psychoanalytik, který pro ni vidí šanci
na nový život.
Is it possible to start anew? A young single mother is trying to find a new
path upon her return from prison, but her ex-boyfriend is there to drag her
back into the mayhem of drugs and crime. A policeman-psychoanalyst
sees the chance for a new life for her.
Režie/Director Aku Louhimies
Hrají/Cast Jessica Grabowsky, Eero Aho, Pirkka-Pekka Petelius
2013, 106 min. | finsky/Finnish | angl. tit./Eng. sub.
21. 3. 18.30 (s11) | 23. 3. 21.00 (s11) | 25. 3. 16.00 (s11)
Dohonit vítr
Chasing the Wind
Norsko / Norway
Anna přijíždí kvůli smrti babičky za svým asociálním dědou na norské
pobřeží, odkud před deseti lety odjela, aniž by se ohlédla zpátky. Kamerově
vytříbená cesta do rodinné minulosti spřádá zvláštní smutek s černou
komikou.
Due to her grandma‘s death, Anna visits her anti-social grandfather at the
Norwegian shore, which she left ten years ago without looking back. The
refined camera depicts a journey to a family‘s past, entwining a strange
sadness with dark comedy.
Režie/Director Rune Denstad Langlo
Hrají/Cast Marie Blokhus, Sven-Bertil Taube, Tobias Santelmann
2013, 90 min. | norsky/Norwegian | angl. tit./Eng. sub.
21. 3. 16.00 (s11) | 22. 3. 13.30 (s11) | 23. 3. 18.30 (s11)
108-109
SVĚTLA SEVERU | NORTHERN LIGHTS
8-Ball
Eventyrland
It‘s Only Make Believe
Norsko / Norway
Po deseti letech vězení není lehké začlenit se do společnosti. V případě,
že to Jenny zvládne a odolá svodům minulosti, získá do péče svou dceru.
Režie, scénář, produkce, kamera i střih jsou dílem jediného autora – Arilda
Østina Ommundsena.
It isn‘t easy to integrate back into society after 10 years in prison. If Jenny
manages and resists the temptations of the past, she will get custody of
her daughter. The directing, script, production, camera and editing are all
done by a single person – Arild Østin Ommundsen.
Režie/Director Arild Østin Ommundsen
Hrají/Cast Silje Salomonsen, Vegard Hoel, Fredrik S. Hana
2013, 93 min. | norsky/Norwegian | angl. tit./Eng. sub.
23.3. 21:30 (s8) | 24.3. 19:00 (s8) | 25.3. 16:15 (s3)
Hlava plná metalu
Metalhead
Island, Norsko / Iceland, Norway
Bratr malé Hery nešťastnou náhodou zemře. Ani několik let po tragédii se
s ní není schopna vyrovnat a hledá únik v metalové hudbě. Když do vesnice
přijede její kamarád z dětství, zdá se, že by jí mohl pomoct zármutek
překonat.
Little Hera‘s brother dies from an unfortunate accident. She is unable to
cope with the tragedy, even several years later, and escapes to metal music. When her childhood friend comes to the village, it seems that he might
help her overcome the sorrow.
Režie/Director Ragnar Bragason
Hrají/Cast Ingvar Eggert Sigurðsson, Sveinn Ólafur Gunnarsson
2013, 97 min. | islandsky/Icelandic | angl. tit./Eng. sub.
21.3. 13:30 (s11) | 22.3. 21:00 (s11) | 23.3. 16:00 (s11)
Dánsko / Denmark
Psycholožka Lisbeth, která zkouší nové metody na násilnících, žena
víry Helen, křehký chlapec a zároveň několikanásobný vrah, který tvrdí,
že k němu mluví Bůh, tvoří vrcholy vypjatého trojúhelníku v mrazivém
psychologickém thrilleru.
Psychologist Lisbeth tests new methods on offenders; a woman of faith
named Helen; a fragile boy but also a repeated murderer who claims that
God is talking to him – the strained trio meets in a chilling psychological
thriller.
Režie/Director Søren Kragh-Jacobsen
Hrají/Cast Sofie Gråbøl, Signe Egholm Olsen, Frederik Johansen
2013, 93 min. | dánsky/Danish | angl. tit./Eng. sub.
21.3. 14:30 (s8) | 22.3. 19:00 (s8) | 25.3. 21:30 (s8)
Hotel
Hotel
Švédsko, Dánsko / Sweden, Denmark
Život je hotelový pokoj, který si sami vyberete. Seversky drsné, realistické
drama opepřené černým humorem – mladá žena prožívá trauma po
komplikovaném porodu prvorozeného syna a rozjede originální variantu
skupinové terapie.
Life is a hotel room that you choose for yourself. Rough and realistic in
Scandinavian style, this drama is spiced with black humour as a young
woman experiencing a trauma after the difficult delivery of her first son
starts a unique variation of group therapy.
Režie/Director Lisa Langseth
Hrají/Cast Alicia Vikander, David Dencik, Anna Bjelkerud
2013, 97 min. | švédsky/Swedish | angl. tit./Eng. sub.
21.3. 21:00 (s11) | 22.3. 18:30 (s11) | 23.3. 13:30 (s11)
110-111
SVĚTLA SEVERU | NORTHERN LIGHTS
Hodina rysa
The Hour of the Lynx
Hráč
The Gambler
Litva, Lotyšsko / Lithuania, Latvia
Každý výjezd záchranné služby je ruleta se životem a smrtí – a chorobný
hráč Vincentas se na ní rozhodne vydělat. Jaký kurz by vypsal na to, že
vysokou hru sám ve zdraví přežije, splatí dluhy a dokonce nalezne lásku v
náručí kolegyně?
Every ambulance ride is a roulette of life and death – and pathological
gambler Vincentas decides to make money on that. What odds would he
bet on surviving such a game himself, paying off his debts and even finding love in his colleague‘s arms?
Režie/Director Ignas Jonynas
Hrají/Cast Vytautas Kaniusonis, Oona Mekas
2013, 109 min. | litevsky/Lithuanian | angl. tit./Eng. sub.
21. 3. 14.30 (s2) | 22. 3. 16.45 (s2) | 23. 3. 21.45 (s2)
Kertu
Love Is Blind
Estonsko / Estonia
Třicetiletá Kertu žije celý život pod nadvládou násilnického otce. V touze
změnit svůj život učiní zoufalý pokus – sukničkáři a opilci pošle pohlednici
s prosbou, aby ji přivedl do jiného stavu. Ve spleti složitých vztahů vzniká
plachá láska.
Kertu has spent 30 years subjected to her violent father. Wishing to
change her life, she makes a desperate attempt – she sends a postcard
to a womaniser and drunkard, asking him to get her pregnant. Shy love
blooms in the maze of complicated relationships.
Režie/Director Ilmar Raag
Hrají/Cast Ursula Ratasepp, Mait Malmsten, Peeter Tammearu
2013, 97 min. | estonsky/Estonian | angl. tit./Eng. sub.
22. 3. 21.45 (s2) | 23. 3. 14.45 (s2) | 24. 3. 16.45 (s2)
Finsko, Švédsko / Finland, Sweden
Teppo je drsný kápo gangu neonacistů, který se zamiluje do servírky Sari.
Když ale zjistí, že Sari má malého synka s africkými geny, dostane se jeho
touha po lásce a rodině do tvrdého střetu s jeho přesvědčením i rasismem
jeho kumpánů.
Teppo is the rough leader of a neo Nazi gang. He falls in love with the waitress Sari, but when he finds out that Sari has a son of African-American
origin, his desire for love and family clashes hard with his beliefs and his
buddies‘ racism.
Režie/Director Dome Karukoski
Hrají/Cast Peter Franzén, Yusufa Sidibeh, Laura Birn
2013, 99 min. | finsky/Finnish | angl. tit./Eng. sub.
26.3. 16:00 (s11) | 27.3. 21:00 (s11)
Noc v betonu
Concrete Night
Finsko, Švédsko, Dánsko / Finland, Sweden, Denmark
Ilkkovi zbývá poslední noc svobody v betonové džungli, než nastoupí svůj
vězeňský trest. Vyměřený čas tráví se svým mladším bratrem a dává mu
neuváženou radu do života. Finské existenciální drama zvítězilo v šesti
kategoriích Jussi Awards.
Ilkka has one last night of freedom in a concrete jungle before he starts his
prison sentence. He spends the appointed time with his younger brother,
bestowing unwise advice on him. The Finnish existential drama has won
six categories of Jussi Awards.
Režie/Director Pirjo Honkasalo
Hrají/Cast Johannes Brotherus, Jari Virman, Juhan Ulfsak
2013, 96 min. | finsky/Finnish | angl. tit./Eng. sub.
26.3. 21:00 (s11) | 27.3. 18:30 (s11) | 27.3. 18:30 (s11)
112-113
SVĚTLA SEVERU | NORTHERN LIGHTS
Lví srdce
Heart of a Lion
Sex, drogy a daně
Sex, Drugs & Taxation
Dánsko / Denmark
Excentrický Simon Spies rozjíždí výnosný a zároveň riskantní podnik
v cestovním ruchu. Dánský biografický film založený na skutečných
událostech vypráví o přátelství bohémského magnáta Spiese a protřelého
právníka Glistrupa.
Eccentric Simon Spies starts a profitable yet risky business in the travel
industry. The Danish biographical film is based on true events, telling the
story of a friendship between bohemian tycoon, Spies and the cunning
lawyer, Glistrup.
Režie/Director Christoffer Boe
Hrají/Cast Pilou Asbæk, Nicolas Bro, Jesper Christensen
2013, 110 min. | dánsky/Danish | angl. tit./Eng. sub.
21.3. 21:45 (s2) | 23.3. 19:15 (s2) | 26.3. 16:45 (s2)
Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel
The 100-Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared
Švédsko / Sweden
Úžasná dobrodružství Allana Karlssona, který na své sté narozeniny uteče
z domova důchodců, ukradne kufr a vydává se na bláznivou jízdu. Je to
ale jen další epizoda v životě nabitém riskantními operacemi ve zlomových
událostech 20. století.
Amazing adventures of Allan Karlsson who escapes from a retirement
home on his 100th birthday, steals a suitcase and starts a crazy journey.
This is, however, just another episode in a life full of risky missions during
the key events of the 20th century.
Režie/Director Felix Herngren
Hrají/Cast Robert Gustafsson, Iwar Wiklander, David Wiberg
2013, 114 min. | různé/various
26.3. 18:30 (s11) | 27.3. 16:00 (s11) | 28.3. 21:00 (s11)
Bloudění
Drift
Králičí žena
Rabbit Woman
Plastelína
Fragile
Proud
Torrent
Soudružka Kimová bude létat
Comrade Kim Goes Flying
Strýc
The Uncle
Táu
Táu
Vlk
Wolf
PROTI PROUDU | UPSTREAM
40 dní ticha
40 Days of Silence
PROTI PROUDU
Snímky v této sekci spojuje snaha jít proti hlavnímu proudu vlastní
neotřelou cestou na hraně experimentu. Je pak jedno, jakým způsobem:
jestli se autor ponoří do světa představ (rumunský Vlk), halucinogenního
snu (mexický Táu), šílenství (kanadský Proud), mystického mlčení (uzbeckotádžický debut 40 dní ticha), sleduje život jednoho domu očima dítěte
(izraelská Plastelína), je s hlavním hrdinou na útěku před sebou samým
(belgické Bloudění), kombinuje žánr thrilleru s japonskými animovanými
mangami (argentinská Králičí žena), formou jakéhosi psychodramatu se
zabývá traumatem vlastních dějin (chilský Strýc) nebo hypertrofovanou
optimistickou propagandou řekne přeneseně vše o totalitní Severní Koreji
(Soudružka Kimová bude létat).
UPSTREAM
The pictures of this section are connected by their effort to go against
the mainstream, in their own way bordering with experiment. The
specific means don‘t matter: even if the filmmaker plunges into the world
of imagination (Romanian Wolf), into a hallucinogenic dream (Mexican
Táu) or madness (Canadian Torrent), if they follow the life of one house
through a child‘s eyes (Izraeli Fragile), try to escape from themselves
together with the main protagonist (Belgian Drift), combine the genre of
thriller with Japanese manga animations (Argentinian Rabbit Woman),
focus on the trauma of their history through a sort of psychodrama
(Chilean The Uncle), or tell you metaphorically all about totalitarian North
Korea through hypertrophically optimistic propaganda (Comrade Kim
Goes Flying).
Uzbekistán, Nizozemí, Německo, Francie / Uzbekistan, NL, GER, FR
Mladá žena se rozhodne následovat tradici a strávit určitý čas v mlčení.
Její babička chápe, že někdy zavřít oči pomůže, aby člověk prohlédl,
a že mlčení znamená víc než nekonečné rozhovory. Poskytne jí proto azyl
ve svém venkovském domě.
A young woman decides to follow tradition and spend some time in
silence. Her grandmother understands that closing one‘s eyes sometimes
helps one to see and that silence means more than never-ending conversations, and she thus offers refuge in her country house.
Režie/Director Saodat Ismailova
Hrají/Cast Rukhshona Sattarova, Barohat Shukurova
2014, 88 min. | tádžicky/Tajik | angl. tit./Eng. sub.
21.3. 14:30 (s5) | 22.3. 16:30 (s5) | 23.3. 19:00 (s5)
Bloudění
Drift
Belgie, Rumunsko / Belgium, Romania
Meditativní a zároveň hluboce tělesný snímek na téma bolesti
a ztráty performera Dirka Hendrikxe a debutujícího režiséra Benny
Vandendriessche. Belgický pár se vydává do hotelu v rumunských horách,
aby se zde vyrovnal s přicházející ženinou smrtí.
The meditative, yet deeply physical film, centers on the pain and loss of
performer Dirk Hendrikx and director Benny Vandendriessche’s debut.
A Belgian couple travels to a hotel in Romanian mountains to cope with
the woman‘s impending death.
Režie/Director Benny Vandendriessche
Hrají/Cast Dirk Hendrikx, Lieve Meeussen, Constantin Cojocaru
2013, 83 min. | anglicky, holandsky, rumunsky/English,
Dutch, Romanian | angl. tit./Eng. sub.
26.3. 21:30 (s5) | 27.3. 16:30 (s5) | 28.3. 19:00
116-117
PROTI PROUDU | UPSTREAM
40 dní ticha
40 Days of Silence
Králičí žena
Rabbit Woman
Argentina, Španělsko, Venezuela / Argentina, Spain, Venezuela
Anu, krásnou inspektorku s čínským původem, zpočátku sužují jen pracovní
potíže. Brzy se však objevuje čínská mafie, animované vize a zkazky
o krvelačných králících. Atmosférické drama s prvky mysteriózního thrilleru,
odvíjející se v podmanivém tempu.
Ana, a beautiful Chinese / Argentine bureaucrat, is only troubled by work
at first. However, the Chinese mafia, animated visions and bloodthirsty
mutant rabbits soon make an appearance. Elements of mystery thriller
and strong atmosphere unfold in a captivating tempo.
Režie/Director Verónica Chen
Hrají/Cast Haien Qiu, Luciano Cáceres, Wu Chao Ting
2013, 80 min. | španělsky/Spanish | angl. tit./Eng. sub.
24.3. 16:30 (s5) | 25.3. 19:00 (s5) | 28.3. 21:30 (s5)
Plastelína
Fragile
Izrael / Israel
Beztvará, měkká a poddajná, taková se cítí být Ruth, žena v domácnosti
v rozpadajícím se domě na okraji Jeruzaléma. Její muž tráví celý den
v zaměstnání a ona má pečovat o domácnost a dceru Michal. Studie
ženských postav natočená izraelskou režisérkou.
Shapeless, soft and pliable – that is how Ruth, a housewife in a house
falling apart on the edge of Jerusalem, feels. Her husband spends all
day at work and she is supposed to take care of the home and daughter
Michal. A study of female characters by a female Israeli director.
Režie/Director Vidi Bilu
Hrají/Cast Reymonde Amsellem, Yehezkel Lazarov, Yael Ben-Dor
2013, 104 min. | hebrejsky/Hebrew | angl. tit./Eng. sub.
26.3. 16:30 (s5) | 27.3. 19:00 (s5) | 28.3. 14:30 (s5)
Kanada / Canada
Drama z quebeckého venkova přináší pohled na život v osamění. Film
postupně odkrývá různé časové roviny příběhu, aby vylíčil utrpení, které
prožívá nemanželský syn Francois připravovaný matkou na dráhu kněze.
Tíživý osud hlavního hrdiny zrcadlí horský potok.
Set in the Quebec countryside, the drama depicts life in solitude. The story
gradually unfolds in various timelines to describe the suffering of an illegitimate son, Francois, whom his mother prepares for a priest‘s career.
Režie/Director Simon Lavoie
Hrají/Cast Victor Andrés Trelles, Turgeon Laurence Leboeuf
2012, 152 min. | francouzsky/French | angl. tit./Eng. sub.
21.3. 21:30 (s8) | 22.3. 11:45 (s8) | 25.3. 16:30 (s8)
Soudružka Kimová bude létat
Comrade Kim Goes Flying
Severní Korea, Belgie / Korea, North, Belgium
Mladá korejská hornice Kim se chce stát navzdory všem akrobatkou.
Průzračná filmová propaganda natočená v Severní Koreji belgickou
producentkou a britským producentem jistě rozpoutá debatu, zda má své
místo na evropském festivalu.
A young female Korean miner, Kim, wants to become an acrobat despite all. The clear propaganda film, made in North Korea by a Belgian and
a British producer, will certainly spark a debate whether it has a place at
a European festival.
Režie/Director Anja Daelemans, Nicholas Bonner,
Kim Gwang-Hun
Hrají/Cast Han Jong-sim, Pak Chung-guk, Ri Young-ho
2012, 81 min. | korejsky/Korean | angl. tit./Eng. sub.
21.3. 21:30 (s5) | 22.3. 19:00 (s5) | 23.3. 11:00 (s5)
118-119
PROTI PROUDU | UPSTREAM
Proud
Torrent
Strýc
The Uncle
Chile / Chile
Herec Ignazio Santa Cruz je posedlý inscenováním hry o svém strýci
právníkovi, senátorovi Jaime Guzmánovi, který spolupracoval s
Pinochetovým režimem. Kontroverzní politik přednášel na univerzitě, kde
byl radikální skupinou v 90. letech zastřelen.
Actor Ignazio Santa Cruz is obsessed with staging a play about his uncle
- lawyer and senator Jamie Guzman, who cooperated with Pinochet‘s regime. The controversial politician lectured at a university where he was
shot by a radical group in the 1990s.
Režie/Director Mateo Iribarren
Hrají/Cast Alejandro Trejo, Andrea Freund, Aníbal Reyna
2013, 90 min. | anglicky, španělsky/English,
Spanish | angl. tit./Eng. sub.
26.3. 21:15 (s3) | 27.3. 16:15 (s3) | 28.3. 18:45 (s3)
Táu
Táu
Mexiko / Mexico
Biolog Gustavo se vydává do mexické pouště Wirikuta, aby zde
zkoumal rostliny, ale i vlastní duši těžce poznamenanou smrtí manželky.
Výzkumníkova realita se v poušti prolíná s prožitky z minulosti, kterou mu
pomáhá zpracovat indiánský průvodce.
Biologist Gustavo travels to the Mexican desert of Wirikuta to not only
examine local plants, but also his own soul, heavily affected by his wife‘s
death. In the desert, the researcher‘s reality blends with past experiences
which he processes with the help of an Indian guide.
Režie/Director Daniel Castro Zimbrón
Hrají/Cast Brontis Jodorowsky, Mariana González
2012, 74 min. | španělsky/Spanish | angl. tit./Eng. sub.
25.3. 21:30 (s5) | 26.3. 19:00 (s5) | 28.3. 17:00 (s5)
Vlk
Wolf
Rumunsko / Romania
Chlapec prochází domem, v němž může vidět různé fáze partnerských
vztahů. Sám se poprvé zamiluje, pozoruje svou dívku a současně se její
postava prolne se zemřelou ženou ze starého manželského páru. Film
vznikl díky podpoře Sundance institutu.
A boy roams through a house in which he can see different phases of relationships. He falls in love for the first time, watching his girl as she merges with
a dead woman from an old married couple. What is real and what is only
in his mind? The film was created with the support of Sundance Institute.
Režie/Director Bogdan Mustata
Hrají/Cast Mihai Vasilescu, Ada Condeescu, Costel Caşcaval
2013, 78 min. | rumunsky/Romanian | angl. tit./Eng. sub.
22.3. 14:30 (s5) | 23.3. 16:30 (s5) | 24.3. 21:30 (s5)
Dosáhnout na měsíc
Reaching for the Moon
Dvě matky
Two Mothers
Gerontofilie
Gerontophilia
Kluci z východu
Eastern Boys
Matterhorn
Matterhorn
Poslední zápas
The Last Match
Rychlá změna
Quick Change
Violette
Violette
Volný pád
Free Fall
Záhyb v mé dece
A Fold in My Blanket
Země bouří
Land of Storms
JINÝ BŘEH | ANOTHER SHORE
Cupcakes
Cupcakes
JINÝ BŘEH
Letošní Jiný břeh, naše každoroční sekce věnovaná tomu nejlepšímu
ze současné queer kinematografie, je nabitý tuctem působivých
snímků z rozličných koutů Evropy i ze zemí za jejími hranicemi. Ačkoliv
se filmařské styly a narativní postupy liší, mnoho z těchto filmů přináší
naléhavé milostné příběhy, které jdou až na dřeň. Některé nám
mohou připomenout přetrvávající homofobní předsudky, jiné jsou
zasazeny do dalších komplexních problémů, další poskytnou únik do
snového světa fantazie. A někdy je humor vskutku tím nejlepším lékem.
Ale i v queer kinematografii se zdá nemožné ignorovat vzrůstající
naléhavost společensko-ekonomických podmínek, které ovlivňují postavy
i příběhy samotné. Navzdory jedinečným odlišnostem se všechny tyto
filmy vyznačují touhou po autenticitě a odvahou posouvat hranice
zobrazení queer postav na plátně.
ANOTHER SHORE
This year’s Another Shore, our annual section dedicated to the best of
contemporary queer cinema, reverberates with a dozen strong features
from different corners of Europe and beyond. While the filmmaking styles
and approaches to storytelling vary, many of the films have intense love
stories at the core. Some of them may remind us of ongoing homophobic
prejudice; some are set against the backdrop of other complex issues.
In others, we escape into a dreamy, fantasy world, and at times, humor
is indeed the best remedy. But even in queer cinema, it seems impossible
to ignore the increasing urgency in the way socio-economic conditions
affect the characters and stories told. Despite their unique differences,
what all of these features have in common is their hunger for authenticity
and the courage to push the boundaries of portrayal of queer characters
on screen.
Cupcakes
Izrael, Francie / Israel, France
Nesourodá šestice přátel společně nahraje píseň a k jejich překvapení
jsou vybráni, aby reprezentovali Izrael na příštím ročníku hudební soutěže.
Foxův muzikál kombinuje přisprostlý humor s rodinným melodramatem
a je jásavou ódou naší posedlosti pop music.
Six diverse friends record a song together and to their surprise, they are
selected to represent Israel at the next edition of the UniverSong contest.
Fox’s musical mixes camp humor with family melodrama and is an upbeat
ode to our obsession with popular music.
Režie/Director Eytan Fox
Hrají/Cast Anat Waxman, Keren Berger, Ofer Shechter
2013, 100 min. | anglicky, francouzsky, hebrejsky/English,
French, Hebrew | angl. tit./Eng. sub.
23.3. 15:30 (s4) | 25.3. 20:00 (s4) | 26.3. 17:30 (s4)
Dosáhnout na měsíc
Reaching for the Moon
Brazílie / Brazil
Romantické drama zobrazuje pravdivý příběh bouřlivého, avšak
dlouhodobého poměru mezi dvěma ženami žijícími mimo společenské
normy: americkou básnířkou, držitelkou Pullitzerovy ceny Elizabeth Bishop
a uznávanou brazilskou architektkou Lotou de Macedo Soares.
A romantic drama depicting the true story of a tempestuous yet long-lasting love affair between two women, living outside of the social norms:
Pulitzer Prize winning American poet Elizabeth Bishop and acclaimed
Brazilian architect Lota de Macedo Soares.
Režie/Director Bruno Barreto
Hrají/Cast Miranda Otto, Glória Pires, Tracy Middendorf
2012, 115 min. | anglicky, portugalsky/English,
Portuguese | angl. tit./Eng. sub.
24.3. 17:30 (s4) | 25.3. 22:30 (s4) | 27.3. 20:00 (s4)
122-123
JINÝ BŘEH | ANOTHER SHORE
Cupcakes
Dvě matky
Two Mothers
Německo / Germany
Katia a Isabella jsou šťastně vdaný pár, který se rozhodne mít dítě. Plné
nadšení se vydají na cestu, která si vyžádá mnohem více času, peněz
a odhodlání, než původně očekávaly. Dojemné drama o problémech
rodičovství homosexuálních párů.
Katia and Isabella, a happily married couple, decide to have a baby. Full
of excitement, they set out on a journey that will require much more time,
money and dedication that they initially imagined. A moving drama about
the challenges of same-sex parenthood.
Režie/Director Anne Zohra Berrached
Hrají/Cast Karina Plachetka, Sabine Wolf
2013, 75 min. | německy/German | angl. tit./Eng. sub.
26.3. 15:30 (s4) | 27.3. 17:30 (s4) | 28.3. 22:30 (s4)
Gerontofilie
Gerontophilia
Kanada / Canada
Osmnáctiletého Lakea tajně přitahují postarší muži. V nové práci
v domově důchodců se spřátelí s okouzlujícím starým panem Peabodym,
a pomůže mu utéct. Nekonvenční, avšak přitom romantické, vtipné
a něžné drama o jednom road tripu.
18-year-old Lake is secretly attracted to elderly men. In his new job at and
old people’s home, he befriends a charming old man, Mr. Peabody, and
helps him escape. They embark on a road trip in this unconventional, yet
romantic, funny and tender drama.
Režie/Director Bruce La Bruce
Hrají/Cast Pier-Gabriel Lajoie, Walter Borden, Katie Boland
2013, 90 min. | anglicky, francouzsky/English,
French | angl. tit./Eng. sub.
26.3. 20:00 (s4) | 27.3. 15:30 (s4) | 28.3. 17:30 (s4)
Eastern Boys
Francie / France
Daniel na pařížském vlakovém nádraží osloví mladého prostituta Marka
a domluví si schůzku. Když místo mladíka do jeho bytu vtrhne gang
mladých východoevropanů, Daniel si uvědomí, že naletěl. Marek se však
přesto vrátí…
Lonely, middle-aged, Daniel approaches young hustler, Marek, at a Parisian train station and they arrange a date. When, instead of the boy, a gang
of young East-Europeans turns up to invade his flat, Daniel realizes that
he has fallen into a trap. Still, Marek secretly comes back.
Režie/Director Robin Campillo
Hrají/Cast Olivier Rabourdin, Kirill Emelyanov, Daniil Vorobyov
2013, 128 min. | anglicky, francouzsky, rusky/English,
French, Russian | angl. tit./Eng. sub.
21.3. 22:30 (s4) | 22.3. 20:00 (s4) | 23.3. 17:30 (s4)
Matterhorn
Matterhorn
Nizozemí / Netherlands
Osamělý vdovec Fred žije v nábožensky založené holandské vesničce.
Monotónní stereotyp se obrátí vzhůru nohama, když do jeho života zavítá
potulný bezdomovec Theo. Suchá, avšak hřejivá komedie o osamělosti,
vnitřním boji, sexualitě a osvobození.
Fred is a lonely widower living in a small religious Dutch village. His
stereotypical routine is turned upside down when homeless tramp Theo
wanders into his life. A deadpan yet warm comedy about loneliness, inner
struggle, sexuality and liberation.
Režie/Director Diederik Ebbinge
Hrají/Cast Ton Kas, René van ‘t Hof, Porgy Franssen
2013, 87 min. | holandsky/Dutch | angl. tit./Eng. sub.
21.3. 15:30 (s4) | 22.3. 17:30 (s4) | 23.3. 10:45 (s4)
124-125
JINÝ BŘEH | ANOTHER SHORE
Kluci z východu
Poslední zápas
The Last Match
Španělsko, Kuba / Spain, Cuba
Dva kubánští mladíci se znají z fotbalu. Aby vyžil, dělá Reinier prostituta
bohatým turistům, zatímco Yosvani pracuje pro otce své snoubenky.
Vyvinou se však mezi nimi nečekané city a jejich zapovězená nebezpečná
aférka může začít.
Two Cuban boys are friends from the football pitch. To make ends meet,
Reinier prostitutes himself to rich tourists, while Yosvani works for his fiancé’s father. When unexpected feelings develop between them, their clandestine, dangerous affair begins.
Režie/Director Antonio Hens
Hrají/Cast Milton García, Reinier Díaz, Luís Alberto García
2013, 94 min. | španělsky/Spanish | angl. tit./Eng. sub.
25.3. 17:30 (s4) | 26.3. 22:30 (s4) | 28.3. 20:00 (s4)
Rychlá změna
Quick Change
Filipíny / Philippines
Transsexuálové v Manile musejí svou krásu uchovat za každou cenu.
Dorina jim pomáhá injekcemi kolagenu a kosmetickou kúrou, dokud na
povrch nevyplave temná strana jejího pokoutního podniku. Působivý
a autentický portrét společnosti posedlé krásou a mládím.
Transgenders in Manila must preserve their beauty at all costs. Dorina
helps them with collagen injections and cosmetic procedures, until the
dark side of her illicit business comes to light. A powerful, authentic portrait
of a society obsessed with beauty and youth.
Režie/Director Eduardo Roy, Jr.
Hrají/Cast Mimi Juareza, Jun-Jun Quitana, Miggs Cuaderno
2013, 98 min. | filipínsky/Filipino | angl. tit./Eng. sub.
23.3. 22:30 (s4) | 24.3. 20:00 (s4) | 25.3. 15:30 (s4)
Violette
Francie / France
Kontroverzní spisovatelka Violette Leduc se v poválečné Paříži spřátelí
se Simone de Beuavoir a stává se její chráněnkyní. Simone obdivuje její
syrovou upřímnost a talent, poskytuje proto rady i podporu. Ale Violette
touží také po její lásce.
When controversial novelist, Violette Leduc meets Simone de Beauvoir
in post-war Paris, she soon becomes her friend and protegé. Simone
admires her raw honesty and uncensored talent, offers her guidance and
champions her work. But Violette craves also her love.
Režie/Director Martin Provost
Hrají/Cast Emmanuelle Devos, Sandrine Kiberlain, Olivier Gourmet
2013, 139 min. | francouzsky/French | angl. tit./Eng. sub.
21.3. 17:30 (s4) | 22.3. 10:45 (s4) | 24.3. 22:30 (s4)
Volný pád
Free Fall
Německo / Germany
Marc má přítelkyni, která čeká dítě, a slibnou kariéru u policie. Jednoho
dne při výcviku však potká dalšího nováčka Kaye. Vyvine se mezi nimi
vášnivá, avšak utajovaná aférka, která ohrozí celý Marcův spořádaný život.
Marc has a girlfriend, a baby on the way, and a promising career with the
police. Then one day at a training course, he meets a fellow male cadet,
Kay. An intense, secret sexual affair develops between them and everything in Marc’s well-ordered life is at risk.
Režie/Director Stephan Lacant
Hrají/Cast Hanno Koffler, Max Riemelt, Attila Borlan
2013, 100 min. | německy/German | angl. tit./Eng. sub.
21.3. 20:15 (s4) | 22.3. 15:30 (s4)
126-127
JINÝ BŘEH | ANOTHER SHORE
Violette
Záhyb v mé dece
A Fold in My Blanket
Gruzie / Georgia
Dmitrij se po studiu v zahraničí vrací do svého rodného maloměsta.
Pracuje u místního soudu, tráví čas se svou bizarní rodinou a chodí lézt
po skalách. Stereotyp naruší až jeho útěky do vlastních představ a setkání
s Andrejem…
After studying abroad, Dimitrij returns to his provincial hometown. He
works at a local courtroom, spends time with his bizarre family, and goes
rock climbing. His routine is interrupted when he starts fleeing into his fantasy world, and meets a new friend, Andrej.
Režie/Director Zaza Rusadze
Hrají/Cast Tornike Bziava, Tornike Gogrichiani
2013, 73 min. | gruzínsky, rusky/Georgian,
Russian | angl. tit./Eng. sub.
27.3. 22:30 (s4) | 28.3. 15:30 (s4)
Země bouří
Land of Storms
Maďarsko, Německo / Hungary, Germany
Po prohraném zápase a hádce s kamarádem z německého fotbalového
týmu se Szabolcs vrací do rodného Maďarska. Na renovaci dědečkovy
rozpadlé farmy najme krásného mladíka Árona a brzy se z nich stanou
milenci. Avšak na obzoru se stahují mraky.
After a lost match and an argument with a friend in his German football
team, Szabolcz returns to his native Hungary. Renovating his grandfather’s derelict farm, he hires a handsome young man, Áron, and they soon
become lovers. But clouds loom on the horizon.
Režie/Director Ádám Császi
Hrají/Cast András Sütö, Ádám Varga, Sebastian Urzendowsky
2013, 105 min. | maďarsky, německy/Hungarian,
German | angl. tit./Eng. sub.
22.3. 22:30 (s4) | 23.3. 20:00 (s4) | 24.3. 15:30 (s4)
Osamělý hrdina
A Lonely Hero
Zloděj dětí
The Stolen Children
POCTA: GIANNI AMELIO | TRIBUTE TO GIANNI AMELIO
Lamerica
Lamerica
POCTA: GIANNI AMELIO
Italský scenárista a režisér patří k evropským festivalovým stálicím.
Po studiu filozofie se na konci 60. let začal uplatňovat v italské státní
televizi, která dávala šanci mladým talentům.
Celovečerně debutoval dramatem Colpire al cuore (1983) o generační
propasti a terorismu, které získalo několik cen na festivalu v Benátkách.
Amelio ve svých filmech často rozvíjí téma chybějícího otcovského
(popř. rodičovského) vzoru. K tomuto autobiografickému prvku
přidává poučenou a rozrušující studii stavu společnosti, ať se jedná
o realitu velké Číny (Chybějící hvězda, 2006) nebo posttotalitní Albánie
(Lamerica, 1994).
Ve středu jeho zájmu stojí jedinec a jeho interakce v rámci pochroumaných
mezilidských vztahů, které pokřivila leckdy bezútěšná sociální situace.
Mezi lety 2008–2012 byl ředitelem filmového festivalu v Turíně.
TRIBUTE TO GIANNI AMELIO
The Italian scriptwriter and director is one of the permanent stars of European
festivals. After he finished his philosophy studies, he began working for the
Italian state TV, which provided an opportunity for young talents in late 1960s.
His feature debut, Blow to the Heart (1983) about a generation gap and
terrorism, received several awards at the Venice Film Festival. Amelio
often discusses the topic of a missing father (or parental) figure in his films.
This autobiographical element is often accompanied by an educated and
distressing study of the state of the society, being it the everyday reality of China
(The Missing Star, 2006) or post-totalitarian Albania (Lamerica, 1994).
The center of his attention involves an individual and his interactions within
damaged interpersonal relationships, which have been distorted by an often
hopeless social situation. Between 2008 and 2012, he was the director
of the Turin festival.
Lamerica
Itálie, Francie, Švýcarsko / Italy, France, Switzerland
Italský podnikatel plánuje grantový podvod v postsocialistické Albánii,
ale zůstane uvězněný v tenatech společenské mizérie. Sociální drama je
kritikou diktatur a dravého kapitalismu i paralelou dvou zpočátku odlišných
lidských osudů.
An Italian businessman is planning a grant fraud in post-socialist Albania,
but he gets trapped in the toils of social misery. The social drama criticizes dictatorships and predatory capitalism, presenting a parallel of two
seemingly different fates.
Režie/Director Gianni Amelio
Hrají/Cast Enrico Lo Verso, Michele Placido, Piro Milkani
1994, 116 min. | albánsky, italsky/Albanian,
Italian | angl. tit./Eng. sub.
21.3. 13:45 (s1) | 22.3. 19:15 (s2)
Osamělý hrdina
A Lonely Hero
Itálie / Italy
Hořká chaplinovská tragikomedie s dramatickým finišem je osobitým
komentářem režiséra Gianni Amelia k ekonomické krizi a její italské podobě.
Věčně se usmívající hlavní hrdina Antonio rád pracuje a až naivně věří, že
se slušností nejdál dojde.
Ever-smiling Antonio likes to work and he naively believes that decency
will get him somewhere. A bitter dark comedy in the style of Chaplin with
a dramatic finale provides Gianni Amelio‘s an opportunity to comment on
the economic crisis in Italy.
Režie/Director Gianni Amelio
Hrají/Cast Antonio Albanese, Livia Rossi, Gabriele Rendina
2013, 104 min. | italsky, albánsky/Italian,
Albanian | angl. tit./Eng. sub.
21.3. 19:15 (s2) | 22.3. 14:30 (s2) | 23.3. 16:45 (s2)
130-131
POCTA: GIANNI AMELIO | TRIBUTE TO GIANNI AMELIO
Lamerica
Zloděj dětí
The Stolen Children
Itálie, Švýcarsko, Francie / Italy, Switzerland, France
Mladý policista doprovází dvě děti na cestě do dětského domova. Drama
o krutých poměrech panujících v chudých vrstvách italské společnosti
vypráví také o budování důvěry mezi cizinci ve lhostejném světě, v němž
neexistuje ani rodičovská láska.
A young policeman accompanies two children on their way to a children‘s
home. The drama about the cruel conditions of Italian lower classes also
depicts the building of trust among strangers in an indifferent world where even parental love is non-existent.
Režie/Director Gianni Amelio
Hrají/Cast Enrico Lo Verso, Valentina Scalici, Giuseppe Leracitano
1992, 116 min. | italsky/Italian | angl. tit./Eng. sub.
21.3. 16:45 (s2) | 27.3. 21:45 (s2)
Georgova matka
Mother of George
Chaos
Chaos
Otrokem
I Am Slave
Sama v Africe
White Material
POCTA: ISAACH DE BANKOLÉ | TRIBUTE TO ISAACH DE BANKOLÉ
Čokoláda
Chocolate
POCTA: ISAACH DE BANKOLÉ
Rodák z Pobřeží slonoviny se prosadil nejprve na poli filmového průmyslu
ve Francii, kde získal prestižní národní ocenění, cenu César za herecký
výkon ve film Black Mic Mac (1986). Hereckou kariéru a uznání kritiků mu
však pomohla získat a následně upevnit až spolupráce s renomovanou
francouzskou režisérkou Claire Denis. Jejich společným průlomovým
dílem je drama Čokoláda (1988), které započalo jejich vzájemnou
spolupráci na filmech s tématem kulturní tradice africké komunity
v koloniálním období. Bankolé je však znám také jako dvorní herec
amerického nezávislého režiséra Jima Jarmusche. V jejich společných
počinech se nejprve představil ve vedlejších úlohách, hlavní roli získal
až ve snímku Hranice ovládání (2009).
TRIBUTE TO ISAACH DE BANKOLÉ
Born in the Ivory Coast, Bankolé first established himself in the film
industry of France, where he received a prestigious national prize,
the César award, for his acting performance in Black Mic Mac (1986).
However, it was his work with the prestigious French director, Claire
Denis that actually launched his career and earned him critical praise.
Their breakthrough work was the drama Chocolate (1988), which started
their collaboration on films revolving around the cultural traditions of the
African community during colonial period. Bankolé is also known to be
favorite actor of American independent director Jim Jarmusch. He first
introduced himself in his films in supporting roles, and his main role came
in Limits of Control in 2009.
Chocolate
Francie, Německo, Kamerun / France, Germany, Cameroon
Slavná francouzská režisérka Claire Denis se skrze vzpomínky mladé
bělošky na koloniální Kamerun nepřímo vydává do svého vlastního dětství,
které prožila na africkém kontinentu. Úspěšný debut byl v soutěži MFF
v Cannes.
Claire Denis, an acclaimed French director, indirectly examines her own
childhood in Africa through the memories of a young white woman in
colonial Cameroon. The successful debut was nominated for the Golden
Palm in Cannes.
Režie/Director Claire Denis
Hrají/Cast Isaach De Bankolé, Giulia Boschi, François Cluzet
1988, 105 min. | francouzsky/French | angl. tit./Eng. sub.
26.3. 18:45 (s3) | 28.3. 16:45 (s2)
Georgova matka
Mother of George
Spojené státy americké / USA
Čerstvě sezdaný nigerijský pár se snaží o dítě. Pokusy končí neúspěšně,
manžel navíc odmítá lékařské vyšetření. Adenike tak podléhá tlaku
ze strany matky svého muže a odhodlá se k zoufalému řešení.
Nigerian newlyweds are trying to conceive. The attempts aren‘t successful. Moreover, the husband refuses a medical examination. Adenike thus
succumbs to her mother-in-law‘s pressure and gathers her courage for
a desperate solution.
Režie/Director Andrew Dosunmu
Hrají/Cast Isaach De Bankolé, Danai Gurira, Yaya Alafia
2013, 100 min. | anglicky, yorubsky/English,
Yoruba | angl. tit./Eng. sub.
24.3. 21:00 (s1) | 25.3. 18:30 (s1) | 27.3. 19:15 (s10)
134-135
POCTA: ISAACH DE BANKOLÉ | TRIBUTE TO ISAACH DE BANKOLÉ
Čokoláda
Chaos
Chaos
Francie / France
Učitel Vincent se s rodinou přestěhoval z Paříže do menšího města.
Jeden z jeho nových studentů se postupně infiltruje do Vincentovy rodiny
a odhaluje své úmysly i temné tajemství.
Vincent is a teacher who moved with his family from Paris to a smaller
town. One of his new students infiltrates Vincent‘s family more and more,
and gradually reveals that his intentions reflect a dark secret.
Režie/Director Etienne Faure
Hrají/Cast Isaach De Bankolé, Sonia Rolland, Niels Schneider
2012, 101 min. | francouzsky/French | angl. tit./Eng. sub.
25.3. 21:00 (s1) | 27.3. 18:30 (s1) | 28.3. 16:00 (s1)
Otrokem
I Am Slave
Velká Británie / United Kingdom
Ze skutečných událostí vychází drama dívky, která je násilně odvedena
z rodné vesnice v súdánských horách a prodána do otroctví v Londýně.
Až po šesti letech ponížení v domácím vězení nalezne odvahu vzít si svoji
identitu zpět.
The drama about a girl who is kidnapped from her home village in the
Sudanese mountains and sold into slavery in London is based on true
events. After six years of being humiliated and locked up, she gathers
the courage to reclaim her identity.
Režie/Director Gabriel Range
Hrají/Cast Wunmi Mosaku, Isaach De Bankolé, Lubna Azabal
2010, 82 min. | anglicky/English
27.3. 21:00 (s1) | 28.3. 14:30 (s2)
Sama v Africe
White Material
Francie / France
Hvězdně obsazené (Isabelle Huppert, Christophe Lambert) drama
uznávané režisérky o ženě, která se rozhodne neopustit svou kávovou
plantáž v africké zemi, kde právě propuká občanská válka. Ta do jejího
života ale nemilosrdně zasáhne.
A drama by an acclaimed director with a cast that includes Isabelle
Huppert and Christopher Lambert. A woman decides not to leave her coffee plantation in an African country where a civil war is just starting and
mercilessly storms into her life.
Režie/Director Claire Denis
Hrají/Cast Isabelle Huppert, Isaach De Bankolé
2009, 102 min. | francouzsky/French
25.3. 16:00 (s1) | 28.3. 19:15 (s2)
Na hraně
Balancing Act
Nedospělí
The Immature
Svaté srdce
Sacred Heart
Třeba i libero
Along the Ridge
POCTA: BARBORA BOBUL‘OVÁ | TRIBUTE TO BARBORA BOBUL‘OVÁ
Jen Klid!
Take It Easy!
POCTA: BARBORA BOBUL‘OVÁ
Rodačka ze slovenského Martina je absolventkou Vysoké školy
múzických umění v Bratislavě, tuzemským divákům je známá kupříkladu
jako princezna Pavlínka z pohádky Nesmrtelná teta (1993). V roce
1995 se přestěhovala do Itálie a již o rok později se objevila ve snímku
Princ z Homburgu (1996), historickém válečném dramatu, které se
ucházelo o Zlatou palmu v Cannes.
V Itálii se profesně rychle etablovala, mezi její největší úspěchy se řadí
role v mysteriózním dramatu Svaté srdce (2005). Za ztvárnění ženy
bojující s morálními dilematy i duševní chorobou získala několik cen, mj.
i Donatellova Davida pro nejlepší herečku. První anglicky mluvený film
natočila v roce 2008 – ve dvoudílném televizním snímku Coco Chanel
zosobnila mladší „já“ známé módní návrhářky, starší Coco si zahrála
Shirley MacLaine.
TRIBUTE TO BARBORA BOBUL‘OVÁ
Born in Martin, Slovakia, Barbora Bobulova is a graduate of the Academy
of Performing Arts in Bratislava, known to Czech audiences for her role of
Princess Pavlinka from the fairy tale Immortal Auntie (1993). In 1995, she
moved to Italy and just a year later, she appeared in Prince of Homburg
(1996), a historical war drama that was nominated for the Palme d‘Or in
Cannes.
She soon established her career in Italy, and one of her greatest
achievements is her role in the mystery drama Sacred Heart (2005). She
received several awards for her portrayal of a woman struggling with moral
dilemmas and mental illness, including the David di Donatello for Best
Actress. She made her first English-speaking film in 2008 – she portrayed
the younger version of the famous fashion designer Coco Chanel in twoparts eponymous television drama, with Shirley MacLaine as the older Coco.
Itálie / Italy
Svěží komedie o dospívání obyčejném i o tom v pozdním věku vypráví
o netradičním seznámení otce s patnáctiletým synem, o němž neměl
ani tušení. Ve snímku debutujícího Francesca Bruniho se mísí moderní
hiphopová realita i kouzlo „tradiční“ Itálie.
A fresh comedy about growing up in a usual way as well as at an older
age tells the story of a father meeting his fifteen-year-old son about
whom he did not know. Francesco Bruni’s directorial debut combines the
modern hip-hop world with the charm of “traditional” Italy.
Režie/Director Francesco Bruni
Hrají/Cast Fabrizio Bentivoglio, Barbora Bobuľová
2011, 95 min. | italsky/Italian | angl. tit./Eng. sub.
22.3. 14:00 (s1) | 23.3. 16:00 (s1)
Na hraně
Balancing Act
Itálie / Italy
Giulio (vynikající Valerio Mastandrea) je dobrý chlap a táta. Ale jednou
podvedl svoji ženu a ta mu nedokáže odpustit. Giulio rodinu opustí, nicméně
dál ji chce finančně podporovat. To není lehké a tak se nezadržitelně
propadá do chudoby a dluhů…
Giulio (excellent V. Mastandrea) is a good guy and a good father. But he
cheated on his wife and she can‘t forgive him. Giulio leaves the family, but
wants to keep supporting them financially. The difficulties send him into
a spiral of debt and poverty.
Režie/Director Ivano De Matteo
Hrají/Cast Valerio Mastandrea, Barbora Bobuľová
2012, 100 min. | italsky/Italian | angl. tit./Eng. sub.
22.3. 18:30 (s1) | 23.3. 21:00 (s1) | 24.3. 16:00 (s1)
138-139
POCTA: BARBORA BOBUL‘OVÁ | TRIBUTE TO BARBORA BOBUL‘OVÁ
Jen klid!
Take It Easy!
Nedospělí
The Immature
Itálie / Italy
Skupina spolužáků ze střední se po dvaceti letech setká za kuriózních
okolností – jejich maturita je kvůli technické chybě neplatná a oni ji musí
složit znovu. Lehká italská komedie odhaluje, že ani ve čtyřiceti nemusí být
člověk dospělý.
A group of high school classmates meet after 20 years under unusual
circumstances – their high school certificate is invalid because of a technical error and they must pass it again. The light Italian comedy reveals that
even people in their forties are not necessarily mature.
Režie/Director Paolo Genovese
Hrají/Cast Raoul Bova, Barbora Bobuľová, Ambra Angiolini
2011, 108 min. | italsky/Italian | angl. tit./Eng. sub.
21.3. 18:30 (s1) | 22.3. 16:00 (s1)
Svaté srdce
Sacred Heart
Itálie / Italy
Úspěšná developerka chce zrekonstruovat rodinné sídlo. Vzpomínky na
zesnulou matku a sociální situace lidí žijících v sousedství v mladé ženě
probudí morální svědomí. V duši a mysli hrdinky religiózního dramatu ale
tiká časovaná bomba.
A successful developer wants to renovate her home. However, memories of
her deceased mother and the social situation of the people in the neighborhood awaken amoral consciousness in the young woman. A time bomb is
ticking in the mind and soul of the protagonist of this religious drama.
Režie/Director Ferzan Ozpetek
Hrají/Cast Barbora Bobuľová, Andrea Di Stefano
2005, 113 min. | italsky/Italian | angl. tit./Eng. sub.
21.3. 21:00 (s1) | 23.3. 18:30 (s1)
Třeba i libero
Along the Ridge
Itálie / Italy
Režijní debut herce Kima Rossiho Stuarta je rodinným dramatem
o bezradnosti a sobeckosti dospělých, na něž doplácejí děti. Snímku
založenému mimo jiné na precizních hereckých výkonech dominuje
představitel jedenáctiletého hrdiny Alessandro Morace.
The directorial debut of the actor Kim Rossi Stuart is a family drama about
the helplessness and selfishness of adults, which backfires on children. The
picture, also based on excellent acting performances, presents amazing
the Alessandro Morace in the role of the eleven-year-old protagonist.
Režie/Director Kim Rossi Stuart
Hrají/Cast Alessandro Morace, Kim Stuart, Barbora Bobuľová
2006, 108 min. | italsky/Italian | angl. tit./Eng. sub.
21.3. 16:00 (s1) | 22.3. 21:00 (s1)
Iluzionista
The Illusionist
Stará dáma a holubi
The Old Lady and the Pigeons
Trio z Belleville
The Triplets of Belleville
POCTA: SYLVAIN CHOMET | TRIBUTE TO SYLVAIN CHOMET
Attila Marcel
Attila Marcel
POCTA: SYLVAIN CHOMET
Francouzský animátor, scenárista a režisér Sylvain Chomet začínal jako
kreslíř komiksů, nicméně velmi brzy přešel k filmové animaci, která ho celý
život fascinovala. Jeho první krátký animovaný film Stará dáma a holubi
mu přinesl nejen nominaci na Oscara, ale dovedl ho i ke spolupráci se
studiem Disney, které ale brzy opustil, aby se věnoval samostatné tvorbě.
A jak ukazují jeho díla, bylo to správné rozhodnutí. Dojemný příběh lásky
babičky ke svému vnukovi v Triu z Belleville oslovil mezinárodní publikum
svou jedinečnou vizualitou, jemným humorem a obrazotvorností.
V Iluzionistovi Chomet vzdal poctu Jacquesi Tatimu, která mu vynesla
další nominaci na Oscara a etablovala ho jako nepřehlédnutelného
tvůrce animovaného filmu, k jehož nejlepším režisérům nepochybně patří.
TRIBUTE TO SYLVAIN CHOMET
Sylvain Chomet, a French animator, scriptwriter and director, began as
a graphic novel illustrator, but he soon turned to film animation, which
has fascinated him all his life. His first animated short film, The Old
Lady and the Pigeons, earned him not only an Oscar nomination, but
opened the door to collaboration with Disney studios, which he soon left
to pursue his own career. As his work proves, it was the right decision.
The touching story a grandmother‘s love for her grandson in The Triplets
of Belleville enchanted viewers worldwide with its unique visual style,
gentle humour and imagination. The Illusionist is Chomet‘s homage to
Jacques Tati, which earned him another Oscar nomination and helped
him establish himself as a truly remarkable creator of animated film and
undoubtedly one of its best directors.
ZVOU NA PROJEKCI FILMU
ILUZIONISTA
REŽIE: SYLVAIN CHOMET
2010, 80 MIN., VERZE: FRANCOUZSKY, ANGLICKY / ČESKÉ TITULKY
26. BŘEZNA, 19 HOD.
MEETFACTORY, DIVADELNÍ SÁL
PROJEKCE SE ZÚČASTNÍ REŽISÉR FILMU
SYLVAIN CHOMET, AUTOR OCENĚNÝCH SNÍMKŮ
TRIO Z BELLEVILLE ČI STARÁ DÁMA A HOLUBY.
Více informací o filmu na straně 145.
Vstupné 89 Kč
IFF PRAGUE - FEBIOFEST AND MEETFACTORY
INVITE YOU TO THE SCREENING OF
THE ILLUSIONIST
DIRECTOR: SYLVAIN CHOMET
2010, 80 MIN., VERSION: FRENCH, ENGLISH / CZECH SUBTITLES
ENGLISH FRIENDLY!
MARCH 26TH, 7 P.M.
MEETFACTORY, THEATRE HALL
SYLVAIN CHOMET, THE DIRECTOR OF SUCH
AWARDED FILMS AS THE TRIPLETS OF
BELLEVILLE AND THE OLD LADY AND THE PIGEONS,
WILL ATTEND THE SCREENING.
More information on page 145.
Entry 89 CZK
142-143
POCTA: SYLVAIN CHOMET | TRIBUTE TO SYLVAIN CHOMET
MFF PRAHA - FEBIOFEST A MEETFACTORY
Attila Marcel
Attila Marcel
Francie / France
Zamlklý třiatřicetiletý pianista žije u svých rázných tetiček. Setkání
s madame Proustovou jej zavede do kraje halucinogenních drog, s nimiž
nahlédne do minulosti a může ovlivnit budoucnost. Hraný debut Sylvaina
Chometa vyniká výrazným vizuálním stylem.
A quiet thirty-three-year-old pianist lives with his brisk aunties. His
downstairs neighbour, Madame Proust, leads him to the territory of hallucinogenic drugs that let him glimpse the past and influence the future.
Director Sylvain Chomet‘s feature debut mesmerises with its visual style.
Režie/Director Sylvain Chomet
Hrají/Cast Guillaume Gouix, Anne Le Ny, Bernadette Lafont
2013, 102 min. | francouzsky/French
26.3. 21:00 (s1) | 27.3. 16:00 (s1) | 28.3. 18:30 (s1)
Iluzionista
The Illusionist
Francie, Velká Británie / France, United Kingdom
Tatischeffovo kouzelnické umění dávno smetla moderní doba. Ale jedno
děvčátko stále věří, že je největší kouzelník na světě. Sylvain Chomet
inspirován scénářem Jacquese Tatiho natočil dojemný příběh o přátelství,
naději a odvaze se nevzdat.
Tatischeff‘s art of illusions has been swept away by modern times ages
ago. Yet one girl still believes that he is the greatest magician in the world.
Sylvain Chomet, inspired by Jacques Tati‘s script, has created a touching
story of friendship, hope, and the courage not to give up.
Režie/Director Sylvain Chomet
Hrají/Cast Jean-Claude Donda, Eilidh Rankin, Duncan MacNeil
2010, 85 min. | francouzsky, anglicky/French, English
26.3. 16:00 (s1) | 28.3. 21:00 (s1)
Kanada, Francie/ Canada, France
Vyzáblý pařížský pochůzkář má jediný sen: dobře se najíst a být tlustý jako
holubi, které v parku krmí stará dáma vybranými lahůdkami. Tak proč se
jedním nestát? Vždyť ta stará dáma je tak nezištná, že? Krátký metaforický
film Sylvaina Chometa.
A skinny patrolman has only one dream: to eat well and be as fat as
the pigeons an old lady feeds in the park with choice delicacies. Why not
become one? The old lay is so altruistic, after all... a short metaphorical
film by Sylvain Chomet.
Režie/Director Sylvain Chomet
1997, 21 min. | anglicky/English
hrajeme jako předfilm Tria z Beleville / short film before screening The Triplets of Belleville
Trio z Belleville
The Triplets of Belleville
Francie, Belgie, Kanada / France, Belgium, Canada
Šampion byl unesen v průběhu závodu Tour de France. Ještěže má
ale neohroženou babičku Souzu a tlustého psa Bruna, kteří se ho vydají
hledat. A když se k nim přidá ještě stárnoucí trio music-hallových zpěvaček,
každý mafián musí mít nahnáno!
Champion has been kidnapped during the Tour de France. Luckily, he has
a fearless grandmother, Madame Souza, and a fat dog Bruno who go
looking for him. And when they are joined by an ageing trio of music hall
singers, any mafioso must fear for his life!
Režie/Director Sylvain Chomet
Hrají/Cast Béatrice Bonifassi, Lina Boudreau, Michèle Caucheteux
2003, 78 min. | francouzsky, portugalsky/French,
Portuguese | angl. tit./Eng. sub.
27.3. 19:15 (s2) | 28.3. 14:00 (s1)
144-145
POCTA: SYLVAIN CHOMET | TRIBUTE TO SYLVAIN CHOMET
Stará dáma a holubi
The Old Lady and the Pigeons
Klauni
Clownwise
Muž bez minulosti
The Man Whithout a Past
Živote, tady jsem!
Right On, Man!
POCTA: KATI OUTINEN | TRIBUTE TO KATI OUTINEN
Děvče ze sirkárny
The Match Factory Girl
POCTA: KATI OUTINEN
Finská herečka Kati Outinen začínala na divadelních prknech jako
členka helsinského avantgardního divadla KOM. Před filmovou kamerou
se poprvé objevila v roce 1980 ve filmu Živote, tady jsem!, dramatu o skupině teenagerů režiséra Tapia Suominena. Mezinárodně ji
ale proslavily především role ve filmech legendárního Aki Kaurismäkiho,
ať již šlo o prodavačku Ilonu ve Stínech v ráji, Iris v černé komedii Dívka
ze sirkárny nebo Irmu v Muži bez minulosti, za kterou získala ocenění na
MFF v Cannes. Všestranná herecká osobnost Kati Outinenové překračuje
žánrová vymezení, ale i hranice národních kinematografií: čeští diváci
měli možnost obdivovat její výkon v roli Sylvie ve filmu Viktora Tauše
Klauni, za kterou byla nominována na cenu Český lev v kategorii Nejlepší
ženský herecký výkon.
TRIBUTE TO KATI OUTINEN
The Finnish actress, Kati Outinen, began her career on stage as
a member of the avant-garde theatre group, KOM from Helsinki. She
appeared in front of the camera for the first time in 1980 in Right on, Man!
Tapio Suominen‘s drama about a group of teenagers. Internationally,
she gained fame especially thanks to her roles in films by the legendary
Aki Kaurismäki, be it the shop assistant Ilona in Shadows in Paradise,
Iris in the black comedy The Match Factory Girl, or Irma in The Man
Without a Past, which earned her an award at IFF Cannes. The versatile
acting personality of Kati Outinen surpasses not only genre categories,
but also borders of national cinemas: Czech viewers can admire her
performance in the role of Sylvia in Viktor Taus‘ Clownwise for which she
was nominated for the Czech Lion award for the best actress.
Finsko, Švédsko / Finland, Sweden
Iris vede nudný život, nemá přátele, rodinu, ani milence. Jednoho dne
se potká s mužem, se kterým stráví noc. Ale ne každý románek vede
ke šťastnému konci… Film legendárního režiséra Aki Kaurismäkiho
s úchvatnou Kati Outinen v hlavní roli.
Iris has a boring life, no friends, no family, no lover. One day, she meets
a man and spends a night with him. But not every romance has a happy
ending. The film by legendary director, Aki Kaurismäki, stars the breathtaking Kati Outinen.
Režie/Director Aki Kaurismäki
Hrají/Cast Kati Outinen, Elina Salo, Esko Nikkari, Vesa Vierikko
1990, 70 min. | finsky/Finnish | angl. tit./Eng. sub.
25.3. 16:45 (s2) | 26.3. 22:15 (s2)
Klauni
Clownwise
ČR, Lucembursko, Finsko, Slovensko / Czech Rep, Luxembourg, Finland, Slovakia
Trio klaunů se po letech odloučení a vzájemné nevraživosti opět setkává.
Tragikomické role zahráli Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a Didier Flamand.
Finská herečka Kati Outinen ztvárnila partnerku Jiřího Lábuse stiženou
Alzheimerovou chorobou.
A trio of clowns meet after years of separation and mutual resentment.
The tragicomical roles are played by Jiri Labus, Oldrich Kaiser and Didier
Flamand. Kati Outinen, a Finnish actress, portrays the role of Jiri Labus‘s
partner who suffers from Alzheimer‘s disease.
Režie/Director Viktor Tauš
Hrají/Cast Oldřich Kaiser, Jiří Lábus, Kati Outinen
2013, 120 min. | česky/Czech
24. 3. 19.15 (s2) / 27. 3. 16.45 (s2)
148-149
POCTA: KATI OUTINEN | TRIBUTE TO KATI OUTINEN
Děvče ze sirkárny
The Match Factory Girl
Muž bez minulosti
The Man Without a Past
Finsko, Německo, Francie / Finland, Germany, France
Muž je přepaden a zmlácen do bezvědomí. Po probuzení zjišťuje, že ztratil
paměť. Začne si budovat novou identitu v bezdomovecké komunitě, kde
se seznámí s důstojnicí Armády spásy Irmou. Držitel Zlaté palmy z Cannes
za nejlepší film.
A man is beaten up and left unconscious. Upon awakening, he realizes
that he has amnesia. He starts to create a new identity in a homeless
community where he meets a Salvation Army officer, Irma. The winner of
the Cannes Palme d‘Ore for the Best Film.
Režie/Director Aki Kaurismäki
Hrají/Cast Kati Outinen, Juhani Niemelä, Markku Peltola
2002, 97 min. | finsky/Finnish
25.3. 21:45 (s2) | 26.3. 18:30 (s1)
Živote, tady jsem!
Right On, Man!
Finsko / Finland
Puberťák Jussi rebeluje proti škole i kamarádům. Jednoho dne se
ale rozhodne, že začne žít po svém. Jenže co vypadalo jako nekončící
večírek, se mění v drama, před kterým ho nedokáže zachránit ani láska ke
spolužačce Lissy (K. Outinen).
Jussi is a teenager who rebels both against school and his parents. One
day, he decides to live in his own way. But what looked like a never-ending
party turns into drama from which even his love for a classmate, Lissy
(K.Outinen), cannot save him.
Režie/Director Tapio Suominen
Hrají/Cast Esa Niemelä, Tony Holmström, Kati Outinen
1980, 118 min. | finsky/Finnish | angl. tit./Eng. sub.
24.3. 21:45 (s2) | 26.3. 19:15 (s2)
Detektiv Down
Detective Downs
Láska, soudruhu!
August Fools
Pojedeme k moři
To See the Sea
Sametoví teroristé
Velvet Terrorists
Velmi neklidné léto
A Very Unsettled Summer
ZVLÁŠTNÍ UVEDENÍ | SPECIAL SCREENING
Cesta do eurostudentovy duše
Journey into an Eurostudent‘s Mind
ZVLÁŠTNÍ UVEDENÍ
Letos se dostává na Febiofestu zvláštního uvedení několika snímkům,
na jejichž vzniku se podíleli také čeští producenti a jež míří do domácí
distribuce. Předpremiéry komedie Láska, soudruhu! finské režisérky
Taru Mäkelä a Detektiv Down norského režiséra Bårda Breiena přijedou
do Prahy podpořit tvůrci i hlavní představitelé. Další úspěšnou koprodukcí,
ověnčenou cenou diváků na nedávném Berlinale, je snímek Sametoví
teroristé slovenské režisérské trojice Peter Kerekes, Pavol Pekarčík
a Ivan Ostrochovský, dokument, jenž hranice tohoto žánru v mnohém
přesahuje. U další koprodukce Velmi neklidné léto rumunské filmařky
Anky Damian se sešli tvůrci, herci i producenti z Rumunska, Švédska,
Velké Británie a České republiky. V premiéře bude na Febiofestu uvedena
i ryze česká produkce Pojedeme k moři, režijní debut Jiřího Mádla, jenž na
konfrontaci se světem ještě čeká.
SPECIAL SCREENING
Several films made with the participation of Czech producers, which are
heading to Czech cinemas, will be presented at special screenings at this
year‘s Febiofest. The pre-premier of the comedy August Fools by the Finnish
director Taru Mäkelä and Detective Downs by the Norwegian director Bård
Breien will receive the personal support of their creators as well as the main
actors. Another successful co-production has received the Audience Award at
the recent Berlinale, Velvet Terrorists by the Slovak directing trio, Peter Kerekes,
Pavol Pekarcik, and Ivan Ostrochovsky, is a documentary that surpasses the
genre‘s borders in many ways. A Very Unsettled Summer, directed by Anca
Damian from Romania, is a co-production created with actors and producers
from Romania, Sweden, Great Britain and the Czech Republic. An entirely
Czech production To See a Sea, Jiri Madl‘s directorial debut, will premiere at
Febiofest as well – a film that is still waiting for its confrontation with the world.
Česká republika / Czech Republic
Český dokumentární snímek se věnuje fenoménu studentského
výměnného programu Erasmus. Čtyři studenti vyzbrojení HD kamerami
zaznamenávali po dobu svého pobytu mimo domov na zahraniční
univerzitě zážitky ze studijního i soukromého života.
The Czech documentary focuses on the phenomenon of the student
exchange program, Erasmus. Four students, equipped with HD cameras,
captured experiences both from their studies and their private lives during
their stay away from home at a university abroad.
Režie/Director Jana Škopková
2013, 80 min. | česky/Czech | angl. tit./Eng. sub.
23.3. 17:00 (s8) | 25.3. 19:30 (s8)
Detektiv Down
Detective Downs
Norsko, Česká republika, Dánsko / Norway, Czech republic, Denmark
Může mít soukromý detektiv Downův syndrom? Proč ne. Robert Bogerud
si i přes svoji odlišnost zřídil licenci a po řadě odmítnutí se mu podaří získat
i první případ. Dokáže však vyřešit záhadné zmizení slavné bruslařské
legendy?
Can a private eye be diagnosed with Down‘s syndrome? Why not?
Detective Robert Bogerud got licensed despite his handicap, and manages to land his first case after a series of rejections. Will he, however,
solve the mysterious disappearance of a famous ice-skater?
Režie/Director Bård Breien
Hrají/Cast Svein Andre Hofsø, Sven Nordin, Ida Elise Broch
2013, 90 min. | norsky/Norwegian
24.3. 19:30 (s12) | 25.3. 17:00 (s12) | 26.3. 22:15 (s12)
Láska, soudruhu!
August Fools
Finsko, Česká republika / Finland, Czech Republic
Finsko-česká koprodukční komedie odehrávající se na pozadí studené
války. Elsa se po dvaceti letech opět setkává s dávným známým Janem.
Hlavní roli ztvárnila Kati Outinen, která je českému divákovi známá
především z filmů Aki Kaurismäkiho.
The Finnish-Czech coproduction comedy takes place against the background of the Cold War. Elsa meets her old friend, Jan, after 20 years.
The main role is played by Kati Outinen whom the Czech viewers know
especially from Aki Kaurismäki‘s films.
Režie/Director Taru Mäkelä
Hrají/Cast Kati Outinen, Miroslav Etzler, Laura Birn
2013, 108 min. | anglicky, česky, finsky/English,
Czech, Finnish
25.3. 19:30 (s12) | 26.3. 17:00 (s12) | 27.3. 22:00 (s12)
152-153
ZVLÁŠTNÍ UVEDENÍ | SPECIAL SCREENING
Cesta do eurostudentovy duše
Journey into an Eurostudent‘s Mind
Pojedeme k moři
To See the Sea
Česká republika / Czech Republic
Režijní debut herce Jiřího Mádla vypráví o desetiletém Tomášovi (Petr
Šimčák), který k narozeninám dostane kameru a nezaměnitelně dětským
způsobem zaznamená svou rodinu i okolní svět. Snímek byl aktuálně
představen na letošním Berlinale.
Actor Jiri Madl’s directorial debut tells the story of ten-year-old Tomas
(Petr Simcak) who gets a camera for his birthday and captures his family and the surrounding world in the unique way of a child. The film was
introduced at this year‘s Berlinale.
Režie/Director Jiří Mádl
Hrají/Cast Ondřej Vetchý, Lucie Trmíková, Petr Šimčák
2014, 91 min. | česky/Czech
21.3. 19:30 (s12) | 22.3. 17:00 (s12) | 23.3. 14:30 (s12)
Sametoví teroristé
Velvet Terrorists
Slovensko, Česká republika, Chorvatsko / Slovakia, Czech republic, Croatia
Dokument s hranými pasážemi rekonstruuje činy tří mužů, kteří se
v době normalizace pokusili o ozbrojený odboj proti tehdejšímu režimu.
Protagonisté se při barvitém líčení nezamýšlí pouze nad minulostí, ale
rovněž hodnotí vlastní přítomnost.
The documentary with re-enacted segments, reconstructs the acts of
three men who attempted armed rebellion against the regime during
normalization. The protagonists don’t consider only the past, but also their
present during the colorful narrative.
Režie/Director Peter Kerekes, Ivan Ostrochovský, Pavol Pekarčík
Hrají/Cast Stanislav Kratochvíl, František Bednár, Vladimír Hučín
2013, 87 min. | slovensky/Slovak | angl. tit./Eng. sub.
26.3. 19:15 (s10) | 27.3. 16:30 (s8) | 28.3. 14:30 (s8)
Velmi neklidné léto
A Very Unsettled Summer
Rumunsko, Česká republika / Romania, Czech Republic
Léto uprostřed Bukurešti. Dva páry se zaplétají do erotické hry a po chvíli
nikdo z nich není schopen rozlišit skutečnost od scénáře, který Marie
vymýšlí pro novináře Daniela. Třetí hraný snímek rumunské režisérky Anky
Damian.
A summer in Bucharest. Two couples get entangled in an erotic game and
they gradually lose the ability to distinguish reality from the scenario that
Marie creates for the journalist Daniel. The third feature film of the Romanian director Anca Damian.
Režie/Director Anca Damian
Hrají/Cast Ana Ularu, Jamie Sives, Kim Bodnia, Diana Cavallioti
2013, 80 min. | anglicky, rumunsky/English, Romanian
21.3. 19:00 (s5) | 22.3. 21:30 (s5) | 23.3. 14:30 (s5)
Jak jsem zničil Paříž
How I Destroyed Paris
Sám sebou
Being Oneself
Trosečník
Survivor
Špatná volba
The Wrong Choice
The Little Schizonautismus
The Little Schizonautismus
SOUTĚŽ MOBILNÍCH FILMŮ | FILMS FROM CELLPHONES!
Hra peněz
Powerplay
SOUTĚŽ MOBILNÍCH FILMŮ
Dvacátý první ročník Mezinárodního filmového festivalu Febiofest přináší i
soutěž snímků natočených mobilními telefony s limitem stopáže od jedné
do pěti minut. Celkem se sešlo padesát krátkých filmů, z nichž domací
filmoví profesionálové vybrali finálový soubor šesti snímků. „Šestka“ se
tak utká o přízeň poroty složené z uznávaných filmařů – hostů Febiofestu
– s nimiž finalisté absolvují i workshop a poslechnou si rady do dalšího
filmařského života. V neděli 23. března však budou veřejnosti promítnuty
nejen snímky finalistů, ale také další „sedmička“ krátkých filmů, jež zaujaly,
nicméně do finále se neprobojovaly. Pro amatéry nezapomenutelná
příležitost zhlédnout svá díla na plátně mezinárodního filmového
festivalu!
FILMS FROM CELLPHONES!
The 21st year of the International Film Festival Febiofest includes a new
competition of films shot with cellphones, with a running time of one
to five minutes. Fifty-five short films were entered in the competition,
and local film professionals have chosen the six finalists. These six
will compete for the votes of the jury consisting of acclaimed filmmakers
– Febiofest‘s guests – who will lead a workshop for the finalists and
provide advice for future film work. On Sunday March 23th, the seven
selected films will be screened for the public, as well as seven more
short films that captured attention but didn‘t make it among the finalists.
A truly unique opportunity for amateur filmmakers to see their work on
the screen of an international film festival!
Powerplay
Česká republika / Czech Republic
Jednou jsi nahoře, jednou jsi dole aneb moc peněz. Powerplay ukazuje
jednoduché archetypální scény společenského vzestupu skrze úspěšnou
firmu či hazard a stejně tvrdého pádu. Snímek natočený na iPhone
5s zaujme i písničkovým podkresem.
Once you‘re up, once you‘re down, or the power of money. Powerplay
shows simple archetypical scenes of social advancement through a successful company or gambling, and an equally hard fall. The picture, shot
on an iPhone 5s, also delights with its musical background.
Režie/Director Barbora Skoumalová
2014, 5 min. | bez dialogů/No Dialogues
23.3. 18:45 (s3)
Jak jsem zničil Paříž
How I Destroyed Paris
Česká republika / Czech Republic
Monstrfilm z jednoho pokoje aneb nad Eiffelovou věží se stahují mračna,
neboť kolem se potuluje lidská příšera! Zábavné až snové pohrávání
si s metodou pixilace, kdy se animuje nejen předmět, ale celý člověk.
A monster film from one room, or the doom surrounds the Eiffel Tower as
a human beast roams around! An amusing, almost dreamy game utilizing
the pixilation method, animating not only the object, but the whole person.
Režie/Director Jan Zykán
2012, 2 min. | bez dialogů/No Dialogues
23.3. 18:45 (s3)
156-157
SOUTĚŽ MOBILNÍCH FILMŮ | FILMS FROM CELLPHONES!
Hra peněz
Sám sebou
Being Oneself
Česká republika / Czech Republic
Jak může člověk být v každodenním koloběhu života sám sebou? Hlavní
postava jako duch bez obličeje opakuje bezmyšlenkovitě stále stejné
úkony, které nám autor předvede v rychlé montáži. Snímek byl natočen
na telefon Samsung Galaxy S3.
How can you truly be yourself in the everyday hustle of life? The main character, like a faceless ghost, mindlessly repeats the same actions, which
the director shows us in a fast montage. The film was shot on a Samsung
Galaxy S3.
Režie/Director Tomáš Fišer
2014, 2 min. | bez dialogů/No Dialogues
23.3. 18:45 (s3)
Survivor
Survivor
Česká republika / Czech Republic
Metrem do práce, excelové tabulky, nepočítaně hrníčků s čajem,
prokrastinace, večer u televize. Čtyřminutový snímek se na těžký úděl
hlavního hrdiny dívá s vtipným nadhledem, který zdařile tvoří jen s pomocí
chytrého střihu.
Metro to work, Excel tables, countless cups of tea, procrastination, evening
television. This four-minute film presents the protagonist‘s hard life with
light wit effectively created through smart editing.
Režie/Director Ondřej Bobo
2014, 4 min. | bez dialogů/No Dialogues
23.3. 18:45 (s3)
Česká republika / Czech Republic
Přítelkyně se chystá do práce, její přítel ještě vyspává a po okolí se potuluje
záhadný, možná velmi nebezpečný muž. Ohrozí spokojený život dvojice?
Jednoduchý snímek natočený na Samsung Galaxy S4 stojí na překvapivé
závěrečné pointě.
A girl is getting ready for work, her boyfriend is still sleeping and a mysterious, possibly very dangerous man roams around. Will he threaten the
couple‘s content life? The simple film, shot with a Samsung Galaxy S4,
relies on a surprising twist.
Režie/Director Tomáš Krajča
2014, 3 min. | bez dialogů/No Dialogues
23.3. 18:45 (s3)
The Little Schizonautismus
The Little Schizonautismus
Česká republika / Czech Republic
Dítě prochází ztemnělým lesem a cosi hledá. Postupně jej chytá amok,
šílenství samoty, kterou může přemoci jen nejbližší předmět. Frenetický
snímek zachycený za pomoci iPhonu 5 s předsádkou Olloclip je krátkou
mobilní noční můrou.
A child is walking through a dark forest, looking for something. The girl
bursts into a frenzy, the madness of solitude that can be overcome only
by the closest object. The frantic film, captured on an iPhone 5 with an
Olloclip lens, is a short mobile nightmare.
Režie/Director Michal Šteflovič
2O14, 4 min. | bez dialogů/No Dialogues
23.3. 18:45 (s3)
158-159
SOUTĚŽ MOBILNÍCH FILMŮ | FILMS FROM CELLPHONES!
Špatná volba
The Wrong Choice
Justin: Jak se stát rytířem
Justin and the Knights of Valour
Ledové království
Frozen
Letadla
Planes
Turbo
Turbo
Zataženo, občas trakaře 2
Cloudy with Chance of Meatballs 2
FEBIOFEST JUNIOR | FEBIOFEST JUNIOR
Husiti
Hussites
FEBIOFEST JUNIOR
Letošní sekci (nejen) pro nejmenší dominuje sen ve všech podobách.
Hlavní hrdina snímku Justin: Jak se stát rytířem sní o brnění a chrabrých
soubojích, šnek z animáku Turbo pak chce být nejrychlejším na světě,
zatímco letadlo Prášek z Letadel by se rádo zůčastnilo největšího závodu
na planetě. A nakonec nebojácná Anna v pohádce inspirované Hansem
Christianem Andersenem chce najít cestu ke své sestře, jež ovládá
mrazivá kouzla. V druhém dílu úspěšné animované komedie Zataženo,
občas trakaře se vrátíme k hlavním hrdinům, kteří se střetnou s dalšími
produkty „potravinového“ vynálezu – jídlotvory. A v rámci animovaných
komedií zavítáme i do české tvorby s režisérem Pavlem Koutským a jeho
odvážným pohledem na husitství, kdy se hybateli dějin stali dva neskonalí
popletové.
FEBIOFEST JUNIOR
This year‘s section for (not only) the youngest audience is dominated
by dreams in all forms. The main character of Justin and the Knights of
Valour dreams of armor and valiant fights, the snail from Turbo wants
to be the fastest in the world, and Dusty Crophopper from Planes would
like to participate in the greatest race on the planet. Furthermore, the
fearless Anna from a fairy-tale inspired by Hans Christian Andersen
wants to find her sister who is imprisoned by ice magic. The sequel to
the successful animated comedy, Cloudy with a Chance of Meatballs,
lets the protagonists battle other products of the food machine – foodanimal hybrids. And another animated comedy, Pavel Koutsky´s bold
view on Czech history and the Hussite movement, will show us how two
complete goofs set history in motion.
Česká republika / Czech Republic
Animátor a režisér Pavel Koutský se vydal do středověku a pokládá
si základní otázku – co když se období husitství odehrálo úplně jinak?
Komedie boří historické mýty, když se hybateli velké historie stávají dva
neskuteční popletové.
Animator - director, Pavel Koutsky embarked on a journey to the Middle
Ages with a basic question – what if the events of the Hussite period had
happened differently? The comedy disrupts historical myths, as the past
is set in motion by two incredible goofs.
Režie/Director Pavel Koutský
Dabing/Voices Jiří Lábus, Oldřich Kaiser, Viktor Preiss
2013, 85 min. | česky/Czech
21.3. 09:30 (s11) | 22.3. 09:30 (s11) | 25.3. 09:00 (s10)
Justin: Jak se stát rytířem
Justin and the Knights of Valour
Španělsko / Spain
V Justinově království je hlavním náboženstvím byrokracie a tradiční rytíři
se dostali mimo zákon. Syn státního kancléře Justin ale po rytířské kariéře
neskonale touží, a tak opouští domov v touze najít někoho, kdo by jej mohl
vycvičit.
The kingdom‘s main religion is Bureaucracy and the traditional knights
are outlawed. Justin, the son of the country‘s chancellor, really longs for
a knighting career and thus leaves his home in order to find someone
to train him.
Režie/Director Manuel Sicilia
Dabing/Voices Robert Hájek, Libuška Švormová, Zbyšek Horák
2013, 90 min. | česky/Czech
21.3. 10:00 (s12) | 22.3. 10:00 (s12) | 25.3. 09:30 (s11)
Ledové království
Frozen
Spojené státy americké / USA
Tvůrci Divokých vln a Raubíře Ralfa se tentokrát inspirovali u Hanse
Christiana Andersena – nebojácná Anna se vydává nalézt svou sestru
Elsu, jejíž ledová kouzla uvrhla království do věčné zimy. V příjemném
rodinném filmu se to jistě podaří.
The creators of Surf‘s Up and Wreck-It Ralph draw inspiration from Hans
Christian Andersen. Fearless Anna sets out to find her sister, Elsa, who
is magically trapped in the kingdom of eternal winter. Anna will surely
succeed in this pleasant family film.
Režie/Director Jennifer Lee, Chris Buck
Dabing/Voices Tereza Martinková, Andrea Elsnerová,
Miloslav König | 2013, 109 min. | česky/Czech
26.3. 10:00 (s12) | 27.3. 09:30 (s11) | 28.3. 09:30 (s11)
162-163
FEBIOFEST JUNIOR | FEBIOFEST JUNIOR
Husiti
Hussites
Letadla
Planes
Spojené státy americké / USA
Prášek, vesnické práškovací letadlo, má velký sen. Chtěl by opustit
zapadlou vesničku Vrtulákov a zúčastnit se exkluzivního závodu Letem
světem. Co však udělat s jeho vrozeným strachem z výšek? Pixarovská
Auta tentokráte s křídly!
Dusty, a village cropdusting plane, dreams big. He wants to leave the remote village and cornfields of his home and participate in the exclusive
Wings Across the Globe race. But what about his fear of heights? Pixar
Cars are winged this time!
Režie/Director Klay Hall
Dabing/Voices Kryštof Hádek, Petr Pelzer, Tomáš Racek
2013, 92 min. | česky/Czech
23.3. 10:00 (s12) | 24.3. 10:00 (s12) | 25.3. 10:00 (s12)
Turbo
Turbo
Spojené státy americké / USA
Šnek Turbo má velký sen – touží po rychlosti závodníka. Střet s motorem
sportovního auta jej neodvratně změní, získává superschopnost, díky
které se může prohánět až třísetkilometrovou rychlostí. Co zkusit vyzvat
opravdová auta v závodě Indy 500?
Turbo, the snail, dreams big – he yearns for speed. A collision with a sports
car engine changes him irrevocably and he gains the power to dash
around at 300km/h. Can he actually win the Indianapolis 500?
Režie/Director David Soren
Dabing/Voices Filip Blažek, Tomáš Juřička, Filip Čapka
2013, 96 min. | česky/Czech
21.3. 09:00 (s10) | 24.3. 09:00 (s10) | 27.3. 10:00 (s12)
Zataženo, občas trakaře 2
Cloudy With Chance of Meatballs 2
Spojené státy americké / USA
Vynálezce Flint a jeho přátelé museli po katastrofální potravinové bouři
z prvního dílu opustit své domovy. Flintův vynález ale zničen nebyl a chrlil
stále nová stvoření – originální kombinace zvířat a jídla. Je třeba vše uvést
do pořádku!
Inventor Flint and his friend are forced to leave their homes after the catastrophic food storm of the first film. But Flint‘s invention hasn‘t been destroyed and keeps spewing new creations – original animal-food combinations. All must be put in order!
Režie/Director Kris Pearn, Cody Cameron
Dabing/Voices Petr Lněnička, Pavel Tesař, Ota Jirák,
Tereza Bebarová | 2013, 96 min. | česky/Czech
23.3. 09:30 (s11) | 24.3. 09:30 (s11) | 27.3. 09:00 (s10)
Bez názvu-2 165
2 podzimy, 3 zimy
60
Justin: Jak se stát rytířem
40 dní ticha
117
Kertu
112
109
Klauni
149
Kluci z východu
125
8-Ball
A dost!
Absolutní sto
Armstrongova lež
Attila Marcel
81
105
81
144
163
Knězovy děti
101
Králičí žena
118
Kruhy
105
Big Sur
81
Lamerica
131
Bloudění
117
Láska, soudruhu!
153
Borgman
69
Ledové království
163
Braserie Romantika
69
Letadla
164
Budoucnost
95
Lhářova kostka
89
Lví srdce
113
89
Cesta do
eurostudentovy duše
153
Má hořkosladká zem
Cupcakes
123
Čokoláda
135
Mandela: Dlouhá cesta
ke svobodě
71
Marina
71
Dělníci
Detektiv Down
95
153
Matterhorn
60
Melasa
Děvče ze sirkárny
149
Moebius
Dohonit vítr
109
Muž bez minulosti
Dětská láska
Dom Hemingway
Domov
Dosáhnout na měsíc
Dotek hříchu
Duše
Dvě matky
Egyptská princezna
70
61
123
87
87
124
61
Eventyrland
110
Georgova matka
135
Gerontofilie
124
Heli
96
Heroin
62
Hlava plná metalu
110
Hodina rysa
111
Hotel
111
Hra peněz
157
Hráč
112
Husiti
163
Chaos
136
125
96
90
150
Na cestě
82
Na hraně
139
Nebraska
82
Nedospělí
140
Nepřítel
72
Neznámý od jezera
72
Noc v betonu
113
Noe
83
Ona
83
Osamělý hrdina
131
Otrokem
136
Padělatel
102
Pamplona - běh s býky 3D
Past
73
106
Plastelína
118
Pojedeme k moři
154
Poslední zápas
126
Princess of Egypt
Pro ty, kteří už nemůžou
vyprávět
REJSTŘÍK NÁZVŮ | INDEX OF TITLES
REJSTŘÍK ČESKÝCH NÁZVŮ
INDEX OF CZECH TITLES
61
102
Chladné květy sakury
88
Proti pravidlům
90
Ida
70
Proud
119
Ilo Ilo
88
Přestřelka v monzunu
91
Iluzionista
144
Přežijí jen milenci
84
Jak jsem zničil Paříž
157
Ranhojič
73
Japonský pes
101
Rock the Casbah
63
Jen Klid!
139
Roxanne
Jîn
101
Rychlá změna
126
Jsem tvá
62
Sám sebou
158
63
4.3.2014 11:37:04
Bez názvu-2 166
Sama v Africe
136
Vášeň mezi řádky
75
Sametoví teroristé
154
Velmi neklidné léto
154
Sandwich klub
97
Venuše v kožichu
Sex, drogy a daně
114
Violette
Sibiřská škola
74
Vlčí děti
Siddharth
91
Vlk
120
Soudružka Kimová bude létat 119
Vnitřní nepřítel
102
Stalingrad (3D)
74
Volný pád
127
145
Vše o peří
98
Walesa: Člověk naděje
76
Stará dáma a holubi
76
127
64
Stoletý stařík, co vylezl
z okna a zmizel
114
Yves Saint Laurent
Stroj
64
Záhyb v mé dece
128
Strýc
120
Zataženo, občas trakaře 2
164
Střechy
75
Svaté srdce
140
Šípy hromového draka
Špatná volba
92
159
Špatný účes
97
Zbav se svých miláčků
Země bouří
Zlato
Zloděj dětí
77
84
128
77
132
Zoran, můj synovec idiot
65
Táu
120
Žirafy
98
The Little Schizonautismus
159
Život je snadný, když zavřete oči 78
Trio z Belleville
145
Život je úžasný
Trosečník
158
Živote, tady jsem!
Třeba i libero
140
Turbo
164
Úžasná rybička
65
150
97
REJSTŘÍK ANGLICKÝCH NÁZVŮ
INDEX OF ENGLISH TITLES
100-Year-Old Man Who
Climbed Out the Window
and Disappeared, The
Cloudy with Chance
of Meatballs 2
164
114
Clownwise
149
2 Autumns, 3 Winters
60
Club Sandwich
97
40 Days of Silence
117
Cold Bloom
88
119
8-Ball
109
Comrade Kim Goes Flying
Absolute Hundred
105
Concrete Night
113
Cupcakes
123
153
All About the Feathers
Along the Ridge
98
140
Detective Downs
Amazing Catfish, The
97
Dom Hemingway
70
Armstrong Lie, The
81
Drift
117
Arrows of the
Thunder Dragon
92
Attila Marcel
144
August Fools
153
Bad Hair
97
Balancing Act
139
Being Oneself
158
Eastern Boys
Enemy
Enemy Within, The
Enough Said
125
72
102
81
Falsifikator
102
Fold in My Blanket, A
128
102
Bending the Rules
90
For Those Who
Can Tell No Tales
Big Sur
81
Fragile
118
Borgman
69
Free Fall
127
Brasserie Romantique
69
Frozen
163
Bull Running in Pamplona 3D
73
Future, The
95
Gambler, The
112
Circles
105
4.3.2014 11:37:04
Bez názvu-2 167
124
Nebraska
82
Giraffes
98
Noah
83
Gold
77
Heart of a Lion
113
Old Lady
and the Pigeons, The
Heli
96
On the Road
82
83
Only Lovers Left Alive
84
Heroin
62
Physician, The
Home
61
Planes
164
Hotel
111
Powerplay
157
Hour of the Lynx, The
111
Priest‘s Children, The
101
How I Destroyed Paris
157
Puppy Love
Hussites
163
Quick Change
Chaos
136
Rabbit Woman
118
Chasing the Wind
109
Reaching for the Moon
123
Chocolate
135
Right On, Man!
150
I Am Slave
136
Rock the Casbah
I Am Yours
62
Rooftops, The
75
Ida
70
Roxanne
63
Her
Ilo Ilo
88
Illusionist,The
144
Immature, The
140
Invisible Woman
75
It´s Only Make Believe
110
Japanese Dog
101
Jîn
101
Journey into an
Eurostudent‘s Mind
153
Justin and the
Knights of Valour
163
Kill Your Darlings
Lamerica
145
73
60
126
63
Sacred Heart
140
Sex, Drugs & Taxation
114
Siberian Education
74
Siddharth
91
Soul
87
Stalingrad (3D)
Stolen Children, The
Stranger by the Lake
74
132
72
Survivor
158
Take It Easy!
139
Táu
120
84
To See the Sea
154
131
Torrent
119
Land of Storms
128
Touch of Sin, A
Last Match, The
126
Trap, The
87
106
Liar‘s Dice
89
Triplets of Belleville, The
145
Life Feels Good
65
Turbo
164
Two Mothers
124
Living Is Easy with Eyes Closed 78
Uncle, The
120
Lonely Hero, A
131
Velvet Terrorists
154
Love Is Blind
112
Venus in Furs
Machine, The
64
Very Unsettled Summer, A
154
Violette
127
Little Schizonautismus, The
Man Whithout a Past, The
Mandela: Long Walk
to Freedom
Marina
159
150
Walesa. Man of Hope.
76
76
71
White Material
136
71
Wolf
120
Match Factory Girl, The
149
Wolf Children
64
Matterhorn
125
Workers
95
Melaza
96
Wrong Choice, The
Metalhead
110
Yves Saint Laurent
77
Moebius
90
Zoran, My Nephew the Idiot
65
Monsoon Shootout
Mother of George
My Sweet Pepper Land
REJSTŘÍK NÁZVŮ | INDEX OF TITLES
Gerontofilia
159
91
135
89
166-167
4.3.2014 11:37:04
Bez názvu-2 168
REJSTŘÍK REŽISÉRŮ
INDEX OF DIRECTORS
Allouache, Merzak
75
Honkasalo, Pirjo
113
Álvarez, Kiki
98
Horowitz, Yariv
63
131, 132
Hotea, Valentin
63
83
Houwen, René
62
Arslan, Thomas
77
Hult, Maxmilian
61
Barreto, Bruno
123
Amelio, Gianni
Aronofsky, Darren
Behzadi, Behnam
Chadwick, Justin
71
90
Chen, Anthony
124
Chen, Verónica
60
Chomet, Sylvain
Bilu, Vardit (Vidi)
118
Chun, Mong-hong
Bobo, Ondřej
159
Iribarren, Mateo
Boe, Christoffer
114
Ismailova, Saodat
117
Bondarchuk, Fyodor
74
James, Caradog W.
64
Bonner, Nicholas
119
Jarmusch, Jim
84
Bragason, Ragnar
110
Jia, Zhang-ke
87
Breien, Bård
153
Jonynas, Ignas
112
Brešan, Vinko
101
Jonze, Spike
83
Bruce, Bruce La
124
Jurgiu, Tudor Cristian
101
Bruni, Francesco
139
Karukoski, Dome
Buck, Chris
163
Kaurismäki, Aki
149, 150
Cameron, Cody
164
Kerekes, Peter
154
Campillo, Robin
125
Kim, Ki-duk
Berrached, Anne Zohra
Betbeder, Sebastien
Coninx, Stijn
71
Koutský, Pavel
88
118
144, 145
87
120
113
90
163
Császi, Ádam
128
Kragh-Jacobsen, Søren
Daelemans, Anja
119
Krajča, Tomáš
158
154
Krokidas, John
84
Damian, Anca
Denis, Claire
135, 136
Kumar, Amit
111
91
Dosunmu, Andrew
135
Lacant, Stephan
127
Ebbinge, Diederik
125
Langlo, Rune Denstad
109
Eimbcke, Fernando
97
Langseth, Lisa
111
Erdem, Reha
101
Lavoie, Simon
119
96
Lee, Jennifer
163
Escalante, Amat
Faure, Etienne
136
Fiennes, Ralph
75
Fišer, Tomáš
Forsström, Jan
Fox, Eytan
158
61
123
Lehericey, Delphine
60
Lechuga, Carlos
96
Lespert, Jalil
Louhimies, Aku
77
109
Mádl, Jiří
154
Funahashi, Atsushi
88
Mäkelä, Taru
153
Genovese, Paolo
140
Marković, Goran
102
81
Matteo, Ivano De
139
Gibney, Alex
Golubović, Srdan
105, 106
Mehta, Richie
91
72
Mohandas, Geethu
89
Gwang-hun, Kim
119
Mustata, Bogdan
Hall, Klay
164
Oleotto, Matteo
65
Haq, Iram
62
Ommundsen, Arild Østin
110
Guiraudie, Alain
120
Hens, Antonio
126
Ostermann, Rick
Herngren, Felix
114
Ostrochovský, Ivan
154
Ozpetek, Ferzan
140
Holofcener, Nicole
81
64
4.3.2014 11:37:04
Bez názvu-2 169
70
Soren, David
Payne, Alexander
82
Stölzl, Philipp
164
73
Pearn, Kris
164
Stuart, Kim Rossi
140
Pekarčík, Pavol
150
154
Suominen, Tapio
Pieprzyca, Maciej
65
Škopková, Jana
153
Polanski, Roman
76
Šteflovič, Michal
159
Polish, Michael
81
Tauš, Viktor
149
Provost, Martin
127
Trueba, David
Raag, Ilmar
112
Tsemberopoulos, Yorgos
Range, Gabriel
136
Valle, José Luis
Rondón, Mariana
97
Roy Jr., Eduardo
Rusadze, Zaza
78
102
95
Vandendriessche, Benny
117
126
Vanhoebrouck, Joel
69
128
Villalobos, Neto
98
Sainte-Luce, Claudia
97
Villeneuve, Denis
72
Saleem, Hiner
89
Wajda, Andrzej
76
Salles, Walter
82
Warmerdam, Alex van
69
Salvatores, Gabriele
74
Zee, Olivier van der
Shepard, Richard
70
Zimbrón, Daniel Castro
95
Zykán, Jan
157
Žbanić, Jasmila
102
Scherson, Alicia
Sicilia, Manuel
164
Skoumalová, Barbora
157
Sneddon, Greg
92
73
120
REJSTŘÍK REŽISÉRŮ | INDEX OF DIRECTORS
Pawlikowski, Paweł
168-169
4.3.2014 11:37:04
DL_obalka.indd 1
04.03.14 15:52
Download

Untitled - Febiofest