HAKİM-ZABIT KATİBİ-MÜBAŞİR NÖBET LİSTESİ
HAFTA
SULH CEZA / ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
NÖBETÇİSİ
AĞIR CEZA CEZA NÖBETÇİSİ
13 Nisan 2015 Pazartesi
14 Nisan 2015 Salı
HAKİM
: ERHAN DOĞAN
BAŞKAN
:
GALİP AKPINAR
ÜYE
:
MUNİSE TULGAR
BAŞKAN
:
MEHTAP BAKMAZ
ÜYE
:
MURAT ŞAHİN
BAŞKAN
:
EBRU BEKCİ
ÜYE
:
HASAN ÇELİK
BAŞKAN
:
ÖMER FARUK KAYMAZ
ÜYE
:
HALİS VANLI
BAŞKAN
:
ERDAL GÜRCÜ
1.HAFTA
15 Nisan 2015 Çarşamba
16 Nisan 2015 Perşembe
KATİP
: GÜLÜZAR GÖKÇE
MÜBAŞİR
: VEDAT ERDEM
HAKİM
: MEHMET GÜRFİDAN
17 Nisan 2015 Cuma
18 Nisan 2015 Cumartesi
19 Nisan 2015 Pazar
20 Nisan 2015 Pazartesi
21 Nisan 2015 Salı
2.HAFTA
22 Nisan 2015 Çarşamba
23 Nisan 2015 Perşembe
KATİP
: M.MUSTAFA UYSAL
MÜBAŞİR
: HÜSEYİN ÜNAL
HAKİM
: HALİS VANLI
24 Nisan 2015 Cuma
25 Nisan 2015 Cumartesi
26 Nisan 2015 Pazar
27 Nisan 2015 Pazartesi
28 Nisan 2015 Salı
3.HAFTA
29 Nisan 2015 Çarşamba
30 Nisan 2015 Perşembe
KATİP
: CÜNEYT ŞENSÖZ
MÜBAŞİR
: ABDULLAH ŞAHİN
HAKİM
: EBRU BEKCİ
1 Mayıs 2015 Cuma
2 Mayıs 2015 Cumartesi
3 Mayıs 2015 Pazar
4 Mayıs 2015 Pazartesi
5 Mayıs 2015 Salı
4.HAFTA
6 Mayıs 2015 Çarşamba
7 Mayıs 2015 Perşembe
KATİP
: CAFER ŞAHİNER
MÜBAŞİR
: AHMET DEMİRTAŞ
HAKİM
: GALİP AKPINAR
8 Mayıs 2015 Cuma
9 Mayıs 2015 Cumartesi
10 Mayıs 2015 Pazar
11 Mayıs 2015 Pazartesi
12 Mayıs 2015 Salı
13 Mayıs 2015 Çarşamba
Sayfa - 1
5.HAFTA
14 Mayıs 2015 Perşembe
KATİP
: FERMUDE ÖZBİLGE YAYLA
MÜBAŞİR
: NEJDET KAYAARSLAN
HAKİM
: HASAN ÇELİK
15 Mayıs 2015 Cuma
16 Mayıs 2015 Cumartesi
ÜYE
:
MEHMET GÜRFİDAN
BAŞKAN
:
ERHAN DOĞAN
ÜYE
:
MUNİSE TULGAR
BAŞKAN
:
GALİP AKPINAR
ÜYE
:
MEHTAP BAKMAZ
BAŞKAN
:
EBRU BEKCİ
ÜYE
:
MURAT ŞAHİN
BAŞKAN
:
HASAN ÇELİK
ÜYE
:
ÖMER FARUK KAYMAZ
17 Mayıs 2015 Pazar
18 Mayıs 2015 Pazartesi
19 Mayıs 2015 Salı
6.HAFTA
20 Mayıs 2015 Çarşamba
21 Mayıs 2015 Perşembe
KATİP
: DİLEK LALE
MÜBAŞİR
: MUSTAFA YAZAN
HAKİM
: ÖMER FARUK KAYMAZ
22 Mayıs 2015 Cuma
23 Mayıs 2015 Cumartesi
24 Mayıs 2015 Pazar
25 Mayıs 2015 Pazartesi
26 Mayıs 2015 Salı
7.HAFTA
27 Mayıs 2015 Çarşamba
28 Mayıs 2015 Perşembe
KATİP
: İLHAN ERDOĞAN
MÜBAŞİR
: BEKİR METİN
HAKİM
: ERDAL GÜRCÜ
29 Mayıs 2015 Cuma
30 Mayıs 2015 Cumartesi
31 Mayıs 2015 Pazar
1 Haziran 2015 Pazartesi
2 Haziran 2015 Salı
8.HAFTA
3 Haziran 2015 Çarşamba
4 Haziran 2015 Perşembe
KATİP
: DERYA KURT
MÜBAŞİR
: BAYRAM ACER
HAKİM
: MUNİSE TULGAR
5 Haziran 2015 Cuma
6 Haziran 2015 Cumartesi
7 Haziran 2015 Pazar
8 Haziran 2015 Pazartesi
9 Haziran 2015 Salı
9.HAFTA
10 Haziran 2015 Çarşamba
11 Haziran 2015 Perşembe
KATİP
: GÜLER DEMİRTAŞ
12 Haziran 2015 Cuma
13 Haziran 2015 Cumartesi
MÜBAŞİR
: SÜLEYMAN SARP
14 Haziran 2015 Pazar
Sayfa - 2
15 Haziran 2015 Pazartesi
HAKİM
: SULTAN SEVİMLİ
16 Haziran 2015 Salı
BAŞKAN
:
MEHMET GÜRFİDAN
ÜYE
:
HALİS VANLI
BAŞKAN
:
ERDAL GÜRCÜ
ÜYE
:
ERHAN DOĞAN
BAŞKAN
:
MUNİSE TULGAR
ÜYE
:
MEHTAP BAKMAZ
BAŞKAN
:
GALİP AKPINAR
ÜYE
:
HASAN ÇELİK
10.HAFTA
17 Haziran 2015 Çarşamba
18 Haziran 2015 Perşembe
KATİP
: ESENGÜL BOSTANCI
MÜBAŞİR
: ERDAL SOLMAZ
HAKİM
: MEHTAP BAKMAZ
19 Haziran 2015 Cuma
20 Haziran 2015 Cumartesi
21 Haziran 2015 Pazar
22 Haziran 2015 Pazartesi
23 Haziran 2015 Salı
11.HAFTA
24 Haziran 2015 Çarşamba
25 Haziran 2015 Perşembe
KATİP
: KAMİL ÇELİK
MÜBAŞİR
: VEDAT ERDEM
HAKİM
: ERHAN DOĞAN
26 Haziran 2015 Cuma
27 Haziran 2015 Cumartesi
28 Haziran 2015 Pazar
29 Haziran 2015 Pazartesi
30 Haziran 2015 Salı
12.HAFTA
1 Temmuz 2015 Çarşamba
2 Temmuz 2015 Perşembe
KATİP
: RAMAZAN KALABALIK
3 Temmuz 2015 Cuma
4 Temmuz 2015 Cumartesi
MÜBAŞİR
: HÜSEYİN ÜNAL
HAKİM
: MEHMET GÜRFİDAN
5 Temmuz 2015 Pazar
6 Temmuz 2015 Pazartesi
7 Temmuz 2015 Salı
13.HAFTA
8 Temmuz 2015 Çarşamba
9 Temmuz 2015 Perşembe
KATİP
: ALİ FIRAT ULUTAŞ
MÜBAŞİR
: ABDULLAH ŞAHİN
10 Temmuz 2015 Cuma
11 Temmuz 2015 Cumartesi
12 Temmuz 2015 Pazar
AÇIKLAMA VE TALİMAT
Sayfa - 3
01.06.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5271 Sayılı CMK. unun kapsamında bulunan değişiklikler ile 24. 12. 2005 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 5435 Sayılı
1 Kanunun 54. maddesi kapsamında Ağır Ceza Mahkemesi + Komisyon Başkanı, Hakimler, Zabıt Katipleri ve Mübaşirlerin nöbet listesi düzenlenmiş ve buna göre hafta içi nöbetler
günlük olarak mesai bitim saati olan 17.00'da başlayıp takip eden günün 08.00 saatinde son bulacaktır.
2 Ağır Ceza Mahkemesi nöbetçi heyetinin, Ağır Ceza nöbetçi hakimleri ve Sulh Ceza nöbetçi hikimi ile teşekkül edeceği, heyet içerisinde en kıdemli hakimin heyete başkanlık edeceği,
3
Yasal özrü sebebiyle nöbetinde bulunamayan Hâkim, Zabıt Kâtibi ve mübaşirin yerine nöbet hizmetini yürütmek üzere bir sonraki gün aynı mahiyetteki nöbete bakmak ile görevli
olanların nöbet hizmetini yürütmesine
4 Yasal mazereti olmayıp nöbetinde bulunamayacak olan personelin nöbetini değiştirebileceği, ancak bir sonraki nöbet listesinde sıralamanın değiştirilmeyeceği,
Listede isimleri bulunan personelin nöbetlerini düzenli tutmalarını sağlamak, yasal mazeretleri sebebiyle nöbette bulunmayacak personelin bu mazeretlerini Adli Yargı İlk Derece
Mahkemeleri Adalet Komisyonu Yazı işleri Müdürüne bildirmesi gerektiğinin bilinmesi ve buna göre Sulh Ceza nöbetçisinin yedeğinde bir sonraki günün Sulh Ceza, Ağır Ceza
Mahkemesi heyet nöbetinin yedeğinde bir sonraki günün Sulh Ceza Hakiminin olduğu esasından hareketle nöbetçi temininin yapılması, nöbetçi yerine tutulan çizelge dışı nöbetler için
5
nöbet takip cetvelleri düzenlenerek hangi personel nöbet tutmuş ise adı ve soyadının yazılarak imzasının alınması bu gibi durumlarda listeye bağlı kalınmaması, nöbet çizelgesi dışında
başkası yerine tutulan nöbetlerin bitim tarihinden hemen sonra bu hususta tanzim edilecek imza çizelgesinin Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri Adalet Komisyonu Yazı işleri
Müdürüne teslim edilmesi, bunun dışında aksayan nöbet hizmeti olmadığı taktirde imza çizelgesi tutulmaksızın nöbet çizelgesi itibarıyla nöbetlerin tutulması,
6
Haftaiçi Nöbetçi Mübaşirinin 17.00 dan 20.30 a kadar, hafta sonu ve tatil günlerinde ise Nöbetçi Mübaşirin 10.00 dan, 14.00 a kadar, Nöbetçi Zabıt Katibinin 14.00 dan 18.00 e
kadar, adliyede bulunması gerektiği hususlarının,
Bilgileri ve gereği rica olunur.07/04/2015
Mutlu ÇAT - 41865
Adli Yargı ilk Derece Mahkemesi
Adalet Komisyonu Başkanı
Sayfa - 4
Download

Nöbet Listesi