VERGİDEN MÜSTESNA YURTİÇİ HARCIRAH VE GÜNDELİKLER
VERGİDEN MÜSTESNA YURTİÇİ HARCIRAH GÜNDELİKLERİNE İLİŞKİN YENİ ÜCRET ARALIKLARI
6512 sayılı 2014 Mali Yılı Bütçe Kanununun Harcırah Cetveli ile Belirlenmiş Olan Vergiden Müstesna Yurt İçi Harcırah
Gündelikleri ile Bu Gündelikler İçin 01.02.2014 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Yeni Ücret Aralıkları Aşağıdaki Gibidir:
Seyahate Gidenin Brüt Aylığı(TL)
(01.01.2014-31.12.2014 dönemi için)
1.936,76 ve fazlası
1.922,90 - 1.396,75
1.753,50 - 1.922,89
1.530,91 - 1.753,49
1.275,73 - 1.537,90
1.275,72 ve daha aşağısı
Vergiden Müstesna Gündelik Tutarı (TL)
(01.01.2014-31.12.2014 dönemi için)
48,50
40,50
37,50
35,00
31,00
30,00
KKTC’NE YAPILACAK SEYAHATLERDE UYGULANACAK GÜNDELİKLER (01/01/2014-31/12/2014)
Görev Ünvanı/Kadro Derecesi
Gündelikler Miktarları (TL)
1.Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı, Başbakan
154,00
2. Genelkurmay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı,
Bakanlar, milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma
Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Orgeneral
ve Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve
124,10
Uyuşmazlık Mahkemesi başkanları, Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı,
Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Genel sekreterleri,
Başbakanlık Müsteşarı ve Bakan Yardımcıları
3. YÖK Başkanı, Bakanlık Müsteşarları, MGK Genel
Sekreteri, Başbakanlığa bağlı Müsteşarlar, Korgeneraller,
Koramiraller, Diyanet İşleri Başkanı, Başbakan
108,15
Başmüşaviri ve merkezde sürekli görevde bulunanlar
dışındaki Büyükelçiler
4-Yukardakiler dışında kalan memur ve hizmetlilerden;
a)Aylık/kadro derecesi 1 olanlar
92,70
b)Aylık/kadro derecesi 2-4 olanlar
77,25
c)Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar
61,80
Download

vergiden müstesna yurtiçi harcırah ve gündelikler