ÜRİNERSİSTEMTAŞHASTALIĞINDAGÜNCEL
YAKLAŞIMLARKURSU‐II
Türk Üroloji Derneği İç Anadolu Şubesi Türkiye ESRU Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği İletişim: Dr. Selçuk Sarıkaya Türkiye ESRU II. Başkanı 0 (531) 627 48 19 ÜRİNERSİSTEMTAŞHASTALIĞINDAGÜNCELYAKLAŞIMLARKURSU‐II
10EKİM2014/ANKARAEĞİTİMVEARAŞTIRMAHASTANESİ
08:30–08:45
ÜRİNERSİSTEMTAŞHASTALIĞITEDAVİSİNDEGÜNCELKILAVUZLAR
Dr.SelçukSARIKAYA
08:45–09:00
RETROGRADİNTRARENALCERRAHİDETEKNİKDETAYLARVEİPUÇLARI
Dr.BerkanREŞORLU
09:00–10:30
I.VAKA(RIRS)
Operatör:Dr.BerkanREŞORLU,Dr.MücahitKABAR
10:30–11:00
KAHVEARASI
11:00–12:00
II.VAKA(RIRS)
Operatör:Dr.MuzafferEROĞLU,Dr.MehmetAliKARAGÖZ
12:00–13:30
ÖĞLEYEMEĞİ
13:30–14:30
III.VAKA(RIRS)
Operatör:Dr.TolgaKARAKAN,Dr.ArifDEMİRBAŞ
14:30–15:00
KAHVEARASI
15:00–16:00
OLGUSUNUMLARIEŞLİĞİNDEİNTERAKTİFTARTIŞMA
Dr.BerkanREŞORLU
19:00
AKŞAMYEMEĞİVESERTİFİKADAĞITIMI
Download

ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞINDA GÜNCEL