T.C.
KARAMAN
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
Nöbete
Başlama
Tarihi
2014/299
Nöbet Bitim
Tarihi
29.09.2014
02.10.2014
03.10.2014
12.10.2014
13.10.2014
20.10.2014
27.10.2014
AĞIR CEZA MAHKEMESİ
Nöb. Hakim
Erdoğan
ÇİÇEK
Yasemin
Ali
ARAS
UYAR
-
KOCABAŞ ÇETİN
Tuğba
DEMİR
Gülüşan
26.10.2014
GENÇ
Gökhan
02.11.2014
KURT
19.10.2014
ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Nöb.Katip Nöb.Mübaşir
İrfan
-
Sare
Emrah
BULUT
ÇAÇUR
Yağmur
Yusuf
TETİK
YILDIZ
Dilek
Ali
DEMİRCİ
DURAN
22/09/2014
SULH CEZA HAKİMLİĞİ
Nöb. Hakim
Barış
KARAKUŞ
Buket
KABAKTEPE
Gülüşan
GENÇ
Tuğba
DEMİR
Erdoğan
ÇİÇEK
Nöb.Katip Nöb.Mübaşir Nöb. Hakim Nöb.Katip
Ali
ARAS
İrfan
UYAR
-
-
Sare
Emrah
BULUT
ÇAÇUR
Yağmur
Yusuf
TETİK
YILDIZ
Dilek
Ali
DEMİRCİ
DURAN
Özlem
İrfan
UYAR
ERCAN
Özcan
ÖZTÜRK
Abbas
Sare
ÇAĞLAYAN
BULUT
Filiz ERDOĞAN Yağmur
ÇİÇEK
TETİK
Gülüşan
Dilek
GENÇ
DEMİRCİ
Nöb.Mbş.
Ali
ARAS
Emrah
ÇAÇUR
Yusuf
YILDIZ
Ali
DURAN
Karaman Adalet Dairesine ait Hakim, Katip ve Mübaşir nöbet çizelgesi yukarıda gösterilmiştir.
Karaman İcra Ceza Mahkemesinde verilen kararlara yönelik olarak mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde verilmesi zorunlu kararların
Sulh Ceza Hakimliği Nöbetçi Hakimi tarafından verilmesi ve nöbetçi katip tarafından işlemlerin yürütülmesine;
Nöbetçi hakim, katip ve mübaşirlerden birinin izinli veya raporlu olması halinde nöbetin bir sonra gelen hakim, katip ve mübaşir tarafından tutulmamasına, nöbet sırası geldiğinde izin veya rapor alınmaması, alındığı taktirde, izin veya rapor bitimi yerine tutan hakim,katip ve mübaşirin yerine günü gününe nöbet
tutmasına;
Ağır Ceza Mahkemesi nöbet işlemlerinde heyetin o haftanın nöbetçi hakimlerden oluşturulmasına, kıdemli hakimin Ağır Ceza Mahkemesine
başkanlık etmesine;
Yukarıda isimleri belirtilen hakim ve personelin bilgilendirilmesine 22/09/2014 tarihinde karar verildi.
Kadir GEZİCİ 38728
Adalet Komisyonu Başkanı
T.C.
KARAMAN
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
Nöbete
Başlama
Tarihi
SAYI: 2014/300
Nöbet Bitim
Tarihi
AĞIR CEZA MAHKEMESİ
ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
SULH CEZA MAHKEMESİ
Nöb. Hakim Nöb.Katip Nöb.Mübaşir Nöb. Hakim Nöb.Katip Nöb.Mübaşir Nöb. Hakim Nöb.Katip
03/10/2014
03/10/2014
04/10/2014
04/10/2014
05/10/2014
05/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
07/10/2014
07/10/2014
08/10/2014
22/09/2014
12/10/2014
-
Vedat
HAN
Samet
KESKİNER
Gülfari
KIZIL
Sare
BULUT
Elif
ONAT
Aydan
BİLİCİ
Celalettin
KOÇER
Ali
ARAS
Emrah
ÇAÇUR
Ali
DURAN
Yusuf
-
YILDIZ
Yusuf
DEMİRBAŞ
-
Vedat
HAN
Samet
KESKİNER
Gülfari
KIZIL
Sare
BULUT
Elif
ONAT
Aydan
BİLİCİ
Celalettin
KOÇER
Ali
ARAS
Emrah
ÇAÇUR
Ali
DURAN
Yusuf
-
YILDIZ
Yusuf
DEMİRBAŞ
-
Vedat
HAN
Samet
KESKİNER
Gülfari
KIZIL
Sare
BULUT
Elif
ONAT
Aydan
BİLİCİ
Karaman Adalet Dairesine ait Katip ve Mübaşir Bayram nöbet çizelgesi yukarıda gösterilmiştir.
Nöbetlerin o günkü nöbetçi katip ve mübaşir tarafından tutulmasına;
Nöbetçi katip ve mübaşirlerden birinin izinli veya raporlu olması halinde nöbetin bir sonra gelen katip ve mübaşir
tarafından tutulmasına, nöbet sırası geldiğinde izin veya rapor alınmaması, alındığı taktirde, izin veya rapor bitimi göreve başlamasına müteakip, yerine tutan katip ve mübaşirin yerine günü gününe nöbet tutmasına;
Yukarıda isimleri belirtilen personelin bilgilendirilmesine;
22/09/2014 tarihinde karar verildi.
Kadir GEZİCİ 38728
Adalet Komisyonu Başkanı
Nöb.Mbş.
Celalettin
KOÇER
Ali
ARAS
Emrah
ÇAÇUR
Ali
DURAN
Yusuf
YILDIZ
Yusuf
DEMİRBAŞ
Download

Ceza Mahkemeleri Nöbet Listesi