İLÂN METNİ
Adalet Bakanlığı tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi
kapsamında sözleşmeli mübaşir pozisyonlarına ve Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi
uyarınca yardımcı hizmetler sınıfında bulunan 7 - 13 dereceli mübaşir kadrolarına atama
yapılması amacıyla sözlü sınav yapılacaktır.
Başvurular 26/01/2015 – 06/02/2015 tarihleri arasında Bartın Adli Yargı İlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına ve Bartın Cumhuriyet Başsavcılığına
yapılabilecektir.
Başvuru için gerekli bilgi ve belgeler Bartın Adliyesi ilan panosuna asılmış olup,
ayrıca Adalet Bakanlığı internet sitesinde ilan edilmiştir.
İlanen duyurulur.
Download

Sözleşmeli Sözleşmeli Mübaşir pozisyonlarına