T.C.
NĠĞDE VALĠLĠĞĠ
Ġl Müftülüğü
19.11.2014 TARĠHĠNDE YAPILAN
VEKĠL ĠMAM-HATĠP / MÜEZZĠN-KAYYIM SINAVI
SONUÇ LĠSTESĠ
ÖĞRENĠM HAFIZLIK
DURUMU DURUMU
KPSS
YILI
BAġARI
DURUMU
HAFIZ
2014
BAŞARILI
LĠSE
HAFIZ
2014
BAŞARILI
Abdurrahman ALTINGÖLLER
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARILI
Ġ-H
Murat KARATAġ
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARILI
5
Ġ.H+M.K
Ahmet ÖZSARAÇ
Ġ.H.L.
HAFIZ
2014
BAŞARILI
6
Ġ-H
Abdullah HÖBEK
Ġ.H.L.
HAFIZ
2014
BAŞARILI
7
Ġ-H
Ġnan ÖZENĞĠN
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARILI
8
M-K
Süleyman AKYURT
LĠSE
HAFIZ
2014
BAŞARILI
9
Ġ.H+M.K
Bilal AYDIN
Ġ.H.L.
HAFIZ
2014
BAŞARILI
10
Ġ-H
Ramazan BAYSUNGUR
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARILI
11
Ġ.H+M.K
Fazlı ÖRGĠN
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARILI
12
Ġ.H+M.K
Fatih TUZ
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARILI
13
Ġ-H
Yasin YÜKSEL
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARILI
14
Ġ-H
Hikmet ġAHĠN
Ġ.H.L.
HAFIZ
2014
BAŞARILI
15
Ġ.H+M.K
Mehmet SEÇTĠM
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARILI
16
Ġ-H
Mustafa MORAN
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARILI
17
Ġ-H
Ramazan KĠLOĞLU
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARILI
18
Ġ-H
Musa DAYAN
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARILI
19
Ġ.H+M.K
Muhammet Furkan TATLI
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARILI
20
Ġ-H
Ahmet KARA
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARILI
21
Ġ.H+M.K
Harun GÜLSEVER
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARILI
22
Ġ-H
Muhammed AYDOĞAN
Ġ.H.L.
HAFIZ
2014
BAŞARILI
23
Ġ-H
Tayyip SOYER
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARILI
24
Ġ-H
Soner ARSLAN
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARILI
25
Ġ-H
Cumali DEMĠR
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARILI
26
Ġ-H
DurmuĢ AYDIN
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARILI
27
Ġ.H+M.K
Ahmet DEMĠRCĠ
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARILI
28
Ġ-H
Mücahit ġĠMġEK
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARILI
29
Ġ.H+M.K
Hüseyin KARA
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARILI
30
Ġ-H
Fatih TEKER
Ġ.H.L.
HAFIZ
2014
BAŞARILI
S.NO
UNVAN
ADI SOYADI
1
Ġ.H
Abdullah SONKUR
Ġ.H.L.
2
M.K
Musa KURUDĠREK
3
Ġ.H+M.K
4
31
Ġ-H
Mükremin TAġAR
Ġ.H.L.
HAFIZ
2014
BAŞARILI
32
Ġ-H
Recep CENGĠZ
Ġ.H.L.
HAFIZ
2014
BAŞARILI
70 PUAN ALTINDA ALANLAR
33
Ġ-H
Murat TOY
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARISIZ
34
Ġ-H
Okan KUġ
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARISIZ
35
Ġ.H+M.K
Talha DOKUZ
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARISIZ
36
Ġ-H
Ġsmail KÖSEOĞLU
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARISIZ
37
Ġ.H+M.K
Burhan GÜRBÜZ
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARISIZ
38
Ġ.H+M.K
Ali COġAR
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARISIZ
39
Ġ-H
Ahmet SONKUR
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARISIZ
40
Ġ-H
Yunus YAĞAR
ÖNLĠSANS DEĞĠL
2014
BAŞARISIZ
41
Ġ.H+M.K
Kanber UYGUN
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARISIZ
42
Ġ-H
Sinan ÜNAL
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARISIZ
43
Ġ.H+M.K
Emre AKTAġ
ÖNLĠSANS DEĞĠL
2014
BAŞARISIZ
44
Ġ-H
Ahmet ÇELĠK
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARISIZ
45
Ġ-H
Ġsmail BAYRAM
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARISIZ
46
Ġ-H
Ömer Faruk YILMAZ
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARISIZ
47
Ġ-H
Muhammet BÜYÜKSARAÇ
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARISIZ
48
Ġ-H
Emin YÜKSEL
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARISIZ
49
Ġ-H
Ramazan ÖZSARAÇ
ÖNLĠSANS DEĞĠL
2014
BAŞARISIZ
50
Ġ.H+M.K
Hamza ÖZSARAÇ
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARISIZ
51
Ġ.H+M.K
Sefa BOZTOPRAK
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARISIZ
52
Ġ.H+M.K
Celal ĠLHAN
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARISIZ
53
Ġ-H
Oğuzhan DEMĠR
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARISIZ
54
Ġ.H+M.K
Mevlüt TÜRKER
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARISIZ
55
Ġ.H+M.K
Ġbrahim KAPLAN
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARISIZ
56
Ġ-H
Melih DELĠASLAN
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARISIZ
57
Ġ.H+M.K
Ġbrahim BATU
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARISIZ
58
Ġ.H+M.K
Emrah POLAT
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARISIZ
59
Ġ.H+M.K
Mesut ALTINTAġ
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARISIZ
60
Ġ.H+M.K
Mehmet UÇAN
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARISIZ
61
Ġ.H+M.K
Osman POLAT
ÖNLĠSANS DEĞĠL
2014
BAŞARISIZ
62
Ġ.H+M.K
Yelmez DAYAN
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARISIZ
63
Ġ-H
Muhammet ÖZDEMĠR
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARISIZ
64
Ġ.H+M.K
Ġbrahim ERBEDEN
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARISIZ
65
Ġ-H
Abdulkadir ĠÇEN
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARISIZ
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARISIZ
66
Ġ.H. + M.K. Utku TAġTAN
67
Ġ-H
Samet ARSLAN
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARISIZ
68
Ġ-H
Ramazan ÖZSARAÇ
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARISIZ
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARISIZ
69
Ġ.H. + M.K. Ebubekir AKÇAY
70
Ġ-H
Sabri ALDEMĠR
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
BAŞARISIZ
71
Ġ-H
Celal KILIÇ
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
KATILMADI
72
Ġ-H
Mahmut DAĞLI
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
KATILMADI
73
Ġ.H. + M.K. Ramazan BATU
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
KATILMADI
74
Ġ.H. + M.K. Gökhan AKBULUT
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
KATILMADI
Ġbrahim ÇANAK
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
KATILMADI
Ġ.H. + M.K. Yusuf SÖNMEZ
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
KATILMADI
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
KATILMADI
75
76
77
Ġ-H
Ġ-H
Bünyamin GÜLOĞLU
78
Ġ.H. + M.K. Ramazan BALLI
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
KATILMADI
79
Ġ.H. + M.K. Numan DOĞAN
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
KATILMADI
80
Ġ.H. + M.K. Yunus Talha ERDOĞAN
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
KATILMADI
81
Ġ-H
Kadir BAYINDIR
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
KATILMADI
82
Ġ-H
Ġsmail KURBAĞA
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
KATILMADI
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
KATILMADI
83
Ġ.H. + M.K. Ömer ÜSTÜN
84
Ġ-H
Muhammed ġAHĠNÖCER
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
KATILMADI
85
Ġ-H
Faruk SARAÇ
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
KATILMADI
86
Ġ-H
Bayram ÜNAL
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
KATILMADI
87
Ġ-H
Kerem ATEġ
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
KATILMADI
88
Ġ.H. + M.K. Muhsin TAġKULAK
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
KATILMADI
89
Ġ.H. + M.K. Yakup SÖNMEZ
Ġ.H.L.
DEĞĠL
2014
KATILMADI
TASDĠK OLUNUR
24.11.2014
Alaaddin GÜRPINAR
Niğde Ġl Müftüsü
Download

sonuçları görmek için tıklayınız...!