T.C.
KARŞIYAKA
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
MÜBAŞİRLİK SINAVINA GİRECEKLER İÇİN
DUYURU
Aday Tespit Listesinde isimleri belirtilen (100) adet adayın, 25
Şubat 2015 Çarşamba günü mesai bitimine kadar;
1-) Bir adet (arşiv araştırması kayıtlı) adli sicil belgesi,
2-) Bir adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3-) İki adet fotoğraflı arşiv araştırması ve güvenlik soruşturma
formu doldurularak Adalet Komisyonu Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim
etmeyenlerin sözlü sınavına alınmayacakları,
4-)Sınav Giriş Belgeleri
Müdürlüğünden temin edilecektir.
Adalet
Komisyonu
Yazı
İşleri
5-)İl dışından gelen adaylar ve geçerli mazereti bulunan adaylar
giriş belgelerini sınav günü alabilirler.
6-)Sınava girecek adayların Sınav Giriş Belgeleri ile birlikte nüfus
cüzdanlarını da 16 Mart 2015 tarihinde Saat 08:30' da yanlarında
bulundurmaları,
Duyurulur...
Mümtaz ERDOĞAN-21949
Adalet Komisyonu Başkanı
Download

mübaşir uygulama sınavına girecekler hakkında duyuru