08.01.2015
SİRKÜLER (2015’05)
Konu: 2015 Yılının İlk Altı Ayında Verilecek Yurtiçi Gündelikleri
6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 ve 50’nci maddeleri uyarınca 2015 yılının ilk altı ayında verilecek
yurtiçi gündelikleri yeniden tespit edilmiştir.
6583 sayılı 2015 Mali Yılı Bütçe Kanunu gereğince 01.01.2015 – 30.06.2015 tarihleri arasında geçerli
olmak üzere 2015 yılının ilk altı ayı için devlet memurları maaş katsayısı (0,079308)’e taban aylık
katsayısı (1,24144)’e yükseltilmiştir.
Bu değişiklik nedeniyle vergiden istisna edilecek gündeliklere ait brüt ücret ve bu ücretlere karşılık
olarak gelir vergisinden muaf tutarlar aşağıdaki gibi uygulanacaktır.
01 Ocak 2015 – 30 Haziran 2015 Tarihleri Arasında Vergiden Müstesna Tutulacak Yurtiçi
Harcırah Tutarları
Gündeliklerin Tekabül
Ettiği Brüt Aylıklar
__________________________________
1.994,87 TL ve daha fazlası
1.980,59 TL / 1.994,86 TL arasında ise
1.806,11 TL / 1.980,58 TL arasında ise
1.584,05 TL / 1.806,10 TL arasında ise
1.314,01 TL / 1.584,04 TL arasında ise
1.314,00 TL ve daha az ise
Vergiden Müstesna
Gündelik Tutarlar
__________________
51,50 TL
43,00 TL
40,00 TL
37,50 TL
33,00 TL
32,00 TL
olarak uygulanacaktır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
TÜRKERLER Bağımsız Denetim
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Meşrutiyet Caddesi No:92 Daire Apt. Kat:4 Daire:9 34430 Beyoğlu - İSTANBUL – TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 293 04 06 (3 hat) Fax: +90 (212) 293 20 79
E-mail: [email protected]
Download

2015 Yılının İlk Altı Ayında Verilecek Yurtiçi