DUYURU
16/03/2015 tarihinde sözlüsü yapılan Sözleşmeli Mübaşirlik sınavı sonucunda
düzenlenen nihai başarı listesinin ilk 10.sırasında bulunanların;
1)
2 adet vesikalık fotoğraf
2)
1 adet mal bildirim formu
3)
Askerlik Belgesi
4) Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı
beyanını 19/03/2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Adalet Komisyonu Başkanlığına
teslim etmeleri hususu önemle duyurulur. 17/03/2015
Mümtaz ERDOĞAN
Başkan 21949
Download

DUYURU 16/03/2015 tarihinde sözlüsü yapılan Sözleşmeli