T.C.
İZMİR ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
KADROLU MÜBAŞİRLİK SINAVINI KAZANAN ADAYLAR HAKKINDA
DUYURUDUR
İzmir Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu tarafından yapılan
Kadrolu mübaşirlik sınavını kazanan ve ataması Bakanlıkça onaylanan kişilere ilişkin liste
aşağıda açıklanmıştır.
Ataması İzmir Adliyesine yapılan kişilerin 12/11/2014 Çarşamba günü saat 08:00'de
göreve başlamak üzere Komisyon Başkanlığımıza müracaatta bulunmaları gerekmektedir.
Adres
: İzmir Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı
İzmir Adliyesi A Blok Kat:3
Bayraklı / İzmir
ATAMASI İZMİR KADLİYESİNE YAPILAN KADROLU MÜBAŞİRLERİN LİSTESİ
S.No.
Aday No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
44
1970
1268
1976
732
80
87
384
181
1188
Adı
Soyadı
ESRA
MEHMET
FİLİZ
ABDULLAH
KADİR
ALPTEKİN
HALİL
EMRE
TORUNTAY
ALİ
TAÇ
ÖZER
ŞENTÜRK
ALTIOK
AYDOĞDU
KARAOSMANOĞLU
DURSUN
TÖREMİŞ
AĞCA
AKYILDIZ
Download

kadrolu mübaşirlik sınavını kazanan adaylar