08.12.2014
SİRKÜLER (2014’58)
Konu: Kıymetli Taşların Tesliminde ve İthalinde KDV İstisna Uygulaması Hakkındaki Açıklama
Sirküleri,
Gelir İdaresi başkanlığının, www.gib.gov.tr internet sitesinde Katma Değer Vergisi Sirküleri/67 yer
almakta olup, bu sirkülerde;
6552 sayılı Kanunun 26.ncı maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4-g
maddesinde; 11.09.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapılmış ve bu değişikliğe
göre; kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) 6362 sayılı Sermaye
Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve
borsa üyeleri arasında el değiştirmesi Katma Değer Vergisi (KDV)’den istisna edilmiştir.
Türkiye’deki borsalarda işlem görecek nitelikteki kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt,
topaz, safir, zebercet, inci)
-
Borsada işlem görmek üzere ithalatının,
Borsaya tesliminin,
Borsa üyeleri arasında borsa içinde el değiştirmesinin,
İlgili mevzuatına göre borsaya bildirilmek kaydıyla borsa üyeleri arasında, borsa dışında el
değiştirmesinin,
KDV den istisna olduğu ve bu işlemlerde KDV hesaplanmayacağı. Borsaya üye olmayanların,
yukarıda tadat ettiğimiz kıymetli taşların ithali, kendi aralarında el değiştirmeleri, borsaya üye
olmayanlar tarafından borsaya üye olanlara teslimi, borsaya üye olanların borsaya üye olmayanlara
veya nihai tüketicilere teslimleri, KDV istisnasına girmediği için bu teslimlerin KDV’ye tabii
olduğunu ve bu taşların tesliminde özel matrah şekli uygulanacak işlemlerle ilgili, açıklamalar
yapılmıştır.
Söz konusu sirkülerin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
http://www.turmob.org.tr/arsiv/mbs/resmigazete/-KDVSIRKU.pdf
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
TÜRKERLER Bağımsız Denetim
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Meşrutiyet Caddesi No:92 Daire Apt. Kat:4 Daire:9 34430 Beyoğlu - İSTANBUL – TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 293 04 06 (3 hat) Fax: +90 (212) 293 20 79
E-mail: [email protected]
Download

08.12.2014 Kıymetli Taşların Tesliminde ve