DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik
Consulting, Auditing and Accountant Financial Advisors
Gelir Vergisi Oranları
2014 yılı gelirleri için uygulanan gelir vergisi tarifesi
1-Ücret dışındaki gelirler
11.000 TL'ye kadar
27.000TL'nin 11.000TL'si için 1.650TL, fazlası
60.000TL'nin 27.000TL'si için 4.850TL, fazlası
60.000TL'den fazlasının 60.000 TL'si için 13.760TL, fazlası
Oran
% 15
% 20
% 27
% 35
2-Ücret gelirleri
11.000 TL'ye kadar
27.000TL'nin 11.000TL'si için 1.650TL, fazlası
97.000TL'nin 27.000TL'si için 4.850TL, fazlası
97.000TL'den fazlasının 97.000 TL'si için 23.750TL, fazlası
Oran
% 15
% 20
% 27
% 35
2013 yılı gelirleri için uygulanan gelir vergisi tarifesi
1-Ücret gelirleri
10.700 TL'ye kadar
26.000 TL'nin 10.700 TL'si için 1.605 TL, fazlası
60.000 TL'nin 26.000 TL'si için 4.665 TL, fazlası
60.000 TL'den fazlasının 60.000 TL'si için 13,845 TL, fazlası
Oran
% 15
% 20
% 27
% 35
2-Ücret dışındaki gelirler
10.700 TL'ye kadar
26.000 TL'nin 10.700 TL'si için 1.605 TL, fazlası
94.000 TL'nin 26.000 TL'si için 4.665 TL, fazlası
94.000 TL'den fazlasının 94.000 TL'si için 23.025 TL, fazlası
Oran
% 15
% 20
% 27
% 35
Kurumlar Vergisi Oranı
Yıl
2014 Yılı için
2013 Yılı için
Geçici Vergi Oranları
Yıl
2014 Yılı için
2013 Yılı için
Oran
% 20
% 20
Kurumlar Vergisi Mükellefleri
% 20
% 20
Gelir Vergisi Mükellefleri
% 15
% 15
Binaların mesken olarak kiraya verilmesinde uygulanan istisna
Yıl
İstisna Tutarı
2014 Yılı için
3.300,00
2013 Yılı için
3.200,00
2012 Yılı için
3.000,00
DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik
Consulting, Auditing and Accountant Financial Advisors
İstisnalar, İndirimler ve Hadler
1- Tevkifata tabi menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı 2014
yılı için 27.000,00TL.’dir.
2- Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkule ilişkin beyan sınırı 2014 yılı
için 1.400,00TL.’dir.
3-Perakende satış ve ödeme kaydedici cihaz fişlerinin düzenleme sınırı (01.01.2014)
tarihinden itibaren 800,00TL.
4- Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin gider yazabilme sınırı (01.01.2014) tarihinden
itibaren 800,00TL.
5- Yurt içi harcırah gündeliklerine ilişkin istisna tutarı (01.01.2014-31.12.2014 dönemi)
Seyahate gidenin Brüt aylığı (TL.)
Vergiden Müstesna Gündelik Tutarı (TL.)
1.275,72 ve daha aşağı
30,00
1.275,73 – 1.537,90
31,00
1.537,91 – 1.753,49
35,00
1.753,50 – 1.922,89
37,50
1.922,90 – 1.936,75
40,50
1.936,76 ve yukarısı
48,50
6- Çalışanlara yemek yardımı istisnası tutarı (GVK.23/8) (01.01.2014-31.12.2014)
Yıl
İstisna Tutarı
2014 Yılı için
12,00TL.
2013 Yılı için
12,00TL.
2012 Yılı için
11.70TL.
7- Çocuk yardımında istisna (01.01.2014-31.12.2014 dönemi)
Yaş grubu
İstisna Tutarı
00 – 06 yaş grubu için
38,50TL.
Diğer çocuklar için
19,25TL.
8- Engellilik İndirimi Tutarları (01.01.2014-31.12.2014)
I. Derecede Engelliler (Çalışma gücünün asgari %80'ni kaybedenler)
II. Derecede Engelliler (Çalışma gücünün asgari %60'nı kaybedenler)
III. Derecede Engelliler (Çalışma gücünün asgari %40'nı kaybedenler)
800 TL./ay
400 TL./ay
190 TL./ay
Download

Vergi oranları Hadler ve istisnalar