DEVLET PROTOKOL LİSTESİ
CUMHURBAŞKANI
CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANI
BAŞBAKAN
ESKİ CUMHURBAŞKANLARI
T.C. BÜYÜKELÇİSİ
KTBK KOMUTANI
GÜV. K. KOMUTANI VE TÜMEN KOMUTANLARI
YÜKSEK MAHKEME BAŞKANI
BAŞBAKAN YARDIMCISI, EKONOMİ, TURİZM, KÜLTÜR VE SPOR BAKANI
ANA MUHALEFET PARTİSİ BAŞKANI
BAKANLAR KURULU ÜYELERİ









DIŞİŞLERİ BAKANI
MALİYE BAKANI
İÇİŞLERİ BAKANI
BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI
MİLLİ EĞİTİM BAKANI
GIDA, TARIM VE ENERJİ BAKANI
SAĞLIK BAKANI
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANI
CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKAN YARDIMCISI
TUGAY KOMUTANI VE GÜV. K. KOMUTANI YARDIMCISI (General ise)
BAŞSAVCI
SAYIŞTAY BAŞKANI
KAMU HİZMETLERİ KOMİSYONU BAŞKANI
OMBUDSMAN
MECLİSTE GRUBU BULUNAN SİYASİ PARTİ GENEL BAŞKANLARI
MECLİS BAŞKANLIK DİVANI ÜYELERİ
MECLİSTE TEMSİL EDİLEN SİYASİ PARTİ GENEL BAŞKANLARI
SİYASİ PARTİ MECLİS GRUP BAŞKAN VEKİLLERİ
MECLİSTE GRUBU BULUNAN SİYASİ PARTİ GENEL SEKRETERLERİ (Milletvekili ise)
MİLLETVEKİLLERİ
YÜKSEK MAHKEME YARGIÇLARI
CUMHURBAŞKANLIĞI MÜSTEŞARI
BAŞBAKANLIK MÜSTEŞARI
TC BÜYÜKELÇİLİĞİ MÜSTEŞARI
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI MÜSTEŞARI
KTBK KOMUTANLIĞI KURMAY BAŞKANI
GÜVENLİK KUVVETLERİ KURMAY BAŞKANI
BAKANLIK SIRASINA GÖRE MÜSTEŞARLAR
SİVİL SAVUNMA BAŞKANI
POLİS GENEL MÜDÜRÜ
BAŞBAKANLIK DENETLEME KURULU BAŞKANI
BAŞSAVCI YARDIMCISI
SAYIŞTAY ÜYELERİ
KAMU HİZMETLERİ KOMİSYONU ÜYELERİ
YÖDAK BAŞKANI
GENEL SEKRETERLER VE GENEL KOORDİNATÖRLER
DİNİŞLERİ DAİRESİ BAŞKANI
KAYMAKAMLAR
İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI
REKTÖRLER
MERKEZ BANKASI BAŞKANI
BAKANLIK SIRASINA GÖRE GENEL MÜDÜRLER
ALBAYLAR
BAKANLIK SIRASINA GÖRE MÜDÜRLER VE DANIŞMANLAR
KURUM MÜDÜRLERİ
MUHARİP DERNEK BAŞKANLARI
KAMUYA YARARLI DERNEK BAŞKANLARI
KAMU NİTELİKLİ MESLEK KURULUŞLARI BAŞKANLARI
Download

DEVLET PROTOKOL LİSTESİ