T.C.
ERZİNCAN ADLİ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
EK 3
MEMUR SINAV ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNİN 15.M.SİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ
MÜBAŞİRLİK
YAZILI VE SÖZLÜ SINAV PUANLARININ ARİTMETİK ORTALAMASINA GÖRE
DÜZENLENEN NİHAİ BAŞARI LİSTESİ
Sınav Yapılan
1003773
Birim
Erzincan Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Sınav NoSınav Adı
MÜBASIR
SIRA ADAY
NO
NO
5320
ADI
SOYADI
ÖĞRENİM
DURUMU
ADALET
MESLEK Y.O.
LĠSE
1
122
MURAT
ÇĠÇEK
2
30
NEVZAT
YILMAZ
3
56
SONGÜL
AYDOĞDU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
4
120
NURCAN
ARSLAN
5
123
DÜNDAR
6
2
7
28
TUBA
MUHAMMED
HAKKI
AYGÜN
8
31
9
10
MERKEZİ SÖZLÜ
SINAV
SINAV
ARİTMETİK BAŞARI
ORTALAMA DURUMU
83,70536
93,33
88,517
ASIL
81,91962
90
85,959
ASIL
82,20606
73,33
77,768
YEDEK
LİSE
81,99297
50
BASARISIZ
LİSE
91,09637
50
BASARISIZ
AYDOĞAN
LİSE
90,93383
50
BASARISIZ
KURAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,24787
50
BASARISIZ
ÖMER
EREL
LİSE
87,94306
43,33
BASARISIZ
110
ALPEREN
KİZİROĞLU
LİSE
86,15525
46,66
BASARISIZ
98
BAHAR
KOTAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
84,07147
46,66
BASARISIZ
11
105
MUHİTTİN
MEHMETOĞLU
LİSE
82,66814
45
BASARISIZ
12
108
SAVAŞ
HALAKAÇAYIR
LİSE
90,13292
43,33
BASARISIZ
13
97
FURKAN MESUT
TÜRKDAL
LİSE
88,75983
45
BASARISIZ
14
89
ÖMER FARUK
KAYSER
LİSE
84,99203
51,66
BASARISIZ
15
82
EYYUP ENSAR
BAŞAKIN
LİSE
84,74928
48,33
BASARISIZ
16
64
HALİL
KOÇER
LİSE
82,19273
46,66
BASARISIZ
17
80
ERTUĞRUL
ÇELİK
84,45595
KATILMADI
18
58
VEYSİ
AKÇAY
81,95756
KATILMADI
19
109
YAŞAR
SARSU
LİSE
MESLEK LİSESİ(4
YILLIK)
LİSE
85,50789
KATILMADI
20
32
NAİLE
GÜL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,39681
KATILMADI
BAġKAN
Oğuz DĠK-42520
Komisyon BaĢkanı
ÜYE
Hüsnü ALDEMĠR-36819
Cumhuriyet BaĢsavcısı
Muharrem YĠĞĠTTÜRK-98025
2.Asliye Huk.Mah. Hakimi
Download

EK 3 BAŞARI DURUMU ASIL ASIL YEDEK Komisyon BaĢkanı