T.C.
ANKARA
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
ÇOCUK SUÇLARI BÜROSUNDA GÖREVLİ CUMHURİYET SAVCILARININ
EKİM-2014
NÖBET ÇİZELGESİ
CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ
01/10/2014 – 31/10/2014
Ahmet BERKE
CUMHURİYET SAVCILARI
01.10.2014 - 02.10.2014
02.10.2014 - 09.10.2014
09.10.2014 - 16.10.2014
16.10.2014 - 23.10.2014
23.10.2014 - 30.10.2014
30.10.2014 - 31.10.2014
Şemsettin ÖZCAN
Muharrem SONGÜR
Nedret TACER
Bülent YÜCETÜRK
Şemsettin ÖZCAN
Muharrem SONGÜR
ZABIT KATİPLERİ
01.10.2014 - 02.10.2014
02.10.2014 - 09.10.2014
09.10.2014 - 16.10.2014
16.10.2014 - 23.10.2014
23.10.2014 - 30.10.2014
30.10.2014 - 31.10.2014
Süreyya ÖT
Akile ERBAŞ
Havva ÖZDEMİREL
Evren ELİBOL
Süreyya ÖT
Akile ERBAŞ
Ahmet BERKE
Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili
UYGUNDUR
26/09/2014
Fethi ŞİMŞEK
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı
NOT:
1-Nöbetçi Cumhuriyet Savcılarının nöbet görevini aldığı gün saat 17:00’de başlar, devir günü
saat 17:00’de sona erecektir.
2-Nöbetçi Cumhuriyet Savcılarının cep telefonlarını, sürekli açık tutmaları gerekmektedir.
3-Saat: 20:00 ‘den sonra nöbet hizmetine, ikametgahta devam olunacaktır.
4-Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve Zabıt Katibinin bulunamaması veya görevden izinli ya
da raporlu olarak ayrılması hallerinde, nöbet hizmetleri bir sonraki Cumhuriyet Savcısı ve
Zabıt Katibi tarafından yerine getirilir.
5-Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı, nöbet görevi sırasında 0507 760 35 99 nolu nöbet
telefonundan aranacaktır.
Download

EKİM